23 kwietnia 2016

Uwagi do petycji P9-01/16 - pismo do Komisji senackiej

Kochani
                      Poniżej zamieszczam pismo Pani Ewy z Krakowa w sprawie petycji P9-001/16 i projektu ustawy senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (troszkę zmieniłam początek, by dotyczył także innych emerytów).
Chociaż czas na konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych był do dnia 22 kwietnia, wysyłajcie Państwo pisma do Senatu. Miejmy nadzieję, że senacka Komisja ich nie odrzuci.
Do reprezentowania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dalszych pracach nad projektem ustawy z senackiego druku nr 122 upoważniony został senator Zbigniew Cichoń

Podaję również adres e-mail do Senatu   senat@senat.gov.pl

UWAGA !

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw, Człowieka Praworządności i Petycji

27 kwietnia 2016 15:00
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności  i Petycji
godz. 15.00, sala obrad plenarnych Senatu
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 122).
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk senacki nr 109).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Sąd Najwyższy


           Połączone komisje senackie razem ze sprawą projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych będą omawiały inny projekt  ustawy. Proszę zauważyć, ile przy tym projekcie ustawy znajduje się opinii prawnych. Czy w przypadku sprawy emerytów o odszkodowanie za przymusową rezygnację z etatu Senat nie dołączył żadnej opinii?

Opinię w sprawie odszkodowania dla emerytów przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dziękuję za przypomnienie).  Pod tym linkiem można się zapoznać z treścią tej opinii

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2016/kpcpp/materialy/opinia-113-p9-01-16.pdf

Pozostaje tylko nam, poszkodowanym emerytom, wysyłać własne opinie w sprawie przyjętego przez komisję senacką rozwiązania. Wysyłajcie więc, Kochani, pisma do Senatu i to szybciutko, zostało bardzo mało czasu. Przypominam: 27 kwietnia 2016 r. odbędzie się posiedzenie komisji senackich. 

Warto również zapoznać się z tekstem druku sejmowego nr 122
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/100/122.pdf
                                                                                                                     
                                                                                                    Miejscowość, data
Imię i nazwisko
Adres

                                                   Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
                                                                                       Senat RP
                                                                                  ul. Wiejska 6
                                                                         00-902     W a r s z a w a


Dotyczy: petycji P9 – 01/16

            W nawiązaniu do złożonej w dniu 29.10.2015r. petycji emerytki w sprawie nierównego potraktowania obywateli /emerytów/ przez Sejm RP oraz petycji popierających tę sprawę, jak również pism protestacyjnych, w których przedstawione zostały zastrzeżenia dotyczące propozycji, jaką wyłoniła w tej sprawie Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedstawiam swoje uwagi. Uważam, że propozycja Komisji nie rozwiązuje problemu wymiernych strat materialnych poniesionych przez emerytów.
            Za całą tę sytuację odpowiada prawnie i materialnie Państwo Polskie.
            Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego obydwie grupy emerytów muszą być traktowane przez prawo jednakowo a tak nie jest, ponieważ jedna grupa została objęta ustawą, natomiast drugiej proponuje się dochodzenie swych praw w sądzie. Generuje to jedynie dalsze straty materialne poszkodowanych emerytów, którzy zdecydowali się na to rozwiązanie. Z mojej informacji wynika, iż w 97% wyroki sądów są niekorzystne dla nich, więc i tak muszą ponieść koszty sądowe.
            Moim zdaniem problem ten należy rozwiązać na drodze ustawy sejmowej a nie dochodzenia swoich strat drogą sądową. Ustawa powinna dotyczyć wszystkich emerytów, którzy utracili nabyte prawa do emerytury i jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy a zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16. 12. 2010r. zostali zmuszeni do złożenia wypowiedzenia ze stosunku pracy z dniem 30. 10.2011r.
            Proponuję – jako materiał do dyskusji – następujące rozwiązanie:
- Emeryci, którzy próbowali bezskutecznie dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa na     drodze sądowej powinni mieć zwrócone przez Skarb Państwa wszystkie poniesione koszty procesowe, tj. wniesioną opłatę w wysokości 5% wartości sporu oraz koszty sądowe;
- Emeryci, którzy zostali zatrudnieni ponownie w tym samym zakładzie pracy, lecz którym pracodawca – korzystając z ustawy – zmniejszył wynagrodzenie i czas pracy pozostawiając taki sam zakres obowiązków, powinni otrzymać wyrównanie , tj. różnicę wynagrodzenia za ten okres pracy.  Obowiązek rozliczenia i wypłaty spoczywałby  na pracodawcy, który o zwrot poniesionych kosztów wystąpi do Skarbu Państwa;
- Emeryci, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy nie podjęli innego zatrudnienia,  otrzymają rekompensatę w wysokości trzymiesięcznego ostatniego wynagrodzenia. Obowiązek rozliczenia i wypłaty spoczywałby na pracodawcy, który o zwrot poniesionych kosztów wystąpi również do Skarbu Państwa.
            Każdy poszkodowany o swoje roszczenia wystąpiłby  indywidualnie składając wniosek do Skarbu Państwa i miałby do tego prawo w przeciągu 6-ciu miesięcy od daty opublikowania i obowiązywania uchwalonej. ustawy.
            W moim przekonaniu ta propozycja umożliwiałaby naprawienie szkód materialnych jakie ponieśli emeryci przez niezgodne z obowiązującym prawem działanie Państwa Polskiego.
     Z poważaniem 

8 komentarzy:

 1. 27 kwietnia bedzie posiedzenie:
  Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
  godz. 15.00, sala obrad plenarnych Senatu
  Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 122).

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie dołączono na razie opinii do tego projektu, ale znana jest blogowiczom wcześniejsza opinia MRPiPS z 11 marca 2016 r. na temat petycji P9-01/16.

  http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2016/kpcpp/materialy/opinia-113-p9-01-16.pdf

  OdpowiedzUsuń
 3. Do reprezentowania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dalszych pracach nad projektem ustawy z senackiego druku nr 122 upoważniony został senator Zbigniew Cichoń.

  OdpowiedzUsuń
 4. W dniu dzisiejszym nie była rozpatrywana sprawa zmiany ustawy o kosztach sądowych od spraw cywilnych. Myślę, że wstrzymano prace z powodu przesłania propozycji do rozwiązania naszego problemu. Można je znaleźć na stronie senatu w zakładce "konsultacje społeczne". Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę przesyłać na stronę senatu zaznaczając, że do P 9-01/16 ale trzeba też wysłać pocztą tradycyjną z podpisem.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 5. Drodzy emeryci, przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł - otóż Ci, którzy nie złożyli pozwu do sądu o odszkodowanie z powodów wiadomych (finanse)i marnej szansy wygrania niech wysyłają do senatu swoje nazwiska i miejscowości Z zaznaczeniem do P9-91/16 im będzie więcej poszkodowanych tym większe szansę pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szkoda, że ta akcja jest taka spóźniona i zaczyna się już po zakończeniu prac komisji senackiej nad pani petycją. Szkoda też, że zainteresowani nie wzięli udziału w posiedzeniach komisji. Oczywiście wie już pani o tym, że kasacja Skarbu Państwa będzie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy na posiedzeniu w dniu 2 czerwca?

   Usuń
 6. Widzę, że coś się ruszyło ale proszę o więcej pism - na stronie senatu - konsultacje społeczne - pojawiły się 2 nowe pisma, tak trzymać ale powinno być ich więcej, bo chyba jest dużo poszkodowanych emerytów. Trzeba działać wspólnie to może wygramy.

  OdpowiedzUsuń
 7. Jedno z nich jest moim pismem(ale co znaczą dwa pisma )
  gdzie są pozostali piszcie bo inaczej nie mamy żadnych szans wystarczy jak wyżej Nr petycji z adnotacją że popieracie roszczenia i swoje nazwisko. ODWAGI

  OdpowiedzUsuń