30 listopada 2012

Art.4011 KPC

Drodzy Państwo!
Wszyscy do 21 grudnia 2012 roku składamy wnioski do ZUS-u o wznowienie wypłaty  emerytury oraz wypłatę zaległej emerytury wraz z odsetkami.
Najlepiej z drukiem Rp-7 oraz z zaświadczeniem o zarobkach w zestawienie miesięcznym od 1 października 2011 roku do 31 października 2012 roku.
Następnie Ci emeryci, którzy walczyli w sądzie składają skargi o wznowienie postępowania.
Emeryci, którzy zakończyli walkę w Sądzie Okręgowym składają skargi do Sądu Okręgowego, natomiast  emeryci, którzy zakończyli walkę w Sądzie Apelacyjnym składają skargi do Sądu Apelacyjnego. 
Skargę wnosimy na podstawie art. 4011 KPC .
art. 399
§ 1. W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
§ 2. Na podstawie określonej w art. 4011 postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.
art. 4011
Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.
Skarga o wznowienie powinna  zawierać:
 
 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu;
 3. oznaczenie rodzaju pisma;
 4. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 5. osnowę (treść) wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a w miarę potrzeby również uzasadnienie właściwość sądu;
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 7. wymienienie załączników.
      

4 komentarze:

 1. Teraz chodzi o wzór do sądu o wznowienie postępowania, bo do zus było już pełno wzorów

  OdpowiedzUsuń
 2. Tak bardzo prosimy o wzór wniosku do sądu o wznowienie postępowania.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No właśnie.Tego nam trzeba,bo większość z nas odwoływała się od decyzji ZUS do sądu okręgowego.

   Usuń
 3. Przepraszam to ma być SKARGA czy WNIOSEK o wznowienie postępowania. Proszę o odpowiedź.
  Ja zakończyłam sprawę w SA czyli piszę do Apelacyjnego.
  I czy tj wzór od Pani Karoliny?
  Dziękuje i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń