16 marca 2012

Wiek emerytalny

Propaganda opowiada farmazony, że pracujemy najmniej w Europie a prawda jest taka :

W większości UE do emerytury liczy się wiek lub staż ubezpieczeniowy czyli przepracowane lata.

Austria, Belgia - kobieta może przejść na emeryturę w wieku 55 lat, a mężczyzna 60 lat, przy co najmniej 420-miesięcznym ubezpieczeniu.

Czechy 57 dla kobiet, 62 lata dla mężczyzn oraz. jeśli składki ubezpieczeniowe były odprowadzane przez 25 lat.

Francja - prawo do emerytury ma osoba, która ukończyła 60 lat i opłacała składki
przez 160 kwartałów.

Irlandia - emerytury pobiera się z dwóch systemów: powstałego ze składek
ubezpieczeniowych, pod warunkiem że przekroczyli 65 lat

Hiszpania - trzeba ukończyć 65 lat i wykazać15-letni staż ubezpieczeniowy

Holandia - wszystkim legalnie zamieszkałym, którzy skończą 65 lat

Litwa - wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 62,5 lat dla mężczyzn

Luksemburg; skończyli 57 lat, a staż 480 miesięcy i to wyłącznie okresy składkowe lub skończyli 60 lat, ale ich staż ubezpieczeniowy (łącznie z niektórymi okresami, np. nauki) wynosi 480 miesięcy.

Łotwa - wiek emerytalny to 62 lata,

Malta - 60 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn.

Niemcy - można przejść na emeryturę po osiągnięciu 63 lat i wykazaniu 35-letniego okresu ubezpieczenia.

Portugalia - w systemie składkowym emerytura przysługuje temu, kto skończył 65 lat

Słowacja  emerytura dla kobiet 53 lub 57 lat (w zależności od liczby dzieci), 
dla mężczyzn w wieku 60 lat jeśli odprowadzali składki nie krócej niż 25 lat.

Słowenia na razie wiek emerytalny jest 55 lat dla kobiet 
59 lat dla mężczyzn 
ale za parę lat będzie wynosił: 61 lat dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn

Szwecja - wiek emerytalny 61 lat , 
a 65 lat dla tych co maja przepracowane mniej niż 15 lat życia

Włochy: wiek emerytalny 60 lat kobiety 
i 65 lat mężczyźni oraz 19-letni staż ubezpieczeniowy.

0 komentarze:

Prześlij komentarz