29 lutego 2016

Stanowisko KSEiR "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie utraconych przywilejów kobiet rocznik 1953Nowe światełko w tunelu, tym razem dla kobiet z rocznika 53 i innych osób skrzywdzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r. ograniczającą korzystne przeliczenie świadczenie do rocznika 52 i starszych. Ustawa ta dotyczy, oprócz kobiet urodzonych w 1953 r. także nauczycieli i górników.
Ustawa, która umożliwia przeliczenie tylko do końca 2012 roku krzywdzi osoby, które otrzymały emerytury na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przyznaną na podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej, jak również osób, które pobierały emeryturę górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48 i 49 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r.  
Tym dobrym światełkiem jest zainteresowanie naszą sprawą Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów „SOLIDARNOŚĆ”.
Po wielu rozmowach i pismach kierowanych do KSEiR i osobiście do jego przewodniczącego, Pana Dariusza Kucharskiego,  wystosowano pismo do władz publicznych RP, posłów PiS, przedstawicieli w Radzie Dialogu Społecznego, Komisji Krajowej „SOLIDARNOŚCI”.
Pismo KSRiE „SOLIDARNOŚĆ” napisano tylko w interesie kobiet 53 ale już je sprostowałam i wyjaśniłam problem przewodniczącemu KSEiR „SOLIDARNOŚĆ”.

Stanowisko Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność nr 1/2016 w sprawie utraconych przywilejów Kobiet rocznik 1953
Kobiety urodzone w 1953 r. jako ostatnie mogły korzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 55 lat, jeśli udowodniły 30 lat stażu ubezpieczeniowego. Ale 1. stycznia 2013 r. straciły prawo do korzystnego przeliczenia emerytury wraz z przeniesieniem do nowego, kapitałowego systemu emerytalnego. 
Po zmianach podczas wyliczania emerytury kapitałowej ZUS miał obowiązek potrącić im 
z konta emerytalnego kwoty wypłaconych dotychczas świadczeń. Obniżało to więc wysokość emerytury z nowego systemu.
Mimo wnoszonych wielokrotnych interpelacji poselskich, petycji do Senatu podpisanej przez pokrzywdzone emerytki, ówczesne kierownictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało, że emeryci mieli czas na przygotowanie się do zmiany przepisów 
od 1 stycznia 2013 r., co jest nieprawdą, gdyż żadna z kobiet nie miała jeszcze ukończonego powszechnego wieku emerytalnego.
Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność apeluje o równe traktowanie wszystkich emerytów i rencistów wobec prawa, tworzenie legislacji nie działającej wstecz, poprawę wadliwego zapisu dyskryminującego kobiety rocznik 1953 
i działanie zgodnie z zasadą solidarności i pomocniczości wobec emerytów, którzy nie mogą się czuć z racji wieku, jako obywatele drugiej kategorii.
Osoby starsze, ich doświadczenie, mądrość życiowa, dbałość o tradycje przekazywane młodym pokoleniom są silnym spoiwem dla społeczeństwa, narodu. Seniorzy sami są żyjącą historią, z bogactwa której mogą korzystać Polacy. Nie pozwólmy by historia czuła się skarlała wobec nieprzemyślanych sformułowań prawnych.

W sprawie kobiet 53 i pozostałych osób, których dotyczy krzywdząca ustawa złożono nowe interpelacje poselskie


Interpelacja nr 1363
w sprawie emerytur kobiet urodzonych w 1953 r.
Zgłaszający
Halina Szydełko
Adresat
minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Data wpływu
25-02-2016Interpelacja nr 1313
w sprawie wadliwości procedury naliczania należnych świadczeń emerytalnych przysługujących osobom pobierającym wcześniejsze emerytury
Zgłaszający
Ewa Kołodziej
Adresat
minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Data wpływu
24-02-201620 lutego 2016

ZUS powinien ponownie przeliczyć świadczenia wcześniejszych emerytów


Bardzo ważny artykuł, warto przeczytać i dokładnie przeanalizować. Zapewne zmieni się sytuacja wielu osób urodzonych w 1952 roku i wcześniej, które do tej pory nie mogły korzystnie przeliczyć emerytury. 

Dziękujemy Pani Redaktor za zajęcie się sprawami emerytów

GAZETA PRAWNA


"...Sędziowie powołali się na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że na podstawie art. 100 ust 1 i art 129 ust 1 ustawy emerytalnej można stwierdzić, że osoby które ukończyły powszechny wiek emerytalny pod rządami starej ustawy nabyły prawo do licznie emerytury po emeryturze bez pomniejszenia. Jednego tylko nie rozumiem, dlaczego wcześniej nikt na to nie zwrócił uwagi?..."

Cały artykuł można przeczytać TU

9 lutego 2016

Wyrok TK odnośnie rocznika 52.

                 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 3 listopada 2015 r. sygn. akt P 11/14 o umorzeniu postępowania i prawomocny wyrok SO w Szczecinie sygn. akt VI U 2161/13, z 17 grudnia 2015 r. to bardzo dobre wiadomości dla wszystkich wcześniejszych emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym do końca 2012 r. a nie złożyli wniosku do ZUS o jej przyznanie przed końcem 2012 r.

                 Możliwość korzystnego przeliczenia świadczenia emerytalnego nie zostanie dokonana automatycznie.  Emerytów czeka droga sądowa.                                                               
W najtrudniejszej sytuacji są osoby, które mają już prawomocne wyroki sądowe. Będą  one mogły prawdopodobnie wnieść skargę o wznowienie postępowania. Proszę się nie spieszyć, jest jeszcze na to czas.                                                                                                                    
Prostsza sytuację mają emeryci, którzy do tej pory nie składali wniosków do ZUS o przeliczenie emerytury. Oni również powinni nie spieszyć się ze składaniem wniosków. Przed nimi cała droga sądowa.                                                                                                                        
W sytuacji przymusowej znajdują się emeryci, którzy mają sprawy w sądach okręgowych lub apelacyjnych. I właśnie oni mogą na rozprawach, bądź w pismach apelacyjnych czy sądowych powołać się na wyroki TK i SO w Szczecinie wraz z uzasadnieniami. I na wyroki sądowe tej grupy emerytów powinni poczekać inni. 
                Bardzo proszę o informacje o sprawach i wyrokach osób, które powołają się w swoich sprawach sądowych na wyroki TK i SO w Szczecinie.  Czy sądy uwzględnią te wyroki? Uzasadnienie TK wyraźnie wskazuje, że osoba, która spełniła warunki przysługującego jej prawa, ma możliwość skorzystania z tego prawa w dowolnym czasie.
           Wyrok SO w Szczecinie jest pierwszym korzystnym wyrokiem dla osoby ur. w 1952 r., która nabyła prawo do zwykłej emerytury do końca 2012 r. a wniosek  do ZUS o jej przyznanie złożyła w 2013 r. Jak będą orzekały inne sądy? Miejmy nadzieję, że uszanują postanowienie TK.

              Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 3 listopada 2015 r. sygn. akt P 11/14 umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.  TK orzekł tylko w sprawie pytania prawnego P 11/14. Wyrok ten nie dotyczy wszystkich emerytów „wcześniejszych”, którzy zostali skrzywdzeni ustawą z 2012 r.
Jeżeli nie zostanie zmieniony lub usunięty art. 25 ust. 1b (znajduje się także w prezydenckim projekcie ustawy emerytalnej o obniżeniu wieku emerytalnego) to wyrok TK może być wykorzystany na niekorzyść wcześniejszych emerytów. Bardzo ważna staje się walka o zmianę lub usunięcie art. 25 ust. 1b w prezydenckim projekcie ustawy emerytalnej.
              Wprowadzenie  ustawy emerytalnej o obniżeniu wieku emerytalnego planowane jest na początek przyszłego roku. Projekt tej ustawy rozpatrywany jest w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jest zatem trochę  czasu na nasze działanie w sprawie zmiany niekorzystnego dla nas art. 25 ust. 1b. Piszmy więc do wszystkich członków tej komisji, rozmawiajmy z posłami, piszmy do różnych organizacji.
          Pojawiło się już światełko w sprawie zmiany art. 25 ust. 1b.  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się podjęcia pilnych zmian legislacyjnych obejmujących art. 25 ust. 1b ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 637). Napisała o tym Pani Bożena Wiktorowska w artykule „Związkowcy: Koniec z obniżaniem wypłat  wcześniejszym emerytom”.
             Sprawę krzywdzącego emerytów art. 25 ust. 1b bardzo rozpowszechnił na facebooku Pan Dariusz Kucharski, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.  Zaglądajcie na stronę na facebooku https://www.facebook.com/kseir.s/?fref=ts.
Pan Dariusz jest bardzo aktywny na facebooku, działa w wielu grupach, można się z nim wszędzie kontaktować. Można też pisać do Pana Dariusza na stronie Rady Krajowej lub na stronie Darius Kucharski https://www.facebook.com/darius.kucharski?fref=ts  lub na jego adres e-mail  kseir@solidarnosc.org.pl (jestem z Panem Dariuszem w kontakcie już dosyć długo).

             Sprawa możliwości korzystnego przeliczenia emerytury na warunkach, jakie dotyczyły roczniki 1952 i wcześniejsze, dla grupy pozostałych emerytów (popularnie nazywanych grupą „kobiety 53”) to oddzielny problem.  Postanowienie TK z dnia 3 listopada 2015 r. nie dotyczy tej grupy emerytów. Emeryci skrzywdzeni ustawą z dnia 11 maja 2012 r., w której zawarto określenie czasowe do korzystnego przeliczenia świadczenia do końca roku 2012, powinni pisać oddzielne pisma w tej sprawie. Warto również w tej sprawie rozmawiać z posłami.

                Pamiętamy również o niesprawiedliwym podatku 32%, spowodowanym m.in. zwrotem zawieszonych emerytur. Za poprzedniego rządu i parlamentu nikt nie chciał zająć się tym problemem. Miejmy nadzieję, że nowy rząd i nowy parlament zechcą wysłuchać skrzywdzonych emerytów i podejmą działania mające na celu zwrot nadpłaconego podatku.  W tej sprawie konieczne byłoby zorganizowane działanie emerytów. Proponuję, aby jedna, dwie czy trzy osoby zorganizowały wspólną akcję zwrotu podatku 32%.  Może tej roli podjęłaby się pani, która niedawno pisała o tym na blogu.

                  W sprawie odszkodowania  za rezygnację z etatu i „wybór” emerytury będzie jutro obradowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji         
Petycję P9-01/16 w senacie złożyła nasza koleżanka, Pani Ewa. Na blogu zachęcała pozostałych emerytów do jej podpisania. Również na facebooku umieszczałam informacje o petycji. 


4 lutego 2016

Emeryci szykują się na wojnę z ZUS

autor: Bożena Wiktorowska    04.02.2016

"Koniec z obniżaniem świadczeń osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny do końca grudnia 2012 r.? To możliwe, po stronie ubezpieczonych stanęli bowiem sędziowie..."

Emeryci zapowiadają wielką akcję. Wkrótce do oddziałów ZUS mają trafić wnioski osób, które przed 2013 r. pobierały wcześniejsze świadczenia. Będą się domagać od organu rentowego ustalenia wysokości wypłaty w wieku powszechnym na podstawie przepisów obowiązujących na koniec 2012 r., czyli bez odejmowania wcześniej wypłaconych świadczeń.
Powodem planowanej akcji jest wyrok z 17 grudnia 2015 r. (sygn. akt VI U 2161/13) wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który uprawomocnił się 23 stycznia tego roku. ZUS nie odwołał się od niego do sądu apelacyjnego.

Cały artykuł TU