31 marca 2016

UWAGA ! Bardzo ważne!

Kochani
                 Poniżej znajduje się link do artykułu i fragment tego artykułu, napisanego przez redaktorów Gazety Prawnej, Panią Bożenę Wiktorowską i Pana Grzegorza Osieckiego. Jest to wywiad z Panią Prezes ZUS, prof. Gertrudą Uścińską.
Niestety, nie napawa optymizmem wypowiedź nowej prezes ZUS w sprawie możliwości przeliczenia emerytury osobom urodzonym przed 1953 r., które spóźniły się ze złożeniem wniosku do ZUS przed końcem 2012 r.

 ARTYKUŁ Z GAZETY PRAWNEJ

"Nowa szefowa ZUS: Prezydencka emerytura obniży świadczenia"

Autor:Bożena Wiktorowska, Grzegorz Osiecki"...Sąd Okręgowy w Szczecinie rzeczywiście w taki sposób odczytał i zastosował literę prawa, ale jest to odosobniony przypadek. Większość sądów, uznaje, że zakład ma pełne prawo do odliczania świadczeń wypłaconych po przejściu na emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. W uzasadnieniu przytaczają, że ZUS ma obowiązek stosować aktualne, w chwili złożenia wniosku o emeryturę, przepisy prawa, czyli właśnie art. 25 ust 1 b..."

              Nie traćmy jednak nadziei na dobre zakończenie tej sprawy. Trzeba będzie nadal walczyć. Wygląda na to, że  spokojne i beztroskie życie emeryta to bajka. Wszędzie i ciągle musimy się upominać o sprawiedliwe prawo. Trzeba się teraz zastanowić, co można jeszcze zrobić, jakie kroki podjąć w dalszym postępowaniu.
W sprawie powyższej została złożona w dniu 18.03.2016 r. przez Panią Poseł Agnieszkę Hanajczyk (PO, okręg wyborczy 11 – Sieradz) interpelacja poselska nr 1928

Interpelacja nr 1928
w sprawie interpretacji przepisów dotyczących przeliczania przez ZUS świadczeń emerytom, którzy złożyli wniosek o emeryturę powszechną po 31 grudnia 2012 r.
Zgłaszający
Agnieszka Hanajczyk
Adresat
Data wpływu     18-03-2016
Data wysłania    29-03-2016

  
                                         Warto walczyć, pokazuje to przykład Pani Ewy z Krakowa, której petycja P9-01/16    http://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,135.html   w sprawie odszkodowania za przymusową rezygnację z etatu na rzecz emerytury była ponownie, w dniu 15.03.2016 r.,  rozpatrywana przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (łącznie z petycją P9- 05/16)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (25) - 15.03.2016 r.
1.      Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w następstwie wejścia w życie nowych przepisów (cd.) (P9-01/16).
Materiały:
projekt ustawy
uzasadnienie projektu ustawy
opinia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2.      Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucja przepisu, na podstawie którego wydano orzeczenie (cd.) (P9-05/16).
Materiały:
projekt ustawy
uzasadnienie projektu ustawy
Nie ulega też wątpliwości, że dochodzenie naprawienia szkody wywołanej bezprawiem legislacyjnym na drodze postępowania cywilnego rodzi po stronie powoda określone skutki finansowe. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, że odszkodowanie jest w takiej sytuacji środkiem restytucji prawa naruszonego przez prawodawcę. Powód musi (o ile nie uzyska zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie powołanych już art. 100 ust. 2, art. 101–103 u.k.s.c.) wnieść wymaganą opłatę. To zaś może stanowić znaczące utrudnienie w realizacji gwarancji wyrażonej w art. 77 ust. 1 Konstytucji.”

                     Czy takie postanowienie senackiej komisji,  zwrot kosztów postępowania sądowego, jest zadowalające dla emerytów, którzy „wybrali emeryturę”? Bardzo proszę Panią Ewę oraz inne osoby biegłe w sprawach sądowych o opinię w tej sprawie.


                         No i stało się! Petycja w sprawie przeliczenia emerytur kobiet  z rocznika 1953 została złożona przez Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. List Pani z 53 r. do Prezydenta RP został potraktowany jak petycja i w takiej formie został przekazany do Biura Ministra. Na pewno wielu emerytów chciałoby się przyłączyć do tej petycji, większość z nas wysyłała pisma do Prezydenta RP, do ministerstwa, do posłów, senatorów, do Rzecznika Praw Obywatelskich i do wielu innych osób i organizacji pozarządowych.
Bardzo proszę Panią, której list jako petycja został przesłany do MRPiPS o odezwanie się na blogu lub napisanie do mnie na adres:  emerytura.zawieszenie@wp.pl

Kobiety rocznik 53, nauczyciele, górnicy i inne osoby skrzywdzone brakiem możliwości przeliczenia emerytury z wcześniejszej na powszechną kapitałową bez odliczeń od kapitału początkowego wcześniej pobranych świadczeń przygotujcie swoje listy do wysłania.

Petycja nr 25

29-03-2016
Petycja dotyczy zmiany lub usunięcia z ustawy o emeryturach i rentach z FUS art. 25 ust. 1b.
Data złożenia: 22.03.2016 r.
W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: brak zgody

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do 22 czerwca 2016 r.
   


Lepsza jakość zdjęć po kliknięciu.24 marca 2016

Czas działać. Ostatnia szansa?


Kochani
                  Ostatnie miesiące dają nam nadzieję na dobre zakończenie naszej walki o respektowanie praw emerytalnych. To zaledwie promyczki nadziei ale są. Chyba dopiero teraz wiele ważnych osób zdało sobie sprawę z tego, że my, emeryci, jesteśmy skrzywdzeni i że trzeba naprawić krzywdzące nas prawo. Wiele osób wiedząc o nieprawidłowościach w przepisach emerytalnych nie przywiązywało zbyt dużej wagi do ich usunięcia dla słabej grupy emerytów. Ale my nie jesteśmy słabi. Od kilku lat walczymy dzielnie, nie zniechęcamy się lekceważeniem nas. Wysyłamy tysiące pism, rozmawiamy z posłami, senatorami, organizacjami pozarządowymi. Wspomagają nas dziennikarze pisząc o złych przepisach emerytalnych i problemach z ZUS. Bardzo dziękujemy Im wszystkim. Szczególne podziękowania należą się Pani Bożenie Wiktorowskiej, redaktor Dziennika Gazety Prawnej. Bo to są nie tylko artykuły zamieszczone w gazecie, to wiele rozmów, dyskusji, spotkań z ludźmi decydującymi o kształcie ubezpieczeń społecznych.
              W sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której przewodniczącą jest pani poseł Beata Mazurek, powołano podkomisję nadzwyczajną
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
  Mosiński Jan   /PiS/  -  przewodniczący                           
 Okręg wyborczy:   36  Kalisz 
 e-mail     Jan.Mosinski@sejm.pl

Augustynowska Joanna   /N/   
 Okręg wyborczy:   3  Wrocław 

Bartuś Barbara   /PiS/                                                                                                               Okręg wyborczy:     14  Nowy Sącz                                                                                            e-mail  Barbara.Bartus@sejm.pl

Duda Elżbieta   /PiS/                                                                                                                  Okręg wyborczy:    13  Kraków                                                                                                    e-mail     Elzbieta.Duda@sejm.pl

Kochan Magdalena   /PO/ 
Okręg wyborczy:    41  Szczecin

Kopcińska Joanna   /PiS/ 
Okręg wyborczy:    9  Łódź

 Okręg wyborczy:   2  Wałbrzych 

Porwich Jarosław   /Kukiz15/ 
Okręg wyborczy:  8 Zielona Góra  

Rusecka Urszula   /PiS/
 Okręg wyborczy:   15  Tarnów  

Tomaszewska Ewa   /PiS/
 Okręg wyborczy:   19  Warszawa  

 Wielu posłów posiada konta na face booku, tam tez można się z nimi kontaktować.

                       Podkomisja prawdopodobnie zajmie się, oprócz sprawy obniżenia wieku emerytalnego,  także niekorzystnym zapisem w ustawie emerytalnej  art. 25 u.1b ( odliczającym od kapitału początkowego wcześniej pobrane świadczenia) oraz sprawą umożliwienia korzystnego przeliczenia emerytury kapitałowej (bez potrąceń) na zasadach, jakie miały osoby urodzone do 1952 roku, zwaną popularnie sprawą kobiet 53.
                 Kochani, mamy wielką szansę (kto wie, czy praktycznie nie ostatnią) na uzyskanie korzystnych dla wcześniejszych emerytów zapisów w ustawie emerytalnej. Piszmy więc pisma do pani poseł Beaty Mazurek, do przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej, pana posła Jana Mosińskiego, do pozostałych członków tej podkomisji. Piszmy listy zwykłe pocztowe i listy meilowe, rozmawiajmy z tymi posłami w biurach poselskich. To musi być zmasowana akcja. Panie ur. 1953 r., nauczyciele, górnicy, wszyscy skrzywdzeni zapisem art. 25 u.1b, nie zmarnujmy tej szansy. Niech nikt nie pomyśli, ja nie napiszę, pewnie inni to zrobią. Każdy, komu zależy na lepszym prawie i na lepszej emeryturze musi się zmobilizować. Tylko wielka masowa akcja może przynieść dobre rezultaty wszystkim skrzywdzonym emerytom. Podejmijmy jeszcze raz to wyzwanie, zmobilizujmy się do działania. Jeśli sami nie podejmiemy akcji w naszym własnym interesie, nie liczmy na to, że inni zajmą się naszymi sprawami.
Mamy wsparcie  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, w tym solidarność rencistów i emerytów,  i pozostałych związków zawodowych (sprawa emerytów była poruszana na spotkaniu rady dialogu społecznego), wspierają nas dziennikarze - specjaliści z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozumie nasze sprawy przewodnicząca Beata Mazurek.
Wysyłajmy więc listy do wymienionych osób. Wzory takich pism większość  aktywnych emerytów ma u siebie. Jeśli ktoś nie wysyłał do tej pory pism w sprawach emerytalnych, to przykładowe pisma  znajdują się na blogu – pod etykietą „Wzory pism” (na górze bloga,  nad tekstem).
           Osobami, do których warto i należy kierować nasze pisma, są: minister  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i wiceminister, podsekretarz stanu prof. Marcin Zieleniecki. Istnieje obawa, że nasze pisma trafiają nie do adresatów a na biurko pana Marka Buciora. Wygląda na to, że pan Bucior odgrywa nadal bardzo ważną rolę w MRPiPS. Odpowiedzi na interpelacje poselskie czy też inne pisma wychodzące z MRPiPS w sprawach emerytalnych noszą piętno pana Buciora.
                Nie wiadomo, kto będzie reprezentował rząd na posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej w sprawie prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej. Miejmy nadzieję,  że minister Zieleniecki rozumie potrzebę naprawy złych przepisów emerytalnych i to on będzie przedstawiał racje rządu przed podkomisją nadzwyczajną.
Do MMRPiPS pisma należy kierować na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
e‐mail: info@mrpips.gov.pl  

23 marca 2016

Będą zmiany w wysokości świadczeń wypłacanych wcześniejszym emerytom? Zależy od sejmu

Artykuł z Gazety Prawnej

Autor : Bożena Wiktorowska


Posłowie w czasie prac nad prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego zajmą się sprawą obniżania wysokości świadczeń wcześniejszym emerytom.
– Dostajemy bardzo dużo listów w sprawie obniżania przez ZUS wypłat emerytur osobom, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2013 r. Także w sprawie tej grupy osób do naszej komisji zwrócił się rzecznik praw obywatelskich. Sprawa jest mi znana, bowiem zajmowałam się nią w Sejmie poprzedniej kadencji. I dlatego zrobię wszystko, żeby specjalna podkomisja jak najszybciej tym się zajęła. Nie potrafię jednak obiecać, jaki będzie wynik prac – wyjaśnia Beata Mazurek, członek prezydium Klubu PiS, przewodnicząca sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.

Cały artykuł do przeczytania TU

18 marca 2016

ZUS ignoruje orzeczenia sądów i TK: Nie chce przeliczać świadczeń wcześniejszym emerytom

Artykuł z Gazety Prawnej

autor: Bożena Wiktorowska
Zakład nie chce przeliczać świadczeń wcześniejszym emerytom, którzy złożyli wniosek o emeryturę powszechną po 31 grudnia 2012 r. Na nic zdają się wyroki sądów i stanowisko TK.
Kobiety urodzone w latach 1949 – 1952 nie mają szans na zwiększenie wysokości emerytur „po emeryturach”. ZUS twardo broni swojego stanowiska, że to data złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, a nie dzień ukończenia powszechnego wieku emerytalnego decyduje o prawie do wsparcia.

Cały artykuł do przeczytania TU

Decyzja Prezydium KK nr 3/16

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie  opiniuje prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Prezydencki projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym przywracając wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Jednocześnie uchyla się przepisy określające „ścieżkę dojścia” do wieku emerytalnego 67 lat. Ponadto projekt zakłada likwidację instytucji emerytury częściowej, przysługującej po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, która w momencie obniżenia wieku ustawowego staje się bezzasadna. W projekcie proponuje się również powrót do rozwiązania obowiązującego do końca 2012 r., zgodnie
z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego byłoby uzależnione od osiągnięcia zróżnicowanego wieku ze względu na płeć oraz zróżnicowanych okresów składkowych i nieskładkowych.
Prezydium Komisji Krajowej stwierdza, że przedmiotowy projekt nie uwzględnia społecznie oczekiwanego  rozwiązania sytuacji osób legitymujących się długimi (trzydziestopięcio-, czterdziestoletnimi) okresami zatrudnienia, które utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat życia dla kobiet i 65 lat życia dla mężczyzn. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie  dla takich osób dodatkowej możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków.
Prezydium KK NSZZ „Solidarność” podkreśla jednakże potrzebę poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego, gwarantującego świadczeniobiorcom zabezpieczenie emerytalne na godziwym poziomie. W pierwszej kolejności należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia przychodów systemu. Na niski poziom przychodów ze składek wpływają takie zjawiska występujące na rynku pracy jak: wysoki odsetek osób świadczących pracę w ramach tzw. samozatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, które opłacają składkę na ubezpieczenie społeczne od niższej niż pracownicy podstawy wymiaru, upowszechnianie się tzw. elastycznych form zatrudnienia, deklarowanie przez pracodawców niższego wynagrodzenia aniżeli rzeczywiście wypłacane pracownikowi czy zatrudnienie na czarno. Skuteczna polityka państwa zmierzająca do wyeliminowania tych patologii powinna przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej funduszu emerytalnego, a co równie ważne poprawi sytuację finansową funduszu rentowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.
Najefektywniejsze, tak dla wysokości przyszłych świadczeń jak i dla sytuacji finansowej systemu, pozostają jednak działania zmierzające do wzrostu realnych wynagrodzeń. Brak równowagi finansowej systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce jest
w dużej mierze efektem niskiego poziomu płac, w tym minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia, które należą do najniższych w państwach Unii Europejskiej. Właściwa strategia rozwojowa, inwestycje w badania i rozwój, innowacyjność gospodarki,
pro-efektywne miejsca pracy, podnoszenie kwalifikacji i wzrost wydajności muszą nieść za sobą realny wzrost wynagrodzeń.
Koniecznością jest stworzenie warunków motywujących pracodawców do tworzenia możliwości wydłużenia aktywności zawodowej ubezpieczonych, zapewniając pracownikom zbliżającym się do osiągnięcia wieku emerytalnego stosownych miejsc pracy oraz zachowanie przez nich zdolności do świadczenia pracy. Niezbędnym jest tworzenie odpowiednich warunków prawnych i organizacyjnych pozwalających na stopniowe obniżanie aktywności zawodowej na rzecz częściowej dezaktywacji emerytalnej. Dotyczy to szczególnie kobiet, które zarówno przed osiągnięciem wieku emerytalnego jak i po przekroczeniu granicy 60 lat łączą pracę zarobkową z opieką nad innymi członkami rodziny.
Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wskazuje na konieczność podjęcia  odrębnych pilnych prac legislacyjnych lub zmian w projekcie opiniowanej ustawy, mających na celu wyeliminowania konsekwencji prawnych wprowadzonego ustawą z 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw  art. 25 ust. 1b. Artykuł ten wskazuje, iż jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub 88 ustawy Karta Nauczyciela (…) podstawę obliczania emerytury,
o której  mowa w art. 24, ustaloną  zgodnie z ust. 1 pomniejsza się o kwotę  stanowiącą sumę pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki  na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przepis ten wszedł w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r.
Regulacja zawarta w art. 25 ust. 1b, zdaniem Prezydium KK NSZZ „Solidarność”, narusza zasady konstytucyjne, w tym przede wszystkim zasadę zaufania obywateli do państwa, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę równości.  Złamanie tych zasad przez skutki wejścia w życie art. 25 ust. 1 b najłatwiej zaobserwować porównując sytuację kobiet, które skorzystały z prawa do wcześniejszej emerytury. Roczniki kobiet urodzonych do 1952 r. w chwili gdy omawiany przepis został uchwalony (a jeszcze nie wszedł w życie)  mogły wystąpić o wyliczenie zwykłej emerytury jak w 2012 (w tym roku  kończyły 60 rok życia,
a więc nabywały prawo do zwykłej emerytury). Możliwości takiej nie miał rocznik kobiet urodzonych w 1953 r., które odeszły na wcześniejszą emeryturę w 2008 (gdy ukończyły 55 rok życia). Oba roczniki kobiet nie wiedziały, że odchodząc na wcześniejszą emeryturę będzie im ona odliczona od podstawy wymiaru powszechnej emerytury – ale co najważniejsze w naszym przykładzie – rocznik kobiet 1953 w przeciwieństwie do rocznika 1952 nie miał możliwości podjęcia „aktywnego” działania, które uchroniłoby przed otrzymywaniem zdecydowanie niższego świadczenia.  Dysfunkcyjność przepisu z art. 25 ust. 1b pokazujemy na przykładzie kobiet, które odeszły na wcześniejszą emeryturę, ale dotyczy on także mężczyzn urodzonych w 1948 r. a także innych osób, z innych roczników odchodzących na emeryturę na podstawie przepisów szczególnych. 
Nieprawidłowość  wynikające z wejścia w życie art. 25 ust. 1b dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich – pismo RPO – 723180-III/13/ AJ.
 Legislacyjne rozwiązanie mające na celu doprowadzenia do stanu zgodnego
z zasadami konstytucyjnymi  może polegać na wprowadzeniu art. 25 ust. 1ba o treści:
Przepisu ust. 1b nie stosuje się do kobiet urodzonych w 1953 r. i mężczyzn urodzonych w 1948 r. , pobierających emeryturę na podstawie art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e lub art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.Podobną propozycję zawiera Opinia w sprawie petycji dotyczącej emerytur kobiet urodzonych w 1953 r. Kancelaria Sejmu, Biuro Legislacyjne, BL- 112-59 Op/14, z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Dodatkowo wątpliwości budzi zaproponowany w prezydenckim projekcie ustawy zbyt krótki termin wejście w życie projektowanych przepisów.

Mając powyższe na uwadze Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postuluje o rozpoczęcie prac nad założeniami Narodowej Strategii Demograficznej, dalszych zmian w systemie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ograniczenia
i uszczelnienia KRUS-u, ograniczenia patologii w tzw. „samozatrudnieniu” oraz stosowania „umów śmieciowych”, zmian w systemie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stabilizacji zatrudnienia ludzi młodych, systemu rozwiązań prawnych i organizacyjnych pozwalających na kontynuowanie zatrudnienia w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym, wzrostu efektywności systemu publicznej opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotne

8 marca 2016

Świętujemy

10 marca - Święto Panów

8 marca - Święto Pań

Kobieta to temat szeroki jak rzeka,
Ten temat porywa, urzeka człowieka.
I pisze się o nie i o niej się marzy,
Z kobietą jedynie mężczyźnie do twarzy.

Kobieta to bóstwo, które wciąż ci się śni,
To prośba nieśmiała: ”ach, norki kup mi”,
To sfinks niewzruszony, gdy pensję pobierasz,
To anioł, przed którym ze strachu umierasz.       

Kobieta to uśmiech, czar, urok, piękna płeć,
To słowa niewinne „samochód chcę mieć”,
To kształty niebiańskie, wciąż niewysławione,
Kobieta to znaczy: bierz prace zlecone.

Kobieta to księżyc, maj, fiołki, noc, bzy,
To słowa ”wychodzę, posprzątaj dziś ty”,
To „żegnaj mój drogi, uczucie odeszło”,
Kobieta to znaczy rozpaczaj, klnij przeszłość.

Kobieta to temat szeroki, jak rzeka,
Kobieta to demon, to zguba człowieka.
Lecz jak tu nie wzdychać, lecz jak tu nie marzyć,
Gdy z nią jest jedynie mężczyźnie do twarzy.Wierszyk ku czci i uwielbieniu kobiet z czasów licealnego kabaretu, autorstwa (prawdopodobnie) pani profesor od j. polskiego

1 marca 2016

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony corocznie. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia - tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku Prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta:

„jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”