23 października 2012

Apel nr 2

Drodzy Państwo!
Już po raz kolejny zwracam się do Państwa z apelem-prośbą.
Do dnia rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym 
co raz mniej czasu.
Kto może, ma ochotę, 
jest z okolic Warszawy 
lub z samej Warszawy bardzo proszę aby  
13 listopada 2012 roku o godzinie 9.00
pojawił się na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym.  
Adres Trybunału Konstytucyjnego:
00-918 Warszawa,  Al. Szucha 12 A
 
Uważam, że Emeryci powinni pokazać, że są silną, zgraną grupą.
Pokażmy wszystkim, że potrafimy walczyć o swoje.
Mile widziane transparenty, flagi i inne gadżety.

Bardzo proszę osoby, 
które na pewno pojawią się w Warszawie 
o przesłanie takiej informacji na e-maila
emerytura.zawieszenie@wp.pl
Zrobię wstępną listę "obecności"
 
Uważam,że bardzo ważny jest tak zwany szum  medialny.
Ze swej strony obiecuję poinformować wszelkie możliwe stacje telewizyjne i radiowe.

Niechaj nas widzą i słyszą!!!!!!!!!!

12 października 2012

ZUS wyda na paliwo 13,7 miliona złotych

Artykuł z  wp.pl


Chociaż emerytury są dramatycznie niskie, ceny w sklepach zdecydowanie za wysokie to jednak nie przeszkadza urzędnikom z ZUS zamawiać 2,4 miliona litrów paliwa. Według szacunków Faktu, przy założeniu ceny litra paliwa na poziomie 5 złotych i 70 groszy ZUS zapłaci za zamawiane paliwo ponad 13,7 miliona złotych.
Benzyna będzie tankowana do limuzyn i pozostałych samochodów będących w stajniach 43 terenowych oddziałów i centrali ZUS w Warszawie. Urzędnicy przewidują, że w czasie dwóch lat zużyją 1 milion 449 tysięcy 476 litrów oleju napędowego oraz 965 tysięcy 517 litrów benzyny bezołowiowej Pb95. Chociaż jak zastrzegają – ilości te mogą ulec zmianie.

Paliwo będzie wykorzystywane do urzędniczych samochodów od 1 stycznia 2013 do końca grudnia 2014. W każdym roku do samochodów wlanych będzie połowa zamawianego paliwa. Czy ZUS-owcy będą musieli nosić przy sobie twardą walutę żeby zatankować służbowe wozy? Nic z tych rzeczy. Zgodnie z duchem czasu będą się posługiwać kartami płatniczymi. 
– Zakup paliwa będzie odbywał się bezgotówkowo, na podstawie kart identyfikacyjnych,wydanych dla wszystkich pojazdów, jednak nie więcej niż 360 sztuk. Karty te muszą być zabezpieczone kodem PIN. – zaznaczają urzędnicy w zamówieniu. Można z tego wywnioskować, że właśnie około 360 samochodów stoi w garażach ZUS. Będą wydane również specjalne karty, na okaziciela. W centrali ZUS takie karty otrzymają dwie osoby w każdy z oddziałów po jednym z pracowników . – Wykonawca zobowiązany będzie również do dostarczenia do Centrali ZUS dwóch kart, a na wniosek do każdego z Oddziałów po jednej karcie, wystawionych na okaziciela. Karty te zostaną wydane bezpłatnie, w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy dla Centrali ZUS, a dla Oddziałów w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku. – zastrzegają urzędnicy.

Kraj pogrąża się w kryzysie, a ZUS tankuje dalej ... 

5 października 2012

Zapraszam na szampana :)


Licznik odwiedzin

201,675

ZUS zapłaci odszkodowanie za popełnione błędy

Artykuł z Dziennik Gazeta  Prawna z dnia 4.10.2012
autor: Bożena Wiktorowska


Rodzice chorych dzieci, którzy nie odwołali się od wyroku odbierającego im wcześniejszą emeryturę, nie mają podstaw do wznowienia postępowania w wyniku wyroku ETPC. Z tego też powodu ZUS wypłaci odszkodowania od 8 tys. do 12 tys. euro tylko 130 rodzicom chorych dzieci, których sprawy czekają na rozpatrzenie przed trybunałem.
– Ale to nie zwalnia polskich władz z dokonania zmiany w ustawodawstwie – wyjaśnia Karolina Miara, adwokat z Warszawy.
Zgodnie z art. 46 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1995 r. nr 36, poz. 175) państwa zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego wyroku ETPC we wszystkich sprawach, które ich dotyczą.
– Osoby zainteresowane skarżeniem polskich instytucji powinny wiedzieć, że finansowe zadośćuczynienie w formie odszkodowania nie zawsze odzwierciedla negatywne konsekwencje pogwałcenia praw poszkodowanych – dodaje Karolina Miara.
Wyrok może więc nałożyć na pozwane państwo obowiązek ponownego rozpatrzenia sprawy. Trybunał może także wskazać konieczność zmiany praktyki sądowej.
– Sprawą ważniejszą niż ochrona praw nabytych są kwestie poszanowania mienia. Trybunał wykazał, że nikogo nie można pozbawiać własności, chyba że przemawia za tym interes publiczny. A przecież wypłata wypracowanych przez nas emerytur nie spowodowała zawalenia się budżetu – komentuje Marian Strudziński z Radomia, który rozpoczął ogólnopolską akcję emerytów walczących z ZUS.
Obecnie ta grupa osób czeka na 13 listopada, kiedy to polski Trybunał Konstytucyjny wznowi rozprawę dotyczącą wniosku grupy senatorów (sygn. K2/12), w którym skarżą przepisy odbierające prawo do emerytury osobom, które nie zwolniły się z pracy.
– Sposób walki z ZUS został wyznaczony, więc wiemy, jak wygrać sprawę przed unijnymi sądami – dodaje Marian Strudziński.
Przypomnijmy, że wyrok ETPC z 2 października 2012 r. (sygn. 25360/04) ma związek z przyznaniem wcześniejszych emerytur osobom spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28, poz. 149)
.

2 października 2012

Polscy rodzice wygrali z ZUS przed Europejskim Trybunałem

Artykuł ze strony wp.pl

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł we wtorek, że polski ZUS musi zapłacić 12 tys. euro odszkodowania matce opiekującej się chorym dzieckiem za to, że odebrał jej wcześniej przyznaną emeryturę. W Trybunale czeka ponad 120 podobnych skarg polskich rodziców.
To już drugi korzystny dla polskich rodziców wyrok Europejskiego Trybunału w sprawie wcześniejszych emerytur przysługujących pracownikom opiekującym się dziećmi wymagającymi stałej opieki (tzw. EWK).
W sprawie, która była rozpatrywana we wtorek, rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpierw w 2001 r. przyznał taką wcześniejszą emeryturę Albinie Rusin, matce chorego dziecka, a następnie rok później odebrał jej prawo do tego świadczenia; lekarz orzecznik stwierdził, że na podstawie zebranych dokumentów nie można uznać, iż dziecko wymaga stałej opieki matki. Tymczasem kobieta, zaraz po uzyskaniu prawa do emerytury, zrezygnowała z pracy, by opiekować się chorym dzieckiem.
Po przegranej w polskich sądach I i II instancji kobieta złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, ale ten odmówił rozpatrzenia jej. Rusin wniosła więc skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zarzuciła polskim władzom naruszenie art. 1 protokołu nr 1 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z tym przepisem każda osoba ma prawo do poszanowania swego mienia i nikogo nie można pozbawiać własności, chyba że przemawia za tym interes publiczny.

We wtorek ETPC orzekł, że Polska naruszyła ten przepis (sygn. 25360/04). Trybunał uznał, że decyzja rzeszowskiego ZUS o cofnięciu prawa do wcześniejszej emerytury, podtrzymana następnie przez polskie sądy, była naruszeniem prawa do własności w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1 do konwencji. Z tego powodu Trybunał zasądził na rzecz matki 12 tys. euro odszkodowania.

Uzasadniając wyrok, Trybunał podkreślił, że zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzą podstawowe prawa człowieka, w tym prawo własności, władze publiczne muszą działać szybko i w spójny sposób. Tymczasem decyzja ZUS o przyznaniu Albinie Rusin wcześniejszej emerytury pozostawała w obrocie prawnym przez jedenaście miesięcy, zanim ZUS dostrzegł swój błąd. Potem przez ponad dwadzieścia miesięcy sprawę rozpatrywały polskie sądy - zauważył Trybunał. W tym czasie matka pozostawała bez żadnych świadczeń. Według Trybunału fakt, że polskie władze nie domagały się zwrotu nienależnie wypłaconej emerytury, nie zrekompensował matce skutków odebrania jej tego świadczenia. Trybunał podkreślił, że po decyzji o przyznaniu emerytury Albina Rusin świadomie zrezygnowała z pracy. Wziął też pod uwagę to, że kobieta nie jest już w młodym wieku, mieszka w rejonie zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem i znalezienie nowego zatrudnienia zajęło jej pięć lat. 

Europejski Trybunał już raz rozstrzygał podobną sprawę - 15 września 2009 r. (sygn. 10373/05). Wówczas ze skargą do ETPC wystąpiła Maria Moskal. Kobieta w 2001 r. złożyła wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, a po przyznaniu jej tego świadczenia, zrezygnowała z pracy. W 2002 r. ZUS też cofnął jej decyzję o wypłacie wcześniejszej emerytury. Kobieta wygrała w ETPC. Trybunał orzekł 15 września 2009 r., że błąd władzy publicznej, w tym wypadku ZUS, nie może być naprawiany ze szkodą dla obywatela. Nie może go też pozbawiać środków do życia.

Problemem odpowiedzialności ZUS za swoje wcześniejsze błędne decyzje zajmował się także polski Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 28 lutego 2012 r. (sygn. K 5/11) stwierdził, że ZUS nie może dowolnie odebrać raz przyznanej emerytury lub renty, jeśli inaczej oceni te same dowody, na podstawie których wcześniej przyznał świadczenie. Lutowy wyrok TK nie dotyczył jednak bezpośrednio rodziców, którym w 2002 r. ZUS odebrał wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Wówczas obowiązywały inne przepisy, których Trybunał Konstytucyjny w swoim lutowym wyroku nie rozpatrywał.

1 października 2012

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

W związku z wieloma pytaniami odnośnie napisania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu  i braku odzewu ze strony pani Karoliny sama wyszukałam informacji na temat składania tejże skargi.

 Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu  

Skargę można napisać w języku polskim wysyłając ją bezpośrednio na adres:


The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
FranceSkarga powinna zawierać:

1) krótkie przedstawienie sprawy (streszczenie faktów i zarzuty);
2) określenie, które z wolności i praw zostały naruszone;
3) informacje o wykorzystywanych środkach prawnych;
4) zestawienie wydanych decyzji z krótką informacją o ich treści, dacie wydania i organie, który je
    podjął. Należy także dołączyć do listu kopie a nie oryginały tych decyzji, ponieważ dokumenty
    nie są później zwracane;
5) podpis skarżącego, ewentualnie jego przedstawiciela.

Skargi nie musi sporządzać prawnik, można ją napisać osobiście. Sprawa jest rozpatrywana nieodpłatnie, ale skarżący sam musi pokryć koszty np. prowadzenia korespondencji czy pomocy prawnej. Można zwrócić się do Trybunału o bezpłatną pomoc prawną. Trybunał sam nie szuka jednak prawnika, żeby pomógł napisać skargę i nie udziela informacji o przepisach prawnych obowiązujących w państwie, przeciw któremu skierowana jest skarga.

Aby zachować 6-miesięczny termin do wniesienia skargi wystarczy napisać na wskazany wyżej adres list zawierający jasno sformułowane szczegóły skargi. Wtedy kancelaria ETPCz odeśle formularz skargi oraz ewentualnie poprosi o uzupełnienie skargi o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub informacje.
Można też wnieść skargę od razu na odpowiednim formularzu.
 


Jego wzór znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:  TU 

Praktyczne wskazówki dotyczące wnoszenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  TUW początkowej fazie całe postępowanie toczy się pisemnie, nie ma więc w ogóle potrzeby osobistego stawiania się w Strasburgu.

Kiedy Trybunał uzna, że istotnie doszło do naruszenia praw określonych w Konwencji, może przyznać od państwa - słuszne zadośćuczynienie i ewentualnie zwrot wydatków poniesionych przez skarżącego na wniesienie sprawy. Nie unieważnia jednak krajowych decyzji, nie uchyla krajowych przepisów prawnych, nie rozstrzyga praw ponownie, ani nie podejmuje interwencji w sprawach skarżących bezpośrednio w organie władzy. 


Orzeczenictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości TU


Adres internetowy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: TUPostanowienia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołów Dodatkowych dotyczące sądownictwa:

Konwencja O Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2.
(Dz.U. z 1993r., Nr 61, poz. 284 z dnia 10 lipca 1993r.)