9 lutego 2016

Wyrok TK odnośnie rocznika 52.

                 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 3 listopada 2015 r. sygn. akt P 11/14 o umorzeniu postępowania i prawomocny wyrok SO w Szczecinie sygn. akt VI U 2161/13, z 17 grudnia 2015 r. to bardzo dobre wiadomości dla wszystkich wcześniejszych emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym do końca 2012 r. a nie złożyli wniosku do ZUS o jej przyznanie przed końcem 2012 r.

                 Możliwość korzystnego przeliczenia świadczenia emerytalnego nie zostanie dokonana automatycznie.  Emerytów czeka droga sądowa.                                                               
W najtrudniejszej sytuacji są osoby, które mają już prawomocne wyroki sądowe. Będą  one mogły prawdopodobnie wnieść skargę o wznowienie postępowania. Proszę się nie spieszyć, jest jeszcze na to czas.                                                                                                                    
Prostsza sytuację mają emeryci, którzy do tej pory nie składali wniosków do ZUS o przeliczenie emerytury. Oni również powinni nie spieszyć się ze składaniem wniosków. Przed nimi cała droga sądowa.                                                                                                                        
W sytuacji przymusowej znajdują się emeryci, którzy mają sprawy w sądach okręgowych lub apelacyjnych. I właśnie oni mogą na rozprawach, bądź w pismach apelacyjnych czy sądowych powołać się na wyroki TK i SO w Szczecinie wraz z uzasadnieniami. I na wyroki sądowe tej grupy emerytów powinni poczekać inni. 
                Bardzo proszę o informacje o sprawach i wyrokach osób, które powołają się w swoich sprawach sądowych na wyroki TK i SO w Szczecinie.  Czy sądy uwzględnią te wyroki? Uzasadnienie TK wyraźnie wskazuje, że osoba, która spełniła warunki przysługującego jej prawa, ma możliwość skorzystania z tego prawa w dowolnym czasie.
           Wyrok SO w Szczecinie jest pierwszym korzystnym wyrokiem dla osoby ur. w 1952 r., która nabyła prawo do zwykłej emerytury do końca 2012 r. a wniosek  do ZUS o jej przyznanie złożyła w 2013 r. Jak będą orzekały inne sądy? Miejmy nadzieję, że uszanują postanowienie TK.

              Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 3 listopada 2015 r. sygn. akt P 11/14 umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.  TK orzekł tylko w sprawie pytania prawnego P 11/14. Wyrok ten nie dotyczy wszystkich emerytów „wcześniejszych”, którzy zostali skrzywdzeni ustawą z 2012 r.
Jeżeli nie zostanie zmieniony lub usunięty art. 25 ust. 1b (znajduje się także w prezydenckim projekcie ustawy emerytalnej o obniżeniu wieku emerytalnego) to wyrok TK może być wykorzystany na niekorzyść wcześniejszych emerytów. Bardzo ważna staje się walka o zmianę lub usunięcie art. 25 ust. 1b w prezydenckim projekcie ustawy emerytalnej.
              Wprowadzenie  ustawy emerytalnej o obniżeniu wieku emerytalnego planowane jest na początek przyszłego roku. Projekt tej ustawy rozpatrywany jest w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jest zatem trochę  czasu na nasze działanie w sprawie zmiany niekorzystnego dla nas art. 25 ust. 1b. Piszmy więc do wszystkich członków tej komisji, rozmawiajmy z posłami, piszmy do różnych organizacji.
          Pojawiło się już światełko w sprawie zmiany art. 25 ust. 1b.  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się podjęcia pilnych zmian legislacyjnych obejmujących art. 25 ust. 1b ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 637). Napisała o tym Pani Bożena Wiktorowska w artykule „Związkowcy: Koniec z obniżaniem wypłat  wcześniejszym emerytom”.
             Sprawę krzywdzącego emerytów art. 25 ust. 1b bardzo rozpowszechnił na facebooku Pan Dariusz Kucharski, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.  Zaglądajcie na stronę na facebooku https://www.facebook.com/kseir.s/?fref=ts.
Pan Dariusz jest bardzo aktywny na facebooku, działa w wielu grupach, można się z nim wszędzie kontaktować. Można też pisać do Pana Dariusza na stronie Rady Krajowej lub na stronie Darius Kucharski https://www.facebook.com/darius.kucharski?fref=ts  lub na jego adres e-mail  kseir@solidarnosc.org.pl (jestem z Panem Dariuszem w kontakcie już dosyć długo).

             Sprawa możliwości korzystnego przeliczenia emerytury na warunkach, jakie dotyczyły roczniki 1952 i wcześniejsze, dla grupy pozostałych emerytów (popularnie nazywanych grupą „kobiety 53”) to oddzielny problem.  Postanowienie TK z dnia 3 listopada 2015 r. nie dotyczy tej grupy emerytów. Emeryci skrzywdzeni ustawą z dnia 11 maja 2012 r., w której zawarto określenie czasowe do korzystnego przeliczenia świadczenia do końca roku 2012, powinni pisać oddzielne pisma w tej sprawie. Warto również w tej sprawie rozmawiać z posłami.

                Pamiętamy również o niesprawiedliwym podatku 32%, spowodowanym m.in. zwrotem zawieszonych emerytur. Za poprzedniego rządu i parlamentu nikt nie chciał zająć się tym problemem. Miejmy nadzieję, że nowy rząd i nowy parlament zechcą wysłuchać skrzywdzonych emerytów i podejmą działania mające na celu zwrot nadpłaconego podatku.  W tej sprawie konieczne byłoby zorganizowane działanie emerytów. Proponuję, aby jedna, dwie czy trzy osoby zorganizowały wspólną akcję zwrotu podatku 32%.  Może tej roli podjęłaby się pani, która niedawno pisała o tym na blogu.

                  W sprawie odszkodowania  za rezygnację z etatu i „wybór” emerytury będzie jutro obradowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji         
Petycję P9-01/16 w senacie złożyła nasza koleżanka, Pani Ewa. Na blogu zachęcała pozostałych emerytów do jej podpisania. Również na facebooku umieszczałam informacje o petycji. 


4 lutego 2016

Emeryci szykują się na wojnę z ZUS

autor: Bożena Wiktorowska    04.02.2016

"Koniec z obniżaniem świadczeń osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny do końca grudnia 2012 r.? To możliwe, po stronie ubezpieczonych stanęli bowiem sędziowie..."

Emeryci zapowiadają wielką akcję. Wkrótce do oddziałów ZUS mają trafić wnioski osób, które przed 2013 r. pobierały wcześniejsze świadczenia. Będą się domagać od organu rentowego ustalenia wysokości wypłaty w wieku powszechnym na podstawie przepisów obowiązujących na koniec 2012 r., czyli bez odejmowania wcześniej wypłaconych świadczeń.
Powodem planowanej akcji jest wyrok z 17 grudnia 2015 r. (sygn. akt VI U 2161/13) wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który uprawomocnił się 23 stycznia tego roku. ZUS nie odwołał się od niego do sądu apelacyjnego.

Cały artykuł TU


14 stycznia 2016

Związkowcy: Koniec z obniżaniem wypłat wcześniejszym emerytom


autor: Bożena Wiktorowska
14.01.2016,


Osoby, które wcześniej zakończyły pracę, nie powinny być karane obniżką świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Przepisy nie mogą działać wstecz.

Debata nad prezydenckim projektem dotyczącym obniżenia wieku emerytalnego spowodowała, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się podjęcia pilnych zmian legislacyjnych obejmujących art. 25 ust. 1b ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 637).

(http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/917649,zwiazkowcy-koniec-z-obnizaniem-wyplat-wczesniejszym-emerytom.html)

12 stycznia 2016

Wysłuchanie publiczne projektu ustawy emerytalnejNa dzisiaj sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaplanowała wysłuchanie publiczne w pracach nad prezydenckim projektem zmian w ustawie emerytalnej.

Planowane posiedzenia komisji sejmowych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny


    • 12 stycznia 2016 (wtorek), godz. 10:00
      Sala Kolumnowa/bud. C
      • Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62).
    • (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=PSR)


Druk nr 62  TU

Transmisja posiedzenia komisji  TU

4 stycznia 2016

Groszowa waloryzacja: W 2016 r. wzrost rent i emerytur oparty na infalcji

Artykuł z Gazety Prawnej

autor: Bożena Wiktorowska


"...– Waloryzacja ma za zadanie zachować realną wartość wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów, ale także usług. Z jednej strony rządzący przekonują nas, że ceny spadają, a każdy z nas doświadcza kolejnych podwyżek opłat m.in. za leki czy mieszkanie – podkreśla Marian Strudziński, emerytowany urzędnik z Radomia, który rozpoczął ogólnopolską akcję przeciwko ZUS..."

Cały artykuł można przeczytać TU

31 grudnia 2015

Życzenia Noworoczne

Marzeń o które warto walczyć,
radości, którymi warto się dzielić,
przyjaciół, z którymi warto być
i nadziei, bez której nie da się żyć.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
23 listopada 2015

Nasze ważne sprawy - plan działania

                    Ukonstytuował się nowy polski rząd z Premier Beatą Szydło i parlament: sejm z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim i senat z Marszałkiem Stanisławem Karczewskim.
     Sprawami m.in. emerytów zajmować się będzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( w miejsce Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) na czele z Minister Elżbietą Rafalską.
Pani Minister powołała 3 wiceministrów: Stanisława Szweda, Krzysztofa Michałkiewicza i Marcina Zielenieckiego (odpowiedzialny za departament ubezpieczeń społecznych).
Ministerstwem Finansów zarządza Paweł Szałamacha.
Ministrowie mają duże doświadczenie w sprawach ubezpieczeniowych. Wielokrotnie występowali w sejmie z interpelacjami poselskimi. Więcej informacji o nich znaleźć można na stronach ministerstw, sejmu i wikipedii.
Kontakt do Pani Premier - e-mail: kontakt@kprm.gov.pl                                 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów                                                                           
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

Kontakt do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej -  email: info@mpips.gov.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00513 Warszawa

Kontakt do Pana Ministra Pawła Szałamachy – e-mail: kancelaria@mf.gov.pl Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 WarszawaW sejmie powołano:
Komisję Polityki Senioralnej PSN z przewodniczącą Małgorzatą Zwiercan (Kukiz15)

Komisję Polityki Społecznej i Rodziny PSR z przewodniczącą Beatą Mazurek (PiS)

 Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka SPC z przewodniczącym Stanisławem Piotrowiczem (PiS)

                       Prezydent RP Andrzej Duda wniósł do sejmu projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. W tym projekcie nie uwzględniono  zmiany lub usunięcia krzywdzącego  emerytów art.25 u. 1b.
 Kontakt do Prezydenta Mail: listy@prezydent.pl  lub poprzez formularz kontaktowy ze strony oficjalnej Prezydenta http://www.prezydent.pl/kontakt/ )
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
                                                                                                                      
00-902 Warszawa

                         W sejmie znalazł się też, znany nam już wcześniej, projekt ustawy PSL, wprowadzający możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach pracy. W tym projekcie znajduje się regulacja podobna, jak kontrowersyjny art. 25 u.1b.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 23) – 19.11.2015
- uzasadnia poseł Władysław Kosiniak-Kamysz.

                  Nadszedł znowu czas pisania listów do różnych instytucji o wszystkich dotyczących nas, emerytów, sprawach.  Zatem kontynuujmy naszą walkę o naprawę krzywdzących nas przepisów emerytalnych. Piszmy na podane wyżej adresy e-mailowe do nowo wybranych władz w sprawach:

- zmiany lub usunięcia art. 25 u.1b w projekcie ustawy złożonej przez Prezydenta RP
- przeliczenia emerytur kobiet z rocznika 53 i innych osób skrzywdzonych niekorzystnymi przepisami emerytalnymi, którym powinny przysługiwać takie same prawa, jak osobom z wcześniejszych roczników pobierających wcześniejszą emeryturę

Tutaj warto przywołać w piśmie interpelację poselską posła Andrzeja Dudy http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18905

- nierównego taktowania kobiet korzystających z urlopów wychowawczych w zależności od rodzaju pobieranej emerytury

W sprawie przeliczania wszystkich urlopów wychowawczych jako okresy składkowe być może konieczne będzie zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.  
O ile mi wiadomo, niewiele osób otrzymało z ZUS odpowiedzi na wnioski o przeliczenie urlopów wychowawczych po 1,3%  w emeryturach stażowych. Nie wiem też, czy ktokolwiek zaskarżył taką decyzję. Mam nadzieję, że zbierze się grupa osób,  która będzie chciała  wnieść sprawę do sądu i dalej walczyć o równe traktowanie wszystkich emerytek. O ile mi wiadomo, kilku sędziów gotowych jest złożyć pytanie prawne w sprawie urlopów wychowawczych do TK.

- możliwości przeliczenia emerytury po przepracowaniu 30 miesięcy po przyznaniu prawa do emerytury

We wszystkich powyższych sprawach należy wysyłać pisma jak najszybciej. Moja propozycja jest taka, robimy zmasowaną akcję i WSZYSCY wysyłamy pisma (maile lub pocztowe) do nowych władz i posłów. Tylko taka akcja, tylko duża ilość listów naraz może przynieść efekty.

- zwolnienia od 32% podatku przy przekroczeniu II progu podatkowego, spowodowanego kulminacją wypłat z powodu wypłacenia zaległej emerytury

W tej sprawie będzie także konieczna zmasowana wspólna akcja zainteresowanych emerytów do wielu posłów i rządu, zwłaszcza do ministra finansów.
Tutaj moja propozycja jest następująca: wszyscy zainteresowani zwolnieniem od 32% podatku i osoby ich popierające wysyłają pisma do władz i posłów w następnym tygodniu (od 30.11. do 04.12.).
Przykładowe wzory pism znajdują się na blogu: w postach z ostatnich kilku miesięcy, pod etykietą na górze bloga „Wzory pism”, w zakładce „Podatek 32% - materiały”, w komentarzach pod postami.

- przeliczenia emerytury wg nowych zasad dla urodzonych prze 1949 r

Ta sprawa wydaje się być rozwiązana. Polecam zapoznanie się z artykułem w „Gazecie Prawnej”- „Emerytura po emeryturze. Kto może przeliczyć świadczenie?” z dnia 27.10.2015  r.

„Zdaniem sądu jedyną datą graniczną wymienioną w przepisach jest data złożenia wniosku po dniu 31 grudnia 2008 r”
„Osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę i dalej pracowały mogą zyskać na przeliczeniu emerytury według nowych zasad – potwierdził Sąd w Lublinie.”

                            
            Specjalne miejsce należy się sprawie pozwu grupowego o odszkodowanie za przymuszenie do rezygnacji z etatu na rzecz emerytury.
Mam nadzieję, że będą się zgłaszać do udziału w pozwie „nowi” emeryci, którzy dopiero teraz dowiadują się o możliwości dochodzenia odszkodowania za rezygnację z etatu i „wybór” emerytury.

      Króciutko przypomnę o co chodzi. Otóż pracujący „wcześniejsi” emeryci po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego byli w najróżniejsze sposoby przymuszani do odejścia z pracy, mimo, iż mieli pełne prawo jeszcze pracować (do 67 roku życia). I właśnie ta kwestia będzie zaskarżona w pozwie zbiorowym, który przygotowuje Mecenas Konrad Giedrojć.

     Odszkodowań za konieczność rezygnacji z etatu można dochodzić po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2012 r. Termin na złożenie takiego pozwu wynosi 3 lata.
W świetle orzeczenia  Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r. sygnatura akt III CZP 51/15 (proszę przeczytać post na blogu „Informacja od Mecenasa Giedrojcia” z dnia 3 listopada) termin ten biegnie od chwili powzięcia informacji o możliwości zaskarżenia decyzji zwolnienia z pracy na emeryturę powszechną. 

     Dla wielu osób termin zaskarżenia dopiero zaczyna biec od kilku miesięcy lub tygodni. Dlatego też sprawa złożenia pozwu grupowego ciągle jest aktualna. Proszę zatem zgłaszać chęć przyłączenia się do tego pozwu. Im więcej będzie uczestników pozwu, tym koszty jego wniesienia będą niższe. Zgłaszać można się poprzez pocztę elektroniczną (adres emerytura.zawieszenie@wp.pl )lub telefonicznie do reprezentanta grupy, Pani Grace (telefon 795133339). Więcej informacji o pozwie grupowym znajdą Państwo pod etykietą „Wybraliśmy emeryturę” (na górze bloga) lub w  zakładce „Wybraliśmy emeryturę”  (z prawej strony bloga, pod komentarzami).

Przytaczam wiadomość od Pani Grace

Zapraszam wszystkich Państwa, którzy przesłali dokumenty do złożenia pozwu grupowego aby zaglądali właśnie tutaj http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/p/pozew-zbiorowy-2012.html  i tutaj poszukiwali dalszych informacji dotyczących naszej sprawy. Informacje "poufne" będę przesyłać Państwu na meile.
Wygląda na to, że mamy 10-siątkę chętnych. W poniedziałek prześlę wszystkie dokumenty Państwa do Kancelarii.
W momencie kiedy otrzymam od Pana Mecenasa umowę z jego podpisem i opieczętowaną wyślę Państwu dalsze informacje.
Zachęcam do dalszego trzymania kciuków, wssszystko idzie w dobrym kierunku.
Pozdrawiam. Grażyna z Krakowa.

     Kochani, bardzo proszę o wszelkie uwagi i propozycje. Czy zgadzacie się z moimi propozycjami? Czy nie pominęłam jakichś innych ważnych spraw?

        Proszę pisać, kto jest gotowy do działania i wysyłania listów do nowych władz, jak liczna jest nasza grupa i na jak duży udział możemy wszyscy liczyć.