25 marca 2012

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - ważne dla Nas


Koleżanki i koledzy emeryci z odebranymi emeryturami !!!

              Opublikowany właśnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odebrania ZUS możliwości dowolnej i nie graniczonej czasowo  weryfikacji przyznanych świadczeń, choć nas bezpośrednio nie dotyczy to zawiera ustalenia idealnie pasujące do okoliczności w naszej sprawie. Dlatego zamieszczam je poniżej i proponuję powoływać je w apelacjach.

              Trybunał Konstytucyjny stwierdza między innymi :

„ Oceniając zgodność aktów normatywnych z Konstytucją , „należy ustalić, na ile oczekiwania jednostki, że nie narazi się ona na prawne skutki, których nie mogła przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań, są usprawiedliwione. Jednostka musi zawsze liczyć się z tym, że zmiana warunków społecznych lub gospodarczych może wymagać nie tylko zmiany obowiązującego prawa, ale również niezwłocznego wprowadzenia w życie nowych regulacji prawnych” (zob. np. wyrok z 7 lutego 2001 r., sygn. K 27/00 oraz wyrok z 24 lutego 2010 r., sygn. K 6/09, OTK ZU nr 2/A/2010, poz. 15). Trybunał Konstytucyjny zwracał uwagę, że bezpieczeństwo prawne jednostki może pozostawać w kolizji z innymi wartościami, których realizacja wymaga wprowadzenia zmian do systemu prawnego. Jednostka ma prawo jednak oczekiwać, że regulacja prawna nie zostanie zmieniona na jej niekorzyść w sposób arbitralny.” …….

„Prawodawca nie może w sposób dowolny kształtować treści obowiązujących norm, traktując je jako instrument do osiągania stale to innych celów, które sobie dowolnie wyznacza (zob. wyrok TK z 14 czerwca 2000 r., sygn. P 3/00).” ……..

„Przestrzeganie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa ma szczególne znaczenie w sytuacji, w której ma miejsce zmiana dotychczas obowiązujących przepisów, „zwłaszcza tych, które znalazły już zastosowanie jako czynnik kształtujący sytuację prawną ich adresatów”. Zasada ta nabiera szczególnej wagi, gdy nowelizowane przepisy normują sytuację emerytów, a więc osób o ograniczonej zdolności adaptacyjnej do zmienionej sytuacji (zob. wyrok TK
z 20 grudnia 1999 r., sygn. K 4/99, OTK ZU nr 7/1999, poz. 165).” …….

„Ustawodawca może – co do zasady – znieść uprawnienia wykraczające poza konstytucyjną istotę prawa do zabezpieczenia społecznego. W każdym wypadku zmiany te powinny jednak być dokonywane z poszanowaniem pozostałych zasad i norm konstytucyjnych, wyznaczających granice swobody prawodawcy wprowadzania zmian do systemu prawnego, a w szczególności zasady ochrony zaufania jednostki do państwa, zasady ochrony praw nabytych oraz wymogu zachowania odpowiedniej vacatio legis.” ……

„Swoboda wyboru przez ustawodawcę konkretnych rozwiązań nie jest nieograniczona.
W szczególności, dokonując wyboru w zakresie regulacji ustawowych na podstawie art. 67 ust. 1 Konstytucji, ustawodawca zwykły musi uwzględniać inne zasady konstytucyjne.” ……

„Zakres ingerencji dopuszczalnej dla ochrony ogólnego interesu publicznego, wyznaczać powinien każdorazowo postulat proporcjonalności, który nie znajdując wprost oparcia w art. 31 ust. 3 Konstytucji (odnoszącym się ze względu na usytuowanie tego przepisu w rozdziale II do osób fizycznych i innych podmiotów prywatnoprawnych), może być poszukiwany w art. 2 Konstytucji, ponieważ stanowi istotny komponent zasad, składających się na pojęcie demokratycznego państwa prawa. Gwarancją zachowania proporcjonalności w ograniczaniu praw w celu realizacji interesu publicznego jest za każdym razem właściwe zrównoważenie interesu prywatnego i publicznego.” ….

6 komentarzy:

 1. Jako advocatus diaboli wystąpił minister Włodzimierz Kosiniak-Kamysz kierując do Trybunału pismo, w którym nie zgadza się z opinią senatorów w naszej sprawie. Ale zawsze musi taki ktoś być.

  OdpowiedzUsuń
 2. widzę że min.Wł.Kosiniak- Kamysz dzielnie zastępuje Fedak i proszę mi powiedzieć komu możemy zaufać bo ja już nikogo nie widzę trzeba przyznać że nas emerytów nikt już nie bierze pod uwagę traktuje się nas jako zło konieczne LICZĄ SIĘ TYLKO NASZE PODATKI a nie MY. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. Uważam że po ministrze Kosiniak-Kamyszu nie możemy spodziewać się niczego dobrego. Skoro Fedak tak nas urządziła to on musi podtrzymać jej działania. Poza tym po tym całym PSL-u nie można się niczego dobrego spodziewać. Przecież oni tylko walczą o swoje stołki i swoją rację bytu.Zobaczycie tylko jak będą walczyć gdy coś będzie dotyczyło rolników. Wtedy pójdą na noże.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A kto pytał min. Kosiniaka-Kamysza o zdanie ?, Czy TK Go prosił? Co Go obchodzą emerytury, jest bardzo młody, szybko dochrapał się dobrze płatnego stanowiska, stał się ważną osobą. Tak się teraz porobiło, ale życie jest sinusoidą, trzeba uważać- los lubi płatać figle. Pozdrawiam

   Usuń
 4. Ciągle nie jest jeszcze znana pełna opinia sejmu do skargi konstytucyjnej K2/12, ale w stenogramie posiedzenia Komisji Ustawodawczej z 28 marca można znaleźć skrót opinii Biura Analiz Sejmowych, stanowiący podstawę do podjętej uchwały Komisji.
  Pozdrawiam i życzę zwycięstwa.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proponuję wniosek o wznowienie postępowania z uwagi na wydanie tego wyroku TK o sygn. akt K 2/12 w każdej sprawie dot. odebrania uprawnień emerytalnych. Jeżeli ktoś chciałby porady jak i co napisać, to proszę na maila medkas@o2.pl

  OdpowiedzUsuń