Odsetki

Drodzy Państwo!
Bardzo proszę o komentarze na temat odsetek.

200 komentarzy:

 1. Bardzo dziękuję za tą zakładkę.Jestem właśnie na etapie walki z ZUS o odsetki.Dostałam zwrot zaległych,oczywiście bez odsetek.Wystąpiłam o nie do ZUS z odrębnym wnioskiem i oczywiście dostałam decyzje odmowną.Przyznam się, że nawet się innej nie spodziewałam.ZUS to taka instytucja,która nigdy nie działa na korzyść świadczeniobiorców.Uzasadnienie było lakoniczne ,czyli takie,że ZUS nie jest winien opóźnienia w wypłacie świadczenia,a zatem odsetek płacić nie będzie.Oczywiście napisałam odwołanie do SO,przy okazji wnosząc o zasądzenie odsetek od odsetek,bo nie zamierzam darować ani złotówki złodziejskiemu państwu.To przykre tak myśleć o państwie,którego się jest obywatelem od 65 lat.Ale niestety nie mam już złudzeń,co do działań władzy,którą, niestety,utożsamiam z naszym państwem.Mam nadzieję,że w tej zakładce będziemy dzielić się doświadczeniami na tym polu walki.Bo nie wiadomo,kiedy uchwalona będzie ustawa i jak będą traktować nas,czyli tych ,którzy ośmielili się wygrać należne pieniądze na drodze sądowej.Myślę,że takich jak ja będzie wiele.Wspierajmy się więc i dzielmy doświadczeniami,a i tę batalię z władzą wygramy.
  Krysia

  OdpowiedzUsuń
 2. Jestem już po sprawie o odsetki w SO w Opolu, sprawa oddalona. Obecnie czekam na wyrok z uzasadnieniem, dostałam już awizo, więc muszę udać się na pocztę po odbiór. Czekam na decyzję komisji, wtedy zobaczymy co dalej mamy robić. Maria

  OdpowiedzUsuń
 3. Mario,czy byłaś na rozprawie?Jak sąd uzasadniał oddalenie?
  Krysia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak byłam na rozprawie, uzasadniłam swoje żądanie przed rozprawą jeszcze pismem procesowym i to samo potwierdziłam na rozprawie. Ogłoszenie wyroku odbyło po 3 dniach, na nim nie byłam. W poniedziałek tj.09.12. odbiorę wyrok wraz z uzasadnieniem ,jest to ostateczny termin odbioru .Po odbiorze przedstawię uzasadnienie. Zobaczymy jaki kształt przyjmie ustawa rekompensacyjna.Maria

   Usuń
  2. Słowo się rzekło, "Po odbiorze przedstawię uzasadnienie",
   jakie jest to uzasadnienie?

   Usuń
 4. Czy ZUS sam zapłaci odsetki ,kwotę główną otrzymałam 14 listopada po wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku a odsetki do dyspozycji ZUS. Czy mam się odwoływać do Sądu który oddala sprawę odsetek.Tak jest w SO w Łomży,bo kilka osób już składało pozwy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja również dostałam kwotę główną bez odsetek, więc napisałam do ZUS o odsetki, otrzymałam decyzję odmowną i dopiero od tej decyzji wniosłam odwołanie do SO o wypłatę odsetek ustawowych. Jestem już po rozprawie.SO w Opolu oddalił żądanie. Czekam na wyrok i jeżeli ustawa rekompensacyjna nie obejmie odsetek, będę składać apelację. Maria

   Usuń
 5. Szanowni blogowicze!

  Odnosząc się do sprawy odsetek poruszonej na posiedzeniu Podkomisji , która wywołała bardzo dużo emocji ,zamieszczam na "szybko zredagowany" wzór pisma. Może Państwo , którzy będą pisać do Podkomisji skorzystają.

  Szanowna Pani Poseł /Szanowny Panie Pośle.

  Sprawa odsetek jest uregulowana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych „ Rozdział 9 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie „ jak również w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW
  z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, które obecnie wynoszą 13% w stosunku rocznym.

  Zwracając zaległe emerytury od których przysługują odsetki, organ rentowy nie może zastosować innej wysokości niż ta określona w ustawie, byłoby to nie zgodne z przepisami prawa.

  W tym miejscu chciałabym zwrócić Państwa uwagę na „uzgodnienia międzyresortowe - uwagi (970.8KB)” związane z projektowaną ustawą (I projekt ustawy z 27 czerwca 2013r.), w których zamieszczone jest stanowisko Rządowego Centrum Legislacji z dnia 9 sierpnia 2013r. – RCL. DPS – 50- 69/13 dotyczące sprawy odsetek od zaległych emerytur. Nadmieniam , że po przyjęciu uwag RCL w projektowanej ustawie znalazł się zapis odnośnie zwrotu zaległych emerytur wraz z odsetkami, które miałyby stanowić „ustawową rekompensatę” za pogorszenie się sytuacji materialnej emerytów na przyszłość.

  Potwierdza to pismo MPIPS DUS-0210-8-PW/13 z 24 września 2013r. podpisane przez Pana Marka Buciora dot. autopoprawki do projektu rządowego w związku z przyjętymi uwagami Rządowego Centrum Legislacji.

  Swoje stanowisko dotyczące zwrotu zaległych emerytur wraz z odsetkami ustawowymi RCL oparło min. na stosowanej dotychczas praktyce legislacyjnej odnośnie wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczą uregulowań spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych .
  W związku z powyższym wszelkie ponowne zmiany na niekorzyść odnośnie ustawowych odsetek od zaległych emerytur budziłyby wątpliwości wynikającej z art.2 Konstytucji zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.  Z poważaniem
  Pozdrawiam Wiga


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wigo,
   poniżej dodaję tekst własnego pisma do posłów (nie tylko o odsetkach).

   Szanowni Państwo Posłowie,

   Zwracam się do Państwa z apelem, aby ostateczny kształt procedowanego projektu ustawy zawartego w druku sejmowym nr 1907 spełniał cel opisany w uzasadnieniach zarówno do rządowego, jak i do senackiego projektu ustawy (druki sejmowe 1907 i 1844) i nie stwarzał kolejnych problemów konstytucyjnych (np. poprzez zastosowanie innych niż uregulowane ustawowo odsetek od wypłacanego zawieszonego świadczenia lub poprzez wprowadzenie propozycje innych zapisów traktujących w sposób nierówny „zawieszonych” emerytów).

   Z zadowoleniem i nadzieją przyjmuję propozycję sformułowania artykułu 3 projektu rządowego w taki sposób, aby nie wykluczał on z dobrodziejstwa objęcia ustawą nikogo spośród tych, których emerytury zostały zawieszone z dniem 1 października 2011 (na podstawie niekonstytucyjnego zapisu ustawy zakwestionowanego w orzeczeniu TK w sprawie K2/12), w tym szczególnie tych, których roszczenia dotyczące zwrotu zawieszonego świadczenia nie zostały w pełni (świadczenie z waloryzacją i ustawowymi odsetkami) zaspokojone na podstawie prawomocnych wyroków sądowych wydanych zarówno przed, jak i po wejściu w życie ustawy, a które zostały zrealizowane przez ZUS.

   Z niepokojem przyjmuję natomiast dyskutowane przez Państwa podczas obrad „Podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu”, w dniu 3 grudnia 2013, propozycje określenia należnych odsetek w wysokości innej niż ustawowe. Istnieje obawa, że mogą one zostać uznane za rozwiązanie niezgodne z Konstytucją RP. Opieram się tu na szczegółowej argumentacji na rzecz zasadności wypłaty zwracanych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi do dnia wypłaty świadczenia przez ZUS, którą przedstawiło Rządowe Centrum Legislacji w swoich dwóch opiniach (z dnia 9 sierpnia oraz z 18 września 2013). W opinii RCL z dnia 9 sierpnia 2013 przywołano m.in. wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które skutkowały wypłatą określonych kwot wraz z ustawowymi odsetkami. Argumentację Rządowego centrum Legislacji podzielił projektodawca projektu rządowego w autopoprawce z dnia 24 września 2013.

   Absolutnie nietrafna i nieuprawniona jest przywołana w Państwa dyskusji, w związku z opinią Sejmowego Biura Legislacyjnego, analogia pomiędzy odsetkami należnymi wraz z wypłatą zaległych zawieszonych emerytur oraz odsetkami (innymi niż ustawowe), którymi został obciążony ZUS z powodu opóźnień w przekazywaniu składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych.
   Apeluję o to, aby nie ryzykować wprowadzenia potencjalnie niekonstytucyjnych zapisów dotyczących wysokości należnych odsetek i okresu, za który zostaną wypłacone.

   Zamiast tego proponuję, aby skupić się na takich zapisach procedowanego projektu ustawy, które zobowiążą ZUS do jak najszybszego procedowania wniosków „zawieszonych” emerytów i wypłaty należnych im świadczeń, co pozwoli uniknąć dalszego naliczania ustawowych odsetek. Jednym z koniecznych działań powinno być bezzwłoczne wycofanie z sądów apelacji złożonych przez ZUS.

   Z poważaniem,

   Usuń
  2. Bardzo dobre Wiga

   Usuń
 6. Przenoszę mój wpis do tej zakładki:
  Kochani ! podpowiedzcie! Mam wygrana w SO o zaległe, odsetki do rozpoznania ZUS jako nowe żądania art. 477 par. 2 kpc.Wyrok prawomocny.
  ZUS milczy. Napiszcie proszę,czy mam pisać pismo do ZUS-u o wydanie decyzji w sprawie odsetek a w przypadku odmownej decyzji zaskarżyć do SO? Czy raczej czekać na wejście w życie ustawy?
  Proszę o poradę. Może ktoś już był w takiej sytuacji?
  Serdeczności posyłam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Należy wymóc na zusie decyzję odmowną i ją zaskarżyć do sądu.Jeśli zus nie wniósł apelacji/ma na to 2 m-ce/musi wydać decyzję odmowną

   Usuń
 7. I jeszcze moja propozycja :
  Wzór :
  Imię , nazwisko emeryta ........ data.....
  adres.........

  Szanowna (y) Pani Poseł (Panie Pośle ) ,
  po obejrzeniu posiedzenia sejmowej
  podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu w dn. 3 grudnia 2013 r. bardzo proszę o złożenie uwag na piśmie do poniedziałku 9 grudnia (zgodnie z ustanowioną przez przewodniczącego podkomisji procedurą ) , oraz interwencję na forum podkomisji na najbliższym posiedzeniu (we wtorek 10 grudnia 2013 r. ) , w następujących sprawach :
  1 )Przewodniczący podkomisji , oraz minister Marek Bucior zaproponowali zastosowanie do "zawieszonych " emerytów odsetek ( za nieterminową wypłatę emerytur ) niższych , niż ustawowe (obecnie 13 % w stos. rocznym ). Minister Bucior zaproponował , aby te odsetki były w takiej wysokości , w jakiej ZUS płaci odsetki towarzystwom emerytalnym (OFE) za nieterminowe przekazywanie im składek.
  Taka propozycja jest szokująca , gdyż ;
  a ) minister M. Bucior zrównuje sytuację materialną pojedynczego emeryta , któremu ZUS bezprawnie wstrzymał wypłatę emerytury , z sytuacją potężnych instytucji finansowych , jakimi są OFE , których dochód w minionych 15 latach wyniósł 17 miliardów złotych.
  b ) W państwie prawa musi obowiązywać symetryczność praw i obowiązków. Wiadomo , że jeżeli emeryt nie dotrzyma terminu zapłaty swoich zobowiązań wobec ZUS , obciążany jest odsetkami ustawowymi ( obecnie 13 % w stos. rocznym ) za zwłokę .Na jakiej podstawie ZUS , który wypłacił emerytury z opóźnieniem , miałby teraz wypłacać pomniejszone odsetki ? Przecież byłoby to niezgodne z Konstytucją , i po raz kolejny krzywdziłoby tę samą , wielokrotnie już pokrzywdzoną grupę emerytów. Emeryci orientują się , jaka jest ustawowa wysokość odsetek za opóźnioną wypłatę , stosowana w stosunku do nich przez ZUS , i takiej tez się spodziewali w sytuacji , kiedy to ZUS jest im winien pieniądze. Czy w naszym Państwie ma obowiązywać prawo Kalego , że emeryt ma płacić ZUS owi 13 % odsetek , a ZUS emerytowi najmniej , jak się da ?
  c) Sprawa odsetek jest uregulowana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych „ Rozdział 9 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie „ jak również w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, które obecnie wynoszą 13% w stosunku rocznym.
  Przepisy te obowiązywały przez cały okres zawieszenia emerytur i nie można teraz uchwalać prawa , które miałoby zastosowanie do zaległych płatności , które to zaległości powstały przed uchwaleniem tego prawa. Byłoby to niezgodne z Konstytucją .
  2) Zaproponowano naliczanie odsetek do momentu wejścia ustawy w życie. Mówiono , że zapobiegnie to odkładaniu przez emerytów złożenia wniosku w celu powiększenia należnych odsetek .Uderza tutaj brak symetrii w traktowaniu stron ; ZUSu i emerytów Bo przecież ZUS ma na załatwienie sprawy 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie. Nienaliczanie odsetek w tym czasie daje praktycznie ZUSowi nieograniczoną możliwość przedłużania sprawy bez żadnych konsekwencji finansowych. Oburza i dziwi ponowna próba wprowadzenia zapisu , który już występował w poprzedniej wersji ustawy i został wykreślony na skutek opinii RCL. Przytaczam niniejszym opinię RCL, z dnia 18 września 2013 r.do poprzedniego projektu ustawy rządowej:
  „Przepis art. 4 ust. 3 projektu ustawy przewiduje rozwiązanie, w myśl którego przysługujące wraz z kwotą zawieszonej emerytury odsetki ustawowe, określone przepisami prawa cywilnego, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.

  OdpowiedzUsuń
 8. ciąg dalszy:
  Należy sądzić, iż motywem legislacyjnym zaproponowania takiego rozwiązania było ograniczenie kwoty wypłacanych odsetek. W stanowisku Rządowego Centrum Legislacji z dnia 9 sierpnia br. zwrócono uwagę, że odsetki mają w tym przypadku pełnić funkcję „ustawowej rekompensaty” z tytułu zawieszenia prawa do emerytury w razie kontynuacji zatrudnienia, które – jak podniósł Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 listopada 2012 r., K 2/12 – „wiąże się bezpośrednio (…) z pogorszeniem sytuacji materialnej na przyszłość”, a ich brak budzi wątpliwości z punktu widzenia wynikającej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. W takim kontekście należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 4 projektu ustawy organ rentowy wydaje decyzję w sprawie ustalenia i wypłaty zawieszonej emerytury w terminie 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Mając zatem na uwadze powołaną wyżej wartość konstytucyjną, a także charakter prawny odsetek, które przysługują do dnia wypłaty „świadczenia głównego”, należy postulować modyfikację przyjętego rozwiązania.” Ważne i bardziej rozbudowane stanowisko RCL (z 9 sierpnia 2013) znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w pliku " uzgodnienia międzyresortowe " do pierwszego projektu ustawy z czerwca 2013 r.
  3) Wobec powyższych faktów sprzeciw musi budzić również nazywanie tej grupy emerytów grupą uprzywilejowaną . Należy dodać , że wielu z nich już nie pracuje . Oraz przypomnieć , że ta grupa emerytów nie jest grupą uprzywilejowaną , a pokrzywdzoną przez ustawodawcę , co stwierdził Trybunał Konstytucyjny , To nie emeryci złamali prawo - to rządzący są odpowiedzialni za zaistniałą sytuację - opóźnione wypłaty i rosnące w związku z tym kwoty odsetek. Uchylanie się po raz kolejny od tej odpowiedzialności , oraz próby pomniejszenia po raz kolejny kwot należnych emerytom nie mogą budzić zaufania . Przecież zarówno minister Władysław Kosiniak - Kamysz , jak i premier Donald Tusk stwierdzili jasno , że władze popełniły błąd , a wyrządzona szkoda zostanie naprawiona wraz z odsetkami. Emeryci uwierzyli wysokim urzędnikom państwowym. Czy po raz kolejny mają być oszukani ?

  Z poważaniem ........ należy wpisać imię nazwisko

  OdpowiedzUsuń
 9. W piśmie do ZUS z wnioskiem do wypłaty odsetek -zwrot zawieszonej emerytury dostałam-Powołałam się na wszystkie podstawy prawne do żądania odsetek,na uchwałę Sądu Najwyższego-tę,którą podawała kiedyś Daniela.Reakcja ZUS była błyskawiczna,bo już po tygodniu od złożenia pisma dostałam odmowę,tak jak już tu pisałam, była lakoniczna: opóźnienie w wypłacie odsetek nie jest winą ZUS i ich nie wypłaci.Dlatego dziwię się,jak niektórzy piszą,że na wnioski o odsetki nie mogą się doczekać z ZUS odpowiedzi.Wiem,że już wielu emerytom ZUS wypłacił zaległe,ciekawe,czy komukolwiek np Panu Marianowi wypłacił też odsetki,może komuś sąd w wyroku nakazał by ZUS to zrobił.Były na tym forum już wpisy na ten temat,ale teraz trudno je odszukać,tak dużo tu komentarzy.Może ktoś pamięta kiedy to było.
  Krysia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. trudno odszukać, bo blog nie ma wyszukiwarki komentarzy,
   ale może zainteresuje Cię to:

   Anonimowy18 grudnia 2013 22:04
   wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. akt V U 705/13 orzekający nie tylko o wypłacie zaległej emerytury, ale i odsetek :)


   Anonimowy18 grudnia 2013 22:08
   tu jest wyrok podany we wpisie z 22:04
   http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151020000002521_V_U_000705_2013_Uz_2013-06-17_001

   Usuń
 10. A'propos reakcji ZUSu na wnioski, ja przez pół roku - mimo monitów- nie dostawałam decyzji odmownej w sprawie kwoty głównej i odsetek ( wniosek złożony o jedno i drugie w listopadzie 2011r.). Najpierw dostałam odmowę kwoty gł., a po następnych trzech monitach decyzję w sprawie odsetek. W SO wygrałam kwotę główną, przegrałam odsetki. Złożyłam apelacę o odsetki. Szukam wyroków z uzasadnieniem przyznającym odsetki za okres od momentu zawieszenia i nie mogę ich znależć. Bardzo proszę o zacytowanie uzasadnienia wygranych spraw.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja pisząc odwołanie posiłkowałam się apelacją którą zamieściła na tym forum Daniela w dniu 21października 2013r,dostosowując ją do swojej sytuacji,czyli nie była to apelacja,a odwołanie.Danieli składam w tym miejscu serdeczne dziękuję.
   Krysia

   Usuń
  2. Dziękuję, przy pisaniu swojej apelacji skorzystałam oczywiście z tego wzoru. Obecnie poszukuję uzasadnień wyroków SA lub SO przyznających odsetki, wiem że takie są, ale chyba jeszcze nie są udostępnione w portalu orzeczeń sądów powszechnych, bo nie mogę ich znaleźć.

   Usuń
  3. Droga Koleżanko-Bardzo ciekawy materiał obejmujący dany temat jest zawarty w linku jak niżej.Można z tego skorzystać.Jak dotychczas nic ciekawszego nie ma .
   Pozdrawiam Krystyna N
   http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/III-UZP-0003_13_p.pdf

   Usuń
  4. wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. akt V U 705/13 orzekający nie tylko o wypłacie zaległej emerytury, ale i odsetek :)

   Usuń
  5. tu jest wyrok podany we wpisie z 22:04
   http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151020000002521_V_U_000705_2013_Uz_2013-06-17_001

   Usuń
 11. Wyrokiem SA w Rzeszowie 27.03 brodwieszono mi emeryturę, w uzasadnieniu sad przywołał art 477 pkt10 par 2 kpc-jako nowe żądanie nie objęte kontrolowana decyzją organu rentowego. dwa m-ce temu zwróciłam sie ponownie o odsetki, dostałam decyzje odmowna/w uzasadnieniu: minał termin odwołania/nic nie kumam!!!! Czy mam szanse na te odsetki?Dorota z Rzeszowa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiem, że to nowę żądanie dotyczyło odsetek, tak? W takim wypadku trzeba wystąpić do ZUS o wypłatę odsetek i jak odmówią, to odwołać się do Sądu Okręgowego od tej decyzji w terminie miesiąca od jej otrzymania. A do kogo, Doroto, wystąpiłaś o odsetki, do ZUSu, czy Sądu?

   Usuń
 12. Otrzymałam decyzję z ZUS w sprawie odmowy wypłaty odsetek i odwołałam się do SO wnosząc o odsetki od 01.11.2011 do dnia wypłaty zaległej emerytur tj sierpień 2013. Czy mogę złożyć pismo procesowe o rozszerzenie roszczenia tj. odsetek od odsetek /odsetek od sierpnia 2013r do dnia wypłaty odsetek od zawieszonej emerytury/? Czy ktoś składał już takie pismo? Jeśli tak to bardzo proszę o wzór pisma. Z góry dziękuję. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trochę pokory kobieto!!!!!

   Usuń
  2. są tylko trzy wyjątki, kiedy można domagać się odsetek od odsetek, szczegóły we wpisach na postach ze strony głównej

   Usuń
  3. pismo można złożyć, najwyżej zostanie negatywnie załatwione,
   sama treść takiego pisma nie musi być według specjalnego wzoru, wystarczy jedno, dwa zdania, mniej więcej takie jak we wpisie

   Usuń
 13. Miałam sprawę apalacyjną w lutym 2013 r. i wygrałam. Sąd nakazał zwrócić się o odsetki do ZUS i to uczyniłam. Otrzymałam decyzję z negatywną odpowiedzią i do sądu się nie odwołałam. Mam już dosyć sądów i tego wszystkiego co przeszliśmy. Zmarł mi jeszcze w tym czasie mąż. Stres za stresem i wielkie poniżenie po 48 latach pracy zawodowej.
  Może ktoś z Państwa znający się na tej tematyce (odsetki) udzieli mi informacji, czy dostanę odsetki jeśli Sejm pozytywnie podejdzie do naszej sprawy i "zaklepie" ustawę korzystną dla nas.
  Pozdrawiam Państwa serdecznie,
  Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ewa, dokładnie jak pisze niżej Halina.Jak ustawa wejdzie to wystąpisz do ZUS o odsetki.
   Pozdrawiam
   Basia

   Usuń
 14. Droga Ewo.
  Skoro Sejm pozytywnie podejdzie do naszej sprawy to na pewno odsetki otrzymasz.Myślę ,ze jesteś z tych ,,po,, , to tym bardziej Ci się należą.
  Serdecznie Cię pozdrawiam i współczuję.Takie jest życie.
  Halina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Halinko i Basiu,
   Bardzo Wam dziękuję. Emeryturę otrzymałam od 1 marca 2009 r. - jestem z tych "po".
   Pozdrawiam Kochane,
   EWA

   Usuń

 15. Anonimowy11 grudnia 2013 00:23
  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i pPolityki Socjanej z dnia 1 lutego 1999r. odsetki wyplaca sie zgodnie z par.3
  § 3.
  Ustalenie należnych do wypłaty odsetek oblicza się przez pomnożenie kwoty opóźnionego
  świadczenia przez liczbę dni opóźnienia i przez roczną stopę procentową odsetek oraz przez
  podzielenie tego iloczynu przez 365.

  roczna stopa procentowa to 13%

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W internecie są specjalne programy do liczenia odsetek ustawowych.Wystarczy wstawić dane i kliknąć na oblicz.Uważam,jednak,że odsetki do wypłaty będą liczone od kwoty netto zaległości,a nie od brutto jak to piszą niektóre panie.
   Krysia

   Usuń
  2. Nie kochana Krysiu od kwoty brutto. Na bank. Pisała o tym pewna Pani. I nie dlatego pisała, ze tak się jej wydawało tylko dodatkowo zasięgneła informacji w centrali ZUS. Podała nawet nr telefonów. To już wyjaśnione.

   Usuń
  3. No jeżeli brutto,kochany anonimie,to na bank, potrącą od tego podatek i na jedno wyjdzie.
   Krysia

   Usuń
  4. na bank podatku nie potrącą, ani składek :)
   odsetki to odszkodowanie, od odszkodowań nie ma żadnych potrąceń :)

   Usuń
 16. Bardzo proszę o wyjaśnienie czy podstawą do obliczenia odsetek jest emerytura po odliczeniu kwoty zmniejszającej świadczenie np. w 2011 r (503,82)
  czy przed. pozdrawiam Teresa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak, a od marca 2012 r. i następnych miesięcy o 528,00 zł

   Usuń
 17. Kwota brutto pomniejszona okwote zmniejszenia ( jezeli ktoś nie miał ukończone 60 lat
  teresa

  OdpowiedzUsuń
 18. Moja sprawa o odsetki została dzisiaj zawieszona, z ZUS-u nie było nikogo Pozdrawiam świątecznie i życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, Maria.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pozdrawiam swoją imienniczkę!. Czy sprawa tylko o odsetki? W jakim sądzie: SO czy SA? Czy możesz zdradzić w którym mieście ten sąd?
   Dobrych Świąt! Maria.

   Usuń
  2. Sprawa tylko o odsetki; SO Zamość. Serdecznie pozdrawiam, Maria.

   Usuń
  3. Jakie było uzasadnienie sądu dla zawieszenia?
   Krysia

   Usuń
  4. Bardzo dziękuję za odpowiedź. W najbliższych dniach muszę założyć sprawę o odsetki do SO. Szkoda, że nie w Zamościu... Zamość to piękne miasto (raz tam byłam!) i piękni ludzie!
   Pozdrawiam Cię Mario!-Maria.

   Usuń
  5. Uzasadniem zawieszenia jest ustawa, która w styczniu ma wejść w życie. Sąd wystąpił do ZUS o wyrażenie zgody na zawieszenie, bo nie było nikogo z ZUS (podobno ZUS nie robi z tym już żadnych problemów i zawiesza); jak będzie ustawa mam wystąpić do ZUS z wnioskiem o wypłatę odsetek i po wypłacie poinformować o tym sąd, który sprawę umorzy. Gdyby były jakieś problemy sprawę można odwiesić; mam nadzieję, że ustawa będzie i ta walka się zkończy. Pozdrawiam serdecznie z pięknego Zamościa, Maria Z.

   Usuń
 19. Wydaje mi się, że wypłata odsetek, w naszej sytuacji, będzie miała nieco inną drogę. Po wejściu w życie ustawy, na nasz wniosek o wypłatę, ZUS odpowie, że musimy wycofać sprawy z sądu. I dopiero wtedy, gdy będziemy miały czyste konto, ZUS wypłaci odsetki. Tak myślę.Jak sądzisz?
  Pozdrawiam Cię Mario Z. i piękny Zamość !- Maria S.

  OdpowiedzUsuń
 20. Mam jeszcze 2 dni na odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie odsetek, "wygrałam w sądzie główną kwotę- odsetki do decyzji ZUS".
  Ale niespodziewanie zaświeciło zielone światło w związku z nową ustawą ,wycofam się i poczekam aż Prezydent ją podpisze i wejdzie ona w życie wtedy tylko wniosek do ZUS o wypłatę odsetek chyba tak będzie najlepiej .
  USTAWA
  z dnia 13 grudnia 2013 r.
  o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.
  Proszę sobie wyszukać ,daje ona nowe światło na ODSETKI ,do podpisu prezydenta jeszcze około mieś ale na pewno się nie wycofa .Pozdrawiam wszystkich i Wchodzę w Nowy Rok z optymizmem

  OdpowiedzUsuń
 21. Lidia ze Szczecina,
  Jak wielu z Was wygrałam sprawę o przyznanie zawieszonej emerytury po wznowieniu postępowania w SA (pisałam już o tej sprawie). Oczywiście sprawę odsetek Sąd pozostawił do rozpoznania w gestii ZUS-u.ZUS wypłacił mi zaległe świadczenia emerytalne ale odsetek nie otrzymałam. Po otrzymaniu odmownej bezsensowej decyzji złożyłam pozew do Sądu i sprawę odsetek wygrałam. Uzasadnienie brzmiało następująco : istotnie Sad stoi na stanowisku, iż zaległą emeryturę powinnam otrzymać łącznie z odsetkami należnymi od ogólnej kwoty zaległych świadczeń od dnia 23 listopada 2012 r. do chwili terminu ich wypłaty. Czyli należą mi się od wyroku TK. W moim przypadku jest to okres 13 miesięcy Na dzień dzisiejszy). Myślę, że jeżeli ZUS nie złoży apelacji to nastąpi to w lutym 2014 r.Wyrok Sądu wydano w dniu 29 listopada 2013 r.
  Pozdrawiam serdecznie wszystkich emerytów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A projekcie ustawy odsetki mają być naliczone od wyroku TK,czy od wstrzymania emerytury?Bo według mnie od wstrzymania emerytury.
   KK

   Usuń
  2. od wstrzymania emerytury

   Usuń
  3. odsetki
   od setki do setki - i jakoś leci

   Usuń
 22. Lidia ze Szczecina
  Przyznam, że dokładnie nie wiem. Gdyby od zawieszenia miałabym wypłacone za dodatkowe 15 + termin wypłaty miesięcy. Na dzień dzisiejszy wyszło by już 28 miesięcy. Sadzę, że tak nie będzie, bo to kupa kasy.
  Zaraz po wyroku Trybunału złożyłam do Sadu o wznowienie wypłaty zawieszonej emerytury a w między czasie ZUS wznowił mi wypłatę tylko za okres od wyroku Trybunału tj. od 22.XI.2012 r.,Otrzymałam również odsetki, ale tylko za okres od wyroku TK do chwili wypłaty ( wypłacono mi w kwietniu) 2013 r.). i czekałam na rozprawę w Sądzie. Dalej odbyło się tak jak pisałam ( 9 stycznia 16.30). Zaległą otrzymałam bez odsetek.
  Odwołałam się od decyzji ZUS do Sądu ( ponownie) o
  wypłacenie odsetek od zawieszonej emerytury od 1.X.2011 r. - 22.XI.2012
  r.Sąd wydał wyrok i przyznał mi odsetki od ogólnej kwoty należnej mi sie za ten okres emerytury ale od dnia po wyroku TK do dnia wypłaty uzasadniając to tym, że ZUS przed wyrokiem TK miał takie przepisy wg., których działał zgodnie z ustawą, a po wyroku TK zawieszona emeryturę powinnam dostać z odsetkami liczonymi od daty wejścia nowych przepisów TK. Dla mnie jest to też dziwne ale na wyroki Sadów nie mam wpływu. Ciesze się, ze chociaż tyle.
  Moim zdaniem, powinnam otrzymać odsetki za zwłokę nie wypłaconej na czas emerytury czyli za okres od zawieszenia do dnia wypłaty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Masz rację. Ustawa w wersji skierowanej do Senatu ma zapis"osoby pozbawione emerytury przez 14 miesięcy będą mieć prawo do odsetek za ten okres"Pozdrawiam Kasia z Gdańska

   Usuń
  2. czy kupa kasy czy kupka, nieważne, ważna jest zasada naliczania odsetek i terminy podane w ustawie

   Usuń
  3. Nie rozumiem co to znaczy"pozbawione emerytury przez 14 miesięcy" ?czyli jak ktoś zakończył pracę np w połowie 2012 r i zaczął pobierać emeryturę,a zaległą zapłacą mu teraz ,to już bez odsetek?Może ktoś kuma o co tu chodzi?

   Usuń
  4. Dlaczego bez odsetek? Z odsetkami, nieważne czy pracował, czy nie, ważne że nie dostawał należnej mu emerytury

   Usuń
  5. ......... nie dostawał należnej mu emerytury w terminie

   Usuń
 23. No to w końcu za ile miesięcy będą liczone odsetki .czy ktoś mi może powiedzić ,bo już zgłupiałam .Elka

  OdpowiedzUsuń
 24. Elu, odsetki będą wyliczone za:
  październik 2011,
  listopad 2011,
  grudzień 2011,
  styczeń 2012,
  luty 2012,
  marzec 2012,
  kwiecień 2012,
  maj 2012,
  czerwiec 2012,
  lipiec 2012,
  sierpień 2012,
  wrzesień 2012,
  październik 2012
  za 21 dni listopada 2012 r.
  z terminem płatności albo na datę wypłaty zaległej emerytury (jeżeli miała już miejsce), albo na datę wejścia w życie ustawy (ok. połowy lutego 2014 r.)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. cd odpowiedzi dla Eli z 16 stycznia 2014 z 22:59

   wklejam poniżej mój wcześniejszy wpis jako przykład wyliczenia:

   symulacja odsetek:

   emerytura w wys. 2500 zł brutto
   od 1.10.2011 r. do 15.02. 2014 r.
   termin płatności 5 dzień miesiąca
   w ww. okresie wysokość odsetek ustawowych 13 %

   obliczeń dokonano przy pomocy kalkulatora odsetek ustawowych ze strony:
   http://www.kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-ustawowych,12.html

   uwaga:
   15 lutego 2 014 r. wypada sobota,
   przelew bankowy może być:
   - albo w piątek 14 lutego 2014 r.
   - albo w poniedziałek 17 lutego 2014 r.,
   w związku z powyższym wyliczone kwoty ulegną nieznacznym zmianom

   październik 2011 r.
   06.10.2011 – 15.02.2014 864 dni 769,32 zł

   listopad 2011
   06.11.2011 – 15.02.2014 833 dni 741,71 zł

   grudzień 2011
   06.12.2011 – 15.02.2014 803 dni 715,00 zł

   styczeń 2012
   06.01.2012 – 15.02.2014 772 dni 687,40 zł


   luty 2012
   07.02.2012 – 15.02.2014
   (6 lutego niedziela) 740 dni 658,90 zł

   marzec 2012
   06.03.2012 – 15.02.2014 712 dni 633,97 zł

   kwiecień 2012
   06.04.2012 – 15.02.2014 681 dni 606,37 zł

   maj 2012
   06.05.2012 – 15.02.2014 651 dni 579,66 zł

   czerwiec 2012
   06.06.2012 – 15.02.2014 620 dni 552,05 zł

   lipiec 2012
   06.07.2012 – 15.02.2014 590 dni 525,34 zł

   sierpień 2012
   07.08.2012 – 15.02.2014
   (6 sierpnia niedziela) 558 dni 496,85 zł

   wrzesień 2012
   06.09.2012 – 15.02.201 528 dni 470,14 zł

   październik 2012
   06.10.2012 – 15.02.2014 498 dni 443,42 zł

   listopad 2012 – za 21 dni
   od kwoty 1749,93 zł
   06.11.2012 – 15.02.2014 467 dni 291,06 zł

   Razem 8171,19 zł

   Anonimowy 6 stycznia 2014 00:10

   dot. przedstawionej symulacji odsetek
   wyliczenia były w przejrzystej tabelce, niestety, tabelka się nie wkleiła, mam nadzieję, że pomimo zbyt małych odstępów dane są czytelne :)

   Anonimowy 6 stycznia 2014 13:07

   z czego wynika obliczanie odsetek od kwoty brutto? wydaje mi się że odsetki przysługują od zaległości, czyli od świadczenia
   NETTO !!!

   Anonimowy 6 stycznia 2014 13:10

   a gdzie autor uwzględnił waloryzację na dzień 01.03.2012 ???
   Anonimowy 6 stycznia 2014 13:15

   13:10
   faktycznie, waloryzacja nie została uwzględniona, ale to każdy może sobie łatwo skorygować, dodać do kwoty za luty 2012 r 71,00 zł i wyliczyć dalej odsetki od emerytury w wysokości 2571,00 zł, chodziło raczej o przybliżenie sposobu liczenia, niż o takie detale, ale uwaga słuszna

   Anonimowy 6 stycznia 2014 13:17

   Od marca emerytura wyższa o 71 zł ( waloryzacja)
   Zamiast podziękować za pracę, to jakieś uwagi.
   Masz przykład obliczania, to sobie oblicz jeszcze raz, przecież chodziło tylko o przybliżoną kwotę z tytułu ustawowych odsetek!

   Usuń
  2. B ardzo dziękuję za szczegółowe wyliczenie .ale mam pytanie czy za 2013 rok odsetki się nie należą nam?Elka

   Usuń
  3. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wyliczenia .oczywiście że 2013r uwzględnino .pozdrawiam Elka

   Usuń
 25. Czy od kwoty odsetek odlicza ZUS jakiś procent

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odsetki to forma odszkodowania, od odszkodowań nie pobiera się podatku ani składek, ani niczego.

   Usuń
  2. Wielkie dzięki dla Anonimowego wpisu z 20 stycznia o 17.27 - w odpowiedzi dla Elki. Kawał - przepraszam za kolokwializm - roboty. Wiesława z Łodzi

   Usuń
  3. Przepraszam - "uciekło" mi jedno słowo. To kawał bardzo dobrej roboty. pozdrawiam Wiesława z Łodzi

   Usuń
  4. 09:04
   Jako wywołana autorka wpisu dziękuję za miłe słowa.
   Pozdrawiam. A.

   Usuń
  5. Pomyłka, we wpisie z 21:32 zamiast 09:04 powinno być: 09:38 i 09:40
   A.

   Usuń
 26. Zaległą emeryturę ZUS wypłacił mi w lipcu 2013 r. - czy odsetki będą liczone tylko do daty wypłaty ? tak zrozumiałam, nie wiem czy dobrze ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dobrze zrozumiałaś, tak stanowi ustawa.

   Usuń
 27. Czy ktoś już wie NA 100% od jakiej kwoty obliczane są odsetki ?
  NETTO czy BRUTTO???
  Nie mam gdzie zadzwonić i popytać ale wydaje mi się że od kwoty netto- czyli tej która MIAŁA WPŁYNĄĆ nam na konto...
  Mylę się ??
  Miałam emeryturę pomniejszoną / nie miałam jeszcze 60 lat / więc wydaje mi się że od tej kwoty która mi się należała do wypłaty powinny być odsetki a nie od całej wysokości emerytury...
  Tak mi podpowiada logika chociaż chciałabym się mylić i ...:)))
  Misia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pomieszałaś wszystko.
   Cała wysokość emerytury - kwota pomniejszająca emeryturę = twoje brutto.
   I odsetki obliczone zostaną od takiego TWOJEGO BRUTTO, bez pomniejszania o podatek i składki. Na konto dostawałaś netto, czyli TWOJE brutto - podatek i składki.

   Usuń
 28. na blogu było wyjaśnienie,że od kwoty brutto

  OdpowiedzUsuń
 29. Troszkę z tymi odsetkami nie rozumiem ,bo jeśli ktoś pracował do czerwca 2012 a od czerwca jest na emeryturze ,to jak się liczy.Gosia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Liczy się od terminu w którym emerytura powinna być wypłacona do dnia jej wypłaty

   Usuń
  2. Ze sformułowania "ktoś pracował do czerwca 2012, a od czerwca jest na emeryturze" rozumiem, że przejście na emeryturę miało miejsce 31 maja 2012. W takim przypadku odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur
   od 1 października 2011 do 31 maja 2012 obliczone do dnia wejścia w życie ustawy albo wypłaty faktycznej zaległości, jeżeli już była.

   Usuń
  3. powinno być: praca do 31 maja 2012, emerytura z dniem 1 czerwca 2012.

   Usuń
 30. czy juz prezydent podpisał ustawe o zaleglych

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy on wygląda na takiego co by się spieszył Ma jeszcze 10 dni i podpisze w ostatniej chwili, ok 6 lutego

   Usuń
 31. Czy już następnego dnia po podoisie można składać wnioski ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli chcesz skorzystać z dobrodziejstw nowej ustawy to dopiero jak ustawa wejdzie w życie. Sam podpis Prezydenta jeszcze tego nie oznacza. Po podpisie publikacja w dzienniku ustaw i po upływie 14 dni od daty opublikowania ustawa wejdzie w życie.

   Usuń
 32. Jak wielu z Was wygrałam sprawę o przyznanie zawieszonej emerytury. Oczywiście sprawę odsetek Sąd pozostawił do rozpoznania w gestii ZUS-u.ZUS wypłacił mi zaległe świadczenia emerytalne ale odsetek nie otrzymałam. Po otrzymaniu odmownej bezsensowej decyzji zamierzam złożyć pozew do Sądu w sprawie odsetek.
  Mam prośbę czy sądzicie że powinnam to zrobić termin mija 3 lutego ( tj 30 dni na odwołanie się od odmownej decyzji ZUS).
  Jeśli Pan Prezydent podpisze to z pewnością dostaniemy wszyscy bez pomocy Sądów.
  A jak nie podpisze to ZUS "powie" minął termin.
  Pozdrawiam ais.

  OdpowiedzUsuń
 33. Ja,na wszelki wypadek, złożyłam odwołanie w grudniu.Zawsze mogę je wycofać.

  OdpowiedzUsuń
 34. czy po wygranej w SA mam wystąpić o wyrok i złożyć z ZUS , aby przyśpieszyć wypłatę,czy mam czekać do czasu kiedy Sad wyśle wyrok do ZUS,dziękuję za odpowiedź Irena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A po co masz przyspieszać wypłatę.Jak wejdzie ustawa do doliczą Ci odsetki,takie,że żaden bank nie da takiego oprocentowania.Zatem spokojnie.Teraz czas działa na twoją korzyść.
   Krysia

   Usuń
  2. Moim zdaniem nic nie musisz robić, tylko czekać na przelew na konto, zgodnie z wygranym wyrokiem.
   A co Ty wygrałaś? Samą zaległą emeryturę czy z odsetkami?

   Usuń
 35. Ciekawe,czy po wypłacie zaległych z odsetkami,ZUS wystawi roczny PIT na całą wypłacaną kwotę,jako kwotę dochodu,czy też odejmie od tej kwoty odsetki.

  OdpowiedzUsuń
 36. no właśnie,wtedy zapłacimy podatek od odsetek

  OdpowiedzUsuń
 37. Od odsetek nie płaci się podatku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A dlaczego?Czyżby odsetki nie były dochodem?

   Usuń
  2. Tak stanowią przepisy; poczytaj sobie.

   Usuń
  3. 14:16
   Odsetki nie są dochodem tylko formą odszkodowania.
   Od odszkodowań podatku nie ma. Tyle razy już o tym było.

   Usuń
  4. 14:16
   są odszkodowaniem za nieterminową wypłatę emerytury

   Usuń
 38. Kochani zawieszeni Prezydent podpisał Ustawę wkrótce można będzie wystąpić do ZUS o wypłatę zaległych emerytur ! W moim przypadku jest to wystąpienie o odsetki od do .Zaległe emerytury otrzymałam w grudniu 2013 r. Cieszę się razem z wszystkimi. Kasia z Gdańska

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kochani ja nie wiem co mam robić i czy mogę coś z tym zrobić
   28 stycznia miałam rozprawę w Sądzie.Tuż przed podpisaniem ustawy przez Prezydenta.Sąd Apelacyjny oddalił apelację ZUS od wyroku I instancji nakazującemu wypłacić zaległe emerytury , odsetki pozostawić do uznania przez ZUS. Wyrok jest nieprawomocny ,zostawiłam w Sądzie pismo o wydanie wyroku z uzasadnieniem .Nie wiem czy powinnan poprosić o wyadanie wyropku z klauzulą wykonalności.
   ZUS emeryturę wypłaci,ale co z odsetkami .Jak się nie zgodzi.Usłyszałam w Sądzie taka sama droga jak teraz, ale jak zostaną przedstawione obie sprawy w jednej decyzji.Sprawa może się ciągnąć. Nie wiem ,czy teraz mogę po podpisaniu Ustawy przez Prezydenta wycofać wniosek i poprosić o umorzenoiu postępowania.
   Następnie wystąpić do ZUS z wnioskiem o wypłatę.
   Bardzo ,bardzo proszę o podpowiedz za co z góry serdecznie dziekuję.
   Teresa

   Usuń
  2. 19:23
   O wycofaniu jakiego wniosku Ty mówisz?
   Ty masz sprawe wygraną, to co chcesz umarzać?

   Usuń
 39. Nie mam jeszcze wyznaczonejgo przez sąd terminu o odsetki. Co teraz najlepiej zrobić? Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poczekać aż ustawa zostanie opublikowana w DzU i wycofać odwołanie z sądu
   Krysia

   Usuń
 40. A czy można wytcofać wniosek po rozprawie . Apelacja ZUS oddalona ,. Wyrok nieprawomocny ,czy mogę wszystkiego zrzec się i złożyć wniosek do ZUS po opublikowaniu ustawy.
  Nie wiem czy czy przepisy ustawy ,będą obowiązywać w sprawch Sądowych. Odsetki Sąd pozostawił do dyspozycji ZUS. Nie wiem czy przepisy ustawy będą obowizywać w ZUS.CZy ZUS nie będzie wnosił apelacji. A nawet kiedy SA pozytywny wyada wyrok,to czy Sąd nie wniesie kasacji do SN. Soprawy mopgą ciaghnąć się latami.
  Bardzo proszę w tej sprawie wypowiedzić się
  Teresa .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z Twojej wypowiedzi trudno wywnioskować, w czym tkwi problem.

   Usuń
  2. 11:27
   Jaki wniosek chcesz wycofać?
   Skoro apelacja ZUS oddalona, to wygrałaś.
   Jaki wyrok nieprawomocny masz na myśli? Wyroki SA są prawomocne od razu.
   Czego Ty się chcesz zrzekać, skoro wygrałaś w sądach?
   W przypadku wygranych spraw ZUS ma obowiązek wykonać wyrok. Wykonanie wyroku oznacza zwrot zawieszonej emerytury poprzez przelew na konto emeryta.
   Twoja sprawa o zwrot o zaległej emerytury jest już załatwiona, bo wygrałaś w sądach. Ustawa dotyczy tych, co spraw nie wygrali albo w sądach w ogóle nie byli.
   Ustawa obowiązuje wszystkich, i ZUS, i sądy, bo to jest ustawa specjalna.
   Skoro odsetki Sąd pozostawił do dyspozycji ZUS, to złożysz wniosek do ZUS o ich wypłatę. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, czy w takich sytuacjach ZUS wypłaci odsetki bez wniosku, czy nie. Złożyć wniosek nie zaszkodzi, dwa razy odsetek i tak nie wypłacą.
   Co masz na mysli pisząc: "Nie wiem czy przepisy ustawy będą obowizywać w ZUS. Czy ZUS nie będzie wnosił apelacji. A nawet kiedy SA pozytywny wyada wyrok,to czy Sąd nie wniesie kasacji do SN"?
   Od czego apelacji?
   Jaką kasacją do SN Ty się martwisz? Może narazie się nie martw, będziesz sie tym martwić, jak zostanie faktycznie wniesiona.

   Usuń
  3. Czego ty jeszcze chcesz? Masz prawomocny wyrok SA o wypłacie zaległości; wystąpisz z wnioskiem do ZUS o wypłatę odsetek i sprawa zakończona. Wielu chciałóby być w takiej komfortowej sytuacji.

   Usuń
 41. Czy coś wymyśloiłam nikt się nie podejmuje odpowiedzi .
  bardzo proszę o odpowiedz
  Teresa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawda jest taka,Tereso,że ustawa jest już podpisana i nikogo już nic nie obchodzi, już nie ma tu pomocy, są złośliwości chyba tych co zwolnili sie z pracy i teraz plują sobie w brodę z zawiści.A w Twojej sprawie to trzeba iść do ZUS i po prostu zapytać się.Od tego oni są,żeby pomóc sprawę załatwić.

   Usuń
 42. Coś kręcisz. Udaj się do ZUS i dowiedz się na czym Twoja sprawa stanęła.Wszyscy zawieszeni wygrani czy przegrani w Sądach mają możliwość otrzymania zaległych emerytur wraz z ustawowymi odsetkami.Doradzam prześledzić wpisy innych uczestników Bloga , może ktoś jest w podobnej sytuacji. Pozdrawiam Kasia z Gdańska

  OdpowiedzUsuń
 43. od początku rozmawiałam z Zusem i Zus jak zwykle nic nie wie.
  Pozdrawiam Kasię z Gdańska
  Tereska

  OdpowiedzUsuń
 44. Czy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego w kwietniu ,muszę zwolnić się z pracy ,aby otrzymać pełna emeryturę,chciałabym pracować kilka miesięcy dłużej, z góry dziękuję za odpowiedź Anna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie musisz się zwalniać, będziesz dostawać pełną emeryturę wcześniejszą, bez pomniejszania o ustalone kwoty (ponad 500 zł miesięcznie).
   Z chwilą osiagnięcia powszechnego wieku emerytalnego przestaną obowiązywać Cię dochody zawarte pomiędzy 70%-130%, swoje dochody z lat ubiegłych rozliczysz tylko do daty ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.
   Zwolnienie z pracy czyli rozwiązanie umowy o pracę jest wymagane tylko w przypadku chęci przejścia na emeryturę obliczoną według nowych zasad, ale ona mało komu wychodzi korzystniejsza.
   Z powodu reform emerytalnych i zmian przepisó wychodzi na to, że większość emerytów, pomimo uzskania wieku emerytalnego, będzie pozostawać na emeryturze wczesniejszej.
   To taki słowny paradoks, bo emerytura wcześniejsza, jak jej nazwa wskazuje, w starym systemie byłaby do ukończenia wieku emerytalnego, a potem emerytura normalna. Ale nieważne jak go zwał, ważne aby pobierać korzystniejszą.

   Usuń
  2. Nie słyszałam o tym, żeby zwolnienie się z pracy powodowało przeliczenie wcześniejszej emerytury na "nowe zasady", ale na pewno, automatycznie , spowoduje pisemne zwrócenie się do ZUS o jej przekształcenie z wcześniejszej na powszechną, która jest bardzo niekorzystna. Więc nic nie piszmy i zostańmy, chociażby do końca życia na wcześniejszej.
   Gabriela

   Usuń
  3. 13:35
   Samo wyliczenie nowej emerytury na wniosek emeryta (bo bez wniosku nie ma wyliczenia) nie oznacza, że emeryt musi ją pobierać. W momencie składania wniosku nie zna przecież jej wysokości, wniosek składa po to, aby się dowiedzieć i dokonać świadomego wyboru.
   Jeśli nowa emerytura okaże się niższa, to wniosek o jej naliczenie należy wycofać, kapitał "wróci" na swoje miejsce i będzie podlegał dalszej waloryzacji. A emeryt będzie pobierał korzystniejszą emeryturę wcześniejszą, Na tym polega świadomy wybór.
   Termin do wycofania wniosku po przeliczeniu nowej emerytury to 1 miesiąc, taki jak do odwołania.
   Kto nie wierzy, niech się w ZUS upewni przed złożeniem wniosku,

   Usuń
  4. I to jest rzetelne, dobre wyjaśnienie w sprawie, pozdrawiam::)

   Usuń
 45. dziękuję Anna

  OdpowiedzUsuń
 46. A co z odsetkami od odsetek ? Czy można liczyć na wypłatę odsetek od odsetek, które mogą też stanowić znaczną kwotę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz o to wnioskować, ale wątpie aby wypłacili. Ustawa nic na ten temat nie mówi,

   Usuń
  2. W sprawach z ubezpieczeń społecznych nie ma odsetek od odsetek; praktykowane w bankach przy windykacji

   Usuń
  3. Jaki przepis prawa stanowi,że w sprawach ubezpieczeń społecznych nie ma odsetek od odsetek? Ark 482 kc nie wyłącza tych spraw z możliwości dochodzenia odsetek od odsetek.

   Usuń
  4. Wg art 482 kc zabronione jest naliczanie odsetek od odsetek, tylko w 3 wyjątkach można je naliczyć (jesli była tak zawarta umowa, jesli wniesiemy powództwo, jeslibyła to długoterminowa umowa kredytowa)

   Usuń
 47. A jak postąpić jeżeli sprawa o odsetki w SO została zawieszona?
  Czy składać do SO pismo o podjęcie sprawy i jednocześnie do ZUS o wypłatę odsetek ?

  OdpowiedzUsuń
 48. Znaczącą grupę zainteresowanych stanowią osoby, które obawiają się wkroczenia do kolejnego progu podatkowego po wypłacie zawieszonych świadczeń z odsetkami...
  Być może ZUS - na wniosek zainteresowanego - może obliczyć wysokość należnej kwoty do wypłaty. Wówczas można będzie podjąć będzie decyzję, KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ ZALEGŁYCH.
  tak, by nie przekroczyć kwoty progu podatkowego.

  GRACE

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wysokość kwoty do wypłaty można ustalić samemu według dotychczasowych decyzji.

   Usuń
 49. drugi prog wtym roku to 85.528zl. i do tej sumy placimy 18%, natomiast juz
  gdy przekroczymy ta sume ,to roznica podlega opodatkowaniu 32%.
  dziękuje.

  OdpowiedzUsuń
 50. Witam dostałam zaległą nawet sporą emeryturę,ale niestety ZUS odmówił mi wypłatę odsetek ,oczywiście powołał się na różne paragrafy i co mam złożyc do Sądu ,ponoć Pan Prezydent już podpisał ustawę o zwrocie odsetek.Co mam robić termin złożenia do sądu mija 22 lutego .Proszę mi poradzić czy poczekać ,co mam robić.Barbara

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. otrzymałaś zaległą po wyroku SO,czy SA

   Usuń
  2. Ustawa o zwrocie m.in. odsetek wejdzie w życie pojutrze,
   tj. 19 lutego 2014 r. i sądy będą orzekały na gruncie jej przepisów.

   Moim zdaniem nie ma potrzeby do sądu się odwoływać, tylko złożyć już 19 lutego 2014 wniosek do ZUS o wypłatę odsetek.
   ZUS ma termin 60 dni po zwrocie akt z sądu, czy w sądzie byłoby szybciej? Myślę, że nie.
   Musisz sama rozważyć wszelkie za i przeciw i podjąć decyzję.

   Usuń

 51. może dlatego,że ustawa obowiązuje od 19 lutego

  OdpowiedzUsuń
 52. Ja już wycofam z sądu odwołanie. Sąd mi już przysłał postanowienie o wycofaniu sprawy więc składam wniosek do ZUS w wypłatę należnych odsetek. Grażyna z lubelskiego

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No proszę... co Sąd to odmienne myślenie ;) ja składałam 2 wrzesnia apelację o odsetki i była cisza, 5 lutego 2014 złożyłam wniosek o cofnięcie apelacji w związku z Ustawą dzisiaj otzymałam zawiadomienie, ze moja apelacja odbędzie sie 10 kwietnia! Zadzwoniłam do Sądu i dowiedziałam sie, ze sąd na pewno moje pismo w sprawie cofnięcia apelacji widział, ale postanowił jak postanowił, musze czekać az 10 kwietnia zadecyduje ;) co to za kraj, co to za sądy! Lili

   Usuń
  2. do Grażyny ,ile czekałaś na umorzenie

   Usuń
  3. Do Sądu wysłałam wniosek o cofnięcie dnia 03 lutego. Postanowienie Sąd wydał dnia 17 lutego a 20 lutego miałam doręczone. Pozdrawiam

   Usuń
 53. Przepraszam bo nie poinformowałam, że zaległą emeryturę dostałam w kwietniu 2013 r. i ZUS wystąpił do Sądu Najwyższego z kasacją od tego wyroku i tą kasację już mi cofnął. Teraz tylko występuję o wypłatę należnych odsetek. Jestem już na emeryturze od sierpnia 2013r. Grażyna

  OdpowiedzUsuń
 54. proszę o merytoryczną odpowiedż za którą z góry dziękuję; jestem rocznik 1947 - emeryturę wcześniejszą miałem naliczoną w listopadzie 2009r -pobierałem do 30.09.2011r. dalej zawieszona do 21 .11.2012r, w czasie zawieszenia - w marcu 2012r złożyłem wniosek o przeliczenie emerytury za 2011r - doliczenie stażu oraz Rp-7 za 2011r- decyzja zus odmowna.Czy takie przeliczenie nie przysługiwało mi ? Przeliczono mi dopiero w styczniu 2013r na mój ponowny wniosek.Czy nie należy mi się wyrównanie świadczenia z nową kwotą bazową od marca 2012r.Czytałem na blogu, że niektórzy emeryci przeliczali sobie emerytury w czasie zawieszenia.Czy słusznie ZUS odmówił mi przeliczenia od marca 2012r? Za odpowiedZ serdecznie dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 55. Mój ZUS doliczał przepracowane kwartały i w okresie zawieszenia.
  Czy Tobie odmówił decyzją? Od niekorzystnej dla siebie decyzji możesz się odwołać do sądu pracy, o ile nie minął termin do wniesienia odwołania.

  OdpowiedzUsuń
 56. termin do wniesienia odwołania minął rok temu , ZUS swoje uzasadnienie przedstawił, ale wątpliwe bo okazuje się że inne oddziału ZUS-u przeliczały,a mój przeliczył dopiero po ponownie złożonym wniosku w styczniu 2013r od kwoty bazowej za 2011r.- czy to jest możliwe?

  OdpowiedzUsuń
 57. Bardzo proszę o pomoc c, wygrałam sprawe o emeryturę ale 13.02 dostałam z ZUS odmowną decyzję dot. odsetek termin na złożenie odwolanie mija jutro co mam robić ?

  OdpowiedzUsuń
 58. Pisz ponowny wniosek do ZUS w sprawie odsetek powołując się na ustawę; chyba że chcesz się znowu odwoływać od decyzji ZUS i czekać na sprawy w SO. Decyzja odmawiająca wypłaty odsetek została wydana przed uprawomocnieniem się ustawy więc ZUS skorzystał z możliwości i odmówił wypłaty odsetek. Być może myślał, że mu te odsetki podarujesz!

  OdpowiedzUsuń
 59. ZUS Rzeszow wycofal apelację co do świadczenia zwrotu zawieszonej ale nie co do odsetek rozprawę mam w SA 16 lipca. SA w Rzeszowie orzeka wbrew ustawie (kolezanki już po wyroku) co robić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ZUS gra na zwłokę; do lipca sporo zaoszczędzi.

   Usuń
  2. Przecież mieli (ZUS) wycofywać sprawy z Apelacji i co??? To już przechodzi ludzkie pojęcie.

   Usuń
 60. a tak chwalony był Rzeszów

  OdpowiedzUsuń
 61. SA w Rzeszowie rzeczywiście uaktywnił się, po wygranej w SO, ZUS apelował, a SA sprawę zawiesił. Dzisiaj dostałam pismo, że sprawę odwiesił, znowu mam czekac na termin i czy będzie w tym roku? Pani z sekretariatu nic nie wie na temat wyznaczenia terminu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja też mam sprawę w Rzeszowie zawieszoną (od stycznia) po odwołaniu ZUS od korzystnego dla mnie wyroku SO (zawieszona+odsetki). Pismo o wypłatę na podst. ustawy złożyłam 19 lutego i cisza.

   Usuń
 62. Wczoraj dostałam decyzję o wypłacie odsetek kwota 4313,5 ale nie piszą nic więcej jak wyliczali i czy zapłacili do dnia wypłaty tj do dnia 15 listopada 2013 r

  OdpowiedzUsuń
 63. jeśli można spytać,jaka miałaś emeryturę netto

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1480 zł

   Usuń
  2. To chyba pierwsza pozytywna decyzja w sprawie wypłaty odsetek.Z jakiego miasta ZUS był najlepszy ? Kasia

   Usuń
  3. woj.Podlaskie Zambrów

   Usuń
 64. Ja dostałam odmowna dec w sprawie odsetek w dniu 16 lutego i wlasnie odwolalam sie od tej decyzji do sądu. Pisanie ponownie wniosku w tej samej kwesti byloby chyba nie w porzadku....teraz mam przynajmniej pewnosc ze w sadzie mi zasadza...do czasu zaplaty czyli zawsze na plus. a Państwo mieli podobna sytuację ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. obyś nie przeholowała,ZUS się odwoła i czas dalej leci

   Usuń
  2. Jak ZUS się odwoła to złoże pozew o naliczenie odsetek od odsetek,bo nie może tak że jednym się wypłaca a innych się zbywa

   Usuń
 65. Złożyłam do ZUS wniosek o odsetki w dniu 20 lutego.Jak na razie odzewu brak.Ciekawe jak długo będę czekać.Czy może już ktoś z was otrzymał decyzję ZUS w sprawie odsetek?Wiem,że jest coś takiego kpa,ale może niekoniecznie to ma trwać 2 miesiące,bo nie jest to chyba skomplikowana sprawa.
  Ala

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zobacz 14 marca godz 7:59

   Usuń
  2. Wniosek do ZUS o odsetki złożyłam 26 lutego 13 marca otrzymałam decyzję o wypłacie, tylko rzeczywiście nie wiadomo jak to jest liczone i nic nie piszą o potrąceniach. Jakie potracenia naliczają od odsetek. Halina

   Usuń
  3. DO 14:20 Napisz proszę jakie miasto?

   Usuń
  4. Ustrzyki Dolne

   Usuń
 66. ZUS Biłgoraj wypłacił mi odsetki, ale decyzja to groch z kapustą - oczywiście nie ma tabeli (jak to robią inne ZUS-y) ze sposobem wyliczenia, w tej dec, informują mnie o wypłacie świadczenia i tylko mogę się domyślać, że po waloryzacji, bo ani słowa o tym w tej decyzji.
  W jednym zdaniu piszą o wypłacie odsetek i emerytury z odliczeniami. W pierwszej chwili myślałam, że od odsetek potrącili mi podatek i ubezpieczenia, ale po analizie okazało się, że potrącenia dotyczą bieżącej emerytury za marzec. Decyzji o waloryzacji nie dostałam, być może, że ta dec. o wypłacie odsetek to jest 2 w 1.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ZUS Biłgoraj jest także moim zus-em, przerabiałam to samo po zwrocie zaległej emerytury, decyzji o odsetkach jeszcze nie mam.
   Ustalenie kwot za poszczególne miesiące przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, gdy kwoty emerytur były zmniejszane o kwoty maksymalnego zmniejszenia, to była niezła łamigłówka. Nowe decyzje (te białe) są zupełnie nieczytelne, żadnego dodatkowego zdania wyjaśnienia, w porównaniu z nimi decyzje niebieskie to były bardzo przejrzyste, wiadomo było co i dlaczego.
   Odnośnie waloryzacji za 2012 r. to u mnie była uwzględniona przy zwrocie zawieszonych emerytur, ale znam przypadek, gdzie pomyłkowo waloryzacja uwzględniona z urzędu nie została. Po zgłoszeniu ZUS szybko to poprawił.

   Usuń
  2. 08:17
   W zus wszystko jest na wniosek, ale waloryzacja jest bez wniosku tylko z urzędu,
   co roku w marcu zus z urzędu waloryzuje i przysyła decyzję o wysokości emerytur po waloryzacji, jeśli masz nie uwzględniona to zaszła zwykła pomyłka, zgłoś i poprawia od reki

   Usuń
 67. czy to oznacza ,że otrzymałaś zawieszoną (zaległą z odsetkami, czy same odsetki z bieżąca emeryturą.

  OdpowiedzUsuń
 68. szukam wzoru odwołania od decyzji ZUS w sprawie odmowy wypłaty odsetek - bardzo prosze o pomoc!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Imię i nazwisko miejscowość, data
   swój adres

   dot. znak decyzji
   PESEL ............

   Sąd Okręgowy w .....................
   ..... Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
   za pośrednictwem
   Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
   Oddział w .......................


   Odwołanie
   od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w .................................. z dnia ...................... (wysłanej do mnie ........................ – data stempla pocztowego), znak: .................. o odmowie wypłaty odsetek.

   Uzasadnienie

   Decyzją z dnia ......................... (wysłaną do mnie .......................... listem zwykłym – data stempla pocztowego), znak: ............................. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ...................... odmówił mi wypłaty odsetek ustawowych od zawieszonej emerytury.

   Za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. powinienem (powinnam) otrzymać nie tylko należne mi zaległe świadczenie emerytalne, ale także należne mi odsetki w ustawowej wysokości z tytułu nieterminowej wypłaty.
   Wstrzymanie mi z dniem 1 października 2011 r. wypłaty emerytury nastąpiło w wyniku wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ........................... decyzji z dnia ............................, znak: .................................. podjętej na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., przepisu uznanego przez TK za niekonstytucyjny od chwili jego wprowadzenia. Organ rentowy nie miał podstaw do zawieszenia wypłaty emerytury, dlatego ponosi on odpowiedzialność za opóźnienie w wypłacie emerytury i powinien wypłacić mi ustawowe odsetki.
   Pozbawienie mnie odsetek za okres, w którym pozostawałem (pozostawałam) bez wypłat na skutek zastosowania niekonstytucyjnych przepisów jest dla mnie bardzo krzywdzące. Wypłacenie samej tylko należności głównej nie rekompensuje poniesionej przez mnie szkody.
   Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, a także fakt, że z dniem 9 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz.U. Nr. 22 z dnia 4 lutego 2014 r. poz. 169) wnoszę o zmianę wydanej decyzji i zobowiązanie organu rentowego do wypłaty należnych mi odsetek ustawowych od zaległego świadczenia, poczynając od dnia wymagalności każdego miesięcznego świadczenia.

   podpis


   Spełniając wyrażoną prośbę podaje wzór odwołania, ale jest ju z ustawa i sąd nie musi zobowiązywać zus do wypłaty odsetek, zus zrobi to twój na wniosek.
   Odwołanie niepotrzebnie przedłuży sprawę, a w rezultacie pewnie sąd oddali twoje odwołanie i pouczy o potrzebie złożenia wniosku o odsetki.

   Usuń
 69. Do Anonima 12:37
  Teraz otrzymałam same odsetki z bieżącą emeryturą; zawieszoną emeryturę ZUS po wyroku SA wypłacił mi w lipcu 2013 roku. Pozdrawiam wiosennie wszystkich blogowiczów. M.

  OdpowiedzUsuń
 70. szukam wzoru odwołania od decyzji ZUS w sprawie odmowy wypłaty odsetek - bardzo prosze o pomoc!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 09:41
   Zobacz na stronie głównej pod dyskusją
   19 marca 2014
   Praktyka ZUS

   Tam została umieszczona identyczna do twojej prośba.

   Zamiast odwołania napisz wniosek do ZUS o wypłatę odsetek, odwołanie nie ma sensu, prawdopodobnie sąd oddaliłby twoje odwołanie i utrzymał w mocy odmowną decyzję jako wydaną zgodnie z prawem obowiązującym w dacie jej wydania.

   Usuń
 71. Witam !
  Wczoraj miałam rozprawę w SO w Rzeszowie o odsetki,bo zawieszone świadczenie wypłacono mi w kwietniu ubiegłego roku po wznowieniu po apelacji.Sędzina zapytała czy podtrzymuję wniosek czy chcę go wycofać,bo przedstawicielka ZUS nadmieniła,że jest taka możliwość.Powiedziałam,że podtrzymuję wniosek.Była dyskusja czy do daty 19 luty br,czy do daty wypłaty świadczenia.Podtrzymałam,że do daty wypłaty świadczenia -chociaż to minął już ponad rok,ale wydawało mi się ,że sędzina chce mnie wpuścić w pułapkę aby dać odmowę.Przedstawiciel ZUS oczywiście bardzo ładnie powiedział,że do decyzji Wysokiego Sądu.
  Sędzina popatrzyła i powiedziała,że ogłoszenie wyroku w czwartek rano.Nie rozumiem dlaczego tak odwlekają,chyba żeby emeryt nie skorzystał za wcześnie z tych pieniędzy.Czy ktoś miał pozytywnie zakończoną sprawę w sądzie o same odsetki?
  Pozdrawiam serdecznie.
  Władysława

  OdpowiedzUsuń
 72. myślę,że należą się do daty wypłaty świadczenia,które otrzymałaś w kwietniu 2013r

  OdpowiedzUsuń
 73. Dzisiaj miało być ogłoszenie wyroku w sprawie odsetek,ale P.Sędzia znów otworzyła sprawę i zobowiązała pełnomocnika ZUS w ciągu 7 dni pod karą grzywny do przedstawienia wysokości odsetek .Odroczenie do 22 kwietnia.
  Pozdrawiam i czekam.
  Władysława

  OdpowiedzUsuń
 74. otrzymałam odsetki i zaległe świadczenia w marcu. Nie spodziewałam sie tak szybkiego załatwienia sprawy > Szczecin

  OdpowiedzUsuń
 75. Witam! pisze jeszcze w tym miejscu, dziś miałam rozprawę w sądzie dostałam przyznane zaległe emerytury ale mam problem z odsetkami. Sędzina przyznała je od lub do września 2012 (nie wiem dlaczego tak a nie chciała odpowiadać na moje dodatkowe pytania) co z resztą odsetek? mam prawo do wniosku do ZUS o ich uzupełnienie? nie wiem co robić. pozdrawiam Barbara

  OdpowiedzUsuń
 76. Dzień dobry - mam podobny problem co Barbara, sąd przyznał mi odsetki tylko za okres zawieszenia emerytury (01.10.11 - 21.11.12r.) a nie do daty wpływu pieniędzy na moje konto (20.08.2013 r.). Ja także nie mam pojęcia czy należy mi się wyrównanie. Zus bardzo szybko przysłał decyzję o wykonaniu wyroku sądu i już 20.04.14 ma przelać pieniądze na moje konto. Pozdrawiam serdecznie i bardzo proszę o podpowiedź - Jaga

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś mądry i nam podpowie. Ja rozprawę miałam wczoraj, sprawa ciągnęła się od stycznia zeszłego roku, niekorzystny wyrok w rejonowym, później apelacja i cofnięcie z powrotem do rejonowego. Barbara

   Usuń
  2. W obu przypadkach, Barbary i Jagi odsetki ,bezprzecznie,należą do dnia ukazania się ustawy tj. do 19.02.2014r Proszę pisać o nie do ZUS-u, a nie odwoływać się do sądu.
   Gabriela

   Usuń
  3. Dziękuję, tak właśnie miałam zamiar zrobić (nie odwoływać się tylko od razu pismo do ZUS, tylko te wątpliwości czy ZUS to uzna bo przecież jakieś odsetki zapłaci...pozdrawiam Barbara

   Usuń
  4. Ja także napisałam o całe odsetki do ZUS, czekam na odpowiedź. Napiszę jaki był finał - Pozdrawiam serdecznie - Jaga

   Usuń
  5. W Wielki Piątek dostałam pismo z ZUS - piszą odpowiadając na moje pismo (napisałam o całe odsetki poczynając od 01.10.11 do 20.08.13) , że wykonując wyrok sądu przesyłają mi na konto tylko te odsetki, które zasądził mi sąd. W ogóle nie odnoszą się do odsetek za pozostałe miesiące. Spróbuję jeszcze napisać do ZUS o wyrównanie ale nie robię sobie wielkich nadziei. Cieszę się, że w ogóle dostanę jakieś odsetki ale z drugiej strony troszkę żal, że nie skorzystam dobrodziejstwa nowej ustawy. Całą zaległość musiałam wywalczyć sobie przez sąd, choć wiadomo, że nie było łatwo. No cóż trzeba cieszyć się z tego co się ma - Jaga

   Usuń
  6. Uważam, że nie powinnaś odpuszczać. Owszem wykonując wyrok sądu muszą wypłacić tylko tyle ile zasądzono. Pozostała część odsetek to zupełnie inna sprawa i należy wystąpić tylko o odsetki za okres który pominął sąd. Barbara
   Ja jeszcze nie dostałam wyroku...

   Usuń
  7. Napiszę do ZUS, zobaczę co z tego wyjdzie. Niczym przecież nie ryzykuję, napiszę jaką dostałam odpowiedź z ZUS, pozdrawiam serdecznie - Jaga

   Usuń
 77. Decyzje Zus wydane przed 19 lutym 2014 r musialy być negatywne, ponieważ dopiero od tego dnia obowiązuje nowa ustawa. Proszę sprawdzić daty na decyzjach. Pomino przegranej w sądzie o odsetki (nie apelowalam), zwróciłam się do ZUS w Opolu o ich wypłatę dokladnie w dniu 19 lutego, czyli pierwszego dnia obowiązywania ustawy. Odsetki naliczyli od świadczeń bruttto, bez jakichkolwiek potrąceń. W związku z powyższym pod żadnym pozorem nie należy ponownie wnosić czy apelować w sądzie, tylko doprowadzić do jak najszybszego zakończenia tam spraw a następnie złożyć w ZUS wniosek o wyplatę. Pójdzie gladko. Skladanie odwolań w sądzie przedłuży tylko termin wyplat bo trzeba poczekać na wszystkie uprwomocnienia czy to negatywne czy też pozytywne. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja niestety wygrałam w Sądzie Okręgowym sprawę o odsetki tylko, że nie są one za okres do chwili wpłaty na moje konto zawieszonej emerytury ale tylko za 14 miesięcy zamiast 23. Stąd moje pytanie: czy mam jakąś możliwość prawną odzyskania od ZUS odsetek za pozostałe 9 miesięcy? Niestety nie jestem prawnikiem i nie mam pojęcia czy mogę jeszcze skorzystać z nowej ustawy w sytuacji gdy jest prawomocny wyrok sądu mniej korzystny dla mnie niż ustawa z dnia 13.12.2013 r. Jeśli ktoś z Państwa, kto jest prawnikiem, może mi podpowiedzieć będę za to bardzo wdzięczna. Pozdrawiam - Jaga

   Usuń
  2. A z jakiego powodu tylko za 14 miesięcy?

   Usuń
 78. Jeżeli chodzi o ZUS to nie mam zaufania do rzetelnych wyliczeń zawieszonych emerytur oraz wszystkich dodatków które nam się należą.
  Bo ja usłyszałam od pani pracującej w ZUSe, że mają bardzo dużo pracy i nawet pracują po godzinach. Także musimy być czujni i dopilnować, żeby sprawdzić sobie czy nie zostaliśmy kolejny raz oszukani. - Krysia

  OdpowiedzUsuń
 79. trzeba być czujnym. Ja dostałam pismo w sprawie dostarczenia brakujacego dokumentu (termin 5 dni). W to wchodziła sobota i niedziela.Powołując sie na dziennik Ustaw oświadczono w pismie, że jeżeli w tym czasie nie dostarcze dokumentu mojej sprawy nie bedą rozpatrywać powołując sie na ten Dz. U.Nie bedę miała juz prawa do roszczeń. Zajrzałam w ten Dz. U. i okazało się, że termin dostarczenia musi być nie krótszy niż 14 dni od momentu dostarczenia pisma od ZUS.Czy chodzi o to by zniechęcić emerytow o staranie się o zawieszone nalezności.Od radcy prawnego dowiedzialam się, ze jeżeli wycofają mi sprawę a w odpowiednim czasie nie wyślę wniosku zaskarzajacego pismo to i tak nie będę miała prawa o odwieszenie decyzji wycofujacej moje roszczenia. Skwitował: nieznajomość prawa szkodzi. Czy tak chce wiele spraw rozegrać ZUS?

  OdpowiedzUsuń
 80. TRZEBA ZATEM SPRAWDZAĆ KAŻDa USTAWĘ I ZARZĄDZENIE NA KTÓRE POWOŁUJE SIĘ ZUS. ALE CO MAJA ZROBIĆ STARSI LUDZIE ODSUNIECI OD KOMPUTERA, INTERNETU, WYLACZENI Z ZYCIA NIERAZ .ONI PODDADZĄ SIĘ DYREKTYWOM TAKICH PISM. TRZEBA BYC CZUJNYM, BEDA TERAZ PROSIC O KOLEJNE DOSTARCZANIE DOKUMENTOW ALE CZY TO NIE MOZE W WIELU PRZYPADKACH BYC WYBIEGIEM?

  OdpowiedzUsuń
 81. Do Anonimowy13 kwietnia 2014 16:38
  Czy ZUS wysłał pismo w spr uzupełnienia listem zwykłym czy poleconym?
  To jest ważne ponieważ są problemy z pocztą już kiedyś miałam taką sytuację że nie widziałam pierwszego awiza ani wtórnego a okazało się że w aktach sądowych było że nie odebrałam. ZUS to co wiem to wysyła pismo zwykłe.
  Pozdrawiam Krysia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. odebrałam poleconym i za potwierdzeniem odbioru

   Usuń
 82. Wypłatę zaległej emerytury otrzymałam w ubiegłym roku na mocy wyroku Sądu. O odsetki wcześniej nie występowałam. Po 19 lutym tego roku napisałam pismo do ZUS o wypłatę odsetek. Tuż przed świętami miła niespodzianka odsetki wpłynęły na moje konto. Pozdrawiam i życzę wszystkim tego samego.
  Krystyna

  OdpowiedzUsuń
 83. Kochani, może byc pewna pułapka dla osób, które w Sadzie uzyskały korzystny wyrok co do emerytury, a w sprawę odsetek Sąd skierował do rozpatrzenia przez ZUS:otóż ZUS musi wykonać wyrok, ale w decyzji o zwrocie kwoty zawieszonej emerytury będzie odmowa wypłaty odsetek. Jesli osoba taka nie odwoła się, to znaczy, że zgadza sie z odmową wypłaty odsetek i co jeśli złoży wniosek o odsetki a ZUS będzie argumentował, że przecież nie odwołano się od odmowy odsetek? To nie moja koncepcja - zasugerował mi to pracownik ZUS (zreszta bardzo uprzejmy!), w tej decyzji na pewno bedzie zawarta odmowa wypłaty odsetrk! Może Pan Marian lub Pan krzysztof rozwiążą ten dylemat lub ktos z Państwa? Parubicka mój e-mail: parabo@poczta.fm

  OdpowiedzUsuń
 84. Mam decyzję na odsetki - wypłata z czerwcowa emeryturą. Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy od tych odsetek musisz zapłacic podatek ?

   Usuń
  2. Jak sądzę odsetki Ewo otrzymałaś od daty zawieszenia emerytury, podaj jednak do jakiej daty ZUS je zaliczył, ponieważ mnie (jestem "po" ) do daty wyroku TK, a nie jak liczyłam do daty wypłaty należności głównej -wraz z ległościami w listopadzie 2013r.
   Pozdrawiam MM

   Usuń
  3. Jak widzę to nie tylko Sąd Okręgowy w Lublinie przyznawał odsetki do czasu ogłoszenia wyroku TK. Ciekawa jestem czy w innych miastach też była taka praktyka?

   Usuń
  4. odsetki otrzymałam do dnia wypłaty zaległej emerytury. Ewa

   Usuń
 85. Jak ZUS powinien wypłacić odsetki o ile wycofuje apelacje z sądu a korzystny wyrok wypłaty zaległych emerytur zapadł w maju 2013 roku?
  Czy ZUS ma prawo powoływać się na termin 60 dni od otrzymania dokumentów z Sądu jeżeli ZUS apelował i ZUS wycofał sprawę z sądu ?
  Proszę o informację . Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 86. W jednym z postów była informacja, że ZUS Wrocław odmawia wypłaty odsetek, jeżeli sąd orzekł, że wypłata jest do uznania ZUS.Mój przypadek jest taki - w grudniu ZUS podjął decyzję o wypłacie zaległych, zgodnie z wyrokiem SO,podtrzymanym przez SA.,ale bez odsetek. Zaległe zostały wypłacone w styczniu. Nie odwoływałam się od decyzji o nieprzyznaniu odsetek,bo czekałam na wejście ustawy w lutym. W marcu wystąpiłam o wypłatę odsetek na podstawie nowej ustawy -dzisiaj dostałam decyzję przyznającą odsetki w czerwcu. Kwota ( jeszcze dokładnie nie przeliczałam) według moich wcześniejszych szacunków jest dobrze obliczona ,czyli z ZUS-em Wrocław nie jest źle.

  OdpowiedzUsuń
 87. Przepraszam i proszę o wyrozumiałość. Za co Dziękuje.
  Jak wygląda wyliczenie przy kwocie:
  brutto z IX 2011 r to 1.950 zł i była pomniejszana o kwotę obowiązującą tj (nie pamiętam) około 530 zł bo netto w mcu IX.11 roku to 1.403,94 zł. Jaka kwota jest w latach 2011,2012 i 2013 - dotyczy przekroczenia 70% i 130 %?
  Jeszcze raz bardzo przepraszam za zadane pytanie i dziękuje.
  BSz

  OdpowiedzUsuń
 88. Krystyna200811 maja 2014 11:05

  Witam, proszę o odpowiedź odsetki od zawieszonej emerytury są liczone i wypłacane od brutto czy netto?
  Pozdrawiam
  Krystyna

  OdpowiedzUsuń
 89. Witam. Do tej pory nie dostałam wyroku sądu, ale dostałam już odpowiedź z ZUSu. Wykonując wyrok sądu ZUS zwróci mi zawieszone emerytury i jak dobrze policzyłam to też całość należnych odsetek aż do lutego a nie jak chciał sąd za krótszy okres. pozdrawiam Barbara

  OdpowiedzUsuń
 90. 19 lutego br. miałem sprawę apelacyjną. Sąd odrzucił apelację ZUS, przyznając mnie zwrot emerytury wraz z odsetkami. ZUS do dnia dzisiejszego jeszcze nie dokonał zwrotu bezprawnie wstrzymanych świadczeń emerytalnych. Proszę o informację w jakim terminie ZUS ma wykonać orzeczenie sądu? Na początku maja dzwoniłem do ZUS i pani poinformowała mnie, że w maju wraz z bieżącymi świadczeniami otrzymam pieniądze.

  OdpowiedzUsuń
 91. ZUS w Poznaniu wypłacił i nzawieszoną emeryturę i odsetki.

  OdpowiedzUsuń