31 grudnia 2011

Gabriela i Janusz relacjonują


Przedstawiam wystąpienie mojej żony zaprotokołowane w sądzie na rozprawie
w dniu 29. 12.2011


ZUS od października 2011 r. zakazał łączenia emerytury z pracą uważam, że
z dniem 1 października 2011 pobawiono mnie praw nabytych co pogarsza mój
status materialny i jest niezgodne z konstytucją. W związku z powyższym
domagam się cofnięcia zawieszenia wypłaty przyznanej mi prawem emerytury.
Uważam, że przepis odbierający mi prawo do pobierania nadal emerytury
ingeruje w prawa socjalne nabyte przez osoby uprawnione pod rządami
wcześniej obowiązujących przepisów. Istnieje możliwość, że ustawodawca
naruszał zasadę ochrony praw nabytych oraz prawo do ochrony ze względu na
wiek.
Taka regulacja prawna na podstawie , której ZUS pozbawił mnie wypłaty
emerytury również sprzeczna z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie
Społecznej i Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników
oraz z art. 1 protokołu I europejskiej konwencji praw człowieka. - Państwo
stworzyło normy mogące dyskryminować pewne grupy pracowników, którzy
osiągnęli wiek emerytalny
.Art. 193. Konstytucji
Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co
do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami
międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy
rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.
Zwracam się do Wysokiego Sądu na podstawie art. 193 o skierowanie pytania
prawnego do Trybunału Konstytucyjnego co do zgodności przepisów
odbierających mi prawo do pobierania nadal emerytury z Konstytucją
Rzeczpospolitej Polskiej ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i
ustawami.
I zwraca uwagę na jeszcze jedna sprawa - wiele osób zachowało prawo do
emerytury, zwalniając się na jeden dzień z pracy, a następnie wracając na
wcześniej zajmowane stanowisko. - Rozwiązanie tego przepisu nie tylko nie
spełnia celu ustawowego, ale wręcz wymusza na obywatelach konieczność
poszukiwania dróg obejścia prawa.

p.s. sąd nie podjął trudu wniesienia zapytania, bo stwierdził, że grupa
senatorów już wniosła ( a nie wiedział, jeszcze ??????, że TK umorzył już
13 grudnia tę sprawę, bo wygasły mandaty senatorów)
Radzimy więc bombardować sądy rozpatrujące nasze sprawy o pytania prawne
do TK.

Gabriela i Janusz

1 komentarz:

  1. jestem po pierwszej rozprawie wystapilam o uzasadnienie wyroku teraz jak zrozumialam musze wystapic o apelacje
    nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac czy jest gdzies wzor
    k. Z

    OdpowiedzUsuń