18 grudnia 2012

WAŻNE

Drodzy Państwo!
Wszystkim  Państwu, którzy składali do ZUS-u wnioski o wypłatę bieżących świadczeń i wypłatę świadczeń zaległych w jednym piśmie zalecam ponowne złożenie wniosku tylko o wypłatę bieżących świadczeń.
Obecna sytuacja kilkorga z Państwa pokazuje, że ZUS odsyła wniosek a tym samym nie rozpatruje wniosku o wypłatę bieżącej emerytury. I może się okazać, że po odpowiedzi ZUS-u nie będą mieli Państwo już czasu na złożenie nowego wniosku.
Złożenie nowego wniosku nie zaszkodzi a może pomóc.

Osoby. którym ZUS odsyła obecnie wnioski mają jeszcze czas do    24 grudnia 2012 roku 
na złożenie ponownie
 wniosku o podjęcie wypłaty świadczeń na podstawie artykułu 135 ustęp 1 ustawy o rentach i emeryturach .
Art. 135. 1. W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu,


Osobom, które nie zdążą w nieprzekraczalnym terminie do
 24 grudnia 2012 roku
złożyć ponownie wniosku  o wznowienie wypłaty świadczeń  pozostanie zaskarżenie decyzji ZUS do Centrali ZUS

 Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych 
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

143 komentarze:

 1. 23.XI. złożyłam oddzielny wniosek o wznowienie wypłaty zawieszonego świadczenia ale w oparciu o art.145a kpa, zgodnie z zaleceniem ZUS....-brak odpowiedzi z ZUS-u.
  Czy mam teraz złożyć drugi o podjęcie wypłaty świadczeń na podstawie artykułu 135 ustęp 1 ustawy o rentach i emeryturach ?
  Anka Wwa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak Aniu
   nowy wniosek w trybie art 135 ust. 1 Ustawy emerytalnej
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
  2. 22 11.2012 złożyłam wniosek o wzowienie wypłaty zawieszonej i zaległej emerytury.W ZUS powiedzieli,ze wystarczy 1 wniosek,chcieli tylko oSwiadczenie o dochodach.Teraz nie wiem co o tym myśleć,kazdy mowi co innego

   Usuń
 2. Kochani zawieszeni
  Złożenie wniosku na podstawie art 135 ust. 1 Ustawy o rentach i emeryturach nie daje ZUS-owi żadnego manewru, czy chce czy nie misi wznowić wypłatę świadczenia. Weźcie też pod uwagę że przy wniosku w tym trybie nie ma terminu 30 dni bo to nie kpa.Tak, że nie ma co się skarżyć do ZUS na odesłanie wniosku tylko szybciutko składać nowy o wznowienie wypłaty w związku ustaniem przyczyny zawieszenia. Wypłata następuje od miesiąca w którym zgłoszono wniosek.
  Wesołych Świat kochane koleżanki i koledzy
  pozdrawiam wszystkich
  Krzysztof

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O.k., dzięki :)
   Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
   Anka Wwa

   Usuń
  2. Wniosek do ZUS złożyłem 29.11.2012 o wznowienie i wypłatę zaległych wraz z odsetkami.w uzasadnieniu podałem wyrok T.K z 13.11.2012 r oraz DZ.U z 22.11.2012 r. Qdpowiedż z ZUS z 12.12.2012r informuję iż w celu podjęcia wypłaty emerytury prosimy o wypełnienie iodesłanie załączonego formularza ZUS Rw-73 w terminie 14 dni.w przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów, organ rentowy wyda decyzję na podstawie posiadanych dowodów- zgodnie z paragrafem 29 rosporządzenia MPiPS Z 11.10.2011r.Wydaję mi się że to nie jest zwrot dokumentów ? emeryt 2008r

   Usuń
  3. § 29. 1. W postępowaniu przed organem rentowym mogą być również dopuszczone dodatkowe dowody, jeżeli są one niezbędne do załatwienia sprawy. W tym przypadku organ rentowy wzywa zainteresowanego lub inny podmiot do przedłożenia tych dodatkowych dowodów, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 60 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wezwanie do przedłożenia dodatkowych dowodów jest kierowane do innego podmiotu niż zainteresowany, organ rentowy każdorazowo informuje o tym zainteresowanego.

   2. Jeżeli środek dowodowy nie został dostarczony w wyznaczonym terminie, organ rentowy wydaje decyzję w sprawie świadczeń na podstawie posiadanych dowodów, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6.

   Usuń
  4. PO PANA wypowiedzi nie wiem czy pismo z ZUS wystarczy ? emeryt 2008r

   Usuń
  5. To jest wezwanie o uzupełnienie dokumentów. Moim zdaniem należy je dostarczyć do ZUS jak najszybciej. Druk ZUS RW 73 jest to Oświadczenie o osiąganiu przychodu. Jest to ważne o tyle, że dotyczy ewentualnego zawieszenia jeśli emeryt osiągnął przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.   Usuń
  6. Panie Krzysztofie,
   w dniu 29.11.12 złożyłam do ZUS-u w Łodzi pismo
   następującej treści:

   "Wniosek o wznowienie wypłaty zawieszonej emerytury i wypłatę zaległych świadczeń emerytalnych wraz z ustawowymi odsetkami.

   Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012r. sygn. akt K2/12 (Dziennik Ustaw z 22 listopada 2012r., poz. 1285), składam wniosek o:

   1. Wznowienie wypłaty, wstrzymanej od 1 października 2011r., emerytury
   z uwzględnieniem ustawowej waloryzacji rent i emerytur oraz dodatkowego okresu zatrudnienia od 1.10.2011r.
   W czasie zawieszenia emerytury pracowałam bez przerwy i składki na ZUS były odprowadzane systematycznie. Załączam stosowne zaświadczenie
   z zakładu pracy. Poprzednie zaświadczenie o zatrudnieniu w II kwartale 2011r. było doręczone do ZUS w dniu 25.07.2011r.

   2. Wypłatę zaległych świadczeń emerytalnych wraz z ustawowymi odsetkami za okres od 1 października 2011r. do momentu wznowienia wypłaty wstrzymanej emerytury. Nadmieniam, że numer konta bankowego, na które były dokonywane wpłaty do września 2011r., pozostaje bez zmian.


   Uzasadnienie

   Od 1 października 2011r. ZUS zawiesił wypłatę należnych mi świadczeń emerytalnych, powołując się na przepis art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010r.
   o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
   (Dz.U. z 2010r. Nr 257, poz. 1726) – Decyzja ZUS I Oddział w Łodzi
   z 28 września 2011r. znak ...o wstrzymaniu wypłaty emerytury.
   13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że powołany przepis
   w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011r., bez konieczności rozwiąznia stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

   Wyrok ten skutkuje zobowiązaniem ZUS do niezwłocznej wypłaty zawieszonych świadczeń emerytalnych wraz z odsetkami za zwłokę."

   Nadmieniam, że moja sprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi została w marcu 2012 Z URZĘDU ZAWIESZONA PRZEZ SĄD DO CZASU WYDANIA WYROKU PRZEZ TK. Uważam, że treść mojego wniosku jest prawidłowa,choć nie powołałam się na art.135 ust.1 ustawy o rentach i emeryturach. Do tej pory nie otrzymałam żadnej odpowiedzi z ZUS-u. Nie otrzymałam również żadnego pisma z Sądu.Obawiam się, że jeżeli teraz napiszę nowy osobny wniosek, to ZUS "skwapliwie" odwiesi emeryturę od grudnia. ZUS, moim zdaniem, powinien wznowić wypłaty bieżące od listopada, a co najwyżej odnośnie wypłat zaległych "kazać" mi poczekać na wyrok sądu. Uprzejmie Pana proszę, Panie Krzysztofie o radę.

   Małgorzata (1952) z Łodzi - malgosia1818@gazeta.pl


   Załączniki:
   - zaświadczenie o zatrudnieniu z wnioskiem


   Usuń
  7. DZIĘKI ten druk był wymagany ponieważ wniosek złożyłem w listopadzie, od grudnia limity zarobków mnie nie dotyczą ponieważ w grudniu skończyłem 65 lat.do momentu zawieszenia 1 .10.2011r miałem wypłacaną zmniejszoną.emeryt 2008r

   Usuń
 3. Ja już z tego nic nie rozumiem.Ja wniosek o wypłatę zaległych i bieżących świadczeń złożyłam 29.11. jednym pismem i wzorowałam sie na tym co było podane na blogu. W grudniu ZUS przysłał mi tylko druk Rw 73 do wypełnienia i dostarczenia do nich i czy teraz ja mam pisać drugi raz o odwieszenie świadczeń?
  podrawiam
  Sandra

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Sandro.Pani ma chyba korzystny dla Siebie wyrok SA, więc Pni niczego nie musi składać. Chyba że to inna Pani Sandra. Wniosek w trybie art 135 ust 1 ustawy o rentach i emeryturach powinny moim zdaniem złożyć te wszystkie osoby którym ZUS już odesłał złożone wnioski i kazał dalej załatwiać wszystko w sądzie.
   Krzysztof

   Usuń
  2. Dziękuje za odpowiedź. To ta sama Sandra.
   Pozdrawiam

   Usuń
 4. Mój Inspektorat ZUZ udzielił mi odpowiedzi telefonicznej , że nie muszę składać drugiego wniosku bo ten zawiera wszystko i będą 2 decyzje jedna o wznowieniu wypłaty a druga o późnieszym załatwieniu w sprawy zaległych emerytur. Tak samo odpowiedziała centrala ZUS. Myślę ,że odrębne wnioski nic nie przyspieszą bo wszystko zależy kiedy ZUS otrzyma środki do wypłaty zaległych świadczeń.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja równiez otrzymałem taką odpowiedż z ZUSu w Łodzi, ze nie trzeba składać dwóch wniosków.ZUS czeka na wytyczne z centrali.Wydaje mi się,że mają problem z finansami bo jest koniec roku i nie mieli tych pieniędzy założonych w budżecie tego roku,dlatego uruchomią to dopiero w roku 2013.Dziwne tylko jest to,ze od wyroku TK minął i można powiedzieć,że ZUS wyrok TK lekceważy .Nie wiem czy TK nie powinien zostać poinformowany o nie respektowaniu ich wyroku.

   Usuń
 5. Czy ten komunikat dotyczy tez tych em. ktorzy po wyroku Sadu Okregowego oczekuja na sprawe apelacyjna, a dodatkowo zlozyli wnioski do ZUS-u o wznowienie wyplaty i wyplacenie zaleglych swiadczen wraz z odsetkami? / jeszcze nie dostalam odpowiedzi z ZUS/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, bo inaczej będą czekali na pieniądze do czasu zakończenia sprawy w Sądzie Apelacyjnym. W takiej sytuacji jest właśnie moja żona, która w warszawskiej apelacji ( a do Sądu Okręgowego apelację złożyła 2 maja 2012 r.)nie ma jeszcze wyznaczonego terminu i jak odpowiedzieli w sekretariacie termin będzie w III-cim lub IV-tym kwartale 2013r.
   Krzysztof

   Usuń
 6. Mi ZUS odesłał wnioski bez żadnej motywacji.Wysłałam dwa odrebne , ale nie powoływałam się na art.35 ustep 1.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mnie zrobił to samo.W dodatku, 2 wnioski, które składałam równocześnie, o wznowienie świadczeń i zwrot niezapłaconych nawet były w sekretariacie niezarejestrowane, jakgdyby sprawy nie było. Dzisiaj złożyłam następne, na wszelki wypadek 23 grudnia, ewentualnie ostatniego dnia ich pracy przed 24 złożę następny, ale i tak powiadomię o tym fakcie centralę,jutro skseruję odpowiedzi i pisma od ZUS-u i wyślę z pismem przewodnim. Trwa jakaś gra.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też jestem takiego zdania, bo ja dostałam zwrot wniosku w ubiegłym tygodniu wraz z decyzją o przeliczeniu emerytury i informacją, że wypłata podlega zawieszeniu ze względu na kontynuowanie zatrudnienia. W międzyczasie złożyłam wniosek o powszechną ,który wycofałam. Złożyłam tez skargę do okręgowego.Dzisiaj z ZUSu przyszła informacja o dokonaniu wycofania wniosku oraz następna decyzja - inna graficznie( czarno-biała) decyzja dotycząca obliczenia kwoty emerytury wraz z informacją, że zmianie ulega nr świadczenia oraz kolejną klauzulą o zawieszeniu wypłaty do dnia dostarczenia świadectwa pracy.Sama nie wiem , po co to drugi raz przysłali, dlaczego zmienili nr, czy wydadzą nową legitymację, już nic z tego nie rozumiem WK rocznik 52

   Usuń
 8. Panie Krzysztofie!
  Czy ponowne składanie wniosku o wznowienie wypłat bieżących emerytur na podst. art.135 ust. 1 ustawy o emeryturach dotyczy też osób, które składały odwołanie od decyzji ZUS i zapadł niekorzystny dla nich wyrok, czy dotyczy tylko osób, które się nie odwoływały od decyzji ZUS, bo się pogubiłam.
  Ja się odwoływałam od decyzji ZUS do SO - zapadł wyrok niekorzystny. Złozyłam do ZUS w dniu 30.11.2012 r. dwa wnioski o wypłatę bieżacej emerytury i wypłatę zaległej. DEcyzją ZUS mi zwrócił oba wnioski z pouczeniem, że mam się zwrócić o wnowienie wypłaty bieżącej i wypłatę zaległej do sądu okręgowego. W TEJ DECYZJI ZUS-u JEST pouczeniem, że mogę się odwoływać od tej decyzji do Sądu Okregowego, to czy we wzorze Pana Dariana powinnam odnieść się również do tej decyzji, że się nie zgadzam, a przynajmniej w kwestii wypłaty bieżącej emerytury? - Irena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Ireno
   Tak, wznowienie wypłaty na bieżąco i wypłata zaległych to dwie różne sprawy. O zaległe skarga do Okręgowego o wznowienie postępowania,a o wznowienie wypłaty wniosek do ZUS na podstawie art 135 ust.1 ustawy emerytalnej
   Krzysztof

   Usuń
  2. DZIEKUJE PANIE KRZYSZTOFIE
   No to mamy kare za to, że rozrabialiśmy.
   Złoże po raz drugi wniosek na podstawie art. 135 ust.1
   o wypłate bieżącej emerytury. W Skardze do Sądu Okregowego, bo jeszcze nie składałam też powołam się na tą decyzję zwracającą mi obydwie decyzje.
   Irena

   Usuń
  3. Miało być obydwa wnioski - przepraszam

   Usuń
 9. Witam!
  O przeliczeniu podstawy wymiaru emerytury pisałam we wcześniejszych wątkach:
  http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2012/12/przejscie-z-wczesniejszej-emerytury-na.html
  http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2012/12/wizyta-w-zus-ie.html
  Zastanawiałam się czy wniosek złożyć już w grudniu, czy dopiero w marcu (nowa kwota bazowa).
  Dziś złożyłam w ZUS-ie dwa kolejne wnioski:
  1. o wypłatę zaległych świadczeń (od 1.10.2011 r.)
  2. PRZELICZENIE PODSTAWY WYMIARU OD 1 MARCA 2012 r.

  Dzielę się tym, do czego doszłam w rozważaniach. Dla mnie przeliczenie podstawy od 1 marca 2012 to jest też regulowanie zaległości – w świetle wyroku TK z 13 listopada 2012 r.
  Pozdrawiam
  Jot

  Może komuś się przyda, zatem:

  Zusowo, 18.12.2012 r.

  ……………....
  ul. ………….
  ……………...
  ……………...

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w ………
  ul. ……………..
  …………………

  W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt K 2/12 (Dz.U. z 22 listopada 2012 r. poz. 1285)
  zwracam się z wnioskiem o:
  przeliczenie podstawy wymiaru emerytury od 1 marca 2012 r.
  Emerytura został mi przyznana od 1 marca 2009 r. Pobierałam świadczenie pracując nadal bez rozwiązywania stosunku pracy. Na mój wniosek z xx marca 2011 r. o przeliczenie podstawy wymiaru, wysokość świadczenia została zmieniona. Przy ustalaniu nowej wysokości emerytury przyjęto kwotę bazową obowiązującą od 1 marca 2011 r. i uwzględniono moje zarobki z 2009 r. Gdyby nie zapadła decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia xx.10.2011 r. o wstrzymaniu wypłaty emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia – w świetle wyroku TK z 13 listopada 2012 r. wydana na podstawie niekonstytucyjnego przepisu – wówczas wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury z nową kwotą bazową i z uwzględnieniem zarobków z 2010 i 2011 roku złożyłabym w marcu 2012 roku.
  W związku z powyższym wnoszę o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury od 1 marca 2012 roku.

  Załącznik:
  druk ZUS Rp-7

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odp.na post 18 grudnia 16;29 Mnie równiez interesuje sprawa wystąpienia o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury: jeszce w br. czy od 1 marca 2013 r. z nową kwota bazową.U mnie przeliczenie emerytury (podstawy wymiaru) w związku z kontynuacja zatrudnienia po przyznaniu wcześniejszej emerytury od luty 2009. Ja zastanawiam sie nad tym i zaczęłam skłaniać sie o wystapienie od 1 marca 2013 r., bo będzie nowa podwyzszona kwota bazowa a z analizy 3-ch ost. lat wynika ze kwota bazowa rosnie szybciej niz wsk waloryzacji. Ale zaintrygowało mnie Pani stanowisko o wystapiealenie o przeliczenie od 1 marca 2012, mysli Pani ze to moze być realne? Pozdrawiam Nina

   Usuń
  2. Witam!
   Nie wiem czy to jest realne, ale taki wniosek złożyłam. To jest dla mnie logiczne. Zobaczymy. Nic nie tracę.
   Odnośnie do terminu złożenia: grudzień 2012, marzec 2013. Najpierw nie byłam pewna czy od 1.01.2013 nic się nie zmienia w spr. przeliczenia podstawy wymiaru. Teraz wiem na 100%, że nic się NIE zmienia. Jeśli zatem wybierać między grudniem a marcem jako czasem złożenia wniosku - przy przeliczeniu od dnia złożenia wniosku - to raczej wybierać marzec.
   Wymaga to jednak dalszego zastanowienia i trudno wszystkie niuanse opisać. Warto wziąć pod uwagę swoje dalsze możliwości (lub ich brak). Jeśli we wniosku złożonym w marcu ma być ujęty rok 2012 (jeśli w ogóle da możliwość dalszego podwyższania wskaźnika), to z kolei nie czekać do marca, złożyć jeden wniosek w grudniu (już od grudnia korzystać z wyższej emerytury), a następny złożyć w marcu.
   Warto jednak przewidzieć swoje dalsze możliwości zarobkowe i planować składanie wniosków o przeliczenie podstawy wymiaru.
   W moim przypadku, po głębszej analizie, zarobki z roku 2012 zostawię sobie "w rezerwie". Nawet składając wniosek w marcu 2013, nie ujęłabym roku 2012. Dlaczego? Emeryturę miałam naliczoną z 10 kolejnych lat 1999-2008, przeliczanie podstawy wymiaru przesuwa owe 10 lat (odpadają starsze z niższymi zarobkami). W jednym roku, stojącym w kolejce do odpadnięcia, miałam wskaźnik znacznie wyższy od obecnie uzyskiwanych i tenże bogaty rok będzie mi trudno przeskoczyć. Dlatego rok 2012 zostawiam sobie "w rezerwie", bo albo 1012+2013 dadzą wyższy wskaźnik niż lata z niskim+z wysokim sprzed 10 lat, albo w dowolnym marcu ;-) wykorzystam rok 2012 do przeliczenia emerytury.

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
 10. Witam.Przedstawię swoją sytuacje.Zawieszona emerytura,dalej pracuję .Odwołałam sie do Sadu Okregowego sprawa była w XII.2011r zakończona wyrokiem oddalającym ze względu na wówczs obowiazuacy przepis.Nie odowływałam sie do Sadu Apelacyjnego.Dzisjaj zadzwoniłam do Sadu Okregowego w Olsztynie w sprawie wznowienia postepowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, odpowiedziano mi,że nie mogę złozyć żadnego wznowienia ponieważ jest już prawomocny wyrok i koniec.Poradził mi Pan,że mam składać do ZUS-u wniosek o wypłate zaległych i bieżacych swiadczeń(zrobiłam to 26.XI.2012r) i czekać na decyzję.Więc czegos tu nie rozumiem,ale wydaje mi sie logiczne,że skoro jest prawomocny wyrok więc jak mozna wnowić postepowanie...Czy ktoś na blogu złozył już taki wniosek do Sadu o wznowienie postepowania i przyjęto w Sadzie? Proszę o odzew takich osób.Pozdrawiam wszystkich.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam wznowienie przysługuje nie chcę brzydko się wyrażać ale przecież jest wyrok TK i łaski nikt nie robi co to znaczy , że w śadzie nie chcą przyjąć pisma o czy wniosku o wznowienie. Ja dzwoniłam do SA w Lublinie i oczywiście mogę wznowić i właśnie szykuję wniosek o wznowienie postępowania. . Chyba w tym sądzie okręgowym to jacyś niedouczeni pracują. Chyba studia kończyli tylko nie wiem gdzie jak i za co. E.

   Usuń
  2. Anonimowy z 17:55 ma 100% racji, trzeba było zapisać nazwisko tego co udzielał informacji i złożyć na niego skargę (donos)do przewodniczącego wydziału, dostanie po premii bo gadał bzdury.

   Usuń
  3. Dzisiaj złożyłam skargę o wznowienie sprawy w Sadzie Okręgowym wraz z załącznikami - decyzja ZUS o przyznaniu emerytury i decyzja ZUS o jej zawieszeniu.Przyjęto bez problemu. Zresztą taki sposób załatwienia sprawy wskazał mi ZUS (pismo otrzumałam 17 grudnia br) ,gdzie wcześniej złożyłam wniosek o wznowienie i wypłatę zaległych świadczeń emerytalnych.
   Wcześniej też odwoływałam od decyzji ZUS o zawieszeniu emerytury do SO i apelacji nie składałam. Radzę z nikim w sądzie nie dyskutować, napisać skargę wg wzoru, który jest na blogu, dołączyć niezbędne załaczniki i złożyć w biurze podawczym SO. Powodzenia
   Anka

   Usuń
  4. Moja koleżanka z którą sie wspieramy jako zawieszone emerytki uzyskała informację z Sądu Okręgowego w Olsztynie - rozmawiała z Panią- abyśmy składały skargę do SO pomimo iż odwoływałyśmy się od poprzedniego wyroku SO do SA w Białymstoku. I tak to uczyniłyśmy. Mamy już nadany od zaraz nr sprawy.Jak dotąd w miare jesteśmy spokojne-ale czytając różne wypowiedzi nie wiemy co nas czeka. Póki co, jesteśmy dobrej myśli. Powodzenia. Wanda z zasypanych śniegiem Mazur

   Usuń
 11. A ja tak sobie myślę, że dopóki czy to ministerstwo, czy to centrala ZUS (już nawet nie wiem kto jeszcze)nie wyda jasnej i wiążącej decyzji w naszej sprawie to będziemy się tak odbijać od ściany jak piłeczki i nic z tego nie będzie. Chociaż byśmy po 100 pissm wysyłali jak nie będą chcieli to nic nam nie zwrócą ani nie odwieszą. Takie to jest po prostu Państwo bezprawia. I nikogo to nie będzie obcchodziło, że coś nam się należy. Przecież nikt z osób odpowiedzialnych za wykonannie wyroku TK nie zabrał do tej pory głosu. Wszyscy siędzą cicho, zaraz będą święta, ludzie trochę zapomną, a potem to się zobaczy. Część emerytów się w jakiś sposób może wyeliminuje spod tego wyroku ,a część sama się wyeliminuje i jakoś to będzie.Smutne to ale obawiam się że prawdziwe.
  Pozdrawiam
  zrezygnowana emerytka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trochę optymizmu zrezygnowana koleżanko.
   Mam nieoficjalne informacje, że ZUS już nie czeka na stanowisko MPiSS i zacznie niebawem, tam gdzie złożone papiery są w porządku wypłacać emerytury zawieszonym.
   Przecież nie minął jeszcze nawet miesiąc do opublikowania czyli wejścia w życie wyroku TK. Jesteśmy strasznie niecierpliwi.Czas jest najlepszym lekarstwem. Cieszmy się Świętami i spokojnie czekajmy na rozwój sytuacji.
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
 12. Ja też czuję się bezsilna.Czytam codziennie informacje na blogu.Mamy porady osób o wielkim sercu,ale to nie są przedstawiciele rządu, ministerstwa czy prawnicy.Zus oficjalnie nas nie poinformował ,przysyłając pismo do domu.Podejrzewam,że są osoby, które nie mają internetu i nic nie wiedzą.Minister Kamysz czeka na uzasadnie i co zmieni wyrok? Jest to panstwo bezprawia dlatego ministerstwo chce kombinować.Dlaczego media milczą?Uważają nas za niedorozwiniętą grupę społeczną.Pozdrawiam Maria

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Pani Mario
   Jest nas tylko około 18.000, to niewielka grupa wśród milionów polskich emerytów i zainteresowanie mediów jest na takim też poziomie czyli niewielkim.Proszę przeczytać to co odpisałem "zrezygnowanej" 16:45
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
  2. Dobrze, że Pan jest.Dziękuię Maria

   Usuń
  3. Może lepiej,że media nie bardzo nagłaśniają naszą sprawę bo i tak jest dookoła tylu zazdrosnych, zwłaszcza jeśli ktoś jeszcze pracuje to na pewno to odczuwa. Myślę, że co ma być to może troszkę później, ale będzie trzeba być dobrej myśli.
   Też Maria

   Usuń
 13. Bardzo źałuję źe nie znam nikogo źe środowiska mediów Tylko szum medialny mógłby przyspieszyć i uporządkować to całe zamieszanie ZUSowo sądowe.Alicja

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja znam środowisko mediów, ale nawet nie próbuję rozmawaiać, bo WSZYSCY są przeciw nam - mam na myśli tzw. opinię publiczną. Młodsi mówią - zwolnijcie miejsca pracy, bo jest bezrobocie, a wy już macie emerytury, których my nigdy nie zobaczymy. Starsi mówią - dlaczego jednym emerytom dali taki przywilej, a nam nie. Lepiej siedźmi cicho, bo właśnie takie myślenie stało się podstawą odebrania nam emerytur. Taką argumentację usłyszałam nawet w sądzie!! Tak więc róbmy swoje i czekajmy cierpliwie, bo znów wymyślą jakiś paragraf, kolejną nowelizację nowelizacji, by nam dokopać. Kasia

   Usuń
  2. Zgadzam się w zupełności z przedmówczynią.
   Sandra

   Usuń
  3. Pani Kasiu
   200% racji w tym co Pani pisze, choć jest tu wiele wpisów takich co chcieliby już wszystko mieć załatwione.Lepiej tego nie nagłaśniać. Tych zazdroszczą jest naprawdę bardzo dużo
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
 14. Wygląda na to, ze obywatel-emeryt, powinien znać lepiej przepisy niż instytucje państwowe, pilnować terminów, o których powinien dowiedzieć się nie wiadomo skąd. Pan konsultant ZUS przyznał, ze o sposobie załatwiania spraw odwieszonych emerytur nie zna informacji medialnych, bo takich praktycznie nie było, ale dodał, że można takie informacje znaleźć w internecie, np. na blogu.

  OdpowiedzUsuń
 15. Ja tez już mam serdecznie dość i nawet mi się już nie chce wchodzić na tego bloga. Tyle już tu zamieszania że ktoś o słabych nerwach może wylądować u lekarza.
  Złożyłam 2 wnioski osobne powołując się na wyrok TK w swoim oddziale ZUS 27.11. i do tej pory nie otrzymałam NIC.
  Pracuję nadal, jestem rocznik 53 i nie zamierzam na razie nawet myśleć o emeryturze powszechnej mimo że 60- tkę będę miała juz na początku roku.Postanowiłam wszystko przeczekać bez emocji bo wszystkie te przepisy to nowości nawet dla ZUS.Może za parę miesiecy sie to wszystko wyklaruje i wtedy na spokojnie można będzie uzyskać wiarygodne wyjaśnienia u pracowników ZUS którzy myślę że też są skołowani i nie dziwię się wcale.
  Czekam spokojnie co mi ZUS odpisze i tak będę postępowała.
  Co się odwlecze to nie uciecze - jak mawia przysłowie.
  Tutaj panuje taki chaos i bałagan że blog nie spełnia juz swojej roli a każdy wpis rozhisteryzowanych i niekomunikatywnych osób / w wyrażaniu swoich myśli/ niesie lawinę następnych bełkotliwych wpisów.
  Powołałam się we wnioskach na wyrok TK - co mnie obchodzą jakieś inne paragrafy !!!!
  Ludziska, nie motajcie - nikt z tego co czytałam do tej pory nie dostał żadnego pisma o ODWIESZENIU emerytury ani o wypłacie - wszystkie dotychczasowe wpisy świadczą tylko o tym że niektórzy nie umieją nawet przeczytać ze zrozumieniem tego co ewentualnie dostali do tej pory z ZUS- u.
  I tacy tu najwięcej mieszają w głowach innych a biedny pan Krzysztof nie może już tego wszystkiego ogarnąć swoim rozumem i sądzę że już i on ma dość tego totalnego chaosu i odpowiadania po sto razy na te same pytania leniuchów którzy nie pofatygują się nawet aby poczytać wcześniejsze jego odpowiedzi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szperając w internecie trafiłam na ciekawe forum dyskusyjne link:
   http://www.zlikwidujzus.com/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=127

   i znalazłam tam wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (w innej oczywiście sprawie) ale dotyczący oceny prawidłowości postępowania administracyjnego - przytaczam fragment:

   "Ugruntowane stanowisko orzecznictwa, wyrażone m. innymi w wyroku NSA z dnia 26 lipca 2006 r., sygn. II OSK 1004/05, przesądza, iż wniosek wszczynający postępowanie administracyjne, w przypadku wątpliwości co do treści żądania, stanowi podstawę do podjęcia przez organ ustaleń w zakresie rzeczywistej woli osoby, od której pochodzi. Postępowaniu temu winno towarzyszyć należyte i wyczerpujące poinformowanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. W przeciwnym razie mamy do czynienia z naruszeniem art. 7 i art. 9 kpa w stopniu mogącym mieć wpływ na istotę rozstrzygnięcia. Organ administracji publicznej nie jest bowiem uprawniony do swobodnego interpretowania żądania strony."
   Anka Wwa

   Usuń
  2. Do anonima z godzi 18.00: cyt " nawet mi się już nie chce wchodzić na tego bloga". A ten wpis to gdzie umieściłeś jak nie na tym blogu?I co, uważasz,że on jest ok.? Odmawiasz innym prawa do pisania,a sam umieszczasz histeryczne wpisy krytykujące innych.Przecież nikt nikogo nie zmusza do wchodzenia tu, a tym bardziej do odpowiadania na pytania.
   Krystyna

   Usuń
  3. Kochani więcej optymizmu a przede wszystkim cierpliwości. Jeszcze nie minął nawet miesiąc obowiązywania wyroku TK a niektórzy już chcieliby
   mieć wszystko za sobą
   Krzysztof

   Usuń
  4. Panie Krzysztofie,jest Pan aniołem.Dziękuję.
   Krystyna

   Usuń
  5. Prośba do niektórych z Państwa: nie wprowadzajcie niepotrzebnego zamętu!

   Nie jest prawdą stwierdzenie, że trzeba składać odrębny wniosek o wypłatę biężącej emerytury.Trzeba pamiętać, że liczy się faktyczna treść wniosku, a nie powołana podstawa prawna. Jak najbardziej więc dopuszczalne jest ujęcie w jednym wniosku kilku żądań. Nie jest konieczne więc składanie kilku wniosków z jednym żądaniem każdy.
   Powiem więcej: nawet nie jest to pożądane, bo to jest tworzenie niepotrzebnej papierologii i karmienie biurokratycznej machiny. Tak więc z okazji Swiąt życzę odrobiny zdrowego rozsądku i spokoju.

   Usuń
 16. A MOŻE składajmy takie wnioski jako uzupełnienie do tych już złozonych.
  To mamy dodatkowe problemy przed świętami.
  Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można Pani Ewo. Można złożyć pismo w którym prosimy o traktowanie złożonego już przez nas wniosku (w trybie kpa)jako wniosku na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy
   emerytalnej
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
  2. Prośba do niektórych z Państwa: nie wprowadzajcie niepotrzebnego zamętu!

   Nie jest prawdą stwierdzenie, że trzeba składać odrębny wniosek o wypłatę biężącej emerytury.Trzeba pamiętać, że liczy się faktyczna treść wniosku, a nie powołana podstawa prawna. Jak najbardziej więc dopuszczalne jest ujęcie w jednym wniosku kilku żądań. Nie jest konieczne więc składanie kilku wniosków z jednym żądaniem każdy.
   Powiem więcej: nawet nie jest to pożądane, bo to jest tworzenie niepotrzebnej papierologii i karmienie biurokratycznej machiny. Tak więc z okazji Swiąt życzę odrobiny zdrowego rozsądku i spokoju. Proszę Panie Krzysztofie o niepodawanie nieprawdziwych informacji. Pozdrawiam

   Usuń
 17. Dziękuję Panie Krzysztofie za źyczliwość, dyskusję i chęć niesienia pomocy w tych wszystkich zawiłościach Dziękuję także za cierpliwość Alicja

  OdpowiedzUsuń
 18. Może kolejne zażalenie na opieszałość urzędów? Tylko do kogo? Chyba na Berdyczów! To jest dręczenie obywateli!

  OdpowiedzUsuń
 19. Nie wiem dlaczego ZUS żąda zaświadczeń dot. wysokości zarobków, gdyż podczas składania wniosku o emeryturę każdy z nas podał czy chce pełną emeryturę (tzn. nie przekracza średniej krajowej) czy zmniejszoną (tzn. nie przekracza 130% średniej krajowej). Ponadto każdy pracodawca złożył do ZUS zaświadczenie o wysokości zarobków w całym 2011 r. To co żądają urzędnicy zakrawa na kpinę, gdyż działania ich są pozorne po to aby wydłużyć czas załatwienia sprawy i ponownie nas upokorzyć. Myślę że po świętach należy pisać pisma do centrali ZUS i na łamy mediów.
  Pozdrawiam - Elżbieta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kto ukończył wiek 60 / 65 lat nie musi druku Rw 73 wypełniać, może zarabiać bez ograniczeń.

   Dotyczy to tylko osób, które są przed powszechnym wiekiem i muszą go składać co roku, zaraz na początku każdego roku kalendarzowego.

   Usuń
  2. Ja skończyłam 60 lat w tym roku i ZUS przysłał mi druk Rw 73 do wypełnienia.
   Sandra

   Usuń
  3. Sandro, ale do momentu ukończenia 60 lat/ zależy w którym miesiącu skończyłaś/ bo do tego miesiąca jesteś ograniczona dochodem /70-130%/ dlatego musisz taki druk dostarczyć do ZUS.
   Czekam na informację od Ciebie , zapewne nie tylko ja.Jak długo będziesz czekać na realizację wyroku przez ZUS?
   Pozdrawiam
   Barbara

   Usuń
  4. W takiej sytuacji to jest jakaś pomyłka, trzeba wyjaśnić w ZUS. Może wysłali automatem, nie sprawdzili Pani daty urodzenia.

   Usuń
  5. 60 lat skończyłam w listopadzie.
   Pozdrawiam
   Sandra

   Usuń
  6. Sandro, to prawie cały rok.Także złóż druk Rw 73 i spokojnie czekaj.Za 2012 r./gdy wznowią wypłatę świadczeń jesteś zobowiązana z ZUS się rozliczyć ze swoich dochodów do listopada 2012.r./
   W 2013.roku już nie będziesz musiała składać ze względu na wiek/ 60 lat/.
   Pozdrawiam
   Barbara

   Usuń
 20. Panie krzysztofie proszę o ocenę, czy ten wniosek jest poprawny, czy raczej brzmienia tego artykułu nie przytaczać?

  Wniosek o wznowienie wypłaty zawieszonego świadczenia
  znak:..........
  W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11. 2012 r. sygn. akt K 2/12 ( Dz.U. z dnia 22.11.2012 r. poz.1285) oraz Art.135 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z FUZ ( Art. 135. 1. W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu)

  wnoszę o wznowienie wypłaty zawieszonego świadczenia emerytalnego. Pozdrawiam WK

  OdpowiedzUsuń
 21. Szanowni "Zawieszeni" odrobina optymizmu i cierpliwości bardzo jest potrzebna nam wszystkim,przestańmy myśleć negatywnie,przecież wygraliśmy w TK i ten wyrok musi być respektowany,a że trochę to potrwa - spokojnie poczekajmy.Pozdrawiam.Ada.

  OdpowiedzUsuń
 22. Bardzo proszę, czy ktoś mógłby mi podać adres e-meila do Centrali Zus w Warszawie ?
  Pozdrawiam
  JS

  OdpowiedzUsuń
 23. Ja napisałbym tak :
  Wniosek o wznowienie wypłaty zawieszonego świadczenia.

  W związku z wejściem w życie z dniem 22 listopada 2012 r, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 r. sygn.
  K 2/12 (Dz.U. z dnia 22.11.2012r. poz. 1285) ustała przyczyna zawieszenia mojego świadczenia, bowiem przepis na podstawie którego zostało ono zawieszone został uznany za niezgodny z Konstytucją RP. W zaistniałej sytuacji na podstawie art.135 ust.1 Ustawy o rentach i emeryturach z FUS, wnoszę o wznowienie wypłaty mojego świadczenia.


  pozdrawiam
  Krzysztof

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja też serdecznie dziękuję !! Pana rady są bezcenne.Ja do ZUS złożyłam jeden wniosek o bieżącą i zaległą emeryturę; po tygodniu złożyłam 2 odrębne wnioski - i 14 grudnia ZUS ZWRÓCIŁ mi wszystkie wnioski(moje orginały)i pouczył o złożeniu skargi do SO, co już zrobiłam. A teraz składam kolejny raz (3)wniosek o wypłatę bieżącej emerytury wg. art.135 ust.1. Panie Krzysztofie w SKARDZE do SO ujełam wwszystkie punkty, które we wzorze podał p. DARIAN - bo nie wiem czy ZUS wypłaci mi bieżącą emeryturę - proszę o radę,czy to wszystko co mogę zrobić, bo wiem, że jak coś przegapię (terminy) to trudno będzie to odwrócić. Pozdrawiam, Maria z Zamościa

   Usuń
  2. Ci emeryci co skarżyli ZUS MUSZĄ przejść odpowiednie procedury i nawet jakby Pani wysłała 1000 wniosków do ZUS to za każdym razem ZUS panią odeśle do Sądu!!!
   Tak mi powiedziano w ZUS.

   Usuń
 24. Jestem rocznik 52, tak jak wszyscy złożyłam wniosek do zus o wznowienie wypłaty bieżącej i zaległej wraz z odsetkami, doliczenie okresu pracy i skargę do sądu okręgowego.
  Dzisiaj otrzymałam decyzję z zus , doliczyli mi staż pracy i zaległe waloryzacje. Jenocześnie poinformowali, że decyzja w sprawie podjęcia wypłaty emerytury w zwiazku z wyrokiem tk zostanie wydana w terminie późniejszym. Jestem spokojna i czekam albo na wypłatę przez zus albo na wyrok sądu okręgowego
  Pozdrawiam wszystkich
  Julia

  OdpowiedzUsuń
 25. Proszę Państwa w zw. z pow. czytanymi komentarzami o tym, że trzeba składać 2 wnioski jak to przeczytałam w komunikacie -ważne- osobno o wypłatę zaległego świadczenia od 01.10.2011r. i osobno o wypłatę należnej emerytury zgodnie z wyrokiem TK ,zadzwoniłam do swojego zus-u w Starogardzie Gdańskim z pytaniem jak to powinno wyglądać, czy wniosek złożony przeze mnie 29.11.2012r. jest prawidłowy czy powinnam go zmienić, to Pani kierownik od emerytur bardzo uprzejmie poinformowała mnie po przeczytaniu mojego wcześniej złożonego wniosku odpowiedziała, że to wystarczy nie muszę składać innych wniosków, bo oni w z-usie dopiero dzisiaj dostali z centrali zalecenia jak mają to załatwić, a że było to ok.godziny 15.00 to powiedziała, że jeszcze nie może mi odpowiedzieć jak to będzie dokładnie załatwione w stosunku do nas, ale chyba tak, że wypłacona nam będzie najpierw bieżąca emerytura, a potem od 2013 dopiero zaległa, ale poprosiła , żebym zadzwoniła za tydzień to będzie może już wiedziała dokładniej.Może to nie była zbyt precyzyjna odpowiedzieć, ale czułam , że chyba będzie dla nas pozytywna. Mam zadzwonić w piątek 29.12.12 to będzie mogła odpowiedzieć już dokładniej.Zapewniła mnie, że dostanę do domu jakąś decyzję.
  Danuta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Danusiu.
   Pisałem w poście o godzinie 20:00, że mam nieoficjalne informacje o tym że ZUS już nie czeka na wytyczne z MPiSS tylko podejmie bieżące wypłaty. Jak wynika z Pani postu słowo stało się ciałem i teren dostał już instrukcje co robić.Dajmy paniom z ZUS czas na zapoznanie się z tym (a po za tym kobitki, a za parę dni Święta)i pewnie po Świętach wszystko zacznie się wyjaśniać. Więc więcej cierpliwości,trochę optymizmu, nie zamartwiać się czy wypłacą czy nie (bo w końcu wypłacą) i cieszyć sie
   nadchodzącymi Świętami
   pozdrawiam i Wesołych Świąt
   Krzysztof

   Usuń
  2. Tak. I ZUS dobrze Pani powiedział.
   Nie jest prawdą stwierdzenie, że trzeba składać odrębny wniosek o wypłatę biężącej emerytury.Trzeba pamiętać, że liczy się faktyczna treść wniosku, a nie powołana podstawa prawna. Jak najbardziej więc dopuszczalne jest ujęcie w jednym wniosku kilku żądań. Nie jest konieczne więc składanie kilku wniosków z jednym żądaniem każdy.
   Powiem więcej: nawet nie jest to pożądane, bo to jest tworzenie niepotrzebnej papierologii i karmienie biurokratycznej machiny. Tak więc z okazji Swiąt życzę odrobiny zdrowego rozsądku i spokoju. Proszę Panie Krzysztofie o niepodawanie nieprawdziwych informacji. Pozdrawiam

   Usuń
 26. A czy Pani odwoływała się od decyzji ZUS do Sądu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie odwoływałam się do Sądu, gdyż uważałam, że to jest niemożliwe, żeby było można zmieniać tak poważne decyzje rządowe ,zaznaczam, że śledziłam wszystkie relacje prasowe na ten temat , potem poznałam z prasy odważnego Pana Mariana i stanowisko Senatorów i wtedy uwierzyłam, że to na pewno skończy się pozytywnie. Od znajomej dowiedziałam się o tej stronie i zaczęłam śledzić Państwa wypowiedzi.Podbudowało mnie również stanowisko Senatorów i uwierzyłam, że to skończy się dla nas pozytywnie.Dalej pracuję i czekam na pomyślne załatwienie naszej sprawy.Nie zwalniałam się z pracy , jestem rocznik 1951.W 2011 w lipcu otrzymałam decyzję z zus-u, że od sierpnia 2011 , gdyż wtedy skończyłam 60 lat, będą mi wypłacać emeryturę w pełnej wysokości, ale jak wiemy, trwało to tylko do września 2011r.Po dzisiejszej rozmowie z Panią z zus-u jestem dobrej myśli.
   Danuta

   Usuń
 27. Witam wszystkich zawieszonych i chcę bardzo serdecznie podziękować Pani Izie oraz panom Marianowi i Krzysztofowi za to że wspólnie z Panią Karolina i Panią red Wiktorowską zajmują się naszą sprawą.
  Jednocześnie proszę wpłacajcie Państwo na konto Pani Izy za to że prowadzi nam ten blog który jest nam bardzo pomocny ponieważ dzięki temu mamy bieżące informacje.
  Powiem szczerze że wczoraj to się przeraziłam tą ciszą i już się bałam że to jest koniec.
  Ale dzisiaj znowu jesteśmy i dzielimy się swoimi informacjami.
  Pozdrawiam bardzo ciepło wszystkich zawieszonych - Krystyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za pozdrowienia i życzenia serdecznie dziękuję.
   Pani Izie na pewno należą się od Forumowiczów serdeczności z upominkiem pod choinkę.

   Informacja jest podana w wątku z 8 grudnia "Przejście z wcześniejszej emerytury na powszechną korzystniejsze przed końcem roku", godz. 9:28.
   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2012/12/przejscie-z-wczesniejszej-emerytury-na.html

   Pozdrawiam wszystkie miłe, uczynne i życzliwe Osoby.

   Jot

   Usuń
 28. Napisałam, że mam zadzwonić w piątek 29.12.2012r. to pomyłka , piątek to przecież 28.12.12r., wieczorem tego dnia napiszę czego się dowiedziałam i poinformuję Państwa, chociaż myślę, że może już wszyscy będziemy mieli jakieś konkretne informacje, przecież zostało jeszcze kilka roboczych dni przed i po świętach. Pozdrawiam Pana Krzysztofa,który stara się tu zaprowadzić jakiś ład i ma nie tylko wielką cierpliwość, ale również pozytywne odczucia co do pozytywnego załatwienia naszej słusznej sprawy, o czym pisał o 22.07 .Jeszcze trochę cierpliwości.
  Danuta

  OdpowiedzUsuń
 29. Dziś rozmawiałam ze znajomą z ZUS Łódź. Powiedziała, że wczoraj była narada w naszej sprawie. Mają na dniach zacząc wypłacać bieżące emerytury - najpierw tym, którzy nie skończyli 60 lat a póżniej pozostałym. Prawdopodobnie chodzi o pieniądze - jest końcówka roku i ZUS nie przewidział na to kasy. Emeryci przed 60-tką mniej będą kosztować (często otrzymają emeryturę niepełną). Może więc być tak, że Ci po 60-tce otrzymają emeryturę zaraz po Nowym Roku. Podobnie z wypłatą emerytur zaległych. Ale ZUS już nic nie kombinuje i to jest najważniejsze.
  A.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kochani
   Musieli przestać kombinować, bo jest już około 50 wyroków Sądów Apelacyjnych zapadłych po 22.11.2012 r.
   wszystkie oczywiście korzystne dla "zawieszonych" i pewnie skończyła się dyskusja "jakby tu część chociaż emerytów wykiwać przez interpretacje wyroku TK", a wyroków TK się nie interpretuje, tylko się je wykonuje. Wesołych Świąt kochani zawieszeni
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
  2. Witam mam pytanie przygotowałam już skargę o wznowienie postępowania do SA ale teraz już nie pamiętam czy masm wysłać bezpośrednio do sądu i kopię do ZUS czy mam to to złożyć w ZUS. Zgóry dziękuję za podpowiedź Ela

   Usuń
  3. Elu, tylko do sądu.

   Usuń
  4. Jeszcze jedno pytanie czy wsrd tych wyroków pozytywnie rozpatrzonych trafił się choć jeden w SA Lublin bo właśnie tam zaraz wysyłam no i czy jest jakaś opłata za wznowienie Ela

   Usuń
 30. Przed chwilą dzwoniłam do ZUS (Radom).Miła Pani powiedziała,że:
  1.Jedno pismo ze wszystkim "życzeniami" wystarczy.
  2.Mają już decyzję o tym,żeby wznawiać wypłaty świadczeń
  (o ile nie odwoływałam się do Sądu)
  Tak więc chyba to już się rozkręci i Pani/Pan A z godz.08:19 dała nam dobrą, optymistyczną i prawdziwą wiadomość.
  Pozdrawiam - Teresa z Radomia

  OdpowiedzUsuń
 31. A ja jestem ciekawa czy jak się odwołamy do sądu okręgowego to na tym się zakończy sprawa
  Gosia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Małgosiu.
   Powinna, ale jak wiadomo Okręgowy to pierwsza instancja i stronom służy zażalenie do Apelacji.ZUS oczywiście nie powinien apelować w świetle wyrko TK, ale co zrobi????? Bóg wie.
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
 32. A ja sie zastanawiam nad tym w jakim czasie SA prześle wyrok do ZUS. I czy w jakikolwiek sposób ZUS zostaje zawiadomiony. Miałam wyrok korzystny dla siebie w SA, ale na ogłoszeniu wyroku nie było nikogo z ZUS-u. Ja sama czekam już od 29.11. na sentencje wyroku. Naprawdę sądy działają bardzo powoli. Złożyłam też wniosek o ksero wyroku z uzasadnieniem. Ale na moje pytanie czy do końca roku dostanę pani w Biurze Podawczym SA nie bardzo umiała mi odpowiedzieć.
  Może ktoś z Państwa ma jakąś wiedzę w tym temacie.
  Pozdrawiam
  Sandra

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Sandro
   Nie bardzo rozumiem, jak to nie ma sentencji? Sentencja wyroku jest w protokole z ostatniej rozprawy, powinna
   być dla stron dostępna natychmiast po rozprawie, ale Sąd nie musi się spieszyć z wysłaniem tego do wygranego
   Pani Sandro mój mail krisdar@wp.pl proszę napisać podać swój telefon zadzwonię i wyjaśnię to Pani
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
 33. Mam pytanie - przy składaniu skargi do Sądu Okręgowego/wzór P.Dariana/ wnosiliście Państwo jakąś opłatę sądową?
  Z góry dzięki za odpowiedż.
  Halina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wnosiłam żadnej opłaty.Pozdrawiam Anka

   Usuń
 34. Szanowni Państwo. Wracam do sprawy emerytur powszechnych. Dzisiaj odebrałam przeliczenie - wyszło 100 zł więcej. Panie w ZUS zapewniały, że mam prawo do wszystkiego co określa art 103 i wyrok TK.
  pobieranie emerytury bez zwolnienia, wypłate zaległych.
  Natomiast emerytura powszechna będzie wypłacana po odejściu z pracy.
  Będą naliczone 2 emerytury, ale pracując korzystać będę z wczesniejszej, czyli w teczce będą dwie .Po rozwiazaniu stosunku pracy wybiorę, którą mają wypłacać.
  Po historii odpowiedzi pan z COT mam kolorowy zawrót głowy.
  A co Państwo robicie w tym temacie?
  Pozdrawiam Ewa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy mogłaby Pani napisać, jaki miała Pani wskaźnik i który jest Pani rocznik? Zastanawiałam się, czy warto składać o powszechną,mam jeszcze do końca roku kilka dni, trochę mnie Pani tym wpisem zachęciła. Pozdrawiam.

   Usuń
 35. Kochani !
  To co robimy ?
  Piszemy ponownie do ZUS w sprawie wznowienia wypłaty zawieszonej emerytury ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szanowni Panstwo ! przed chwila rozmawialem z ZUS, ruszyło pisza decyzje i rozsyłaja ,srodki dostaniemy ...niestety juz w styczniu nie ma czasu na dokonanie przelewow , dosc tak niechetnie odpowiadała nie zapytałem czy wyplata zaległych tez bedzie.

   Usuń
  2. Nie wiadomo czy wszyscy dostaniemy.

   Ja mam nie roztrzygniętą sprawę w Sądzie Apelacyjnym, czekam od 19 kwietnia br.

   Wniosek do ZUS o odwieszenie świadczeń bieżących i zaległych złożyłam 23 listopada 2012 r.

   Usuń
  3. Dzisiaj w ZUS na Ursynowie także otrzymałam informację, ze dostali wytyczne co do wypłat zawieszonych emerytur: bieżące zaczynają już realizować, natomiast odnośnie zaległych tj. od września 2011 do pzździernika 2012 - czekają na porozumienie z Min. Finansów
   HiFi

   Usuń
  4. W Augustowie nikt nic nie wie o wypłatach

   Usuń
 36. Szanowni Państwo przed chwilą zadzwoniłam do centrum informacji ZUS w Warszawie i bardzo sie zdenerwowałam .
  Jestem osobą rocznik 1953 . Emeryturę wcześniejszą miałam przyznaną w październiku 2008 r. W pażdzierniku 2012 r. wysłałam do ZUS pismo o wznowienie wypłaty zawieszonej od 1 pażdziernika 2011 r. emerytury i zwrot zaległej emerytury wraz z odsetkami . Zadzwoniłam aby sie zapytać czy mój wniosek jest prawidłowy . W odpowiedzi usłyszałam ,że moge wystąpic do Sądu o zwrot zaległej emerytury ale bieżąca emerytura nie bedzie mi wypłacana gdyż wyrok TK mnie nie obejmuje . Aby otrzymywać bieżącą emeryturę muszę rozwiązać stosunek pracy . Panie Krzysztofie co Pan na to ?
  Przepraszam ,że zawracam Panu głowę ale bardzo się zdenerwowałam . Pozdrawiam Danuta H.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Danusiu proszę o nr telefonu ma adres krisdar@wp.pl
   Krzysztof

   Usuń
  2. W imieniu emerytów 2008 i wcześniejszych a nadal pracujących uprzejmie prosimy o wyjaśnienie tak wyrażonej opinii przez pracownika ZUS.."wyrok TK mnie nie obejmuje";
   ja emeryturę wcześniejszą miałam przyznaną w roku 2007, pobierałam przez kilka miesięcy w 2011 - została zawieszona X.2011 - pracuję .
   złożyłam do zus o odwiesznie oraz wypłatę zaległych
   i czekam z ogromną nadzieją, niecierpliwością i każdy taki głos "że mnie ten wyrok TK nie dotyczy", burzy spokój i nadzieję
   dziękuję za wyjaśnienia
   pozdrawiam serdecznie.helena

   Usuń
  3. Ja tego wszystkiego nie rozumiem.Jest wyrok Trybunału tekst w Dzienniku Ustaw Czytałam każdą linijkę bardzo dokładnie Piszą wyrok dla tych co uzyskali emeryturę przed 2011r i kropka.Zauważyłam że po ogłoszeniu wyroku jedna osoba pisze ciągle o 2008 r.Chodzi do ZUS pisze wpisy,że się emerytom z tego roku nie należy.Osiąga sukces i powoduje zdenerwowanie u emerytów.Pozdrawiam Maria

   Usuń
 37. Pani Danuto proszę się nie denerwować. Spokojnie, to się wyjaśni.

  OdpowiedzUsuń
 38. Pracownik, który spełnia warunki do wcześniejszej emerytury, powinien zaczekać z ubieganiem się o nią do nowego roku. Dzięki temu będzie mógł odejść z pracy dopiero wtedy, gdy ZUS przyzna mu to świadczenie


  Niezbędnik:
  Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 13 listopada 2012 r.

  To jest dzisiejszy artykuł. O co tu chodzi?

  http://prawo.rp.pl/artykul/757698,962599-Niekorzystny-pospiech-z-wnioskiem-o-wczesniejsza-emeryture.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przepraszam, oto tytuł artykułu

   Pośpiech w złożeniu wniosku nie wyjdzie na dobre

   Usuń
  2. Tak od 01.01.2013 roku wchodzi przepis dotyczący m.in. osób które chcą po raz pierwszy odejść na wcześniejsze emerytury np. ze względu na pracę w warunkach szczególnych. Do tej pory aby uzyskać prawo do emerytury nawet z zawieszonym świadczeniem - należało się zwolnić.
   Od 2013 roku takie osoby mogą złożyć wniosek o emeryturę bez rozwiązania stosunku pracy. Dopiero jak będą pewne, że mają do niej prawo - mogą się zwolnić aby otrzymać świadczenie (zawieszone do czasu rozwiązania stosunku pracy).
   Temat nas nie dotyczy.
   Pozdrawiam
   Paweł

   Usuń
 39. W sprawie p.Danusi...
  Proponuję aby podawać na tym forum dane osoby z ZUS, która udziela takich nieprawdziwych informacji i może to jakoś wykorzystać. Chocby w formie skargi do przełozonych. Takie odpowiedzi wynikają ze zwykłej złośliwości, tylko po to aby klienta zdenerwować ( w przypadku p.Danusi miało to miejsce).
  Może to robią urzędnicy sfrustrowani, zazdrośni, bo nie wierzę, że niekompetentni.

  OdpowiedzUsuń
 40. Bardzo proszę o wiadomośc czy wszyscy "zawieszeni emeryci "będą miec wypłacaną emeryturę na bieżąco?czy tylko ta grupa emerytów która się nie odwoływała. dziękuję H W

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mnie Pani z Zus Radom powiedziała,że tylko ta,która się nie odwoływała

   Usuń
 41. dzwoniłam do ZUS i powiedzieli , jeśli było napiosane o wzowienie wypłaty zaległej i biezacej to wystarczy 1 pismo

  OdpowiedzUsuń
 42. W takiej sytuacji czy trzeba składac ten dodatkowy wniosek na podst. art.135ust.1 Ustawy o emer. rentach?

  OdpowiedzUsuń
 43. Witam! Dzisiaj dostałam zawiadomienie z Sądu Apelacyjnego z Gdańska, że rozprawa, która miała się odbyć 28.12.2012 została odwołana. O nowym terminie rozprawy będę powiadomiona z Urzędu. Rok czekania i takie pismo. Jutro postaram dowiedzieć się w SA o przyczynę.Pozdrawiam Hanna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A w którym roku przeszła Pani na wczesniejszą emeryturę.Pozdrawiam Maria

   Usuń
 44. Emeryturę miałam naliczoną w 2007r.Nie dostarczałam świadectwa z pracy ,gdyż nadal pracowałam.W 2009 roku zaczęłam pobierać świadczenie.W 2011r.emerytura została zawieszona. Hanna

  OdpowiedzUsuń
 45. Dziękuję za odpowiedz.Ja mam identy czną sytuację nie mam terminu jeszcze w SA.Teraz jestem zdenerwowana co oni kombinują z 2007 r i 2008 .Pozdrawiam serdecznieMaria

  OdpowiedzUsuń
 46. Pani Mario! Jak dowiem się przyczyny odwołania sprawy, poinformuję na blogu. Być może przyczyna jest prozaiczna. /choroba sędziego/. Nie można denerwować się na zapas. Pozdrawiam Hanna

  OdpowiedzUsuń
 47. Przed chwilą rozmawiałam zCOT ZUS i onie4miałam z wrażenia ponieważaż dwie konsultantki miotając się mocno przy odpowiedziach z z przekonaniem na koniec poinformowały mnie , że są wytyczne i będą wydawane decyzje wznawiające wypłatyę emerytur oczywiście na wniosek ale od dnia ogłoszenia wyroku w dzienniku. Obie panie stwierdziły bardzo mądrze, że w wyroku nie ma nic na temat zaległości. To jest indolencja i zgroza. nie wiem jak to można jeszcze określić Ela

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dobrze by było mieć ich dane osobowe. Bo to już zakrawa na czystą kpinę
   pozdrawiam
   Sandra

   Usuń
 48. Dzisiaj w ZUS dowiedziałam się, że osoby, które nie odwoływały się do sądu będą szybko miały wznowione wyplaty /nie wiem czy i zaległe/ . Osoby które miały sprawe w sądach muszą wnosic skarge do sądu i wtedy bedzie wznowiona wypłata. Skarge składamy bezposrednio do sadu.
  Pozdrawiam Ewa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dlatego składajmy wnioski w trybie art 135 ust 1 ustawy emerytalnej. Wnioski w trybie kpa ZUS będzie oddalał do postępowania sądowego, czego z wnioskiem z ustawy emerytalnej zrobić nie może.
   Krzysztof

   Usuń
  2. Czy to znaczy,że w przypadku złożenia wniosku w trybie art.135 ustawy emerytalnej, nawet odwołujący się do Sądu Okręgowego, będą mieli szanse na wypłatę bieżącego świadczenia prze wydaniem Wyroku ?. Też Maria

   Usuń
 49. Dręczenie ludzi. I na to nasze prawo pozwala!

  OdpowiedzUsuń
 50. Dziś zapadł kolejny pozytywny wyrok (mój) w sądzie okręgowym w Katowicach.Pani sędzina -uprzejma i rzeczowa wydała wyrok o odwieszeniu emerytury i wypłaceniu zaległych. 1953r.Pozdrawiam wszystkich "zawieszonych". Z.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo proszę o informację kiedy była przyznana emerytura bo mnie cały czas tłumaczą na COT , że skoro emerytura była przyznana w 2008 roku to mnie nie dotyczy wyrok TK. Na formum zdania są podzielone więc jeśli to nie problem proszę o informację kiedy była przyznana i od kiedy wypłacana Ela

   Usuń
  2. Pani Elu

   Ja miałam przyznaną emeryturę w 2008 r (od 2009 pobierana emerytura) i korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20.11.W ZUS-ie też mi mówią , że wyrok TK mnie nie dotyczy, ale w oparciu o ten wyrok SA wydał swój prawomocny wyrok. Na zdrowy chłopski rozum skoro nas wyrok TK nie dotyczy to dlaczego ZUS-y wypłacały emerytury osobom, które miały przyznane świadczenia przed rokiem 2009.
   Pozdrawiam
   Sandra

   Usuń
  3. pomyłka

   "wyrok SA nie z 20.11 ale z 29.11"
   Sandra

   Usuń
  4. Emeryturę miałam naliczona 2007 r. ale wniosek o wypłatę emerytury pisałam w marcu 2009 a decyzje o jej przyznaniu dostałam w kwietniu 2009 . Może tu chodzi właśnie o datę przyznania i wypłatę emerytury bez rozwiązania stosunku pracy . Proszę sprawdzić daty decyzji i czego tyczyły
   Z

   Usuń
  5. Do Pani Eli
   proszę zapytać COT na piśmie (mailem) odpowiedź będzie podpisana imieniem i nazwiskiem konsultanta i proszę tę odpowiedź wrzucić na blog. Jeśli z ZUS-ie znów zmienili poglądy trzeba będzie swoich praw niestety dochodzić w Sądzie. Wykładni wyroku TK może dokonać jedynie Sąd Orzekając w danej sprawie , ZUS nie jest do tego uprawniony.
   pozdrawiam
   Krzysztof
   Ps.
   W wydanych dotychczas wyrokach, o których wiemy, żaden Sąd Apelacyjny takiej wykładni nie dokonał, wszystkie orzekły na korzyść "zawieszonych" najlepszym przykładem jest wyrok Pani Sandry

   Usuń
  6. dO PANI sANDRY DZIĘKI BO TO SYTUACJA TAKA JAK MOJA POZDRAWIAM ELA

   Usuń
 51. Emeryturę miałam przyznaną w lipcu 2009.Zawieszona jak wszystkim w październiku 2011r.Pracuję nadal.Z.

  OdpowiedzUsuń
 52. Ja równiez, jak pani Sandra post 10:26, czekam na sentencje wyroku, miałam korzystny wyrok w SA dn. 6 grudnia 2012 r. złożylam pismo w Sądzie o wyrok z uzasadnieniem ale nie wiem kiedy go otrzymamam. W zwiazku z tym zainteresowała mnie odpowiedz pana Krzysztofa cyt:"Sentencja wyroku jest w protokole z ostatniej rozprawy, powinna być dla stron dostępna natychmiast po rozprawie". Powinna,ale jak spowodować, by była dostępna? Pozdrawiam Nina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Nino
   1. Kiedy miała pani przyznaną emeryturę (data)?
   2. Czy może Pani podać sygnaturę swojej sprawy?
   O wydanie sentencji proszę "nękać" najlepiej sekretariat wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu, który wydał wyrok w Pani sprawie. Jest Pani strona i ma Pani prawo od otrzymania na piśmie sentencji a później oczywiście wyroku z uzasadnieniem
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
  2. Tak naturalnie, bardzo proszę:
   1. emeryturę miałam przyznaną od 1 marzec 2009(decyzja 18 marca 2009r.)
   2.SA w Łodzi Sygnatura akt:III AUa 613/12
   Jutro bedę telefonowała do Sądu w sprawie wydania sentencji, jestem ciekawa reakcji. Pozdr. Nina

   Usuń
 53. Ktoś napisał dzisiaj że to tylko jedna osoba z przyznanej w 2008 r, emerytury pisze cały czas.

  Szanowni Państwo Pni Danuta z 13.43 pisze prawdę.
  Ponieważ ja od kilku osób (już wcześniej o tym pisałam ) tj od pań z ZUSu Wrocław oraz od prawników słyszałam że mnie to nie dotyczy ponieważ miałam przyznaną w X.2008 r. ale zawieszoną gdyż cały czas pracuję.

  Dopiero jak weszła ustawa od stycznia 2009 r i pozwoliła łączyć etat z emeryturą to na mój wniosek od czerwca 2009 r otrzymałam emeryturę i mogłam pracowć.

  PYTAM jak to jest:
  - jeżeli ustawa ze stycznia 2009r dotyczyła mnie bo mogłam łączyć etat i emeryturę
  - jeżeli ustawa ze stycznia 2011 roku również dotyczyła mnie bo miałam od 1.X.2011 r zawieszoną emeryturę ponieważ się nie zwolniłam

  TO na litość BOSKĄ dlaczego wyrok TK mnie oraz inne osoby które są też np z 2008 r NIE DOTYCZY!!!!!

  O co tu chodzi?!
  Dlaczego TK nas tak potraktował jeżeli jest to prawda !!!???

  Pani Karolino bardzo proszę o informacje czy tj prawda że nas nie dotyczy.
  Jeżeli TAK JEST TO ZOSTAJE NAM DROGA DO TPCZ W STRASBURGU.

  Tj przykre. Krystyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przed chwilą dzwoniłam do ZUS we Wrocławiu ( ul. Litomska), ale pani na centrali spuściła mnie na drzewo. Pani poinformowała mnie, że oddział nie ma informacji telefonicznej i powinnam zadzwonić na infolinię ZUS,albo pofatygować się osoiście do oddziału. Zadzwoniłam więc a infolinię.

   Zapytałsm panią konsultantkę, czy wyrok TK dotyczy emeryur przyznanych w 2008r. ( mój przypadek)
   Uzyskałam odpowiedź, że nie.
   Wobec takiej odpowiedzi zapytałam panią, czy rok 2008 jest przed czy po roku 2011, bo wyrok TK dotyczy osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011r.

   Odpowiedź: no w zasadzie przed 2011 a wyrok dotyczy emerytur, które zaczęto wypłacać od stycznia 2009r.

   moje pytanie: wobec tego czy wyrok TK dotyczy mnie skoro decyzję o przyznaniu emerytury otrzymałam w roku 2008 i została ona zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia a następnie w styczniu 2009 ZUS zaczął mi wypłacać świadczenie, które ponownie zostało zawieszone od 1 października 2011r.

   odpowiedź: dotyczy to emerytur wypłacanych od 2009r i proszę złozyć wniosek do 24 grudnia o ile wczesniej nie nie był składany wniosku do sądu i cierpliwie czekać na decyzję.
   Pani dodała, że na tę chwilę wznowione zostaną bieżące wypłaty, bo mają w tej sprawie wytyczne, natomiast nie wiedzą co z zalegymi wypłatami, ale w tej sprawie też powinnam otrzymać decyzję z ZUS.
   emerytura 2008

   Usuń
  2. do anonimowego z 9:24

   Z tego co zrozumiałam pani z COT dobrze pani odpowiedziała.


   odpowiedź: dotyczy emerytur wypłacanych od 2009 r....Taką pani uzyskała odpowiedź w drugiej części wypowiedzi.Oni się już w tym wszystkim sami gubią.
   Emeryturę miała pani wypłacaną od 2009 r. i to się zgadza. Według mnie czym innym jest decyzja o przyznaniu emerytury a czym innym moment jej wypłacania. Wszyscy mieliśmy wypłacane świaczenia od 2009 r.bo nie mogło być inaczej, ale decyzje o przyznaniu świadczenia każdy miał z innego roku. Ja to tak rozumiem, a że ZUS chce to inaczej interpretować no to już jego sprawa. A niby to dlaczego ma to dotyczyć tylko emeryów, którzy mieli przyznaną emeryturę w latach 2009-2010? Czy nam nie zabrano naszych praw nabytych, czy nie zostaliśmy z różnego rodzaju zobowiązaniami(emerytury 2008 i wcześniejsze). A jeżeli nas to nie dotyczy to dlaczego nam te emerytury wypłacano w latach 2009-2011.?
   Pozdrawiam
   Sandra

   Usuń
  3. Pani Sandro oczywiście, jestem tego samego zdania. I o tym już wczesniej tutaj pisałam. Dla mnie to było i jest jasne. Celowo konsultantce zadałam pytanie najpierw tylko o emeryturę przyznaną w 2008r a potem po negstywnej odpowiedzi rozwinęłam pytanie. Myslę, że w zależności od tego jak jest zadane pytanie taka jest odpowiedź.
   pozdrawiam - emerytura 2008

   Usuń
 54. CZy ktos oficjalnie dostał pismo z ZUS, że mu się nie należy wypłata emerytury z powodu jej przyznania w 2007 lub 2008 r?

  OdpowiedzUsuń
 55. Witam. Pan Krzysztof ma rację, że my emeryci sami się nakręcamy i dochodzi do wielkiej nerwówki. Pani Sandra też ma rację. Uważam, że pracownicy ZUS (nie wszyscy) też do końca nie sa doinformowani o co emeryt pyta i jakiej ustawy dotyczy. Dlatego też: zadanie konkretnego pytania wiąże się z konkretną odpowiedzią. W pytaniu należy podać konkretnie swoje dane.
  Pragnę nadmienić, żę emeryturę wcześniejszą mam od 2008 r. Złożyłam 1 wniosek na wypłate i odwieszenie i do tej pory nic z ZUS nie otrzymałam, żadnej odmowy. Dzwoniłam również do ZUS i otrzymałam odpowiedź, że bieżące będą wypłacane w styczniu 2013 za XI, XII i I, bo w tym roku prawdopodobne nie zdążą przliczyć (rewaloryzacja III/2012).
  Natomiast co do zaległych jeszcze nie wiedzą, ale czekają i będą w póxniejszym terminie. Tak jak wyżej w wypowiedziach czytałam "Każdego sprawa jest indywidualna" tzn;
  1.Osoba która nie skończyła 60 lat, to musi donieść zarobki za okres nie pobierania emerytury, gdyż ZUS musi naliczyć kwotę przekroczeni
  2. Jeżeli ktoś pisał o doliczenie lat pracy za ten okres to też muszą przeliczyć itp....
  3. inaczej jest z tymi co składali wnioski do Sądu itp
  W moim przypadku też miałam złozyć wniosek o przliczenie emerytury , ale zrezygnowałam, bo nie wiem czym by to skutkowała. Raz postanowiłam i tego się trzymam. Mam małą emeryturę więc nie wiem kiedy przejdę na powszechną, a przepisy się zmieniają i siedzę spokojnie.
  Pragnę nadmienić, że w pracy już zgłosiłam o nie naliczanie ulgi podatkowej, aby nie korzystać z niej 2 razy, bo wtedy trzeba będzie do US oddać. Myślę że sie pośpieszyłam, ale taką informację uzuskałam od Pani w ZUS, że będzie wypłata w XII/2012.
  Pozdrawiam wszystkich. Pracujcie spokojnie i czekajmy na wypłaty.
  Regina Tczew.

  OdpowiedzUsuń
 56. Mam pytanie - jak nalezy rozumiec komunikat ''zawieszone emerytury beda wyplacane na wniosek emerytow, ktorzy nabyli prawo do emerytury w roku 2010''.Tak lecialo na monitorze w poczekalni ZUS gdy skladalam uzupelnjenie do wniosku by byl rozpatrzony w trybie ust. 135.

  OdpowiedzUsuń
 57. Już takie zasuwają farmazony, że słuchać tego nie można. Oni w niektórych ZUS-ach generalnie nie orientują się wogóle w temacie. U mnie panienka nie mogła zrozumieć dlaczego nie miałam wypłacanej emerytury w 2008 roku. Skoro ona tego nie wie to jak ja mam z nią rozmawiać. Szkoda słów.
  pozdrawiam
  Sandra

  OdpowiedzUsuń
 58. A w jakim to mieście na tym monitorze takie bzdety pokazują chyba , że to miało być Ci którzy mieli prawo do wypłaty do końca roku 2010. Informacja jest niby dobra tyle że niedokładna chyba po to żeby mącić ludziom w głowach Ela

  OdpowiedzUsuń
 59. Uzupełnienie informacji z 30.12.2012 z godz.12:32 dot. treści Orzeczenia TK
  z 13.11.2012r.:
  "..Podstawowy problem w rozpatrywanej sprawie dotyczył oceny, czy ustawodawca, rozciągając obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą - jako warunek realizacji prawa do emerytury - na osoby, które skutecznie nabyły i realizowały to prawo w okresie 8 stycznia 2009r. do 31. grudnia 2010r., nie naruszył zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W tym okresie bowiem treścią ryzyka emerytalnego było wyłącznie osiągnięcie wieku emerytalnego (i stażu ubezpieczeniowego), co znaczy, że realizacja świadczenia następowała niezależnie od dalszego zatrudnienia.
  Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010r. spowodowało, że osoby, które skutecznie nabyły i zrealizowały prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. zostały objęte nową, mniej korzystną dla nich treścią ryzyka emerytalnego. Aby emeryturę nadal pobierać po 1 października 2011r., musiały one rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. W przeciwnym razie ich świadczenie emerytalne ulegało zawieszeniu.
  Oceniając sytuację tych osób z punktu widzenia zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy dojść do wniosku, że gdyby w momencie przechodzenia na emeryturę osoby te wiedizały, że będą musiały przerwać zatrudnienie, żeby uzyskać świadczenie emerytalne, to ich decyzja być może byłaby inna, tzn. nie składałyby wniosku o ustalenie prawa do emerytury i kontynuowały zatrudnienie..."
  Proszę sobie wejść na .. treść Orzeczenia TK z 13.11.2012r. a znajdziecie wszyscy właśnie to.
  Ja to przeczytałam po 25 listopada 2012r. stąd jestem taka mądra i nie oczekuję na nic.
  Emerytura przyznana od 31.12.2008r. Ale chociaż trochę jej wzięłam i stanęłam finansowo na nogi.

  OdpowiedzUsuń