30 maja 2015

Sprawy pilne

Kochani
Mamy bardzo pilne sprawy do załatwienia.
    1.      Pierwsza, to zwolnienie od 32% podatku od zwrotu zawieszonych emerytur. Wcześniejsza nasza akcja z końca kwietnia nie bardzo się udała. Praktycznie wszyscy posłowie i senatorowie byli mocno zaangażowani w sprawy wyborcze. Jak już widać i słychać, nowa kampania wyborcza do parlamentu już się zaczęła. Ale w tym czasie mamy szanse na to, aby posłowie zajęli się podatkami emerytów. Może zechcą się wykazać przed wyborami, że dbają o emerytów. Wydaje mi się, ze wystarczy podjęcie odpowiedniej uchwały w Sejmie, aby minister finansów wydał zarządzenie w sprawie zwolnienia od tego podatku. To posłowie i ich doradcy najlepiej powinni wiedzieć, w jakiej formie to załatwić. My nie jesteśmy prawnikami ani specjalistami. My zgłaszamy problemy, a posłowie niech pracują. Z prawej strony na blogu w zakładkach znajdują się materiały do wykorzystania. Czytajcie też materiały znajdujące się w etykiecie „32%” /na górze bloga/ oraz post i komentarze z dnia 26 kwietnia.
 Z pismami w sprawie podatku 32% można a nawet trzeba,  iść i pisać do posłów z różnych ugrupowań. Trzeba tylko przeredagować trochę pisma. Na stronie sejmowej można znaleźć adresy mailowe posłów http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/poslowie.xsp?type=A
Koniecznie trzeba wysyłać  maile do posłów  i do przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS, Pana Posła Mariusza Błaszczaka Mariusz.Blaszczak@sejm.pl
Myślę, że można też opisać swoją osobistą sytuację z podaniem konkretnych kwot, jak by się kształtowała kwota do opodatkowania bez jednorazowej kwoty wypłaconej zawieszonej emerytury.

Tylko zmasowana akcja może przynieść efekty. Jeśli chcecie coś osiągnąć, to trzeba pisać. Proszę odezwać się na blogu, kto rzeczywiście wysłał pisma, czy rozmawiał z posłami.”

    2.    Jak już wiemy, Pan Prezydent Andrzej Duda, zaraz po objęciu prezydentury, ma wnieść do Sejmu projekt ustawy o emeryturach. Będzie to dosyć skomplikowana sprawa, bo ustawa z dnia 11 maja 2012 r. już działa od ponad 2 lat. Do przejrzenia tej ustawy zapraszam na stronę http://www.administrator24.info/artykul/id3215,nowe-zapisy-w-ustawie-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych?p=1 Tutaj bardzo przejrzyście pokazano zmiany ze starej ustawy. Ta nowa ustawa nie zostanie wycofana, tylko zostaną wprowadzone poprawki. Koniecznie musimy WSZYSCY napisać pisma w sprawie tych poprawek a dotyczących usunięcia art. 25 ust. 1b, przywrócenia starych zasad przeliczenia emerytury dla rocznika 53 i innych osób, którym odebrano tę możliwość. Emeryci powinni mieć możliwość wyboru emerytury.
Tutaj można wykorzystać interpelację poselską Pana Posła Andrzeja Dudy  (pisaliśmy o niej kilkakrotnie na blogu) - 2013r. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18905
Można wspomnieć o innych interpelacjach w sprawie przywrócenia starych zasad a także w sprawie usunięcia art.. 25 ust. 1b oraz o petycji.  Już tylko dla porządku wspomnę o odpowiedzi na uzupełniającą interpelację Pana Posła Zbigniewa Pacelta - Interpelacja nr 32286.  Odpowiedź zagmatwana, nie wyczepująca, okropna http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=46C5B6BDD15E40BFC1257E29004875EA 
Wysyłanie pism do Prezydenta Elekta to sprawa bardzo pilna, bo prace nad nową ustawą zapewne już są zaawansowane.
Jeśli ktoś może zredagować roboczą formę takiego pisma to bardzo proszę o przekazanie jej na blogu. Ja też postaram się popracować nad takim pismem ale dopiero po niedzieli, w weekendy pracuję wiele godzin.

3.       W piśmie do Prezydenta Elekta warto poruszyć sprawę informowania emerytów o zmianach w przepisach. W ZUS działają systemy elektroniczne, drogie oprogramowania. ZUS wysyła do ludzi różne informacje o stanach kont, emeryturach hipotetycznych i inne, a może powinien informować emerytów o możliwościach korzystnych przeliczeń emerytury. W gąszczu przepisów, ciągłych zmianach i poprawkach, majstrowaniu przy ustawach emerytalnych można się zgubić. Ile osób nie wie o możliwościach przeliczenia emerytury? Na ZUS należałoby nałożyć obowiązek informowania emerytów o korzystnych dla nich zmianach.

   4.      Sprawy przeliczenia emerytur i kapitału początkowego w związku z wejściem w życie ustawy obowiązującej od 1 maja 2015r. cały czas pozostają w naszym głównym nurcie zainteresowań. Jest dużo wątpliwości, pytań. Bardzo serdecznie proszę osoby, głównie panie, które mają wielką wiedzę w dziedzinie przepisów emerytalnych, o pomoc.
                      Wielu emerytów naprawdę niewiele wie o swoich emeryturach, nie wiedzą nawet, jakiego rodzaju otrzymują świadczenia. Pomóżmy im.

26 maja 2015

Dzień Matki 2015
Najpiękniejsze składam Mamom życzenia, 
Z głębi serca płynące, życząc ich spełnienia 
Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie, 
Niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie 
i wszystko co piękne, wymarzone, niech 
w Waszym życiu będzie spełnione 

Piosenka dla wszystkich Mam 

22 maja 2015

„Przyszłość ma na imię Polska”

                    "Prezydentura to szczególny obowiązek służenia narodowi i jednoczenia Polaków wokół wspólnych wartości. Przyszły prezydent powinien pełnić rolę arbitra na scenie politycznej, co oznacza, że będzie szanował ludzi o odmiennych poglądach i szukał z nimi porozumienia.
          Prezydent powinien być wyczulony na to, że w społeczeństwie jest wielu ludzi wykluczonych, w tym ogromna rzesza - z przyczyn materialnych. Inne kraje narzekają, że nasi obywatele do nich imigrują. Więc kreujmy u nas - także z pomocą UE - taką gospodarkę, żeby nie wyjeżdżali, żeby wszyscy nasi obywatele zostali w Polsce, żeby był przemysł, żeby młodzi ludzie mieli godne warunki pracy, płacy, zakładania rodzin, żeby mieli perspektywy i mogli godnie żyć. Głowa państwa ma stać na straży dobra społecznego, na straży Rzeczypospolitej Polskiej, a Rzeczpospolita to jej naród.
         Prezydent Polski w naszym imieniu powinien domagać się od władz rządowych egzekwowania polskiego prawa podejmując działania mające na celu wsparcie obywateli, którzy ze swojego prawa zamierzają skorzystać
        Od dłuższego czasu w naszym Kraju jest brak poszanowania dla polskiego prawa, w tym łamanie art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym dialog i współpraca partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego naszego kraju. Tymczasem Prezydent zamiast stać na straży konstytucji, staje na krześle.
 Obiektywna sytuacja większości społeczeństwa jest gorsza niż nastroje. A jednak siedzimy cicho. Nie wychodzimy na ulice, nie strajkujemy – nie bierzemy udziału w ważnych życiowych wyborach ! Nie upominamy się o swoje, choć przeciętnie zarabiający pracownik z trudem osiąga dochody na poziomie minimum egzystencji dla czteroosobowej rodziny.
 Prezydent nigdy nie powinien się godzić na podpisanie ustaw, które uderzają w całe społeczeństwo, nigdy nie powinien się godzić na to, by finanse publiczne, budżet ratowany był kosztem najuboższych.
        Do tej pory rząd nie pomyślał, jak można pomóc tym emerytom, którzy dostają najniższe emerytury. Są oczywiście przepisy, które zakładają, że emerytury mają być waloryzowane, ale niestety, podwyżki z każdym rokiem są niższe. Dopóki Polacy nie będą zarabiali na "poziomie europejskim", to trudno zgodzić się na wejście Polski do strefy euro i by polski emeryt dostawał 200 euro czy mniej miesięcznie.
Senatorowie Platformy Obywatelskiej odrzucili projekt ustawy, który umożliwiłby najbiedniejszym emerytom i rencistom nabywanie bezpłatnych leków, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, przygotowany przez Stowarzyszenie „Dzieci wojny”.
Obecny Prezydent przyjmuje praktyczną akceptację dla łamania konstytucyjnych norm przez największych pracodawców w Polsce dając tym samym pełną zgodę na prowadzenie przez nich antyspołecznych i antypracowniczych działań, uderzających bezpośrednio w Polaków.
Prezydent swoim działaniem od wielu lat pozwala na łamanie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Popierając w imię liberalnych mrzonek naruszanie konstytucyjnie gwarantowanych zasad dialogu społecznego, jako sprawę otwartą pozostawia się łamanie innych zasad ustawy zasadniczej oraz daje sygnał, że prawo można przestrzegać wybiórczo – a takie postawy powinny być wykluczone w państwie prawa!
Ta władza uczciwa nie jest i od początku nie była! Prezydent zamknął się pałacu i siedział tam przez 5 lat.  Jest to osoba,  która pokazała,  że jest  w wysokim stopniu niewiarygodna.

  Potrzebne są zmiany, które dadzą Polakom nadzieję na nowe życie. Czas na zmianę Prezydenta.
 Wybór jest prosty – Andrzej Duda, reprezentujący program odważnej i ambitnej Polski. Duda nie ogranicza się jedynie do pustych, nic nie znaczących sloganów. Podaje nam praktyczne przykłady jak owo jednoczenie Polaków i szukanie porozumienia w trakcie jego urzędowania w Belwederze będzie wyglądało.
„Będę się pochylał nad każdą grupą społeczną, bo wiem, że taki jest obowiązek prezydenta. Będę walczył o sprawy rolników, będę walczył w obronie polskiej ziemi”.
        Kandydat na prezydenta zadeklarował, że jednym z pierwszych jego projektów ustaw będzie przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego. Chce także, aby najubożsi emeryci byli zwolnieni z podatku PIT.
  Jako Prezydent RP Andrzej Duda chce stać na straży dialogu społecznego i być jego patronem wierząc , że dialog jest możliwy i, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zacząć wspólnie go realizować .
  Godne życie w bezpiecznej Polsce” to nie tylko hasło, ale wizja Andrzeja Dudy. Podpisując Umowę programową Andrzej Duda zobowiązał się m.in. do prowadzenia działań na rzecz:
  • obniżenia wieku emerytalnego;
  • wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy, szczególnie dotyczących czasu pracy i okresu rozliczeniowego;
  • wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samo zatrudnienia, a także tworzenia stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem;
  • wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym;
  • zapewnienie wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 50 proc. przeciętnej płacy w gospodarce narodowej;
  • zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia;
  • przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa."
"POLSKA rzeczywiście potrzebuje dobrej zmiany, która właśnie zależy  OD  NAS  SAMYCH .
 Polska na to zasłużyła, zasłużyła na Pana Andrzeja DUDĘ"


21 maja 2015

ZUS dzieli emerytów na gorszych i lepszych. Świadczeniobiorcy zaskarżą wychowawczy do TK

Gazeta Prawna
autor: Bożena Wiktorowska
21.05.2015,


Pobierający stare emerytury domagają się od ZUS zaliczenia opieki nad dzieckiem jako okresu składkowego. Inaczej sprawy trafią do Trybunału Konstytucyjnego.

Obowiązująca od 1 maja 2015 r. nowelizacja przepisów emerytalnych podzieliła świadczeniobiorców przebywających przed 1 stycznia 1999 r. na urlopach wychowawczych na dwie grupy. To oburza samych zainteresowanych.
– Mamy lepszych i gorszych emerytów w zależności od rodzaju pobieranej emerytury. Ci, którzy złożyli wnioski o świadczenia wypłacane według starych zasad, są w gorszej sytuacji niż osoby, które mają prawo do wypłaty liczonej na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym w ZUS – tłumaczy Jolanta Kajzer z Augustowa, która koordynuje ogólnopolską akcję poszkodowanych emerytów.
Resztę artykułu można przeczytać w Gazecie Prawnej

19 maja 2015

Apel - składamy wnioski do ZUS


Kochani
                           Wszystkie dziewczyny (i niektóre chłopaki) w wieku dobrze dojrzałym, które korzystały z okresów opieki nad dziećmi, i które mają emerytury wcześniejsze, stażowe, liczone wg starych zasad, składajmy masowo wnioski do ZUS-ów o zaliczenie tych urlopów wychowawczych do okresów składkowych i przeliczenie emerytur.
                Tylko zmasowana akcja pomoże nam skutecznie zawalczyć o podwyższenie naszych emerytur. Konstytucja gwarantuje nam równe traktowanie wszystkich emerytów, niezależnie od rodzaju pobieranej emerytury.
               Ta batalia trochę czasu potrwa, trzeba liczyć się z odwołaniami do sądów. Mam nadzieję, że podejdziemy do rozpraw spokojniej, już nie tak emocjonalnie jak kiedyś. Być może czeka nas podobna droga, jak w sprawie odzyskania naszych zawieszonych emerytur. Ale walka i wygrana będzie łatwiejsza, jeśli będzie nas dużo. Tylko wtedy będziemy stanowili taką siłę, z którą rządzący będą musieli się liczyć. Dla dużej grupy emerytów łatwiej będzie nam pozyskać posłów i senatorów, którzy wystąpią, jeśli będzie to konieczne, z wnioskiem do TK.
              Jeszcze raz gorąco apeluję do wszystkich, składajmy wnioski do ZUS o przeliczenie naszych emerytur jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej w przyszłym. Dobrze by było, żeby ZUS-y otrzymały wszystkie nasze wnioski w maju.

Wniosek o przeliczenie emerytury zamieszczam jeszcze raz.

Dane wnioskodawcy                                                                                                           miasto, data
nr emerytury    

ZUS oddział
miasto

Wniosek
 o ponowne ustalenie wysokości emerytury


Wnoszę o zaliczenie okresu/okresów urlopu/urlopów wychowawczego/wychowawczych, wykorzystanego/wykorzystanych w okresie/okresach (podać termin/terminy), do okresu/okresów składkowego/składkowych na mocy art.6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 ust.13 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.
          W okresie zatrudnienia, przed wejściem ustawy emerytalnej w życie, każda osoba pozostawała w ubezpieczeniu społecznym i pracodawca opłacał za nią składki na podstawie list zbiorowych. Okresy ubezpieczenia, zgodnie z art. 6 ustawy są okresami składkowymi.
            W związku z moim wnioskiem o zaliczenie urlopu/ów wychowawczego/ych do okresów składkowych wnoszę równocześnie o ponowne obliczenie mojej „stażowej” emerytury.


podpis wnioskodawcy                 Ci, emeryci, którzy mają emerytury kapitałowe, liczone wg nowych zasad i emerytury mieszane, a którzy korzystali z urlopów wychowawczych lub spełniają warunki doliczenia lat studiów lub skorzystają na przeliczeniach wg tablic dalszego trwania życia, wnioski składają obowiązkowo. Wzór takiego wniosku znajduje się w komentarzu pod poprzednim postem.

Jeszcze raz przypominam wszystkim, jeśli decyzja ZUS będzie dla nas niekorzystna czy niezadawalająca nas, każdy wniosek można wycofać z ZUS w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji.

12 maja 2015

Wzór wniosku do ZUS

Dane wnioskodawcy                                                                                                           miasto, data
nr emerytury    

ZUS oddział
miasto

Wniosek
 o ponowne ustalenie wysokości emerytury


                      Zwracam się z wnioskiem o zaliczenie okresu/ów urlopu wychowawczego/ych do okresów składkowych zatrudnienia  w oparciu o art. 6  Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.
          W okresie zatrudnienia, przed wejściem ustawy emerytalnej w życie, każda osoba pozostawała w ubezpieczeniu społecznym i pracodawca opłacał za nią składki na podstawie list zbiorowych. Okresy ubezpieczenia, zgodnie z art. 6 ustawy są okresami składkowymi.
        W związku z moim wnioskiem o zaliczenie urlopu/ów wychowawczego/ych do okresów składkowych wnoszę równocześnie o ponowne obliczenie mojej „stażowej” emerytury.


podpis wnioskodawcyDzięki za uwagi. Czy nie za dużo podałam przepisów?  

Tekst poprawiony   
            
                              Wnoszę o zaliczenie okresu/okresów urlopu/urlopów wychowawczego/wychowawczych, wykorzystanego/wykorzystanych w okresie/okresach (podać termin/terminy), do okresu/okresów składkowego/składkowych na mocy art.6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 ust.13 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.
          W okresie zatrudnienia, przed wejściem ustawy emerytalnej w życie, każda osoba pozostawała w ubezpieczeniu społecznym i pracodawca opłacał za nią składki na podstawie list zbiorowych. Okresy ubezpieczenia, zgodnie z art. 6 ustawy są okresami składkowymi.
        W związku z moim wnioskiem o zaliczenie urlopu/ów wychowawczego/ych do okresów składkowych wnoszę równocześnie o ponowne obliczenie mojej „stażowej” emerytury.
Kochani
          Wniosek o zaliczenie urlopów wychowawczych do okresów składkowych emerytury stażowej składamy niezależnie od wniosku o przeliczenie emerytury kapitałowej w związku z Ustawą z dnia 5 marca 2015 r. Wzór wniosku napisałam na podstawie Waszych komentarzy, dziękuję bardzo. Jeśli ktoś ma inne propozycje wniosku, proszę o ich zaprezentowanie.

         Ciekawa jestem, jakie otrzymamy uzasadnienia prawdopodobnie odmownej decyzji. Trzeba będzie się liczyć z odwołaniami do sądów. Sprawa zapewne będzie miała finał już po wyborach parlamentarnych. Warto więc już teraz w maju składać wnioski do ZUS-ów, szkoda tracić czas i czekać bezczynnie na nowych posłów i senatorów. Naszych spraw do załatwienia przez nowy parlament  już się trochę nazbierało. 

8 maja 2015

Zmiany w emeryturach 2015: Wyższe świadczenia z ZUS za opiekę nad dziećmi

Artykuł z Gazety Prawnej
autor: Bożena Wiktorowska
04.05.2015


Kobiety przebywające na urlopach wychowawczych przed 1 stycznia 1999 r. mają prawo do wyższego kapitału początkowego. Wynika to z tego, że okres ten jest liczony jako składkowy
     
     Podstawą jest ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552), która weszła w życie 1 maja tego roku. Dzięki niej wszystkie osoby nabywające prawo do emerytury na zasadach kapitałowych są tak samo traktowane bez względu na to, kiedy korzystały z urlopu wychowawczego.
     Przed wejściem w życie nowych przepisów składki na ubezpieczenia emerytalne były odprowadzane z budżetu państwa wyłącznie za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem po 31 grudnia 1998 r. Po zmianach również matki, które rozpoczęły swoją aktywność zawodową oraz urodziły dziecko przed wejściem w życie reformy systemu emerytalnego (czyli przed 1 stycznia 1999 r.), mogą liczyć na wyższą emeryturę. Każdy rok opieki nad dzieckiem będzie liczony tak, jakby państwo opłaciło za nie składki. Przeliczenie będzie dotyczyć kapitału początkowego za okres urlopu wychowawczego, jak również okres niewykonywania pracy w związku z opieką nad dzieckiem w wieku do 4 lat – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie do 6 lat. W przypadku dziecka, na które przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny, dodatkowo okres składkowy może być zwiększony o 3 lata.
     Wprowadzenie nowych przepisów dla tej grupy ubezpieczonych oznacza, że osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy, muszą zwrócić się o jego przeliczenie. Wniosek w tej sprawie należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do tej jednostki ZUS, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału. Przesyłając taki dokument, należy podać znak sprawy (czyli numer wspomnianej decyzji), zaczynający się od symbolu KPU 1 00...... Przy czym o złożeniu takiego wniosku nie mogą zapomnieć osoby, które już pobierają emeryturę ustaloną na podstawie kapitału początkowego.
Ci, którzy nie wiedzą, jak napisać odpowiednie pismo, mogą wykorzystać wzór opracowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – druk o symbolu ZUS Kp-3, dostępny w jednostkach organizacyjnych zakładu lub na jego stronach internetowych (www.zus.pl).
     Osoby z ustalonym kapitałem początkowym, które jeszcze nie zakończyły aktywności zawodowej, mogą poczekać z jego przeliczeniem do czasu przejścia na emeryturę. Wówczas ZUS z urzędu ponownie ustali jego wysokość z uwzględnieniem wszystkich zmian. W takim przypadku konieczne jest wskazanie we wniosku emerytalnym, że kapitał był obliczany. Nie trzeba za to po raz kolejny dostarczać do ZUS dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków.
     Zmiana, która obowiązuje od 1 maja i odnosi się do matek opiekujących się dziećmi przed wdrożeniem reformy systemu emerytalnego, nie jest pierwszą modyfikacją zasad ustalania kapitału początkowego. Blisko dwa lata temu weszła w życie inna nowelizacja przepisów, na podstawie której w przypadku osób powracających do pracy w trakcie roku wysokość kapitału początkowego jest liczona na podstawie faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu. W praktyce oznacza to, że wskaźnik stanowiący podstawę ustalania kapitału jest wyższy niż ten obowiązujący wcześniej.

     Decyzję w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury organ rentowy wydaje w ciągu 60 dni od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej do tego okoliczności

Wybieramy Prezydenta RP 2015

  10 maja wybierzemy Prezydenta Rzeczypospolitej. To bardzo ważne wybory. Również my, emeryci, mamy duży wpływ na to, jaka będzie przyszła Polska. Jak będziemy traktowani na emeryturze, po pracowitym życiu zawodowym. Jakie będzie życie naszych bliskich, dzieci, wnuków. Czy będziemy mogli bez zatroskania o ich losy spędzić spokojnie jesień naszego życia. Teraz musimy zdecydować naszymi głosami wyborczymi.
              Za nami kilka trudnych lat walki o naszą godność, o nasze prawa, o nasze emerytury. Wydawać by się mogło, że już możemy spokojnie zająć się ulubionymi zajęciami, na które zawsze brakowało czasu, nacieszyć się wnukami. Ale tu okazuje się, że to nie koniec naszej walki. Nadal musimy zabiegać o interwencje posłów, senatorów, rzeczników , znowu będziemy zmuszeni do procesowania się w sądach o równe traktowanie emerytów.   
        Urzędujący Prezydent pozostawał głuchy na nasze głosy, protesty. Nie dotrzymał słowa w sprawie naszych „zawieszonych” emerytur, w sprawie  wieku emerytalnego. Podpisał ustawy budzące wątpliwości co do zgodności z Konstytucją, skłócające i emerytów i pozostałych obywateli.
„Polakom przeszkadza złe prawo i niejasne przepisy. Ciągnące się w nieskończoność sprawy sądowe. Urzędy podlizujące się bogatym i bezlitosne wobec biednych. Państwo słabe wobec silnych i silne wobec słabych. Mówiąc krotko: niesprawiedliwe państwo. Trzeba to zmienić.”
„Polska potrzebuje zmiany. Dobrej zmiany.  Jak szybko nastąpi ta zmiana – zależy od każdego z nas.”
„Potrzebne są zmiany, które dadzą Polakom nadzieję na nowe życie.”
          Wybierzmy Prezydenta, który nas wysłucha, który będzie z nami rozmawiał, który będzie strażnikiem Konstytucji i strażnikiem sprawiedliwości oraz  rzecznikiem praw wszystkich obywateli.
         Na ten najwyższy urząd w państwie wybierzmy człowieka energicznego, gruntownie wykształconego, młodego, ale już doświadczonego w polityce, takiego, któremu zależy na dobru państwa i obywateli.
        Takim człowiekiem jest doktor nauk prawnych, Pan Andrzej Sebastian Duda. Jest On politykiem, któremu można zaufać. Cechuje Go pracowitość, profesjonalizm, odpowiedzialność i zaangażowanie w sprawy Polski i Polaków.

„Musimy uwierzyć, że można zmienić Polskę, a wybór Pana Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej to nasza realna nadzieja na dobre zmiany”

4 maja 2015

Wniosek do ZUS wersja robocza

  Kochani   
        Przedstawiam Wam wersję roboczą wniosku do ZUS o przeliczenie emerytury w związku z urlopami wychowawczymi. Może trzeba będzie przerobić ten wniosek na zapisanie przepisów swoimi słowami. Trzeba jeszcze popracować nad końcową wersją wniosku. No i brakuje jeszcze dobrego wstępu i zakończenia. 
Pomóżcie skonstruować to tak ważne dla nas pismo do ZUS. Piszcie, jakie poprawki nanieść, co jeszcze dopisać.      


                         Zwracam się z wnioskiem o przeliczenie mojej emerytury w związku z zaliczeniem okresów/u opieki nad dzieckiem/ćmi jako okresy składkowe.
Urlopy wychowawcze udzielane były na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141
USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy

Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
§ 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

    W dniu 17 lipca 1981 roku wydano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie urlopów wychowawczych.   W Rozporządzeniu tym zapisano, iż okresy urlopów wychowawczych traktuje się jako równorzędne z okresami zatrudnienia od dnia 8 czerwca 1968 roku

Dz.U. z 1990 nr 76 poz. 454
 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.

Na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Pracownica zatrudniona co najmniej 6 miesięcy może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem, najdłużej jednak do ukończenia przez nie 4 lat życia.
2. Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie poprzednie okresy pracy.
§ 18. 1. Okres urlopu wychowawczego traktuje się – z zastrzeżeniem ust. 2 – jak okres zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym pracownica korzystała z tego urlopu.

§ 19. Okresy urlopu wychowawczego w wymiarze nie przekraczającym 6 lat uważa się za okres równorzędny z okresem zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
§ 26. Przepisy § 18 i 19 stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia także:
1) do pracownic, które w okresie od dnia 8 czerwca 1968 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia korzystały z urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek opiekujących się małymi dziećmi,
2) odpowiednio do pracownic oraz innych osób, które korzystały z urlopu bezpłatnego w okresie od dnia 8 czerwca 1968 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli w myśl rozporządzenia byłyby uprawnione do urlopu wychowawczego.

    Zapisy w Rozporządzeniu potwierdza Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 roku o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 roku

Ustawa                                                                                                                                                        z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Art. 11.
Za okresy równorzędne z okresami zatrudnienia uważa się okresy:
 urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi oraz innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych i trwania przerw w pracy spowodowanych opieką nad dzieckiem w wieku do lat 4 – łącznie nie dłużej niż 6 lat
                    
   Dopiero obowiązująca od 15 listopada 1991 r. Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw, zaliczyła między innymi okresy urlopów wychowawczych do okresów nieskładkowych. (Artykuł 4.1 punkt 6 ww ustawy). Jest to równocześnie pierwszy akt prawny dzielący okresy zatrudnienia na składkowe i nieskładkowe.
   W powyższej ustawie brak jest zapisu, że okresami nieskładkowymi są urlopy wychowawcze udzielone przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 17 października 1991 roku. Jedną z podstaw demokratycznego państwa jest zasada lex retro non agit, (prawo nie działa wstecz), czyli Ustawodawca nie może ustanawiać przepisów prawa, które wiązałyby skutki prawne ze zdarzeniami prawnymi mającymi miejsce w przeszłości. W prawie polskim zasadę tę wyraża np. art. 3 k.c.

Dz.U. z 1991 nr 104 poz. 450

USTAWA z dnia 17 października 1991 r.o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 4. 
1. Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń oprócz okresów składkowych, o których mowa w art. 2, uwzględnia się następujące okresy, zwane dalej „okresami nieskładkowymi":
6) okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy — spowodowanych opieką nad dzieckiem:
a) w wieku do lat 4 — w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie — bez względu na liczbę dzieci — do 6 lat,
                        
    Wszystkie osoby po podjęciu zatrudnienia podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu.
Świadczenia emerytalne ustalono mi w oparciu o Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 roku i Ustawę z dnia 13 października 1998 roku o  systemie ubezpieczeń społecznych. W ustawach tych znajdują się zapisy o warunkach przyznania świadczeń ubezpieczonym oraz o konieczności podlegania osób na urlopach wychowawczych ubezpieczeniom: emerytalnemu,  rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu.

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118
USTAWA
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Art. 2. 1. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują:
1) ubezpieczonym - w przypadku spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:                                                                                             
13) ubezpieczony - osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.

USTAWA
z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. 2013, poz. 1442)

Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
Art. 9.                                            
6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, a także osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.
Art. 13. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:
1) pracownicy – od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku;

13) osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego – od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków;

Zaczynamy akcję "URLOPY WYCHOWAWCZE"

Koleżanki i Koledzy
                      Czas zająć się problemem urlopów wychowawczych. Czeka nas długa droga i pewnie walka o zaliczenie okresów opieki nad dziećmi do okresów składkowych. Zapewne będzie to sprawa, w kwestii sposobu jej prowadzenia, podobna do walki o nasze zawieszone emerytury. Czekają nas prawdopodobnie ZUS-y, sądy, może Trybunał Konstytucyjny czy też Trybunał Europejski.                                                                                                                       

Ale nic to, jesteśmy zaprawieni w bojach. Nic to dla nas sądy, pisanie listów-pism do najróżniejszych przedstawicieli wszelkiej władzy, dreptanie do posłów i senatorów.                                
 Może będzie już mniej nerwów i emocji, sądy już nas nie będą przerażały.                                                                                           
Aby wygrać tę sprawę, będzie konieczne zjednoczenie wszystkich sił, każdy będzie musiał aktywnie uczestniczyć w bojach o wyższe emerytury.                                                              
Ale chyba warto zaangażować się w walkę o równe traktowanie wszystkich, którzy na urlopach wychowawczych zajmowali się następnym pokoleniem – płatnikiem naszych emerytur.
    
     Rozumiem, że nigdy nie będzie tak, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Pomyślmy o tych kobietach (głównie), które nie mogły sobie pozwolić na wzięcie urlopu wychowawczego, czy to ze względów finansowych czy z obawy o utratę miejsca pracy. Ja znam bardzo wiele kobiet, które nie korzystały z urlopów wychowawczych. Od świtu biegały z wózkami, czy sankami odstawiając kilkoro dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły. Jak im wynagrodzić tę pracę na kilku etatach?
             
   Nasi przedstawicieli władzy tworzyli prawo, może niedoskonałe ale jednak prawo. Ustanowione przepisy prawa  powinny być przestrzegane. 
A czy są?
Czy my jesteśmy gotowi na kolejną walkę o przestrzeganie prawa? Niech każdy odpowie sobie na to pytanie.                                                                                                                              
Jeśli odpowiedź jest twierdząca, ruszamy do dzieła.

             Po pierwsze, urlopy wychowawcze dotyczą, choć pewnie w niewielkim stopniu, również ojców i inne osoby z rodziny

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych

3. Z urlopu wychowawczego na zasadach określonych w rozporządzeniu może również skorzystać:
      2) ojciec dziecka, jeżeli matka dziecka uprawniona do urlopu wychowawczego nie korzysta z tego urlopu i wyrazi zgodę na korzystanie z urlopu wychowawczego przez ojca; przepis stosuje się odpowiednio do małżonka pracownicy w wypadkach, o których mowa w pkt 1,
    3) ojciec lub inny członek rodziny dziecka, który – w związku ze śmiercią matki dziecka albo jej chorobą uniemożliwiającą sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, stwierdzoną zaświadczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, lub w związku z ograniczeniem bądź pozbawieniem matki dziecka władzy rodzicielskiej przez sąd opiekuńczy – sprawuje osobiście opiekę nad dzieckiem.

 

                     Po drugie, prawo do urlopów wychowawczych traktowanych równorzędnie z okresami zatrudnienia, zagwarantowano od dnia 8 czerwca 1968 roku do dnia 15 listopada 1991 roku.

 

Dz.U. z 1990 nr 76 poz. 454

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych

 

§ 26. Przepisy § 18 i 19 stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia także:
1) do pracownic, które w okresie od dnia 8 czerwca 1968 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia korzystały z urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek opiekujących się małymi dziećmi,
2) odpowiednio do pracownic oraz innych osób, które korzystały z urlopu bezpłatnego w okresie od dnia 8 czerwca 1968 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli w myśl rozporządzenia byłyby uprawnione do urlopu wychowawczego.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 1981r. w sprawie urlopów wychowawczych
§ 18. 1. Okres urlopu wychowawczego traktuje się – z zastrzeżeniem ust. 2 – jak okres zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym pracownica korzystała z tego urlopu.
§ 19.
Okresy urlopu wychowawczego w wymiarze nie przekraczającym 6 lat uważa się za okres równorzędny z okresem zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
(w powiązaniu z paragrafem 26 tejże ustawy, cytowanym powyżej)
            
     Po trzecie, wszelkie urlopy bezpłatne udzielone przez pracodawcę w okresie wychowania dzieci do wieku 4 lat powinny być zaliczone  jako urlopy wychowawcze.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 roku o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, obowiązująca od 1 stycznia 1983 r ., w rozdziale II art. 11 ust. 2  zaliczyła okresy urlopu wychowawczego do okresów równorzędnych z okresami zatrudnienia.
Ustawa ww jasno precyzuje zapis, do jakich świadczeń pieniężnych zalicza się urlop wychowawczy  jako równorzędny z okresem zatrudnienia  ( rozdz. 2 art. 7 ustawy).

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin
Rozdział 2
Art. 11.
1.      Okresami zatrudnienia, wymaganymi do uzyskania świadczeń określonych w ustawie, są – z zastrzeżeniem art. 12 – okresy pozostawania w stosunku pracy, w  czasie których pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy.
2.      Za okresy równorzędne z okresami zatrudnienia uważa się okresy:
1)       pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego po ustaniu zatrudnienia wykonywanego w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie,
11)    urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi oraz innych oraz innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych i trwania przerw w pracy spowodowanych opieką nad dzieckiem w wieku do lat 4 – łącznie nie dłużej niż 6 lat

       Proponuję  zatem wszystkim, którzy korzystali z urlopów opieki nad dziećmi od 1968r. do wystąpienie do ZUS o zaliczenie urlopów wychowawczych jako okresy zatrudnienia liczone tak, jak inne okresy pracy, czyli okresy składkowe, liczone po 1,3%. Proszę wciągnąć do akcji znajomych, których dotyczy ta sprawa. Im nas będzie więcej, tym większe mamy szanse na wygraną.
        Do 15 listopada 1991 roku nie uchylono decyzji zaliczenia urlopów wychowawczych do okresów zatrudnienia, od których odprowadzane były przez pracodawców składki ubezpieczeniowe do ZUS takie, jak za pozostałe okresy zatrudnienia.
     Wniosek do ZUS postaram się zamieścić jeszcze dzisiaj. Będzie to wersja robocza. Jak już pisałam wcześniej, nie jestem specjalistą od spraw emerytalnych, nie zawsze umiem dobrze posłużyć się odpowiednimi przepisami. Dlatego bardzo proszę o wszelkie uwagi, poprawki, uzupełnienia. Dziękuję anonimowemu blogowiczowi za podrzucenie odpowiednich przepisów dotyczących urlopów wychowawczych.