WYSZUKIWARKA

16 grudnia 2014

Najlepsze życzenia

Pani Danielo!

Urodziny dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Pani życzenia,
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech Pani słońce jasno świeci,
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Pani przeznaczone.11 grudnia 2014

Podatek dochodowy 32 %

Drodzy Państwo!
Pan Marian ciągle działa w sprawach emerytów
Dzięki temu pojawiła się możliwość zawalczenia o umorzenie podatku dochodowego 32%.
Poprosimy naszego prawnika o przygotowanie odpowiedniego pisma przewodniego w tej sprawie. Do sporządzenia takiego pisma potrzebne są informacje,.
Dlatego bardzo proszę aby osoby zainteresowane sprawą podatku dochodowego 32% opisały swoje sytuacje.

Pisma te proszę przesłać na adres emerytura.zawieszenie@wp.pl

20 listopada 2014

Bardzo ważne

W Gazecie Prawnej (18.11.2014 r.) ukazał się artykuł o precedensowym wyroku, który zasądził odszkodowanie dla emeryta, który zrezygnował z pracy. Jak informowałem około 1-2 miesięcy temu, istnieje w takiej sprawie możliwość wniesienia pozwu grupowego - ostatecznie nikt jednak nie chciał się z Państwa zdecydować na bycie tzw. reprezentantem grupy, może obawiając się kosztów przegranej. Możliwe, że ww. wyrok zmieni stanowisko niektórych z Państwa i ten temat można odswieżyć. Więc proszę o ewentualne zgłoszenie od osoby, która zdecyduje się figurować w pozwie na 1. miejscu jako reprezentant grupy poszkodowanych pozdrawiam, adwokat Konrad Giedrojć

19 listopada 2014

Emerytka pokonała Skarb Państwa

przedruk z WP

Emerytka pokonała Skarb Państwa. Szykuje się lawina pozwów?

Sąd Rejonowy w Warszawie zasądził odszkodowanie na rzecz kobiety, która w 2011 r. zrezygnowała z pracy, by móc dostawać emeryturę z ZUS. Jeśli wyrok utrzyma się w kolejnych instancjach, to zadośćuczynienia mogą zażądać tysiące innych emerytów, którzy znaleźli się w takiej sytuacji - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".
Do 7 stycznia 2009 r. obowiązywał zakaz łączenia pracy i pobierania emerytury. Po jego zniesieniu osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne mogły pobierać świadczenia bez obowiązku rezygnowania z zatrudnienia. 
Mieszkanka Rzeszowa skorzystała z tych przepisów. Jednak od 1 stycznia 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia, które zmuszały ją do wyboru: albo będzie praca, albo wypłata świadczenia. To dlatego, że nowelizacja wprowadziła zapis, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy. Chociażby na jeden dzień. Dlatego we wrześniu 2011 r. kobieta odeszła z firmy. 

Nie przewidziała tego, z resztą jak niemal nikt, kogo te przepisy dotyczyły, że nowe regulacje okażą się niekonstytucyjne. Zmiany, które wprowadziły opcję wypłaty emerytur pod warunkiem rozwiązania umowy o pracę, zostały zaskarżone przez senatorów do Trybunału Konstytucyjnego. 

Wyrokiem z 13 listopada 2012 r. TK zakwestionował przepis przewidujący, że osoby, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. i w chwili wejścia zakazu jednocześnie pracowały i pobierały emeryturę, będą miały dziewięć miesięcy na podjęcie decyzji, co wolą. 

Sędziowie TK zdecydowali, że taki zapis narusza zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa i prawa. To dlatego, że odbiera im uprawnienia, z których zaczęli już korzystać. Sędzia Marek Kotlinowski uzasadniał, że "skoro ubezpieczeni już raz spełnili wszystkie warunki, żeby nabyć prawo do emerytury, nie można tych warunków zmieniać". 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego skutkował tym, że ZUS wypłacał zawieszone emerytury tym osobom, które zdecydowały się na pozostanie w pracy. Jednak te, które wybrały wcześniej emeryturę, straciły. Teoretycznie mogłyby starać się o ponowne zatrudnienie, ale przy obecnej sytuacji na rynku pracy byłoby to bardzo trudne. 

Pełnomocnik kobiety, prof. Wojciech Maciejko, namówił ją do wystąpienia przeciwko państwu z roszczeniem za tak zwany delikt legislacyjny. Podstawą był art. 417 kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że jeśli w wyniku wydania aktu normatywnego niezgodnego z konstytucją doszło do powstania szkody, to można żądać odszkodowania od Skarbu Państwa. Szkodą w tym przypadku były utracone zarobki w wysokości rocznej pensji - tyle kobieta chciała jeszcze pracować. 

Sąd przyznał rację poszkodowanej i orzekł, że wyrok TK miał wpływ na uprawnienia obywateli sprzed jego wydania. Zdaniem mecenas Karoliny Miary, która specjalizuje się w sprawach ubezpieczeniowych, jest to precedensowy wyrok. Miary uważa, że gdy utrzyma się on w kolejnych instancjach, to może to zachęcić tysiące obywateli do składania pozwów. Jednak to dopiero pierwsza instancja i prawdopodobnie Ministerstwo Pracy odwoła się od wyroku. 

- Uważam, że mojej klientce należy się rekompensata finansowa za uchwalenie, a następnie wymuszenie zastosowania niekonstytucyjnego przepisu, który ograniczył zakres jej praw. Dlatego po wyczerpaniu ścieżki krajowej odwołamy się w razie potrzeby do międzynarodowych instytucji sądowych - deklaruje profesor Wojciech Maciejko, pełnomocnik kobiety, która uzyskała odszkodowanie. 

15 listopada 2014

"Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych" 

 Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
 o śmierci męża pani Danieli Stefanickiej


Pani Danielo proszę przyjąć nasze najszczersze wyrazy współczucia.

12 listopada 2014

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2014. - wczoraj świętowaliśmy

Wczoraj, 11 listopada 2014  obchodziliśmy 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. 

Święto Niepodległości zostało ustanowione w ostatnich latach II RP (1918-1945). Obchody przywrócono w 1989 r. Do 1937 roku PPS (Polska Partia Socjalistyczna) świętowała rocznicę niepodległości 7 listopada, na pamiątkę utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. 

W całej Polsce bardzo uroczyście obchodzono to narodowe święto.
Odbywały się pochody, marsze, uroczyste odprawy wart, biegi niepodległościowe i festyny.
1 listopada 2014

1 LISTOPADA

Jest taki jeden dzień w roku kiedy myślimy o bliskich , tych , którzy odeszli w pół kroku , nie zdążyli spakować walizki . „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą .” - te mądre słowa księdza Twardowskiego, często na myśl mi przychodzą. Mówmy bliskim nam osobom, że je kochamy, szanujemy i cenimy. Nie odkładajmy niczego na później, bo może nigdy nie zdążymy. Żyjmy uczciwie na co dzień, jakby to był dzień nasz ostatni, żeby żaden mroczny cień, nie zaplątał się w sumienia matni. Kochajmy ludzi, kochajmy świat, pozostawmy po sobie coś dobrego, żeby ktoś, kiedyś położył kwiat, na miejscu naszego spoczynku wiecznego


29 października 2014

PIĘĆ MILIONÓW

Drodzy Państwo!
Dzięki Państwu blog osiągnął w dniu dzisiejszym
 5 MILIONÓW wejść.
Dziękuję bardzo za Państwa obecność i aktywność 
na naszym blogu.


17 października 2014

Posłowie komentują waloryzację rent i emerytur


Będzie waloryzacja rent i emerytur. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim, przyszłoroczna waloryzacja tych świadczeń ma być nie mniejsza niż 36 złotych. Najniższa emerytura oraz renta rodzinna po waloryzacji ma wynieść 880 złotych i 45 groszy.


Już pojawiają się głosy, że 36 złotych podwyżki to mało. Decyzji rządu broni Iwona Śledzińska-Katarasińska. Posłanka PO przekonuje, że bez rządowego projektu, po waloryzacji większość emerytów dostałaby zaledwie 10 złotych. Wyjaśnia, że podwyżki świadczeń są uzależnione od wysokości inflacji. SLD proponuje, by najniższa emerytura wynosiła tysiąc złotych brutto. Rzecznik partii Dariusz Joński przypomina, że Sojusz taki projekt ustawy przygotował i złożył w Sejmie. Poseł dodaje, że 36 złotych to zbyt mała podwyżka świadczeń emerytalnych.
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak ocenia, że zaproponowana przez rząd tak zwana mieszana waloryzacja jest lepszym rozwiązaniem, niż procentowa, zależna od poziomu inflacji. Przypomina, że w 2007 roku rząd Jarosława Kaczyńskiego wypłacił emerytom waloryzację kwotową. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podwyższa również o kwotę 36 złotych świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Zakłada też rozszerzenie kręgu członków rodziny, którym będzie przysługiwał zasiłek pogrzebowy. Mają go otrzymywać także dziadkowie, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. Przyjęty dzisiaj projekt zmian w prawie jest realizacją obietnic, które w Sejmie złożył jeszcze poprzedni premier Donald Tusk.Drodzy Państwo!
Mam do Państwa małą prośbę. pomagam jako wolontariusz w Schronisku dla bezdomnych psów Sonieczkowo, znajdującym się niecałe 10 km od Augustowa. Schronisko prawnie zostało zarejestrowane kilkanaście dni temu a więc jest to raczkująca działalność i każda pomoc jest ogromnym wsparciem. Nadarzyła się okazja wygrania dla Sonieczkowa karmy, wystarczy zagłosować. Niestety głosować można tylko poprzez konto na Facebooku.
Bradzo proszę o oddanie głosu na Sonieczkowo 
Link do oddania głosu TU
Link do strony Sonieczkowa TU


4 października 2014

Nasze sprawy

W dniu 1 października 2014 roku Pan Marek zrezygnował z funkcji z-cy przewodniczącego zarządu OSEP.  TU    znajduje się post Pana Marka.
Poniżej zamieszczam moją odpowiedź:


Ad 2. Na blogu nie były podawane żadne informacje dotyczące wszystkich działań Zarządu i Stowarzyszenia, ze względu na brak takich działań spowodowanych po przez fakt iż stowarzyszenie nie zostało jeszcze zarejestrowane. Natomiast informacje na temat postępu w rejestracji stowarzyszenia nie były podawane ze względu na brak postępów w rejestracji sądowej. Nie można było przyspieszyć rejestracji ze uwagi na brak dokumentów, które do tej pory krążą wśród emerytów.

Ad 3. Nie może powstać strona internetowa podmiotu, który prawnie nie istnieje.
Sprawa waloryzacji zdaje się być już rozwiązana.
Propozycja statutu stowarzyszenia pojawiła się na blogu 22 kwietnia 2014 roku – 10 dni na zapoznanie się z tym dokumentem było wystarczające. Był to czas na przesłanie do mnie uwag – co też wielu emerytów uczyniło. Poprawki te znalazły się w statucie.
Wprowadzenie zmian w statucie po zebraniu założycielskim nie było możliwe ze względów proceduralnych. Na zebraniu założycielskim nikt nie wnosił poprawek do statutu.
Do przyjęcia deklaracji potrzebne są dwa podpisy członków zarządu. Więc nie widzę tu problemu.
Składki:
Wpisowe wpłaciło 26 osób
Wpłaty w maju: 26 osób
Wpłaty w czerwcu: 21 osób
Wpłaty w lipcu: 17 osób
Wpłaty w sierpniu: 12 osób
Wpłaty we wrześniu 10 osób
Kilka osób wpłaciło składki do końca roku.


Czas urlopu i wypoczynku nieodwołalnie się skończył.
Wracamy do poprzedniej formy komentowania.