21 grudnia 2011

Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)


Poniżej wzór pisma apelacyjnego do Sądu Okręgowego

Wzór do pobrania w  pdf   KLIK


Podgląd dokumentu:
                               

........................................, dnia........................................r.


Sąd Apelacyjny w ........................................
Wydział ........................................
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w ........................................
Wydział ........................................



Powód: ........................................
Pozwany: ........................................
Wartość przedmiotu zaskarżenia: ........................................zł


APELACJA

od wyroku Sądu Okręgowego w ........................................ Wydział ........................................
z dnia ........................................r. sygn. akt ........................................ .
Zaskarżam w ........................................ wyrok Sądu Okręgowego w ........................................ 
Wydział ........................................ z dnia ........................... sygn. akt ................ .
Wyrokowi zarzucam .........................................
Wnoszę o .........................................

UZASADNIENIE

........................................

......................................

(podpis)

Załączniki:
- odpis apelacji.


Ogromna prośba do wszystkich Pantwa: jeśli ktoś już napisał, bądź czuje się na siłach napisać dobre uzasadnienie - bardzo proszę o kontakt na maila  emerytura.zawieszenie@wp.pl.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc Admin 

0 komentarze:

Prześlij komentarz