10 grudnia 2012

ZUS Białystok

Poniżej zamieszczam odpowiedź na wniosek o  wypłatę zaległych świadczeń emerytalnych.
Równocześnie z wnioskiem o wypłatę zaległości, składany był wniosek o wypłatę bieżącej emerytury i wniosek o przeliczenie.
Wraz z poniższą decyzją przyszło przeliczenie i decyzja o wypłacie bieżących świadczeń od dnia 15 grudnia 2012 roku.Sytuacja emeryta:
rocznik 53
wcześniejsza emerytura od marca 2009 roku
odwołanie do ZUS-u
odwołanie do Sądu Okręgowego
odwołanie do Sądu Apelacyjnego


DECYZJA

Na podstawie art. 401, 405 i 407 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 46, poz.296 ze zm.) w związku z art.66 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071; z późn. zm.) oraz z art.83 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 ze zm.) , Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku zwraca wniosek z dnia 29.11.2012r. dotyczący wznowienia postępowania na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012r. sygn. Akt K 2/12 (Dz. U. RP z 22 listopada 2012r. poz. 1285) w sprawie zakończonej decyzją z dnia 04.10.2011r. znak: E –


Uzasadnienie

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012r. (sygn. Akt K2/12) orzekającego, że art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr.153, poz.1227 ze zm.) w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011r.,  bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz art.67 ust.1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 29.11.2012r. złożyła Pani wniosek o zweryfikowanie decyzji z dnia 04.10.2011r. zawieszającej od 1.10.2011r. wypłatę emerytury.
            Zgodnie z art. 401, 405 i 407 k.p.c., jeżeli decyzja organu rentowego była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, które zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku, to osoba zainteresowana może żądać wznowienia postępowania administracyjnego, kierując stosowną skargę o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji – w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Jeżeli strona wniesie skargę o wznowienie postępowania do organu rentowego, Zakład zwraca skargę stronie, pouczając ją o możliwości jej wniesienia bezpośrednio do sądu powszechnego.
            Zwrot skargi następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu powszechnego zgodnie z art.83 ust.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
            W związku z faktem, iż odwołał się Pan od decyzji ZUS z dnia 04.10.2011r znak: E – ............ i postępowanie w sprawie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Suwałkach z dnia 25.12.2011r. sygn. akt ............... oddalającym odwołanie, skargę o wznowienie postępowania może Pan złożyć bezpośrednio do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
            Wobec powyższego Zakład zwraca wniosek z dnia 29.11.2012r. zgodnie z sentencją.

            Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem organu rentowego do właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania Sądu Rejonowego – Sądu pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

31 komentarzy:

 1. To by była pierwsza decyzja na tym blogu o wypłacie bieżących emerytur. A może Pan napisać coś o swojej sytuacji chodzi o rocznik, kiedy zaczęto wypłacać emeryturę i jaka to była wcześniejsza czy powszechna.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rocznik 53, emerytura wcześniejsza wypłacana od marca 2009 roku

   Usuń
  2. To było do przewidzenia - jeżeli ktoś z emerytów dochodził swoich praw po zawieszeniu emerutury przez ZUS na dalszej drodze sądowej i przegrał / a wszyscy ci co składali skargi przegrali / i ma wyrok prawomocny to musi dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
   Tak zrozumiałam czytając uważnie tą odpowiedź.
   Osoba która upubliczniła to pismo ZAPOMNIAŁA chyba napisać że wnosiła skargi do śadu i że przegrała.
   Proszę NAPRAWDĘ DOKŁADNIE opisywać swoje sytuacje - w opisie powyżej podanym nie wynika że osoba skarżyła ZUS - wywnioskowałam to dopiero czytając pismo ZUS gdzie klarownie i dokładnie napisano jak postępować. Jest to normalna droga prawna więć myślę że NIE MA CO WPADAĆ W PANIKĘ - sprawa się tylko przeciągnie ale wyrok na pewno będzie KORZYSTNY !!!!
   Trzymam kciuki za tych co długa przed nimi droga.
   Ja nieskarżyłam ZUS - ciekawa jestem bardzo co mi odpiszą !!!!!

   Usuń
  3. Uzupełniłam wpis o sytuację emeryta :)

   Usuń
  4. Dlaczego bieząca emerytura jest wznowiona od 15 gudnia skoro wniosek został złożony 15 listopada 2012r. Maria

   Usuń
 2. MOIM ZDANIEM PAN ODWOŁAŁ SIĘ POPRZEDNIO OD DECYZJI W PAŻDZIERNIKU 2011 I DLATEGO MUSI DALSZE PROCEDURY KONTYNUOWAĆ W SĄDZIE SA OSOBY KTÓRE W OGÓLE MIE ODWOŁAŁY SIĘ OD TEJ DECYZJI I DOPIERO PO OGŁOSZENIU WYROKU W DZ .U ODWOŁUJĄ SIE ALEKSANDRA

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Emerytka odwoływała się i do ZUS-u i do sądu w ubiegłym roku.

   Usuń
  2. Też tak uważam - wynika to z treści pisma ZUS.

   Usuń
  3. Ale ważne że jest decyzja co do emerytury bieżącej o zaległe trzeba się odwołać do Sądu i będzie dobrze tylko trochę dłużej.

   Usuń
  4. Nie doczytałam się o decyzji co do emerytury bieżącej - gdzie to pisze ????

   Usuń
  5. Przepraszam, już doczytałam - jest u góry przed skopiowaną decyzją ZUS dot. zaległych emerytur.

   Usuń
  6. Na początku wpisu,, wraz z poniższą dezyzją przyszło przeliczenie i decyzja wypłaty bieżącej od 15.12.201 tak zrozumiałam.

   Usuń
  7. Sorry źle napisałam datę powinno być od 15.12.2012

   Usuń
 3. z tego wynika,że Ci co odwoływali się od decyzji tylko do Sądu Okręgowego za pośrednictwem ZUS ,i nawet nie dostali odpowiedzi ,też muszą się teraz odwoływać do Sądu= czy dobrze rozumiem

  OdpowiedzUsuń
 4. Tak dobrze rozumiesz.Masz czas do 22.02.2013. ALE MOŻESZ TO ZROBIĆ CHOCBY JUTRO

  OdpowiedzUsuń
 5. Kochani "zawieszeni"
  Uważam, że stanowisko ZUS jest jak najbardziej prawidłowe. Wypłata bieżących świadczeń została wznowiona - po to potrzebny był wniosek w trybie kpa, natomiast ponieważ w sprawie tego Pana zapadł jak widać prawomocny wyrok to musi być wznowione postępowanie przed sądem o te zaległe z odsetkami.

  OdpowiedzUsuń
 6. Po ukazaniu się wyroku TK złożyłam wniosek w oddziale ZUS w Katowicach mimo, że odwoływałam sie do sądu okręgowego (jutro mam zamiar złożyć o wznowienie postępowania). Dzisiaj byłam zapytać co słychać w sprawie i dowiedziałam się, że w tym roku nie ma co liczyć na jakąkolwiek wypłatę, że nie posiadają żadnych wytycznych i nawet nie mogę liczyć na żadną odpowiedź, bo niby co mieliby mi odpowiedzieć.

  OdpowiedzUsuń
 7. To dziwne, bo u nas mi powiedzieli że za kilka dni, będzie wiadomo.

  OdpowiedzUsuń
 8. Nie rozumię dlaczego wypłata od 15 grudnia skoro wniosek był składany w listopadzie ?

  OdpowiedzUsuń
 9. Nie zrozumiałam, cz wypłata bieżących emerytur będzie wypłacana również dla emerytów którzy odwoływali się do sądu. Czy tylko dla tych co się nie odwoływały się do sądu. Bardzo proszę o wyjaśnienie.

  OdpowiedzUsuń
 10. Ja odwoływałam się od decyzji ZUS do sądu.Wysłałam wniosek do ZUS o wznowienie wypłaty świadczenia. Również do sądu o wypłatę zaległych świadczeń. Też nie wiem czy na bieżąco będą wypłacać mi emeryturę. czy również i z tym trzeba iść do sądu.

  OdpowiedzUsuń
 11. emerytura.zawieszenie@wp.pl11 grudnia 2012 11:03

  Ja również odwoływałam się po zawieszeniu emerytury do Sądu Okr. w Tarnobrzegu. Nie dostałam żadnej odpowiedzi z sądu do dnia dzisiejszego. 26.11 złożyłam wniosek do ZUS o wznowienie wypłaty emerytury i wypłaty wstrzymanej emerytury z odsetkami. Wczoraj z ZUS-u otrzymałam pismo jak wystosował ZUS w Białymstoku i zwrot mojego wniosku. Co mam dalej robić? Czy wystąpić do Sądu? Jak to opisać? Proszę o pomoc.
  Emerytka z podkarpacia.

  OdpowiedzUsuń
 12. Rocznik 48. Pracuję cały czas, nie zwalniałam się. Emerytura przyznana/wyliczona w lutym 2007, "wypłata emerytury podlega zawieszeniu, ponieważ Pani kontynuuje zatrudnienie". Od stycznia 2009 zaczęto wypłacać emeryturę. Od października 2011 wstrzymano wypłacanie. 30 listopada 2012 (mam potwierdzenie przyjęcia dokumentów z datą) złożyłam w Inspektoracie ZUS wniosek o wznowienie wypłaty emerytury i o wypłacenie wstrzymanych świadczeń wraz z odsetkami. Dziś otrzymałam pismo z Oddziału ZUS: "Zawiadomienie o przesunięciu terminu z dnia 06.12.2012: Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie zawiadamia, że w związku ze zgłoszonym przez Panią wnioskiem z dnia 04.12.2012 termin wydania decyzji w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 ulega przesunięciu do czasu uzyskania stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej."

  Nie wiem, dlaczego 30 listopada stał się 4 grudnia :)
  Czy ktoś wie, jak długo może się zastanawiać Ministerstwo Pracy i czy odpowiedź którą otrzymałam mam traktować, że to będzie kilka miesięcy? Jak to się ma do KPA?
  Miałam zamiar przejść na emeryturę od kwietnia (i dalej pracować, po zwolnieniu na jeden dzień) i skorzystać z ustawy prezydenckiej (przeliczenie wg nowej kwoty bazowej - w styczniu 2007 wynosiła 1997,20 a za zeszły rok 2974,69). Kwota bazowa ogłoszona w marcu 2013 będzie pewnie jeszcze wyższa.
  Zastanawiam się co robić.

  Pracująca emerytka z Warszawy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę napisać szybko pismo do ZUS i wyjaśnienie podania w piśmie do Pani błędnej daty (04.12.2012 r.)złożenia wniosku. Chyba jest potwierdzenie przez ZUS na kopii, że składała Pani 30.11.2012 r.

   Poza tym złożyć sobie w marcu 2013 r. wraz z wnioskiem druk RP-7 celem przeliczenia w/g nowej kwoty bazowej jaka będzie obowiązywać od 01.03.1013 r. Może wyjdzie Pani z uzyskanych zarobków wyższy wskaźnik wysokości podstawy.
   Bo ta prezydencka ustawa chyba nie będzie dla nas - tą daną "czekoladkę, lizaną przez szybkę" -ja tak sądzę.
   Też tak planowałam jak Pani, ten sam rocznik.
   Pozdrawiam, EWA

   Usuń
  2. Anonimowy 11 grudnia 2012 19:36 napisał:
   Odwieszenie emerytury i jej pobieranie przed 1 marca 2013 "kasuje" możliwość skorzystania z ustawy prezydenckiej. Dlaczego 4 grudnia chyba nikt nie zgadnie, może to pomyłka pisarska. Czy jest pouczenie że można to pismo skarżyć? Zgodnie z kpa ZUS ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w trybie kpa wniosek uwzględnić albo odrzucić, nie ma prawa do takiej odpowiedzi, że "przesuwa termin"

   Usuń
  3. ZUS jako instytucja państwowa powinien podać podstawę prawną przesunięcia terminu wydania decyzji, czego nie zrobił w zawiadomieniu do emerytki z Warszawy.

   Usuń
 13. ILE MA ZUS CZASU NA ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI SKIEROWANE W DNIACH PO UKAZANIU SIĘ NASZEJ SPRAWY W DZ.USTAW.

  CZY MAJĄ 30 DNI ?

  MOŻE KTOŚ ODPOWIE.

  OdpowiedzUsuń
 14. Pracujący rocznik 1953.
  Odwoływałam się do Sądu Okręgoweo od decyzji ZUS zawieszającej mi wypłate emerytury. Sad Okregowy oddalił odwołanie. Dalej sie nie odwoływałam. 28.11.2012 r.złożywałam w ZUS wniosek o wznowienie wypłaty emerytury i wniosek o wyłatę zaległej. Dzisiaj otrzymałam z ZUS decyzję, w której
  ZUS cytuję - "postanawia zwrócić wniosek z dnia 28.11.2012 r. o wznowienie postepowania w sprawie podjęcia wypłaty emerytury oraz wyrównanie świadczenia od 01.10.2011 r. wraz z odsetkami". W uzasadnieniu ZUS podał, że mogę żądać wznowienia postepowania przed Sądem.
  I mam pytanie czy ZUS postapił właściwie? Czytam powyższe posty; ZUS Białystok, ZUS Tarnobrzeg - postanowił wznowić wypłatę bieżącej emerytury, a w sprawie zaległych kierować do Sądu.

  OdpowiedzUsuń
 15. Wczoraj otrzymałam odpowiedż z ZUS Białystok : "....wniosek o wznowienie wypłaty.......zostanie rozpatrzony po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej"

  Krystyna

  OdpowiedzUsuń
 16. Uzupełnienie informacji z 30.12.2012 z godz.12:32 dot. treści Orzeczenia TK
  z 13.11.2012r.:
  "..Podstawowy problem w rozpatrywanej sprawie dotyczył oceny, czy ustawodawca, rozciągając obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą - jako warunek realizacji prawa do emerytury - na osoby, które skutecznie nabyły i realizowały to prawo w okresie 8 stycznia 2009r. do 31. grudnia 2010r., nie naruszył zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W tym okresie bowiem treścią ryzyka emerytalnego było wyłącznie osiągnięcie wieku emerytalnego (i stażu ubezpieczeniowego), co znaczy, że realizacja świadczenia następowała niezależnie od dalszego zatrudnienia.
  Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010r. spowodowało, że osoby, które skutecznie nabyły i zrealizowały prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. zostały objęte nową, mniej korzystną dla nich treścią ryzyka emerytalnego. Aby emeryturę nadal pobierać po 1 października 2011r., musiały one rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. W przeciwnym razie ich świadczenie emerytalne ulegało zawieszeniu.
  Oceniając sytuację tych osób z punktu widzenia zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy dojść do wniosku, że gdyby w momencie przechodzenia na emeryturę osoby te wiedizały, że będą musiały przerwać zatrudnienie, żeby uzyskać świadczenie emerytalne, to ich decyzja być może byłaby inna, tzn. nie składałyby wniosku o ustalenie prawa do emerytury i kontynuowały zatrudnienie..."
  Proszę sobie wejść na .. treść Orzeczenia TK z 13.11.2012r. a znajdziecie wszyscy właśnie to.
  Ja to przeczytałam po 25 listopada 2012r. stąd jestem taka mądra i nie oczekuję na nic.
  Emerytura przyznana od 31.12.2008r. Ale chociaż trochę jej wzięłam i stanęłam finansowo na nogi.

  OdpowiedzUsuń