7 lutego 2017

Nowe inicjatywy w sprawie emerytur "kobiet 53"

            
                 W środę, 8 lutego 2017 r. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji, na którym zostanie rozpatrzony m.in. projekt dezyderatu w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury osobom, które przed 1 stycznia 2013 r. pobierały wcześniejszą emeryturę.
          
Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Pan Poseł Sławomir Piechota ( z Wrocławia), na posiedzeniu komisji w dniu 15.11.2016 r.,po rozpatrzeniu naszej petycji wielokrotnej BKSP-145-93/16, postanowił, za zgodą komisji, o przygotowaniu dezyderatu, skierowanego do Pani Premier, w sprawie w sprawie analizy możliwości wprowadzenia zmian oraz możliwości poniesienia kosztów regulacji emerytalnej dotyczącej emerytów skrzywdzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r.Nowe inicjatywy w sprawie tzw „petycji kobiet 53”

              Petycja w sprawie emerytów skrzywdzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r. właśnie ma być w środę rozpatrywana w sejmowej Komisji do Spraw Petycji. A właściwie projekt dezyderatu, który ma być wysłany do Pani Premier.
 Decyzję o przygotowaniu dezyderatu podjęto na posiedzeniu komisji w dniu 15.11.2016 r. Po końcowych ustaleniach i zredagowaniu ostatecznego kształtu, dezyderat w formie uchwały komisji przedstawiany jest przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła go odpowiedniemu organowi. Pani Premier powinna w ciągu 30 dni odpowiedzieć na postulaty zawarte w dezyderacie.

I właśnie tutaj mamy szansę zawalczyć o naprawienie niekorzystnego zapisu w ustawie. Musimy dobrze napisane pisma wysłać do Pani Premier i Minister Elżbiety Rafalskiej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

              Nasza petycja wielokrotna, omawiana przez sejmową komisję, za słabo uwypukla problem, o który walczymy, mianowicie o przeliczenie emerytury według takich samych zasad, jakie zastosowano przy przeliczaniu emerytur dla roczników wcześniejszych (1949-52).

           Osobom z roczników wcześniejszych od 53 ustalano wysokość emerytury na zasadach kapitałowych (bez odliczeń) lub na zasadach stażowych, z nową kwotą bazową.
Zamiana emerytury wg starych zasad stażowych jest opłacalna, jeśli po przyznaniu emerytury wcześniejszej emeryt podlegał ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 30 miesięcy. W tym przypadku część socjalna nowej emerytury ustalana jest od kwoty bazowej obowiązującej w dacie przyznania tej emerytury.
                    
              Jak się okazało wielokrotnie, zmiana lub uzupełnienie art. 25 u 1b ustawy z dnia 11 maja 2012 r., jest nie do ruszenia. Możemy zastanowić się nad inną propozycją zapisu – poprawki do ustawy, która by spełniła nasz postulat. Można zwrócić się do osoby, która zna się na przepisach emerytalnych i rozumie problemy osób skrzywdzonych ustawą z 11 maja 2012 r., np do dr Marka Jarentowskiego, aby pomógł nam sformułować poprawkę. Wygląda na to, że trzeba pokazać gotowy zapis do ustawy, bo jak dotąd, brak alternatywy do art. 25 u 1b.

I jeszcze jedna propozycja od jednej z naszych koleżanek

Każdy z nas ma jakieś preferencje polityczne .... PiS, PO, Kukiz'15, .N czy PSL. Opracujmy wspólne pismo o tym, że zostaliśmy oszukani a posłowie udają, że tego nie wiedzą. Zarzućmy tymi pismami biura klubów na Wiejskiej i biura poselskie. A do członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wyślijmy zapytanie dlaczego jako ludzie tworzący prawo godzą się na jego łamanie przez co sami w tym procederze uczestniczą. Spytajmy dlaczego na pierwszym czytaniu projektu prezydenckiego nie zabrali w tej kwestii głosu. Niech chociaż odpowiedzą. Wiem, że prawnie to nic nie da ale od czegoś trzeba zacząć. Trzeba nagłośnić tę sprawę gdzie się da, również nieoficjalnie na portalach społecznościowych. To musi być 'zmasowany atak', żeby później było łatwiej dochodzić swoich praw.”


Informacje o innych projektach dotyczących naprawienia niekorzystnych dla emerytów przepisów.

              1.   Art. 25 u 1b w Senacie

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. na 33. Posiedzeniu odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Druki senackie: 285285 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyProjekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Mioduszewski.
 
Projekt ustawy ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur.

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2016 r. skierował projekt ustawy do:
 Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
 Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2016 r.
Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 285 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.                      2.  Urlopy wychowawcze w komisji senackiej

            Petycja w sprawie urlopów wychowawczych odrzucona w komisji senackiej

                  W dniu 10.01.2017 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła nie prowadzić dalszych prac nad petycją w sprawie urlopów wychowawczych
Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.) (P9-43/16).
Materiały:
         http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/bannery/kamerka.png retransmisja posiedzenia

3.   Petycja „odszkodowawcza” w Sejmie


                   26 stycznia 2017 r. na posiedzeniu nr 53 Komisji do Spraw Petycji była omawiana petycja BKSP- 145-117/16 o odszkodowanie za przymusową rezygnację z etatu na rzecz emerytury.
      Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726) (BKSP-145-117/16)\
- przedstawia zastępca Przewodniczącego Komisji poseł Urszula Augustyn.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=PET#53

Nr BKSP-145-117/16Tekst petycji w formacie pdf (otwiera się w nowej karcie)

Opinia Biura Analiz Sejmowych 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=07AAA5218202F0FCC12580AE00381C04

Komisja zdecydowała o przygotowaniu dezyderatu i przekazaniu go do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W posiedzeniu sejmowej komisji brały udział nasze koleżanki. I właśnie dzięki pani Heni, która wystąpiła z przedstawieniem i obroną swojej petycji, komisja postanowiła dalej pracować nad petycją „odszkodowawczą”.

 

Warto zobaczyć i posłuchać

Zapraszam do obejrzenia nagrania z programu z cyklu „Chodzi o pieniądze” Jacka Łęskiego. Tym razem program jest o reformie emerytalnej, utworzeniu OFE i mechanizmach przepływu pieniędzy ze składek ubezpieczonych.

„Niektórzy eksperci twierdzą, że kilkanaście lat temu rozmontowano system emerytalny w Polsce. Coraz więcej rodaków nie wierzy, że dostaną jakąkolwiek emeryturę. Czy miliony Polaków w środku Europy SA skazane na biedną starość ?”

https://vod.tvp.pl/28458910/2301201723 stycznia 2017

Petycja „odszkodowawcza” znowu w Sejmie


                   26 stycznia 2017 r. w sejmowej Komisji do Spraw Petycji będzie omawiana petycja BKSP- 145-117/16 o odszkodowanie za przymusową rezygnację z etatu na rzecz emerytury.
Dzięki wielu z Państwa, petycja jednostkowa Pani Heni, uzyskała status petycji wielokrotnej.

26 stycznia 2017 (czwartek), godz. 09:00
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)
·         Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726) (BKSP-145-117/16)\
- przedstawia zastępca Przewodniczącego Komisji poseł Urszula Augustyn.Przebieg prac nad petycją BKSP- 145-117/16

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)
(petycja wielokrotna)


Przebieg prac nad petycją

·                     12-09-2016

Pierwsza petycja w sprawie została złożona do Sejmu

·                     23-09-2016

Skierowanie do Komisji do Spraw Petycji
Kobiety rocznik 53 nowa inicjatywa

               Jedna z naszych koleżanek zachęca kobiety z rocznika 53 i mężczyzn rocznik 48 do podjęcia nowej inicjatywy w sprawie walki o zmianę przepisów emerytalnych w kwestii możliwości przeliczenia emerytur według „starych zasad”, czyli takich, jakie mogły być zastosowane np. wobec kobiet urodzonych w roku 1952.
Czy podejmiemy po raz kolejny walkę o nasze prawa?

Komentarz naszej koleżanki (z drobnymi zmianami wprowadzonymi przez mnie, proszę wybaczyć)

                            Rocznik 53 kobiety i rocznik 48 mężczyźni powinni samodzielnie działać, bo tylko wobec tych dwóch roczników prawo zadziałało wstecz, nie mówiąc o okresie przejściowym. Obecnie nawet SBecy mają blisko roczny okres przejściowy; mundurowi 12 letni.
Powinniśmy powrócić do PETYCJI rocznika 53 - takie wrzucenie nas w ogół nieprawidłowości doprowadziło do tego co mamy- nasze sprawy po drodze zgubiły się –na innych blogach  walczyli o wszystkich i wszyscy zostali na lodzie.
Dlatego my musimy walczyć tylko o swoją sprawę - złamanie prawa i jego działanie wstecz bez okresu przejściowego. Co o tym myślicie ?
 Ustalmy plan działania i do roboty- nikt nam nie pomoże, bo nasza sprawa jet mało widoczna i większość walczy o co innego niż nasze pokrzywdzone roczniki K53 i M48. Nas głównie interesuje przywrócenie starych zasad

21 stycznia 2017"Drogie babcie, drodzy dziadkowie, z okazji Waszego święta życzę Wam radości każdego dnia. Życzę Wam, byście byli szczęśliwi z Waszymi rodzinami, z Waszymi wnukami
Jesteście opoką naszych rodzin, to Wy dajecie naszym dzieciom, swoim wnukom szczęście, radość i ciepło. Życzę Wam wszystkiego dobrego, byście zawsze byli z rodzinami, z wnukami, a nigdy nie byli samotni. Wszystkiego najlepszego”

Premier Beata Szydło

11 stycznia 2017

Art. 25 u 1b znowu w Senacie

                      Dzisiaj, 11. stycznia 2017, odbędzie się 33. posiedzenie Senatu, na którym odbędzie się m.in. dyskusja nad ustawą budżetową na 2017 r. (punkt 1.) oraz nad projektem ustawy emerytalnej w sprawie art. 25 u 1b (punkt 8.) Posiedzenie Senatu rozpocznie się o godz. 9::00
8.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druki senackie: 285285 S
         Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Mioduszewski.
 
          Projekt ustawy ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur.

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2016 r. skierował projekt ustawy do:
 Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
 Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2016 r.
Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 285 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.Dzisiejszy dzień będzie obfitował w wiele ważnych wydarzeń w Sejmie. Warto oglądać audycje z tych wydarzeń

       O godz. 10:00 rozpocznie się kolejne przesłuchanie przed Komisją Śledczą  w sprawie Amber-Gold

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (SKAG)

sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)
Przesłuchanie Anny Skupnej, prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#


 O godz. 12:00  ma się rozpocząć bardzo ważne i trudne 34. Posiedzenie Sejmu. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#Petycja w sprawie urlopów wychowawczych odrzucona w komisji senackiej

                  W dniu wczorajszym, 10.01.2017 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła nie prowadzić dalszych prac nad petycją w sprawie urlopów wychowawczych

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.) (P9-43/16).
Materiały:

           retransmisja posiedzenia13 grudnia 2016

35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

            13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Za oficjalne powody podano gorszą sytuację gospodarczą i groźbę interwencji wojsk Układu Warszawskiego. Już w czasie fali strajków sierpnia 1980 roku władze komunistyczne rozważały możliwość wprowadzenia stanu wojennego w celu powstrzymania niepokojów społecznych i zgaszenia rodzącego się ruchu demokratycznego.
            Ograniczono działalność związków zawodowych i innych organizacji społecznych. NZSS "Solidarność" został rozwiązany, podobne jak Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zawiązek Artystów Polskich i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W PAXie dokonano zmian personalnych w kierownictwie. Wprowadzono ograniczenia w poruszaniu się po kraju, zakazano bez pozwolenia zmieniać miejsce pobytu, a gospodarka została podporządkowana celom militarnym. Obowiązywała także cenzura, a dodatkowo wprowadzono tryb doraźny w sądownictwie. Ponad 10 tys. osób zostało internowanych i aresztowanych. Protesty narodowe często były brutalnie tłumione przez ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej).
W pamięci najbardziej zapadła krwawa pacyfikacja kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981r., gdzie śmierć poniosło dziewięciu górników, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.
Osoby biorące udział w demonstracjach, opozycjoniści i działacze "Solidarności" byli szykanowani, zniesławiani i często zmuszani do podpisywania lojalek, czyli deklaracji lojalności w stosunku do władzy. Służby Bezpieczeństwa weryfikowały sędziów, nauczycieli, osoby związane z mediami.

           Społeczeństwo było niezadowolone z działań prowadzonych przez władze. Bojkotowano instytucje, które podlegały władzy, a dla przeciwwagi zakładano podziemne wydawnictwa. Swoją działalność rozpoczęło też radio "Solidarność". Duchowieństwo zaangażowało się w niesienie pomocy poszkodowanym przez państwo. Opozycjoniści byli wspierani przez organizacje międzynarodowe oraz związki zawodowe z innych państw. Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje ekonomiczne wobec Polski.
31 grudnia 1982 r. władze w związku z regresem w gospodarce i presją międzynarodową, zawiesiły stan wojenny, który 22 lipca 1983 r. został całkowicie zniesiony.

                    35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego to doskonała okazja, by zamanifestować przywiązanie do niepodległości Polski i pamięć o ofiarach komunistycznych zbrodni.

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zaplanowano we wtorek w całym kraju. Manifestacje i marsze przejdą m.in. ulicami Warszawy, Krakowa, Gdańska i Łodzi; poza nimi odbędą się także konferencje naukowe, koncerty, czy wystawy przypominające wydarzenia stanu wojennego.
 Instytut Pamięci Narodowej przygotował wiele uroczystości i imprez w całym kraju, by uczcić ofiary stanu wojennego, a także przypomnieć cenę, jaką zapłacili Polacy za decyzję podporządkowanej Moskwie ekipy Wojciecha Jaruzelskiego.

           Zapraszam wszystkich do włączenia się do akcji społeczno-edukacyjnej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło Wolności”. Odbędzie się 13 grudnia pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy, udział w niej weźmie wielu polityków i tysiące Polaków, którzy zechcą o 19.30 zapalić  w oknie świecę, by upamiętnić tych, którzy z powodu represji w czasie „grudniowej nocy” nie doczekali wolnej Polski.

Kampania społeczna IPN „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonało wielu mieszkańców Zachodu. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił Jan Paweł II, a wezwał do tego również ówczesny prezydent USA Ronald Reagan.


8 grudnia 2016

Inicjatywa ustawodawcza – art. 25 u 1b dzisiaj w Senacie


            Dzisiaj w Senacie odbędzie się posiedzenie połączonych komisji, na którym odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS


CZWARTEK, 8 GRUDNIA 2016 R.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza
godz. 9.00, sala 182
1.       Pierwsze czytanie projektu ustawy o ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk senacki nr 286).
2.       Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 288).

3.      Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 285).

Retransmisję z posiedzenia komisji senackich można obejrzeć pod linkiem
http://av8.senat.pl/9KRPSS52KU1211


Dla przypomnienia

Petycja „odszkodowawcza” BKSP-145-117/16

              Przypominam Państwu:
do 21 grudnia 2016 r. można składać petycje w sprawie podjęcia inicjatywy przez sejm o odszkodowanie za przymusową rezygnację z etatu. Wszyscy zainteresowani tą sprawą powinni koniecznie wysłać swoje pisma do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Można się wzorować na petycji Pani Heni, zamieszczonej na blogu w poście „Nowa petycja w Sejmie” dn. 5.10.2016 r.


Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
z dopiskiem „Petycja nr BKSP-145-117/16
WARTO OBEJRZEĆ

Były Prokurator Generalny Andrzej Seremet przed Komisją Śledczą

Być może, niestety, sprawa Amber Gold dotyczy niektórych z nas lub naszych bliskich.
Kolejna transmisja dzisiaj, warta obejrzenia

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#


Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold


o    8 grudnia 2016 (czwartek), godz. 10:00
sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C)
§  Przesłuchanie Andrzeja Seremeta, byłego Prokuratora Generalnego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.             


27 listopada 2016

Petycja wielokrotna w sejmowej Komisji do Spraw Petycji


              Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Pan Poseł Sławomir Piechota ( z Wrocławia), na posiedzeniu komisji w dniu 15.11.2016 r.,po rozpatrzeniu naszej petycji wielokrotnej BKSP-145-93/16, postanowił, za zgodą komisji, o przygotowaniu dezyderatu, skierowanego do Pani Premier, w sprawie w sprawie analizy możliwości wprowadzenia zmian oraz możliwości poniesienia kosztów regulacji emerytalnej dotyczącej emerytów skrzywdzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r.

Jaka jest droga dezyderatu?
             Komisja przygotowuje projekt dezyderatu, tj pisma zawierającego postulaty odnośnie konkretnej sprawy. Kto personalnie będzie składał taki projekt dezyderatu w naszej sprawie, nie wiadomo. Projekt ten będzie omawiany na posiedzeniu komisji. Po końcowych ustaleniach i zredagowaniu ostatecznego kształtu, dezyderat w formie uchwały komisji przedstawiany jest przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła go odpowiedniemu organowi.
Kiedy odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie omówienia dezyderatu do Pani Premier? Jeszcze nie wyznaczono daty posiedzenia.


            Można, a nawet trzeba wysyłać do Pana Posła Sławomira Piechoty oraz do pozostałych członków Komisji pisma z naszymi uwagami odnośnie sprawy emerytów, wystąpienia Pani Poseł Magdaleny Kochan, wystąpienia Pana Marka Buciora, czy też zawyżonych kosztów regulacji emerytalnej opracowanych przez ZUS.

Adres biura poselskiego Posła Sławomira Piechoty
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
tel. (71) 341-03-10 
fax (71) 341-03-10


                     Ukazał się na sejmowych stronach pełny zapis przebiegu posiedzenia nr 43 Komisji do Spraw Petycji, gdzie Pani Poseł Magdalena Kochan referowała naszą petycję wielokrotną i na której zapadła decyzja o wystosowaniu dezyderatu do Pani Premier.


http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/34918F088CF81464C1258076004898F3/%24File/0124008.pdf


Fragment wystąpienia Pana Posła Sławomira Jana Piechoty w sprawie dezyderatu:

" Myślę, że jest to bardzo skomplikowana sprawa. Jest ona dlatego trudna, bo jej fundamentem są pieniądze, duże pieniądze. Tak rozumiem rekomendację Biura Analiz Sejmowych, że podjęcie decyzji o przystąpieniu do zmian legislacyjnych wymagałoby pełnej świadomości skutków finansowych, które, jak wiadomo, w systemie emerytalnym są zazwyczaj bardzo znaczące. Wspomnę tylko równolegle, że nasz stały doradca, pan Krzysztof Pater, wskazuje, iż poważne wątpliwości konstytucyjne opisanych regulacji, są podane w opinii Biura Analiz Sejmowych. W jego ocenie należałoby rozważyć jednak zmianę dzisiejszego stanu prawnego, ale jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Nasz stały doradca rekomenduje wystąpienie do pani premier z dezyderatem o analizę możliwości wprowadzenia zmian, w kierunku uwzględniającym wnioski zawarte w petycji, wskazując, że te dzisiejsze rozwiązania zawierają jednak pewną, arbitralnie wprowadzoną niesprawiedliwość. To tyle pan Krzysztof Pater."

              Krzysztof Pater jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH). Karierę zawodową rozpoczął w 1986 r. w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, skąd trafił do Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W 1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, co zaowocowało pracą w Ministerstwie Przekształceń własnościowych (tematyka rynku kapitałowego). Od 1995 r. był zaangażowany w prace nad reformą systemu emerytalnego. Po jej zakończeniu, w latach 1998 - 1999, współtworzył i kierował jako wiceprezes PTE PKO/Handlowy. W roku 2000 i 2001 prowadził działalność doradcza, aby w listopadzie 2001 r. powrócić do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od maja do listopada 2004 r. kierował nim jako minister. W styczniu 2006 r. został stałym ekspertem Komisji Polityki Społecznej, a pół roku później - przedstawicielem Polski w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, doradzającym Komisji i Parlamentowi UE. 

Jeszcze raz przypominam skład Komisji do Spraw Petycji PET

Komisja do Spraw Petycji
aktualny skład Komisji - 17 posłów
·                     PiechotaSławomir Jan       (PO)           Wrocław     -   przewodniczący
·                     Augustyn Urszula                 (PO)          Tarnów         -   zastępca
·                     RaniewiczGrzegorz             (PO)          Chełm          -  zastępca
·                     Smirnow Andrzej                 (PiS)          Warszawa    -  zastępca
·                     AugustynowskaJoanna      (N)             Wrocław
·                     Duszek Marcin                     (PiS)          Chełm
·                     Jachnik Jerzy                        (Kukiz15)  Bielsko- Biała
·                     Kochan Magdalena             (PO)           Szczecin
·                     LatosińskiBogdan               (PiS)          Kielce
·                     Lisiecki Paweł                      (PiS)          Warszawa
·                     MaliszewskiMirosław        (PSL)         Radom
·                     Ołdakowski Adam               (PiS)           Elbląg
·                     Paul Jerzy                             (PiS)           Rzeszów
·                     Szymański Tomasz              (PO)           Toruń
·                     Świat Jacek                          (PiS)           Wrocław
·                     Warwas Robert                   (PiS)           Sosnowiec

·                    WojciechowskiGrzegorz   (PiS)          Piotrków Trybunalski