13 grudnia 2016

35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

            13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Za oficjalne powody podano gorszą sytuację gospodarczą i groźbę interwencji wojsk Układu Warszawskiego. Już w czasie fali strajków sierpnia 1980 roku władze komunistyczne rozważały możliwość wprowadzenia stanu wojennego w celu powstrzymania niepokojów społecznych i zgaszenia rodzącego się ruchu demokratycznego.
            Ograniczono działalność związków zawodowych i innych organizacji społecznych. NZSS "Solidarność" został rozwiązany, podobne jak Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zawiązek Artystów Polskich i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W PAXie dokonano zmian personalnych w kierownictwie. Wprowadzono ograniczenia w poruszaniu się po kraju, zakazano bez pozwolenia zmieniać miejsce pobytu, a gospodarka została podporządkowana celom militarnym. Obowiązywała także cenzura, a dodatkowo wprowadzono tryb doraźny w sądownictwie. Ponad 10 tys. osób zostało internowanych i aresztowanych. Protesty narodowe często były brutalnie tłumione przez ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej).
W pamięci najbardziej zapadła krwawa pacyfikacja kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981r., gdzie śmierć poniosło dziewięciu górników, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.
Osoby biorące udział w demonstracjach, opozycjoniści i działacze "Solidarności" byli szykanowani, zniesławiani i często zmuszani do podpisywania lojalek, czyli deklaracji lojalności w stosunku do władzy. Służby Bezpieczeństwa weryfikowały sędziów, nauczycieli, osoby związane z mediami.

           Społeczeństwo było niezadowolone z działań prowadzonych przez władze. Bojkotowano instytucje, które podlegały władzy, a dla przeciwwagi zakładano podziemne wydawnictwa. Swoją działalność rozpoczęło też radio "Solidarność". Duchowieństwo zaangażowało się w niesienie pomocy poszkodowanym przez państwo. Opozycjoniści byli wspierani przez organizacje międzynarodowe oraz związki zawodowe z innych państw. Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje ekonomiczne wobec Polski.
31 grudnia 1982 r. władze w związku z regresem w gospodarce i presją międzynarodową, zawiesiły stan wojenny, który 22 lipca 1983 r. został całkowicie zniesiony.

                    35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego to doskonała okazja, by zamanifestować przywiązanie do niepodległości Polski i pamięć o ofiarach komunistycznych zbrodni.

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zaplanowano we wtorek w całym kraju. Manifestacje i marsze przejdą m.in. ulicami Warszawy, Krakowa, Gdańska i Łodzi; poza nimi odbędą się także konferencje naukowe, koncerty, czy wystawy przypominające wydarzenia stanu wojennego.
 Instytut Pamięci Narodowej przygotował wiele uroczystości i imprez w całym kraju, by uczcić ofiary stanu wojennego, a także przypomnieć cenę, jaką zapłacili Polacy za decyzję podporządkowanej Moskwie ekipy Wojciecha Jaruzelskiego.

           Zapraszam wszystkich do włączenia się do akcji społeczno-edukacyjnej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło Wolności”. Odbędzie się 13 grudnia pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy, udział w niej weźmie wielu polityków i tysiące Polaków, którzy zechcą o 19.30 zapalić  w oknie świecę, by upamiętnić tych, którzy z powodu represji w czasie „grudniowej nocy” nie doczekali wolnej Polski.

Kampania społeczna IPN „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonało wielu mieszkańców Zachodu. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił Jan Paweł II, a wezwał do tego również ówczesny prezydent USA Ronald Reagan.


8 grudnia 2016

Inicjatywa ustawodawcza – art. 25 u 1b dzisiaj w Senacie


            Dzisiaj w Senacie odbędzie się posiedzenie połączonych komisji, na którym odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS


CZWARTEK, 8 GRUDNIA 2016 R.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza
godz. 9.00, sala 182
1.       Pierwsze czytanie projektu ustawy o ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk senacki nr 286).
2.       Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 288).

3.      Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 285).

Retransmisję z posiedzenia komisji senackich można obejrzeć pod linkiem
http://av8.senat.pl/9KRPSS52KU1211


Dla przypomnienia

Petycja „odszkodowawcza” BKSP-145-117/16

              Przypominam Państwu:
do 21 grudnia 2016 r. można składać petycje w sprawie podjęcia inicjatywy przez sejm o odszkodowanie za przymusową rezygnację z etatu. Wszyscy zainteresowani tą sprawą powinni koniecznie wysłać swoje pisma do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Można się wzorować na petycji Pani Heni, zamieszczonej na blogu w poście „Nowa petycja w Sejmie” dn. 5.10.2016 r.


Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
z dopiskiem „Petycja nr BKSP-145-117/16
WARTO OBEJRZEĆ

Były Prokurator Generalny Andrzej Seremet przed Komisją Śledczą

Być może, niestety, sprawa Amber Gold dotyczy niektórych z nas lub naszych bliskich.
Kolejna transmisja dzisiaj, warta obejrzenia

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#


Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold


o    8 grudnia 2016 (czwartek), godz. 10:00
sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C)
§  Przesłuchanie Andrzeja Seremeta, byłego Prokuratora Generalnego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.