1 grudnia 2012

Wzór od Pana DarianaMiasto, 30 listopada  2012 r.Sąd Okręgowy w
(…)
(…) Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. (…)

         Powód:                 Pozwany:    Zakład Ubezpieczeń Społecznych w (…)

                    Sygn. akt (…)

                        Skarga powoda o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w (…)z dnia(…)( sygn. Akt(…))


Zaskarżam wyrok Sądu Okręgowego w (…)(sygn. Akt (…)) na podstawie art. 401¹ ustawy  z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póź. zm) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 r.( Dz.U. z dnia 22.11.2012 r. poz. 1285).Na tej podstawie,

wnoszę:

1)      o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w (…)z dnia (…)(sygn.(…))
2)      o zmianę powyższego wyroku i uznanie moich roszczeń  poprzez uchylenie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia(…), (znak (…))  i wypłatę zaległych świadczeń emerytalnych tj. należnych za okres od dnia zawieszenia wypłaty emerytury zgodnie z w/w decyzją ZUS do dnia (…) r. wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie
3)      natychmiastowe wznowienie wypłaty świadczeń emerytalnych na warunkach i na podstawie okoliczności występujących przed wydaniem w/w decyzji z uwzględnieniem należnych przeliczeń i waloryzacji.
4)      o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania.
5)      rozpoznanie sprawy w czasie nieobecności Powoda .


UzasadnienieWyrokiem z dnia 13.11.2012 r.(Dz.U. z dnia 22.11.2012 r. poz. 1285) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118 i 251), dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że w sprawie o sygn. (…) wyrok Sądu Okręgowego w(…) został oparty na normie uznanej powyższym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, za niezgodną z Konstytucją i tym samym zaistniała podstawa do wznowienia powyższego postępowania.
W uwzględnieniu mojego wniosku z dnia ………………….. r. (do sprawy E ………………..) przyznano mi  prawo do emerytury bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Świadczenie to pobierałam aż do czasu wydania decyzji z dnia………znak……..wstrzymującego wypłatę emerytury.  Podstawą wydania decyzji wstrzymującej wypłatę emerytury był art. 28 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 257 poz.1726) dodający do ustawy o emeryturach i rentach z FUS art. 103 a.  Zgodnie z powołanym art.103a  Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego
Reasumując, na zasadzie art. 401¹ ustawy  z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego skarga o wznowienie postępowania jest konieczna i uzasadniona.(Imie i Nazwisko)
(podpis)

W załączeniu:
1.     odpis skargi z załącznikami
"Powyżej zamieściłem  kompletną Skargą o 

wznowienie po wydaniu wyroku w I instancji.
 
Jeśli ktoś wnosi TYLKO o wypłatę zaległych proszę 

usunąć pkt. 3 ze skargi.
 
Pozdrawiam"

Darian 

62 komentarze:

 1. DZIĘKI WIELKIE. Ja i na pewno wiele osób skorzysta z tego wzoru.
  Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.  OdpowiedzUsuń
 2. JA RÓWNIEŻ SKORZYSTAM. DZIĘKUJĘ ZA ŻYCZLIWOŚĆ I ŻYCZĘ PANU
  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO.

  OdpowiedzUsuń
 3. Serdecznie witam,zaczynam mieć lekki mętlik...Pracuję nadal.Jeśli moja sprawa zakończyła się w SA negatyw i nie podjęłam dalej czynności to CO POWINNAM?!Złożyłam też pisemną indywid. skargę dop ETPCz. Dorota z Rzeszowa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Doroto widać,że rzeczywiście jesteś zakręcona./Przepraszam/
   Czytaj uważnie. Do jakiego ETPCz ?????

   To jest wzór skargi jaką musisz złożyć w Sądzie Apelacyjnym/ bo z tego co piszesz to na tym etapie zakończyłaś nazwijmy to walkę o swoją emeryturę.
   Piszesz tą skargę po to ażeby SĄD ponownie rozpatrzył Twoją sprawę i uchylił niekorzystny dla Ciebie poprzedni wyrok. /jest na to szansa patrz wyrok TK/
   Masz na to czas 3 miesiące licząc od 22.XI.2012
   Pozdrawiam.

   Usuń
 4. Serdecznie dziękuję za wzór skargi. Na pewno z niej skorzystam. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 5. Serdecznie dziękuje Panu za wzór skargi do sądu. Na pewno z niego skorzystam. Życzę wiele dobrego.

  OdpowiedzUsuń

 6. Witam ! Mam pytanie do p. Dariana. Czy ten wzór skargi można również zastosować do Sądu Apelacyjnego ?

  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 7. Jest Pan wspaniały!Wielkie dzięki.

  OdpowiedzUsuń
 8. Super wzór, ale co w przypadku gdy ja nie otrzymałam zadnej dycyzji z ZUS o wstrzymaniu,tylko jakąś informację i tyle. Od 01.X.2011r. poprostu nie otrzymałam na konto emerytury.Na co sie w tym przypadku mam powołać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ważne jest czy odwoływałaś się do Sądu? Jeżeli nie to piszesz tylko do ZUS /oczywiście nie w/g tego wzoru tu podanego/tylko innego,który też podany jest na blogu.Trzeba poczytać i znajdziesz.

   Usuń
  2. Uważam, że w tej sytuacji należałoby iść do ZUS i sprawę wyjaśnić.Zobaczyś co jest w aktach spraw.

   Usuń
 9. Tak odwoływałam sie do Sądu Okregowego i na tym zakończyłam, nie odebrałam wyroku i nie mam nawet sygnatury akt.Nie wiem jak to odzyskać.Dobrze, że jest dużo czasu, moze coś sie wyjasni.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sąd Okręgowy zapewne powiadomił Cię,kiedy odbędzie / w zasadzie się już odbyło bo rozmawiamy o czasie przeszłym/ posiedzenie, skoro się odwoływałaś to w piśmie Ciebie powiadamiającym jest SYGNATURA AKT.
   Tak jest w moim przypadku.No chyba,że nie masz tego pisma.Wtedy musisz dotrzeć w sądzie do tej wiedzy.

   Usuń
 10. Witam ja też odwołałam się za pośrednictwem zus do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - otrzymałam w odpowiedzi,cyt; Sąd doręcza mi odpowiedź zus na odwołanie w którym pani radca prawny z zus wnosi o oddalenie mojego odwołania , gdyż nie ma możliwości prawnej dalszej wypłaty emerytury.Dalej się nie odwoływałam.
  Proszę powiedzieć mi czy powinnam pisać do w/w sądu który nie wydał żadnego postanowienia tylko przesłał mi odpowiedż pani radcy prawny z zus o oddalenie mojego odwołania.
  danuta.

  OdpowiedzUsuń
 11. Oj ja też jestem w takiej samej sytuacji,proszę odpiszcie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uważam,że obie Panie powinny zacząć od wizyty w ZUS.W każdym ZUS jest komórka prawna i tam powinnyście się zwrócić i otrzymać odpowiedz.

   Usuń
 12. A ja uważam, ze najpierw należy osobiście złożyć wizytę w sądzie okręgowym w którym toczy/ la sie sprawa i ustalić w jakim stadium znajduje sie sprawa. Może być np.już q prawomocnie zakończona, a może postępowanie zostało zawiesone.
  Od tego zależy podejmowanie dalszych czynności albo w ZUS., albo w sadzie okręgowym przed którym sprawa była/ jest prowadzona.
  (bk)

  OdpowiedzUsuń
 13. Ja odwołałam się od decyzji ZUS zawieszającej mi wypłatę emerytury do Sądu Okręgowego. Sprawa się odbyła, sędzia (bardzo mi życzliwa) sprawę oddaliła. Na sprawie był też przedstawiciel ZUS. Żadnego wniosku uzasadniającego oddalenie sprawy nie sporządzono.Sędzina powiedziała mi, że nie ma sensu odwoływać się do Sądu Apelacyjnego, bowiem sprawa zawieszonych emerytur jest w TK. Z chwilą orzeczenia TK, o niezgodności z ustawą, mam złożyć wniosek o wypłatę emerytury do ZUS i tyle.
  Taki wniosek złożyłam teraz do ZUS i czekam co mi odpiszą.
  Nie bardzo rozumiem dlaczego mam się odwoływać do Sądu Okręgowego, skoro nie było żadnego wyroku a jedynie oddalenie mojej skargi?
  Czy ktoś z Kolegów jest w podobnej sytuacji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. uzupełniam swoją wypowiedź z godz. 17,23,
   jest tylko sentencja wyroku, a nie ma żadnego orzeczenia.

   Usuń
  2. oddalenie to jest sprawa przegrana i jak nie wnosi się apelacji, to jest prawomocny wyrok I instancji, czyli Sądu Okręgowego i trzeba składać SKARGĘ.To inf. z SO,gdzie byłam 3 grudnia.

   Usuń
 14. Jezyk prawniczy ma swoje specyficzne słownictwo,ktore to m.innymi jest przedmiotem 5 - letnich studiów prawniczych, a następnie aplikacji.
  Zadziwiające są wypowiedzi niektórych osób wypowiadajcych sie z tak wielkim znawstwem.
  Sugeruje zachowanie nieco wiecej ostrożności w ferowaniu wyroków. Niech wypowiadają sie osoby, ktore w tym zakresie maja wiedzę i doświadczenie.
  Swoimi nierozwaznymi wypowiedziami robimy większy metlkik w głowach innych "zawieszonych emerytów ". Niepotrzebnie komplikujemy sprawy proste.

  Do postu z 17.34 sentencja wyroku to - orzeczenie sadu.

  ( tak na marginesie mam ukończone wyższe studia prawnicze)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo mądra wypowiedź. I prosze nie mieć mi za złe, ale emerytom potrzebna jest porada zaufanego prawnika. I tutaj Pani Karolino prosimy o pani zdanie , bo pani ufamy.

   Usuń
  2. Nie wiem kto pisał ten list, ale jeżeli Pan/Pani ma wykształcenie prawnicze proszę nam pomóc. I prosze się przedstawić, wtedy jest wieksze zaufanie do osoby piszacej
   Ela Poradowska

   Usuń
 15. Pani Karolina Miara nie jest Autorem postu z godz.19.39.
  Jestem w podobnej sytuacji jak większość Państwa.
  (bk)

  OdpowiedzUsuń
 16. przepraszam.że pytam ale czy czekamy na odpowiedż z ZUS,czy od razu piszemy do Sądu O

  OdpowiedzUsuń
 17. Czekam na odpowiedź z ZUS. Do sądu mamy jeszcze czas. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 18. Witam Państwa,
  widzę, że mój wzór rozgrzał emocje.
  Po pierwsze chciałbym podkreślić, że stosuje się on analogicznie do postępowania apelacyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem. Sąd zarówno I instancji jak i sąd apelacyjny oddala apelację( powództwo) w WYROKU.
  Pani, która pisała o oddaleniu a "orzeczeniu", miała zapewne na myśli, uzasadnienie do wyroku. Wielu z Państwa dostała tylko pisma z ZUS odwieszające, zawieszone postępowania o wstrzymanie wypłaty emerytur, z uwagi właśnie na Państwa odwołania( czyli skierowanie sprawy do sądu). W treści pisma ZUS podaje zarówno sygnaturę sprawy w sądzie i datę wyroku. To wystarczy do uzupełnienia mojego wzoru. Wielu z Państwa zapewne nie było na swoich rozprawach przed sądem, ponieważ stawiennictwo nie było obowiązkowe. Wielu w związku z tym, nie wnosiło o uzasadnienie wyroku, który tylko został odczytany na rozprawie, w czasie Państwa nieobecności.
  Dlatego teraz pojawia się tak wiele wątpliwości.
  Podsumowując, każdy kogo sprawa została ODDALONA ( czy po merytorycznym zapoznaniu się sądu ze sprawą) czy to w I czy II instancji, może z powodzeniem zastosować przygotowany przeze mnie wzór Skargi o wznowienie postępowania.
  2. Zawieszenie postępowania:
  Jeśli sąd zawiesił postępowania z powodu toczącego się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, to sąd wznawia sam postępowania z chwilą ustania tej przyczyny, nie potrzeba żadnego wniosku z Państwa strony( reguluje to art.180 kpc).Państwa nie dotyczy przygotowany wzór Skargi o wznowienie ponieważ postępowania nadal się toczy zwykłym trybem i nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  3. Każdemu czyje postępowanie zakończyło się na etapie I czy II instancji, sugeruję i tak skierowanie wniosku do ZUS RÓWNOLEGLE ze Skargą o wznowienie( ze wzoru). Tutaj termin upływa zgodnie z licznikiem na blogu i szkoda sobie zamknąć sobie drogę.
  4. Są też tacy, którzy pewnie nie odwoływali się od decyzji ZUS o zawieszeniu wypłaty emerytury oraz tacy, których odwołanie zostało odrzucone a nie oddalone. Jeśli tacy są to niech napiszą o tym w tym przypadku konieczne będzie przygotowanie Wniosku o wznowienie postępowania ale do ZUS (na podstawie art.145a kpa)- jeśli są takie osoby mogę taki wzór także Państwu wysłać.
  Mam nadzieję, że wyjaśniłem w miarę klarownie sytuację prawną osób, których sprawy znajdują się na różnych etapach postępowania.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wielkie dzięki.Sprawa jasna.Serdecznie pozdrawiam.

   Usuń
 19. Bardzo proszę o wzór wniosku o wznowienie postępowania do ZUS z góry dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 20. I wszystko jasne.Dziękuję bardzo. Miłego dnia .
  Anna

  OdpowiedzUsuń
 21. Panie Darianie!
  Odwoływałam się tylko do Sądu okręgowego. Dzisiaj zwróciłam się z pytaniem w swoim zus gdzie wysyłam skargę o wznowienie postępowania czy bezpośrednio do sądu bo tak zrozumiałam pana, a pani w zus powiedziała mi, że do sądu ale za ich pośrednictwem, bo jeśli do sądu to się wydłuży bo sąd zwróci się do nich o akta sprawy. Co Pan na to ?
  Julia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ależ nami kręcą w tych zusach.Ci na górze celowo wprowadzają bałagan w zusach.To jest perfidna rządowa gierka.

   Usuń
  2. Nie, to nie jest perfidna rządowa gierka tylko PAŃSTWO TU ROBICIE TAKIE ZAMIESZANIE ŻE RĘCE OPADAJĄ !!!!
   Sa tu tacy którzy nie mają bladego pojęcia o co właściwie pytają i tak w kóło Macieju - niektórzy mylą pojęcia, Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny...
   Czy jest jakiś problem po prostu zadzwonić do swojego ZUS, przedstawić SWOJĄ sytuację I DOPYTAĆ JAK NALEŻY DALEJ POSTĘPOWAĆ!!!
   Tutaj na blogu już się zrobił taki chaos informacyjny że niektórzy dopiero teraz się gubią....
   Blog jest bardzo pomocny ale widzę że tylko dla osób które czytają ZE ZROZUMIENIEM te wszystkie wpisy..niestety....

   Usuń
  3. Julio, rozumiem,ze jesteś w posiadaniu prawomocnego wyroku SO.
   Zgodnie z oficjalnym komunikatem ZUS z dn. 30.XI.2012. /wejdz na stronę ZUS komunikaty i tam jest dostępny/ czytając jego treść zrozumiałam,że w sytuacji j.w. należy się zwrócić bezpośrednio do Sądu.
   Proponuje jeszcze raz skontaktować się z ZUS i powołać się na ten komunikat i niech Pani z ZUS odpowie dlaczego masz składać wniosek- skargę za ich pośrednictwem ????
   Ciekawa jestem tej odpowiedzi.
   Podziel się z nami wiadomościami.
   Pozdrawiam

   Usuń
  4. Drodzy Państwo- wczoraj otrzymałam decyzję z ZUS (wnosiłam sprawę do SO - została oddalona. Oto odpowiedź: Podanie wniesiono do organu niewłaściwego czyli ZUS, (właściwym jest SO) podanie dostało mi więc zwrócone. Mogę: wnieść skargę o wznowienie do właściwegocsądu, czyli tego, który wydał zaskarzone orzeczenie. Zus w tym nie pośredniczy
   pozdrawiam małgośka

   Usuń
 22. Dodam jeszcze, że wniosek do zus o wznowienie wypłaty emerytury i wypłatę zaległych już pisałam
  Julia

  OdpowiedzUsuń
 23. Ciekawa jestem kiedy odwieszą emeryturę pani, która jest już po pozytywnym wyroku w Sądzie Apelacyjnym. To byłoby dla nas pocieszające.

  OdpowiedzUsuń
 24. W Rzeczypospolitejz dnia 1-2 grudnia jest artykuł wyjaśniający zwrot emerytur str.A13 " Zwrot emerytur na wniosek"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu jest link:
   http://prawo.rp.pl/artykul/957193-Zwrot-emerytur-na-wniosek.html

   Usuń
 25. Do anonimowego z godz. 11,09
  Umiem czytać i rozumię, ale chciałam się podzielić wiadomością jaką właśnie otrzymałam w zus.A Pani uwagi są zbyteczne. Dodam jeszcze, że koleżanka dzwoniła do zus w innym województwie i tam kazali wysyłać skargę bezpośrednio do sądu. I kto tu miesza ? !!!!!
  Pozdrawiam Julia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Julio, ten złośliwy anonim z 11.09 ,to pewnie tan sam,który w sobotnich wpisach na tym forum wyzywał nas od sklerotyków, radził skończyć pracę i iść na emeryturę.Pewnie to jakiś zawistnik ,co sam się zwolnił,bo nie wierzył w naszą wygraną,a teraz sobie w brodę pluje. Więc się jego wpisami nie przejmuj.
   Ula

   Usuń
 26. A ja wysle rownolegle i do ZUS i do sadu...

  OdpowiedzUsuń
 27. Proszę Państwa,
  Skargą o wznowienie postępowania składa się BEZPOŚREDNIO do sądu I lub II instancji( w zależności od tego na jakim etapie sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem).
  Proszę nie zasięgać informacji u "pani z ZUS", szczególnie jeśli to dotyczy procedury cywilnoprawnej w sądzie a nie w ZUS.
  Do ZUS składa się natomiast na podstawie art.145a kodeksu postępowania administracyjnego, skargę o wznowienie postępowania na wniosek strony( jeżeli ktoś nie odwoływał się od decyzji ZUS o zawieszeniu emerytury) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. -czyli zgodnie z licznikiem na stronie bloga.[wieczorem postaram się Państwu wysłać taki wzór].

  OdpowiedzUsuń
 28. CZy emeryturę bieżącą dostanie się czy trzeba czekać na odpowiedz na skargę do sądu.Wnioski złożyłam do ZUS.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 29. A ja dzisiaj otrzymałam odpowiedź z ZUS na wysłane wnioski nie wiem co o tym sądzić. Napisano że sprawę rozpatrzą w późniejszym terminie.

  OdpowiedzUsuń
 30. http://www.sendspace.pl/file/2a3bc9fe9eac3f61a78253e

  przesyłam link do wzoru wniosku o wznowienie postępowania w ZUS dla tych, którzy nie odwoływali się od decyzji o zawieszeniu emerytury. Przypominam, że jest tam termin zawity i zostało niewiele dni na jego przedłożenie w ZUS( zgodnie z zegarem na blogu).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie nie otwiera się ten link.Pozdrawiam

   Usuń
  2. Bardzo proszę o podpowiedź co ma być wpisane w wykropkowane miejsca w zamieszczonym wniosku?

   "W uwzględnieniu mojego wniosku z dnia ………………….. r. (do sprawy E ………………..) przyznano mi prawo do emerytury bez konieczności rozwiązania stosunku pracy."
   Będę bardzo wdzięczna za podpowiedź, bo się zagubiłam,
   pozdrawiam

   Usuń
  3. w dec. ZUS jest data złożenia pani wniosku, E to znak (nr) emerytury, pozdrawiam.

   Usuń
  4. Dziękuję bardzo,
   pozdrawiam

   Usuń
  5. Panie Darianie proszę jescze jeśli Pan może podpowiedzieć odnośnie załącznika bo nie rozumiem - piszę skargę więc po co odpis skargi i jakie załączniki? może nieuważnie przeczytałam?
   dziękuję i pozdrawiam małgośka

   Usuń
  6. czy tutaj muszą być jakieś załączniki? Jeśli tak to jakie?
   Proszę o podpowiedź,
   pozdrawiam

   Usuń
 31. Bardzo proszę o podpowiedź o jaki termin chodzi w punkcie 2: ... i wypłatę zaległych świadczeń emerytalnych tj. należnych za okres od dnia zawieszenia wypłaty emerytury zgodnie z w/w decyzją ZUS do dnia (…) r. wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie. Czy trzeba podać jakąś konkretną datę?

  OdpowiedzUsuń
 32. P. Adrianie czy tu nie powinno być organu emerytalnego? - chodzi o zawieszone emerytury, może nie mam racji?;
  piszę wg. Pana wzoru skargę i tak wszystko sczytuję.
  Pozdrawiam, Maria.

  "prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego
  Reasumując,"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ma być organu rentowego

   Usuń
 33. Faktycznie ludzie czytajcie ze zrozumieniem Basia -przeciż wszystko jest napisane

  OdpowiedzUsuń
 34. Uzupełnienie informacji z 30.12.2012 z godz.12:32 dot. treści Orzeczenia TK
  z 13.11.2012r.:
  "..Podstawowy problem w rozpatrywanej sprawie dotyczył oceny, czy ustawodawca, rozciągając obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą - jako warunek realizacji prawa do emerytury - na osoby, które skutecznie nabyły i realizowały to prawo w okresie 8 stycznia 2009r. do 31. grudnia 2010r., nie naruszył zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W tym okresie bowiem treścią ryzyka emerytalnego było wyłącznie osiągnięcie wieku emerytalnego (i stażu ubezpieczeniowego), co znaczy, że realizacja świadczenia następowała niezależnie od dalszego zatrudnienia.
  Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010r. spowodowało, że osoby, które skutecznie nabyły i zrealizowały prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. zostały objęte nową, mniej korzystną dla nich treścią ryzyka emerytalnego. Aby emeryturę nadal pobierać po 1 października 2011r., musiały one rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. W przeciwnym razie ich świadczenie emerytalne ulegało zawieszeniu.
  Oceniając sytuację tych osób z punktu widzenia zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy dojść do wniosku, że gdyby w momencie przechodzenia na emeryturę osoby te wiedizały, że będą musiały przerwać zatrudnienie, żeby uzyskać świadczenie emerytalne, to ich decyzja być może byłaby inna, tzn. nie składałyby wniosku o ustalenie prawa do emerytury i kontynuowały zatrudnienie..."
  Proszę sobie wejść na .. treść Orzeczenia TK z 13.11.2012r. a znajdziecie wszyscy właśnie to.
  Ja to przeczytałam po 25 listopada 2012r. stąd jestem taka mądra i nie oczekuję na nic.
  Emerytura przyznana od 31.12.2008r. Ale chociaż trochę jej wzięłam i stanęłam finansowo na nogi.

  OdpowiedzUsuń
 35. Mam pytanie jesli staram sie o emeryture mam skonczona 60 wub.roku pazdzerniku i pracujac dalej rozwiazalem stosunek pracy na 1 dzien iznow pracuje a staram sie o zaliczenie mi szkodliwego na ktore nie mam swiadectwa oryginalnego tylko mam wpisane w swiadectwie pracy ,ze otrzymywalem szkodliwe zlozylem najpierw wszystkie dok.do zus odmownie potem do sadu okreg.wydz.pracy i ubezp.spol.sprawa sie odbyla 18.01.2013 a wyrok byl dopiero 26lutybr i otrzymalem odpis wyroku nieprawomocnego z 26.02.2013 i wpisane jest ,ze oddala odwolanie wiec co dalej mam zrobic ale sadze ,ze zostal mi sad apelacyjny w gdansku .Jesli mozna prosze o pomoc jak mam napisac to odwolanie do sadu apel.a glownie uzasadnienie aby to nie bylo oddalone bo swiadkowie chyba nie beda juz potrzebni bo juz w so zeznawali czekam i prosze o pomoc Pana Dariana .

  OdpowiedzUsuń
 36. panie Darianie jesli mozna to pana prosze o odp.jak najszybsza ,anawet podam swojkontakt bo zalezy mi jak najszybszej odp.halinagoralska@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 37. Dlaczego te wzory odwołań są tak długie. Przecież tego nikt nie czyta. Czy nie można ich skrócić?
  A propos, czy ktoś dostał z ZUS już decyzję odmowną.?

  OdpowiedzUsuń