13 marca 2012

Kto najszybciej goni Europę? Polska liderem wzrostów? Sprawdziliśmy!

Artykuł z finanse.wp.plKto najszybciej goni Europę? Polska liderem wzrostów? Sprawdziliśmy!

- To czwarty rok wzrostu z rzędu - skomentował premier Donald Tusk najnowsze dane o PKB. - Jesteśmy autentycznym liderem we wzroście gospodarczym w Europie - dodał. 

Sprawdziliśmy, jak w czasie kryzysu poradziły sobie poszczególne kraje UE i które kraje najszybciej goniły unijną czołówkę. Czy rzeczywiście jesteśmy liderem? Do tworzenia rankingu wykorzystaliśmy oficjalne dane Eurostatu o PKB (z uwzględnieniem siły nabywczej) w stosunku do unijnej średniej, która zawsze równa się 100.

Sprawdziliśmy, jak w tym czasie rósł dług publiczny krajów. Czy przypadkiem szybki wzrost nie jest wydmuszką, opartą na coraz większym zadłużeniu danej gospodarki.

Najgorsi: 

5. Luksemburg

Ranking krajów, które najbardziej ucierpiały wskutek kryzysu (czyli ich PKB najbardziej obniżył się w stosunku do średniej unijnej) otwiera europejski prymus - Luksemburg. Choć wciąż poziom PKB jest zdecydowanie najwyższy w całej UE, to w ostatnich latach spadł on o 4 p.p. Luksemburska gospodarka rusza powoli. W III kwartale 2011 r. wzrost rok do roku wyniósł 1,1 proc.


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 271 proc.
2007 r.: 275 proc.
Spadek o 4 proc.
Wzrost w III kwartale 2011 r.: 1,1 proc.

Dług publiczny jako procent PKB
2010 r.: 19,1 proc.
2007 r.: 6,7 proc.
Wzrost zadłużenia o 12,4 p.p. 
Zadłużenie w III kwartale 2011 r.: 18,5 proc.

5. ex aequo Wielka Brytania

PKB Wielkiej Brytanii również spadł o 4 p.p. w stosunku do unijnej średniej, lecz nadal należy do jednych z najwyższych w UE. Niepokojący jest szybki wzrost zadłużenia 35,5 p.p. to trzeci najwyższy wynik w całej Unii! A w 2011 roku jego wzrost wcale nie zwolnił!


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010r.: 112 proc.
2007r.: 116 proc.
Spadek o 4 proc.
Wzrost w IV kwartale 2011 r.: 0,8 proc.

Dług publiczny jako procent PKB
2010 r.: 79,9 proc.
2007 r.: 44,4 proc.
Wzrost zadłużenia o 35,5 p.p. 
Zadłużenie w III kwartale 2011 r.: 85,2 proc.

4. Hiszpania

Jednym z krajów, które najciężej przechodzą kryzys, jest Hiszpania. Jej PKB jest dziś równe unijnej średniej. A jeszcze w 2007 roku było o 5 p.p. wyższe. Co ciekawe zadłużenie tego kraju wciąż nie przeraża. Niestety gospodarka zwalnia coraz bardziej. W IV kwartale wzrosła tylko o 0,3 proc. Prognozy nie są zbyt optymistyczne, więc już niedługo PKB Hiszpanii będzie niższe niż średnia UE. 


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 100 proc.
2007 r.: 105 proc.
Spadek o 5 proc.
Wzrost w IV kwartale 2011 r.: 0,3 proc.

Dług publiczny jako procent PKB
2010 r.: 61 proc.
2007 r.: 36,2 proc.
Wzrost zadłużenia o 24,8 p.p.
Zadłużenie w III kwartale 2011 r.: 66 proc.

4. ex aequo Łotwa

Bałtyckie tygrysy przed kryzysem były stawiane za przykład innym krajom UE. Niestety, to tu recesja była najgłębsza. Zadłużenie Łotwy wzrosło z 9 proc. do blisko 45 proc. Ostatni rok to początek naprawy finansów. Rząd twardo redukuje dług, a kraj znów wszedł na ścieżkę wzrostu. I pobił Polskę! Łotwa to jedyny kraj, który w IV kwartale 2011 roku rozwijał się szybciej niż my. 


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 51 proc.
2007 r.: 56 proc.
Spadek o 5 proc.
Wzrost w IV kwartale 2011 r.: 5,3 proc.

Dług publiczny jako procent PKB
2010 r.: 44,7 proc.
2007 r.: 9 proc.
Wzrost zadłużenia o 35,7 p.p.
Zadłużenie w III kwartale 2011 r.: 44,6 proc.

2. Estonia

Estonia na początku XXI wieku nam odskoczyła, ale w czasie kryzysu jej gospodarka poleciała na łeb na szyję. To w tym kraju w 2008 roku odnotowywaliśmy największe spadki PKB. Jednak rząd szybko się wziął do roboty. Po pierwsze nie dopuścił do rozdmuchania długu. Teraz kraj znów szybko nadrabia straty, a zadłużenie w stosunku do PKB jest najniższe w Europie. 


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 64 proc.
2007 r.: 70 proc.
Spadek o 6 proc.
Wzrost w IV kwartale 2011 r.: 4 proc.

Dług publiczny jako procent PKB
2010 r.: 6,7 proc.
2007 r.: 3,7 proc.
Wzrost zadłużenia o 3 p.p.
Zadłużenie w III kwartale 2011r.: 6,1 proc.

1. Irlandia

Na pierwszym miejscu wśród najgorszych wcale nie jest Grecja. Tam PKB w stosunku do unijnej średniej nie zmienił się! Za to w Irlandii spadek był bardzo odczuwalny. W 2007 roku po latach prosperity nastąpił krach. W ciągu trzech lat PKB ze 148 proc. unijnej średniej spadł do 128 proc. Równie szybko wzrasta poziom długu. W 2007 roku był na niezłym 25-proc. poziomie. Dziś przekroczył 100 proc.! Także pod tym względem zielona wyspa jest niechlubnym liderem. 


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 128 proc.
2007 r.: 148 proc.
Spadek o 20 proc.
Spadek w III kwartale 2011 r.: 0,2 proc.

Dług publiczny jako procent PKB
2010 r.: 94,9 proc.
2007 r.: 24,9 proc.
Wzrost zadłużenia o 70 p.p.
Zadłużenie w III kwartale 2011 r.: 104,9 proc.

Poza konkurencją: Islandia

Poza Unią są kraje, które również mocno ucierpiały na kryzysie Islandia, gdyby była w Unii, przegrałaby tylko z Irlandią. Upadek tamtejszych banków doprowadził do szybkiego spadku PKB, szczególnie w 2009 roku. 


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 111 proc.
2007 r.: 121 proc.
Spadek o 10 p.p.

Najlepsi: 

5. ex aequo Rumunia, Bułgaria i Dania

Listę najlepszych państw otwierają ex aequo trzy kraje. Rumunia, Bułgaria i Dania. W czasie kryzysu PKB w stosunku do unijnej średniej wzrósł o 4 punkty procentowe. Dwa najnowsze państwa Unii gonią czołówkę z bardzo niskiego poziomu. W Bułgarii PKB wynosił w 2010 roku 44 proc. unijnej średniej w Rumunii - 46 proc. Oba kraje wciąż utrzymują stabilny wzrost. W IV kwartale PKB wzrosło rok do roku o odpowiednio 1,5 i 2,1 proc.Jeśli chodzi o zadłużenie, to pozytywnym przykładem jest Bułgaria, której w czasie kryzysu udało się zredukować dług publiczny o 0,9 p.p. To najlepszy wynik w UE! Dania i Rumunia pod tym względem prezentują się podobnie. W pierwszym z tych krajów dług wzrósł o 16,2 p.p. do 49,3 proc., w drugim o 18,2 p.p. do 33,3 proc.

4. Słowacja

Słowacja szybko nadrabia dystans do europejskiego peletonu. W 2010 roku jej PKB stanowił 74 proc. unijnego wzrostu gospodarczego. To 6 p.p. więcej niż w 2007 roku. A kraj nie zwalnia, w IV kwartale 2011 roku licząc rok do roku jego PKB wzrósł o 3,3 proc. Zadłużenie wzrosło o 11,4 p.p., ale wciąż pozostaje na niezłym - jak na obecne czasy - poziomie.


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 74 proc.
2007 r.: 68 proc.
Wzrost o 6 punktów proc.
Wzrost w IV kwartale 2011 r.: 3,3 proc.

Dług publiczny jako procent PKB
2010 r.: 41 proc.
2007 r.: 29,6 proc.
Wzrost zadłużenia o 11,4 p.p.
Zadłużenie w III kwartale 2011 r.: 42,2 proc.

2. Malta

Na drugim miejscu ex aequo z innym wyspiarskim krajem znalazła się Malta, która w czasie kryzysu nadrobiła do średniej unijnej 7 p.p. Warto zauważyć, że jeszcze przed wejściem do UE w 2000 roku PKB Malty odpowiadał 85 % unijnej średniej. Przed kryzysem w 2007 roku spadł do 76 proc. Niestety, ten mały wyspiarski kraj, ma coraz większy problem z zadłużeniem. 


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 83 proc.
2007 r.: 76 proc.
Wzrost o 7 punktów proc.
Wzrost w IV kwartale 2011 r.: 2,4 proc.

Dług publiczny jako procent PKB
2010 r.: 69 proc.
2007 r.: 62,1 proc.
Wzrost zadłużenia o 6,9 p.p.
Zadłużenie w III kwartale 2011 r.: 70,3 proc.

2. Cypr

Cypr przez pierwszą falę kryzysu przeszedł bez większych problemów. Jednak druga fala daje mu się mocniej we znaki. Choć na przestrzeni trzech lat kraj sporo nadrobił do średniej unijnej, to w 2010 roku jego gospodarka się skurczyła. Teraz kraj pogrąża się w recesji. W 2011 roku PKB spadał, a zadłużenie bardzo szybko rosło. Jednak to Cypr wciąż jest krajem, który z nowych państw Unii najszybciej osiągnął poziom średniej UE. 


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 99 proc.
2007 r.: 92 proc.
Wzrost o 7 punktów proc.
Spadek IV kwartale 2011 r.: 0,5 proc.

Dług publiczny jako procent PKB
2010 r.: 61,5 proc.
2007 r.: 58,8 proc.
Wzrost zadłużenia o 2,7 p.p.
Zadłużenie w III kwartale 2011 r.: 67,5 proc.

1. Polska

A krajem, który najszybciej goni europejski peleton, jest... Polska. Jeśli chodzi o wzrost PKB, premier Tusk się nie mylił. W czasie kryzysu najlepiej poradziliśmy sobie ze spowolnieniem gospodarczym. Przynajmniej patrząc na PKB. Dzięki temu prawie osiągnęliśmy poziom Estonii i Węgier. Wyprzedziliśmy Litwę i Łotwę. A poziom zadłużenia? Choć nasz dług jest naprawdę wysoki, to jednak konstytucyjna kotwica działa nieźle. Nasz dług publiczny osiągnął 55 proc. PKB, w ciągu trzech lat wzrósł o 9,9 p.p., ale to i tak jeden z lepszych wyników w UE. 


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 63 proc.
2007 r.: 54 proc.
Wzrost o 9 punktów proc.
Wzrost w IV kwartale 2011 r.: 4,3 proc.

Dług publiczny jako procent PKB
2010 r.: 54,9 proc.
2007 r.: 45 proc.
Wzrost zadłużenia o 9,9 p.p.
Zadłużenie w III kwartale 2011r.: 56,3 proc.

Poza konkurencją: Szwajcaria

W Europie jest tylko jeden kraj, który dotrzymuje kroku Polsce. To Szwajcaria. Tu też PKB rośnie. 


Poziom PKB w stosunku do średniej UE
2010 r.: 147 proc.
2007 r.: 139 proc.
Wzrost o 8 p.p.

0 komentarze:

Prześlij komentarz