5 lutego 2014

Wniosek o wypłatę zaległych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.imię nazwisko                                                   miasto dn ......
adres

pesel
nr decyzji przyznającej emeryturę
                                                                                                                                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
adresWniosek o wypłatę zaległych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

Zwracam się z wnioskiem o wypłatę zaległych świadczeń wraz z należnymi odsetkami na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. która ukazała się w Dzienniku Ustaw dnia 4 lutego 2014 roku, pozycja 169.

170 komentarzy:

 1. dzięki wielkie za wzór pisma do ZUS. Ważne to jest dla wszystkich emerytów z mniejsza wiedza niż tu osoby. Jeszcze gdyby był wzór na wycofanie pozwów z sądu ( sprawy zawieszone) bo było by super. Pozdrawiam babcia emerytka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Imię i nazwisko , dn..02.2014
   Adres   SĄD APELACYJNY w ...........
   Wydział Ubezpieczeń Społecznych
   za pośrednictwem Sądu Okręgowego w ..
   Wydział ... Pracy i Ubezpieczeń Społecznych..

   Powód:
   Pozwany: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat .................

   Sygn. akt :
   WYCOFANIE APELACJI

   Wycofanie Apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w ............ Wydział VII Pracy
   i Ubezpieczeń Społecznych z dnia ............. sygn. akt I


   W imieniu własnym cofam apelację wniesioną w dniu ............. od wskazanego wyżej wyroku.
   Wnoszę o zawiadomienie o tym stron postępowania .


   Uzasadnienie:


   Mając na uwadze zakończony podpisem Prezydenta RP w dniu 30 stycznia 2014 r .proces legislacyjny Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu , która to Ustawa zapewnia mi zwrot zaległej emerytury za okres zawieszenia od 1 października 2011 do .................... wraz z ustawowymi odsetkami do dnia wejścia w życie Ustawy. Wniosek o wycofanie apelacji wymagalny jest przepisem art. 8 ust. 2 tejże Ustawy, dotyczący wymogu zakończenia postępowań sądowych, aby organ rentowy mógł rozpocząć postępowanie w sprawie wypłaty zaległej emerytury, w związku z czym cofnięcie apelacji bez zrzekania się roszczeń przez ubezpieczoną jest zasadne

   jest to wzór już wcześniej zamieszczony na blogu
   pozdrawiam emerytka
   Usuń
  2. Przepraszam bardzo, ale nie mogę się doczytać w art. 8 ust.2 ustawy o wymogu zakończenia postępowań sądowych. Bardzo proszę o wklejenie treści tego artykułu

   Usuń
  3. Art. 8. 1. Emeryci, w przypadku których wypłata zawieszonej emerytury została ustalona na podstawie prawomocnego
   wyroku sądu, w którym sąd nie orzekł o odsetkach albo roszczenie o odsetki zostało oddalone, mogą złożyć wniosek o wypłatę
   odsetek od zasądzonej kwoty:
   1) do dnia wypłaty – w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła przed dniem wejścia ustawy w życie;
   2) do dnia wejścia ustawy w życie – w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła po dniu wejścia ustawy
   w życie.
   2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 7 ust. 3 i 4.

   Usuń
  4. ciąg dalszy poprzedniego postu

   Art. 7. 1. Wypłata zawieszonej emerytury następuje na wniosek emeryta.
   2. Emeryt, o którym mowa w art. 5, do wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury jest obowiązany dołączyć zaświadczenie
   o wysokości przychodów, o których mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
   Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 169
   
   3. Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury składa się do organu rentowego.
   4. Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie ustalenia i wypłaty za

   Usuń
  5. Po zmianach konsultacyjnych i pracach w komisji zapis art.8 przeszedł do art.9

   Art. 9. 1. Organ rentowy zawiesza postępowanie, w przypadku gdy emeryt przed dniem wejścia w życie ustawy złożył
   odwołanie do sądu od decyzji tego organu w przedmiocie wypłaty kwoty zawieszonej emerytury.
   2. Organ rentowy podejmuje na wniosek emeryta postępowanie zawieszone z przyczyny określonej w ust. 1, w przypadku
   gdy sąd wydał prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w tej sprawie.
   Z tego wynika, że wzór byłprzygotowywany jak jeszcze figurował art.8

   Usuń
  6. Kochani, nie mam możliwości wgryzania się w "naszą" ustawę.
   Zrozumiałam jednak z waszych wpisów że musimy do wniosku o wypłatę dołączyć jeszcze zaświadczenie o przychodach.
   Czy zaświadczenie o zarobkach o których mowa w cytowanym wyżej punkcie / art. 7 pkt 2 / ma być z roku 2011, 2012 w rozbiciu na poszczególne miesiące?
   O jakim zaświadczeniu tu jest mowa?
   Przepraszam ale czasowo nie mam możliwości wczytywania i odszukiwania wyjaśnień.
   Liczę na wyrozumiałość.
   Kamila.

   Usuń
  7. załącznik:
   1.ksero pisma wycofania sprawy w sądzie
   2. zaświadczenie o wynagrodzeniach z 2011 i 2012 z rozbiciem na miesiące (ZUS powinien mieć , ale różnie bywa)

   Usuń
  8. Wniosku o wycofanie apelacji jeśli się ja wnosiło do Sądu Apelacyjnego NIE TRZEBA uzasadniać. Sąd po prostu umorzy postępowaniu na posiedzeniu niejawnym. Pozdrawiam. Prawnik

   Usuń
 2. Dziękuję za wzór-Wasza pomoc bezcenna od dawna.Pozdrowienia dla PT Koleżeństwa

  OdpowiedzUsuń
 3. Z dniem 30 września 2013 r. mam rozwiązany stosunek pracy i przebywam na emeryturze. Z dniem 1 października 2013 r. pracuję na umowę zlecenie z tą samą Firmą lecz z niską kwotą wynagrodzenia (100 zł. brutto) od której to kwoty odprowadzana jest składka emerytalno rentowa. Cały okres zatrudnienia 2013 r. tak od umowy o pracę i jak i umowy zlecenia mam doliczony do stażu pracy. Mam wątpliwości czy takie moje zatrudnienie w 2013 roku kwalifikuje się do przeliczenia wysokości emerytury liczonej wg starego systemu (mam 63 lata, pobiram emeryturę wcześniejszą), oczywiście pod warunkiem, że mo wwpw za 2013 r. wzrośnie. Mam pytanie, czy do moich dochodów za 2013 rok w Rp 7 mogą być wykazane dochody z umowy o pracę za m-ce styczeń- wrzesień i umowy zlecenie październik - grudzień 2013 r. i czy takie mieszane zatrudnienie kwalifikuje do przeliczenie, ale jak zaznaczyłam wcześniej wzrośnie wwpw? Będę wdzięczna za odpowiedź. Z poważaniem GRAŻKA.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poprawiam wpis pzed znakiem zapytania zamiast "ale jak zaznaczyłam wcześniej wzrośnie wwpw?" winno być " ale jak zaznaczyłam wcześniej o ile wzrośnie wwpw?"

   O ile wolno mi, to proszę Panią ULĘ05 lub Panią Wigę lub Panią Danielę (kolejność przpadkowa) o udzielenie mi odpowiedzi na problem zawarty wyżej z godz. 08:26 . Z wyrazami szacunku GRAŻKA

   Usuń
 4. Przyłączam się do wszystkich podziękowań, wielkie dzięki za wszystko - trudno zliczyć
  Wanda z Mazur

  OdpowiedzUsuń
 5. http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/169

  Wanda z Mazur

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam! W lutym 2014r odchodzę na emeryturę.Czy odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa wliczają się do dochodu i czy będzie od tego podatek. Bożena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, że jest to opodatkowane (ozusowane nie)

   Usuń
  2. Coś mi się Bożenko wydaje, że "złapie" Cię druga grupa podatkowa.

   Usuń
  3. Niech wystąpi do ZUS z wnioskiem o wypłatę zaległych emerytur pod koniec tego roku , wówczas sam fakt przelania pieniędzy na konto będzie miał miejsce w 2015 r. i będzie dotyczył rozliczenia podatku za 2015 r a nie 2014 r. wtedy kiedy zostanie wypłacona odprawa czy inne wynagrodzenia.

   Usuń
  4. Pani Bożenko, proszę się nie zamartwiać II progiem podatkowym . Przerobiłam to w 2012 r., tj. do kwietnia pobierałam całkiem przyzwoite wynagrodzenie + 2 odprawy (b. wysokie) od kwietnia również pełną emeryturę (całkiem przyzwoitą); Poprosiłam z-d pracy, aby od razu wystawił mi PIT nie czekając nastepnego roku, doliczyłam szacunkowe przychody z emerytury , poodejmowałam składki na ubezp. społ., zdrowotne i wrzuciłam sobie w komputerze w program PIT . Wyliczył mi szacunkowo niedopłatę na 1600 zł. Odłożyłam kasę. Potem przy rzeczywistym rozliczeniu (gdy miałam już PIT z ZUS za 2012 r.) okazało sie, że muszę dopłacić tylko 1400 zł. Dopłaciłam. Ale mnie za to teraz kontrolowali w us i nic się nie stało

   Usuń
  5. Brak ograniczenia w ustawie terminu składania wniosków o zwrot zawieszonych świadczeń jest bałamutny. Wydaje się, że takie rozwiązanie zostało wprowadzone nie po to, aby umożliwić uniknięcie niektórym przekroczenia progu podatkowego 32%, ale przede wszystkim, aby jakoś usprawiedliwić naliczanie odsetek tylko do momentu wejścia w życie ustawy.

   Ponieważ emeryci nie są wieczni, a zwrot świadczenia jest dokonywany na wniosek zainteresowanego, wydaje się, że zwlekanie ze składaniem wniosku może być ryzykowne.

   Z tego względu zachęcam, żeby jak najszybciej przeanalizować wszystkie prawnie dopuszczalne możliwości uniknięcia płacenia wyższego podatku z tytułu przekroczenia progu podatkowego 32%.
   Oprócz wspólnego rozliczenia z małżonkiem (gdy go mamy i gdy zarabia niewiele...) wchodzi w grę przede wszystkim darowizna dla najbliższej rodziny. Niektórzy deklarowali, że chcą odzyskane emerytury przeznaczyć na pomoc dzieciom lub wnukom. Można to zrobić w postaci formalnej darowizny, za którą najbliższy obdarowany, po spełnieniu określonych warunków, nie musi płacić podatku. Dodam, że nieopodatkowana darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny działa w obie strony… ;)

   http://www.infor.pl/prawo/darowizny/podatek-od-darowizn/80295,Kiedy-najblizsza-rodzina-nie-zaplaci-podatku-od-darowizny.html

   Usuń
  6. Do mojego wpisu z 17:43.
   Przepraszam za wprowadzenie w błąd, ale okazuje się, że darowizny dla osoby fizycznej nie można odpisać ani od przychodu ani od podatku.

   Usuń
 7. Witam Państwa Przyznam , że moja rola na blogu ograniczała się tylko do regularnego sprawdzania wiadomości , ale jestem bardzo wdzięczna że są jeszcze tacy ludzie jak Pan Marian i Pani która prowadzi tą stronę .Mam pytanie co jeszcze będzie potrzebne do wniosku , który złożę do ZUS -u oprócz odpisu wyroku sądu Dziękuję Grażyna 53

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyroki sądu ZUS posiada. Zbędne

   Usuń
  2. załącznik:
   1.ksero pisma wycofania sprawy w sądzie
   2. zaświadczenie o wynagrodzeniach z 2011 i 2012 z rozbiciem na miesiące (ZUS powinien mieć , ale różnie bywa)

   Usuń
  3. złozyc petycje do senatu rocz. 53

   Usuń
  4. O wycofanie pozwu/apelacji ZUS powinien być, przez sąd, poinformowany. Ksero pisma o wycofaniu jest wtedy zbędne.

   Usuń
 8. Sprawę zawieszonej emerytury wygrałam w Sądzie apelacyjnym,ale odsetki do decyzji ZUS. Zawieszoną emeryturę wypłacono bez odsetek. jak mam napisać wniosek o wypłatę odsetek. Z góry dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po prostu upominasz się o same odsetki w/g wzoru podanego wyżej pomijasz wypłatę zaległych

   Usuń
  2. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedz.

   Usuń
 9. dobrze, ale jedno pytanie, trzeba we wniosku napisać takie krótkie oświadczenie, że nie toczy się w sądzie żadne postępowanie/sprawa związana ze zwrotem?

  OdpowiedzUsuń
 10. Wielkie dzięki dla Wszystkich, którzy przyczynili się do pozytywnego rozwiązania zawieszonych emerytur. Od początku korzystałam z Waszych podpowiedzi, wysłałam wszelkie -proponowane przez Was - pisma i apelacje. Teraz trzeba z taką samą determinacją walczyć o rocznik 1953. pozdrawiam Wiesława z Łodzi

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jestem tego samego zdania.Szkoda tego rocznika .

   Usuń
 11. I ciąg dalszy. Czy ktoś otrzymał jakąkolwiek odpowiedź od p. A Kozłowskiej-Rajewicz, Wysłałam jeszcze w grudniu i NIC - nie doszło? "olewa" ten problem? pozdrawiam Wiesława z Łodzi

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przepraszam a kto to jest p.A.Kozłowska- Rajewicz i jaki to problem?

   Usuń
  2. To Pełnomocnik Rządu d/s Równego Traktowania. A więc np dyskryminacja ze względu na płeć - to wszystko o czym pisaliśmy np w Petycji:analogia do rocznika 1948r mężczyzn. Również jak się okazało inaczej niż kobiety rocznika 1953 w KRUS itd. pozdrawiam Wiesława z Łodzi

   Usuń
 12. Sprawę o odsetki mam wyznaczoną w SO na 03,04,2014-co będzie dla mnie korzystniejsze i szybciej-wycofać wniosek z SO czy niech się odbędzie sprawa.

  OdpowiedzUsuń
 13. A strona internetowa Sejmu nie na bieżąco...Nadal nie ma tam informacji ani o podpisaniu ustawy przez Prezydenta, ani o jej publikacji w DU. ;)))

  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F951E3D60EEE588AC1257C220050CF01

  OdpowiedzUsuń
 14. Witam wszystkich blogowiczów. Właśnie przed chwilą wróciłam z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, gdzie odbyła się moja sprawa o wypłatę zawieszonej emerytury. Jak zjawiłam się przed salą rozpraw (IV pięto korytarz M) a miałam problemy ze znalezieniem właściwej drogi) było już po sprawie. Niestety nie dotarłam na czas.Pan Sędzia SSO Zb. S. poinformował mnie, że sprawa już została rozpatrzona i że mogę poczekać i przeglądnąć swoje akta w czytelni. I tak też się stało. Po otrzymaniu akt
  i przeczytaniu wyroku bardzo się zdumiałam bo Pan sędzia podjął decyzję o oddaleniu mojego odwołania w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury. Z tego wynika, że sędziowie nie znają prawa i nie wiedzą nic o nowej ustawie W takiej sytuacji nie wiem co mam robić. Ale na pewno wystąpię do Sądu o uzasadnienie wyroku bo o na pewno będzie bardzo ciekawe i jak to będzie się miało do uchwalonej ustawy. O podejściu do sprawy może świadczyć również fakt, że w wyroku popełniono błąd, gdyż ja odwoływałam się od decyzji Oddziału ZUS w Koszalinie a oni napisali że od ZUS II Oddział w Warszawie. Oczywiście poszłam do sekretariatu i zwróciłam im na to uwagę. Widać z tego, że nie bardzo przejmują się swoją robotą. Ale im nie odpuszczę. Pozdrawiam i do zobaczenia na zlocie T eresa

  OdpowiedzUsuń
 15. Witam wszystkich blogowiczów. Właśnie przed chwilą wróciłam z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, gdzie odbyła się moja sprawa o wypłatę zawieszonej emerytury. Jak zjawiłam się przed salą rozpraw (IV pięto korytarz M) a miałam problemy ze znalezieniem właściwej drogi) było już po sprawie. Niestety nie dotarłam na czas.Pan Sędzia SSO Zb. S. poinformował mnie, że sprawa już została rozpatrzona i że mogę poczekać i przeglądnąć swoje akta w czytelni. I tak też się stało. Po otrzymaniu akt
  i przeczytaniu wyroku bardzo się zdumiałam bo Pan sędzia podjął decyzję o oddaleniu mojego odwołania w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury. Z tego wynika, że sędziowie nie znają prawa i nie wiedzą nic o nowej ustawie W takiej sytuacji nie wiem co mam robić. Ale na pewno wystąpię do Sądu o uzasadnienie wyroku bo o na pewno będzie bardzo ciekawe i jak to będzie się miało do uchwalonej ustawy. O podejściu do sprawy może świadczyć również fakt, że w wyroku popełniono błąd, gdyż ja odwoływałam się od decyzji Oddziału ZUS w Koszalinie a oni napisali że od ZUS II Oddział w Warszawie. Oczywiście poszłam do sekretariatu i zwróciłam im na to uwagę. Widać z tego, że nie bardzo przejmują się swoją robotą. Ale im nie odpuszczę. Pozdrawiam i do zobaczenia na zlocie T eresa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ustawa nie weszła jeszcze w życie więc orzeczono według stanu prawnego w dniu orzekania.Wystąp o wyrok z uzasadnieniem; poczekaj aż się uprawomocni, nie wnoś apelacji i koniec drogi sądowej.

   Usuń
  2. Tereso,
   Po co Ci uzasadnienie wyroku. Wystarczy, żeby wyrok się uprawomocnił ( 21 dni), wówczas wystąpisz do SO o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności.
   Pozdrawiam, do zobaczenia na Zlocie
   Daniela

   Usuń
 16. Serdeczne dzięki Wszystkim ludziom dobrej woli. Jeszcze wzór pisma do ZUS to jak prowadzenie dzieci za rączkę. Całuję za to Wszystkich. Do zobaczenia na zlocie. Kama z Poznania.

  OdpowiedzUsuń
 17. do Teresy z z 13.10
  A po jakąś cholerę potrzebne ci uzasadnienie. Pewno będziesz wnosić apelację od negatywnego dla Ciebie postanowienia sądu. Trzeba tak postępować aby nawet negatywne dla ciebie orzeczenie sądu pierwszej instancji było prawomocne i postępowanie sądowe w tej sprawie zostało zakończone. Przeczytaj sobie art.9 pkt 1 i 2 naszej ustawy / Dz.U. z 4.02.2014 poz. 169/.Ja 15 stycznia do SA w Krakowie złożyłem pismo o wycofaniu apelacji.3 lutego odebrałem postanowienie z dnia 23 stycznia o umorzeniu postępowania apelacyjnego.Dzwoniłem dzisiaj- powiedziano mi , że o ile strony nie wniosą zażalenia / ja na pewno nie mimo,że orzeczenie SO jest dla nie negatywne bo jestem z 2008, a zus po co/ to około 15 lutego spraw w sądzie zostaje zakończona i akta wracają do zus.Przeczytaj sobie dokładnie naszą ustawę. Pozdrawiam

  krakus 2008

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Krakusie 2008,
   Nie zauważyłam Twojej odpowiedzi kierowanej do Teresy, więc odpowiedziałam również, za co przepraszam. Zgadzam się z wszystkim, co napisałeś. Swoje pismo do SA o wycofanie apelacji złożyłam 13 stycznia w biurze podawczym SA w Gdańsku, na razie brak odzewu. Też jestem z 2008 - "sprzed", w związku z czym będę objęta taką samą procedurą, jak Ty. Dziękuję za podzielenie się tą informacją z sądu uzyskaną drogą telefoniczną.
   Zapraszam na Zlot i pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
 18. Sprawa o odsetki w SO jest zawieszona, jak najszybciej ją zakończyć ?

  OdpowiedzUsuń
 19. Czy mając prawomocny wyrok SA o odmowie wypłaty i nie rozpatrzoną kasację w SN (poprosiłam mecenasa aby ją wycofał , ale nie mam na ten temat wiadomości) jest sens składać wniosek do ZUS o wypłatę zaległych? Maria

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mario,
   Uważam, że możesz składać wniosek o wypłatę zaległych świadczeń wg podanego wzoru zaraz po wejściu ustawy w życie - 19 lutego.
   Pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  2. Pani Mario, dzisiaj miałam telefoniczne potwierdzenie z sądu, iż nie trzeba żadnej klauzuli prawomocności na wyroku sądu okręgowego, gdyż data na wyroku sądu apelacyjnego stanowi o ty, że wyrok jest prawomocny. Problem może być tylko taki, że SN jeszcze nie odesłał akt do SA a ten do SO a ten do ZUS - i to będzie ta przyczyna ustalania ostatniej okoliczności. A wniosek można składać, załączając na wszelki wypadek wyrok SA

   Usuń
  3. chyba wyroku sądu apelacyjnego

   Usuń
  4. Wyrok SO - uprawomocni się po 21 dniach, dlatego jest potrzebna klauzula prawomocności
   Wyrok SA jest prawomocny od chwili ogłoszenia

   Usuń
  5. Jeżeli ZUS wniósł apelację do SA to wyrok SO się nie uprawomocnił a w SA nie miałem jeszcze rozprawy / nie mam nawet jeszcze wyznaczonego terminu / to co mam robić ?
   Staszek.

   Usuń
  6. Staszku,
   Powinieneś złożyć w dniu 19 lutego 2014r.( po wejściu w życie ustawy) wniosek do ZUS o wypłatę zaległych emerytur powołując się na ustawę z dnia 13 grudnia 2013r. opublikowaną w dniu 4 lutego 2014r. w Dz.U.poz.169 .
   Potem już rola ZUS-u, powinien przystąpić do wycofania apelacji. Takie jest moje zdanie.
   pozdrawiam, Daniela

   Usuń
 20. cd. Pan Krzysztof pisał, że można składać wniosek do ZUS mając wyrok SA ale akta są w SN. Marai

  OdpowiedzUsuń
 21. jutro mam sprawę w SO muszę się stawić,bo obecność obowiązkowa . Co mam robić,czy mogę przed rozprawą wycofać pozew ,czy niech sprawa się
  odbędzie,proszę o podpowiedż pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niech sprawa się odbędzie. Potem wyrok się uprawomocni i będziesz miała zakończone postępowanie sądowe.

   Usuń
 22. Mam pytanie które mnie nurtuje od dłuższego czasu i przeglądając wcześniejsze wpisy nie widziałam pytań na ten temat,
  Chodzi o naliczenie odsetek:
  czy odsetki będą naliczone od emerytury brutto czy netto czyli od tego co mi wpływało na konto?
  Pobierałam emeryturę "pomniejszoną" bo moje dochody były pow. 70% przeciętnego wynagrodzenia.
  Czy ktoś już wie Z WIARYGODNEGO ŹRÓDŁA jak nam ZUS będzie naliczał odsetki??
  Może ktoś powie że głupie pytanie ale wcześniej się tym nie zajmowałam aby się nie podniecać niezdrowo.
  Ustawa podpisana - zaczęłam liczyć pieniążki i nie wiem na ile mogę liczyć kaski.
  Czy ktoś już sobie robił jakieś "przymiarki" oparte na wiarygodności obliczeń ?
  Kamila.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odsetki naliczane są od kwoty brutto.

   Usuń
 23. Kamilo,
  Odsetki ustawowe będą naliczane od emerytury brutto.
  Obliczasz kolejno poszczególne miesiące, są specjalne kalkulatory, np.
  http://www.kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-ustawowych,12.html
  Do zobaczenia na Zlocie, kaski wystarczy!
  Pozdrawiam,Daniela

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Danielo, to znaczy, że jeżeli się pracuje i pobiera emeryturę pomniejszoną, to pomimo tego odsetki będą naliczane od emerytury brutto.
   Pozdrawiam.
   Ewa

   Usuń
  2. Tak, od kwoty brutto

   Usuń
  3. Do Danieli / wpis z 14.21/
   Jak zawsze jesteś elegancka i wspaniała. Wielokrotnie korzystałem z Twoich rad, wzorów pism np. przy wniesieniu apelacji. Pamiętam, jak Ty, Wiga, Krzysztof i inni, których przepraszam, że nie wymienię, walczyliście o to aby ustawa miała taki kształt, że satysfakcjonuje zarówno tych "przed" jak i "po'. Mamy identyczną sytuację. Po 15 lutego tym razem osobiście udam się do SA w Krakowie i przekażę Tobie precyzyjną informację.Na zlocie niestety z przyczyn rodzinnych nie będę, ale myślami z Wami wszystkimi z pewnością. Pozdrawiam
   Krakus 2008

   Usuń
  4. Miły Krakusie 2008,
   Bardzo żałuję, że nie będzie nam dane się spotkać osobiście.
   Dziękuję serdecznie za kierowane do mnie miłe słowa. Ostatnio mniej się wypowiadałam oficjalnie, gdyż ataki na moją i inne osoby, m.in. wymienione przez Ciebie, były krzywdzące i głęboko niesprawiedliwe. Komuś bardzo zależało, abym się wycofała, ale to się, jak widać, nie udało.
   Do napisania, Daniela

   Usuń
  5. Szanowny anonimowy z 17:06
   ...nie wszyscy - ja tego nie wiem .Uprzejmie proszę nie wypowiadaj się za mnie .
   Pozdrawiam

   Usuń
  6. Emeryt to brzmi dumnie5 lutego 2014 18:27

   Danielo ostatnio mało i czytam,a piszę jak zwykle dużo mniej,ale masz zawsze mój szacunek i poparcie i nie ma mowy o wycofaniu z bloga.Nie z tą urodą:)i fizyczną i moralną i merytoryczną.Czas nas uczy pogody...czytaj tylko miłewpisy.Piszą je mili ludzie.Ja tak robię i mam się mimo choroby jak najmilej.

   Usuń
  7. Kochany - nieznajomy "Emerycie to brzmi dumnie"!
   Dziękuję za (chyba) niezasłużone pochwały mojej osobowości i wspaniałe rady oraz życzę Ci zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, poza tym spełnienia wszystkiego tego, czego sobie życzysz!
   pozdrawiam, Daniela

   Usuń
  8. Danielo, bardzo dziękuję za odpowiedź - dopiero teraz znalazłam czas aby poczytać bloga.
   Może to zazdrość /niektórych tu zaglądających/ że jesteś nie tylko sympatyczna "wizualnie" ale z każdego twojego wpisu bije taka życzliwość że trudno cię nie lubić.!!!
   Jesteś kobietą z klasą przez duże"K" czego niestety brakuje niejednej osobie które zieją jadem może właśnie dlatego że tylko w ten sposób mogą zaistnieć na blogu chociaż przez chwilkę - nic sensownego tu nie wnoszą.
   Ale to powinien być ICH problem a nie twój.
   Pozdrawiam z wielką życzliwością - Kamila.

   Usuń
  9. Kamilo, ty na blogu zaistniałaś dzięki zadaniu śmiesznego zapytania .

   Usuń
 24. Czy ustawa doszła do prezydenta?
  Luśka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prezydent RP podpisał - Ustawa w dniu 04.02.b.r. została opublikowana w Dz.U. nr. 22 pod poz. 169 i od tej daty po dwóch tygodniach wejdzie w życie.Pozdrawiam

   Usuń
  2. Emeryt to brzmidumnie5 lutego 2014 18:21

   Luśka!Masz już możliwość zwrócenia się o swoje pieniążki do ZUS nawet jutro,chocia żbieg sprawa uzyska od 19 lutego.Piszesz odręczny wniosek, składasz w kabince i spokojnie czekasz.Powodzenia.

   Usuń
 25. Pani Kamila z 14:22 pytała, czy odsetki bedą naliczane od kwoty brutto, czy pomniejszonej. Dostała odpowiedź, że od brutto, natomiast w zakładce "Odsetki" są odpowiedzi na podstawie informacji z ZUS (z 27 grudnia), że brutto pomnieszone o kwotę pomniejszenia. Kto ma pewność

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, że od pomniejszonej - ale brutto!

   Usuń
 26. Kochani , nie wiem czy już był gdzieś wcześniej wzor do sądu, ale prosze mi wybaczyć że pytam. Jestem chora i cięzko mi w tej chwili wszystko przejrzeć by znależc wzór do sądu o zwrot pozwu. W listopadzie miałam zawieszoną sprawę w sądzie okręgowym. Jak mam teraz napisać o zwrot pozwu. prosze pomóżcie i podajcie mi wzór pisma do sądu okręgowego o zwrot pozwu. dziękuję z góry . Chora emerytka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chora emerytko,
   Najpierw trzeba do sądu złożyć wniosek o wznowienie postępowania sądowego. Dopiero jak dojdzie do rozprawy, to będzie można wycofać odwołanie od decyzji ZUS (SO) , albo wycofać apelację (SA) - - bo nie wiem, w którym sądzie zawieszono postępowanie.
   życzę poprawy zdrowia

   Usuń
  2. Napisz odręcznie do tego sądu, w którym masz sprawę,że prosisz o zamknięcie przewodu sądowego i zwrot akt do Twojego oddziału ZUS,jako uzasadnienie napisz,że Twoje roszczenie zabezpiecza Ustawa z dnia 13grudnia2013,opublikowana w Dzienniku Ustaw dn4.02.2014 i staje się bezzasadne dalsze orzekanie go przed Sądem.Jedno konkretne zdanie.I już.Im szybciej to zrobisz,tym lepiej.Po decyzji sądu ,sąd automatycznie odeśle akta po14dniach,a Ty jednocześnie już dziś złóż wniosek o zaległe do ZUS,a potem upewniaj się w sądzie czy akta odesłano,a kiedy to nastąpi telefonicznie ponaglaj i ciśnij Twój oddział ZUS ,począwszy od działu prawnego,przez archiwum,aż po osobę opracowującą o niezwłoczne załatwienie sprawy.Nie daj się.

   Usuń
  3. Przepraszam, ale moim zdaniem pismo o "zamkniecie przewodu sądowego" to jakaś pomyłka. Najpierw emerytka musi wysłać pismo wycofujące pozew przeciwko ZUS. Wycofanie pozwu spowoduje zamkniecie sprawy przez sąd.
   Krzysztof

   Usuń
  4. Emeryt to brzmi dumnie5 lutego 2014 18:13

   Bardzo dziękuję za korektę, bo nie znam terminologii, a bardzo mi zależało na pomocy tej chorej pani.Panu ufam.

   Usuń
  5. dziękuję Krzysztofie. Mam zawieszona sprawę i jak informowano mnie w sądzie na rozprawie to do roku czasu mogę wznowić lub poczynić inne kroki a po roku sami zwracają pozew. W obecnej sytuacji to jednak musze sama zwrócić się o zwrot. Moje pytanie było tylko o to w jakiej formie mam napisac wnioseko zwrot pozwu. a dokładnie o pismo tak bym tylko mogła wpisac swoje dane i sądu. Chora emerytka

   Usuń
  6. 16:56
   Poniżej podaję wniosku o wznowienie postępowania sądowego w Sądzie Okręgowym, myślę, że dopasowanie tego wzoru do Twojej sytuacji nie powinno nastęczać trudności.

   Imię i nazwisko miasto, data
   adres

   Nr emerytury
   Pesel   Sąd Okregowy w ........................
   ...... Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
   ul. ...........................
   .................................

   sprawa: ...............................
   (sygnatura sprawy sądowej)

   Wniosek

   Na podstawie art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
   cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) niniejszym wnoszę o:

   - wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu
   Okregowego w ...................... ........... Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
   z dnia ...................., znak: ....................... oddalającym moje odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ..................... z dnia ..............., znak:............. o wstrzymaniu wypłaty emerytury z dniem 1 października 2011 r.,

   - uchylenie wyroku z dnia ..............................., znak: ..........,

   - zmianę zaskarżonej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział
   w ........................ z dnia ..............., znak:.......................... i wznowienie wypłaty
   wstrzymanego mi świadczenia z waloryzacją,

   - wypłatę świadczeń zaległych od 1 października 2011 r. wraz odsetkami.   Uzasadnienie

   Wyrokiem z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt K 2/12 (Dz. U. 2012, poz. 1285) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. nr 291, poz. 1707) w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. 2009 nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
   Zgodnie z art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) można żądać wznowienia postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.
   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt K 2/12 (Dz. U. 2012, poz. 1285) o niezgodności ww. przepisu z Konstytucją RP jest przesłanką uzasadniającą wznowienie postępowania w przedmiotowej sprawie, gdyż przepis na podstawie którego wypłata należnej mi emerytury została zawieszona, został powołanym wyżej wyrokiem TK uznany za niezgodny z Konstytucją RP.
   W świetle tegoż wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U.2014, poz. 169), która wejdzie w życie z dniem 19 lutego 2014 r., wstrzymanie mi wypłaty emerytury z dniem 1 października 2011 r. jest nie zasadne.

   Podtrzymuję swoje zarzuty wobec zaskarżonej decyzji zawarte w uzasadnieniu odwołaniaod decyzji Zakłądu Ubezpieczeń Społecznych z dnia.........................

   Z dniem 1 października 2011 r. w związku z wejściem w życie niekonstytucyjnego przepisu zmuszona byłam zrezygnować z należnej mi emerytury, z tego względu wnoszę także o wypłatę świadczeń zaległych od 1 października 2011 r. wraz z odsetkami.

   Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności wnoszę jak na wstępie.

   Uwagi do wzoru od osób kompetentnych mile widziane!
   Życzę pani powrotu do zdrowia i wygranej w sądzie oraz zwrotu zaległych świadczeń. Pozdrawiam:)

   Usuń
  7. Panie Krzysztofie,

   Chora emerytka nie wnosiła do SO - POZWU przeciwko ZUS, a ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS.
   Wnosi więc nie o wycofanie pozwu, a o wycofanie odwołania!!!

   Usuń
  8. uzupełnienie do wzoru z godz.18:26

   Wniosek o takiej tresci był składany do Sądu przed wznowieniem wypłat bieżących, dlatego obecnie już nie ma potrzeby zamieszczać w punkcie drugim od dołu takiego sformułowania:
   "i wznowienie wypłaty
   wstrzymanego mi świadczenia z waloryzacją"

   No i nie było wtedy w nim wzmianki o wejściu w zycie nowej ustawy:)
   Jako ciekawostke podam, że Sąd wtedy wznowił postępowanie, uchylił decyzje ZUS i nakazał wypłatę zaległych, odsetki zostawił do decyzji ZUS.
   ZUS wydał w sprawie odseytek decyzje odmowną, na 11 lutego b.r. został wyznaczony termin rozprawy z odwołanie od tej decyzji.

   Usuń
  9. Emerytko, jeżeli miałaś zawieszone postępowanie w Sądzie Okręgowym to musisz w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego podjęcie na skutek ustania przyczyny zawieszenia a następnie wniosek o wycofanie pozwu.
   Anonimie z 18:26
   Twój wzór wniosku o wznowienie postępowania nie ma racji bytu przy podjęciu zawieszonego postępowania chorej emerytki w SO.

   Przypominam treść Art. 4011
   "Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie"

   Jeżeli postanie emerytki było zawieszone na jej wniosek to ona może wystąpić z wnioskiem o jego podjęcie na skutek ustania przyczyny zawieszenia.

   Zgodnie z art. 180 § 1 KPC sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia
   Życzę dużo zdrówka WS

   Usuń
  10. Przykładowy wniosek o podjecie zawieszonego postępowania

   Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

   Na podstawie art. 428 § 2 kpc, wnoszę o podjęcie postępowania w sprawie o zwrot zaległej emerytury itd.. sygn akt .., zawieszonego na podstawie postanowienia .... z dnia....
   Uzasadnienie
   W związku z tym, iż ustąpiły przyczyny zawieszenia postępowania określone we wniosku z dnia ... ., wnoszę o podjęcie postępowania o zwrot zaległej emerytury za okres od…do…..
   Podpis
   Dla przypomnienia
   Art. 428. § 1. Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.
   § 2. Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Umorzenie wywołuje takie same skutki, jak umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa. WS

   Usuń
  11. Sygn. akt
   Cofnięcie pozwu
   Cofam pozew wniesiony w dniu …………. i wnoszę o umorzenie postępowania w sprawie.
   Uzasadnienie
   ............................................Podpis

   Usuń
  12. 19:30
   Tak, masz rację pisząc:
   "Anonimie z 18:26
   Twój wzór wniosku o wznowienie postępowania nie ma racji bytu przy podjęciu zawieszonego postępowania chorej emerytki w SO".

   Dziękuję za przytomność umysłu.
   W pierwszym wpisie na bialym tle zerknęłam, ktoś napisał o wznowieniu, więc machnęłam ten wzór, bo akurat się zachował w komputerze.
   Oczywiście, wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.
   Wznowienie - gdyby był prawomocny wyrok SO.
   Przepraszam za zamęt.

   Usuń
  13. widzę dużo osób udzielających rad chorej emerytce. Ale tak zastanawiam się czy wszystkie rady są słuszne? Jest ustawa podpisana więc po co ma występować o podjęcie zawieszonego postępowania. Chyba wystarczy jeśli tylko wystąpi o zwrot pozwu. Moze mylę się........?

   Usuń
  14. Nie było pozwu, tylko odwołanie od decyzji ZUS - I instancja lub apelacja - II instancja

   Usuń
  15. I instancja to sąd okręgowy a nie ZUS .

   Usuń
  16. 21:50
   uzupełniam wypowiedź z 21:16
   Odwołanie się od decyzji ZUS - w SO - I instancja
   Apelacja od wyroku SO - w SA - II instancja
   Teraz jaśniej?

   Usuń
 27. Do Pana Krzysztofa...
  Czy należą mi się niezrealizowane świadczenia emerytalne za okres od 01.11.2011 do 22.06.2012 z powodu śmierci żony,dziękuje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety, ale nie.
   Tylko na wniosek osoby uprawnionej do zawieszonej emerytury ZUS będzie wypłacał zaległe emerytury.

   Usuń
  2. Emeryt to brzmi dumnie5 lutego 2014 17:49

   To nieprawda.Z informacji uzyskanej dziś przeze mnie w informacji ogolnokrajowej ZUSu osoba uprawniona sama składa wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia,a mąż jest w grupie uprawnionej.Ustawa to prawo zabezpiecza.Proszę zadzwonić i się upewnić.Powodzenia i wyrazy współczucia z powodu straty małżonki,

   Usuń
  3. Rozumiem, że żona zmarła 22 czerwca 2012 r. i należała do "zawieszonych". Trudno dziś powiedzieć jak zareaguje ZUS na takie roszczenie. Z analizy przepisów emerytalnych wynikałoby, że tak, świadczenia się należą, bowiem należna, a nie wypłacona emerytura jest dziedziczona (oczywiście musi być postanowienie sądu o nabyciu spadku). Ale w trakcie prac sejmowych nad nową ustawą przedstawiciel ministerstwa twierdził co innego, mianowicie, jego zdaniem wypłata zawieszonych świadczeń na podstawie nowej ustawy następuje na wniosek uprawnionej osoby, czyli emeryta, a Pańska żona takiego wniosku złożyć nie może bo przecież nie żyje. Można powoływać się na to,że żona wnioskowała o zwrot zwieszonych świadczeń poprzez odwołanie od decyzji o zawieszeniu. To wszystko pewnie będzie musiał rozstrzygnąć sąd, ale żeby to zrobił na Pana korzyść, potrzebny będzie dobry adwokat, który pewnie słono kosztuje, więc należy rozważyć, czy sprawa per saldo się opłaci, z jednej strony dziewięć emerytur (X.2011 -I. 2012) a z drugiej koszty do poniesienia.
   Ale oczywiście po 20 lutego powinien Pan jako spadkobierca wystąpić do ZUS o wypłatę zawieszonych świadczeń na podstawie nowej ustawy - zobaczymy co zrobi ZUS.
   pozdrawiam
   Krzysztof
   Krzysztof

   Usuń
  4. Pamiętam, że rozważano na blogu sytuację, gdy emerytka przed śmiercią wystąpiła do sądu z odwołaniem od decyzji ZUS odmawiającej zwrotu zawieszonej emerytury. Synowie zamierzali kontynuować rozpoczęte przez matkę postępowanie sądowe, co zdaje się jest możliwe w oparciu o ustawę o FUS?.

   Usuń
  5. Anonim z 17:35 i Pan Krzysztof mają rację!
   Słyszałam dyskusję na ten temat podczas procedowania tej ustawy. Zaległe emerytury otrzyma tylko osoba uprawniona na podstawie złożonego wniosku. Spadkobiercy nie mogą z tej ustawy skorzystać, niestety!

   Usuń
  6. Nie można mówić, ze spadkobiercy nie mogą skorzystać, bo takiego kategorycznego zapisu w ustawie nie ma, to była tylko interpretacja pana z MPiPS, moim zdaniem błędna, nie uwzględniająca obowiązujących przepisów ustawy o FUS, dlatego doradzam wystąpienie o zwrot i w razie odmowy przez ZUS walkę o to w sądzie, jeśli z analizy ekonomicznej wyjdzie, że się opłaca.
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
  7. Tym bardziej gdyby nie była zawieszona to byłaby wypłacana na bieżąco

   Usuń
  8. Postępowanie w przypadku śmierci świadczeniobiorcy było przedmiotem pism wymienionych między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a MPiPS w lipcu 2013 r. (na etapie prac nad pierwszą wersją rządowego projektu ustawy "rekompensacyjnej").

   "Sposób postępowania został uregulowany" w ustawie "rekompensacyjnej" poprzez odesłanie do art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
   zob.
   art. 10 w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz.U. 2014, poz. 169).

   Art. 136.
   1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.
   2. Osoby wymienione w ust. 1 mają prawo do udziału w dalszym prowadzeniu postępowania o świadczenia, nieukończonego wskutek śmierci osoby, która o te świadczenia wystąpiła.
   3. Roszczenia o wypłatę świadczeń, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.

   Ustawa o wypłacie emerytur
   Dz.U 2014, poz. 169
   :

   http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000016901.pdf

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  9. Obawiam się, że art. 136 reguluje tylko kwestię roszczeń spadkobierców w przypadku wniosku złożonego po wejściu w zycie ustawy przez emeryta, który nie doczekał zwrotu świadczenia.
   Czy niezakończone, ze względu na śmierć emeryta, sprawy sądowe (odwołania wobec decyzji ZUS odmawiającej zwrotu zawieszonej emerytury) są regulowane tak samo?

   Usuń
  10. Więc Anonim z 17:35 miał rację, a niestety nie miał racji Pan Krzysztof.
   Osoba uprawniona musi złożyć w czasie swojego życia wniosek o wykorzystanie swojego prawa do skorzystania z danej ustawy.
   Jeżeli w obecnej sytuacji emeryt złoży wniosek o wypłatę zaległych emerytur po jej wejściu w życie i nie doczeka się jej wypłaty z powodu śmierci, to tylko w tym przypadku spadkobiercy mogą podjąć starania o jej wypłatę z uwzględnieniem art.136 ustawy FUS.

   Usuń
  11. A ja rozumiem, że Pańska Żona złożyła wniosek o wypłatę zawieszonych emerytur wraz z odsetkami, ale nie doczekała pozytywnego rozstrzygnięcia. Natomiast Jej wystąpienie rozpoczęło działania, których celem jest wyegzekwowanie wypłaty, jak teraz już ustawowo oficjalnie wiadomo, NALEŻNYCH, czyli będących JEJ WŁASNOŚCIĄ PIENIĘDZY. Z tego co pamiętam, emerytura została uznana za prawo własności i zgodnie z nim podlega dziedziczeniu i ochronie, tak jak każda własność, więc spadkobiercy mają prawo kontynuować wszczęte postępowanie w sprawie. Nie mogą w prosty sposób ubiegać się o zwrot spadkobiercy tych, którzy zmarli przed wyrokiem TK i wcale nie złożyli wniosku o zwrot zaległych i wypłatę bieżących, czyli wg prawa i śladów w dokumentach, zgodzili się z decyzją ZUS zawieszającą.
   I to właśnie jest ta obłuda, ustawowa, w majestacie prawa: ta sama sytuacja, pieniądze zabrane bezprawnie (bo w oparciu o ten sam przepis), ale tym, którzy z różnych powodów nie wystąpili na drogę sądową lub teraz z wnioskiem nie będą mogli wystąpić do ZUS (np. ktoś miał wypadek, udar, postęp choroby np Alzhaimera,...i w związku z tym nie może wystąpić z wnioskiem), zostaną ograbieni ze swoich pieniędzy. A przecież ZUS ma pełną dokumentację dowodzącą, że jest tym ludziom winien pieniądze!

   Usuń
  12. do 17:57
   a ja słyszałam podczas tych posiedzeń także to, że odsetki ustawowe to za wysokie, bo emeryci niesłusznie się wzbogacą ponad inflację...;)
   Nasze działania wynikały w większości z niezgadzania się ze zdaniem autorów takich właśnie wypowiedzi, jak widać dało to wszystkim zawieszonym korzyść, więc może ostrożniej z podpieraniem się autorytetem wypowiedzi sejmowo-senackich. Pozdrawiam

   Usuń
  13. Witam,
   proszę o radę co zrobić w przypadku kiedy emerytka złożyła wniosek przed wejściem w życie ustawy i otrzymała negatywną odpowiedź przed wejściem w życie ustawy. I zmarła przed wejściem w życie ustawy. ZUS odpowiedział na wniosek osoby upoważnionej do wypłaty świadczenia po zmarłej negatywnie.

   Usuń
 28. Brak ograniczenia w ustawie terminu składania wniosków o zwrot zawieszonych świadczeń jest bałamutny. Wydaje się, że takie rozwiązanie zostało wprowadzone nie po to, aby umożliwić niektórym osobom uniknięcie przekroczenia progu podatkowego 32%, ale przede wszystkim, aby jakoś usprawiedliwić naliczanie odsetek do momentu wejścia w życie ustawy.
  Ponieważ emeryci nie są wieczni, a zwrot świadczenia jest dokonywany na wniosek zainteresowanego, wydaje się, że zwlekanie ze składaniem wniosku może być ryzykowne.
  Z tego względu zachęcam, żeby jak najszybciej przeanalizować wszystkie prawnie dopuszczalne możliwości uniknięcia płacenia wyższego podatku z tytułu przekroczenia progu podatkowego 32%.
  Oprócz wspólnego rozliczenia z małżonkiem (gdy go mamy i gdy zarabia niewiele...) wchodzi w grę przede wszystkim darowizna dla najbliższej rodziny. Niektórzy deklarowali, że chcą odzyskane emerytury przeznaczyć na pomoc dzieciom lub wnukom. Można to zrobić w postaci formalnej darowizny, za którą najbliższy obdarowany, po spełnieniu określonych warunków, nie musi płacić podatku. Dodam, że nieopodatkowana darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny działa w obie strony… ;)

  http://www.infor.pl/prawo/darowizny/podatek-od-darowizn/80295,Kiedy-najblizsza-rodzina-nie-zaplaci-podatku-od-darowizny.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo przepraszam, ale to kompletna mrzonka. Ustawa o PIT czyli o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaką to osobą jest każdy emeryt nie pozwala na odliczenie od dochodu przed opodatkowaniem darowizny dokonanej na rzecz innej osoby fizycznej, choćby z najbliższej rodziny, ba nie pozwala na odliczenie od dochodu jakiejkolwiek darowizny. Takie przywileje mają osoby prawne ale nie fizyczne. To przepraszam ale pomysł z darowizn to pomysł księżycowy, natomiast małżonek o niskich dochodach w jakimś stopniu może pomóc.
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
  2. Ja mam niepełnosprawne dziecko z orzeczeniem drugiego stopnia i dodatkiem.Już walczymy 12 lat.Więc wybiorę ten wariant rozliczenia.

   Usuń
  3. Panie Krzysztofie, ma pan rację - przepraszam za wprowadzenie w błąd w sprawie możliwości odliczania darowizn. Przepraszam też innych.
   Anonim. z 17:46

   Usuń
 29. Pani Danielo ! Bardzo dziękuję za link do obliczania odsetek ustawowych.
  Jest to proste liczenie (oczywiście mając korzystając z programu)
  Ale czy możliwe są tak wysokie odsetki?
  np.
  kwota zobowiązania : 2 100 zł
  termin zapłaty : 25.11.2011
  uiszczenie zaplaty: 19.02.2014 (data uprawomocnienia się wyroku)
  wychodzi kwota odsetek: 611,07 zł
  i tak każdy miesiąc po kolei
  czy ja robię jakiś błąd?
  Serdecznie pozdrawiam
  emerytka z Krakowa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak !!!
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję!!!!!!!!!!! :)))To mnie cieszy, bo się nie spodziewałam tak dużych odsetek.
   Serdecznie dziękuję
   pozdrawiam
   emerytka z Krakowa

   Usuń
  3. A oto przykład konkretnego wyliczenia odsetek:

   Anonimowy16 stycznia 2014 22:59
   No to w końcu za ile miesięcy będą liczone odsetki .czy ktoś mi może powiedzić ,bo już zgłupiałam .Elka

   OdpowiedzUsuń
   Anonimowy20 stycznia 2014 17:14
   Elu, odsetki będą wyliczone za:
   październik 2011,
   listopad 2011,
   grudzień 2011,
   styczeń 2012,
   luty 2012,
   marzec 2012,
   kwiecień 2012,
   maj 2012,
   czerwiec 2012,
   lipiec 2012,
   sierpień 2012,
   wrzesień 2012,
   październik 2012
   za 21 dni listopada 2012 r.
   z terminem płatności albo na datę wypłaty zaległej emerytury (jeżeli miała już miejsce), albo na datę wejścia w życie ustawy (ok. połowy lutego 2014 r.)

   OdpowiedzUsuń
   OdpowiedziAnonimowy20 stycznia 2014 17:27
   cd odpowiedzi dla Eli z 16 stycznia 2014 z 22:59

   wklejam poniżej mój wcześniejszy wpis jako przykład wyliczenia:

   symulacja odsetek:

   emerytura w wys. 2500 zł brutto
   od 1.10.2011 r. do 15.02. 2014 r.
   termin płatności 5 dzień miesiąca
   w ww. okresie wysokość odsetek ustawowych 13 %

   obliczeń dokonano przy pomocy kalkulatora odsetek ustawowych ze strony:
   http://www.kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-ustawowych,12.html

   uwaga:
   15 lutego 2 014 r. wypada sobota,
   przelew bankowy może być:
   - albo w piątek 14 lutego 2014 r.
   - albo w poniedziałek 17 lutego 2014 r.,
   w związku z powyższym wyliczone kwoty ulegną nieznacznym zmianom

   październik 2011 r.
   06.10.2011 – 15.02.2014 864 dni 769,32 zł

   listopad 2011
   06.11.2011 – 15.02.2014 833 dni 741,71 zł

   grudzień 2011
   06.12.2011 – 15.02.2014 803 dni 715,00 zł

   styczeń 2012
   06.01.2012 – 15.02.2014 772 dni 687,40 zł


   luty 2012
   07.02.2012 – 15.02.2014
   (6 lutego niedziela) 740 dni 658,90 zł

   marzec 2012
   06.03.2012 – 15.02.2014 712 dni 633,97 zł

   kwiecień 2012
   06.04.2012 – 15.02.2014 681 dni 606,37 zł

   maj 2012
   06.05.2012 – 15.02.2014 651 dni 579,66 zł

   czerwiec 2012
   06.06.2012 – 15.02.2014 620 dni 552,05 zł

   lipiec 2012
   06.07.2012 – 15.02.2014 590 dni 525,34 zł

   sierpień 2012
   07.08.2012 – 15.02.2014
   (6 sierpnia niedziela) 558 dni 496,85 zł

   wrzesień 2012
   06.09.2012 – 15.02.201 528 dni 470,14 zł

   październik 2012
   06.10.2012 – 15.02.2014 498 dni 443,42 zł

   listopad 2012 – za 21 dni
   od kwoty 1749,93 zł
   06.11.2012 – 15.02.2014 467 dni 291,06 zł

   Razem 8171,19 zł

   Anonimowy 6 stycznia 2014 00:10

   dot. przedstawionej symulacji odsetek
   wyliczenia były w przejrzystej tabelce, niestety, tabelka się nie wkleiła, mam nadzieję, że pomimo zbyt małych odstępów dane są czytelne :)

   Anonimowy 6 stycznia 2014 13:07

   z czego wynika obliczanie odsetek od kwoty brutto? wydaje mi się że odsetki przysługują od zaległości, czyli od świadczenia
   NETTO !!!

   Anonimowy 6 stycznia 2014 13:10

   a gdzie autor uwzględnił waloryzację na dzień 01.03.2012 ???
   Anonimowy 6 stycznia 2014 13:15

   13:10
   faktycznie, waloryzacja nie została uwzględniona, ale to każdy może sobie łatwo skorygować, dodać do kwoty za luty 2012 r 71,00 zł i wyliczyć dalej odsetki od emerytury w wysokości 2571,00 zł, chodziło raczej o przybliżenie sposobu liczenia, niż o takie detale, ale uwaga słuszna

   Usuń
  4. data nie 15.02.20114 tylko 19.02.2014

   Usuń
  5. Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS wprowadzającej w 2012 r. kwotowy wzrost wszystkich rent i emerytur o 71 zł.


   Usuń
 30. Szanowny Anonimowy z 13:40 Bardzo mi się nie podoba sposób w jaki odpowiedziano mi i używanie słów, których ja bardzo nie lubię używać. Ton tej odpowiedzi uważam za bardzo napastliwy i niegrzeczny. Mam wrażenie, że odpowiadający uważa się za człowieka, który wszystko wie najlepiej. A ja tylko chciałam się podzielić się tą informacją. Uzasadnienie mi osobiście nie jest do niczego potrzebne ale chcę tylko żeby sędzia się trochę napracował i napisał to uzasadnienie. Pozdrawiam Teresa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 18:27 napisała:
   "Uzasadnienie mi osobiście nie jest do niczego potrzebne ale chcę tylko żeby sędzia się trochę napracował i napisał to uzasadnienie".

   Tereso, czy Ty słyszysz samą siebie?

   Usuń
  2. Rzeczywiście nie brzmi to dobrze.
   Ale niech Teresa zrobi na złość sędziemu. Nie wie, że zrobi też na złość sobie samej, bo wyrok uprawomocni się później i będzie dłużej czekała na pieniądze z ZUS.

   Usuń
 31. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 32. Ta informacja może zainteresować osoby, które włączyły się do walki o polskie lasy, szczególnie dla tych,który wysłały apel do Prezydenta, żeby nie podpisywał znowelizowanej ostatnio ustawy o lasach państwowych:

  http://www.solidarnosc.org.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/8014-spotkanie-w-sprawie-lasow-panstwowych

  OdpowiedzUsuń
 33. Proszę o informację, może ktoś już wie czy ZUS wycofuje swoje apelacje z Sądów Apelacyjnych, jak to będzie w tych przypadkach gdy ZUS się odwołał KK

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ustawa się JESZCZE nie uprawomocniła - ktoś wcześniej pisał że miał dzisiaj rozprawę i.......resztę poczytaj wyżej :)))
   ..zadaj sobie troszkę trudu.

   Usuń
 34. RATOWAĆ NASZE LASY !!!  http://niezalezna.pl/51518-bedzie-referendum-ws-lasow

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo przepraszam, ale nie wydaje mi się aby nasz blog był miejscem na prowadzenie agitacji politycznej. Jest na to mnóstwo innych stron internetowych, z całym szacunkiem, ale firma "Lasy Państwowe" nie ma nic wspólnego z zawieszonymi emeryturami.
   Problem czy firma ta wpłaci mniej czy więcej do budżetu państwa nas absolutnie nie dotyczy i bardzo proszę o zaprzestanie agitacji na blogu
   pozdrawiam
   Krzysztof

   Usuń
  2. Uważam, że obrona lasów, to nie agitacja polityczna, tylko pilnowanie naszego wspólnego dobra. Ja nie widzę nic złego w podawaniu informacji o możliwości popierania akcji. Każdy ma prawo wyboru, nikt nikogo nie zmusza do wchodzenia na linkowane strony, a tylko tyle tu jest zamieszczone. Nasz blog mieścił większe wpisy, nie zawsze mądre i na temat. Mnie grzeczny, nie nachalny link nie przeszkadza. Pozdrawiam, choć znowu w opozycji, z radością czekam na spotkanie na zlocie;)

   Usuń
  3. Baszko , popieram, pozdrawiam. Wiga

   Usuń
  4. Panie Krzysztofie ,lasy to nasze dobro narodowe . Przyznaję Panu rację, że walka o nie nie mieści się w kategorii"zawieszeni",. Jednak wpisy i prośba blogowiczów o walkę o nie jest sto razy dla mnie ważniejsza i cenniejsza niż wszystkie inne wpisy zaśmiecające blog (a było ich b.dużo) dot. nie tylko uprawiania polityki. Proszę odpowiedzieć , które z dotychczasowych wpisów nie na temat zawieszonych zrobiło więcej szkody? Bądźmy obiektywni. Pozdrawiam Wiga

   Usuń
  5. Lasy są naszym dobrem narodowym, nie dajmy nimi łatać dziury budżetowej. Trzeba pokoleń, aby je "odbudować".
   A "polityka" - wszystko jest POLITYKĄ.
   To, czy starczy pieniędzy na nasze emerytury, jeżeli nie zapewni się miejsc pracy młodym - to nie jest zadanie polityków, a zwłaszcza rządzących?
   DD

   Usuń
  6. Baszko, Krzysztofie,
   zwróćcie uwagę, że prowadzona jest nie tylko akcja p. Szyszki przeciwko znowelizowanej ustawie o lasach, która ma doprowadzić do referendum ewidentnie politycznego, ale że ustawa budzi też niepokój i powoduje działania apolitycznych środowisk zaangażowanych w ochronę przyrody. Te środowiska kontaktują się teraz z Prezydentem, przekonując do niepodpisywania ustawy w obecnym brzmieniu.

   Wyważoną informację można przeczytać choćby tu:

   http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ekolodzy-boja-sie-nowej-ustawy-o-lasach,nId,1099559

   Usuń
  7. Jako wywołana potwierdzam, jest więcej środowisk, które uważają nową ustawę za bardzo niebezpieczną dla naszych lasów. Sama o niej wiem z Radia Maryja, link podałam taki, jaki znalazłam w wyszukiwarce po wpisaniu "referendum w sprawie lasów". Nie ma dla mnie znaczenia z jakiej strony ktoś wysyła swoje poparcie lub sprzeciw, informuję jedynie o problemie. Każdy może go dokładniej zbadać i wyrobić sobie swoje zdanie. Natomiast uważam te napaści "z uparciem maniaka" za zupełnie niepotrzebne. Więcej w tej (tzn lasów) sprawie się nie odezwę, natomiast cenzurowanie bloga mnie nie odpowiada.

   Usuń
 35. Wtrace swoje 5 groszy, ale odsetki sa nalezne od kwoty naleznej do
  Reki, a nie kwoty brutto.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. odsetki liczy się od kwoty brutto. natomiast później trzeba zapłacić podatek ok 19 %

   Usuń
  2. Od odsetek nie płaci się podatku.

   Usuń
 36. ...czy ktoś umie odpowiedzieć na takie pytanie.Podając zarobki z 2012 będę miała w lutym ujętą "13".Do kwietnia musiałam obniżać emeryturę(potem miałam 60) .Jak ZUS będzie to rozliczał?Gdyby miesiącami to w lutym przekroczyłam wszystkie limity.A może styczeń-kwiecień?Jak widzicie ten problem,bo wiele zawieszonych dostaje 13.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wybiorą opcje najkorzystniejsza czyli zarobki za cały rok 2012.
   k

   Usuń
  2. Też w sprawie "13", ale inny problem. Z góry dziękuję za rady.
   Pytałam w zakładzie pracy, czy otrzymam teraz w lutym druk Rp-7 za 2013 z tegoroczną "13"; jest już naliczona, będzie wypłacona w marcu. Otrzymałam odpowiedź, że druk Rp-7 wystawiony w lutym nie będzie zawierał tegorocznej "13". Rp-7 z "13" mogę otrzymać dopiero w marcu, po wypłaceniu jej.
   Co zrobić w takiej sytuacji, gdy będę chciała złożyć w lutym wniosek o przeliczenie z wyższym WWPW, a "13" ma istotny wpływ na nieznaczny wzrost wskaźniaka?

   Usuń
  3. A Ty byś pewnie chciała, aby "13" była uwzględniona w Rp-7 wystawionym w lutym?
   No to musisz spowodować, aby wypłata Twojej "13" była w lutym.
   A dlaczego tak Ci zależy na tym lutym?
   Jeśli przeliczysz w lutym, to nie dostaniesz w marcu waloryzacji, wiesz chyba o tym. Od marca też będzie nowa kwota bazowa. Ale pewnie już to wszystko wykalkulowałaś, i wariant z lutym jest dla Ciebie korzystniejszy.

   Usuń
  4. Dwóch srok za ogon nie pociągniesz.
   Coś mi się wydaje,że ta "13" nie będzie miała znaczenia w dochodach za 2013.r. a za ten okres będziesz miała liczony wskażnik do emerytury przeliczanej załóżmy w lutym czy marcu 2014.
   Twoja "13" podniesie Ci wskażnik, gdy o przeliczenie emerytury wystąpisz w 2015.r.

   Usuń
  5. Bardzo przepraszam ale nie bardzo zrozumiałam o co chodzi z "13".
   Ja otrzymałam "13" w styczniu 2014 r.
   Jestem już od marca "pełnoletnia" jakie będzie u mnie przeliczenie i czy ja muszę w lutym złożyć Rp-7.

   Proszę mądrzejsze osoby ode mnie o odpowiedź.

   Dziękuje bardzo. Pozdrawiam , Krysia Sz.

   Usuń
  6. 20:43 i 20:48
   Dziękuję za zainteresowanie.

   1. "13" jest doliczana do roku poprzedniego. "13" wypłacona w 2014 r., w druku Rp-7 będzie uwzględniona razem z rokiem 2013.

   2.
   ustawa FUS
   Rozdział 2
   Waloryzacja świadczeń
   Art. 88.
   1. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.
   2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.
   3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.
   4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.

   Pytanie: Czy można złożyć Rp-7 chociażby ostatniego dnia lutego, a po wypłaceniu "13" w marcu złożyć korektę Rp-7?

   Usuń
 37. Ja z innej beczki .
  JAK W KOŃCU MAMY SOBIE OBLICZYĆ ODSETKI?
  Link do strony jest o.k .ale jakie wartości wpisywać ???
  Ile osób tyle wersji.
  Jedni piszą "brutto"
  Jedni piszą "netto" czyli to co na "rękę"
  Jedni piszą "brutto po pomniejszeniu"
  Czy ktoś wie jak to ma być liczone FAKTYCZNIE??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzie łopatologicznie niż we wpisie
   z 5 lutego 2014 18:33
   wytłumaczyć Ci nie potrafię.

   Jeżeli pobierałaś emeryturę pomniejszoną to i Twoje brutto jest pomniejszone, jeżeli normalną to Twoje brutto jest w normalnej wysokości.

   Usuń
  2. Liczymy od kwoty brutto /oczywiście jak komuś się należy emerytura pomniejszona to odsetki liczone są od kwoty po odjęciu kwoty pomniejszenia/.
   Od odsetek nie odprowadza się podatku, także naliczone od kwoty brutto są należnością "na rękę"Tę wiedzę posiadam czytając bloga,gdzie taka dyskusja była prowadzona dosyć obszernie.
   Także trzeba trochę pomyszkować na blogu i odszukać te wiadomości.
   Zapewniam na 100%,że takowe są..

   Usuń
  3. 20:34
   Tu nie chodzi o łopatologię tylko o fakt że są różne odpowiedzi na to samo pytanie.
   Ja tak zrozumiałem wpis koleżanki która jest w rozterce.
   A ty po prostu jesteś niegrzeczną osobą.
   Mazur.

   Usuń
  4. Ale przecież odsetki to też dochód i chyba płaci się podatek i na rękę będzie o 19 % mniej. Może się mylę :(

   Usuń
  5. 21:03
   :) Nie będzie mniej, bo PODATKU SIĘ NIE PŁACI.
   Uprzedzam pytanie, że SKŁADEK TEŻ SIĘ NIE PŁACI!Moja cierpliwośc jest wystawiona na wielką próbę!

   Usuń
  6. Odsetki są formą odszkodowania. Od odszkodowań nie płaci się podatku

   Usuń
 38. brutto po pomniejszeniu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę zerknąć do swoich decyzji ZUSowskich: tam jest kwota brutto po pomniejszeniu z powodu przekroczenia 70%. Czyli ubruttowione brutto to wszystko, brutto to po pomniejszeniu, a netto to do wypłaty;)

   Usuń
 39. Witam mam pytanie mam rozprawe 14 lutego co powinnam zrobic? wycofac pozew czy isc na rozprawe ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A na jaki wyrok liczysz?

   Usuń
  2. pytam czy jest sens isc ?

   Usuń
  3. Oczywiście, że iść wysłuchać wyroku, złożyć wniosek o odpis wyroku z klauzulą prawomocności i złożyć wniosek do ZUS-u o wypłatę zaległej emerytury

   Usuń
 40. Polecam link
  http://prawo.rp.pl/artykul/757955,1084640-Zawieszone-emerytury--ZUS-zwroci-emerytom-miliard-zlotych-z-odsetkami.html
  najnowsza wiadomość.

  OdpowiedzUsuń
 41. ZUS zwróci emerytom miliard złotych z odsetkami
  Mateusz Rzemek 05-02-2014, ostatnia aktualizacja 05-02-2014 18:05


  Od 19 lutego ponad 40 tysięcy emerytów będzie mogło starać się o zwrot średnio 
po 25 tys. zł świadczenia zawieszonego im 
w październiku 2011 r.

  Już za niecałe dwa tygodnie, w środę 19 lutego 2014 r., wejdzie w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo zostało zawieszone od 1 października 
2011 r. do 21 listopada 2012 r.

  Od tego momentu ZUS rozpocznie rozpatrywanie wniosków tysięcy emerytów o zwrot świadczeń zawieszonych wskutek reformy rządu, która została później uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z ustawą zasadniczą.

  Co ważne, pieniądze będą zwracane razem z odsetkami. Sankcja za nieterminową wypłatę świadczenia będzie jednak naliczana tylko do wejścia ustawy w życie. Po 19 lutego nie będzie się więc opłacało zwlekanie ze złożeniem wniosku do ZUS o zwrot.

  W pierwszych tygodniach obowiązywania nowych przepisów emeryci będą musieli uzbroić się w cierpliwość i liczyć z tym, że przyjdzie im poczekać na wypłatę pieniędzy. Należy się spodziewać, że oddziały ZUS zostaną zalane wnioskami. Trzeba też pamiętać, że w myśl ustawy Zakład ma aż 60 dni na wydanie decyzji w tej sprawie.

  Nowe przepisy przewidują także korzystne rozwiązania dla osób, które co prawda wygrały już zwrot zawieszonego świadczenia przed sądem, ale dostały te pieniądze bez odsetek za zwłokę. W myśl nowej ustawy będą one mogły upomnieć się teraz o wypłatę samych odsetek, które będą należały się im jedynie do dnia wypłaty na podstawie wyroku. Jeśli taki emeryt nadal procesuje się z ZUS, a ciągle jest wiele takich osób, odsetki należne na podstawie ustawy będą liczone tylko do 19 lutego 2014 r. Nie opłaca się im procesować z ZUS przez następne miesiące i powinni postarać się o wycofanie swojej sprawy z sądu. Tylko po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania będą mogli skorzystać z szybkiej ścieżki dochodzenia swoich należności przewidzianej w nowej ustawie.

  Co ważne, o wypłatę będą mogły starać się także osoby, które na emeryturę przeszły przed 2009 r., a ZUS wtedy zawiesił im wypłatę świadczenia, bo nie zrezygnowały z pracy. Po korzystnej dla nich zmianie przepisów w 2009 r. wiele takich osób, głównie nauczycieli szkół podstawowych i wykładowców akademickich, a także pracowników administracji publicznej i samorządowej, złożyło wniosek o odwieszenie emerytury. Została ponownie zawieszona w październiku 2011 r. Do tej pory w sądach zapadały niekorzystne dla nich wyroki. Ustawa daje jednak im prawo do wypłaty zawieszonego świadczenia.

  podstawa prawna:

  - ustawa z 13 grudnia 2013 r. (DzU z 4 lutego 2014 r., poz. 169)

  Uwaga: w piątek w „Adwokacie rodzinnym" publikujemy poradnik, jak złożyć wniosek w ZUS o zwrot świadczenia oraz jak wycofać sprawę z sądu, by skorzystać z nowych przepisów.

  OdpowiedzUsuń
 42. Jak niedaleko, to iść na rozprawę z gotowym wnioskiem o wydanie odpisu wyroku. Czekać na wyrok ( w niekórych sądach można odebrać osobiście po kilku dniach w tzw. Biurze Obsługi Interesanta, co należy zaznaczyć na wniosku o wydanie wyroku). Jeśli to sąd okręgowy, to już nie warto podejmować żadnych dalszych kroków w sądzie apelacyjnym. dalszych

  OdpowiedzUsuń
 43. Do Teresy z 18:27
  Dlaczego to ton mojej odpowiedzi był napastliwy i niegrzeczny. W swoim wpisie z 13:10 sama stwierdziłaś, że cytuję "w takiej sytuacji sama nie wiem co mam zrobić".W związku z tym nie mając absolutnie zamiaru Cię obrażać po prostu chciałem udzielić rady, tak jak ja wielokrotnie korzystałem z treści wpisów np Pani Danieli, Pani Wigi, Pana Krzysztofa i innych.Nie jestem wszystkowiedzący chociaż dużo wiem, ale chętnie korzystam z wiedzy innych zawieszonych emerytów / przeczytaj mój wpis do pani Danieli z 15:09/. Dalej bez cienia złośliwości w stosunku do Twojej osoby odnośnie Twego wpisu z 13:10. Piszesz, że sędziowie nie znają prawa i nie wiedzą nic o nowej ustawie, a wzięłaś pod uwagę , że ta ustawa jeszcze teraz nie obowiązuje a tym bardziej w momencie orzekania w Twojej sprawie. A ponadto sądy mają w nosie naszą ustawą, są "niezawisłe" i kierują się własną logiką. Jeszcze jedno. Zrobisz wielką krzywdę sędziemu składając wniosek o uzasadnienie i biedak się napracuje. Nie sędzia lecz protokolant otworzy komputer zmieni dane personalne emeryta, sygnaturę akt, datę nabycia emerytury, i tp. Reszta dla tych emerytów sprzed 8.01.2009 jest identyczna " Pana, Panią wyrok trybunału konstytucyjnego nie obowiązuje ponieważ nabycie emerytury nastąpiło przed 8.01.2009" Pan sędzia to podpisze i po sprawie.. Ja już to przerabiałem w SO i SA.
  Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia Panią usatysfakcjonują.
  Tereso na koniec na wesoło, nie bądź obrażalska.Spóźnić można się na randkę- jak kocha to poczeka, Idąc do sądu na rozprawę, trzeba tak sobie zorganizować czas żeby być punktualnie.

  Pozdrawiam krakus 2008

  OdpowiedzUsuń
 44. odsetki od netto czy brutto ...jak zaczęłam liczyć to.... o Matko Jedenasta co ja zrobię z tą kasa?

  OdpowiedzUsuń
 45. A co z ETPCZ? Wycofać czy nie? A.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie było konkretnej odpowiedzi na obecną sytuację.

   Usuń
 46. Proszę o udzielenie informacji czy od odsetek też płacimy podatek? Dziękuję za informacje .Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 47. Anonimowy 7 luty 2014 Szanowni Panistwo mam problem moja zona zmarla w 2012 roku byla w grupie zawieszonych Ustawa mowi ze osoba uprawniona sklada wniosek o wyplate niezralizowanego swiadczenia Czy maz jest w grupie uprawnionej Jakie mam szanse odzyskac Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 48. Proszę o informacje, bo nie umiem znaleźć odpowiedzi: w grudniu 2011 r wystapilam z wnioskiem do ZUS o emeryturę (wczesniejszą). 31 grudnia 2011 zwolniłam się z pracy aby zatrudnić się ponownie 10 stycznia 2012r. Od razu zawiesiłam emeryturę ze względu na zarobki (ograniczenie przy wczesniejszej emeryturze). Cały czas pracuję u tego samego pracodawcy a emerytura jest zawieszona. |Czy ta ustawa dotyczy także i mnie? Dziękuję i Pozdrawiam. Jolka

  OdpowiedzUsuń
 49. Jeżeli składała Pani wniosek po raz pierwszy w grudniu 2011r. to ustawa Panią nie obowiązuje. Od 1 stycznia 2011r. obowiązuje art.103a ustawy emerytalnej. Nie należy się Pani emerytura bo nie miała jej Pani zawieszonej od 1 października 2011r. do 21 listopada 2012r.
  Ustawa dot. osób, które pobierały emeryturę przed 1 stycznia 2011r. jednocześnie pracując u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy , a od 1 października została ona im zawieszona na podstawie art.28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
  Jeżeli zwolniła się Pani z pracy i ponownie zatrudniła , może Pani pobierać emeryturę na bieżąco podlegając pod limity zarobków pracujacych emerytów. Pozdrawiam WS

  OdpowiedzUsuń
 50. witam. dziękuję za odpowiedź. Proszę mnie utwierdzić w przekonaniu że, jeśli moje dochody z tyt. pracy przekraczaja w skali roku 4797,40 zł brutto miesięcznie, to nie ma szans na pobieranie emerytury do 60 roku życia. I muszę miec ją zawieszoną do chwili kiedy a) skończe 60 lat lub b) po prostu przestanę pracować c) zacznę zarabiać na umowę o pracę mniej niż 4797,40 zł miesięcznie np na kawałek etatu (to wtedy może byc częściowa emerytura). Z góry dziękuje raz jeszcze Jolka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie musi mieć Pani zawieszonej emerytury do osiągnięcia wieku em.Może Pani popierać ale na okreslonych zasadach'
   proszę wejść na stronę ZUS i dokładnie przeczytać wszystko
   http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=3678
   - ta strona dotyczy zmniejszania i zawieszania emerytury dorabiających emerytów oraz rozliczenia z dobrowolną wpłatą.

   a ta strona pokazuje jakie są limity których nie wolno przekroczyć miesięcznie. w pani przypadku 130% , jednakże gdy przekroczy to można skorzystać z dobrowolnej wpłaty przy rocznym rozliczeniu. Musi Pani sama zadecydować na czym lepiej wyjdzie.
   http://www.zus.pl/files/ZUS%20dla%20Ciebie%20nr%2012_2013.pdf

   Usuń
 51. Oddając wniosek 19 02 w ZUS Rzeszow urzędniczka przyjmując go stwierdziła" zus nie wycofa apelacji bo była zasadna, sąd I instancji przyznał swiadczenia bez przepisu prawnego" ( sprawa wygrana w SO , zus wniósł apelację a SA w Rz milczy. od 13 .06.2013. Czy zus ma takie wytyczne

  OdpowiedzUsuń
 52. Miałam zawieszoną sprawę o wypłatę odsetek w SO. Wysłałam do SO pismo o cofnięcie odwołania. Czy postąpiłam prawidłowo?
  A może powinnam wcześniej złożyć wniosek o wznowienie postępowania a później wniosek o wycofanie odwołania?

  OdpowiedzUsuń
 53. Czy spadkobiercy mogą złożyć wniosek o zwrot zaległych świadczeń?

  OdpowiedzUsuń