4 maja 2015

Zaczynamy akcję "URLOPY WYCHOWAWCZE"

Koleżanki i Koledzy
                      Czas zająć się problemem urlopów wychowawczych. Czeka nas długa droga i pewnie walka o zaliczenie okresów opieki nad dziećmi do okresów składkowych. Zapewne będzie to sprawa, w kwestii sposobu jej prowadzenia, podobna do walki o nasze zawieszone emerytury. Czekają nas prawdopodobnie ZUS-y, sądy, może Trybunał Konstytucyjny czy też Trybunał Europejski.                                                                                                                       

Ale nic to, jesteśmy zaprawieni w bojach. Nic to dla nas sądy, pisanie listów-pism do najróżniejszych przedstawicieli wszelkiej władzy, dreptanie do posłów i senatorów.                                
 Może będzie już mniej nerwów i emocji, sądy już nas nie będą przerażały.                                                                                           
Aby wygrać tę sprawę, będzie konieczne zjednoczenie wszystkich sił, każdy będzie musiał aktywnie uczestniczyć w bojach o wyższe emerytury.                                                              
Ale chyba warto zaangażować się w walkę o równe traktowanie wszystkich, którzy na urlopach wychowawczych zajmowali się następnym pokoleniem – płatnikiem naszych emerytur.
    
     Rozumiem, że nigdy nie będzie tak, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Pomyślmy o tych kobietach (głównie), które nie mogły sobie pozwolić na wzięcie urlopu wychowawczego, czy to ze względów finansowych czy z obawy o utratę miejsca pracy. Ja znam bardzo wiele kobiet, które nie korzystały z urlopów wychowawczych. Od świtu biegały z wózkami, czy sankami odstawiając kilkoro dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły. Jak im wynagrodzić tę pracę na kilku etatach?
             
   Nasi przedstawicieli władzy tworzyli prawo, może niedoskonałe ale jednak prawo. Ustanowione przepisy prawa  powinny być przestrzegane. 
A czy są?
Czy my jesteśmy gotowi na kolejną walkę o przestrzeganie prawa? Niech każdy odpowie sobie na to pytanie.                                                                                                                              
Jeśli odpowiedź jest twierdząca, ruszamy do dzieła.

             Po pierwsze, urlopy wychowawcze dotyczą, choć pewnie w niewielkim stopniu, również ojców i inne osoby z rodziny

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych

3. Z urlopu wychowawczego na zasadach określonych w rozporządzeniu może również skorzystać:
      2) ojciec dziecka, jeżeli matka dziecka uprawniona do urlopu wychowawczego nie korzysta z tego urlopu i wyrazi zgodę na korzystanie z urlopu wychowawczego przez ojca; przepis stosuje się odpowiednio do małżonka pracownicy w wypadkach, o których mowa w pkt 1,
    3) ojciec lub inny członek rodziny dziecka, który – w związku ze śmiercią matki dziecka albo jej chorobą uniemożliwiającą sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, stwierdzoną zaświadczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, lub w związku z ograniczeniem bądź pozbawieniem matki dziecka władzy rodzicielskiej przez sąd opiekuńczy – sprawuje osobiście opiekę nad dzieckiem.

 

                     Po drugie, prawo do urlopów wychowawczych traktowanych równorzędnie z okresami zatrudnienia, zagwarantowano od dnia 8 czerwca 1968 roku do dnia 15 listopada 1991 roku.

 

Dz.U. z 1990 nr 76 poz. 454

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych

 

§ 26. Przepisy § 18 i 19 stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia także:
1) do pracownic, które w okresie od dnia 8 czerwca 1968 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia korzystały z urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek opiekujących się małymi dziećmi,
2) odpowiednio do pracownic oraz innych osób, które korzystały z urlopu bezpłatnego w okresie od dnia 8 czerwca 1968 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli w myśl rozporządzenia byłyby uprawnione do urlopu wychowawczego.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 1981r. w sprawie urlopów wychowawczych
§ 18. 1. Okres urlopu wychowawczego traktuje się – z zastrzeżeniem ust. 2 – jak okres zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym pracownica korzystała z tego urlopu.
§ 19.
Okresy urlopu wychowawczego w wymiarze nie przekraczającym 6 lat uważa się za okres równorzędny z okresem zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
(w powiązaniu z paragrafem 26 tejże ustawy, cytowanym powyżej)
            
     Po trzecie, wszelkie urlopy bezpłatne udzielone przez pracodawcę w okresie wychowania dzieci do wieku 4 lat powinny być zaliczone  jako urlopy wychowawcze.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 roku o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, obowiązująca od 1 stycznia 1983 r ., w rozdziale II art. 11 ust. 2  zaliczyła okresy urlopu wychowawczego do okresów równorzędnych z okresami zatrudnienia.
Ustawa ww jasno precyzuje zapis, do jakich świadczeń pieniężnych zalicza się urlop wychowawczy  jako równorzędny z okresem zatrudnienia  ( rozdz. 2 art. 7 ustawy).

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin
Rozdział 2
Art. 11.
1.      Okresami zatrudnienia, wymaganymi do uzyskania świadczeń określonych w ustawie, są – z zastrzeżeniem art. 12 – okresy pozostawania w stosunku pracy, w  czasie których pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy.
2.      Za okresy równorzędne z okresami zatrudnienia uważa się okresy:
1)       pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego po ustaniu zatrudnienia wykonywanego w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie,
11)    urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi oraz innych oraz innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych i trwania przerw w pracy spowodowanych opieką nad dzieckiem w wieku do lat 4 – łącznie nie dłużej niż 6 lat

       Proponuję  zatem wszystkim, którzy korzystali z urlopów opieki nad dziećmi od 1968r. do wystąpienie do ZUS o zaliczenie urlopów wychowawczych jako okresy zatrudnienia liczone tak, jak inne okresy pracy, czyli okresy składkowe, liczone po 1,3%. Proszę wciągnąć do akcji znajomych, których dotyczy ta sprawa. Im nas będzie więcej, tym większe mamy szanse na wygraną.
        Do 15 listopada 1991 roku nie uchylono decyzji zaliczenia urlopów wychowawczych do okresów zatrudnienia, od których odprowadzane były przez pracodawców składki ubezpieczeniowe do ZUS takie, jak za pozostałe okresy zatrudnienia.
     Wniosek do ZUS postaram się zamieścić jeszcze dzisiaj. Będzie to wersja robocza. Jak już pisałam wcześniej, nie jestem specjalistą od spraw emerytalnych, nie zawsze umiem dobrze posłużyć się odpowiednimi przepisami. Dlatego bardzo proszę o wszelkie uwagi, poprawki, uzupełnienia. Dziękuję anonimowemu blogowiczowi za podrzucenie odpowiednich przepisów dotyczących urlopów wychowawczych.14 komentarzy:

 1. Anonimowy3 maja 2015 18:19
  Witam. Przepraszam że nie na temat ale bardzo nurtuje mnie pytanie i nie wiem gdzie je zadać. Moja mama wlasnie przechodzi na emeryture ze względu na wiek. Ma przepracowane 13 lat w warunkach szkodliwych (kopalnia-sortownia) czy przysługuje jej jakiś dodatek bądź rekompensata za te lata? Będę wdzieczna za odpowiedź bo panie w zusie praktycznie nic mi nie odpowiedzialy tylko zmieniła temat. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 2. Pani Jolu doskonale Pani prowadzi blog. Wiedza Pani widzę jest bardzo szeroka i chyba potrafi porwać emerytów do działania tak jak Pan Marian.
  Oczywiście, że będziemy walczyć o urlopy wychowawcze, tylko proszę podać wskazówkę co można zrobić w tym momencie. Ja wchodzę w to :)
  Serdecznie pozdrawiam
  Barbara

  OdpowiedzUsuń
 3. Przepis mówi o minimum 15 latach

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W 2013 roku pisałam do Rzecznika Ubezpieczonych, który odpowiedział, że okresy urlopu wychowawczego wykorzystane przed dniem 1.1.1999r są od dnia 28.1.1972r okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z 17.12.1998r - tym samym powinien być naliczany po 1,3 %./ uchwała SN z dn.18.05.2011r/,Sąd Najw .nie nadał powyższej uchwale mocy zasady prawnej, dlatego ZUS nie ma obowiązku stosowania uchwały. Pamiętam , że" urlop wychowawczy" zaskarżyła ULA 05, ale nie wiem jak zakończyła się jej sprawa. Może tu jeszcze zagląda, to proszę aby podzieliła się wynikiem walki z ZUSem. Sławka

   Usuń
 4. Proszę o jednoznaczną odpowiedź: o zaliczenie urlopów wychowawczych i lat studiów do okresów składkowych mogą ubiegać się tylko emeryci " kapitałowi" ? ( NIE na wcześniejszych?) Jestem emerytką na wcześniejszej emeryturze z rocznika 1953

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Najlepiej sięgnąć do źródła, czyli do ustawy, publikacja
   w Dz. U. 2015, poz. 552, dostępna w internecie chociażby na stronie:

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000552

   Z tego co wiem, okresy te można doliczyć jako składkowe do kapitału początkowego, a tym samym będzie to mieć wpływ na wysokość emerytury nowej lub mieszanej.

   Przy obliczaniu emerytury wcześniejszej chyba nie ma to zastosowania, trochę to dziwne i niezrozumiałe, żeby ten sam okres urlopu czy studiów traktować w odmienny sposób.
   Będąc na emeryturze wcześniejszej możesz porównać, która jest korzystniejsza, niczym nie ryzykujesz występując o ponowne obliczenie kapitału i emerytury. Kapitał na pewno się zwiększy, a w przypadku emerytury najwyżej dostaniesz negatywną odpowiedź.

   Usuń
  2. Właśnie rozpoczynamy starania o to, aby urlopy wychowawcze liczone po 1,3% były dostępne także dla emerytur stażowych (wcześniejszych). Żeby były okresami składkowymi niezależnie od rodzaju emerytury.

   Usuń
  3. Pozwolę sobie na kilka uwag, może to Państwu pomoże. Sprawa jest dość prosta. Wystarczy złożyć do ZUS wniosek na druku KP-3 lub ER-WPS-01. Prosty do wypełnienia. Uwaga! Kobiety, które po ukończeniu 60 roku życia wystąpiły o przeliczenie z tytułu wieku emerytury, a przeliczenie było niekorzystne i emerytura jest im nadal wypłacana wg starej kwoty, także mają prawo do skorzystania z nowelizacji, bowiem została ona przeliczona na nową, kapitałową (dlatego został jej nadany nowy numer świadczenia), została zawieszona, a kwota została zachowana dotychczasowa. Jednak ona już jest i jeśli przeliczenie związane z urlopami i studiami będzie korzystne, odwieszą się ją. Informacje mam bezpośrednio z ZUS! Zatem chyba tylko osoby, które jeszcze nie kończyły 60 lat, a mają emerytury wcześniejsze, stażowe, mogą mieć problem.

   Usuń
 5. Włączam się do tej walki o urlopy wychowawcze.Prosimy o wskazówki, porady, wzory pism. Staram się myśleć pozytywnie o tej sprawie.
  Pozdrawiam
  Grażyna, rocznik 53

  OdpowiedzUsuń
 6. Dzisiaj wysłałam wniosek do RPO o wystąpienie w moim imieniu o kasację wyroków sądu okręgowego i apelacyjnego, które nie zaliczyły mi urlopów wychowawczych do okresów składkowych i z tego tytułu ZUS nie przyznał mi tzw.wcześniejszej emerytury.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kochana, odezwij się po otrzymaniu odpowiedzi z RPO. Pomoże nam to nakreślić dalszy ciąg podjętych działań w sprawie urlopów wychowawczych.
   Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani złożyli lub złożą w maju wnioski o przeliczenie emerytur stażowych z uwagi na zaliczenie urlopów wychowawczych do okresów składkowych.
   Możemy liczyć na pomoc Pani Redaktor Wiktorowskiej.

   Usuń
 7. a co z kobietami ktore nie pracowly zawodowo nie byly na urlopach wychowawczych czy te lata tez wiczy sie im do emerytury?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O ile się nie mylę, w ustawie jest wymóg 6 miesięcy stażu, aby ZUS honorował urlopy wychowawcze.
   Pani Grażyno, ma Pani rację, nikt nie uwzględnił w ustawie "niepracujących" kobiet, które wychowały kilkoro dzieci. W internecie są różne fora, gdzie trwają ożywione dyskusje na ten temat. To ważna sprawa, warto będzie jej poświęcić czas.
   Miejmy nadzieję, że niebawem uspokoi się gorąca sytuacja w naszym kraju i że opozycja pozwoli wreszcie rządowi spokojnie pracować i skupiać się na ważnych sprawach Polaków, a nie na ciągłym "gaszeniu pożarów".

   Usuń
 8. ja tez jestem z 1953r. w maju 2016r.zlozylam wniosek o em. powszechna w ZUS powiedziala pani ze tylko tak moge doliczyc okresy skladkowe--ale bedzie odliczona pobrana wczesniejsza em. nie pracowalam na wczesniejszej em. a w maju w ZUS odeslano mnie z niczym ---ze nie nalezy sie wysylam pismo do tych baranow niby z rzadu ale oni nami sie nie przejmuja juz ustalaja nowe paragrafy ,zeby emeryci nic z tego nie zrozumieli i mysla gdzie tu by jeszcze nas oszukac .Po 39-latach pracy , 15 lat w warunkach szczegolnych -stracone zdrowie a na stare lata biegac po ZUS i sadzic sie z nimi o te pare groszy, co to za kraj ta POLSKA czy PIS nie chce naprawic bledow poprzednikow PO-baranow-takie ustawy wprowadzac? i podpisywac.Trybunal Stanu dla poprzednich rzadzacych hanba

  OdpowiedzUsuń