31 stycznia 2014

Ustawa o zwrocie zawieszonych emerytur podpisana


Artykuł ze strony podatki.biz

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek ustawę o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu między 1 października 2011 r. a 21 listopada 2012 r. Szacuje się, że o zwrot zaległych świadczeń wystąpić może ponad 20 tys. osób, którym w sumie ZUS wypłaci nawet 1 mld zł.
Ustawa dostosuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12). Sędziowie jednoznacznie stwierdzili, iż regulacje dotyczące cofnięcia prawa do pobierania emerytury są niezgodne z konstytucją. Zgodnie bowiem z zakwestionowanymi zapisami, część osób musiała, by móc otrzymywać dalej świadczenie, rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. Osobom, które tego nie zrobiły, zawieszano prawo do otrzymywania świadczeń.
„Niniejsza ustawa ma na celu umożliwienie wypłacenia zawieszonych zaległych świadczeń w stosunku do wszystkich osób, które poniosły skutki niekonstytucyjności art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, za okres sprzed wydania orzeczenia K 2/12 (od 1 października 2011 r.)” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.
W ustawie nie zapisano terminu granicznego, w jakim zainteresowane osoby mogą składać wnioski o wypłatę zawieszonych świadczeń. Wskazano jedynie, że wnioskodawca musi dołączyć do wniosku składanego w oddziale organu rentowego (ZUS) zaświadczenie o wysokości przychodów (zgodnie z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Decyzja powinna zostać wydana przez ZUS w czasie 60 dni „od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji”.
Zmiany wprowadzi ustawa z dnia z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.
W najbliższych dniach ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a po 14 dniach (prawdopodobnie jeszcze w lutym 2014 r.) wejdzie w życie.

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą wypłaty zawieszonych emerytur

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek ustawę dotyczącą wypłaty emerytur zawieszonych niekonstytucyjnym przepisem. Sejm uchwalił ją 13 grudnia 2013 r., a Senat nie wniósł poprawek.
Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2012 r., który uznał za niekonstytucyjny przepis, zmuszający do zwolnienia się z pracy przynajmniej na jeden dzień, aby uzyskać prawo do emerytury. Zgodnie z uchylonymi przez TK przepisami, jeżeli ktoś po 1 października 2011 r. nie rozwiązał umowy o pracę - choćby na jeden dzień - ZUS zawieszał mu wypłatę emerytury, nawet jeśli już wcześniej uzyskał prawo do tego świadczenia.
Zgodnie z podpisaną przez prezydenta ustawą emeryci, którzy nie czekając na ustawę, wystąpili już o wypłatę zawieszonych emerytur do sądu, a ten w orzeczeniu nie przyznał prawa do odsetek, będą mogli złożyć do ZUS wniosek o ich wypłatę.

Nie ma zakreślonego terminu, w którym emeryt musi złożyć wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury - można wybrać najkorzystniejszy dla siebie moment podatkowy na złożenie wniosku, by po uzyskaniu odszkodowania nie wejść w drugi próg podatkowy. Decyzję w sprawie wypłaty ZUS powinien podjąć w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Zgodnie z wyliczeniami ZUS kwota wypłaty zaległych świadczeń wraz z odsetkami to niespełna miliard złotych, a ustawa może dotyczyć ok. 23 tys. emerytów. 

30 stycznia 2014

WYGRALIŚMY!!!!

WYGRALIŚMY!!!

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. - 
podpisana 30 stycznia 2014 r

29 stycznia 2014

Rekordowo niskie podwyżki rent i emerytur. Na tegorocznej rewaloryzacji budżet zaoszczędzi nawet 1,3 mld zł


GAZETA PRAWNA
Autor: Grzegorz OsieckiW tym roku rewaloryzacja emerytur będzie najniższa od dekady. Wszystkiemu winna bardzo niska inflacja.

Jak wstępnie szacuje resort pracy, 1,3 mld zł może oszczędzić budżet na waloryzacji emerytur. Wprawdzie nie zmieniły się zasady jej wyliczania, ale wskaźniki będące podstawą obliczeń okazały się niższe, niż rząd założył, projektując budżet na 2014 r. Teraz zastanawia się, co zrobić z tym ponad miliardem ekstra. Wydać czy złożyć na ołtarzu walki z deficytem.
Emerytury i renty zwiększa się co rok o średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Do tego dodaje się 20 proc. realnego wzrostu płac. Pierwszy składnik ma zapewnić, że realnie świadczenia nie spadną, a drugi, że nie stracą zbyt dużo dystansu do rosnących płac. – Mieliśmy w 2013 r. inflacyjną niespodziankę – tłumaczy Jakub Borowski, główny ekonomista Credite Agricole.
Przygotowując budżet na 2014 r., rząd założył, że inflacja na koniec 2013 r. wyniesie 1,9 proc., a płace wzrosną o 1,2 proc. Dlatego szacowano, że emerytury i renty wzrosną o 2,14 proc. Ale już wiadomo, że inflacja wyniosła 1,1 proc. Gdyby więc realny wzrost płac utrzymał się na zakładanym poziomie, to waloryzacja byłaby niższa i wyniosłaby 1,34 proc. Byłaby niższa od zakładanej o 0,8 pkt proc. Ponieważ 1 pkt proc. podwyżki świadczeń odpowiada 1,66 mld zł, resort pracy szacuje nadwyżkę na wspomniane 1,3 mld.
Ostateczna suma znana będzie w ciągu dwóch tygodni, bo 11 lutego prezes GUS ma obowiązek podać, o ile realnie wzrosło przeciętne wynagrodzenie. Ten wzrost może być nieco wyższy, niż założył rząd, i wynieść ok. 2,5 proc. Wówczas i waloryzacja byłaby wyższa od 1,34 proc. i wyniosła 1,6 proc. Ale nawet wtedy suma wypłacona na podwyżki przez budżet byłaby niższa. W takim przypadku o 900 mln zł.
Na pewno nie ucieszą się z tego emeryci. Bo choć nie stracą i podwyżka świadczeń będzie wyższa od inflacji, to dostaną mniej, niż oczekiwali. To najniższa waloryzacja od 2002 r. Wówczas także w efekcie spowolnienia renty i emerytury wzrosły zaledwie o pół procentu.
Z kolei rząd może na tym ruchu zaoszczędzić. W połowie 2013 r., szykując budżet, oceniał, że podwyżka świadczeń będzie kosztowała 3,5 mld zł. Niższy wskaźnik waloryzacji może oznaczać, że suma będzie niższa o jedną trzecią. Mniejsze wydatki na emerytury oznaczają, że także dotacja z budżetu mająca zasypać deficyt w ZUS będzie mniejsza. I tego chciałby minister finansów.
Ale resort pracy nie wyklucza innych pomysłów. Trybunał Konstytucyjny uchylił przepisy zaskarżone przez rzecznika praw obywatelskich dotyczące odebrania świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom osób niepełnosprawnych. Choć rząd nie musi wypłacać zaległych świadczeń, to trybunał zobowiązał go do opracowania zasad wypłacania świadczeń na nowych zasadach.
Na to potrzebne będą dodatkowe pieniądze, których w budżecie na 2014 r. nie zapisano. Oszczędności na emeryturach mogłyby zostać przeznaczone na ten cel.
Jak wynika z naszych informacji, w rządzie pojawił się także pomysł wykorzystania oszczędności na wypłaty jednorazowych dodatków dla emerytów i rencistów. Nie wiadomo, czy miałby dotyczyć tylko najniższych świadczeń, czy wszystkich. Na razie to wstępna idea i nie wiadomo, czy zobaczymy ją choćby jako projekt założeń do ustawy.
Niskie podwyżki rent i emerytur w tym roku mogą się okazać przeszkodą dla zapowiedzi ministra pracy i polityki społecznej zmian zasad waloryzacji emerytur. Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował, by tylko minimalna emerytura była waloryzowana wskaźnikiem inflacji i wzrostu płac. Pozostałe miałyby być podwyższane wyłącznie o wskaźnik inflacji. Dla budżetu takie rozwiązanie byłoby neutralne.27 stycznia 2014

Kolejne informacje na temat " Zlotu " 3

W związku z przeładowaniem komentarzy pod poprzednim
postem bardzo proszę o przeniesienie dyskusji pod ten post.


Adminka Izabela

26 stycznia 2014

Kolejne informacje na temat " Zlotu " 2

W związku z przeładowaniem komentarzy pod poprzednim
postem bardzo proszę o przeniesienie dyskusji pod ten post.


Adminka Izabela

23 stycznia 2014

Kolejne informacje na temat " Zlotu "


Na zlot w Augustowie, który jest zaplanowany w dniach od 02 maja do 04 maja 2014 r.  w http://www.wdw.pl/   zostało utworzone konto, tylko na potrzeby organizacyjne Zlotu.

Zadatek w wysokości 200 zł wpłacają tylko te osoby, które wcześniej zapisały się na listę uczestników pod  wskazany adres  zgłoszenia:  spotkanieaugustow@wp.pl 

Aby nie dochodziło do wpisania tych samych osób na listę dwukrotnie, koniecznie należy podać swoje ( i ewentualnie osoby towarzyszącej) dane osobowe ( imię, nazwisko i miejscowość), nie podając tylko pseudonimów.

Wpłata zadatku w kwocie 200 zł w terminie do 15 lutego będzie wiarygodnym potwierdzeniem uczestnictwa w Zlocie.

Konto
20 1240 5598 1111  0010  5599  4676

Maria Gubicz
Olsztyn

Tytułem:
Zadatek  na zlot Augustów

21 stycznia 2014

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKAWszystkim Babciom i Dziadkom
w dniu święta
życzę z całego serca
dobrego zdrowia, szczęścia i radości.
Aby każdy dzień 
był dla Was jak promień słońca: 
ciepły, czuły i wesoły.
Adminka
 
 

SZERSZE OMÓWIENIE PROGRAMU ZLOTU 2

W związku z przeładowaniem komentarzy pod poprzednim
postem bardzo proszę o przeniesienie dyskusji pod ten post.


Adminka Izabela

18 stycznia 2014

SZERSZE OMÓWIENIE PROGRAMU ZLOTU

Dzień Pierwszy:Atrakcją pierwszego dnia jest uroczysta kolacja rozpoczynająca się od godz. 19:00.

Po oficjalnym powitaniu i wzajemny zapoznaniu się, rozpocznie się  zabawa taneczna, której oprawę muzyczną zapewni didżej oraz świetny, grający polskie i światowe przeboje zespół muzyczny.Dzień Drugi:Niesamowitą atrakcją programu drugiego dnia Zlotu będzie rejs statkiem wytyczony trasą zwaną "Szlakiem Papieskim", na pamiątkę jej przebycia przez papieża Jana Pawła II w dniu 9 czerwca 1999 r. na pokładzie statku Żeglugi Augustowskiej. Ta ekscytująca podróż po augustowskich jeziorach we wspaniałym i znanym już towarzystwie śladami Jana Pawła II w pięć dni po Jego kanonizacji jest nie do przecenienia!

Szlak rozpoczyna się przy Ośrodku Wypoczynkowym Oficerski Yacht Club Pacyfik, gdzie papież Jan Paweł II oczekiwał na statek „Serwy”. Wydarzenie to upamiętnia pomnik - "Fotel" postawiony po wizycie Ojca Świętego.

Trasa wiedzie przez śluzy Przewięź, Swoboda do Gorczycy, gdzie kończy się Szlak Papieski. Podczas wycieczki pasażerowie uczestniczą w śluzowaniu, mogą również zobaczyć Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej - gdzie Papież modlił się w kaplicy - i pomnik Jana Pawła II usytuowany nad brzegiem jeziora Studzieniczne,  ze słynnymi słowami „Byłem tu wiele razy, ale jako Papież po raz pierwszy i chyba ostatni”.

Oprócz podziwiania wspaniałych krajobrazów oraz flory i fauny, rejs umilał nam będzie akordeonista, a rozbudzone na świeżym powietrzu apetyty zaspokoi podany na pokładzie statku obiad.

Następną atrakcją drugiego dnia będzie biesiadne spotkanie połączone z kolacją przy ognisku, podczas imprezy nie obejdzie bez wspólnych śpiewów i tańców oraz innych niespodzianek, z wykorzystaniem  inwencji twórczej samych, zdolnych   „zlotowiczów ".

Dzień trzeci:

Atrakcją trzeciego dnia będzie wycieczka do Centrum i Galerii Bella.

Koszt  pobytu na jedną osobę wynosi 500 zł.W kosztach zawarte są następujące pozycje:

  •    dwa noclegi z wyżywieniem,
  •   uroczysta kolacja (piątek)
  •   prowadzący imprezę DJ
  •   występ zespołu ( piątek)
  •   kolacja przy ognisku ( sobota)
  •   rejs statkiem (sobota)
  •   akordeonista na statku,
  •   pozostałe koszty organizacyjne ( emblematy, drukowanie itp.)Bardziej szczegółowe informacje wraz z podaniem specjalnego konta na wpłatę zadatku  w wysokości  200 zł od osoby - w niedługim czasie!

Na dzień dzisiejszy lista chętnych jest jeszcze otwarta,  mamy  zapisanych 75 osób.

adres na zgłoszenia:  spotkanieaugustow@wp.pl

17 stycznia 2014

Petycja Pani Jot

Zgodnie z Państwa uwagami zamieszczam petycję Pani Jot.
Przepraszam za bałagan.od Pani Jot

Petycja jest gotowa, ale najpierw w sprawie organizacyjnej.
Moim zdaniem będzie najlepiej - najprościej, najbardziej estetycznie :) i skutecznie oraz aby petycja była "indywidualna wielokrotna" :

1. wydrukować petycję - z pliku pdf (zostanie zachowane formatowanie tekstu i układ w tabeli)
2. wypełnić długopisem rubryki przeznaczone na dane:
- Nazwisko
- Imię
- Kod pocztowy, miasto
- Ulica, nr domu/mieszkania
- E-mail (myślę, że to jest opcjonalne, obowiązku posiadania nie ma)
3. PODPISAĆ - ze strony Senatu: "Istotnym elementem petycji jest złożenie podpisu pod tekstem petycji i jednocześnie pod informacją o dobrowolnym udostępnieniu danych osobowych"
4. Zaadresować kopertę:

Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa - z dopiskiem "Petycja"

5. wysłać
6. wrócić do domu, zrobić sobie kawę itp., zasiąść do komputera...

UWAGA:
Jeśli ktoś będzie chciał kopiować tekst i wklejać, to konieczne będzie samodzielne formatowanie tekstu - tekst, który "przejdzie" przez Internet "rozjeżdża się" i wymaga przede wszystkim usunięcia po kolei każdego (nadmiernego) Entera.


Przepraszam, ale w kwestii merytorycznej i redakcyjnej już się nie wypowiem - rano do pracy :(
Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, posiłkowałam się m.in. tym:
ftp://ftp.wsap.edu.pl/wykladowcy/OLIWNIAK_SLAWOMIR/legislacja%20II.doc

 
 Proszę nacisnąć link:
 

16 stycznia 2014

Panie z rocznika 1953

Drodzy Państwo!
Panie z rocznika 1953 proszą o pomoc!
Wystarczy wejść na stronę:
i wypełnić ramkę po prawej stronie następnie kliknąć 
PODPISZ TO.
Tak niewiele trzeba aby pomóc Paniom z rocznika 1953

15 stycznia 2014

14 stycznia 2014

„Gazeta Prawna” szuka dziury w całym – po co to denerwowanie emerytów?Znów denerwujący „zawieszonych” artykuł w GP – ręce już opadają ( i nie tylko). 
Z całym szacunkiem dla uroczej Mec. Karoliny Miary, ale szkoda, że nie śledziła uważnie dyskusji w komisji sejmowej, kiedy to z całym rozmysłem rezygnowano z określenia ostatecznego terminu składania wniosku, po to, by umożliwić emerytom uniknięcie wpadnięcia w II-gi próg podatkowy – to pierwsza sprawa całkowicie niepotrzebnie poruszona w tym artykule.
Zupełnie bez sensu są też rozważania na temat art. 128a Ustawy o emeryturach i rentach, bowiem dotyczy ten artykuł wyłącznie wniosku o ustalenie prawa do wypłaty emerytury. Wniosek taki nie dotyczy zresztą nabycia uprawnień emerytalnych, te nabywaliśmy bowiem w starym systemie osiągając wymagany przez prawo wiek i posiadając wymagany przez to prawo staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe), a w obecnym systemie jedynym kryterium pozostał wiek, staż już nie ma znaczenia. Artykuł ten (128a) nie może mieć zastosowania do wniosków o wypłatę zaległych emerytur, ta sprawa jest w nowej ustawie jasno uregulowana, a zgodnie z art. 10 tej ustawy wymienione w nim przepisy stosuje się tylko i wyłącznie w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie.
Także sugerowanie, że w sprawie wykonania przepisów naszej nowej ustawy Minister Pracy ma obowiązek wydawać jakiekolwiek rozporządzenia jest całkowicie nieuprawnione, wprowadzające w błąd. Gdyby do realizacji naszej nowej ustawy miałoby być konieczne wydawanie jakiegokolwiek rozporządzenia wykonawczego, to ustawa musiałaby to jednoznacznie określać, taki wyraźny zapis o wydaniu rozporządzenia musiałby się znaleźć w  jednym z artykułów tej ustawy.
Zupełnie nie wiem po co to kolejne mącenie i mieszanie „zawieszonym” w głowach, po co denerwowanie schorowanych często ludzi, przypominam, że np. twierdzenie Pani Mecenas, że sentencja wyroku TK jest „rozszerzająca” (lub jak kto woli, że uzasadnienie jest „zawężające”) i sugerowanie za tym przez GP kogo wyrok TK obejmuje, a kogo nie, okazało się bez znaczenia przy wznowieniu emerytur od 22 listopada 2012 r. przez ZUS, jak też zostało obalone przez uchwalenie obecnej ustawy.
Myślę, że należy spokojnie czekać na podpis Pana Prezydenta, publikację w Dzienniku Ustaw, a dwa tygodnie po tej publikacji, udać się do ZUS i złożyć wniosek o wypłatę zaległych emerytur (chyba, że komuś grozi II-gi próg podatkowy to poczeka).
pozdrawiam „zawieszonych” i do zobaczenia na zlocie
Krzysztof