23 stycznia 2017

Petycja „odszkodowawcza” znowu w Sejmie


                   26 stycznia 2017 r. w sejmowej Komisji do Spraw Petycji będzie omawiana petycja BKSP- 145-117/16 o odszkodowanie za przymusową rezygnację z etatu na rzecz emerytury.
Dzięki wielu z Państwa, petycja jednostkowa Pani Heni, uzyskała status petycji wielokrotnej.

26 stycznia 2017 (czwartek), godz. 09:00
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)
·         Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726) (BKSP-145-117/16)\
- przedstawia zastępca Przewodniczącego Komisji poseł Urszula Augustyn.Przebieg prac nad petycją BKSP- 145-117/16

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)
(petycja wielokrotna)


Przebieg prac nad petycją

·                     12-09-2016

Pierwsza petycja w sprawie została złożona do Sejmu

·                     23-09-2016

Skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
Kobiety rocznik 53 nowa inicjatywa

               Jedna z naszych koleżanek zachęca kobiety z rocznika 53 i mężczyzn rocznik 48 do podjęcia nowej inicjatywy w sprawie walki o zmianę przepisów emerytalnych w kwestii możliwości przeliczenia emerytur według „starych zasad”, czyli takich, jakie mogły być zastosowane np. wobec kobiet urodzonych w roku 1952.
Czy podejmiemy po raz kolejny walkę o nasze prawa?

Komentarz naszej koleżanki (z drobnymi zmianami wprowadzonymi przez mnie, proszę wybaczyć)

                            Rocznik 53 kobiety i rocznik 48 mężczyźni powinni samodzielnie działać, bo tylko wobec tych dwóch roczników prawo zadziałało wstecz, nie mówiąc o okresie przejściowym. Obecnie nawet SBecy mają blisko roczny okres przejściowy; mundurowi 12 letni.
Powinniśmy powrócić do PETYCJI rocznika 53 - takie wrzucenie nas w ogół nieprawidłowości doprowadziło do tego co mamy- nasze sprawy po drodze zgubiły się –na innych blogach  walczyli o wszystkich i wszyscy zostali na lodzie.
Dlatego my musimy walczyć tylko o swoją sprawę - złamanie prawa i jego działanie wstecz bez okresu przejściowego. Co o tym myślicie ?
 Ustalmy plan działania i do roboty- nikt nam nie pomoże, bo nasza sprawa jet mało widoczna i większość walczy o co innego niż nasze pokrzywdzone roczniki K53 i M48. Nas głównie interesuje przywrócenie starych zasad

21 stycznia 2017"Drogie babcie, drodzy dziadkowie, z okazji Waszego święta życzę Wam radości każdego dnia. Życzę Wam, byście byli szczęśliwi z Waszymi rodzinami, z Waszymi wnukami
Jesteście opoką naszych rodzin, to Wy dajecie naszym dzieciom, swoim wnukom szczęście, radość i ciepło. Życzę Wam wszystkiego dobrego, byście zawsze byli z rodzinami, z wnukami, a nigdy nie byli samotni. Wszystkiego najlepszego”

Premier Beata Szydło

11 stycznia 2017

Art. 25 u 1b znowu w Senacie

                      Dzisiaj, 11. stycznia 2017, odbędzie się 33. posiedzenie Senatu, na którym odbędzie się m.in. dyskusja nad ustawą budżetową na 2017 r. (punkt 1.) oraz nad projektem ustawy emerytalnej w sprawie art. 25 u 1b (punkt 8.) Posiedzenie Senatu rozpocznie się o godz. 9::00
8.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druki senackie: 285285 S
         Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Mioduszewski.
 
          Projekt ustawy ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur.

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2016 r. skierował projekt ustawy do:
 Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
 Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2016 r.
Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 285 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.Dzisiejszy dzień będzie obfitował w wiele ważnych wydarzeń w Sejmie. Warto oglądać audycje z tych wydarzeń

       O godz. 10:00 rozpocznie się kolejne przesłuchanie przed Komisją Śledczą  w sprawie Amber-Gold

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (SKAG)

sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)
Przesłuchanie Anny Skupnej, prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#


 O godz. 12:00  ma się rozpocząć bardzo ważne i trudne 34. Posiedzenie Sejmu. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#Petycja w sprawie urlopów wychowawczych odrzucona w komisji senackiej

                  W dniu wczorajszym, 10.01.2017 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła nie prowadzić dalszych prac nad petycją w sprawie urlopów wychowawczych

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.) (P9-43/16).
Materiały:

           retransmisja posiedzenia