2 kwietnia 2016

Rewelacyjna wiadomość o wyroku w Szczecinie                    W  komentarzu pod poprzednim postem nasza czytelniczka opisuje sprawę emerytki urodzonej przed rokiem 1952, której sąd apelacyjny przyznał prawo przeliczenia wcześniejszej emerytury na kapitałową bez odliczenia pobranych świadczeń, a która złożyła wniosek do ZUS w roku 2014.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał orzeczenie w sprawie emerytki dnia 8 października 2015 roku, a więc jeszcze przed decyzja  Trybunału Konstytucyjnego w sprawie  pytania prawnego P 11/14, wydaną dnia 3 listopada 2015 roku (wyrok  SO w Szczecinie z dnia 17.12.2015 r. sygn. akt VI U 2161/ 13   na podstawie postanowienia TK http://orzeczenia.szczecin.so.gov.pl/content/$N/155515000003021_VI_U_002161_2013_Uz_2015-12-17_001

 ZUS nie zaskarżył wyroku z dnia 08.10.2015 r., a więc uznał to postanowienie sądu za zasadne.

Wygląda na to, że w Szczecinie dzieją się niesamowite rzeczy. Może jest tam więcej takich cudnych spraw.
                   Dzięki Pani Paulinie dowiedzieliśmy się o tej sprawie. Dziękujemy bardzo. To rewelacyjna wiadomość, do tej pory nieznana emerytom. Pani Paulina nie pierwszy raz pisze o ciekawych sprawach emerytów. Proszę nadal informować naszych blogowiczów o podobnych sprawach.

Przytoczę następny wpis naszej czytelniczki”
A może jest więcej takich wyroków .Jeśli ktoś wygrał napiszcie. Może wtedy będzie można wystąpić do RPO aby zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w Orzecznictwie.

Bardzo proszę blogwiczów o opinie, komentarze, jak wykorzystać opisaną sprawę  dla naszych emerytów urodzonych przed rokiem 1953, którzy mają rozprawy  sądach lub mają zamiar zaskarżyć decyzję ZUS."ZUS nie analizuje nowej linii orzecznictwa sądów powszechnych lub celowo nie zauważa niektórych wyroków. Na stronie portalu orzeczeń sądów powszechnych z datą publikacji - 24 marca 2016 -zamieszony został też wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 08 .10.2015 r. Sygn. akt III AUa 970/14 . Sąd Apelacyjny zmieniał zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego oraz poprzedzającą go decyzję ZUS w ten sposób, iż oblicza wysokość emerytury ubezpieczonej nie pomniejszając jej o kwotę stanowiącą sumę kwot brutto pobranych emerytur,
Sporne okazało się, czy wysokość emerytury apelującej należało ustalić na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie nabycia przez nią prawa do świadczenia, tj. 15 września 2011 roku, czy też na podstawie zmienionego stanu prawnego, obowiązującego w dacie złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury i jej wypłatę, czyli po 27 stycznia 2014 roku. 
Sąd Apelacyjny ustalił, że ubezpieczona prawo do emerytury powszechnej (na podstawie art. 24 ustawy) nabyła już 15 września 2011 roku, albowiem w tej dacie spełniła wszystkie warunki wymagane do nabycia tego prawa (art. 100 ust. 1 ustawy). 
Zmiana stanu prawnego, która nastąpiła na skutek wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy nowelizującej, pozostaje zatem bez wpływu na uprawnienia emerytalne ubezpieczonej powstałe z mocy prawa przed dokonaniem tych zmian.
Wobec powyższego wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (wyrok z 17 grudnia 2015 r. sygn. akt VI U 2161/13 - data publikacji 25 stycznia 2016 ) to nie jest o odosobniony przypadek jak stwierdza nowa Szefowa ZUS. Czy ZUS odwołał się od ww. Wyroku Sądu Apelacyjnego czy też było za póżno? "http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000970_2014_Uz_2015-10-08_001III AUa 970/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2015-10-08

Dnia 8 października 2015 r.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie - Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
sprawy B. G.po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Szczecinie
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o wysokość emerytury
na skutek apelacji ubezpieczonej od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt VI U 941/14
1.  zmienia zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję w ten sposób, iż oblicza wysokość emerytury ubezpieczonej B. G. nie pomniejszając jej o kwotę stanowiącą sumę kwot brutto pobranych emerytur,

13 komentarzy:

 1. Wystąpienie RPO do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. praw osób starszych
  Data: 2016-03-31

  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wystapienie-do-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-ws-praw-osob-starszych

  OdpowiedzUsuń
 2. http://www.rynekseniora.pl/praca/111/nik_resort_rodziny_i_urzedy_pracy_niedostatecznie_aktywizuja_osoby_50,5031.html

  Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że podejmowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz urzędy pracy działania aktywizujące zawodowo bezrobotnych z grupy 50+, które powinny zwiększyć szansę uzyskania przez te osoby stałego zatrudnienia, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

  MRPiPS: zatrudnienie rośnie, a nie maleje
  Z kolei Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że w roku 2008 wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 55-64 lata wynosił 31,6 proc., a na koniec 2015 r. wzrósł do 45,8 proc.

  - Dokumentem kierunkowym wskazującym średniookresowe cele polityki rynku pracy, zabezpieczenia społecznego, polityki zdrowotnej oraz edukacyjnej w kontekście zachodzących zmian demograficznych jest „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, który został przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 2008 r., następnie odnowiony i przyjęty do realizacji przez rząd 24 grudnia 2013 r. - mówił Stanisław Szwed.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dlatego zwalniają wszystkich mających prawa do emerytury, żeby przypadkiem się nie wzbogacili.

   Usuń
 3. Rzecznik ZUS ironicznie komentuje artykuł red. B.Wiktorowskiej w GP i wyjaśnia,że wskazane wyroki sądów nie są prawem obowiązującym.
  Link do wypowiedzi:
  http://wojciechandrusiewicz.natemat.pl/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyroki nie są obowiązujące ponieważ nie obowiązuje w Polsce zasada precedensu. Natomiast obowiązujące są stosowane przepisy prawne stosowane przez sądy w wydawanych wyrokach ponieważ takie samo prawo ma zastosowanie do wszystkich osób.

   Usuń
 4. Warto zagladać na stronę Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistow Solidarnośc prowadzona przez jej przewoddniczacego p. Dariusza Kucharskiego na face book https://www.facebook.com/kseir.s/?fref=ts
  Ciekawe artykuly tam zamieszczone:
  http://www.rynekseniora.pl/farmacja/106/senacka_komisja_zdrowia_zajmie_sie_programem_75,5047.html
  http://www.rynekseniora.pl/finanse/110/prezes_zus_zaklad_poradzi_sobie_z_obnizeniem_wieku_emerytalnego,5025.html

  OdpowiedzUsuń
 5. Jest juz odpowiedz na interpelację nr 1363 poseł Haliny Szydelko. Bez rewelacji, jak zwykle
  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1363

  Interpelacja nr 1363
  w sprawie emerytur kobiet urodzonych w 1953 r.
  Zgłaszający
  Halina Szydełko
  Adresat
  minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  Data wpływu
  25-02-2016
  Data wysłania
  07-03-2016
  Odpowiedź
  Odpowiadający
  Marcin Zieleniecki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Data wpływu
  05-04-2016

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7E0CAFC4
  Odpowiedź na interpelację nr 1363
  w sprawie emerytur kobiet urodzonych w 1953 r.
  Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki
  Warszawa, 05-04-2016
  ….Mając na uwadze powyższe, słuszne jest stosowanie przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej wobec wszystkich osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które wniosek o przyznanie emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego zgłosiły po dniu 31 grudnia 2012 r. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej nie prowadzi prac legislacyjnych, które miałyby na celu ograniczenie zakresu stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dopóki będą składane tylko interpelacje poselskie bądż indywidualne wystąpienia odpowiedzi będą wo szablonu. Przecież odpowiedż jest już przygotowana tylko, co najwyżej, podpisze ję "inny Bucior".
   Dopóki nie będzie zmasowanego ataku sprawa będzie nadal przeciągana w czasie.
   Nie może być podziału blogowiczek. Należy połączyć siły a wtedy znajdzie się też ktoś kto calość poprowadzi. Żądania powinny być przedstawione w sposób zwięzly i przekonywający.
   Ciągłe narzekanie, że jesteśmy pokrzywdzeni a nikt nam nie chce pomóc są infantylne. To my mamy sobie pomóc i zarządać od rządu by chciał nas słuchać.

   Usuń
  2. W przygotowaniu kolejny projekt zmiany ustawy emerytalnej:

   http://www.polskieradio.pl/42/3165/Artykul/1604744,Emerytura-po-40-latach-pracy-PSL-rozpocznie-zbieranie-podpisow-pod-projektem

   (...)
   W sobotę PSL rozpocznie w całej Polsce zbieranie podpisów pod przygotowanym przez to ugrupowanie obywatelskim projektem ustawy emerytalnej, umożliwiającym przejście na emeryturę po 40 latach pracy – zapowiedział w piątek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
   (..)Projekt przygotowany przez PSL zakłada, że będzie można przejść na emeryturę po przepracowaniu 40 lat; niezależnie od tego, w jakim wieku rozpoczęło się pracę, będzie można otrzymać emeryturę po 40 składkowych latach. Do stażu pracy liczyłaby się praca na etacie, umowie-zleceniu czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej; nie liczyłby się czas studiów lub bezrobocia.

   Usuń
  3. No i niezgodność z Konstytucją gwarantowana. Inaczej traktowane byłyby osoby, które studiowały i one straciłyby na tej ustawie.

   Usuń
 6. Ale czy to moralne w tych ciężkich czasach,

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No i dlatego, że czasy są ciężkie to z pustego nawet i Salomon nie naleje.
   Slodkouści doprowadzili kraj do takiego stanu, że wydawali ustawy z "dopasowaniem" do swoich a teraz co ten rząd może zrobić? Łata "dziury" jak może. A tamci nawet "koniom" antybiotyki podrzucają, żeby dowieść co potrafią.

   Usuń
  2. No, łata... 500+ też łata.

   Usuń