21 stycznia 2021

Nowe decyzje emerytalne po ustawie "naprawczej"

           Zgodnie z zapisami Ustawy o emeryturach i rentach z dnia 19 czerwca 2020 r. wielu emerytów z rocznika 1953 otrzymało już nowe decyzje z ZUS, inni otrzymają je w lutym.

 Niektórzy emeryci otrzymali świadczenia wyższe o kilkaset złotych, inni o kilkadziesiąt, a jeszcze inni zaledwie o parę złotych. Ale już wyrównania emerytur za 6 – 8 lat stanowią zwykle dosyć pokażne kwoty. Cieszmy się ich radością.

          Niestety wielu emerytów nie otrzyma żadnej podwyżki, będą pobierali świadczenia w dotychczasowej wysokości, gdyż przeliczona emerytura powszechna bez odliczeń pobranych wcześniej świadczeń nadal jest niższa od obecnie otrzymywanej. No cóż, pozostaje nam nadal walczyć o korzystniejsze przeliczenia emerytur dla osób z rocznika 53.

         Pamiętajmy też o emerytach zarówno z roczników wcześniejszych, jak i póżniejszych niż rocznik 1953. Oni zostali pominięci w ustawie „naprawczej”, ale ciągle walczą o uwzględnienie ich prawa do korzystniejszego przeliczenia świadczeń. Powinniśmy wszyscy wzajemnie się wspierać. Wszyscy, pokrzywdzeni zastosowaniem niekonstytucyjnego przepisu, art. 25 u. 1b ustawy emerytalnej z dnia 11 maja 2012 r., powinni otrzymać zadośćuczynienie.Kochani, trafia się okazja rzadka.

Dziś mamy Dzień Babci a jutro Dziadka.

Babcie i Dziadkowie bywają różni, lecz warto pamiętać,

że wszyscy zawsze kochają wnuczęta.

To samo je cieszy, to samo raduje:

buziaki wnucząt, uśmiech i słowo... Dziękuję!

Przyjmij, Kochana Babciu, Kochany Dziadku, z serca płynące życzenia:

dobrego zdrowia, dużo optymizmu i wszystkich marzeń spełnienia.

 

 


10 stycznia 2021

Ostatni dzień na składanie wniosków do ZUS

 

                         11 stycznia 2021 r.

 

           To jest ostatni dzień na złożenie wniosku do ZUS o przeliczenie emerytury zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

           O przeliczenie świadczenia i wyrównanie z ZUS mogą starać się emeryci urodzeni w roku 1953 (kobiety i mężczyźni), którzy przeszli na emeryturę wcześniejszą na podstawie wniosku złożonego przed rokiem 2013.

          Wnioski o emeryturę powszechną powinny koniecznie złożyć „pierwszaki”, czyli osoby pobierające emeryturę wcześniejszą, które do tej pory nie złożyły wniosku o taką emeryturę (ani też nie składały wniosków o przeliczenie emerytury w związku z doliczeniem urlopu wychowawczego), lub taki wniosek wycofały w odpowiednim czasie. Do złożenia wniosku wystarczy standardowy formularz EMP.

          Wnioski o przeliczenie emerytury powinny złożyć też osoby przebywające na emeryturze wcześniejszej, mające naliczone emerytury powszechne, ale niewykazujące żadnej aktywności po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Chodzi tu o emerytów, którzy nie składali skargi o wznowienie postępowania po wyroku TK, czy też nie wnosili sprawy do sądów, lub wycofali skargę lub wniosek.

          Emerytom z rocznika 1953, którzy już są na emeryturze powszechnej, a pobierali wcześniej emeryturę wcześniejszą, organ rentowy automatycznie przeliczy świadczenie.

         Z urzędu, czyli bez konieczności składania teraz wniosku, ZUS przeliczy emeryturę osobom, które otrzymały decyzję odmowną w sprawie uchylenia decyzji o emeryturze powszechnej (z lat 2013 – 2020) i które odwołały się od tej odmownej decyzji do sądu.

Oczywiście, jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy ZUS przeliczy emeryturę, czy nie zostanie pominięty, może również złożyć wniosek. Wystarczy dosłownie jedno zdanie:

„Proszę o przeliczenie mojej emerytury zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS z dnia 19 czerwca 2020 r.”

  Taki wniosek może być napisany odręcznie. Można go zanieść do Oddziału ZUS, lub wysłać pocztą, listem poleconym. Ważne, by to nastąpiło najpóżniej 11 stycznia 2021 r.

            Emerytom, dla których obliczona na nowo, bez potrąceń pobranych wcześniej świadczeń, emerytura będzie wyższa od dotychczas pobieranej, wypłacone zostanie jednorazowe wyrównanie i to za cały okres, w którym świadczenie było pobierane w niższej wysokości.

Jeżeli emerytura powszechna będzie niższa od pobieranej emerytury wcześniejszej, organ rentowy będzie kontynuował wypłatę emerytury w kwocie dotychczasowej.


         Emerytury dla emerytów „wcześniejszych”, przyznane na podstawie wniosków po dniu 11 stycznia 2021 r., będą pomniejszone o kwoty pobranych wcześniej świadczeń, czyli będzie zastosowany art. 25 u.1b.

24 grudnia 2020

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

Niebo - ziemi, niebu - ziemia,

Wszyscy - wszystkim ślą życzenia.

Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom,

Tchnienie wiatru - płatkom śniegu.

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.

Niebo - ziemi, niebu - ziemia,

Wszyscy - wszystkim ślą życzenia,

A gdy wszyscy usną wreszcie,

Noc, igliwia zapach niesie. 
            Kochani, życzę Wam pięknych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, miłości i ciepła rodzinnego, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, siły i odporności.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia przyniesie spokój i radość. Ciepłem i miłością otulmy naszych bliskich, niech nikt nie czuje się samotny. Pamiętajmy o osobach, które zostały same w domu, pamiętajmy o chorych, cierpiących. Wspomóżmy Je modlitwą. Jeśli to możliwe, zaprośmy do naszych domów, czy też zanieśmy drobny poczęstunek, porozmawiajmy przez telefon. Święta w czasie pandemii są wyjątkowe, trudne dla wszystkich, a zwłaszcza dla samotnych, chorych, starszych.

          Wkrótce nadejdzie nowy rok. Niech obdaruje wszystkich zdrowiem, pomyślnością i szczęściem, wiarą w lepszą przyszłość.

30 października 2020

Nasze sprawy emerytalne w czasie pandemii koronawirusa

          Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, od soboty 24.10.2020 r. cała Polska stała się czerwoną strefą. Wprowadzone zostały dodatkowe ograniczenia. Wśród zmian znajdują się ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Obostrzenia dotyczą też wydarzeń religijnych, wprowadzone zostały limity uczestnictwa w mszach w kościołach.

          Zalecane też są ograniczenia przemieszczania się osób starszych. Oczywiście, wyłączone są czynności związane z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życia codziennego. Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych, nośmy maseczki, zachowujmy dystans przy wyjściach z domu, dezynfekujmy i myjmy często ręce. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy. I koniecznie ćwiczmy w domu, by utrzymać sprawność fizyczną. Ograniczajmy wychodzenie z domu.

          W związku z nowymi ograniczeniami w życiu codziennym, rząd uruchomił program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, który ma pomóc seniorom w okresie pandemii koronawirusa. Pomoc skierowana jest głównie do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Korzystanie z pomocy, np. zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa, jest bezpłatne. Senior korzystający z wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jednie koszty zakupów.

 W ramach Korpusu uruchomiona została infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu

                                             22 505 11 11

osoby starsze będą mogły prosić o potrzebną im pomoc. Oczywiście, można też dzwonić do ośrodków pomocy społecznej. Jeśli ktoś z Państwa ma problemy z skontaktowaniem się z instytucjami pomocowymi, lub nie wie, jak to zrobić, proszę piszcie tutaj, na blogu. Na pewno znajdą się osoby, które będą mogły pomóc w różny sposób. Dzisiaj najważniejszą sprawą dla seniorów jest troska o zdrowie, uniknięcie zakażenia grożnym wirusem i o to najpierw musimy się troszczyć.

            Sytuacja w naszym kraju jest bardzo trudna, zarówno pod względem społecznym, zdrowotnym jak i ekonomicznym. Koszty związane z epidemią i jej skutkami są ogromne. Chyba wszyscy rozumiemy tę skomplikowaną sytuację. Trudno w takim czasie upominać się o wyasygnowanie dodatkowych pieniędzy na podwyżki emerytur ale właściwie nie było dobrej pory  na zaspokojenie naszych słusznych postulatów. Ale też my już nie możemy czekać na odpowiednie warunki, my nie mamy zbyt wiele czasu.

            A czas szybko biegnie, od uchwalenia emerytalnej ustawy „naprawczej” minęło już kilka miesięcy, niebawem ZUS zacznie realizację zapisów ustawy. Według interpretacji, podanej na stronie ZUS, większość emerytów z rocznika 1953 nie uzyska żadnej podwyżki świadczenia, lub otrzyma niewielkie kwoty. Niewiele kobiet otrzyma znaczące, kilkusetzłotowe podwyżki emerytur. Paniom (ale też i Panom z rocznika 1953), którym po ponownym ustaleniu wysokości emerytury bez stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, emerytura powszechna z dnia jej przyznania wyjdzie wyższa choćby o kilka złotych, otrzymają wyrównanie od daty przyznania emerytury powszechnej. Wpływ na obliczenie wysokości emerytury mają też wykorzystane urlopy wychowawcze opieki nad dziećmi.

           Ustawa „naprawcza” nie spełnia oczekiwań bardzo wielu emerytów. Po pierwsze, nie spełnia zasady jednakowego traktowania wszystkich emerytów z rocznika 1953. Po drugie, ustawa pomija emerytów z roczników starszych, ale też młodszych, których objął art. 25 ust. 1b.

           Wniosek jest jeden, wszyscy emeryci dotknięci krzywdzącym przepisem emerytalnym powinni być jednakowo traktowani, jednakowo powinni mieć obliczone na nowo emerytury, wnioski, złożone do ZUS po 1 stycznia 2013 r. powinny być uchylone, czy anulowane, wszyscy powinni mieć ponownie ustalone wysokości emerytury bez odliczeń pobranych wcześniej świadczeń na ten sam dzień (np. 06.03.2019 r. lub 10.07.2020 r.).                 

           To nie jest odpowiedni czas na kłótnie wśród emerytów, napuszczanie na siebie różnych grup emeryckich, obarczanie winą kobiet 53 za kształt ustawy, nieustanne obrażanie kobiet z rocznika 53, wypominanie paniom „pierwszorazowym”, iż otrzymały jakoby niesłusznie obliczone emerytury. Powinniśmy iść w górę, równać do tych najkorzystniej „obliczonych”, a nie „ściągać” ich w dół.

           Teraz jest czas na wspólne stanowisko wszystkich pokrzywdzonych niekonstytucyjnym przepisem emerytów. Teraz jest odpowiednia pora na opracowanie wspólnej strategii. Czy jeszcze można coś zrobić, czy jest szansa na to, by wszyscy pokrzywdzeni emeryci zostali potraktowani jednakowo? Zastanówmy się nad tym wspólnie, przedyskutujmy różne pomysły i propozycje, stwórzmy plan działania. Jeśli zdecydujemy się na dalszą walkę, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie będzie ona ani łatwa, ani krótka. Ale chyba warto podjąć tę walkę, bo: "Kto walczymoże przegraćKto nie walczyjuż przegrał".

11 października 2020

Epidemia ponownie w natarciu. Pomagajmy sobie i dbajmy o siebie nawzajem.

 

           Polska staje przed coraz poważniejszym problemem związanym ze skokiem zarażeń SARS-CoV-2. Wiele wskazuje na to, że zapowiadana wcześniej druga fala właśnie nadeszła. Epidemia wyraźnie przyśpieszyła i to nie tylko w Polsce. Ministerstwo Zdrowia w dobowych raportach informuje o kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażeń w Polsce. Rosnący szybko dobowy wskaźnik nowych zakażeń sprawił, że Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o wprowadzeniu żółtej strefy zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju. To oznacza, że trzeba powrócić do pewnych obostrzeń. Z drugą falą koronawirusa trzeba zmierzyć się w sposób zdecydowany i kategoryczny, korzystając jednocześnie z doświadczeń  nabytych wiosną podczas pierwszej fali zakażeń.

         Od 10 października 2020 r. znajdujemy się żółtej strefie zagrożenia epidemicznego, wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych także na wolnym powietrzu - a więc przede wszystkim na ulicach, w środkach komunikacji miejskiej.

        Przed koronawirusem powinny się chronić zwłaszcza osoby starsze, u których występuje największe ryzyko zakażenia i powikłań po chorobie COVID-19. O podstawowych zasadach, jakie obowiązują seniorów teraz, gdy trwa epidemia, wiemy już wiele, z wiosennych zaleceń epidemicznych. Wszystkie zalecenia ograniczenia zgromadzeń i kontaktów w przestrzeniach z dużą liczbą osób, czy pracy na odległość, są naturalnie uzasadnione z racji łatwości, z jaką wirus przenosi się pomiędzy ludźmi.

        Znowu zalecane jest pozostawanie w domach, wyjścia tylko w sprawach koniecznych. I tutaj mam apel do osób, które potrzebują lub będą potrzebowały pomocy w codziennych sprawach, a nie wiedza, gdzie się zgłosić po tę pomoc, piszcie o tym na blogu. Jest tu wiele życzliwych, jak zawsze, osób, które poradzą, podadzą numery telefonów do instytucji i osób, które pomogą potrzebującym.

       Wprowadzenie obostrzeń i zalecenia ograniczenia wyjść z domu utrudnią wielu emerytom kontakt z ZUS. A pytań związanych z ustawą „naprawczą” jest bardzo dużo. Sprawy emerytalne, sposoby obliczania emerytur, niezakończone sprawy sądowe powodują, iż mamy wiele wątpliwości. Sytuacje emerytalne są bardzo różne, emeryci gubią się w gąszczu przepisów. I tu warto poczytać komentarze pod postami z ostatnich kilku miesięcy, znajduje się tam wiele porad, wyjaśnienia przepisów ustawy. Bardzo wiele osób zechciało się podzielić swoimi uwagami, spostrzeżeniami, opisami swojej sytuacji emerytalnej. I za to bardzo dziękuję wszystkim blgowiczom.

        Dziękuję bardzo osobom doradzającym za poświecony czas i wiele cennych porad, za pochylenie się nad konkretnymi problemami zagubionych emerytów. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim piszącym na blogu i wielu czytającym. Mam nadzieję, iż wiele osób skorzystało z porad zamieszczonych na blogu. Oczywiście, każdy powinien wnikliwie czytać porady, zastanowić się, czy one dotyczą ich emerytur, konfrontować je, w miarę możliwości, z innymi informacjami z mediów. Warto też wyjaśniać wątpliwości bezpośrednio w ZUS, choć może to być teraz utrudnione. Pozostaje w tym przypadku poczta. Jeśli ktoś nie znalazł odpowiedzi na swoje pytania i nadal ma wiele wątpliwości, niech pisze zapytania do ZUS. Na odpowiedź trzeba będzie troszkę poczekać, ale warto pisać i pytać.

       Kochani, bądźmy odpowiedzialni, dbajmy o siebie. Troszczmy się o siebie nawzajem, pomagajmy sobie. Bądżmy razem w tych trudnych czasach.

5 września 2020

Ustawa "naprawcza - dyskusja

            Realizacja emerytalnej ustawy "naprawczej" nastąpi po nowym roku. Jest zatem sporo czasu na dyskusję i na pytania dotyczące treści ustawy.

           Założenia nowej ustawy nadal powodują wiele wątpliwości i pytań emerytów urodzonych w roku 1953. Również emeryci urodzeni w innych latach, wcześniejszych i póżniejszych, mają zastrzeżenia do treści ustaw "naprawczej".
Wygląda na to, że "walka" o emerytury jeszcze się nie skończyła.

A póki co, proszę osoby "więcej wiedzące" o pomoc pytającym emerytom, pomagajmy również sobie wzajemnie.

31 lipca 2020

"Ustawa naprawcza"


     Ustawa w sprawie ustalania wysokości emerytury osobom urodzonym w 1953 r. z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego z podpisem Prezydenta

9 lipca2020

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953.

Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej (składki emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji i zwaloryzowany kapitał początkowy zapisane na koncie ubezpieczonego) jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do niektórych kobiet z rocznika 1953 zakwestionował w marcu 2019 roku Trybunał Konstytucyjny.
Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja wprowadza możliwość obliczenia wysokości emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.
Kto może skorzystać?
Osoby urodzone w 1953 roku, które prawo do emerytury wcześniejszej mają ustalone na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r. oraz:
·         wystąpią po raz pierwszy z wnioskiem o emeryturę powszechną w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy, albo
·         mają ustalone prawo do emerytury powszechnej w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych lub mają ustalone prawo do renty rodzinnej po tych osobach (w tym przypadku ponowne ustalenie emerytury lub renty rodzinnej nastąpi z urzędu, po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy).
Ustawa przewiduje także wyrównanie różnicy między ponownie obliczoną wysokością świadczenia a dotychczas pobieranym świadczeniem.
Według rządowych wyliczeń na zmianach skorzysta ok. 76 tys. osób z rocznika 1953. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł, a wyrównanie zaniżonej emerytury - średnio 12 786 zł.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 lipca 2020 r.
Poz. 1222
                                USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r.
 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

        Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568) po art. 194h dodaje się art. 194i i art. 194j w brzmieniu:
         „Art. 194i. Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ubezpieczonego urodzonego w 1953 r., nie stosuje się przepisu art. 25 ust. 1b, jeżeli wniosek o przyznanie tej emerytury zgłosi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1222), pod warunkiem że prawo do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego ma ustalone na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r.
         Art. 194j. 1. Kwotę emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ubezpieczonemu urodzonemu w 1953 r., który wcześniej pobierał emeryturę wymienioną w art. 25 ust. 1b na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r., ustala się ponownie od podstawy ustalonej z zastosowaniem art. 194i.
              2. Przeliczeniu podlega podstawa obliczenia emerytury przyjęta w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury.
              3. Do ustalenia nowej kwoty emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia przyjęte w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury, a następnie uwzględnia się kolejne zmiany wysokości świadczenia.
             4. Emerytura w ponownie ustalonej wysokości przysługuje od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury przyznanej na podstawie art. 24, a w przypadku gdy prawo do tej emerytury było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.
             5. Jeżeli ponownie ustalona wysokość emerytury przyznanej na podstawie art. 24 jest wyższa od wypłacanej dotychczas, emerytowi wypłaca się wyrównanie. Kwotę wyrównania stanowi różnica między sumą kwot emerytur, jakie przysługiwałyby w okresie od dnia, o którym mowa w ust. 4, do dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ich waloryzacji, a sumą kwot wypłaconych w tym okresie.
            6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do ponownego ustalenia wysokości renty rodzinnej.”.

         Art. 2. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury ubezpieczonych, o których mowa w art. 194j ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, lub renty rodzinnej po tych ubezpieczonych z pominięciem przepisu art. 25 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte przez organ rentowy w wyniku skargi o wznowienie postępowania złożonej w trybie art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695) lub przez sąd w wyniku skargi o wznowienie postępowania złożonej w trybie art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.1) ), ulega zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania przez organ rentowy decyzji na podstawie art. 194j ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
         2. Organ rentowy niezwłocznie zawiadamia sąd o wszczęciu postępowania na podstawie art. 194j ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 oraz doręcza kopię wydanej decyzji.
        3. W przypadku wydania przez organ rentowy decyzji o odmowie ponownego ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 194j ustawy zmienianej w art. 1, organ rentowy lub sąd z urzędu podejmuje zawieszone postępowanie, o którym mowa w ust. 1.
       4. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, umarza się z mocy prawa z dniem wydania przez organ rentowy decyzji zaspokajającej roszczenie w całości.

       Art. 3. 1. Przepisów art. 194j ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do spraw, w których wskutek wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 2, nastąpiło zaspokojenie roszczeń w całości.
       2. W pozostałych przypadkach ponowne ustalenie wysokości emerytury na podstawie art. 194j ustawy zmienianej w art. 1 następuje z urzędu po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

       Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

                                                        Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1)      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1469, 1495, 1649, 1655, 1798, 1802, 1818, 2070, 2089, 2128 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288, 462, 875, 956, 1017 i 1086.


16 czerwca 2020

Rządowy projekt emerytalnej ustawy naprawczej przyjęty przez Radę Ministrów


Rada Ministrów przyjęła w dniu dzisiejszym projekt ustawy do realizacji drugi kwartał 2020.

          Będzie wyższa emerytura dla osób z rocznika '53, które korzystały z prawa do wcześniejszej emerytury i tych, które dopiero będą na nią przechodzić. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji w tej sprawie.

- Wykonujemy wyrok TK sprzed ponad roku, żeby sprawiedliwości dla osób z 1953 r. stało się zadość - chwalił się we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Tak komentował przyjęcie przez rząd nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która do tej pory w niekorzystnym położeniu stawiała kilkadziesiąt.
               
     W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia emerytalnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę, wprowadzając mniej korzystne rozwiązanie. Chodzi o odliczenie od podstawy obliczenia emerytury powszechnej pobranych dotychczas kwot emerytur wcześniejszych.


          Roczniki, które do 2013 r. osiągnęły powszechny wiek emerytalny skorzystały z możliwości obliczenia wysokości emerytury według dotychczasowych – korzystniejszych dla nich zasad. Takiej możliwości nie miał rocznik 1953.

         W marcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał dziurawe przepisy za niekonstytucyjne. To dlatego trzeba było dostosować je do zasad ustawy zasadniczej.

           We wtorek rząd uporał się wreszcie z nowelizacją, która teraz trafi do Sejmu. Zmiany zakładają, że wszyscy ubezpieczeni urodzeni w 1953 r. i pobierający wcześniejszą emeryturę będą mogli wystąpić o ustalenie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

       Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953, którzy przed wydaniem orzeczenia Trybunału (czyli przed 6 marca 2019 r.) występowali do ZUS o przyznanie emerytury oraz ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy.

           Jak szacuje rząd, na zmianach skorzysta 62,6 tys. osób, które już są na emeryturze (średnio dostaną miesięczną podwyżkę o 202 zł i wyrównanie w wysokości średnio prawie 13 tys. zł), i 11,2 tys. osób, które przejdą na emeryturę w lipcu tego roku (dostaną przeciętną miesięczną podwyżkę o 1487 zł).
(money.pl)

          Został już nadany nr druku Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Druk nr 418.
  

Druk nr 418

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 Data pisma: 2020-06-16
Data doręczenia druku: 2020-06-16
·         418-ustawa.DOCX  (47 KB)
·         418-uzas.DOCX  (22 KB)
·         418.pdf  (2749 KB)
Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów

·         Prze
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=5982BB9E54989BDBC125858900532AAF


Druk nr 419

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projecie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Data pisma: 2020-06-17
Data doręczenia druku: 2020-06-18
·         419.pdf  (163 KB)
Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentówRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

projekt dotyczy realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r., sygn. P 20/16, stwierdzającego niezgodność art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w roku 1953 kobiet, które przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury wcześniejszej na podstawie art. 46 w związku z art. 29 tej ustawy, z art. 2 Konstytucji RP
2020
·      ·      2020
·         16 czerwca 2020
Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 418
·         16 czerwca 2020
Skierowano do I czytania w komisjach
do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
·          
o    Praca w komisjach po I czytaniu
o    17 czerwca 2020
Sprawozdanie komisji druk nr 419
Sprawozdawca: Urszula Rusecka
Wniosek komisji: załączony projekt ustawy
Stan na 18-06-2020
Projekty ustaw zawarte w drukach nr 283418 rozpatrywane są wspólnie.