ROCZNIK 1953 3

Drodzy Państwo!

Bardzo proszę o komentarze osób z rocznika 1953

206 komentarzy:

 1. Piękne dzięki za "3".

  OdpowiedzUsuń
 2. Na marginesie projektu petycji - retransmisja dzisiejszego Wysłuchania Publicznego w sprawie senackiego projektu ustawy o petycjach:

  http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?code=8KPCPP125KU2111

  OdpowiedzUsuń
 3. Na marginesie ;) to ja robiłam autopoprawki :)

  Kochane Mądre Głowy! Moja jest już zupełnie skołatana, a chciałabym finiszować. Zrobiłam dwie poprawki, jedna jest mniej istotna, ale jedna MERYTORYCZNA i bardzo proszę o sprawdzenie (najlepiej przyłożyć wzorzec, czyli artykuły z u.FUS).
  Poprawka polega na skreśleniu jednej frazy. Celem tej poprawki jest zapobieżenie pominięcia jakiejkolwiek kobiety z R. 1953 (prawo do emerytury na podst. różnych art.): nauczycielki, kolejarki, kontrolerki państwowej (NIK, RPO, KRRiT), celniczki, artystki, dziennikarki, żołnierki, policjantki, funkcjonariuszki mundurowej, strażaczki, a nawet górniczki (jeśli taka 60-letnia jest i została skrzywdzona nowym przepisem).

  Proszę zobaczyć art. 25 ust. 1b, przejść do art. 46 (stąd art. 29, 32, 33, 39); art. 184 tylko powtarza podmioty i upewnić mnie, że wersja z poprawkami jest ostateczna. Wówczas opublikuję uchwaloną ;) PETYCJĘ.

  POPRAKI DO PROJEKTU PETYCJI

  Annie, która dziś pisała tu:
  http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/10/kibic.html?showComment=1381206914110#c6419486057457963457
  nie mogę odpowiedzieć obszernie, więc aby nie było, że nie odpowiem wcale, to krótko:
  Masz b. dużo racji, ale adresat niewłaściwy. Proponuję abyś napisała to przede wszystkim do RPO - ma możliwość wystąpić do TK o zbadanie (...)
  Piszesz "konieczne jest zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucja CAŁEGO artykułu 25 ust. 1b uoeir z FUS" tak, ale celem niniejszej petycji jest inicjatywa ustawodawcza, aby został naprawiony ewidentny błąd, który jasno widać jako problem konstytucyjny - to jest argument. Nie wyklucza to oczywiście możliwości wystąpienia Senatu do TK.

  Pozdrawiam
  czekam na uchwalenie
  Jot

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Propozycja drobniutkiej poprawki stylistycznej.

   W poniższym zdaniu proponuję zamienić dozgonnych wcześniejszych emerytów na dożywotnich wcześniejszych emerytów. Ewentualnie - w cudzysłowie.
   Będzie nieco mniej pesymistycznie;)

   Wyjaśnienia jakoby uspokajające emerytów, iż po niekorzystnym wyniku przeliczenia można pozostać na emeryturze wcześniejszej, nie uwzględniają straty finansowej spowodowanej brakiem możliwości przeliczenia emerytury z nową kwotą bazową oraz obaw emerytów – w założeniu dozgonnych/dożywotnich wcześniejszych emerytów – o dalsze losy wcześniejszych emerytur, gdy przepisy emerytalne są nowelizowane ad hoc, prawo jest niestabilne, działa wstecz i ma za nic prawa nabyte.

   Usuń
  2. Eee, a czy "miłość dozgonna" brzmi pesymistycznie?
   Będę polemizować, gdyż dozgonny/dożywotni są synonimami, więc cudzysłów zbędny, a ponadto "emerytura dożywotnia" jest terminem z emerytur kapitałowych, zaś tu "dozgonny wcześniejszy emeryt" jest neologizmem ;) Jeśli termin ;) "dozgonny wcześniejszy emeryt" ma zabarwienie emocjonalne, to z kontekstu wynika, iż użycie określenia o tym zabarwieniu jest uzasadnione. :)

   Wynik głosów 1:1. Potrzebny przynajmniej jeszcze jeden głos.

   Jot

   Usuń
  3. Bez przykrości się wycofam... Będzie 1:0...;)

   No, może zaprotestuję tylko przeciwko zestawianiu emerytury z miłością! Ale tego przecież nie ma w petycji... :)))

   A poważnie, to petycja jest bliska ideałowi. Kobiecy rocznik 53' ma znakomitą orędowniczkę/rzeczniczkę/ambasadorkę.
   :)

   Usuń
  4. Jot , dziękuję za odpowiedź. Nie mam teraz czasu obszerniej pisać . Chce zapytać , czy mogę wykorzystać Twój wzór , który uważam za bardzo dobry - do modyfikacji ? Generalnie - proszę , napisz , czy widzisz jakis błąd w poniższym rozumowaniu ? (poniżej przytaczam mój wcześniejszy wpis ):
   " Szanowna Jot! Dziękuję za odpowiedź .Postaram się przemyśleć i odpowiedzieć na Twoje zastrzeżenia , ale w tej chwili chcę jeszcze zwrócić uwagę na fakt , że art. 25 ust. 1b , cytuję :
   " Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. "
   dotyczy wcześniejszych emerytur. Ale - i to jest moim zdaniem istotne - łączy emerytury nowo wprowadzone - od 1 stycznia 2013 r. , czyli emerytury częściowe (art. 26b , wymieniony w art.25 ust 1b jako pierwszy ),których przed tą datą nie pobierał nikt , bo ich po prostu nie było , z emeryturami wcześniejszymi , które istniały dużo wcześniej , i które są przez emerytów pobierane od lat.
   Weźmy sytuację emeryta , który po 1 stycznia decyduje , czy skorzystać z emerytury częściowej : wie on PRZED podjęciem decyzji , że wszystkie pobrane emerytury częściowe będą mu odjęte z kapitału początkowego .
   WSZYSTKIE pozostałe artykuły , wymienione w artykule 25 ust 1b odnoszą się do "starych " wcześniejszych emerytów. Żaden emeryt z tej grupy , decydując o rozpoczęciu pobierania wcześniejszej emerytury kilka lat temu ,nie wiedział , i nie był w stanie przewidzieć , że pobieranie wcześniejszej emerytury spowoduje pomniejszenie jego emerytury w powszechnym wieku emerytalnym , albo skaże go na dożywotnie przebywanie na wcześniejszej emeryturze bez możliwości przeliczenia. NA PEWNO dotyczy to nauczycieli , którzy pobierają od kilku lat emeryturę , zwana "bez względu na wiek " - to wiem na 100 %.Nauczyciele mogli pobierać taka emeryturę niezależnie od wieku - ale musieli spełnić szereg innych , rygorystycznych warunków , musieli mieć m. in. długi staż pracy.Ponieważ zdarzało się , że ten staż wypracowywali przed ukończeniem 55 roku życia , pobierają wcześniejsze emerytury dłużej - a więc ich emerytury " w powszechnym wieku emerytalnym " będą jeszcze niższe , niż osób , które zaczęły je pobierać po ukończeniu 55 lat.
   Dlatego , moim zdaniem , konieczne jest zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucja CAŁEGO artykułu 25 ust. 1b uoeir z FUS. "
   Nauczycielka Anna

   Usuń
  5. Do poprawki drugorzędnej a może tak:
   1. Polskie prawo po raz kolejny krzywdzi emerytów, tym razem kobiety, które muszą niejednokrotnie godzić rolę matki i pracownicy niezbędną dla ekonomicznego przetrwania swojej rodziny. lub
   2. Polskie prawo po raz kolejny krzywdzi emerytów, tym razem kobiety, które niejednokrotnie pracują na dwóch etatach - praca zawodowa + dom.

   Usuń
  6. Może jeszcze 3 wersja :
   Polskie prawo po raz kolejny krzywdzi emerytów, tym razem kobiety, które niejednokrotnie pracując zawodowo, wychowują dzieci i prowadzą dom

   Usuń
  7. W ważnej poprawce ujęci są wszyscy zainteresowani.

   Usuń
  8. Jot, dwie uwagi:


   1. W poniższym zdaniu coś się „sypnęło” - jest zaburzony sens …
   „ Niestety, RPO oraz Minister PiPS, odpowiadający na wystąpienie RPO, pominęli szczególną sytuację kobiet z rocznika 1953 oraz fakt, że nie mogły one złożyć wniosku o przeliczenie świadczenia do końca 2012 r. i jednocześnie przed ukończeniem 60 roku życia.”

   Być może wystarczy skreślić „i jednocześnie”…?

   2. Rozważ, proszę, możliwość uzupełnienia poniższego zdania (lub dodanie w innym miejscu) w zaproponowany pod nim sposób.

   „Kobiety z rocznika 1953 zostały drastycznie wykluczone z kręgu podmiotów uprawnionych do obliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym według tych samych zasad, według których miały naliczoną emeryturę wcześniejszą, ponieważ do 31.12.2012 r. nie mogły „dostosować się” do nowych rozwiązań z oczywistego powodu – nie ukończyły 60 lat.”

   Czy nie sądzisz, że warto dodać tu jeszcze fragment wzmacniający to zdanie, a wskazujący, że (w opisany sposób) znowelizowana ustawa emerytalna, w stosunku do kobiet z rocznika 1953, nie przewidziała (nie zawiera) jakiegokolwiek okresu dostosowawczego/vacatio legis, co stanowi drastyczne naruszenie zasad przyzwoitej/poprawnej legislacji, a tym samym naruszenie Artykułu 2 Konstytucji RP, ze względu na nieuzasadniony brak okresu vacatio legis w stosunku do wcześniejszych emerytek, kobiet z rocznika 1953.

   Pozdrawiam, :)

   Usuń
  9. Jot, przepraszam - wycofuję pierwszą z uwag z 10:31.
   Widzę, że jest ok. Umknęło mi, że to koniunkcja. ;)

   Usuń
  10. W/w wpis: proponuję: " RPO oraz Minister PiPS, odpowiadający za wystąpienie RPO dopuścili się jawnej dyskryminacji kobiet z rocznika 1953, które zostały automatycznie wykluczone z kręgu podmiotów uprawnionych do obliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym według tych samych zasad, według których naliczoną miały emeryturę wcześniejszą, nie uwzględniając szczególnej ich sytuacji, z której wynika fakt, iż nie mogły one złożyć wniosku o przeliczenie świadczenia do końca 2012 roku, ponieważ do 31.12.2012 roku nie ukończyły jeszcze 60 lat..Wydawałoby się, że jest to prosty błąd matematyczny, ale wprowadzenie go w życie jako obowiązujący powoduje, że wiele kobiet z rocznika 1953 jest dyskryminowanych nie tylko ze względu na płeć, ale również rok urodzenia. Pozdrawiam Janka

   Usuń
 4. Jot bardzo dziękuję, dzisiaj wysyłam do senatu; jesteś kochana, włożyłaś ogrom pracy w naszą petycję, którą po modefikacji mogą wykorzystć inni pokrzywdzeni.
  Adres do wysyłania to: petycje@nw.senat.gov.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poczekaj z wysyłaniem do jutra, gdy będzie ostateczna wersja - jeśli ma to być działanie w ramach "internetowego ruchu społecznego emerytów".
   :)

   Usuń
  2. W takim razie czekam, bo tylko w grupie jest siła. Prawo kolejny raz w stosunku do nas zadziałało wstecz.

   Usuń
  3. Wypatrujących finału przepraszam, że czekają, ale "tak krawiec kraje...", a czasu nie da się rozciągnąć (aktywni mają przechlapane) - dopiero za to się zabieram.
   Czas oczekiwania proszę sobie czymś wypełnić, np. prześledzeniem procesu legislacyjnego ustawy, która nam tę "reformę" zrobiła - wyniki głosowań, opinia Prokuratora Generalnego, UZASADNIENIE projektu, a w nim opinie (konsultacje społeczne) negatywne (!) i muśnięte w uzasadnieniu odliczanie pobranych emerytur (s. 9-10)

   http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=329

   Jot

   Usuń
  4. Aha, może ktoś się pokusi na prześledzenie procesu legislacyjnego?
   Czy przedmiotowa ;) regulacja (odliczanie emerytur od podstawy) wywołała jakiekolwiek zainteresowanie (pytania/wyjaśnienia/sprzeciwy)? Czy wręcz przeciwnie, przeszła bezkolizyjnie, wprowadzona po cichu bocznymi drzwiami (gł. cel zmian - podwyższenie wieku emerytalnego).

   Jot

   Usuń
  5. Nie dopatrzyłam się dyskusji na temat odliczania pobieranych wcześniejszych emerytur od kapitału , interesował ich tylko podwyższony wiek .Było jak przypuszczałaś - najlepiej po cichu i bocznymi drzwiami.

   Usuń
  6. Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji. Zamykam posiedzenie ;)

   Petycja jest gotowa, ale najpierw w sprawie organizacyjnej.
   Moim zdaniem będzie najlepiej - najprościej, najbardziej estetycznie :) i skutecznie oraz aby petycja była "indywidualna wielokrotna" :

   1. wydrukować petycję - z pliku pdf (zostanie zachowane formatowanie tekstu i układ w tabeli)
   2. wypełnić długopisem rubryki przeznaczone na dane:
   - Nazwisko
   - Imię
   - Kod pocztowy, miasto
   - Ulica, nr domu/mieszkania
   - E-mail (myślę, że to jest opcjonalne, obowiązku posiadania nie ma)
   3. PODPISAĆ - ze strony Senatu: "Istotnym elementem petycji jest złożenie podpisu pod tekstem petycji i jednocześnie pod informacją o dobrowolnym udostępnieniu danych osobowych"
   4. Zaadresować kopertę:

   Kancelaria Senatu
   ul. Wiejska 6
   00-902 Warszawa - z dopiskiem "Petycja"

   5. wysłać
   6. wrócić do domu, zrobić sobie kawę itp., zasiąść do komputera...

   UWAGA:
   Jeśli ktoś będzie chciał kopiować tekst i wklejać, to konieczne będzie samodzielne formatowanie tekstu - tekst, który "przejdzie" przez Internet "rozjeżdża się" i wymaga przede wszystkim usunięcia po kolei każdego (nadmiernego) Entera.

   Przepraszam, ale w kwestii merytorycznej i redakcyjnej już się nie wypowiem - rano do pracy :(
   Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, posiłkowałam się m.in. tym:
   ftp://ftp.wsap.edu.pl/wykladowcy/OLIWNIAK_SLAWOMIR/legislacja%20II.doc

   Proszę nacisnąć link:

   GOTOWA PETYCJA DO SENATU

   Dobranoc
   Jot

   Usuń
  7. JESTESCIE CUDOWNI ,KOCHAM WAS ZA TAKA PETYCJE.WYDRUKOWALAM I WYSLE .

   Usuń
  8. WSPANIAŁA PRACA -DZIEKUJE - WYSYLAM RAZEM Z KOLEŻANKAMI - BEDZIE NAS WIECEJ

   Usuń
 5. Adminko dziękujemy za zakładkę .

  OdpowiedzUsuń
 6. Jot jesteś wielka. Dziękuję i wysyłam. Kaśka

  OdpowiedzUsuń
 7. Jot - mój ogromny szczunek i podziękowania dla Ciebie za ogrom pracy.Wysyłam i poproszę Inne "53"" o wysłanie. Ela 53

  OdpowiedzUsuń
 8. przepraszam za literówkę - oczywiście SZACUNEK dla JOT

  OdpowiedzUsuń
 9. Jot jesteś WSPANIAŁA - dziękujemy !!! dzisiaj wysyłam, Maria.

  OdpowiedzUsuń
 10. Jot dziękujemy za te nieprzespane noce - życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyśloności.

  OdpowiedzUsuń
 11. Jot dziękuję bardzo za bezinteresowną pomoc i życzliwość .Wiga

  OdpowiedzUsuń
 12. Wielkie dzięki za ogrom pracy i za chęć pomocy.

  Pozdrawiam Maria z B.

  OdpowiedzUsuń
 13. Dopiero wczoraj wieczorem weszłam na ten Blog. Jestem żywotnie zainteresowana unicestwieniem art. 25 ust 1b i w pełni popieram Waszą petycję .Chociaż jestem z 14 .12.1952 r nie złożyłam wniosku do końca roku 2012 bo po prostu o tym nie wiedziałam ,więc znalazłam się w takiej samej sytuacji jak kobiety z 1953r . wniosek złożyłam w styczniu 2013 i wyliczono mi emeryturę wg nowych zasad , odwołałam się do sadu i przegrałam w I instancji i w Sądzie Apelacyjnym .Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku złożę jeszcze skargę do RPO . Tymczasem wydrukowałam petycję i ja dziś wysyłam do senatu .Dziękuje za wkład pracy w sporządzenie tej petycji i pozdrawiam Krystyna S

  OdpowiedzUsuń
 14. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 15. Szanowna @Jot,
  wyrazy uznania za wielkie zaangażowanie i wysokie kompetencje.

  Z szacunkiem, kibic  PS. Z informacji otrzymanych w Senacie wynika, że petycję mogą poprzeć także osoby nie mające bezpośredniego związku z problemem i osobistego interesu w jej złożeniu, ale uznające jej znaczenie i słuszność (np. małżonkowie, przyjaciele i inni świadomi obywatele...).

  Może warto także rozważyć, czy nie należałoby w jakimś momencie poinformować o petycji polityków, właściwych instytucji i obiektywnych mediów?

  OdpowiedzUsuń
 16. jestem z rocznika 1950 i pobieram wcześniejszą emeryturę, też z niewiedzy nie złożyłam wniosku o emeryturę powszechną do końca 2012r. planowałam złożenie takiego wniosku jak będę się zwalniać z pracy i teraz zostałam ugotowana. kochani blogowicze czy wasza petycja dotyczy też mnie,gdzie ją znaleźć i jak wydrukować to też ją wyślę.pozdrawiam Maria ze Szczecin.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mario, petycja jest ulokowana we wpisie na białym tle,
   10 października 2013 02:02 pod linkiem, który jest napisany wielkimi pogrubionymi literami GOTOWA PETYCJA DO SENATU.

   Oczywiście, będzie bardzo dobrze, jeśli petycję wyślesz wg instrukcji zamieszczonej nad linkiem.
   Petycja dotyczy także Ciebie, ale w mniejszym stopniu niż R. 1953. Dotyczy skutków wprowadzenia od 1.01.3013 r. nowego (barbarzyńskiego) przepisu, który obejmuje osoby ur. po 31.12.1948 r. przechodzące na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym - zob. w petycji: Nazwa podmiotu: Wcześniejsi emeryci urodzeni po 31.12.1948 r. – kobiety z rocznika 1953..., zob. tytuł i... całą treść :)

   Sygnatariusz petycji postuluje naprawienie błędu dotyczącego R. 1953, ale jest szansa dla wszystkich skrzywdzonych, że art. 25 ust. 1b dzięki R. 1953 zostanie w ogóle zauważony i zrozumiany.
   Wysłanie tej petycji przez Ciebie i inne osoby z innych roczników zwiększa także Twoje szanse.

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  2. Jot dziękujemy za cierpliwość dla nas i odpowiedż na każde pytanie.

   Usuń
 17. Jot, serdeczne podziękowania za włożony trud i poświęcony czas, życzliwośc i poczucie humoru."Ścieżka" wskazująca sposób wysłania petycji przejrzysta i dowcipna:) Pozdrawiam-B.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Najpierw dziękuję wszystkim za każde dobre słowo i pozdrowienia.

   Wpadłam tu na chwilkę zobaczyć co słychać ;) może trochę poplotkować :)
   Rozmawiałam dziś z osobą obytą z formami działalności społecznej i politycznej. Przede wszystkim chciałam usłyszeć zdanie nt. wysyłania petycji drogą elektroniczną i podpisanej (!). Zamiast rady iście komputerowej otrzymałam odpowiedź, żeby nie zapychać skrzynek mailowych (nikt tego nie lubi), natomiast... petycje papierowe przesyłać pod jeden umówiony adres, składać w pudła i te pudła dostarczyć do Senatu w świetle fleszy :)))

   Pozdrawiam
   Jot

   PS
   Petycję wysłałam w kopercie (zaadresowanej :))

   Usuń
  2. Petycję wysłałam pocztą - poleconym, zwykłym.

   Usuń
  3. Proszę się jakoś podpisywać, bo akurat ja zaszalałam i wysłałam poleconym za potwierdzeniem odbioru.

   Jot

   Usuń
  4. Kochana jesteś Jot przez wszystkie blogowiczki ( i blogowiczów:) za to, co robisz dla nas !!!!!!!!!!. Biorę się do roboty, drukuję, skrzykuję rodzinę i wysyłamy petycje w ilościu kilku w zaadresowanych kopertkach. Działajmy kupą (znaczy gromadą:):) drogie panie bo w kupie jest siła ogromna. Wysyłałyśmy nasze pisma w czasie konsultacji społecznych do ustawy rekompensacyjnej z b. dobrym skutkiem. Jest duża nadzieja, że petycje w ilości maksymalnie dużej poruszą umysły i sumienia naszych mądrych senatorów i będzie ok. Basia S. z B-stoku

   Usuń
  5. Wysłałam wczoraj-priorytetem;)

   Usuń
 18. Jot, jesteś wielka-dzięki za petycję.Jutro wysyłam.Anna r.1953

  OdpowiedzUsuń
 19. Aż straciłam mowę!!! Kilka dni wagarowania od bloga, a tu już inny świat!
  Jot, jesteś wspaniała! Z całego serca dziękuję za Twoje zaangażowanie i ciężką pracę. Czy to znaczy, że wysyłamy na jeden adres i czekamy na flesze? Jutro wydrukuję i zbieram podpisy wśród mądrych ludzi. Jeszcze raz wyrażam szczery, olbrzymi podziw i DZIĘKUJĘ!

  OdpowiedzUsuń
 20. Pod dzisiejszym artykułem w Gazecie Prawnej znalazł się cytowany poniżej komentarz. Propagowanie "petycji rocznika 1953" jest ze wszech miar zacne. Niepokoi mnie tylko zachęcanie p. Wiktorowskiej do zajęcia się tą sprawą. ;)

  http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/738411,dorabiajacy-emeryt-jak-powiekszyc-swiadczenie.html

  „Już emerytka 1953r. […] (2013-10-11 08:42)
  A ja z innej beczki.Wcześniejsi urodzeni po 31.12.1948r i kobiety z r 1953z prawem do wcześniejszej emerytury na podstawie art.26 w zw. z art.46 uoeir przygotowano petycję do Senatu:
  " Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany zasad
  obliczania wysokości emerytury w powszechnym wieku emerytalnym
  po emeryturze wcześniejszej, obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. na podst.art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Przepisy" , które weszły w życie od stycznia 2013r. dyskryminują szczególnie kobiety r.53 zamykając mu drogę do korzystniejszych przeliczeń ponieważ 60 lat kończą w 2013r. a nie w 2012r. oraz odejmując im z kapitału pobierane wcześniej emerytury
  Petycja znajduje się na blogu "Emeryt to Brzmi dumnie" pod zakładką Kobiety r.53 -3 Tylko uzupełnić o swoje dane i wysyłać.
  Może Pani redaktor coś na ten temat napisze i pomoże kobietom r.53?”

  OdpowiedzUsuń
 21. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170087/170123/170124/dokument87253.pdf?lastUpdateDay=11.10.13&lastUpdateHour=14%3A59&userLogged=false&date=pi%C4%85tek%2C+11+pa%C5%BAdziernik+2013

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jot, bardzo dziękuję za olbrzymią pracę, jaką wykonałaś i za zaangażowanie. Wydrukowałam petycję. Moje pytanie, może była już o tym mowa, ale ja to przeoczyłam. Czy pismo RPO ....., które jest wpisane jako załącznik mamy wydrukować ? czy nie. Bo jeśli mamy drukować (tak mi się wydaje) to mam trudności z otwarciem linku (może chwilowe). Proszę o odpowiedź
   Pozdrawiam serdecznie - M.

   Usuń
  2. Mimo że "Pismo RPO z..." jest podane jako załącznik, NIE drukowałam i nie wkładałam do koperty, ponieważ:
   1. Jest to załącznik dostępny "on-line"; sygnatura podana (wytłuszczona), więc odbiorca także wersji papierowej może bez trudu do załącznika dotrzeć (sprawdzone!),
   2. Na stronie www (podanej w załączniku) to nie są właściwe pisma, tylko ich omówienie, więc nie będziemy drukować strony,
   3. Jest tam na stronie link do pisma, ale tylko do pisma RPO (potrzebne byłyby oba), a ważniejsza w tej sprawie jest odpowiedź ministra. Stanowisko ministra świadczy o niezrozumieniu lub o ignorowaniu przez niego problemu emerytów ur. po 1948 r., ale znamy je tylko z omówienia:

   "Ustawa zmieniająca z dnia 11 maja 2012 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 6 czerwca 2012 r., tak więc osoby zainteresowane miały wystarczająco dużo czasu na zgłoszenie do końca 2012 r. wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego."

   Jeśli Marszałek skieruje petycję do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, to senatorowie w dalszych pracach dadzą sobie radę z pozyskiwaniem niezbędnych informacji :)

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
 22. Jot dzięki za odpowiedź na mój wpis , jeżeli otworzę link to czy mogę go skopiować i wydrukować u znajomych w domu nie mam drukarki. a chcę go wysłać.Pozdrawiam Maria ze Szczecina.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mario, jeśli jest tak, że Ty masz dostęp do Internatu, a znajomi go nie mają, natomiast posiadają drukarkę, to możesz skopiować, pójść z tym zapisanym plikiem i wydrukować. Jeśli znajomi mają drukarkę oraz dostęp do Internetu, to można u nich od razu wydrukować z tej strony.
   Aha, dobrze się składa, bo Ty + znajomi to jeszcze więcej sygnatariuszy :))

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
 23. Kochani jak się ma sprawa jeżeli teraz jestem (pozostałam) na wcześniejszej (już jestem pełnoletnia -53 rocznik) a np z chwilą zakończenia pracy to CZY na pewno BĘDĘ MUSIAŁA przejść na powszechną?
  Wiem że ZUS odliczy to co pobieram i emerytura będzie bardzo dużo niższa.
  To jest NIE SPRAWIEDLIWE bo jak pamiętamy ogłoszona ustawa w 2008 r obiecywała że m,in. nasz rocznik będzie miał lepsza emeryturę bo liczoną na starych zasadach. Musieliśmy też przekazać składki z OFE do ZUSu.
  Przepraszam za dziwne zapytanie. Dziękuję.
  Pozdrawiam WSZYSTKICH ZAWIESZONYCH i SKRZYWDZONYCH.
  Bożena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bożeno,
   pytanie nie jest dziwne, ale odpowiedź na nie znajduje się w petycji:

   "Wyjaśnienia jakoby uspokajające emerytów, iż po niekorzystnym wyniku przeliczenia można pozostać na emeryturze wcześniejszej, nie uwzględniają straty finansowej spowodowanej brakiem możliwości przeliczenia emerytury z nową kwotą bazową oraz obaw emerytów – w założeniu dozgonnych wcześniejszych emerytów – o dalsze losy wcześniejszych emerytur, gdy przepisy emerytalne są nowelizowane ad hoc, prawo jest niestabilne, działa wstecz i ma za nic prawa nabyte."

   Proszę, przeczytaj całą petycję, a potem... wydrukuj, uzupełnij swoimi danymi, podpisz i wysyłaj :)) - bez względu na to, jakie posiadasz obecnie możliwości kolejnego przeliczania świadczenia.

   Dla ułatwienia dotarcia do petycji,
   proszę nacisnąć ten link:

   PETYCJA DO SENATU

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  2. Droga Jot -jestem wdzięczna za odpowiedź a petycję(za którą bardzo dziękuję) wyśle w poniedziałek.
   Serdecznie pozdrawiam.Bożena

   Usuń
  3. Bożeno, proszę bardzo :)
   Też pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  4. Kochana Jot,
   bardzo dziękuję za DUŻĄ POMOC właśnie dzisiaj wysłałam petycje priorytetem i za potwierdzeniem odbioru.
   Pozdrawiam bardzo ciepło.
   Krystyna

   Usuń
 24. Jot masz rację, wydrukuję petycję dla siebie ,rodziny i znajomych im będzie nas więcej tym większa nasza siła .Dzięki za odpowiedź.Pozdrawiam Maria ze Szczecina.

  OdpowiedzUsuń
 25. Bardzo dziękuję wysłąłam

  OdpowiedzUsuń
 26. Witam i bardzo dziekuję za włożoną pracę i pomoc w tak ważnej sprawie dla emerytów sprawie. Odkryłam ten blog po przeczytaniu artykułu w Gazecie Prawnej. Jestem z rocznika 53 i sytuacja firmy wymusiła wcześniejszą emeryturę. Złożyłam wniosek do ZUS o jej przeliczenie z chwilą osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego i teraz obawiam się czy to był mądry krok. Liczę tylko, że jak okarze się niższa to pozwolą mi pozostać przy starej wersji. Jest tylko jedno ale - w naszym kraju wszystko jest możliwe a zwłaszcza bezprawne działanie organów państwa.Liczę, że PETYCJA zwróci uwagę "praworządnych organów" na krzywdę jaką wyrządzają emerytom, o których nikt już nie zawalczy. Pozostaje nam tylko wspólna akcja. dziekuję i pozdrawiam bh

  OdpowiedzUsuń
 27. Jeżeli złożyłaś wniosek o przeliczenie emerytury po osiągnięciu 60 lat to możesz go wycofać przed uprawomocnieniem się decyzji jeżeli będzie niższa. ZUS po wycofaniu wniosku umorzy postępowanie tak jakbyś go nie składała.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za podpowiedź, tak zrobię, pozdrawiam bh

   Usuń
 28. 1.10.2013 r złożyłam do ZUS wniosek o przeliczenie kapitału początkowego (1953 r. wcześniejsza emer.pracuję) i nie wiem czy nie narobiłam sobie kłopotu - może go wycofać ?

  OdpowiedzUsuń
 29. Też złożyłam do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury,Jak mam rozumieć wyżej wpis-jeżeli będzie niższa emerytura mogę wniosek wycofać.Czy to jest konieczne bo coś,tam,coś tam?Petycję też wysłalłam,oraz moi znajomi.Pozdrawiam Ania-Szczecinek

  OdpowiedzUsuń
 30. Gdy jest niższa to lepiej wycofać, bo można będzie jeszcze raz złożyć jak coś się zmieni w przepisach na naszą korzyść .Czy jesteś Aniu z rocznika 53?
  Sławka

  OdpowiedzUsuń
 31. Ja po ukończeniu 60 lat dałam sobie przeliczyć emeryturę (pracuję nada). Wynik-dużo niższa. Wniosku nie wycofałam, gdyż w ZUS-sie poinformowano mnie, że nie ma takiej potrzeby gdyż pozostaję przy korzystniejszej. Czy nie wprowadzono mnie w błąd?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, najgorsze, że w ZUS podają też sprzeczne informacje. Ja jutro wybiore sie do ZUS i jeszcze raz wypytam o ile trafię na dobry humor urzędniczki. Pozdrawiam bh

   Usuń
  2. Najlepiej wycofać wniosek,będzie otwarta furtka na przyszłość kiedy wywalczymy sobie przeliczenie wg starej ustawy.Podobno wniosek mozna złozyc tylko raz -ja osobiscie wycofalam tak dobrze mi doradzono.Pozdrawiam M.z DG

   Usuń
  3. No właśnie... też zastanawiam sie dlaczego prawie wszyscy radzą wycofać wniosek, skoro i tak ZUS wypłaca tę emeryturę,która jest wyższa? W czym tkwi problem? Może ktoś wiedzący więcej mnie uświadomi? Ewa

   Usuń
  4. Wycofanie wniosku umożliwia dalszą waloryzację kapitału początkowego.

   Więcej na ten temat było kilka dni temu, zob. pytanie i odpowiedzi na Anonima na białym tle:

   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/10/zus-odda-zawieszone-swiadczenia-emeryci.html?showComment=1381472726745#c4768724719240316070

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
 32. Sławka-tak jestem rocznik 1953,śledziłam to forum kilka razy dziennie,dziękuję Jot za pomoc,też wysłałam petycję,chociaż jeszcze nie otrzymałam odpowiedzi z ZUS-u,ale wiadomo że będzie niekorzystna.Ania.

  OdpowiedzUsuń
 33. Szanowna @Jot, Panie z Rocznika 53', osoby wspierające petycję do Senatu - gratuluję i zachęcam do przeczytania tekstu redaktora Mateusza Rzemka z "Rzepy".
  kibic :)

  http://prawo.rp.pl/artykul/758453,1056675-Dyskryminacja-ZUS--Kobiety-z-rocznika-1953-straca-prawo-do-korzystnego-przeliczenia-emerytury.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Drogi Kibicu ;)
   Jeszcze raz bardzo dziękuję :))
   Najpierw napisałam pod postem z petycją.

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
 34. Może cuś zacznie się dziać w naszej spawie :)Pozdrawiam M.z DG

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Temat chwycił. :)

   Poniższt tekst zawiera omówienie artykułu red. Rzemka i krótką opinię eksperta: prof. Inetty Jędrasik-Jankowskiej.

   http://finanse.wp.pl/kat,1033719,title,Emerytki-urodzone-w-1953-r-czuja-sie-dyskryminowane,wid,16075826,wiadomosc.html?ticaid=1117cd

   Usuń
  2. "...ustawodawca złapał na tę zmianę tylko niewielką grupę wcześniejszych emerytów..." z komentarza Pani profesor.
   Tak się czujemy-"złapane":(B.

   Usuń
 35. Ja ukończyłam 60 lat w marcu 2013 roku, nie składałam do ZUS o przeliczenie, bo poinformowano mnie ,ze emerytura będzie o wiele niższa , bo pracuję nadal. Czy mam składać o przeliczenie czy czekać. Własnie dowiedziałam się o PETYCJI i równiez jutro ją wyśle.

  OdpowiedzUsuń
 36. Wielkie dzięki za petycję i zaangażowanie. Jutro wysyłam.

  OdpowiedzUsuń
 37. Po prostu nie mogłam sie oderwać od treści tej stronki. Jestem tu pierwszy raz i podziwiam inicjatywę wszystkich obecnych. Jako zainteresowana osobiście (rocznik 1953) chętnie skorzystam z treści petycji i oczywiście wyślę. Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Bożena

  OdpowiedzUsuń
 38. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 39. Ponieważ "dzięki" pewnej grupce pojawiły się "podróbki-przeróbki" petycji, namawiam do korzystania tylko z oryginalnego źródła.

  OdpowiedzUsuń
 40. Zdarzyło mi się właśnie przypadkiem natrafić na dość istotny dokument podejmujący problem kobiet z rocznika 1953 jeszcze na etapie legislacji rządowego projektu "nowej ustawy emerytalnej" (opiniowanie na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów, przed skierowaniem do Sejmu). Jest to opinia RCL z 19 kwietnia 2012, skierowana do Rady Ministrów, podtrzymująca krytyczne stanowisko RCL wobec dwóch kwestii zawartych w „Projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw”. Jedna z tych kwestii to właśnie sytuacja kobiet z rocznika ’53.

  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/28364/28400/28402/dokument32265.pdf

  Cytuję stosowny fragment powyższego dokumentu:

  „2. Projekt przewiduje, że kobiety urodzone w 1953 r., które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – w 2013 r. osiągnęłyby wiek emerytalny i uzyskałyby prawo do tzw. mieszanej emerytury, zostaną objęte mechanizmem podnoszenia wieku emerytalnego. Oznacza to, że część kobiet należących do grupy rocznika 1953 osiągnie „nowy” wiek emerytalny dopiero w 2014 r. – co wbrew intencji ustawodawcy z 1998 r. pozbawi ich praw do korzystniejszego naliczenia emerytury mieszanej. Nieuwzględnienie specyfiki ich sytuacji może budzić wątpliwości w kontekście konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.”

  kibic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. PS. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że w/w stanowisko dotyczy tylko pewnego aspektu stytuacji kobiet z rocznika '53, ale i tak to znaczy, że ktoś zauważył, że po wejściu w życie ustawy pojawi się poważny (konstytucyjny) problem... ;)

   Usuń
  2. Nie wymyśliliśmy tego tematu on był wcześniej sygnalizowany przez logicznie myślących.Szkoda, że przeszło to wówczas bez echa. Walczmy o swoje. Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie Kibica. SD1953

   Usuń
  3. Dziękuję Kibicu za to prawne i moralne wsparcie.
   Wiedzieli, byli uprzedzeni o "konstytucyjnym kontekście", ale szli z "reformą" jak burza i nikomu na dalszym etapie prac nie zapaliło się ostrzegawcze światełko.
   O procesie legislacyjnym pisałam wyżej 9 października 2013 20:32 (z linkiem). Dość pobieżnie, ale przeglądałam sprawozdania i wniesione poprawki (pod owym linkiem), nie zauważyłam ani jednego odniesienia do art. 25 ust 1b. Takie majstrowanie przy ustawie to jest... cisną się różne słowa ;)

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  4. Nie będę odpowiadać sobie ;)
   Pozbierałam do kupy to, co było powiedziane 9 października o 20:32, 21:03, 22:51 (kolejno po sobie), to na co Kibic natrafił (przypadkiem) i sięgnęłam do stenogramu z posiedzenia Sejmu, na którym odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zm. ustawy itd. (chodzi o ustawę z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach itd.).

   Nie dawało mi spokoju nurtujące pytanie: jakim sposobem art. 25 ust. 1b oraz rocznik kobiet 1953 przeszły przez Sejm i stamtąd wyszły niezauważone? Znalazłam odpowiedź! wcale nie oznacza to, że czuję satysfakcję, uspokoiłam się, doznałam ulgi.

   Gorąco zachęcam wszystkich, w tym media ;) do przeczytania trzech stron zapisu z posiedzenia Sejmu 27 kwietnia 2012 r. Wówczas, po I czytaniu projekt ustawy skierowano do Komisji... Otóż to! Zmieniono porządek obrad Sejmu, po punkcie 17 wprowadzono punkt 20 porządku dziennego i przystąpiono do powołania - na życzenie Prezydium Sejmu - Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego.
   Na trzech polecanych stronach są wypowiedzi posłów, którzy próbowali rozprawić się z tym pomysłem. Uważali oni, że prace nad projektem powinny przebiegać w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, że wprowadzanie ustawy w trybie nadzwyczajnym i skierowanie do komisji o eufemistycznej nazwie, która nikomu nic nie mówi jest ograniczaniem dyskusji oraz że powoływanie tego typu komisji w tak ważnej sprawie jest ograniczaniem normalnego funkcjonowania Sejmu itd.

   Wreszcie rozumiem, w jaki to sposób można było przeprowadzić reformę systemu ubezpieczeniowego w ciągu kilku dni:
   27 kwietnia 2012 r. - powołanie komisji
   9 maja 2012 r. - II czytanie na posiedzeniu Sejmu
   11 maja 2012 r. - uchwalenie ustawy.

   stenogram z 27 kwietnia 2012 r., s. 257-260:

   http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/F9AC9117FE2152C3C12579ED00653F7A/%24File/13_c_ksiazka.pdf

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  5. Za to powstanie ustawy o wypłacie zawłaszczonych emerytur ciągnie się jak gumka od......

   Usuń
  6. Pani Jot czytając Pani wpisy stwierdzam, że jest Pani bardzo wnikliwa, bardzo mądra, bardzo pracowita, Być w Pani kręgu, porostu zetknąć się z Panią choćby na tym blogu to wielki zaszczyt. Przypuszczam, że w życiu zawodowym została Pani doceniona. PANI JOT JEST PANI WIELKA. Z wyrazami szacunku GS.

   Usuń
  7. Przyłączam się do głosu GS.Dobrze byłoby,abyśmy prosiły o poparcie znane kobiety,posłanki,radne na różnych szczeblach.Ja ze swej strony podsunęłam petycje mojej radnej sejmiku woj.mazowieckiego.Próbujmy rożnych nacisków."Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach"

   Usuń
  8. Dzięki, Cieszę się , że emerytki się zmobilizowały. Wydrukowałam dla siebie i koleżanki. Jutro wysyłam.

   Usuń
 41. Jutro rano wysyłam petycję. Namawiam znajomych. Janka

  OdpowiedzUsuń
 42. Dla nich wszystko jest mozliwe !mozna wiele pominąc nie zwracając jak to się odniesie np.do rocznika 1953.Czyli jest wiele podstaw,abyśmy wnosiły petycje i broniły naszego.Wszystko przemawia za.

  OdpowiedzUsuń
 43. Jeśli to możliwe, proszę o opinię, czy informacje zawarte w poniższym artykule z 2008 byłyby aktualne, gdyby nie ustawa obowiązująca od 01.01.2013 (uszczuplenie kapitału początkowego)? Czy to właśnie na zasadach opisanych w artykule miałyby przeliczaną emeryturę także kobiety - wcześniejsze emerytki z rocznika 1953?

  http://www.plus50.pl/index.php/praca/wiadomoci/160-zus-niekorzystnie-przelicza-emerytury.html

  OdpowiedzUsuń
 44. Dzisiaj wysyłam petycję. Stenia

  OdpowiedzUsuń
 45. Ja rownież mam przygotowana i jutro wysyłam pocztą listem poleconym. Pozdrawiam M.z DG

  OdpowiedzUsuń
 46. Napisałam do Rzecznika Praw Obywatelskich - i nawet dostałam odpowiedz - tylko, że potraktowano mnie jak przygłupa - podobno mogłam to zrobić do końca 2012 roku. Jakim cudem urodzona w 1953 roku miałam 60 lat skończyć w ubiegłym roku? Ja też wysłałam petycję do Senatu i oby tam nie potraktowano nas jak w RPO - Malina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czyli potraktowano jak człowieka z ich poziomem umysłowym ;)

   Usuń
  2. Widzęmze maja szablonik i wszystkim nam odpowiadaja jednakowo.Ja wysłałam 3 pisma i ciagle odpowiadaja"Uprzejmie proszę przyjąc do wiadomości,ze stanowisko RPO zawarte w udzielonych odpowiedziach z dnia 8 maja ,jak również 27 maja oraz 2 września br.nie uległo zmianie."Nawet nie próbuje zaglębić się w temat i to ma być obrona Obywateli!Pozdrawiam M.z DG

   Usuń
  3. RPO należy odpowiedzieć, ja tak zrobiłam.

   Usuń
  4. Odpowiadają pracownicy Biura RPO, a nie Prof. Lipowicz. Może warto przesłać tekst petycji z komentarzem bezpośrednio do Pani Rzecznik, zwracając uwagę zarówno na problem, jak i na bezsens odpowiedzi Ministra PiPS na pismo RPO?

   i.lipowicz@brpo.gov.pl

   Usuń
  5. Popieram powyższy wpis i proszę to zrobić.

   Usuń
  6. Tak sobie odpowiadamy,ale nic z tego nie wychodzi .Tak jak powyzej panie mowiły robia z nas ograniczonych,ale rzeczywiście zdam relacje na powyzszy meil.Pozdrawiam M.z DG

   Usuń
 47. Odnośnie odpowiedzi RPO P. Malinie, to ciekawa jestem czy są takie osoby urodzone w 1953, które złożyły wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury ale kończyły przecież ustawowy wiek emerytalny w 2013. Ja tego pilnowałam, ale w ZUS poinformowano mnie, że taki wniosek to z chwilą ukończenia 60 lat. Więc po co jest RPO jeżeli odpowiada nie ... logiczne. Z każdej strony są jakieś niedomówienia i sprzeczne informacje. Czy w tym kraju będzie jeszcze porządek?bh

  OdpowiedzUsuń
 48. Dziękuję za pracę na tym blogu wszystkim zaangażowanym. Wysyłam petycję do Senatu i powiadamiam koleżanki z mojego rocznika 53. Wspaniale, że Was odkryłam. Pozdrawiam serdecznie.
  Teresa-woj.śląskie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tereso,
   wspaniale, że nas odkryłaś :) gratuluję zaangażowania!
   Niech mi będzie wybaczone, że powtórzę wpis sprzed kilku dni (pod postem Petycja do Senatu):

   ...podzielę się informacją, jak z wysyłaniem petycji zadziałała moja koleżanka :):) Aby niczego nie zaniedbać, a korzystać z przysługujących praw, wydrukowała 6 egz., każdy po wypełnieniu i podpisaniu przez różne osoby potraktowała zszywką i włożyła do jednej koperty. Dzięki temu:
   - koszty wysyłki zostały max. obniżone,
   - 6 os. skorzystało z prawa do złożenia petycji, wymogi zostały spełnione:
   http://www.senat.gov.pl/petycje/zanim-napiszemy-petycje/

   Wszystkim życzę satysfakcji z podejmowanych działań.
   Dziękuję GS za wielkie słowa :))
   Pozdrawiam serdecznie grupę "złapanych"

   Jot

   Usuń
  2. Jot wielkie dzięki za ogrom pracy jaki włożyłaś. Petycję dla siebie i mojej koleżanki wydrukowałam i 18.10 2013 r. wysłałam poleconym. Kobitki " ruszmy" się i wysyłajmy petycję do senatu. Wszak oszukano nas! Mam nadzieję, że odzyskamy co nam obiecywano. Pozdrawiam,

   Usuń
 49. Jest jeszcze jedna sprawa, która dotyczy kobiet które przebywały na urlopach wychowawczych w okresie od 17.lipca 1981r/Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie urlopów wychowawczych-DZ .Ustaw 1981 nr19 poz.97 paragraf 18/okresy urlopu wychowawczego traktuje się jako okresy zatrudnienia/ a Ustawą z dn.17.10.1991r , gdzie po raz pierwszy wprowadzono pojęcie okresów nieskładkowych/ art 4.pkt.6 /Według mnie osoby przebywające wówczas na urlopie wychowawczym powinny mieć zaliczony ten okres jako składkowy/1,3/.Prawo znów w tym przypadku działa wstecz, pozbawiając nas korzystniejszego przeliczenia . B. proszę P.JOT o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie. Pozdrawiam i wyrażam podziw dla Pani zaangażowania i ciężkiej pracy.
  Sławka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Sławko,
   1. W poprzedniej zakładce (1953 2) proponowałam, aby na blogu nie nadużywać ;) słowa "pani" :)

   2. W sprawie urlopów wychowawczych wyrażałam się ;) dosyć dużo. Było to gł. w lipcu. Do komentarzy na temat urlopów wych. przeniosłam wówczas wpisy także z innego miejsca, aby je scalić ;)
   Dyskutowałam gł. sama z sobą :) bo wraz z narastaniem liczby nowych postów temat poszedł w zapomnienie.

   Proszę sięgnąć do lipcowych wpisów - od miejsca które zaczyna się tym:

   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/07/900-z-wiecej-dla-emerytow.html?showComment=1373191861430#c5439561389661876930

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  2. Dodam, że z waleczną Różą nawiązałam kontakt, pisałam o tym w sierpniu (dwa wpisy z 8 VIII):

   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/08/zus-oszczedza-na-listach-poleconych.html?showComment=1375957088207#c4700017503625705049

   Informacje od Róży (na jakim etapie jest jej sprawa w SA) wpis z 23 VIII:

   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/08/sady-powinny-przyznawac-zwrot-emerytur_23.html?showComment=1377258945550#c260114378620518237

   Jot

   Usuń
  3. Dziękuję Jot-skontaktuję się z Różą
   Pozdrawiam Sławka

   Usuń
 50. Petycje wysłane poleconymi Jot i czekamy.Bardzo,bardzo Ci dziękujemy za zaangazowanie w naszej sprawie ,jestem dobrej myśli:)ze coś dla nas się odmieni.Mam pytanie od konca marca 1981 roku po porodzie bylam przeszlo 4 lata na opiece nad chorą corunia i mam przelicznik 0,7 %napisalam o ponowne przeliczenie czy dobrze zrobiląm?Pozdrawiam M.z DG

  OdpowiedzUsuń
 51. Dopiero dzisiaj odkryłam ten blog dotyczący Pań z rocznika 1953 i reakcja moja była błyskawiczna. Właśnie wysłałam petycję do Kancelarii Senatu i mam nadzieję, że nasza solidarna akcja coś konkretnego przyniesie. Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc i zaangażowanie w naszą sprawę i serdecznie pozdrawiem Anna ze Szczecina

  OdpowiedzUsuń
 52. Słuchajcie Panie, może trzeba również tę sprawę przekazać do mediów. Siła telewizji i prasy w dzisiejszych czasach jak wiadomo jest wielka. Jak to mówią IV władza. Może jakiś kompetentny dziennikarz zechce się naszą sprawa zająć i nagłośnić ją odpowiednio. Pozdrawiam Ania

  OdpowiedzUsuń
 53. Witam,
  Petycję oczywiście wysłałam ja i moja koleżanka. Uważam, że sprawa z mediami dobra myśl, tylko ktoś chyba musi mieć tam jakieś "dojście" lub znajomego dziennikarza. Matki z I kwartału sprawę nagłośniły, były pokazywane w telewizji i wygrały. Musimy razem działać, w tym siła. Przecież mamy rację i nas oszukano.
  Pozdrawiam,

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecam kontakt z autorem tekstu z "Rzepy":

   m.rzemek@rp.pl

   Usuń
 54. Koleżanki roczn 53 P.Marian chce nam pomóc przez spotkanie z radomskimi senatorami. Te które mieszkają w Radomiu i okolicach prosimy
  o kontakt z Marianem - mail z prawej strony w zakładce!
  WJ

  OdpowiedzUsuń
 55. Wpis Mariana pod postem" Kobiety 53 dyskryminowane 2" z dn.20.10.g.23.36. Koleżanki zmobilizujcie się i przedstawcie senatorom nasz problem!
  WJ

  OdpowiedzUsuń
 56. Oczyw3iście petycję wysłałam. Ale mam pytanie z innej beczki. Skończyłam 60 lat, jeszcze pracuję, kiedy mam przeliczyć sobie emeryturę i czy na tym skorzystam.
  Emerytka z Koszalina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. o ile Pani pracuje i wskaznik przeliczeniowy ma pani wyższy od poprzednio ustalonego to na poczatku przyszłego roku dostarczamy Rp 7 za ubiegły rok i na postawie ust.emeryt. 110 może pani wystąpić o przeliczenie .Natomiast nie można występowac o ustalenie emerytury powszechnej gdyż pani kapitał obniżą o dotychczas pobrane emerytury.:))

   Usuń
  2. Można, można... tylko prawdopodobnie nie będzie to korzystne. Ale może być tak, że emerytka z Koszalina krótko pobierała emeryturę i "powszechna" wcale nie wyjdzie gorsza. A jak będzie niższa to wycofa wniosek i sprawy nie będzie.

   Usuń
 57. A kiedy skończyłaś 60l? Bo jeżeli w tym roku, to chyba nie rozumiesz o co jest walka, o co chodzi w petycji .Może jej w ogóle nie czytałaś?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może jej w ogóle nie czytałaś? - chyba tak!
   Skończona 60 w tym roku , a z pytania wynika, że chyba nie wie o co walczy.
   Działanie z petycją na zasadzie "owczego pędu", bez znajomości problemu.

   Usuń
 58. Witam- wczoraj otrzymałam z Sejmu potwierdzenie odbioru petycji.
  Pozdrawiam blogowiczów.
  Krystyna N

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Raczej z Senatu, bo przecież tam wysyłamy naszą petycję ?????

   Usuń
  2. Masz rację-to chyba już kwestia wieku , przez lekarzy określany jako zespół SKS. Potwierdzenie otrzymałam z Senatu.
   Przepraszam
   Krystyna N

   Usuń
  3. Ja wysłałam tydzien temu listem poleconym ,ale nie mam od nich potwierdzenia.Czy moze piszą jaki nadali numer petycji?moze cos wiecej.Na stronie Petycji w Senacie sa terminy i schematy jaką drogą musi przejść petycja aż do rozstrzygniecia jak rowniez po drodze moze zostac odrzucona.Moze ktoras z Pan cos więcej podpowie,gdzie wejsc ,aby sledzic nasze petycje?Pozdrawiam M.z DG

   Usuń
  4. Na stronie internetowej Senatu można też sprawdzić, czy pojawiła się jakaś nowa petycja. Sądząc z małej liczby zarejestrowanych petycji w roku 2013 – jest ich dotychczas 12 – przed nadaniem petycji numeru senackiego jest ona sprawdzana pod względem formalnym i prawnym. Wygląda na to, że petycja ’53 może uzyskać numer P8-13/13. Zobaczymy…

   Wykaz tematów petycji:

   http://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/


   Petycje w pracach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:

   http://www.senat.gov.pl/petycje/petycje-w-pracach-komisji-praw-czlowieka-praworzadnosci-i-petyc/

   Usuń
 59. Dziękuję Jot, dzisiaj wysłałam petycję. Ciekawa jestem ile petycji zostało wysłanych? Emerytka z Zachodniopomorskiego

  OdpowiedzUsuń
 60. Krystyno z pewnością wysyłałaś za potwierdzeniem odbioru - wtedy jest pewność, pozdrawiam, Maria.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pomyślałam, że może zainteresować naszym tematem Panią Kazimierę Szczukę (myślę, że wiecie Panie, o kim piszę). Nie mam pojęcia, jak do niej dotrzeć. To jest bardzo mądra kobieta i swoimi działaniami potwierdziła zaangażowanie w temacie: kobieta i nie tylko. Pomyślałam też o Panu Ryszardzie Kaliszu. Jest prawnikiem i nie boi się występować w sprawach trudnych. Może ktoś wie, jak do niego dotrzeć ?
   Byłam u trzech prawników i każdy jest ciekawy rozwoju sprawy, i tylko tyle.
   pozdrawiam, EK.

   Usuń
  2. Ryszard Kalisz:
   http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=154&type=A

   Usuń
  3. Powiem szczerze że nie mam zaufania do p.K.Szczuki a tym bardziej do p.R.Kalisza.

   Usuń
  4. W tym wypadku nie chodzi o zaufanie do p. K. Szczuki czy do R. Kalisza. To chodzi o nagłośnienie naszego problemu, aby o tym głośno było powiedziane, iż nasz oszukano i nie damy.

   Usuń
 61. Witam, myślę, że sprawę trzeba nagłosnić w mediach tak jak zrobiły to "matki I kwartału" a dziś rano słyszałam, że zaczyna działać inicjatywa w celu "uzawodowienia opiekunów". Społeczeństwo zaczyna dojrzewać do tego rodzaju działań i walczyć o swoje racje wykorzystując wszystkie możliwe drogi. Senat to dużo ale za mało aby coś zaczęło się zmieniać w naszej sprawie. Może ktoś z poszkodowanych emerytów ma kontakty z przedstawicielami mediów aby zainteresować tematem. Pozdrawiam bh z zachodniopomorskiego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A może do Polsatu do programu Państwo w Państwie tam są takie tematy.
   Pozdrawiam

   Usuń
  2. Dzisiaj red. Kuba Strzyczkowski z radiowej "Trójki" prowadził program o opodatkowaniu planowanego zwrotu zawieszonych świadczeń. Może by tak namówić go na temat Rocznika '53?

   Tu link do dzisiejszej audycji:

   http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/963445,Zalegle-emerytury-–-wyzszy-podatek-Nie-robmy-z-tego-problemu

   Usuń
  3. Czy warto wysłać p. Kubie petycję do Senatu z dodatkowym objaśnieniem problemu? Nie mam pewności. Co na to Jot? Co na to pozostałe Panie?

   Kuba.Strzyczkowski@polskieradio.pl

   Usuń
  4. Wysyłać, nie wahać się :)
   W nawiązaniu do wczorajszej audycji to temat jest jak znalazł ;) W dużej części to są te same emerytki, które borykają się z problemem emerytur zawieszonych, więc zostały podwójnie skrzywdzone, co może zainteresować redaktora.
   Wyjściem do audycji o przekroczeniu progu podatkowego był art. z Gazety Prawnej, w odniesieniu do kobiet r. 1953 też jest przyczynek - art. w "Rzeczpospolitej":

   prawo.rp.pl/artykul/758453,1056675-Dyskryminacja-ZUS--Kobiety-z-rocznika-1953-straca-prawo-do-korzystnego-przeliczenia-emerytury.html

   Serdecznie pozdrawiam
   Jot

   Usuń
 62. Witajcie wszyscy ! chyba uzależniłam się od tego bloga,od ponad miesiąca wchodzę codziennie.Też wysłałam petycje. Głęboki ukłon i szcun dla Jot, wykonała tyle pracy,żeby pomóc innym.Jesteś WIELKA Pozdrowiam wszystkie kobitki 1953.O.J z Częstochowy

  OdpowiedzUsuń
 63. Wczoraj byłam w ZUS. Zapytałam Panią z okienka czy jeśli złożę wniosek o przeliczenie emerytury w związku z ukończeniem 60 lat i wyliczona emerytura będzie większa (jest mała szansa,że będzie wyższa od dotychczasowej, ale jest), zostanie mi taka przyznana a następnie wygramy naszą wojnę o możliwość przeliczania emerytury na starych zasadach, to czy będzie przysługiwało mi złożenie wniosku po raz drugi. Pani niestety nie potrafiła mi tego zagwarantować. W takiej sytuacji zastanawiam się czy obecnie powinnam składać wniosek.
  Grażyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja złożyłam ale okazało się że emerytura w powszechnym wieku emerytalnym jest niższa bo zostały potrącone pobrane emerytury wcześniejsze . Informacje z ZUS co do możliwości dalszych przeliczeń były różne dlatego wycofałam wniosek przed uprawomocnieniem się decyzji. Czekam na odpowiedź. Nadmieniam , że wiek po doliczeniu dwóch miesięcy miałam w sierpniu.

   Usuń
  2. Pani Grażyno wniosek o tzw emeryturę powszechną można składać tylko raz więc proszę się zastanowić , można też zlożyć a jak się okaże niekorzystny wycofać przed uprawomocnieniem .

   Usuń
  3. Słuchajcie panie, nawet jeśli emerytura wyliczona w powszechnym wieku emerytalnym jest niższa od dotychczasowej, wcześniejszej wypłacanej emerytury, to pozostaje wypłacana emerytura korzystniejsza, czyli ta wypłacana dotychczasowa. Także nie denerwujcie się, że będzie wypłacana ta niższa wysokość. Niemniej petycję oczywiście wysyłajcie bo nas oszukano i zostałyśmy zdyskryminowane. Ja i moja koleżanka już wysłałyśmy. Czekamy teraz na odzew.

   Usuń
  4. Tak zostanie wypłacana ta korzystniejsza wcześniejsza , ale już nie możesz ponownie składać wniosku o powszechna emeryturę , bo można ja mieć naliczoną tylko raz,. Więc jeśli nie wycofasz wniosku to jeśli cos się zmieni na lepsze w naliczaniu naszego rocznika nie będziesz mogła znów złożyć takiego wniosku o em. w powszech. wieku emerytalnym. Więc wniosek należy wycofać , aby nie zamknąć sobie drogi do powtórnego naliczenia. A po drugie jeżeli emerytura tzw. powszechna wyjdzie obecnie wyzsza, to po wypłaceniu zaległych ZUS zrobi korektę i może być niższa./odejmie wypłacone od kapitału/

   Usuń
  5. Jeżeli nasza sprawa zostanie pozytywnie załatwiona, to muszą skorygować wyliczenie mojej powszechnej emerytury, którą mi naliczyli na początku roku, bo wtedy skończyłam 60 lat i i na mój wniosek obliczono ową powszechną emeryturę tym bardziej , że miałam dodatkowe dokumenty. Oczywiście ta nowa emerytura wyliczona jest mniejsza. Byłam u RPO i powiedział abym założyła sprawę w ZUS a potem pismo do senatu. Sprawa już się odbyła , czekam na odpowiedź. Ale petycję już do senatu wysłałam. Jeżeli to nie pomoże działam dalej.

   Usuń
  6. Z RPO to my już mamy b. złe doświadczenia.
   Niejedna już do nich pisała, najlepiej przeczytaj poprzednie posty. Będziesz się sądziła z ZUSem .

   Usuń
  7. Jolanta podpowiedz proszę jak sprecyzowałaś założoną sprawę w ZUS. Jestem w takiej samej sytuacji jak Ty i zastanawiam sie czy odwoływanie się po czasie(przeliczenie IV 2013) coś pomoże.

   Usuń
 64. Sympatyczne kobietki 1953 i wszyscy popierający nas- prosimy wysyłajcie petycję wg. Jot - dzisiaj znalazłam poparcie u kolejnych 2 osób i petycje zostały wysłane.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Elżbieta z Łodzi25 października 2013 22:45

   Ja wysłałam Petycję 17.10.b.r. i otrzymałam już potwierdzenie, że wpłynęła do Kancelarii Senatu 21.10.2013. Wiem, że moja koleżanka też wysyłała, ale pocztą zwykłą.

   Usuń
 65. Otrzymałam decyzję z ZUS ,oczywiście po przeliczeniu na nowo ,jest dużo mniejsza więc jest wstrzymana-zawieszona z powodu zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia..Otrzymałam również nową legitymację emeryta z nowym numerem.Nie wiem co mam robić,czy wycofać wniosek i w jakim terminie.Pracownik ZUS odpowiedziała ,że nie muszę .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pracownik ZUS ma rację, nie musisz wycofywać wniosku. Emeryturę otrzymujesz przecież tę poprzednią, wyższą. A gdyby senat pozytywnie się ustosunkował do naszych petycji { mama taką nadzieję}, to ZUS będzie musiał nam wyliczyć na starych, obiecanych zasadach.

   Usuń
  2. Nie byłabym taka pewna! Może naliczyć tylko tym co po raz pierwszy będą o em, powszech.. wnioskować W ZUSie i polskim prawie wszystko możliwe, o czym się już przekonaliśmy. .Nie wierzę pracownikom ZUS-u gdyż już dwa razy musiałam poprawiać ich złe decyzje. Nigdy nie na moją korzyść.

   Usuń
  3. Do An.z 19.49-obiecanki cacanki......A tak poważnie to nie mogłaś poczekać z tym naliczeniem , skoro i tak emer. powsz. wychodzi niższa? Trzeba było zobaczyć kwotę i wycofać wniosek. zawsze możesz jeszcze w przyszłości naliczyć . ZUS ma nas w nosie i nic nie musi, co mamy na przykładzie zawieszonych emerytur.
   Pozdrawiam WJ

   Usuń
 66. nie podpisałam się powyżej-Ania Szczecinek

  OdpowiedzUsuń
 67. Nie musisz, ale jeżeli nie cofniesz wniosku to nie naliczysz ponownie. Chyba do miesiąca można wycofać wniosek. Przeczytaj post z 15.11
  Sławka

  OdpowiedzUsuń
 68. Jeżeli się jeszcze pracuje to można naliczyć em. powszechną po zwolnieniu się z pracy, może cos się zmieni w stosunku do naszego rocznika. Ja na razie nie naliczam , bo właściwie po co ? Dalej pracuję. A powszechna i tak będzie mniejsza, a kiedy mi wypłacą zaległe to jeszcze się zmniejszy. Poczekam-J.

  OdpowiedzUsuń
 69. Proszę przeczytać dyskusje pod zakładką= Poradnik emeryta 2-tam wszystko już wyjaśniano- w zakładce po prawej stronie.

  OdpowiedzUsuń
 70. Czy ktoś z Was/Nas kobiet rocznik 1953/ wycofywał wniosek po otrzymaniu decyzji z ZUS ??i co z nową legitymacją?mam też odesłać?nadany mam nowy numer świadczenia-sama już nie wiem jak postąpić.Ania

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witam tez wysłałam petycje do senatu ,martwi mnie tylko to ze nie moge wycofac wniosku bo składalam w czerwcu i dostałam juz odpowiedz i legitymacje,pozdrawiam Bożena z Sosnowca

   Usuń
  2. Po cofnięciu wniosku ( termin 30 dni od otrzymania decyzji) ZUS umorzy postepowanie w tej części. Legitymacja nowa zostaje, nowy numer i nowy termin WYPŁATY świadczenia od teraz będzie obowiązywał, ale wypłacać będą dalej stare świadczenie ( emeryturę wcześniejszą)

   Usuń
 71. Kobietki 1953 petycję wysłałam, a wy? Czym więcej nas będzie tym większa szansa na pozytywne zakończenie naszego protestu. Jest jeszcze jedna sprawa o której nie wspominamy. A na pewno wiele kobiet jest w takiej sytuacji. Otóż abym przejść na wcześniejszą emeryturę ,musiałam przekazać pieniądze z OFE [a była to duża suma] na skarb państwa. Czyli potrącono dwa razy pieniądze, z OFE w chwili przejścia na wcześniejszą emeryturę i teraz po ukończeniu 60 lat, przeliczając emeryturę powszechną na nowych zasadach.

  OdpowiedzUsuń
 72. Petycję oczywiście wysłałam, ale mam pytanie. Jestem na wcześniejszej emeryturze i nadal pracuję. Jeżeli złożę wniosek o naliczenie emerytury powszechnej i powiedzmy, że będzie mniejsza, więc wniosek wycofam i nadal będę pobierać poprzednią większą, ale czy nadal nie bedę mogła dorobić ponad limity ograniczeń ? Myślę że nie ,bo to nadal wcześniejsza i znowu w plecy. Ale... w końcu osiągnęłam już wiek 60 lat., więc co się liczy wiek czy jaka emerytura, żeby dorabiać bez limitu. Co wy na to?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Limity przychodów nie obowiązują emeryta już od chwili uzyskania przez niego POWSZECHNEGO wieku emerytalnego.
   Kobiety rocznik 1953r muszą osiągnąć wiek 60+(miesięcy )

   Usuń
  2. Po wycofaniu wniosku, waloryzacja emerytury w przyszłym roku będzie dotyczyć nowej, niższej emerytury powszechnej, czy starej wcześniejszej, dotychczas wypłacanej?

   Usuń
  3. Jeżeli wycofałaś wniosek o " em. powszechną" to tak jak byś go w ogóle nie składała. Waloryzacja będzie dotyczyła emerytury którą pobierasz , czyli wcześniejszej.

   Usuń
 73. Po ukończeniu 60lat otrzymuje się całą emeryturę wcześniejszą i nie słyszałam o żadnych limitach. Ja pracuję na cały etat i otrzymuję całą emeryturę." Powszechną" nie naliczyłam bo i tak będzie niższa.

  OdpowiedzUsuń
 74. dopiero teraz znalazłam tą stronę.Wielkie dzięki i ukłony dla Jot i innych osób zainteresowanych tą sprawą.Pisałam już do RPO.Odpowiedz z szablonu.Wysłałam również e-meile do kilkunastu posłów oraz do kontakt 24TVN.Serdecznie wszystkich pozdrawiam Alicja

  OdpowiedzUsuń
 75. Do AN. z 23.41 Proszę jeszcze wysłać Petycję do senatu!

  OdpowiedzUsuń
 76. oczywiście, że wysłałam

  OdpowiedzUsuń
 77. Jak dzisiaj donosi prasa zawieszeni wywalczyli swoje, teraz walczymy my.Nie pozwolimy się okradac i tak traktować.Ale jak to jest przykro tyle zachodu o to co nam się należy,gdzie KONSTYTUCJA ,gdzie rownouprawnienie.Ja wyslalam petycje dwa tygodnie temu listem poleconym i moja sasiadka z rocznika 1953,ale nie dostalysmy potwierdzenia z Senatu-czyzby bylo ich tak duzo,ze nie nadażaja z wysylaniem potwierdzeń:)Maria z DG

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mario,
   sądzę, że osoby, które donosiły o otrzymaniu potwierdzenia, wysyłały "za potwierdzeniem odbioru" (tak było w przypadku mojej korespondencji).
   O powiadamianiu wnoszącego petycję o podjętych działaniach jest mowa w "schemacie rozpatrywania petycji", ale na powiadomienie trzeba trochę (?) poczekać:

   http://www.senat.gov.pl/petycje/schemat-rozpatrywania-petycji/

   Swoją drogą, to bardzo mnie ciekawi, jak poradzą sobie pracownicy kancelarii Senatu z odpowiadaniem na petycję "indywidualną wielokrotną" :)

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  2. Dziekuje Jot i pozdrawiam :) Maria

   Usuń
  3. Kochana JOT ja wysłałam petycję za potwierdzeniem odbioru i otrzymałam zwrotkę potwierdzoną z kancelarii Senatu.
   Pozdrawiam b.ciepło :)) Krystyna

   Usuń
 78. Wiesława Czytam Was od dawna. Skorzystałam z tekstu Petycji i pism do RPO oraz do Komisji Sejmowej. Dzięki i wielki Podziw za wkład pracy. Jestem "wcześniejszą" emerytką z rocznika 1953, nadal pracuję. Niestety złożyłam już wniosek do ZUS o nowe przeliczenie emerytury. Za Waszą radą będę rezygnować z "nowej" tj niższej wysokości emerytury. Czy wystarczy moja zwykła tj napisana odręcznie rezygnacja czy wskazany byłby jakiś druk? pozdrawiam Wiesława

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, byłam w związku ze złożeniem rezygnacji o przeliczenie w ZUS i urzędniczka powiedziała, że nie ma standardowego druku na wycofanie wniosku i rezygnację z przeliczenia emerytury. Wystarczy odręczne pismo przed upływem 30 dni od uzyskania decyzji lub jeżeli jeszcze nie wpłynęła to na bieżąco złożyć.Pozdrawiam wszystkich blogowiczów bh

   Usuń
  2. Wiesława Dziękuję za informację, będę pamiętać o tych 30 dniach. pozdrawiam Wiesława /Łódź/

   Usuń
 79. a co bedzie z tymi co zlożyli w lutym i nie mają szans o wycofanie ? to jezeli ta ustawa bedzie anulowana to te osoby nie maja szans na wyzsze świadczenie ..przeciez ci emeryci nie wiedzieli o tym ze mozna wycofywac ?

  OdpowiedzUsuń
 80. Jeżeli będzie taka ustawa to z pewnością dla całego rocznika, ale na razie się tym nie przejmuj, nie wiadomo czy coś wywalczymy. Przyszłość pokaże.

  OdpowiedzUsuń
 81. Na głównej stronie zawieszonych były wpisy dot. pobierania emerytury w całości po ukończeniu 60 lat ( nie mylić z powszechną). Okazuje się, że rocznik 53, ma różnie naliczaną pełną emeryturę. Jednym naliczają od miesiąca ukończenia 60 lat ( tzn. na starych zasadach), a innym doliczają 1 m-c za kwartał tj. wg nowych zasad obowiązujących od 1.01.13 r. Czy mamy jakieś wyjaśnienia dlaczego tak się dzieje? Czy ktoś odwoływał się od takiej decyzji? Pozdrawiam Elżbieta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Elzbieto od 2013 r obowiązuje reforma emerytalna za kazdy kwartał dodaje się 1 miesiąc i tak jeżeli ktoś się urodził w drugim kwartale roku dodaje się 2 miesiące do daty urodzenia i wtedy osiąga się pełny wiek emerytalny ,o ile komuś inaczej naliczyli to po czasie ZUS korektę.

   Usuń
 82. Ja jestem z maja 53. Miesiąc przed urodzinami pytałam w ZUS czy mam złożyć pismo o dacie urodzin w celu wypłaty 100% emerytury. Powiedziano mi ze nie muszę bo dzieje się to z urzędu. Pelna emeryturę wypłacono mi w lipcu (60 +2 miesiące)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Elżbieta z Łodzi2 listopada 2013 19:31

   Uszczegółowię swoją wypowiedź - jestem na wcześniejszej emeryturze, nie występowałam z wnioskiem o przejście na powszechną, bo nadal pracuję, ale 100% emerytury wcześniejszej wypłacono mi po ukończeniu 60 lat + 2 miesiące. ZUS nie chciał ode mnie wniosku.

   Usuń
  2. Wszystko zależy od daty urodzenia - dzień, miesiąc oraz od daty wypłacani świadczenia.
   Pytałam w ZUS i tak mi odpowiedziano. :)
   Urodziłam się 3.03. a emeryturę dostaję 25 dnia każdego m-ca.
   Doliczono mi zatem 30 dni / miesiąc / do daty urodzenia / - czyli 3.04. osiągnęłam wiek emerytalny / wg. nowych zasad /
   i 25.04 przelano mi emeryturę w pełnej wysokości.
   Wg. zasady że osobom które się urodziły :
   -w I kwartale. - doliczają 1 m-c
   - w II kwartale - doliczają 2 m-ce
   - w III kwartale - doliczają 3 - mce
   -w IV kwartale - doliczają 4 -m-ce.
   Doliczają oczywiście te m-ce do daty urodzenia i dopiero wtedy przysługuje wypłata PEŁNEJ, NIEPOMNIEJSZONEJ EMERYTURY.

   Usuń
 83. Pani Elzbieto,czy Pani byla na wczesniejszej emeryturze?o ile wiem ZUS kazdy ruch wykonuje na wniosek zainteresowanego.Ja 60 lat ukonczyłam pod koniec marca plus miesiac i na moj wniosek mialam przeliczona emeryture w wieku powszechnym duzo nizsza od wczesniejszej.A wczesniejsza to jaki procent powszechnej? Pozdrawiam M.z DG

  OdpowiedzUsuń
 84. Wpisałam prośbę o radę w „poradniku emeryta”, ale właściwe miejsce tego wpisu jest tutaj. Chodzi o to, że rocznikowi 53 dolicza się dodatkowe miesiące do pełnoletności emeryckiej już wg nowych zasad, ale my jesteśmy na emeryturze wcześniejszej, wg starych przepisów, więc ZUS powinien nam bez zmniejszenia wypłacać od miesiąca, w którym kończymy 60 lat. Kolejny raz w stosunku do kobiet z rocznika 1953 stosuje się mieszankę przepisów – trochę po nowemy i trochę po staremu
  Baszko, Kibicu, Jot i wszyscy mogący nam pomóc – jak dochodzić swoich praw ? Czy wysłać pismo do ZUS ? Którymi przepisami poprzeć nasze żądanie wypłaty wg. tych przepisów na których obecnie pobieramy wcześniejsze emerytury? Serdecznie wszystkich pozdrawiam, Maria.

  OdpowiedzUsuń
 85. Nic nigdzie nie zdziałamy,poki nie bedzie nowelizacji do nowej ustawy emerytalnej obowiazujacej od stycznia 2013.Wszystkim nam dopisuje sie miesiac na kwartal i przechodzimy wg nowej ustawy zamiast wg starej.Nie mamy narazie innego wyjscia jak wycofywac złozone i przeliczone wnioski o emeryture powszechna i czekac na zmiany.Troche tutaj mamy "MARII" więc nie wiem,czy pani jest nowa i przeslala petycje do Senatu?,jezeli nie prosze poszukać powyżej i wysłac.Wszystkie wysylamy i czekamy co dalej.Pozdrawiam rownież Maria z DG:))

  OdpowiedzUsuń
 86. Nie jesten nowa, petycję wysłałam , moje koleżanki również, pozdrawiam, Maria.

  OdpowiedzUsuń
 87. Do Marii- popieram twoje zdanie, emerytura powinna być w całości wypłacana w miesiącu 60 urodzin, przeczytałam wypowiedz Wandy z Mazur, która pisała, że otrzymuje całą emeryturę od m-ca lipca , kiedy ukończyła 60l.Więc jak to jest? Czyżby ZUSy inaczej interpretowały tę sprawę? W końcu jesteśmy na wcześniejszej emer. i nowe przepisy nie powinny nas dotyczyć.
  Sławka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pelną emeryture ale wczesniejsza a nie powszechna.

   Usuń
  2. Oczywiście , że pełną emeryturę wcześniejszą o czym piszę powyżej. Powinnyśmy otrzymywać ją z chwilą ukończenie 60l, a nie jak to rob iZUS dodając naszemu rocznikowi" miesiące" do jej otrzymania. W końcu to nie nowa emerytura w powszechnym wieku emerytalnym, tylko stara, która otrzymałyśmy w 2008r.
   Sławka

   Usuń
 88. Slawko co rusz to dowiadujemy się czegos nowego o naszych emeryturach .Nie wiem ,ile w tym prawdy ,ale brzmi wiarygodnie skoro zlozylysmy wniosek o wczesniejsze do konca grudnia 2008 /ile to procent?/to ZUS powinien nas przeliczyc w chwili osiagniecia wieku emerytalnego wg starej ustawy tak ja przechodzilysmy na wczesniejsze.Ja osobiscie nie otrzymalam po ukonczeniu 60 lat i jeden miesiac ani grosza więcej od ZUS.Ostatnia moja decyzja z ZUS to waloryzacja.To jak to w koncu jest???czy przepisy ZUS obowiazuja jednakowe w calej POLSCE,czy co miasto to inaczej?i co jjest obowiazkiem i prawem dla pracownikow ZUS.Maria z DG

  OdpowiedzUsuń
 89. Z tego co przed chwila przeczytalam kiedy ZUS przyznaje z urzedu emeryture w chwili ukonczenia 60 lat wynika,ze tak sie dzieje w przypadku pobierania renty, a w innych przypadkach to tylko na nasz wniosek.Maria

  OdpowiedzUsuń
 90. Ja przy okazji wniosku , który złożyłam o przeliczenie emerytury otrzymałam informację o tym, ze " swiadczenie od 1.04.13 w pełnej wysokości z uwagi na ukończenie wieku emerytalnego"/ dopisano długopisem/
  Pozdrawiam Sławka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A ja żadnego wniosku nie składałam do ZUS. Jak ukończyłam 60 lat ZUS sam zaczął mi wypłacać PEŁNĄ kwotę emerytury / miałam pomniejszoną bo jeszcze pracuję /.
   Doliczono mi tylko 1 miesiąc bo jestem urodzona na początku lutego i pełną emeryturę dostałam już za marzec 2013 r.
   Byłam bardzo mile ździwiona że nie musiałam niczego ZUS "przypominać".

   Usuń
  2. Ja tez żadnego wniosku nie składałam , tylko zaświadczenie o przepracowanych kolejnych miesiącach i tam w nowej decyzji dopisano o wypłacie całej wcześniejszej emerytury.
   sławka

   Usuń
 91. W Pani przypadku z godz.22.52 rozumiem ze wzgledu na prace i pobieranie wczesniejszej emerytury byla oblizona w wieku 60 lat obowiazule pelna,ale to nie wyliczona emerytura w wieku powszechnym tylko wczesniejsza w 100%.Zadalam to pytanie prawnikowi z ZUS poniewaz z tego co wyczytala, z urzedu ZUS przelicza tylko emeryture tym co pobierali renty.Emerytom pracujacym na ich wniosek-chyba Panie cos pomylily i wprowadzaja w blad inne osoby.Maria z DG

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jestem emerytką pracującą i nic nie pisałam do ZUS o tym że kończę 60 lat i mają mi płacić całą kwotę.
   Po prostu dostałam kasę na konto. :)

   Usuń
  2. A w którym miesiącu wypłacili? Na pewno nie w miesiącu 60 urodzin, tylko później. Dodali miesiące w zależności od kwartału i to jest niesprawiedliwe. Nowa ustawa nie powinna nas dotyczyć- jesteśmy na wcześniejszych emeryturach, chyba że ty masz tzw. powszechną

   Usuń
  3. Szkoda ze nie zaskarżyłam decyzji ZUSu , ale teraz już jest za późno . Urodziłam się w marcu , całość wcześ. emer.wypłacili w kwietniu. Za późno się zorientowałam , przegapiłam termin składania odwołania . Może któraś z Pań to zrobiła lub zrobi? To dodatek do wpisu powyżej.

   Usuń
  4. Szczerze mówiąc nawet nie pomyślałam o tym - nie byłam uświadomiona ale nawet gdybym była uświadomiona to nie mam ochoty ciągać się po sądach - wystarczy mi zupełnie moc wrażeń związanych z walką o "zaległe".
   Jak znam życie to na pewno bym przegrała sprawę bo.....przepisy na dzień dzisiejszy są takie jakie stosuje ZUS czyli rocznik 53 ma już płacone " po nowemu".
   Szkoda mi zdrowia.....

   Usuń
 92. Nasza wspaniała Jot! A może sprawy pokrzywdzonych kobiet z rocznika 1953 mógłby podjąć i przy Twojej współpracy reprezentować mecenas? Dzisiaj zobaczyłam w internecie, że żona Prezydenta, Anna Komorowska jest również z rocznika 1953, może ktoś miałby odwagę poprosić ją o wsparcie w naszej sprawie? Emerytka z zachodniopomorskiego

  OdpowiedzUsuń
 93. W tej chwili jest 199 wpisów, więc mój 200 piszę jako ostrzegawczy ;)

  Dopóki nie będzie nowego miejsca, proszę nie dodawać nowych wpisów, bo powyżej 200 w "zakładkach" komentarze nie ładują się.

  Jot

  OdpowiedzUsuń