31 marca 2016

UWAGA ! Bardzo ważne!

Kochani
                 Poniżej znajduje się link do artykułu i fragment tego artykułu, napisanego przez redaktorów Gazety Prawnej, Panią Bożenę Wiktorowską i Pana Grzegorza Osieckiego. Jest to wywiad z Panią Prezes ZUS, prof. Gertrudą Uścińską.
Niestety, nie napawa optymizmem wypowiedź nowej prezes ZUS w sprawie możliwości przeliczenia emerytury osobom urodzonym przed 1953 r., które spóźniły się ze złożeniem wniosku do ZUS przed końcem 2012 r.

 ARTYKUŁ Z GAZETY PRAWNEJ

"Nowa szefowa ZUS: Prezydencka emerytura obniży świadczenia"

Autor:Bożena Wiktorowska, Grzegorz Osiecki"...Sąd Okręgowy w Szczecinie rzeczywiście w taki sposób odczytał i zastosował literę prawa, ale jest to odosobniony przypadek. Większość sądów, uznaje, że zakład ma pełne prawo do odliczania świadczeń wypłaconych po przejściu na emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. W uzasadnieniu przytaczają, że ZUS ma obowiązek stosować aktualne, w chwili złożenia wniosku o emeryturę, przepisy prawa, czyli właśnie art. 25 ust 1 b..."

              Nie traćmy jednak nadziei na dobre zakończenie tej sprawy. Trzeba będzie nadal walczyć. Wygląda na to, że  spokojne i beztroskie życie emeryta to bajka. Wszędzie i ciągle musimy się upominać o sprawiedliwe prawo. Trzeba się teraz zastanowić, co można jeszcze zrobić, jakie kroki podjąć w dalszym postępowaniu.
W sprawie powyższej została złożona w dniu 18.03.2016 r. przez Panią Poseł Agnieszkę Hanajczyk (PO, okręg wyborczy 11 – Sieradz) interpelacja poselska nr 1928

Interpelacja nr 1928
w sprawie interpretacji przepisów dotyczących przeliczania przez ZUS świadczeń emerytom, którzy złożyli wniosek o emeryturę powszechną po 31 grudnia 2012 r.
Zgłaszający
Agnieszka Hanajczyk
Adresat
Data wpływu     18-03-2016
Data wysłania    29-03-2016

  
                                         Warto walczyć, pokazuje to przykład Pani Ewy z Krakowa, której petycja P9-01/16    http://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,135.html   w sprawie odszkodowania za przymusową rezygnację z etatu na rzecz emerytury była ponownie, w dniu 15.03.2016 r.,  rozpatrywana przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (łącznie z petycją P9- 05/16)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (25) - 15.03.2016 r.
1.      Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w następstwie wejścia w życie nowych przepisów (cd.) (P9-01/16).
Materiały:
projekt ustawy
uzasadnienie projektu ustawy
opinia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2.      Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucja przepisu, na podstawie którego wydano orzeczenie (cd.) (P9-05/16).
Materiały:
projekt ustawy
uzasadnienie projektu ustawy
Nie ulega też wątpliwości, że dochodzenie naprawienia szkody wywołanej bezprawiem legislacyjnym na drodze postępowania cywilnego rodzi po stronie powoda określone skutki finansowe. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, że odszkodowanie jest w takiej sytuacji środkiem restytucji prawa naruszonego przez prawodawcę. Powód musi (o ile nie uzyska zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie powołanych już art. 100 ust. 2, art. 101–103 u.k.s.c.) wnieść wymaganą opłatę. To zaś może stanowić znaczące utrudnienie w realizacji gwarancji wyrażonej w art. 77 ust. 1 Konstytucji.”

                     Czy takie postanowienie senackiej komisji,  zwrot kosztów postępowania sądowego, jest zadowalające dla emerytów, którzy „wybrali emeryturę”? Bardzo proszę Panią Ewę oraz inne osoby biegłe w sprawach sądowych o opinię w tej sprawie.


                         No i stało się! Petycja w sprawie przeliczenia emerytur kobiet  z rocznika 1953 została złożona przez Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. List Pani z 53 r. do Prezydenta RP został potraktowany jak petycja i w takiej formie został przekazany do Biura Ministra. Na pewno wielu emerytów chciałoby się przyłączyć do tej petycji, większość z nas wysyłała pisma do Prezydenta RP, do ministerstwa, do posłów, senatorów, do Rzecznika Praw Obywatelskich i do wielu innych osób i organizacji pozarządowych.
Bardzo proszę Panią, której list jako petycja został przesłany do MRPiPS o odezwanie się na blogu lub napisanie do mnie na adres:  emerytura.zawieszenie@wp.pl

Kobiety rocznik 53, nauczyciele, górnicy i inne osoby skrzywdzone brakiem możliwości przeliczenia emerytury z wcześniejszej na powszechną kapitałową bez odliczeń od kapitału początkowego wcześniej pobranych świadczeń przygotujcie swoje listy do wysłania.

Petycja nr 25

29-03-2016
Petycja dotyczy zmiany lub usunięcia z ustawy o emeryturach i rentach z FUS art. 25 ust. 1b.
Data złożenia: 22.03.2016 r.
W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: brak zgody

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do 22 czerwca 2016 r.
   


Lepsza jakość zdjęć po kliknięciu.5 komentarzy:

 1. ZUS nie analizuje nowej linii orzecznictwa sądów powszechnych lub celowo nie zauważa niektórych wyroków. Na stronie portalu orzeczeń sądów powszechnych z datą publikacji - 24 marca 2016 -zamieszony został też wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 08 .10.2015 r. Sygn. akt III AUa 970/14 . Sąd Apelacyjny zmieniał zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego oraz poprzedzającą go decyzję ZUS w ten sposób, iż oblicza wysokość emerytury ubezpieczonej nie pomniejszając jej o kwotę stanowiącą sumę kwot brutto pobranych emerytur,
  Sporne okazało się, czy wysokość emerytury apelującej należało ustalić na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie nabycia przez nią prawa do świadczenia, tj. 15 września 2011 roku, czy też na podstawie zmienionego stanu prawnego, obowiązującego w dacie złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury i jej wypłatę, czyli po 27 stycznia 2014 roku.
  Sąd Apelacyjny ustalił, że ubezpieczona prawo do emerytury powszechnej (na podstawie art. 24 ustawy) nabyła już 15 września 2011 roku, albowiem w tej dacie spełniła wszystkie warunki wymagane do nabycia tego prawa (art. 100 ust. 1 ustawy). Zmiana stanu prawnego, która nastąpiła na skutek wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy nowelizującej, pozostaje zatem bez wpływu na uprawnienia emerytalne ubezpieczonej powstałe z mocy prawa przed dokonaniem tych zmian. Wobec powyższego wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (wyrok z 17 grudnia 2015 r. sygn. akt VI U 2161/13 - data publikacji 25 stycznia 2016 ) to nie jest o odosobniony przypadek jak stwierdza nowa Szefowa ZUS. Czy ZUS odwołał się od ww. Wyroku Sądu Apelacyjnego czy też było za póżno? Paulina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A może jest więcej takich wyroków .Jeśli ktoś wygrał napiszcie. Może wtedy będzie można wystąpić do RPO aby zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w Orzecznictwie.

   Usuń
 2. A to ,że emeryci będący na pełnej emeryturze dostali po 5 zł podwyżki to jest sprawiedliwe, tylko dlatego że mam ponad 2000,00 emerytury. Ci co mają po 1000.00
  pewnie płacili składki od najniższej krajowej i terz rozpacz.

  OdpowiedzUsuń
 3. Jestem rocznik 53 też skrzywdzona brakiem możliwości przeliczenia emerytury z wcześniejszej na powszechną kapitałową bez odliczeń od kapitału początkowego wcześniej pobranych świadczeń.
  List mam przygotowany, moja historia jest podobna do historii Pani której list został potraktowany jako petycja.
  Gdzie mam wysłać swój list?
  W listopadzie 2013 roku wysłałam petycję w sprawie uprawnień emerytalnych kobiet rocznika 1953 do Kancelarii Senatu. W maju 2014 r. otrzymałam pismo z Kancelarii Senatu o odrzuceniu po głosowaniu senatorów zajmowania się petycją.
  Proszę o radę co teraz robić?
  Irena53

  OdpowiedzUsuń
 4. Chcę nawiązać do podwyzki emerytury o 5 PLN a to dlatego że mamy 2.000 PLN emerytury, ale to przecież nasza i wyłącznie nasza zasługa. Ja np. pracowałam 43 lata przy 2 dzieci. Dzieci szły na "SŁUŻBĘ' szkoła przedszkole- nikt nie zapewniał nam rocznych płatnych urlopów macierzyńskich jak to jest teraz- nikt nas nie wspierał finansowo (rodzina500+) a teraz po tylu latach pracy żadnej rekompensaty od państwa.Jeszcze nie można przeliczyć wcześniejszej emerytury- bo to przecież jak w moim przypadku 500 PLN mniej. Zastanawiam się na co przeznaczyć to 5 PLN podwyżki .

  OdpowiedzUsuń