23 listopada 2015

Nasze ważne sprawy - plan działania

                    Ukonstytuował się nowy polski rząd z Premier Beatą Szydło i parlament: sejm z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim i senat z Marszałkiem Stanisławem Karczewskim.
     Sprawami m.in. emerytów zajmować się będzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( w miejsce Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) na czele z Minister Elżbietą Rafalską.
Pani Minister powołała 3 wiceministrów: Stanisława Szweda, Krzysztofa Michałkiewicza i Marcina Zielenieckiego (odpowiedzialny za departament ubezpieczeń społecznych).
Ministerstwem Finansów zarządza Paweł Szałamacha.
Ministrowie mają duże doświadczenie w sprawach ubezpieczeniowych. Wielokrotnie występowali w sejmie z interpelacjami poselskimi. Więcej informacji o nich znaleźć można na stronach ministerstw, sejmu i wikipedii.
Kontakt do Pani Premier - e-mail: kontakt@kprm.gov.pl                                 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów                                                                           
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

Kontakt do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej -  email: info@mpips.gov.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00513 Warszawa

Kontakt do Pana Ministra Pawła Szałamachy – e-mail: kancelaria@mf.gov.pl Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 WarszawaW sejmie powołano:
Komisję Polityki Senioralnej PSN z przewodniczącą Małgorzatą Zwiercan (Kukiz15)

Komisję Polityki Społecznej i Rodziny PSR z przewodniczącą Beatą Mazurek (PiS)

 Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka SPC z przewodniczącym Stanisławem Piotrowiczem (PiS)

                       Prezydent RP Andrzej Duda wniósł do sejmu projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. W tym projekcie nie uwzględniono  zmiany lub usunięcia krzywdzącego  emerytów art.25 u. 1b.
 Kontakt do Prezydenta Mail: listy@prezydent.pl  lub poprzez formularz kontaktowy ze strony oficjalnej Prezydenta http://www.prezydent.pl/kontakt/ )
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
                                                                                                                      
00-902 Warszawa

                         W sejmie znalazł się też, znany nam już wcześniej, projekt ustawy PSL, wprowadzający możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach pracy. W tym projekcie znajduje się regulacja podobna, jak kontrowersyjny art. 25 u.1b.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 23) – 19.11.2015
- uzasadnia poseł Władysław Kosiniak-Kamysz.

                  Nadszedł znowu czas pisania listów do różnych instytucji o wszystkich dotyczących nas, emerytów, sprawach.  Zatem kontynuujmy naszą walkę o naprawę krzywdzących nas przepisów emerytalnych. Piszmy na podane wyżej adresy e-mailowe do nowo wybranych władz w sprawach:

- zmiany lub usunięcia art. 25 u.1b w projekcie ustawy złożonej przez Prezydenta RP
- przeliczenia emerytur kobiet z rocznika 53 i innych osób skrzywdzonych niekorzystnymi przepisami emerytalnymi, którym powinny przysługiwać takie same prawa, jak osobom z wcześniejszych roczników pobierających wcześniejszą emeryturę

Tutaj warto przywołać w piśmie interpelację poselską posła Andrzeja Dudy http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18905

- nierównego taktowania kobiet korzystających z urlopów wychowawczych w zależności od rodzaju pobieranej emerytury

W sprawie przeliczania wszystkich urlopów wychowawczych jako okresy składkowe być może konieczne będzie zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.  
O ile mi wiadomo, niewiele osób otrzymało z ZUS odpowiedzi na wnioski o przeliczenie urlopów wychowawczych po 1,3%  w emeryturach stażowych. Nie wiem też, czy ktokolwiek zaskarżył taką decyzję. Mam nadzieję, że zbierze się grupa osób,  która będzie chciała  wnieść sprawę do sądu i dalej walczyć o równe traktowanie wszystkich emerytek. O ile mi wiadomo, kilku sędziów gotowych jest złożyć pytanie prawne w sprawie urlopów wychowawczych do TK.

- możliwości przeliczenia emerytury po przepracowaniu 30 miesięcy po przyznaniu prawa do emerytury

We wszystkich powyższych sprawach należy wysyłać pisma jak najszybciej. Moja propozycja jest taka, robimy zmasowaną akcję i WSZYSCY wysyłamy pisma (maile lub pocztowe) do nowych władz i posłów. Tylko taka akcja, tylko duża ilość listów naraz może przynieść efekty.

- zwolnienia od 32% podatku przy przekroczeniu II progu podatkowego, spowodowanego kulminacją wypłat z powodu wypłacenia zaległej emerytury

W tej sprawie będzie także konieczna zmasowana wspólna akcja zainteresowanych emerytów do wielu posłów i rządu, zwłaszcza do ministra finansów.
Tutaj moja propozycja jest następująca: wszyscy zainteresowani zwolnieniem od 32% podatku i osoby ich popierające wysyłają pisma do władz i posłów w następnym tygodniu (od 30.11. do 04.12.).
Przykładowe wzory pism znajdują się na blogu: w postach z ostatnich kilku miesięcy, pod etykietą na górze bloga „Wzory pism”, w zakładce „Podatek 32% - materiały”, w komentarzach pod postami.

- przeliczenia emerytury wg nowych zasad dla urodzonych prze 1949 r

Ta sprawa wydaje się być rozwiązana. Polecam zapoznanie się z artykułem w „Gazecie Prawnej”- „Emerytura po emeryturze. Kto może przeliczyć świadczenie?” z dnia 27.10.2015  r.

„Zdaniem sądu jedyną datą graniczną wymienioną w przepisach jest data złożenia wniosku po dniu 31 grudnia 2008 r”
„Osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę i dalej pracowały mogą zyskać na przeliczeniu emerytury według nowych zasad – potwierdził Sąd w Lublinie.”

                            
            Specjalne miejsce należy się sprawie pozwu grupowego o odszkodowanie za przymuszenie do rezygnacji z etatu na rzecz emerytury.
Mam nadzieję, że będą się zgłaszać do udziału w pozwie „nowi” emeryci, którzy dopiero teraz dowiadują się o możliwości dochodzenia odszkodowania za rezygnację z etatu i „wybór” emerytury.

      Króciutko przypomnę o co chodzi. Otóż pracujący „wcześniejsi” emeryci po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego byli w najróżniejsze sposoby przymuszani do odejścia z pracy, mimo, iż mieli pełne prawo jeszcze pracować (do 67 roku życia). I właśnie ta kwestia będzie zaskarżona w pozwie zbiorowym, który przygotowuje Mecenas Konrad Giedrojć.

     Odszkodowań za konieczność rezygnacji z etatu można dochodzić po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2012 r. Termin na złożenie takiego pozwu wynosi 3 lata.
W świetle orzeczenia  Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r. sygnatura akt III CZP 51/15 (proszę przeczytać post na blogu „Informacja od Mecenasa Giedrojcia” z dnia 3 listopada) termin ten biegnie od chwili powzięcia informacji o możliwości zaskarżenia decyzji zwolnienia z pracy na emeryturę powszechną. 

     Dla wielu osób termin zaskarżenia dopiero zaczyna biec od kilku miesięcy lub tygodni. Dlatego też sprawa złożenia pozwu grupowego ciągle jest aktualna. Proszę zatem zgłaszać chęć przyłączenia się do tego pozwu. Im więcej będzie uczestników pozwu, tym koszty jego wniesienia będą niższe. Zgłaszać można się poprzez pocztę elektroniczną (adres emerytura.zawieszenie@wp.pl )lub telefonicznie do reprezentanta grupy, Pani Grace (telefon 795133339). Więcej informacji o pozwie grupowym znajdą Państwo pod etykietą „Wybraliśmy emeryturę” (na górze bloga) lub w  zakładce „Wybraliśmy emeryturę”  (z prawej strony bloga, pod komentarzami).

Przytaczam wiadomość od Pani Grace

Zapraszam wszystkich Państwa, którzy przesłali dokumenty do złożenia pozwu grupowego aby zaglądali właśnie tutaj http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/p/pozew-zbiorowy-2012.html  i tutaj poszukiwali dalszych informacji dotyczących naszej sprawy. Informacje "poufne" będę przesyłać Państwu na meile.
Wygląda na to, że mamy 10-siątkę chętnych. W poniedziałek prześlę wszystkie dokumenty Państwa do Kancelarii.
W momencie kiedy otrzymam od Pana Mecenasa umowę z jego podpisem i opieczętowaną wyślę Państwu dalsze informacje.
Zachęcam do dalszego trzymania kciuków, wssszystko idzie w dobrym kierunku.
Pozdrawiam. Grażyna z Krakowa.

     Kochani, bardzo proszę o wszelkie uwagi i propozycje. Czy zgadzacie się z moimi propozycjami? Czy nie pominęłam jakichś innych ważnych spraw?

        Proszę pisać, kto jest gotowy do działania i wysyłania listów do nowych władz, jak liczna jest nasza grupa i na jak duży udział możemy wszyscy liczyć.

3 listopada 2015

Informacja od Mecenasa Giedrojcia            Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą kwestii przedawnienia.  Nie dotyczy ona meritum sprawy w kluczowym aspekcie dla zainteresowanych odszkodowaniem emerytów, ale dotyka kwestii przedawnienia, istotnej dla sprawy grupowego pozwu.

Mianowicie jak wynika z nn. uchwały: Sąd Najwyższy przyjął, że w procesie "grupowym" Sąd bada kwestię przedawnienia tylko wtedy, gdy jest ona wspólna dla wszystkich członków grupy, a w "naszej" sprawie zarzut przedawnienia nie może być oparty na jednakowych okolicznościach, gdyż każdy z członków grupy dowiedział się o szkodzie (poniesionych stratach np. z racji utraty wynagrodzenia, które uzyskiwałby nadal, gdyby nie ustawa o zawieszonych emeryturach) i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia w innym terminie, a także w innych terminach osoby te mogły szkody te ponieść; zresztą część nadal je ponosi.

Oto uchwała:

III CZP 51/15

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 16 września 2015 r.
Czy w przypadku wytoczenia powództwa na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7 poz. 44) - o ustalenie ponoszenia przez pozwanego odpowiedzialności odszkodowawczej za zaniechanie legislacyjne Sąd jest uprawniony do dokonywania oceny zasadności zarzutu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego?
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r.
W postępowaniu grupowym o ustalenie odpowiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz.U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44) sąd bada zarzut przedawnienia roszczenia pieniężnego, jeżeli dotyczy on wszystkich członków grupy i oparty jest na jednakowych okolicznościach odnoszących się do nich wszystkich.