31 grudnia 2013

2014Marzeń o które warto walczyć,
                    radości, którymi warto się dzielić,
przyjaciół z którymi warto być
i nadziei bez której nie da się żyć.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, oby nie był gorszy od minionego,
ale decydowanie lepszy w sprawach finansowych i zawodowych życzą adminka Izabela z mamą

                                      
Specjalne życzenia
zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń w Nowym 2014 Roku składam:
Panu Krzysztofowi.

28 grudnia 2013

Rząd zadba o seniorów. Przyjęto założenia długofalowej polityki senioralnej

Rząd przyjął założenia polityki senioralnej na lata 2014-2020. Na aktywizację społeczną seniorów zostanie przeznaczonych 280 milionów złotych. - Nie jest to wigilijny prezent. To jest nasza robota, nasz obowiązek - mówił Donald Tusk po posiedzeniu rządu.

Długofalowa polityka senioralna to pierwszy tego typu dokument dotyczący polityki państwa wobec osób starszych. Ujęto w nim szeroko różne aspekty życia i funkcjonowania seniorów – od zagadnień związanych ze zdrowiem i samodzielnością osób starszych (w tym usług medycznych, opiekuńczych i społecznych), bezpieczeństwem, aktywnością zawodową, edukacją, zaangażowaniem obywatelskim i wolontariatem, uczestnictwem w kulturze, po relacje międzypokoleniowe. Realizacja przedstawionych w dokumencie kierunków działań pozwoli przygotować społeczeństwo na społeczne i ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności, umożliwi wydłużenie okresu aktywności zawodowej oraz wykorzystanie potencjału osób starszych.
Politykę senioralną zdefiniowano jako szerokie spektrum działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz organizacji i instytucji realizujących zadania i podejmujących inicjatywy tworzące warunki dla godnego i zdrowego starzenia się.
Celem polityki senioralnej będzie wspieranie i zapewnianie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia samodzielnego, niezależnego
i satysfakcjonującego życia, nawet z uwzględnieniem pewnych ograniczeń funkcjonalnych.
ZDPS koncentruje się na ośmiu obszarach dotyczących różnych wymiarów życia seniorów – zdrowie i samodzielność, aktywność zawodowa, aktywność edukacyjna, obywatelska, kulturalna, wolontariat, srebrna gospodarka.
Jednym z priorytetów przedstawionych w dokumencie jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy. Przedłużenie ich aktywności zawodowej ma fundamentalne znaczenie dla całego rynku pracy. ZDPS stanowi w tym zakresie dokument komplementarny wobec Programu Solidarność Pokoleń 50+.
Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia oraz rozwój usług medycznych mają wspierać seniorów w jak najdłuższym utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielności. Dzięki temu będą mogli nie tylko kontynuować aktywność zawodową, ale i uczestniczyć w wybranych formach życia społecznego.
Specjalnie dostosowana do potrzeb i zainteresowań osób starszych oferta edukacyjna oraz w konsekwencji wzrost ich udziału w różnego rodzaju kursach i zajęciach edukacyjnych to kolejny z celów polityki senioralnej. Jednym z rozwiązań w tym zakresie jest wspieranie rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W obszarach aktywności obywatelskiej oraz wolontariatu położono nacisk na zaangażowanie osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy kraju, wykorzystanie ich umiejętności i potencjału oraz nabywanie przez seniorów nowych kompetencji.
Współczesne społeczeństwa charakteryzują się dynamicznymi zmianami w strukturze demograficznej. Ich cechą jest niski wskaźnik dzietności i wydłużająca się długość życia osób starszych. Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. osoby po 60. roku życia będą stanowić ok. 25 proc. ludności Polski. Jest to zjawisko, które w dalszych latach będzie narastać, przewiduje się, że w 2030 r. odsetek osób po 60. roku życia wyniesie blisko 30 proc. To powoduje, że polityka społeczna państwa musi przygotować odpowiednie mechanizmy, które pozwolą zagospodarować populację seniorów, ich intelektualne i zawodowe możliwości m.in. poprzez dobrze zorganizowaną opiekę zdrowotną, promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną, rozwój umiejętności zawodowych dzięki ofercie edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby osób starszych czy rozwój usług społecznych i opiekuńczych.

24 grudnia 2013

Boże Narodzenie 2013

 
 
Wszystkim Państwu życzę z całego serca   
zdrowych, radosnych, rodzinnych i  spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia

Adminka z Mamą

23 grudnia 2013

Kobiety rocznik 1953 3

W związku z przeładowaniem komentarzy pod poprzednim
postem bardzo proszę o przeniesienie dyskusji pod ten post.


Adminka Izabela

21 grudnia 2013

Kobiety rocznik 1953 2

W związku z przeładowaniem komentarzy pod poprzednim
postem bardzo proszę o przeniesienie dyskusji pod ten post.


Adminka Izabela

19 grudnia 2013

Kobiety rocznik 1953 (wcześniejsze emerytki) dyskryminowane wnoszą o zmianę przepisów

Kobiety, które od końca 2008r. przez 5 lat korzystały z prawa do wcześniejszej emerytury zostały poszkodowane przez nowelizację przepisów emerytalnych z dnia 11 maja 2012r., która weszła w życie od 01.01.2013r. ponieważ przed obliczeniem świadczenia z nowego systemu ZUS ma obowiązek potrącić z konta emerytki każdą wypłaconą jej kwotę emerytury wcześniejszej i to brutto! Kobiety '53 nie mogły złożyć wniosku o przyznanie im emerytury przed wejściem w życie nowelizacji czyli do końca 2012r., bo nie osiągnęły wtedy jeszcze powszechnego wieku emerytalnego 60 lat. Zatem obowiązujące od tego roku przepisy ustawy emerytalnej dyskryminują je ze względu na wiek. Kobiety '53 są również nierówno traktowane ze względu na płeć. Mężczyźni z rocznika '48, którzy w tym roku ukończą powszechny wiek emerytalny, zachowali bowiem prawo do przeliczenia ich wcześniejszej emerytury na dotychczasowych zasadach. Kobiety '53 są ostatnim rocznikiem wcześniejszych emerytek, które mogłyby skorzystać, a nie stracić (szacuje się, że te kobiety stracą ok. 40% dotychczasowego świadczenia) na dotychczasowych zasadach z przejścia ze starego do nowego systemu emerytalnego. Ponadto Kobity '53 mają poczucie, że prawo działa wstecz, bo nikt nie informował przed laty osoby chcące przejść na wcześniejszą emeryturę, że będzie się to wiązało z tak niewyobrażalnymi restrykcjami finansowymi. Podsumowując, wprowadzone przez nowelizację rozwiązania naruszają szereg konstytucyjnych zasad w tym zasadę zaufania do państwa i prawa, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę równości obywateli.
W związku z powyższym kobiety '53 wnoszą petycję do Senatu RP o zmianę przepisów i tym samym równe traktowanie kobiet ze względu wiek i ze względu na płeć. 

Drodzy Państwo!
Panie z rocznika 1953 proszą o pomoc!
Wystarczy wejść na stronę:
i wypełnić ramkę po prawej stronie następnie kliknąć 
PODPISZ TO.
Tak niewiele trzeba aby pomóc Paniom z rocznika 1953

18 grudnia 2013

Od Pani Danieli 2

W związku z przeładowaniem komentarzy pod poprzednim
postem bardzo proszę o przeniesienie dyskusji pod ten post.


Adminka Izabela

17 grudnia 2013

Od Pani DanieliKochani Blogowicze,

Poprosiłam Naszą Adminkę Izabelę, aby wydrukowała moje podziękowanie. Może napisałabym zwyczajnie pod postem, ale moim zdaniem, byłoby za mało widoczne.  Skrytykowana niedawno za pisanie komentarza dużymi literami, że taki sposób komunikowania się w internecie jest niezgodny z zasadą „ Netykiety”, obiecałam już takiego błędu więcej nie popełnić, więc muszę być konsekwentna. Dlatego wybrałam taką formę podziękowania, ale wracam do meritum.
Moje urodziny 16 grudnia 2013r. pod względem ilości otrzymanych życzeń są niepowtarzalnym ewenementem. Takie zdarzenie dotknąć może tylko szczęściarzy, porównywalnie do wygranej w „lotka” i nie szans na powtórkę, gdyż „ nic dwa razy się nie zdarza”, jak mówią słowa piosenki. Otrzymałam życzenia urodzinowe ( imienin nie obchodzę, bo jak byłam dzieckiem, nie było takiego imienia w kalendarzu) z różnych zakątków Polski, a nawet z zagranicy.
Dzięki Wam jestem po prostu przeszczęśliwa!!!
W pierwszej kolejności dziękuję Naszej kochanej Admince – Izabeli. Kierowane do mnie życzenia urodzinowe w imieniu wszystkich blogowiczów są przepiękne i wzruszające, a bukiet kwiatów niepowtarzalny.
Dziękuję Marianowi za odwagę działania, za pomysł zainteresowania zaistniałą krzywdą „zawieszonych” emerytów senatorów z PIS-u i rewelacyjny pomysł utworzenia tego bloga, a w konsekwencji powstania wielkiego emeryckiego ruchu społecznego.
Szczególne podziękowania kieruję do „czuwającego” nad naszymi sprawami Kibica, którego słowa kierowane pod moim adresem, są nie do przecenienia, więc je zacytuję: „ … niewiele osób dostaje w urodzinowym prezencie ustawę. I to w dodatku taką, na którą miało się wpływ.”
To dla mnie wielka satysfakcja usłyszeć takie stwierdzenie od tak ważnej i godnej zaufania osoby na blogu.
Wielkie podziękowania dla moich blogowych, sprawdzonych Przyjaciółek – Teresy i Wigi, pozdrawiam również Annę ( autorkę ostatnich pism w sprawie odsetek).
Nie mogę pominąć w moich podziękowaniach moich kochanych „podopiecznych” - przepraszam, że tak ich nazwałam, ale mam nadzieję, że się nie obrażą, m.in. Mariannę, Barbarę, Annę, Bożenę, Xenefonta. Oni wyzwolili we mnie motywację i inspirację do działania.
Wiele osób składających mi życzenia w tym uroczystym dla mnie Dniu, do których miałam pocztę e-mailową, otrzymały ode mnie osobiste podziękowania z załącznikiem zdjęciowym.
Wszystkim pragnę serdecznie podziękować za zaufanie i za wiarę w ostateczne zwycięstwo!!!
Przypomnę, że najpierw wysyłaliśmy pisma w ramach konsultacji społecznych do MPi PS, do Senatu, do wszystkich związków zawodowych oraz do różnych instytucji społecznych. Tutaj należy zanotować pierwszy sukces, bowiem nastąpiła korzystna dla nas zmiana projektów ustawy. Jednak były jeszcze wątpliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o art. 3 projektu rządowego, który został projektem wiodącym.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi, dosłownie „rzutem na taśmę”, przy pełnej mobilizacji blogowiczów, udało się nam skłonić posłów do zmiany brzmienia projektu ustawy, aby zapis przepisów był precyzyjny, czytelny i uniemożliwiający możliwość interpretacji. Można wyciągnąć wniosek, że setki, a może tysiące wysłanych przez nas listów, e-maili i fax-ów przyniosły oczekiwany efekt i nie było to pozbawione sensu.
Bardzo się cieszę, że wspólnie udało się nam zwyciężyć i wygrać tę sprawę. To jest nasza wspólna zasługa!
Mam nadzieję, że teraz będzie już „z górki”!
Jak już odzyskamy należne nam pieniądze, to odetchniemy z ulgą.
Jednak już teraz powinniśmy poprosić Adminkę, Xenefonta ( mieszkającego w okolicy) i Panią Marię G. z Olsztyna, aby fajnie zaplanować nasze spotkanie w Augustowie, na przykład podczas tegorocznej „Majówki”. Oczywiście jestem otwarta na inne propozycje, ale myślę, że spotkanie blogowiczów w realnej rzeczywistości, w pięknym zakątku polskiej krainy,  w miejscu zamieszkania Adminki, w Augustowie - byłoby dla nas wszystkich  niezapomnianym wspomnieniem!
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za życzenia i serdecznie pozdrawiam!!!
Daniela


16 grudnia 2013

Wypłata zawieszonych emerytur tylko na wniosek

Bożena Wiktorowska


O wypłatę wstrzymanych pieniędzy mogą się ubiegać wszyscy pracujący emeryci, którym ZUS zawiesił świadczenia z powodu kontynuowania zatrudnienia po 30 września 2011 r.


Do Senatu trafi uchwalona właśnie przez Sejm ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Na tej podstawie prawo do wypłaty za ten okres będą mieć wszystkie osoby, które nabyły uprawnienia do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. Do tej grupy zostali zaliczeni więc nie tylko ci, którzy od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. mieli prawo do świadczenia, nie mając obowiązku zwolnienia się z pracy, ale także pozostali emeryci posiadający uprawnienie do takiego świadczenia bez względu na datę przyznania (przed 1 stycznia 2011 r.).
– Podstawowym kryterium jest zawieszenie wypłaty emerytury przez ZUS, poczynając od 1 października 2011 r. Dotknęło to osoby, które nie dostarczyły do organu rentowego świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą – wskazuje Karolina Miara, adwokat współpracująca z Kancelarią Kochański, Zięba i Partnerzy, specjalizująca się w sprawach z ubezpieczeń społecznych.
Podstawą do wypłaty zawieszonej emerytury będzie wniosek złożony przez samego zainteresowanego. ZUS wyda decyzję w takiej sprawie w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności.
Bez wypłaty
Przyznanie prawa do wypłaty zawieszonych emerytur osobom, które do 31 października 2011 r. nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (czyli w przypadku kobiet 60 lat, a mężczyzn – 65 lat), nakłada na zainteresowanych dodatkowe obowiązki. Osoby te muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodów za lata 2011 i 2012. Obowiązują ich przepisy dotyczące wstrzymywania wypłaty świadczenia określone w art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
A to oznacza, że jeśli przychody ubiegającego się o wypłatę zawieszonej emerytury przekroczyły w tym okresie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to zainteresowany i tak nic nie dostanie. Wyrok sądu
ZUS wypłaci poszkodowanym sumę należnych emerytur z uwzględnieniem waloryzacji. Kwota w ten sposób obliczonego świadczenia zostanie zwiększona o ustawowe odsetki.
– Wszyscy ubiegający się o takie świadczenia muszą jednak pamiętać, że przysługują one tylko do dnia wejścia w życie ustawy – dodaje Karolina Miara.
Inaczej będzie wyglądać sytuacja osób, które już otrzymały zaległe emerytury na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. W przypadku, kiedy sąd nie orzekł o odsetkach lub takie roszczenie zostało oddalone, to zainteresowani mogą złożyć wniosek o ich uregulowanie od zasądzonej kwoty. Wielkość ta będzie liczona do dnia wypłaty, o ile zainteresowany otrzymał swoje pieniądze przed wejściem w życie ustawy. Jeśli zaś wypłata nastąpiła już po tym terminie, wówczas prawo do odsetek przysługuje tylko do dnia rozpoczęcia obowiązywania nowych przepisów.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Czeka na akceptację Senatu

15 grudnia 2013

Pani Daniela

Pani Danielo
z okazji urodzin,
w imieniu wszystkich blogowiczów
życzę Pani:
Zdrowia -
Bo to najważniejsze,
Miłości -
Bo to najpiękniejsze.
Prawdziwych przyjaciół -
Bo to najcenniejsze,
Dobrego humoru -
Bo to lekarstwo na wszystko,
Samych pięknych dni
i spełnienia najskrytszych marzeń
Budżet odda zawieszone emerytury

Mariusz Rzemek

Do emerytów trafi miliard złotych - Sejm nareszcie przyjął ustawę przewidującą zwrot świadczeń zawieszonych w październiku 2011, pieniądze dostanie tylko ten kto złoży wniosek.
Posłowie zagłosowali niemal jednogłośnie za tym, by budżet oddał emerytury, których wypłata została zawieszona w 2011 r., po tym jak pobierający je pracownicy nie zrezygnowali z etatu. Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. dotyczy prawie 40 tys. osób, głównie pracowników administracji publicznej i samorządowej, a także nauczycieli szkół powszechnych i akademickich. To najczęściej oni w latach 2009-2010 korzystali z możliwości przejścia na emeryturę bez konieczności rezygnacji z pracy.
Po tym jak pod koniec 2010 rząd wdrożył plan oszczędnościowy, musieli się oni zdecydować co wybierają - emeryturę czy etat. Osoby, które nie zrezygnowały z pracy miały mieć zawieszone świadczenia z ZUS od października 2011 r. Jak się później okazało, zgodnie z przewidywaniami rządu prawie 40 tys. osób nie zrezygnowało z pracy, dzięki czemu budżet zaoszczędził przeszło 800 mln zł, na zawieszonych im świadczeniach.
Rok później, w listopadzie 2012 r., Trybunał Konstytucyjny uznał jednak zawieszenie przyznanych już i wypłacanych emerytur za niezgodne z konstytucją.
Teraz rząd zwróci emerytom miliard złotych, bo należne im kwoty zostaną powiększone o odsetki.
Wniosek o wypłatę zawieszonego świadczenia będzie można złożyć dopiero za kilka tygodni. Ustawa musi przejść jeszcze przez Senat i do jej wejścia w życie niezbędny jest także podpis Prezydenta i publikacja w Dzienniku Ustaw. Należy się spodziewać że proces legislacyjny szybko się zakończy. Z każdym dniem narastają bowiem odsetki należące się emerytom od zawieszonych im świadczeń.
Co ważne z przepisów zniknęło ograniczenie w postaci rocznego okresu na złożenie wniosku do ZUS o wypłatę zawieszonego świadczenia. W myśl ostatecznej wersji ustawy będą oni mogli upomnieć się o należne im pieniądze po wielu latach Nie będzie jednak sensu zwlekać, ze złożeniem wniosku, gdyż zgodnie nowymi przepisami odsetki od zaległości będą bowiem liczone do dnia wejścia ustawy w życie. W głosowaniu w Sejmie przeszły poprawki opozycji przewidujące liczenie odsetek do momentu złożenia wniosku w sprawie wypłaty.
Osoby, które ciągle sądzą się z ZUS o wypłatę tego świadczenia mogą zacząć szykować wniosek o wycofanie sprawy z sądu. Do czasu zakończenia procesu nie mają oni prawa skorzystać z tej ustawy. Jeśli wycofają sprawę z sądu powinni szybko dostać wypłatę należnych pieniędzy z ZUS, bez dalszego czekania na często odległy termin rozprawy.

13 grudnia 2013

Sejm przyjął ustawę dotyczącą wypłaty zawieszonych emerytur

Artykuł ze strony wp.pl

Sejm przyjął w piątek ustawę dotyczącą wypłaty emerytur zawieszonych niekonstytucyjnym przepisem. Posłowie nie zgodzili się na poprawki PiS wydłużające okres, za jaki przysługiwałyby odsetki od zawieszonego świadczenia. 
Za przyjęciem ustawy głosowało 440 posłów, jedna osoba była przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.  
Projekt ustawy powstał w odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., który za niekonstytucyjną uznał obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. zasadę zgodnie z którą, aby uzyskać prawo do emerytury, trzeba się zwolnić z pracy, przynajmniej na jeden dzień. Na skutek tego przepisu, jeżeli ktoś po 1 października 2011 r. nie rozwiązał umowy o pracę - choćby na jeden dzień - ZUS zawieszał mu wypłatę emerytury.

Trybunał uznał za niekonstytucyjny przepis zmuszający do rozwiązania umów o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej uzyskali prawo do emerytury. Wyrok TK nie ma zastosowania do osób, które nabyły prawo do emerytury od 1 stycznia 2011 r. lub później.

By dostosować przepisy do wyroku TK powstały dwa projekty ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. - senacki i rządowy.

Podkomisja stała sejmowej komisji finansów przygotowała na ich podstawie jednolity projekt za wiodący uznając tekst rządowy. Zgodnie z nim zaległe świadczenia będą wypłacane emerytom, którzy nabyli prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. kontynuowali pracę u dotychczasowego pracodawcy. Podstawą do obliczenia należnej emerytury będzie suma zawieszonych świadczeń w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami i uwzględnieniem waloryzacji.

Buta i arogancja władzy ministra Buciora
Nasz kochany Marian nie wytrzymał i po wystąpieniu szanownego pana wiceministra napisał pełen oburzenia komentarz we wczorajszej dyskusji. Tak, masz rację Marianku, to co wczoraj plótł pan podsekretarz stanu pokazało nam całą butę
i arogancję władzy, rządzącej PO.
Jakoś mi się udało odsłuchać całość transmisji dotyczącej naszej ustawy. Widać, że ktoś musiał przekonać Tuska, że zwrot emerytur nam się należy, ale widać też wyraźnie, że MPiPS dalej nie może się pogodzić z porażką w TK.  A jakie górnolotne słowa o „oszczędnościach” w 2011 roku padały z ust pana wiceministra (nota bene absolutnie nie związanych z zawieszeniem emerytur). I żonglerka słowna, jakoby art.103A nadal generował „oszczędności”  rzędu miliarda rocznie dla budżetu. To oczywiście ministerstwo, zdaniem pana Buciora, ma rację,  emerytury można było zawiesić, ale  ten okropny TK ośmielił się po sześciu latach zmienić zdanie i art. 28 z 2010 r. kazał wyrzucić do kosza, no, rządzący oczywiście wykonają wyrok Trybunału, ale jak pan dyr. Januszek perorował na podkomisji , ten wyrok zapadł tylko przewagą jednego głosu.
Kochani, przepraszam za słowo, ale „rzygać się chce” jak się słyszy taką arogancję rządzących i pogardę dla tych co się ośmielili im przeciwstawić. Koalicja była tak pazerna, że zaryzykowała odebranie praw nabytych, licząc na „swojego” szefa TK, że nie da im zrobić krzywdy i pomimo uznania przez TK, że przepisy nie do końca są zgodne z konstytucją, to z uwagi „na interes i sytuację budżetu” Trybunał ich nie zakwestionuje. A co zrobił TK choćby z waloryzacją kwotową?, a kilku innymi finansowymi wpadkami rządzących? – zaklepał.
Ale zostawmy już to. Szlachetna propozycja pani poseł Bańkowskiej (to nie jest poprawka, a prośba do Senatu), co do dziedziczenia roszczenia o zaległe, raczej nie ma szans, bo po pierwsze, koalicja rządzi w Senacie, a po drugie, nawet gdyby Senat coś tu zmienił, to w Sejmie i tak to odrzucą, arytmetyka jest bezlitosna. Powinniśmy się codziennie gorąco modlić, aby sprawa wreszcie się skończyła i pan Prezydent podpisał ustawę (dopiero wtedy odetchnę, że wygraliśmy).
Śledźmy więc dziś pilnie transmisję z Sejmu (mam nadzieję że izba wreszcie ustawę przegłosuje (niestety pewnie bez poprawki pani poseł Rafalskiej), od 18 grudnia śledźmy posiedzenie Senatu i tu gorąca prośba do Mariana, aby przekonał marszałka Karczewskiego i senatora Skurkiewicza, żeby Senat nic nie majstrował przy ustawie, czekajmy na styczniowe posiedzenie Sejmu, a potem na podpis Prezydenta (oby tylko pani Wóycicka tylko czegoś głupiego mu nie doradziła),
a wszystkim „odwieszonym” wszystkiego naj, naj, naj… z okazji Gwiazdki
i Nowego Roku
Krzysztof