23 listopada 2015

Nasze ważne sprawy - plan działania

                    Ukonstytuował się nowy polski rząd z Premier Beatą Szydło i parlament: sejm z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim i senat z Marszałkiem Stanisławem Karczewskim.
     Sprawami m.in. emerytów zajmować się będzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( w miejsce Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) na czele z Minister Elżbietą Rafalską.
Pani Minister powołała 3 wiceministrów: Stanisława Szweda, Krzysztofa Michałkiewicza i Marcina Zielenieckiego (odpowiedzialny za departament ubezpieczeń społecznych).
Ministerstwem Finansów zarządza Paweł Szałamacha.
Ministrowie mają duże doświadczenie w sprawach ubezpieczeniowych. Wielokrotnie występowali w sejmie z interpelacjami poselskimi. Więcej informacji o nich znaleźć można na stronach ministerstw, sejmu i wikipedii.
Kontakt do Pani Premier - e-mail: kontakt@kprm.gov.pl                                 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów                                                                           
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

Kontakt do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej -  email: info@mpips.gov.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00513 Warszawa

Kontakt do Pana Ministra Pawła Szałamachy – e-mail: kancelaria@mf.gov.pl Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 WarszawaW sejmie powołano:
Komisję Polityki Senioralnej PSN z przewodniczącą Małgorzatą Zwiercan (Kukiz15)

Komisję Polityki Społecznej i Rodziny PSR z przewodniczącą Beatą Mazurek (PiS)

 Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka SPC z przewodniczącym Stanisławem Piotrowiczem (PiS)

                       Prezydent RP Andrzej Duda wniósł do sejmu projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. W tym projekcie nie uwzględniono  zmiany lub usunięcia krzywdzącego  emerytów art.25 u. 1b.
 Kontakt do Prezydenta Mail: listy@prezydent.pl  lub poprzez formularz kontaktowy ze strony oficjalnej Prezydenta http://www.prezydent.pl/kontakt/ )
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
                                                                                                                      
00-902 Warszawa

                         W sejmie znalazł się też, znany nam już wcześniej, projekt ustawy PSL, wprowadzający możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach pracy. W tym projekcie znajduje się regulacja podobna, jak kontrowersyjny art. 25 u.1b.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 23) – 19.11.2015
- uzasadnia poseł Władysław Kosiniak-Kamysz.

                  Nadszedł znowu czas pisania listów do różnych instytucji o wszystkich dotyczących nas, emerytów, sprawach.  Zatem kontynuujmy naszą walkę o naprawę krzywdzących nas przepisów emerytalnych. Piszmy na podane wyżej adresy e-mailowe do nowo wybranych władz w sprawach:

- zmiany lub usunięcia art. 25 u.1b w projekcie ustawy złożonej przez Prezydenta RP
- przeliczenia emerytur kobiet z rocznika 53 i innych osób skrzywdzonych niekorzystnymi przepisami emerytalnymi, którym powinny przysługiwać takie same prawa, jak osobom z wcześniejszych roczników pobierających wcześniejszą emeryturę

Tutaj warto przywołać w piśmie interpelację poselską posła Andrzeja Dudy http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18905

- nierównego taktowania kobiet korzystających z urlopów wychowawczych w zależności od rodzaju pobieranej emerytury

W sprawie przeliczania wszystkich urlopów wychowawczych jako okresy składkowe być może konieczne będzie zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.  
O ile mi wiadomo, niewiele osób otrzymało z ZUS odpowiedzi na wnioski o przeliczenie urlopów wychowawczych po 1,3%  w emeryturach stażowych. Nie wiem też, czy ktokolwiek zaskarżył taką decyzję. Mam nadzieję, że zbierze się grupa osób,  która będzie chciała  wnieść sprawę do sądu i dalej walczyć o równe traktowanie wszystkich emerytek. O ile mi wiadomo, kilku sędziów gotowych jest złożyć pytanie prawne w sprawie urlopów wychowawczych do TK.

- możliwości przeliczenia emerytury po przepracowaniu 30 miesięcy po przyznaniu prawa do emerytury

We wszystkich powyższych sprawach należy wysyłać pisma jak najszybciej. Moja propozycja jest taka, robimy zmasowaną akcję i WSZYSCY wysyłamy pisma (maile lub pocztowe) do nowych władz i posłów. Tylko taka akcja, tylko duża ilość listów naraz może przynieść efekty.

- zwolnienia od 32% podatku przy przekroczeniu II progu podatkowego, spowodowanego kulminacją wypłat z powodu wypłacenia zaległej emerytury

W tej sprawie będzie także konieczna zmasowana wspólna akcja zainteresowanych emerytów do wielu posłów i rządu, zwłaszcza do ministra finansów.
Tutaj moja propozycja jest następująca: wszyscy zainteresowani zwolnieniem od 32% podatku i osoby ich popierające wysyłają pisma do władz i posłów w następnym tygodniu (od 30.11. do 04.12.). Przydatne adresy zamieszczę niebawem.
Przykładowe wzory pism znajdują się na blogu: w postach z ostatnich kilku miesięcy, pod etykietą na górze bloga „Wzory pism”, w zakładce „Podatek 32% - materiały”, w komentarzach pod postami.

- przeliczenia emerytury wg nowych zasad dla urodzonych prze 1949 r

Ta sprawa wydaje się być rozwiązana. Polecam zapoznanie się z artykułem w „Gazecie Prawnej”- „Emerytura po emeryturze. Kto może przeliczyć świadczenie?” z dnia 27.10.2015  r.

„Zdaniem sądu jedyną datą graniczną wymienioną w przepisach jest data złożenia wniosku po dniu 31 grudnia 2008 r”
„Osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę i dalej pracowały mogą zyskać na przeliczeniu emerytury według nowych zasad – potwierdził Sąd w Lublinie.”

                            
            Specjalne miejsce należy się sprawie pozwu grupowego o odszkodowanie za przymuszenie do rezygnacji z etatu na rzecz emerytury.
Mam nadzieję, że będą się zgłaszać do udziału w pozwie „nowi” emeryci, którzy dopiero teraz dowiadują się o możliwości dochodzenia odszkodowania za rezygnację z etatu i „wybór” emerytury.

      Króciutko przypomnę o co chodzi. Otóż pracujący „wcześniejsi” emeryci po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego byli w najróżniejsze sposoby przymuszani do odejścia z pracy, mimo, iż mieli pełne prawo jeszcze pracować (do 67 roku życia). I właśnie ta kwestia będzie zaskarżona w pozwie zbiorowym, który przygotowuje Mecenas Konrad Giedrojć.

     Odszkodowań za konieczność rezygnacji z etatu można dochodzić po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2012 r. Termin na złożenie takiego pozwu wynosi 3 lata.
W świetle orzeczenia  Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r. sygnatura akt III CZP 51/15 (proszę przeczytać post na blogu „Informacja od Mecenasa Giedrojcia” z dnia 3 listopada) termin ten biegnie od chwili powzięcia informacji o możliwości zaskarżenia decyzji zwolnienia z pracy na emeryturę powszechną. 

     Dla wielu osób termin zaskarżenia dopiero zaczyna biec od kilku miesięcy lub tygodni. Dlatego też sprawa złożenia pozwu grupowego ciągle jest aktualna. Proszę zatem zgłaszać chęć przyłączenia się do tego pozwu. Im więcej będzie uczestników pozwu, tym koszty jego wniesienia będą niższe. Zgłaszać można się poprzez pocztę elektroniczną (adres emerytura.zawieszenie@wp.pl )lub telefonicznie do reprezentanta grupy, Pani Grace (telefon 795133339). Więcej informacji o pozwie grupowym znajdą Państwo pod etykietą „Wybraliśmy emeryturę” (na górze bloga) lub w  zakładce „Wybraliśmy emeryturę”  (z prawej strony bloga, pod komentarzami).

Przytaczam wiadomość od Pani Grace

Zapraszam wszystkich Państwa, którzy przesłali dokumenty do złożenia pozwu grupowego aby zaglądali właśnie tutaj http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/p/pozew-zbiorowy-2012.html  i tutaj poszukiwali dalszych informacji dotyczących naszej sprawy. Informacje "poufne" będę przesyłać Państwu na meile.
Wygląda na to, że mamy 10-siątkę chętnych. W poniedziałek prześlę wszystkie dokumenty Państwa do Kancelarii.
W momencie kiedy otrzymam od Pana Mecenasa umowę z jego podpisem i opieczętowaną wyślę Państwu dalsze informacje.
Zachęcam do dalszego trzymania kciuków, wssszystko idzie w dobrym kierunku.
Pozdrawiam. Grażyna z Krakowa.

     Kochani, bardzo proszę o wszelkie uwagi i propozycje. Czy zgadzacie się z moimi propozycjami? Czy nie pominęłam jakichś innych ważnych spraw?

        Proszę pisać, kto jest gotowy do działania i wysyłania listów do nowych władz, jak liczna jest nasza grupa i na jak duży udział możemy wszyscy liczyć.

3 listopada 2015

Informacja od Mecenasa Giedrojcia            Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą kwestii przedawnienia.  Nie dotyczy ona meritum sprawy w kluczowym aspekcie dla zainteresowanych odszkodowaniem emerytów, ale dotyka kwestii przedawnienia, istotnej dla sprawy grupowego pozwu.

Mianowicie jak wynika z nn. uchwały: Sąd Najwyższy przyjął, że w procesie "grupowym" Sąd bada kwestię przedawnienia tylko wtedy, gdy jest ona wspólna dla wszystkich członków grupy, a w "naszej" sprawie zarzut przedawnienia nie może być oparty na jednakowych okolicznościach, gdyż każdy z członków grupy dowiedział się o szkodzie (poniesionych stratach np. z racji utraty wynagrodzenia, które uzyskiwałby nadal, gdyby nie ustawa o zawieszonych emeryturach) i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia w innym terminie, a także w innych terminach osoby te mogły szkody te ponieść; zresztą część nadal je ponosi.

Oto uchwała:

III CZP 51/15

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 16 września 2015 r.
Czy w przypadku wytoczenia powództwa na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7 poz. 44) - o ustalenie ponoszenia przez pozwanego odpowiedzialności odszkodowawczej za zaniechanie legislacyjne Sąd jest uprawniony do dokonywania oceny zasadności zarzutu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego?
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r.
W postępowaniu grupowym o ustalenie odpowiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz.U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44) sąd bada zarzut przedawnienia roszczenia pieniężnego, jeżeli dotyczy on wszystkich członków grupy i oparty jest na jednakowych okolicznościach odnoszących się do nich wszystkich.

25 października 2015

Wybory 2015

Wybory parlamentarne 2015 wygrywa Prawo i Sprawiedliwość wraz ze zjednoczoną prawicą wielką, zdecydowaną większością głosów.
Są wstępne sondażowe wyniki, oficjalne wyniki będą podane za kilka dni.

"Ja to mam szczęście,
że w tym momencie
żyć mi przyszło, w kraju nad Wisłą…
Ja, to mam szczęście…
Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy,

Ludzie uczynni, w sercach niewinni…
Mój kraj szczęśliwy
Ja, to mam szczęście…
że w tym momencie
żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą…
Ja, to mam szczęście…
Ja, to mam szczęście…
że w tym momencie
żyć mi przyszło, w kraju nad Wisłą
Ja, to mam szczęście…"

23 października 2015

DAMY RADĘ

                                 W niedzielę, 25 października 2015 r. Polacy wybiorą posłów na VIII kadencję Sejmu i senatorów na IX kadencję Senatu. Głosowanie odbędzie się od godz. 7.00 do godz. 21. Pamiętajmy, że w nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu, zegarki cofamy o 1 godzinę.
O 460 mandatów poselskich ubiega się 7896 kandydatów, o 100 miejsc w Senacie – 425 kandydatów.
Tegoroczne głosowanie to dziewiąte wybory parlamentarne w Polsce, zorganizowane od 1989 r.  Startuje w nich osiem komitetów ogólnopolskich. 
Uprawnionych do głosowania jest ponad 30,5 mln osób (30 564 605). Do dyspozycji wyborców przygotowano 27 tys. 788 obwodów. Przebieg nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza, która ogłosi całkowite wyniki, we wtorek 27 października. 
           To już  ostatnie dni ery Platformy Obywatelskiej, partii, która chciała rządzić wiecznie, zagospodarowując serca Polaków o wszelkich poglądach. Kiedyś kojarząca się z nowoczesnością, luzem, europejskością, dziś jest synonimem obciachu, przekrętów i pychy, patologicznego uwielbienia kłamstwa, pogardy wobec obywateli i bagatelizowania prawa.
           Dzisiaj Polska potrzebuje DOBREJ ZMIANY a taka zmiana jest możliwa tylko poprzez akt wyborczy. Tylko poprzez akt wyborczy można wyrazić swoje niezadowolenie, albo swoje poparcie dla jakichś pomysłów, idei, dla czyjejś działalności, mówi prezydent RP Andrzej Duda.
           Dziś Polsce potrzeba silnej władzy, siłą mądrości i odwagi w obronie naszych interesów. Ludzi myślących o naszym państwie, a nie o „tym kraju”, troszczących się o kolejne dekady, a nie najbliższe tygodnie własnego otoczenia i kolejne wybory. Polacy tę potrzebę widzą.
           Większość ludzi pragnie Polski praworządnej, rządzonej uczciwie, przywracającej rodzicom prawo do decydowania o swoich dzieciach, Polski, w której będzie należał się szacunek rodzinie, Polski bezpiecznej wewnętrznie i pod względem energetycznym oraz obronnym,  Polski, która będzie potrafiła upomnieć się o swoje prawa w Unii Europejskiej i która będzie dbała o dobro Polaków tak, jak o swoich obywateli dbają inne kraje europejskie
Wybór i odpowiedzialność moralna za taką Polskę należy do Polaków.


DAMY RADĘ
                                                      

Apel w sprawie pozwu zbiorowego

     Kończy się czas na złożenie pozwu zbiorowego

    Kochani, to ostatnie dni na zgłoszenie przystąpienia do pozwu zbiorowego w sprawie odszkodowania za konieczność rezygnacji z etatu na rzecz emerytury.
Dużym problemem było wyłonienie reprezentanta grupy. Ale już jest, Grace z Krakowa zdecydowała się przewodzić grupie poszkodowanych emerytów. Wiele osób zgłosiło chęć przyłączenia się do pozwu zbiorowego ale zaledwie kilka osób wysłało dokumenty potwierdzające chęć uczestniczenia w grupie skarżącej i poniesienie kosztów. Opłaty są dosyć wysokie ale, jak napisała Grace, przy udziale 19 osób, te opłaty mogą być niższe o połowę. Zatem warto się zmobilizować i doprowadzić sprawę do końca.
           Wszyscy  chcą wygrać ale nielicznie siadają do gry, jak trafnie ujęła to jedna z naszych koleżanek. Zostało tylko kilka tygodni do złożenia pozwu zbiorowego, po upływie 3 lat od wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprawa się przedawni. Nie straćcie szansy na odzyskanie swoich pieniędzy. O swoje warto i trzeba walczyć. Mamy bardzo dobrego adwokata, na pewno zrobi wszystko, aby wygrać dla Was odszkodowanie.
    Zatem nie czekajcie już ani chwili, wysyłajcie dokumenty do Grace. Jestem pewna, że wszyscy emeryci, skupieni wokół naszego bloga, będą trzymać kciuki i wspierać Was dobrymi myślami.

21 września 2015

Pozew zbiorowy - pilne

Koleżanki i koledzy
           Sprawą bardzo pilną jest złożenie pozwu zbiorowego w sprawie odszkodowania za rezygnację z etatu i "wybór" emerytury. Czasu zostało naprawdę niewiele.
Przed złożeniem pozwu trzeba przygotować dokumenty od zgłaszających chęć przystąpienia do pozwu.
Mecenas Konrad Giedrojć poprowadzi sprawę pozwu grupowego. Ma już przygotowane dokumenty. Czeka tylko na listę i oświadczenia osób, które przystępują do pozwu.
Reprezentantem grupy zgodziła się zostać Grace z Krakowa.
Jesteśmy w trakcie tworzenia grupy skarżącej. Bardzo proszę o przysyłanie swoich zgłoszeń do pozwu grupowego na adres: emerytura.zawieszenie@wp.pl

Osoby, które już zgłosiły akces do pozwu zbiorowego (Pani Grace wysyła do nich e-maile informacyjne):
Grażyna - Kraków
Grażyna - lubelskie
Jadwiga - Gdańsk
Zdzisława - Kielce
Małgorzata - wielkopolskie
Zofia - lubelskie
Ewa - Kraków
Janina - podkarpackie
Janina D.
Zygmunt G.
Bożenna - Warszawa
Maria - Niemodlin
Stanisława - lubelskie
Ewa - Katowice
Zofia - Giżycko
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 

wszystkim seniorom życzę wiary w to,
 że jutro będzie lepsze i realizacji tej nadziei, żeby żyło im się lepiej.

3 września 2015

Nasze sprawy

Kochani
Skończyły się wakacje, dla wielu okres wypoczynkowy, dla innych czas wytężonej pracy. Po ponad dwumiesięcznej działalności „wakacyjnej” ruszam z Państwem do naszych wielkich zadań. A ciągle jest ich bardzo dużo. Zatem weźmy się do pracy.
Na początku chcę podziękować wszystkim tym, którzy udzielają porad zagubionym emerytom. Zagmatwane przepisy emerytalne są trudne dla przeciętnego emeryta. Większość  opisywanych przez emerytów spraw wymaga indywidualnego rozpatrzenia, zastosowania różnych artykułów emerytalnych. Dlatego tak cenne są porady osób, które posiadają wiedzę w zakresie ustaw emerytalnych. Jeszcze raz bardzo dziękuję tym osobom za pomoc. Dziękuję również wszystkim tym, którzy dzielili się własnym doświadczeniem w sprawie załatwiania spraw w ZUS i opisywali swoją sytuację. Proszę, dzielcie się nadal takimi doświadczeniami.
Równocześnie proszę wszystkich, którzy mają wiedzę i potrafią pomóc emerytom, pomagajcie i doradzajcie.
Wracam do naszych wspólnych spraw, jakie mamy do załatwienia.
1.      Bardzo pilna sprawa złożenia pozwu zbiorowego w kwestii przymusowej rezygnacji z etatu na rzecz emerytury. Zostały niecałe 3 miesiące na wniesienie sprawy do sądu. Pan mecenas Konrad Giedrojć od dawna jest gotowy na złożenie pozwu zbiorowego.
Reprezentantem grupy zgodziła się zostać Pani Grace z Krakowa. Proszę z Nią kontaktować się telefonicznie lub napisać zgłoszenie na adres emerytura.zawieszenie@wp.pl. Państwa     e-maile przekażę Pani Grace.
Proszę Panią Ewę z Krakowa o skontaktowanie się z Panią Grace.
2.      Sprawa listu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego jest PRAWIE gotowy. Prowadzone są jeszcze najróżniejsze konsultacje. Mam nadzieję, że wielu z Państwa ponownie wysłało listy do Pana Prezydenta, głównie w sprawie usunięcia lub zmiany art. 25 p.1b ustawy z 11 maja 2012 r. a także w innych sprawach nierównego traktowania wszystkich emerytów.
Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał listu, to nadal może to zrobić. Jeszcze nie ma gotowego projektu ustawy emerytalnej a więc wszelkie uwagi powinny być przyjmowane. Bardzo ważne jest, aby jak najwięcej emerytów wysłało listy do Prezydenta. Proszę pamiętać o podaniu swojego nazwiska i adresu.
Dla tych, którzy chcą jeszcze wysłać listy, podaję dane do wysyłki:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
Fax: (48 22) 695-22-38
Mail: listy@prezydent.pl
 Można też skontaktować się poprzez formularz kontaktowy.

3.       Sprawa naszych pism do ZUS w kwestii równego przeliczania urlopów wychowawczych niezależnie od rodzaju pobieranej emerytury.
Większość z nas złożyła w ZUS pisma na początku maja 2015 r. Chyba nikt do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Chyba czas najwyższy złożyć zapytania do ZUS w sprawie braku odpowiedzi. Mijają 4 miesiące, a decyzji z ZUS brak. Co mówią przepisy o czasie na odpowiedź na nasze wnioski? Zamierzam jutro dowiedzieć się w ZUS, jak wygląda sprawa odpowiedzi na mój wniosek.

Jeszcze  najnowsze informacje emerytalne.
            Pani profesor Józefa Hrynkiewicz złożyła interpelację w sprawie programu „Senior- VIGOR” (otrzymała odpowiedź) oraz 3 interpelacje poselskie, na które jeszcze odpowiedzi nie ma.

1.                  Interpelacja nr 33915
w sprawie realizacji programu "Senior-WIGOR"

2.                  Interpelacja nr 34097
w sprawie sytuacji w ubezpieczeniu społecznym pracowników w związku z licznymi niepokojami, wątpliwościami oraz zapytaniami zgłaszanymi przez wyborców
3.                  Interpelacja nr 34119
w sprawie wysokości nowych emerytur kapitałowych
4.                  Interpelacja nr 34120
w sprawie utraty lub/i nabycia prawa do emerytury w związku z wejściem w życie ustawy podnoszącej wiek emerytalny do 67 lat oraz w sprawie skutków dla budżetu państwa wprowadzenia podwyższonego wieku emerytalnego w latach 2013-2025


              2 września 2015 r. w sejmowej komisji polityki senioralnej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o osobach starszych. Projekt mówi o monitorowaniu sytuacji życiowej populacji osób starszych.


11 sierpnia 2015

Zaprzysiężenie Prezydenta Andrzeja Dudy6 sierpnia 2015 roku

zaprzysiężenie Prezydenta Andrzeja Dudy


Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
Tak mi dopomóż Bóg.