30 listopada 2012

Wzór skargi o wznowienie postępowania sądowego na podstawie art.401(1) Poniżej zamieszczam wzór skargi
o wznowienie postępowania sądowego 
na podstawie art.401(1) kpc.   
Wzór powstał na podstawie skargi, 
którą w dniu dzisiejszy 
moja mama wysłała do Sądu Apelacyjnego.
Skargę należy złożyć w trzech egzemplarzach. 


 wzór skargi
o wznowienie postępowania sądowego 
na podstawie art.401(1)Imię i nazwisko                                                                                    miasto, dn. ………… r.
Adres


       
Sygnatura akt

                               Sąd Apelacyjny –Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ………….
                                                                 
                                                                        III. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

                                                                                                     Adres


Powód: imię i nazwisko
Pozwany.: Oddział ZUS w………..                           
                                                                   SKARGA

o wznowienie postępowania sądowego na podstawie art.401(1) kpc


                        Na podstawie art. 401(1) kpc zaskarżam postanowienie Sądu Apelacyjnego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ……………,  Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26.06.2012 r. oddalające moją apelację od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ……………., Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15.12.2011 r. sygn. ……………, w sprawie wstrzymania wypłaty emerytury od dnia 1 października 2011 r.
         Podstawą mojej skargi jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
13.11.2012 r.  - Dziennik Ustaw z 22. listopada 2012 r. , pozycja 1285 o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 01stycznia 2011 r. bez konieczności rozwiązania stosunku pracy .
        Wobec powyższego moja skarga jest konieczna i uzasadniona. Wnoszę, zatem o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zawieszonej emerytury.


Pierwsze urodzinyDrodzy Państwo!
Dziś mija rok od pojawienia się pierwszej wiadomości na tym blogu.
Od roku są Państwo ze mną, czytają, komentują i wspierają.
Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze,
za wsparcie za to, że są Państwo ze mną.
Jest dla mnie największą radością, że nasza sprawa została wygrana.
Mam nadzieję, że będą Państwo ze mną do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Szczególnie dziękuję Panu Marianowi za to, że rok temu mi zaufał,
a także wszystkim Państwu, którzy wsparli mnie w sposób szczególny.Pełna liczba wyświetleń stron  369 935
Pełna  liczba napisanych komentarzy 2900
 Pełna liczba napisanych postów 212


Andrzejki 2012

Andrzejki
Pełen czarów andrzejkowy wieczór zdarza się tylko raz w roku. 
Jak mówi stare polskie przysłowie:
 "Na Świętego Andrzeja błyska wszystkim nadzieja".
 W ten andrzejkowy wieczór samych pomyślnych wróżb i spełnionych nadziei
 Adminka 

Wszystkim Andrzejom spełnienia marzeń.   


 
 

Art.4011 KPC

Drodzy Państwo!
Wszyscy do 21 grudnia 2012 roku składamy wnioski do ZUS-u o wznowienie wypłaty  emerytury oraz wypłatę zaległej emerytury wraz z odsetkami.
Najlepiej z drukiem Rp-7 oraz z zaświadczeniem o zarobkach w zestawienie miesięcznym od 1 października 2011 roku do 31 października 2012 roku.
Następnie Ci emeryci, którzy walczyli w sądzie składają skargi o wznowienie postępowania.
Emeryci, którzy zakończyli walkę w Sądzie Okręgowym składają skargi do Sądu Okręgowego, natomiast  emeryci, którzy zakończyli walkę w Sądzie Apelacyjnym składają skargi do Sądu Apelacyjnego. 
Skargę wnosimy na podstawie art. 4011 KPC .
art. 399
§ 1. W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
§ 2. Na podstawie określonej w art. 4011 postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.
art. 4011
Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.
Skarga o wznowienie powinna  zawierać:
 
  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu;
  3. oznaczenie rodzaju pisma;
  4. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
  5. osnowę (treść) wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a w miarę potrzeby również uzasadnienie właściwość sądu;
  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  7. wymienienie załączników.
      

29 listopada 2012

List EMERYTA

Kochani "zawieszeni" emeryci.
Przestańcie wreszcie w Waszych komentarzach obrażać panią Karolinę, ona nie ma żadnego
obowiązku robić za Was czegokolwiek. Jak ktoś nie rozumie tego co przeczytał w gazecie, na stronie ZUS czy na blogu, to proszę udać się po poradę do jakiegoś prawnika (adwokata), a nie pisać głupoty w komentarzach. Przestańmy też wzajemnie obrażać się na siebie i pisać takie komentarze, jakie niektórzy piszą. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, został on ogłoszony w Dzienniku Ustaw i od tego momentu biegną terminy przewidziane przez obowiązujące prawo. Wszyscy "zawieszeni" czy to się komuś podoba czy nie, bez głupawej argumentacji, że "skoro ZUS zawiesił
emeryturę, to niech ją teraz odwiesi". albo "dlaczego ja mam biegać po sądach" mają obowiązek złożyć w terminie 30 dni od ogłoszenia wyroku wniosek o wznowienie wypłaty emerytury i powinni złożyć wniosek o wypłatę zaległych świadczeń ( jeśli się do Sądu nie odwoływali). Ci co przegrali w Sądach Apelacyjnych, w ciągu trzech miesięcy muszą złożyć wniosek o wznowienie sprawy i rozstrzgnięcie jej zgodnie z wyrokiem TK. Jeśli ktoś, kto przegrał w Apelacji tego nie zrobi, to niestety zaległe świadczenia przepadną. Ci co przegrali w Okręgowym spokojnie czekają na termin w Sądzie Apelacyjnym, nie może on orzec inaczej jak zgodnie z wyrokiem TK . Niezależnie kiedy Sąd Apelacyjny orzeknie, ZUS będzie musiał wypłacić zaległe świadczenia. Co do odsetek to niestety nie wiadomo czy nie trzeba będzie ich dochodzić osobno, to się mam nadzieję w niedalekiej przyszłości wyjaśni. Nie róbmy sobie wzajemnie wody z mózgów, a wszystkie artykuły w Gazecie Prawnej czy innych mediach traktujmy tylko jako komentarze tych co je
piszą a nie jako wykładnię przepisów. Tak więc składamy wnioski do ZUS pamiętając o 30 dniowym terminie i spokojnie
czekajmy na decyzję ZUS, jak ją otrzymany będziemy się martwić co dalej.
Krzysztof

Sprawa Pani Sandry

Witam wszystkich
właśnie niedawno wóciłam z rozprawy w Sądzie Apelacyjnym. Hurra!!! Wygrałam !!! Sąd uchylił decyzję ZUS wstrzymującą emeryturę i nakazał wypłatę świadczeń od 1.10.2011 r.Trwało to wszystko bardzo krótko. Sędzina odczytała wyrok z uzasadnieniem powołując sie na orzeczenie TK, który stwierdzał niekonstytucyjność wiadomej ustawy. Sędzina powiedziała jeszcze (i to dla tych co już mieli negatywny wyrok Sądu) że gdybym taki wyrok miała to musiałabym wznowić sprawę. Myślę, ze jeżeli jesteście Państwo w takiej sytuacji to też bym sie nie martwiła, to tylko odrobinę może wydłużyć sprawę. A może w międzyczasie będą jakieś rozporządzenia, które umożliwią załatwienie sprawy bez wznawiania. Tak czy inaczej wygrana jest po naszej stronie. Przeszliśmy tyle razem to jeszcze trochę jak sie wydłuży to też damy radę. Najważniejsze że sądy teraz będą orzekać już na naszą korzyść.
Pozdrawiam
Sandra

Oficjalne stanowisko ZUS-u


 Informacja ze strony Serwis ZUS

Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych 29 listopada 2012 r.
WAŻNE: Komunikat w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. 1

Osoby, które przeszły na emeryturę przed 1 stycznia 2011 r. i którym - z powodu kontynuowania zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę - ZUS zawiesił wypłatę emerytury od 1 października 2011 r. mogą - w terminie do 22 grudnia 2012 r. - zgłosić w najbliższej placówce ZUS wniosek o wznowienie postępowania w oparciu o art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego.2
Osoby, które odwołały się od decyzji ZUS o wstrzymaniu wypłaty emerytury z dniem 1 października 2011 r., a w sprawie już zapadł wyrok sądu, wniosek o wznowienie postępowania muszą skierować właśnie do sądu. Termin na złożenie wniosku to 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. do 22 lutego 2013 r.

WAŻNE!

Emerytury, które zostały przyznane przez ZUS począwszy od 1 stycznia 2011 r. w dalszym ciągu podlegają zawieszeniu, jeżeli nie został rozwiązany stosunek pracy zawarty przed dniem nabycia prawa do tej emerytury3 (data ta wskazana jest w decyzji o przyznaniu emerytury). Podjęcie wypłaty następuje po rozwiązaniu stosunku pracy, począwszy od miesiąca zgłoszenia wniosku do ZUS w tej sprawie.

UWAGA!

Przypominamy, że emerytura przysługująca osobom, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego podlega zawieszeniu, jeżeli osiągane zarobki przekraczają 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, albo zmniejszeniu, gdy zarobki te przekraczają 70 proc. tego wynagrodzenia. Świadczeniobiorca jest zobowiązany poinformować Zakład o wysokości osiąganego przychodu.


1 Dz. U. z 2012 r., poz. 1285
2 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.
3 art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS - Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227