19 listopada 2012

Emerycie! Tak odzyskasz pieniądze


ARTYKUŁ ZE STRONY WP.PL

Straciłeś pracę lub nie otrzymywałeś emerytury od czasu zmiany przepisów emerytalnych nakazujących wybieranie pomiędzy pracą a świadczeniem? Walcz o swoje pieniądze! Fakt radzi krok po kroku, jak złożyć pozew w sądzie i odzyskać pieniądze, które nam się należą. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest szansa, by odzyskać emeryturę i to ze sporą nawiązką.
Zmiana przepisów emerytalnych spowodowała, że osoby pracujące, a jednocześnie pobierające emeryturę musiały przerwać stosunek pracy i ponownie go wznowić, aby pobierać pensję i świadczenie. W innym wypadku musiały wybierać - praca albo emerytura z ZUS. Niestety wielu pracodawców wykorzystało zmianę przepisów, aby pozbyć się starszego pracownika. 
Jeśli jesteś jednym z nich, to masz prawo do walki o swoje pieniądze! Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy te naruszają zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. To z kolei uprawnia osoby zwolnione lub osoby, którym wstrzymano wypłatę emerytury do dochodzenia zwrotu utraconych pieniędzy przed sądem. Wystarczy wypełnić jeden z pozwów sądowych - wobec Skarbu Państwa lub ZUS - których przykłady zamieszczamy dziś w Fakcie. Ale uwaga! Droga do wystąpienia z roszczeniami otworzy się dopiero po ogłoszeniu wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw.

Oto jak możesz wystąpić z pozwem:

1. Wybierz właściwy wzór pozwu
Wybierz ten wzór pozwu, który dotyczy twojego przypadku. Pozew w sprawie rezygnacji z pracy, lub pozew w sprawie rezygnacji ze świadczenia

2. Napisz pozew do sądu
W przypadku rezygnacji z emerytury (prawo to było „zawieszane”), powództwo powinno być poprzedzone wnioskiem do ZUS o wznowienie wypłaty zawieszonych świadczeń. Gdy ZUS ci odmówi, możesz wystąpić z pozwem.

3. Nie zapomnij o podpisaniu pozwu
To nie błahostka. Jest to najczęstszy powód odrzucania pozwów przez sądy, bo niepodpisany przez powoda dokument jest nieważny

4. Załącz do pozwu wszystkie wymagane dokumenty
To umowa o pracę, zaświadczenie o wysokości zarobków, decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalnego , decyzja o wstrzymaniu świadczenia emerytalnego, lub wypowiedzenie/rozwiązanie umowy o pracę (w zależności od tego co dana osoba uczyniła, tj. czy zrezygnowała z emerytury, czy z pracy), wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.

5. Złóż pozew w sądzie
Możesz dochodzić swoich praw w sądzie rejonowym lub okręgowym. Złóż dokumenty za potwierdzeniem przyjęcia. Jeśli nie możesz złożyć go osobiście, wyślij pismo listem poleconym

3 komentarze:

  1. Byłam dzisiaj z wnioskami w SUSie, pani b. miła, zobaczymy co dalej

    OdpowiedzUsuń
  2. Jeszcze jedno, zaznaczyłam we wniosku o przywrócenie świadczenia emerytalnego o wypłatę pełnej wysokości mojej emerytury, z uwagi, ze skończyłam już 60 lat, a nadal jestem w stosunku pracy. Ciekawe, jak podejdą do tego wniosku w ZUSie.Czy ktoś mi odpowie?? Kwasia

    OdpowiedzUsuń
  3. Mozumię, że mówimy o zwieszonej emeryturze. Wiek Pani życia nie ma znaczenia pod względem odwieszenia emerytury.Jeżeli ktoś skończył 60 lat życia nie musi rozliczać się z ZUS z tytułu przekroczenia. Można zarobić ile się da i do ZUS nic nie odprowadza. Zaznaczam od miesiąca w ktorym skończyło się 60 lat.

    OdpowiedzUsuń