8 maja 2015

Zmiany w emeryturach 2015: Wyższe świadczenia z ZUS za opiekę nad dziećmi

Artykuł z Gazety Prawnej
autor: Bożena Wiktorowska
04.05.2015


Kobiety przebywające na urlopach wychowawczych przed 1 stycznia 1999 r. mają prawo do wyższego kapitału początkowego. Wynika to z tego, że okres ten jest liczony jako składkowy
     
     Podstawą jest ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552), która weszła w życie 1 maja tego roku. Dzięki niej wszystkie osoby nabywające prawo do emerytury na zasadach kapitałowych są tak samo traktowane bez względu na to, kiedy korzystały z urlopu wychowawczego.
     Przed wejściem w życie nowych przepisów składki na ubezpieczenia emerytalne były odprowadzane z budżetu państwa wyłącznie za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem po 31 grudnia 1998 r. Po zmianach również matki, które rozpoczęły swoją aktywność zawodową oraz urodziły dziecko przed wejściem w życie reformy systemu emerytalnego (czyli przed 1 stycznia 1999 r.), mogą liczyć na wyższą emeryturę. Każdy rok opieki nad dzieckiem będzie liczony tak, jakby państwo opłaciło za nie składki. Przeliczenie będzie dotyczyć kapitału początkowego za okres urlopu wychowawczego, jak również okres niewykonywania pracy w związku z opieką nad dzieckiem w wieku do 4 lat – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie do 6 lat. W przypadku dziecka, na które przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny, dodatkowo okres składkowy może być zwiększony o 3 lata.
     Wprowadzenie nowych przepisów dla tej grupy ubezpieczonych oznacza, że osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy, muszą zwrócić się o jego przeliczenie. Wniosek w tej sprawie należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do tej jednostki ZUS, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału. Przesyłając taki dokument, należy podać znak sprawy (czyli numer wspomnianej decyzji), zaczynający się od symbolu KPU 1 00...... Przy czym o złożeniu takiego wniosku nie mogą zapomnieć osoby, które już pobierają emeryturę ustaloną na podstawie kapitału początkowego.
Ci, którzy nie wiedzą, jak napisać odpowiednie pismo, mogą wykorzystać wzór opracowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – druk o symbolu ZUS Kp-3, dostępny w jednostkach organizacyjnych zakładu lub na jego stronach internetowych (www.zus.pl).
     Osoby z ustalonym kapitałem początkowym, które jeszcze nie zakończyły aktywności zawodowej, mogą poczekać z jego przeliczeniem do czasu przejścia na emeryturę. Wówczas ZUS z urzędu ponownie ustali jego wysokość z uwzględnieniem wszystkich zmian. W takim przypadku konieczne jest wskazanie we wniosku emerytalnym, że kapitał był obliczany. Nie trzeba za to po raz kolejny dostarczać do ZUS dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków.
     Zmiana, która obowiązuje od 1 maja i odnosi się do matek opiekujących się dziećmi przed wdrożeniem reformy systemu emerytalnego, nie jest pierwszą modyfikacją zasad ustalania kapitału początkowego. Blisko dwa lata temu weszła w życie inna nowelizacja przepisów, na podstawie której w przypadku osób powracających do pracy w trakcie roku wysokość kapitału początkowego jest liczona na podstawie faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu. W praktyce oznacza to, że wskaźnik stanowiący podstawę ustalania kapitału jest wyższy niż ten obowiązujący wcześniej.

     Decyzję w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury organ rentowy wydaje w ciągu 60 dni od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej do tego okoliczności

81 komentarzy:

 1. Czy do emerytury wcześniejszej dla kobiet urodzonych po 1948 i do 31.12.2008 r. mających staż pracowniczy 30 lat składkowych i nieskładkowych również urlop wychowawczy liczy się jako składkowy ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ustawa mówi wyraźnie - DOTYCZY EMERYTUR KAPITAŁOWYCH. Kapitałowe - przyznawane od 2009r.

   Usuń
 2. Kochani, jeszcze raz o wnioskach do ZUS.

  Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego większość z nas składała wniosek o przeliczenie emerytury. Jeżeli wniosek składany był po 1. stycznia 2013 roku ZUS przedstawił nam dwa sposoby wyliczenia emerytury: stażową i kapitałową.

  W zdecydowanej większości emerytura kapitałowa była niższa z racji potrącenia pobranych wcześniej świadczeń.

  Pozostaliśmy na wcześniejszej emeryturze, przeliczonej zgodnie z datą złożenia wniosku. Część emerytów wycofała wniosek z ZUS. Są też tacy, którzy najczęściej z braku wiedzy, wniosku nie wycofali. Zatem decyzja o emeryturze kapitałowej stała się prawomocna. Ale i tak wszyscy pozostają na emeryturze wcześniejszej.

  Teraz, w maju składając wniosek o przeliczenie emerytury czy to z powodu doliczenia lat studiów, czy liczenia urlopu wychowawczego jako okres składkowy, ZUS oczywiście przeliczy nam emeryturę poprzez przeliczenie kapitału początkowego ale tylko w emeryturze kapitałowej. Emerytura stażowa, wcześniejsza pozostanie bez zmian.

  Zatem, należy we wniosku do ZUS napisać wyraźnie, że prosimy również o przeliczenie emerytury stażowej w związku z nową ustawą.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Jolu, czy Pani także osobiście dotyczy problem urlopów wychowawczych liczonych jako okresy bezskładkowe w emeryturach na "starych" zasadach? Czy można liczyć na to, że będzie Pani walczyć w sądach o takie same potraktowanie urlopów wychowawczych kobiet na starych i nowych emeryturach w imieniu mniej odważnych osób?

   Usuń
  2. Wydaje mi się, że liczenie urlopu wychowawczego "jako 1,3" NIE DOTYCZY emerytur stażowych i nie ma czego przeliczać w takim przypadku.

   Usuń
  3. Oczywiście, na wniosek o treści "W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2015 r. przepisów ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
   z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2015, poz. 552) wnoszę
   o ponowne obliczenie wysokości mojej emerytury" Zus wyda decyzję odmowną i słusznie, gdyż ustawa dotyczy emerytur kapitałowych.
   Nasz wniosek o przeliczenie emerytury stażowej powinien brzmieć inaczej, np:
   Wnoszę o przeliczenie .... w związku z zaliczeniem urlopu wychowawczego jako okres składkowy na podstawie ustawy (czy rozporządzenia, nie pamiętam dobrze) z roku 1981r., która mówi o równorzędnym traktowaniu okresow opieki nad dziecmi z okresami zatrudnienia.
   W uzasadnieniu można powołać się na nową ustawę, że jeśli Zus przelicza emerytury kapitałowe, to może czas przywołać dawne przepisy i najwyższy czas, żeby Zus naprawil dotychczasowe błędy w stosunku do pozostałych emerytow.
   Może adminka Jolka napisze nam krotki wniosek do Zus. A może inni też ruszą glowami i coś zaproponują. Nie bądzmy bierni, nie czekajmy tylko na gotowce. Razem skonstruujmy wniosek. Chcemy coś osiągnać, to do dzieła. Może niech kazdy z nas sprobuje napisac wniosek a potem na ich podstawie zredagujemy wspolny, najlepszy.

   Usuń
  4. No to orły do boju!
   Każdy wie, co chce przeliczać. Mój wzór wniosku był odpowiedzią na strasznie długi wniosek zaprezentowany w słowie wstępnym do postu. Słowo "emerytura" można przecież uzupełnic słowem "powszechana" albo zastąpić słoewem "kapitał początkowy".
   Głównie chodziło mi to, że zus nie potrzebuje długich elaboratów, bo przepisy zna, tylko aby krótko napisać o o co komu chodzi. Czy w formularzach na stronie zus są długie wywody historycznych zmian przepisó? Nie widać, jest gotowy formularz o symbolu ZUS Kp-3.
   Tamten post zdaje mi się, nie dotyczył przeliczeń emerytur wcześniejszych tzw. starych, zresztą na temat ich przeliczania na blogu zostało napisano już chyba wszystko..

   Usuń
  5. W okresie zatrudnienia, przed wejściem ustawy emerytalnej w życie, każda osoba pozostawala w ubezpieczeniu społecznym i pracodawca oplacał za nią skladki na podstawie list zbiorowych. Okresy ubezpieczenia, zgodnie z art. 6 ustawy są okresami składkowymi i to jest podstawa do złożenia wniosku o zaliczenia całego okresu zatrudnienia ( w tym również okresu urlopu wychowawczego) jako okresu składkowego.

   Usuń
  6. Niepotrzebnie poczułaś się urażona. Zacytowałam fragment Twojego postu, aby ułatwić sobie pisanie.
   Wątek Jolki był właśnie o emeryturach stażowych. O przeliczeniu emerytur stażowych w związku z urlopami wychowawczymi nie napisano wszystkiego. Tutaj mamy zebrane w jednym miejscu przepisy dotyczące urlopow wychowawczych. Dlatego pisanie o przeliczenie emerytury w związku z nowa ustawą nic nie da. Zus odmówi i słusznie, bo ustawa dotyczy wyraźnie emerytur stażowych.
   Podzielam opinię, ze do Zus wniosek musi być krotki ale trzeba zaznaczyć /tak mi się wydaje/, na jakiej podstawie chcemy przeliczenia.
   Wątek Jolki przyjęłam jako roboczy, będzie przydatny zapewne w sądzie. Potraktowałam go jako zebrane przepisy, na które będziemy się powoływać. Też pewnie trzeba będzie napisać swoimi słowami, zamiast cytować przepisy.
   Jolka wyraźnie napisała, że jest to tekst roboczy, czyli do wykorzystania a nie do przepisania i złożenia w Zus. Dobrze, że mamy wypisane podstawy do odwolań.
   A wracając do Twojego wzoru wniosku, jest jak najbardziej odpowiedni dla tych, którzy mają emerytury kapitałowe lub mieszane. Troche namieszałas pisząc, że post nie dotyczy emerytur stażowych.
   Do Zus wystarczy nawet odręcznie napisanie wniosku. Ustawa jest, działa i rzeczywiście nie trzeba elaboratów w sprawie przeliczenia kapitału początkowego.

   Usuń
  7. Zakradł sie błąd w mojej wypowiedzi: Zus odmowi i slusznie, bo nowa ustawa dotyczy wyraznie emerytur kapitalowych

   Usuń
  8. To ja juz jestem głupia zupełnie. Nie dalej jak wczoraj rozmawiam ze znajomą - urodzona w 1949 roku, emerytura stazowa. Poszła do ZUS o przeliczenie okresu urlopu wychowawczego i dostała druczek do wypełnienia.Jakby się nie należało to po co ZUS dawał jej ten kwitek?

   Usuń
 3. Większość spraw jakie poruszamy na blogu i o które będziemy wspólnie walczyć, dotyczy mnie w niewielkim stopniu.
  Urlopu wychowawczego miałam tylko 3 miesiące ale oczywiście razem z innymi będę walczyła w sądach, będziemy pisać do vipów, zabiegać wszystkimi możliwymi sposobami o równe traktowanie wszystkich emerytów.
  Podatek 32% nie dotyczy mnie, ale już rozpoczęłam akcję o niesłuszne karanie tym podatkiem. W tej sprawie chyba dopiero po wyborach da się coś działać. Teraz posłowie i senatorowi są bardzo zajęci wyborami.
  Emeryturę stażową mam przeliczoną w 2013 r.(jestem z 53r.) z kwotą bazową z 2012 r., więc przeliczanie wg starych zasad chyba też nie dla mnie (muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić w swoich dokumentach). Ale tu również razem będziemy występować o stare zasady.
  Emerytura kapitałowa, bez odliczeń, wyniesie ok. 70 zł brutto więcej niż obecna. Niewiele, ale każda złotówka jest ważna. Uważam, że powinniśmy mieć wybór między emeryturą stażową a kapitałową bez odliczeń.
  Stanowcze podziękowanie za pracę otrzymałam po ukończeniu 60-tki z kawałkiem. Nie było szans na dłuższą pracę, chociaż mój dyrektor generalnie był w porządku.
  Może dlatego, że mnie aż tak bardzo nie dotykają złe przepisy, łatwiej się bić o krzywdzące prawo. Łatwiej i odważniej walczyć o innych niż o siebie.
  Mam nadzieję, że będziemy wszyscy wspierali się we wszystkich sprawach i razem będziemy walczyli o lepsze i godniejsze emerytury, o równe traktowanie wszystkich emerytów, nie pozwolimy krzywdzić innych złymi przepisami.
  Ten blog jest dla emerytów, którzy potrzebują pomocy, którzy chcą wspólnie dochodzić swoich praw.Tylko razem mamy szansę na wygrane. A ja obiecuję, że we wszystkich sprawach będę razem ze wszystkimi walczącymi

  OdpowiedzUsuń
 4. Pobieram emeryturę wcześniejszą ale jeszcze pracuję jestem z rocznika 50-tego. Wiem, że przeliczaną miałam emeryturę kapitałową ale pobieram stażową bo jest większa. Byłam na urlopie wychowawczym ok. roku w 1988r. Proszę o odpowiedź czy przeliczanie emerytury kapitałowej w moim przypadku ma jakiś sens?
  Barbara z Radomia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na pewno w chwili obecnej niczego nie zmieni przeliczenie emerytury kapitałowej.
   Ale, jeśli chcemy walczyć o przeliczenie emerytury stażowej (trzeba liczyć się ze sprawami w sądzie), to wniosek o przeliczenie emerytury kapitałowej i stażowej trzeba złożyć.
   Nasunęło mi się pytanie, czy można złożyć dwa wnioski o przeliczenie emerytury? A może tylko o przeliczenie emerytury stażowej? Czy ktoś może poradzić?

   Usuń
 5. mam 63 lata i od 60 roku zycia jestem na emeryturze przepracowałam ponad 13 lat są to lata skłatkowe przez 8 lat pracowałam w szkole przy dowozach dzieci do szkoły była to praca 2 i pół godziny dziennie ale to praca nie składkowa i nawet pół etatu nie było tych lat wogóle mi nie zaliczył zus wychowałam 8 dzieci i czy dostanę na wszystkie dzieci doliczone czy tylko na 3 a jeszcze miałam zasiłek na dziecko pielęgnacyjny nie mogłam podjąć pracy na cay etat bo musiałam opiekować się dziećmi dobrze by było gdyby mi trochę podwyższyli bo mam tylko 830 złotych a teraz jeszcze tyle wydaję na leki mam zdjiagnozowane 6 chorób i często muszę zamienniki brać w lekach proszę napisać czy mogę liczyć na jakąś podwyższkę dziękuję .janka d

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 9 lat powinni przeliczyć tobie , 6 lat na zdrowe dzieci plus 3lata na dziecko specjalnej troski. rozumię że zasiłek pobierasz na chore dziecko

   Usuń
 6. ja mam statut emerytki- rencistki,( nauczyciel z choroba zawodowa), na emeryture przeszłam w 2007 roku( po 32 latach pracy
  ), ale skorzystałam z lepszego nieco przelicznika z powodu choroby stą emeryt-rencisra . Urlop wychowawczy miałam 21.01.85r-31.08.87r i na drugie dziecko krociutki bo 08.12.1990-31.12.1990. Pani w ZUSie odpowiedziała ze nie moge wystapic o składkowy urlop wychowawczy według nowej ustawy, kompletnie nie zrozumiałam dlaczego ?????

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Emeryture masz stażową wg starych zasad a nowa ustawa obowiązująca od 1 maja 2015r dotyczy emerytur kapitalowych na nowych zasadach.
   Bedziemy sie bić o zaliczenie urlopow wychowawczych do okresów składkowych własnie dla emerytów pobierających emerytury stażowe, wlasnie dla takich emerytow, jak Ty.

   Usuń
 7. zeby te przepisy prawidlowo ogarnac to trzeba byc specjalista.ale nam potrafia zamacic ,zeby jak najwiecej emerytow szla trafial.

  OdpowiedzUsuń
 8. Przeszłam na emeryturę w 2003r.Zostałam zwolniona z powodu restrukturyzacji urzędu miałam 30 lat pracy ,5 lat studiów i 55 lat życia. W czasie pracy miałam bezpłatne urlopy na opiekę nad dziećmi.W ZUS pani mnie poinformowała, że składanie wniosku jest bezcelowe. Podobną odpowiedź usłyszałam gdy zapytałam czy mam złożyć wniosek o przeliczenie gdy skończyłam 60 lat .Z tego wynika, że emerytów urodzonych przed 1948 nie obejmują żadne korzystne ustawy. Może jest jakaś możliwość przeliczenia proszę o odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
 9. bardzo prosze o odpowiedz jezeli urlop wychowawczy nie wchodzil w te lata najlepsze wybrane do wysokosci emerytury to tez mi cos podwyzsza?jestem emeryka urodz 1952

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, podwyższą. To są różne liczenia. Zajrzyj do swojej decyzji z ZUS, masz tam zapewne wzór na obliczenie emerytury.

   Usuń
  2. Jolko K, skąd wiesz, że podwyższą? Przecież nie wiesz jaką emeryturę ma pani emerytka rocznik 1952. Może mieć mieszaną, wcześniejszą albo kapitałową (po wcześniejszej), uzyskaną przed końcem roku 2012, w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

   Usuń
  3. Optymistycznie zakładam, że emerytka z 52 roku ma dobrą emeryturę do podwyżki. Zachęcam do złożenia wniosku, bo to zawsze zrobić warto. W najgorszym wypadku emerytura pozostanie na dotychczasowym poziomie.
   A pytanie dotyczyło przeliczeniowych lat.

   Usuń
  4. Możesz skorzystać z dwóch ustaw dotyczących urlopu wychowawczego :
   Dz.U z 2013 poz. 960
   Dz.U z 2015 poz. 552

   Usuń
  5. Urodzilam dziecko w 1982 emeryturę otrzymalam w wieku 55lat mialam urlop wychowawczy 5letni jako samotna matka. Czy moge zlozycwniosek ZUS Kp-3 o ponowne przeliczenie emerytury

   Usuń
  6. Mało informacji podalaś o sobie. Z którego rocznika jesteś? Czy pracowalaś pobierając wczesniejszą emeryturę? Czy jeszcze pracujesz?
   Zawsze możesz złozyc wniosek o przeliczenie emerytury w związku z przepisami ustawy z 5 marca 2015 r. Niekoniecznie na druku Kp-3, możesz napisać własnymi słowami.

   Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-3) wprowadziła nowelizacja ustawy emerytalnej z 28 lipca 2011 r. Przepisy obowiązujące od 23 września 2011 r. pozwalają na ustalenie podstawy wymiaru kapitału początkowego z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych z całego okresu przypadającego do 31 grudnia 1998 r., a nie tak jak dotychczas – wyłącznie z okresu od 1980 do 1998 r. Nowe regulacje umożliwiają również ustalenie w dniach stażu ubezpieczeniowego, który przyjmowany jest przy obliczaniu kapitału początkowego, a nie tak jak dotychczas – wyłącznie w pełnych latach. Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które: urodziły się po 31 grudnia 1948 r., opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w zatrudnieniu przed 1999 r.. Kapitał początkowy obliczany jest także ubezpieczonemu urodzonemu przed 1949 r., jeżeli spełnia następujące warunki: zgłosi wniosek o emeryturę po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2008 r. i wystąpi o obliczenie emerytury według nowych, zreformowanych zasad, osiągnął powszechny wiek emerytalny, ma okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat - kobieta, 25 lat - mężczyzna (z zastrzeżeniem, iż okresy nieskładkowe mogą być uwzględnione w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych), kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

   Usuń
  7. cd. Jeżeli decyzja ZUS-u będzie niezadowalająca Cię, wniosek mozesz wycofać w ciagu miesiąca od otrzymania decyzji

   Usuń
  8. Nie jest prawdą, że wniosek złożony po 31 grudnia 2008 r. ma być pierwszym wnioskiem.

   Usuń
 10. byłam dzisiaj w ZUS i dostałam druczek do wypełnienia z zaznaczeniem że chodzi mi o zaliczenie 6 lat jako składkowe z tytułu opieki nad 2 dzieci pani przyjęła -dodając że wyrównanie będzie od daty złożenia wniosku co może potrwać 2 do 3 miesięcy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ZUS ma 60 dni na odpowiedż na Twój wniosek.

   Usuń
  2. Witam, a czy może Pani napisac jaka rubryke Pani zaznaczył w wniosku KP-3?

   Usuń
 11. witam !
  rocznik 52, dzisiaj otrzymałam decyzję z ZUS-u przeliczono mi kapitałową zyskalam 100 zł, w stosunku do stażowej, korzystałam z wychowawczego 5lat 4m-ce, zaznaczam, że kapitałową naliczono grudzień 2012 była wyższa w tym czasie o 50 zł ale wypłata wyższej była uwarunkowana rozwiązaniem umowy pracę ,odeszłam w kwietniu ale potrącili mi pobieraną emeryturę i okazało się ,że jest niższa
  pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anno!
   Trochę to chaotycznie napisałaś. Napisz jeszcze raz , ale po kolei. Jeżeli miałaś kapitałową naliczona w 2012 (nawet jak nie pobierałaś )to nie powinni Ci pomniejszyć o pobrane emerytury . Urlop wychowawczy był na jedno dziecko czy na dwoje? , odeszłaś w kwietniu którego roku ?

   Usuń
 12. Witam,
  chciałabym pomóc mamie w wypełnieniu wniosku Kp-3 . Mama jest rocznik 59, nadal pracuje, przebywała 6 pełnych lat na urlopie wychowawczym. Mam problem z wypełnieniem wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego, gdyż we wniosku znajduje się zapis.

  Wnoszę o ponowne ustalenie kapitału początkowego z uwzględnieniem:
  1) okresu sprawowania opieki nad dziećmi bez ograniczenia do 1/3 udowodnionych okresów składkowych
  2) okresu sprawowania opieki nad dziećmi po 1,3% podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tego okresu- z uwzględnieniem pełnych miesięcy

  Nie mam pojęcia która opcje zaznaczyć i od czego to zależy? Czy ktoś może mi pomóc?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wydaje mi się, że trzeba zaznaczyc punkt 2.
   Do punktu 1. warunkiem jest to, by przedstawić dokumenty na okresy ubezpieczenia, które przy pierwotnym wyliczeniu nie były uwzględnione, czyli np. teraz odnalezione, zdobyte

   Usuń
  2. dziękuję za podpowiedź

   Usuń
 13. Rocznik 1946,czy nowa ustawa przewiduje przeliczenia emerytury dot.urlopu
  macierzynskiego ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zmiany w liczeniu urlopów wychowawczych dotyczą tylko osób pobierających emerytury kapitałowe (nie ma tu znaczenia rok urodzenia)

   Usuń
 14. Pismo do ZUS przesłałam 02 maja 2015 r. w sprawie przeliczenia kapitału początkowego w związku ze zmianami dot. opieki nad dzieckiem. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi. Jak widać czas oczekiwania na decyzję z ZUS wydłuża się i nie można liczyć na szybkie załatwienie sprawy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja czekam od 15.05.2015 , zadzwoniłam do Zus-u na infolinię w następnym dniu miałam informację z mojego zus-u , ze moja sprawa zostanie załatwiona do 7 dni.

   Usuń
 15. jestem 2 razy pokrzywdzona z ukonczenim 60 lat zlozylam wniosek o przeliczenie wczsniejn szej emerytu ry zaz jetem r 53 wy szlo miniej niz mialam przed przeliczeniem teraz otrzymalam decyzjie usu znwu nic mi sie nie nalezy ze zmianami za opike nad dzie cmi mialam 4 lata bo kapital znwu mniejszy nirozumiem decyzji nasego panstwa co chca to robia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja takkze 53 .r. i to samo co robic? to znaczy ,ze te kobiety wychowywaly kroliki na tym bezplatnym urlopie. Tak dziela te nasze spoleczenstwo tak apsurdacznymi ustawami.

   Usuń
 16. czy będąc na świadczeniu przed emerytalnym też można złożyć wniosek o zaliczenie urlopu wychowawczego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety, przeliczenie będzie możliwe dopiero po przejściu na emeryturę

   Usuń
 17. Witam, mama (ur.23.VI.1951r.) przeszla na emeryture 01.IX.2006roku w wieku 55lat.
  Okresy skladkowe 15lat i 25 dni tj.180 miesiecy,
  okresy nieskladkowe 8miesiecy 25 dni
  -Opieka nad dziecmi 5 lat i 4 miesioce
  loczny okres nieskladkowy do obliczenia 6lat i 25 dnitj.72 miesioce
  Niezaliczone jej do okresu skladkowego prawie 4 lat, od 69 do 72r.z powodu braku informacji o osiognietym wtedy wynagrodzeniu.
  W zwiozku ze zmianami ustaw od 2006r. Mam pytania
  -czy mamie teraz po przeliczeniu nalezy sie cos wiecej za te 4 lata nieuwzglednione jako skladkowe , bo nie wiadomo ile zarabiala? A jezeli tak to co napisac we wniosku
  -i czy w zwiozku z ostaniom ustawom o opiece nad dziecmi tez jej sie cos nalezy?
  Dodam iz mama emeryture miala wyliczonom z 20 lat, i okresy po naszym urodzeniu (2dzieci) oczywiscie nie znajdujom sie w tych 20 latach wybranych.Piszecie tu panstwo o emeryturach kapitalowych i stazowych i wczesniejszych, mama na decyzji niema napisane zadnej z nich tylko emerytura. Dla mnie to czarna magia, a Panie w naszym Zusie som bardzo niemile, wiec prosze o odpowiedz czy mamie sie cos nalezy czy skladanie wniosku jest bezcelowe jak stwierdzily Panie w naszym Zusie. Moze w tym czasie weszla jescze jakas inna ustawa z ktorej mamamogla by skorzystac w celu podniesienia swojej emerytury. Pozdrawiam. Anita

  OdpowiedzUsuń
 18. Jestem 53rocznik ,ur.2dzieci byłam tylko na urlopie macierzyńskim ,po nich wróciłam do pracy ,czy składac wniosek o przeliczenie kapitału w związku ze zmianami dot.opieki nad dziecmi ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nowa ustawa dotyczy urlopów wychowawczych i bezpłatnych na opiekę na dzieci.
   Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r., nr 39, poz. 353 ze zm.), czas pobierania zasiłku macierzyńskiego jest okresem składkowym.
   Zatem nie masz po co składać wniosku do ZUS.

   Usuń
 19. Czy ktoś potrafi mi odpowiedzieć :dlaczego ZUS przeliczając zmienił mi lata z najlepszych na najgorsze przy ustalaniu kapitału początkowego(wyliczona emerytura okazała się o ok 400zł niższa).Wysokość emerytury pozostawiono na na wysokości ustalonej na samym początku. Doniosłam dokument potwierdzający moją dodatkową pracę i ku mojemu zdziwieniu nic mi nie doliczono a wprost przeciwnie,obniżono o 3 zł wypłacaną emeryturę.

  OdpowiedzUsuń
 20. Właśnie jestem emerytką z wcześniejszą emerytura z 2006 r.-ur.1951r.napisałam o ziwkęszenie kapitału w związku z opieka nad dzieckiem -urlop wychowawczy i macierzyński -odpisałi ,że mojej emerytura będzie niższa,Koleżance która przeszła w 2015 r. napisałi ,że bedzie miała wyższą o ok .50 zł.Czyli ja źle sie opiekowałam dzieckiem i kara a ona ok.

  OdpowiedzUsuń
 21. do Jolka K. "Teraz, w maju składając wniosek o przeliczenie emerytury czy to z powodu doliczenia lat studiów, czy liczenia urlopu wychowawczego jako okres składkowy, ZUS oczywiście przeliczy nam emeryturę poprzez przeliczenie kapitału początkowego ale tylko w emeryturze kapitałowej. Emerytura stażowa, wcześniejsza pozostanie bez zmian.

  Zatem, należy we wniosku do ZUS napisać wyraźnie, że prosimy również o przeliczenie emerytury stażowej w związku z nową ustawą."
  Pani Jolu - nic nie rozumiem. Urodziłam się w 1948r. Przy obliczaniu emerytury wzięto 6 lat opieki jako nieskładkowe. Pisać więc wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury czy też nie ma sensu. Przecież pisze Pani, że przeliczenie następuje tylko w kapitałowej. Proszę mi pomóc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety, złożenie wniosku o przeliczenie emerytury w związku z obliczeniem urlopów wychowawczych jako składkowe dla osób urodzonych przed 1949 r. lub pobierających emeryturę wcześniejszą, prawdopodobnie spotka się z odmową. Tak będzie, jeśli powołamy się na nową ustawę, obowiązującą od 1 maja 2015 r.
   Ale jeśli chcesz walczyć o przeliczenie urlopów wychowawczych po 1,3 % także dla siebie (emerytka ur. przed 1949 r.), to trzeba złożyć wniosek wg wzoru z wątku z dnia 19 maja "Apel - składamy wnioski do ZUS". Trzeba się liczyć z odmową ZUS i dalszą walką w sądach., aż do Trybunału Konstytucyjnego. Wiele osób złożyło takie wnioski w maju. Odpowiedż (odmowną) otrzymało tylko kilka pań. Większość z nas do tej pory nie ma odpowiedzi a minęlo już wiele miesięcy. Ja też nie mam decyzji. Dopytywałam się w swoim ZUS ale ciągle odpowiedż jest w przygotowaniu. Za bardzo nie nalegałam na przyspieszenie odpowiedzi, gdyż te ostatnie miesiące to dla mnie okres wytężonej pracy. Ale już niebawem trzeba będzie mocno domagać się odpowiedzi.
   Dla Ciebie moja odpowiedż jest taka: złóż wniosek o przeliczenie emerytury w związku z ustawą z dnia 5 marca 2015 r. Po otrzymaniu decyzji masz miesiąc na wycofanie swojego wniosku z ZUS bez żadnych konsekwencji

   Usuń
 22. Kobiety rocznika 53 walczą już prawie trzy lata o zmianę art.25 ust1 i do tej pory bez echa , także sprawa dotycząca opieki na dzieckiem będzie dość skomplikowana.

  OdpowiedzUsuń
 23. Witajcie Kochani Stypendyści ZUS-u.Dawno mnie tu nie było bo posypało mi się zdrowie.Interesuje mnie jak daleko posunęła się sprawa zaskarżenia do TK urlopów wychowawczych,które podzieliły emerytów na lepszych i gorszych oraz naruszyły ich prawa nabyte.Jestem ciekawa czy wybraliście Instytucję lub Kancelarię ,która złoży wniosek do TK. Kilka osób z mojego otoczenia ma również ten problem tzn otrzymali odmowne odpowiedz z ZUS.Niektórzy wycofali wnioski z ZUS, a innym się decyzje uprawomocniły.Proszę napiszcie co planujecie abyśmy mogły się dostosować. Renia

  OdpowiedzUsuń
 24. Co możemy planować ?- nic. Pani Minister Rafalska zostawiła w ministerstwie platfusowego pracownika- sekretarzem pozostał Bucior. I tyle w tym temacie. Mamy równo przechlapane i znikąd pomocy. Nasza sprawa zamiecione jest pod dywan nie tylko przez PO ale również i przez PIS. Prezydent Duda obiecywał przed wyborami,że cofnie całą ustawę o podwyższonym wieku emerytalnym- po wyborach złożył tylko projekt zmian dotyczących wieku przechodzenia na emeryturę. Kontrowersyjny i krzywdzący wcześniejszych emerytów art.25 ust.1b - pozostał bez zmian. Skrzywdzono nas bardzo i do nikogo nie dociera a może nikt nie chce tego zauważyć, że jesteśmy jedyną grupą pokrzywdzonych wcześniejszych emerytów, dla której zastosowano zapisy w ustawie o podwyższonym wieku emerytalnym niezgodne z konstytucją - prawo działające wstecz wg art.25 ust.1b ustawy.

  OdpowiedzUsuń
 25. A czego żeście się spodziewali?

  OdpowiedzUsuń
 26. Miejmy nadzieję na poprawę naszej sytuacji- Bucior został usunięty, podajecie nieaktualne informacje- musimy się przypomnieć z naszymi sprawami rocznika 1953 i innych pokrzywdzonych przez juz byly rzad po-psl.

  OdpowiedzUsuń
 27. Czy ktoś składał do sądu pozew w sprawie zaliczenia urlopów wychowawczych w emeryturach stażowych jako okres składkowy lub pisał do RPO w tej sprawie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Urlopy wychowawcze wykorzystane przed 1999 r. w dalszym ciagu sa traktowane jako okres nieskladkowy z tym, ze dla pan dla ktorych wyplacana jest emerytura na "staych zasadach" traktowany jest z przelicznikiem 0,7% a dla pan ktorych emerytura obliczana jest na tzw. "nowych zasadach" traktowany jest z przelicznikiem 1,3% i na tym polega brak zgodnosci z konstytucja.
   Dlaczego przepis art. 7 pkt 5 ustawy emerytalnej dotyczacy urlopow wychowawczych, ktora weszla w zycie z dniem 17 grudnia 1998 r. , ma zastosowanie do urlopu wychowaczego wykorzystanego np. w 1980 r.- to kolejne pytanie o dzialanie prawa wstecz.

   Usuń
 28. Jestem rocznik 1946 chce obliczenie urlopu wychowawczego jako składkowego

  OdpowiedzUsuń
 29. Trzeba wysłać w tej sprawie pisma,ale muszą one być sensownie zredagowane dlatego przydałoby się aby ktoś dobrze zorientowany zamieścił wzór takiego pisma, z powołaniem na odpowiednie przepisy czy ustawy.

  OdpowiedzUsuń
 30. Chciałam spytać, czy urlop wychowawczy będzie teraz mógł być wliczony do lat pracy w specjalnych warunkach. Bo właśnie rok (a tyle miałam wychowawczego, w 1986 roku) brakuje mi, aby móc uzyskać wcześniejszą emeryturę, gdy osiągnę 55 lat życia (w kwietniu tego roku). Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Z poważaniem, Olga

  OdpowiedzUsuń
 31. Wiesia 53 7.o1.2o16 Moi drodzy po 6 m-cach i 14 dniach otrzymałam z ZUS-u odpowiedż na złożony wniosek i ratujcie bo nie wiem co dalej robić. Otrzymałam decyzję o ponownym ustaleniu kapitału - 4 lata 1o m-cy przeliczono mi przelicznikiem 1,3% przy zastosowaniu art.174 ust.2a ustawy i drugą decyzję o odmowie prawa do ponownego ustalenia wys. emerytury bo obecna emerytura jest naliczona według dotychczsowych zasad ???

  OdpowiedzUsuń
 32. Wiesia 53 7.o1.16 Od 2oo8 r jestem na nauczycielskiej i nie sładałam wniosku o wcześniejszej z wieku i o powszechną. To uzułpełnienie do powyżej. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 33. Czy emeryt rocznik 1926.-na emeryturze od prawie 30 lat - może złożyc wniosek o przeliczenie emerytury na podstawie tablic przewidywanej długości życia z dnia przejścia na emeryturę?

  OdpowiedzUsuń
 34. Witam, mieszkam poza Polska ponad 30 lat, jestem na teoretycznej emeryturze miedzynarodowej, teoretycznej poniewaz ZUS blokuje moja emeryture juz 4 lata. Ostatnia kwestia to urlop wychowawczy na syna ur w 1993 roku, gdy bylam juz za granica. Zus PRZYZNAL MI TRZYLETNI URLOP, ALE ZABRAL MI 3 letni okres skladkowy zagraniczny oraz 3 miesieczny nieskladkowy dajac w zamian trzyletni nieskladkowy polski. W ten sposòb mòj staz sumaryczny potrzebny do otrzymania emerytury z 23 lat zostal skròcony do 19 lat i 10 miesiecy czyli nie majac 20 lat chyba emerytura mi sie nie nalezy, nie widze zadnej korzysci i zastanawiam sie czy nie zrezygnowac z tego swiadczenia, czy moge prosic o wytlumaczenie?dZIEKUJE Mila

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Urlopy wychowawcze z tego okresu sa okresami nieskładkowymi.Jako skladkowe są te, z których korzystały matki po wejściu w życie ustawy emerytalnej. Więc w czym problem?

   Usuń
 35. http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/obnizenie-wieku-emerytalnego-sn-tylko-z-ograniczeniem,2264094,4199

  OdpowiedzUsuń
 36. http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/waloryzacja-emerytur-w-2016-roku-bedzie-nizsza-niz-sadzil,2265178,1021

  OdpowiedzUsuń
 37. Witam. Moja mama ma już wiek emerytalny i odebrała pierwszą emeryturę z KRUSU, ale czy ze względu na 10 lat składkowych w ZUSIE przysługuje jej też druga emerytura z Zusu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy nabędą prawo do emerytury rolniczej i pracowniczej, uzyskają te dwie wypłaty w pełnej wysokości.
   Osoby mające staż wypracowany w gospodarstwie rolnym, podczas którego płaciły składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), jak również mające staż emerytalny poza rolnictwem, podczas którego były opłacane składki do ZUS, nabędą prawo do świadczenia z obu systemów. Od 1977 do 1989 r. istniał obowiązek podwójnego ubezpieczenia dla osób, które prowadzenie gospodarstwa łączyły z zatrudnieniem poza rolnictwem. Można było równocześnie pobierać świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS i KRUS. Jeśli uprawniony nabył prawa do dwóch świadczeń, wypłacano mu 1,5 świadczenia. Ustawa z 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (DzU nr 10, poz. 53) zniosła wymóg podwójnego ubezpieczenia. Równocześnie zlikwidowała możliwość pobierania świadczenia z ZUS i KRUS.
   W myśl art. 4 pkt 13 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) za ubezpieczonego uważa się osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a także tę, która przed 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników. Wyłączenie spod ustawy osób podlegających ubezpieczeniu rolników nie oznacza, że określone w niej świadczenia nie przysługują tym, którzy ostatnio podlegali temu ubezpieczeniu. Powoduje natomiast, że świadczeń tych nie otrzyma osoba, która podlegała wyłącznie ubezpieczeniu rolniczemu, a więc przed 1 stycznia 1999 r. nie była w ubezpieczeniu społecznemu, a po 31 grudnia 1998 r. w emerytalnym i rentowym


   Usuń
  2. Urodzenie przed 1 stycznia 1949 r...
   Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., którym przysługuje prawo do dwóch świadczeń, muszą wybrać jedno z nich. Natomiast tym, którzy nie spełniają warunków do emerytury rolniczej, a nabędą prawo do tej pracowniczej, ZUS zwiększy emeryturę za okresy opłacania składek rolników. Będzie to po 1 proc. najniższej emerytury za każdy rok regulowania składek rolniczych.
   ...i po 31 grudnia 1948 r.
   Urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy uzyskają prawo do emerytury rolniczej i pracowniczej, mogą mieć dwa świadczenia w pełnej wysokości. KRUS wypłaci im emeryturę rolniczą, a ZUS – pracowniczą oraz ewentualnie kapitałową. Zatem rolnik urodzony po 31 grudnia 1948 r. ma prawo do emerytury z FUS (bez względu na długość stażu w ZUS), do emerytury ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli był członkiem OFE, a także do części składkowej świadczenia emerytalnego rolniczego stanowiącej część ubezpieczeniową. Jeżeli natomiast legitymuje się okresem opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników wymaganym do uzyskania emerytury rolniczej (25 lat), ma prawo do świadczenia z KRUS, niezależnie od emerytur wypłacanych mu przez ZUS (z FUS i OFE). Gdy rolnik nie ma wymaganego stażu ubezpieczenia rolniczego, świadczenie otrzyma tylko z ZUS.
   Ile razem
   Poczynając od 2009 r., można łączyć okresy ubezpieczenia i opłacania składek w obu systemach emerytalnych w taki sposób, aby w każdym wypadku rolnik otrzymał świadczenie odpowiadające opłaconym przez niego składkom. Dopuściła to ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (DzU ?nr 228, poz. 1507). Dzięki temu rolnik ma zawsze prawo do emerytury z FUS (bez względu na długość stażu w ZUS), a także ze środków zgromadzonych w OFE. Do tej części składkowej świadczenia zostanie także dodany okres prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jeśli z kolei wystąpi o emeryturę rolniczą ze względu na długi okres ubezpieczenia rolniczego (25 lub 30 lat przy wcześniejszej emeryturze), to i tak zachowuje prawo do świadczenia z KRUS, niezależnie od wypłat z ZUS (z FUS i OFE).
   Co to oznacza
   Przez ubezpieczenie społeczne sprzed 1 stycznia 1999 r. należy rozumieć to na podstawie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także ubezpieczenie osób wykonujących pracę na umowie agencyjnej lub zleceniu z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.

   Usuń
 38. Witam. Od dziewięciu lat jestem na emeryturze. Nie miałam naliczonych lat do emerytury względem urlopu wychowawczego na dzieci. Dopiero w ostatnich dwóch miesiącach otrzymałam podwyższoną emeryturę kiedy złożyłam wniosek o ponowne naliczenie. Wcześniej nie poinformowano mnie, że winnam złożyć stosowne papiery tj. metryki urodzenia dzieci do naliczenia emerytury,mimo iż w wniosku o przejście na emeryturę złożone były informacje o urlopie wychowawczym. Pytanie moje dotyczy, czy ZUS winien mi zwrócić pieniądze za poprzednie lata, za które nie pobierałam pieniędzy za urlop wychowawczy na dzieci.

  OdpowiedzUsuń
 39. Jeżeli nie odwoływałaś się od wcześniejszej decyzji ZUS nieuwzględniającej urlopów wychowawczych na dzieci to niestety ZUS nie ma obowiązku dokonania żadnego zwrotu. To na świadczeniobiorcy spoczywa obowiązek znajomości przysługującego mu prawa.Przykre to ale takie mamy prawo.

  OdpowiedzUsuń
 40. ZUS NIE PRZELICZYŁ MI PONOWIE JESTEM Z ROKU 1952r. emeryture biore 8 lat a wychowawcze w latach 1976 do 1980 odpowiedz z zusu prpsze odwołac się do sądu i tyle

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystko zależy od tego, jaką emeryture pobierasz. Wugląda na to, że masz emeryture na starych zasadach, tzn. stazową. I tu na razie nic nie da sie zrobic. Mozna iść do sądu, ale to pewna przegrana. Może za jakis czas zmienią się przepisyzmienią się przepisy

   Usuń
  2. Urodzona w 1946r jestem na emeryturze Nwk. Kilka lat korzystałam z urlop0w wychowawczych r0wniez na niełnosprawne dziecko.czy moge złożyć wniosek do zusu?

   Usuń
  3. Niestety, nie mam dla Pani dobrych informacji. Przepisy, które weszły w życie od 1 maja, Pani nie obejmują.
   Otrzymała Pani emeryturę z tytułu NWK, mogę więc przypuszczać, że Pani nie pracowała po przyznaniu emerytury. Wliczanie urlopu wychowawczego jako lata składkowe dotyczy tylko kapitału początkowego. Pani, ze względu na wiek, nie ma wyliczonego kapitału początkowego.

   Usuń
  4. Mam nadzieję, że uda się nam, wszystkim emerytkom (głównie), wywalczyć zaliczenie urlopów wychowawczych jako okresy składkowe, niezależnie od rodzaju pobieranej emerytury. Ale, niestety, jest to bardzo trudna walka.

   Usuń
  5. Narazie urlopy wychowawcze jako okresy składkowe traktowane sa przy wyliczaniu kapitału początkowego.Przy emeryturach, niezaleznie od tego czy ze starego czy nowego systemu są traktowane jako okresy nieskładkowe. Tylko przelicznik jest rózny.

   Usuń
 41. jestem 56rocznik ,czy będę miała naliczone składkowe na dzieci idę na emeryturę w 2017r.

  OdpowiedzUsuń