List pani Eli

Szanowna  Redakcjo, piszę do Państwa w sprawie ,,Ustawy  Emerytalnej 2012” i treści  artykułu 25 ust.1b., dotyczącej ,,wcześniejszych” emerytów  rocznika 1949 – 1952. Przepis  ten, wprowadzony ustawą o powszechnym wieku emerytalnym zaskoczył znaczną rzeszę osób urodzonych po 1948 roku, które  pobierały  wcześniejszą  emeryturę, na te, które złożyły wniosek do ZUS do 31.12.2012r., oraz na te, które  wniosku nie złożyły, bo o tym po prostu nie wiedziały. Pułapka tego przepisu  polega na tym, że z dniem  1.01.2013r., ZUS  obliczając  emeryturę powszechną  pomniejsza  zgromadzony  kapitało  wcześniej  wypłacone  świadczenia. To  wyklucza  podniesienie emerytury /również mojej żony z rocznika 1951 /. Skorzystanie z prawa do wyboru emerytury kapitałowej w/g przepisów sprzed 31.12.2012 r., dawało gwarancję, że  świadczenie wzrośnie. O tym świadczą  przesyłane, co roku z ZUS, imienne  symulacje ,,hipotetycznej  emerytury ”.
 O tych bardzo istotnych  zmianach, dowiedzieliśmy się z gazety Rzeczpospolita z dnia 15.03.2013r., czytając artykuł ,,Czy nowe przepisy emerytalne trafią  przed Trybunał”. Wypowiedź w nim Lesława Nowackiego, Dyrektora  Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia  Społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich  świadczyło o tym, że problem jest  znany, ale dopiero od 2013 roku. Dlatego żona przesłała, w odstępach czasowych, pisma o wyjaśnienie  problemu do                                                                                                
- Senatora  Mieczysława  Augustyna , dnia  21.04.2013 r., ponieważ Gazeta Wyborcza podała, że włączył się w pomoc  wcześniejszym  emerytom. Nie odpowiedział i  jak wynika z petycji  do senatu o numerze P8 – 05/14, zrobił  sobie, kosztem   emerytów , darmową reklamę w prasie;                                                                                                         
- Rzecznika  Spraw  Obywatelskich , dnia 27.03.2013r., na  którą  otrzymała  odpowiedź dnia 26.04.2013r., z  której  wynikało , że  przeprowadzona  analiza nie doprowadza organu,  po konsultacjach  z  Ministerstwem  Pracy i Polityki Społecznej, do  skierowania  skargi  do Trybunału Konstytucyjnego.  Podziękowała za odpowiedz pismem w dniu 10.05.2013r. i otrzymała  głębszą  analizę  potwierdzającą pierwszą pisemną  odpowiedź /zastanawia  nas, gdzie zakończył swoją  rolę  pan Lesław Nowacki, który nagłośnił temat /   - Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dnia 10.05.2013r., gdzie w odpowiedzi z dnia 17.06.2013r. poinformowano, że przedstawiciele  związku nie uczestniczą w Komisji Trójstronnej i nie mają możliwości  prawnych, aby się  problemem zająć. Za odpowiedź podziękowałam  dnia  01.07.2013r.;
- Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w maju 2013r., i  otrzymała  odpowiedź  negatywną  z  dnia 18.06.2013r., podano przepisy  obowiązujące i  realizowane przez ZUS, art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm., oraz  art. 68 ust. 1 pkt. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ;                                                         
–  Gazety Fakt, która pisała kilka artykułów na temat emerytów, ale  25.06.1013r., odpisano, że jeśli dziennikarze podejmą  temat  to się skontaktują  w ciągu dwóch tygodni. Niestety, tematu  nie  podjęto;           
- ZUS, dnia 16.08.2013r. podziękowanie za  odpowiedź na  ,,przekierowane” pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do ich zakładu pismo z dnia 16.07.2013r.;                                                            
- Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu–żony petycja  z  czerwca 2015r., w odpowiedzi z dnia 3.07.2015r. poinformowano, że  petycja w sprawie zmiany zasad ustalenia wysokości emerytury  powszechnej osób urodzonych po 1949 r. pobierających dotychczas  wcześniejszą  emeryturę otrzymała numer P8 – 05/14. W głosowaniu senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad  petycją/ z informacji internetowych wynika, że było przesłanych ponad 700 petycji  indywidualnych, w tym bardzo prężnego rocznika 1953/. Z  numeru  petycji  wynika , że głosowanie odbyło się w  2014 roku. Żony  petycja  nie  była  uwzględniana, więc się nie dowiedziała, czy ZUS w 2012 roku  przekroczył prawo, poprzez własne, określone ustawami, zaniechania. Większość  odpowiedzi oparta była na stwierdzeniach Podsekretarza  Stanu Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej p. Marka Buciora- nr pisma  DUS 071-20-MJ/1
 – do Rzecznika Praw Obywatelskich , w  którym w/w  stwierdza: ,,Ustawa  zmieniająca  z dnia 11 maja  2012r. została ogłoszona  w  Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., tak więc osoby zainteresowane miały wystarczająco dużo czasu na zgłoszenie do końca  2012r. wniosku  o emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku  emerytalnego”. Ta wypowiedź i kolejne zdanie pisma świadomie wprowadzają w błąd organy państwa. Są nieprawdziwe i nierzetelne, podane bez jakiejkolwiek analizy i ukrywają zaniedbania popełnione  przez administrację ZUS w 2012 roku. Podobnie odpowiada pan Bucior na interpelację poselską nr 31559, posła  Zbigniewa Pacelta twierdząc, cytuję,, w moim przekonaniu przepis art.25 ust. 1b ustawy emerytalnej respektuje tę zasadę” /chodzi o przestrzeganie konstytucyjnej zasady równości/. To nie jest odpowiedź prawnika, tym bardziej nie powinna  być odpowiedzią prywatną urzędnika pań stwa , bo może dotyczy nawet kilku tysięcy wcześniejszych emerytów.  Prawda o działalności ZUS w 2012 roku  wymaga szczególnego i dogłębnego wyjaśnienia .
Fakty  są następujące.  ZUS nie przekazał informacji na własnej stronie  internetowej, od czerwca do końca  grudnia 2012 roku  /miał na  to  dużo  czasu/, do czego obliguje go  art. 68. ust.1 pkt. 8  Ustawy o Systemie   Ubezpieczeń Społecznych, co zmienia art. 25 ust.1 Ustawy o  Emeryturach i Rentach z FUS w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 roku i co ten  artykuł  powoduje w  przeliczeniach powszechnych  emerytur  z emerytur  wcześniejszych.  ZUS  miał  również obowiązek  w  2012 r. wykonać  przepis art.50 Ustawy z 13 października 1988r. /Dz. U. z 2009 r.Nr 153, poz.1227 / i  przesłać ,,Informację o  stanie  konta  ubezpieczonego w ZUS  w/g  stanu na dzień 31.12.2011r”. Ten dokument był doskonałym  sposobem na pokazanie w symulacji ,,Hipotetycznej  emerytury ”, informacji  dotyczącej  bardzo znaczącej  zmiany naliczeń  emerytur powszechnych od 1.01.2013r. Tego  dokumentu  ZUS w 2012 r. nie przesłał . Dostarczono  taką  informację, połączoną za rok  2011 i 2012, łącznie, pod koniec 2013r., wraz  z załączonym  kolorowym listem od Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Składek, jak nowa ustawa już obowiązywała /tylko po co – to  obecnie dla  wcześniejszego emeryta  zbędna makulatura/. Muszę  wspomnieć,
że dobrym wzorem dla ZUS była  np. informacja dołączona do przesyłki
w formacie A5 w 2008 r., mówiąca, że z dniem 1 stycznia 2009r. wchodzi  ustawa z dnia 4 września 2008r., podano jej numer i czego dotyczy. Widać, że jak są chęci  to można, a jak się  ich nie ma, to można  wypowiadać się tak jak to uczynił w TVN  CNBC  BISNES , rzecznik  ZUS  tłumacząc sytuację  instytucji  - ,,Przyjmuje się , że prawo ogłaszane  w  postaci   ustaw  jest  powszechnie  znane”– patrz http:/www.tvn24.pl/wiadomasci-z-kraju,3/milczacy –jak-zus,137158htm/. To  bulwersująca, wręcz  arogancka  wypowiedź w państwie prawa. Jak  twierdzi prof. Jerzy Stępień, były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, zrozumienie  przepisów ustaw tworzonych przez  parlament jest trudne do zrozumienia nawet dla niejednego prawnika.  Piszę do Państwa Redakcji, bo obawiam się dalszego ciągu  powtarzającej się manipulacji ze strony Ministerstwa  Pracy i Polityki 
Społecznej, gdzie prym  wiedze Podsekretarz  Stanu. To  wynika  z 
opisanej żony korespondencji i  to spowodowało, że osoby, które  nagłośniły ten temat na początku 2013r. ,,wyciszyły się”. 
Kobiety z rocznika 1949 – 1952, które nabyły prawo na podstawie art. 29 w związku z art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zostały,, Ustawą emerytalną 2012r.” podzielone na dwie różne grupy, pomimo  identycznych roczników urodzenia. Pierwszej grupie emeryturę
powszechną  przeliczona do 31.12.2012r.,na ich  wniosek, według  starych  korzystnych  zasad. Drugiej  grupie przelicza  się emeryturę
powszechną od  01.01.2013r. według niekorzystnego, nowego systemu potrącając z jej konta kwoty wypłaconych do tej pory świadczeń. Wydaje się, że kwestia zasady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji  RP została złamana. Tak głęboko  idące zróżnicowanie uprawnień   uchybia uniwersalnej zasadzie równego traktowania podmiotów podobnych.Wydaje mi się, że nie na miejscu  jest od lat szantażowanie emerytów  budżetem państwa. Dlatego warto będzie przyszłym parlamentarzystom, od prawa do lewa, opublikować bardzo mądre i przemyślane felietony, aktorki  Magdy  Zawadzkiej zawarte w jej  książce  pt. ,,Taka jestem i już”. 
Chciałabym  poprosić Państwa  Redakcję o  zaangażowanie w  tym temacie,  bardzo ważnym dla emerytów z roczników  1949 – 1952 i
późniejszy /w tym bardzo aktywnego rocznika 1953/. Nagłośnienie  tematu w prasie i  mediach to ostatnia  szansa na zmianę
niekorzystnych  przepisów ,,Ustawy  Emerytalnej 2012 ”w przyszłym parlamencie 

1 komentarz:

  1. Z treści listu do Gazety Prawnej wynika, że nie pisała go pani Ela, tylko jej mąż. W liście pominięte zostało pytanie prawne P 11/14 do Trybunału Konstytucyjnego. Być może pani Ela i jej mąż nie wiedzą, że to pytanie prawne dotyczy właśnie wcześniejszych emerytów, takich jak pani Ela, którzy nie wiedzieli o nowym przepisie i nie złożyli wniosku do ZUS przed 1 stycznia 2013 r. chociaż mogli.

    OdpowiedzUsuń