26 kwietnia 2016

Petycja kobiet 53 - PILNE!

Kochani
                     Jak już wiecie, pismo emerytki urodzonej w 1953 roku w sprawie zmiany niekorzystnych przepisów emerytalnych zostało przesłane jako petycja z  Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (post z dnia 31 marca 2016 r.). Petycja nr 25  (TU)  dotyczy wyłącznie zmiany lub usunięcia z ustawy o emeryturach i rentach z FUS art. 25 ust. 1b. Petycja w tej sprawie była już złożona do Senatu (P8-05/14) i właściwie została załatwiona negatywnie, senatorowie postanowili nie zajmować się nią.

            Tak więc, Kochani, mamy problem. Czy urzędnicy z MRPiPS rozpatrzą petycję nr 25 pozytywnie?
            Jak wynika ze wszystkich dotychczasowych informacji, odpowiedzi na pisma emerytów, odpowiedzi na interpelacje poselskie, ministrowie zarówno poprzedniego jak i obecnego rządu wydają decyzje odmowne w sprawie możliwości korzystnego przeliczenia emerytury wcześniejszej na powszechną – ponowne ustalenie wysokości emerytury.
            
           Jakiego zatem możemy spodziewać się postanowienia w sprawie petycji, która wpłynęła do MRPiPS? Czy minister Zieleniecki, wspólnie z Panem Buciorem zmienią zdanie, przyznają nam rację i zaproponują zmianę obowiązujących przepisów?
Czy petycja będzie w ogóle rozpatrywana? Czy ministrowie nie powołają się tutaj na fakt, iż sprawa usunięcia lub zmiany art. 25 ust. 1b w ustawie emerytalnej była już przedmiotem dyskusji w Senacie i postanowiono nie nadawać jej dalszego biegu?

Czy ktoś widzi rozwiązanie w tej sprawie?

                 Ja widzę wyjście z tej sytuacji. Otóż, najszybciej, jak się da, złóżmy petycje (wielokrotne?) do Sejmu RP w sprawie umożliwienia obliczenia emerytury powszechnej kobietom z rocznika 53 i innym skrzywdzonym ustawą emerytalną z 12 maja 2012 r. na takich samych zasadach, jak mogli to zrobić emeryci pobierający wcześniejsze emerytury z roczników starszych. I tego rodzaju zapis powinien znaleźć się w petycji. Chodzi o możliwość przeliczenia emerytury wyliczonej wg starych zasad (art. 46) na emeryturę przyznawaną na podstawie art. 26 ustawy (kapitał podzielony przez dalsze trwanie życia).

            I tutaj króciutko wyjaśnię, na czym polega obliczenie emerytury według starych zasad, które bardzo często są korzystniejsze od przeliczenia emerytury stażowej na kapitałową bez odliczeń.

Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r, uprawnionym do świadczenia w powszechnym wieku emerytalnym , ZUS obliczał na nowo jego wysokość, uwzględniając:
-  bieżącą wysokość składek (włącznie z podwyżkami),
-  aktualną wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego,
-  średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku przejścia na świadczenie

Dla urodzonych przed 1949 rokiem zasady obliczania emerytury powszechnej były korzystniejsze.   O taki sposób obliczania emerytury dla urodzonych w latach 1949 - 1952 trzeba było wystąpić do sądu i walczyć.
     Jeśli po przyznaniu emerytury wcześniejszej emeryt podlegał ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 30 miesięcy, to część socjalna nowej emerytury ustalana jest od kwoty bazowej obowiązującej w dacie przyznania tej nowej emerytury. Część socjalna emerytury stanowi 24% kwoty bazowej. Pozostałą część emerytury, która uzależniona jest od podstawy wymiaru emerytury i przebytych okresów składkowych i nieskładkowych ustala się od dotychczasowej kwoty bazowej, która następnie podlega waloryzacji.

          Przypominam, sprawa dotyczy głównie kobiet z rocznika 1953, ale też nauczycieli, górników, hutników, kolejarzy, czyli wszystkich tych, którzy maja emerytury przyznane na podstawie art.46, 50, 50a, 50e, 184 Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Czy mają Państwo inne propozycje? Czasu mamy bardzo mało, trzeba działać szybko. Bardzo proszę wszystkich zainteresowanych o opinię.29 komentarzy:

 1. Jak ministerstwo podchodzi do sprawy kobiet z 53 roku widać w odp. na inetrpelacje poselska nr 1363 posel Szydełko
  Interpelacja nr 1363
  w sprawie emerytur kobiet urodzonych w 1953 r.
  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1363
  oraz w odpowiedzi na interpelację nr 1313 poseł Kołodziej
  Interpelacja nr 1313
  w sprawie wadliwości procedury naliczania należnych świadczeń emerytalnych przysługujących osobom pobierającym wcześniejsze emerytur
  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1313&view=null

  OdpowiedzUsuń
 2. Mery Jestem za zlozeniem Petycji.Najlepiej jak by ktos tym pokierowal, ktos kto ma wiedze na ten temat.

  OdpowiedzUsuń
 3. Petycję można wysłać, ale czy jest gwarancja, że obecna większość parlamentarna będzie teraz chciała pochylić się nad racjami emerytek? W poprzedniej kadencji łatwo było obiecywać, że sprawa zostanie pozytywnie załatwiona po dojściu PiS do władzy. Teraz przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poseł Beata Mazurek już nie wypowiada się w takim entuzjastycznym i życzliwym tonie. Dotychczas nie odpowiedziała na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do niej 4 lutego 2016 roku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie mamy żadnych gwarancji, że petycja będzie rozpatrzona. Ale spróbować trzeba, najgorsze jest nicnierobienie

   Usuń
 4. Panie z rocznik 53 wysyłajmy ponownie petycje koniecznie, im nas będzie więcej tym lepiej.
  Zastanawiam się tylko gdzie ją wysłać? do Sejmu? a może jeszcze do jakiś posłów? a może jeszcze raz do Prezydenta?
  W 2013 r. taką petycję wysłałam do Komorowskiego i do Kancelarii Senatu.
  Zachęcam do dyskusji.
  Irena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myslę, ze nie ma co dyskutować, trzeba działać, popieram akcję złożenia petycji do Sejmu bo to on będzie się zajmował ustawą o obniżeniu wieku i w niej powinno się znaleźć unicestwienie art. 25 ust. 1b. Proszę o zamieszczenie tekstu Petycji na blogu i wysyłajmy , to nasza ostatnia szansa.

   Usuń
  2. Do Ireny. Na początek trzeba wysłać petycje tylko do Sejmu. Jeśli je przyjmą, wtedy rozpoczniemy akcję agitacyjno-zapoznaczą do posłów. Czy dobrze myślę? Podpowiedzcie. Do Prezydenta i do ministerstwa nie ma po co wysyłać. Prezydent prześle dalej do ministerstwa, a stąd odpowiedź raczej będzie wg schematu dotychczasowego

   Usuń
  3. Do Anonima z 9:50. Nie poruszamy w petycji art. 25 ust. 1b. Jego unicestwienie znajdzie się w treści: przywrócenie zasad dla kobiet 53 i pozostałych, takich, jakie miały panie z np. rocznika 52

   Usuń
 5. Dziewczyny (głównie), pomóżcie napisać tę petycję. Na pewno w ogromnej mierze można się wzorować na petycji P8-05/14. My potrzebujemy zastosowania zasad obliczania emerytury wg ustawy z 17 grudnia 1998 (jeśli dobrze pamiętam art. 24-26) dla osób wymienionych w powyższym poście bez zakreślenia granicy 2013 r.
  Tak się mi teraz składa, że przez najbliższe 10 dni czeka mnie całodzienna praca. A czas nagli i to bardzo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po wysłaniu petycji do Senatu sporo osób miało pretensje, że zostały wprowadzone w błąd, bo inaczej rozumiały przywrócenie starych zasad dla rocznika 1953. Dlatego pytam, czego właściwie ma dotyczyć ta petycja?

   Usuń
  2. Ta nowa petycja ma szerszy zasięg, zawiera się w niej możliwość obliczenia emerytury wg starych zasad (przeczytaj w poście) i nie stosowania wobec nas, wymienionych w poście, art. 25 ust. 1b. Chcemy takich zasad obliczania emerytury, jakie przysługiwały rocznikom starszym niż 1953

   Usuń
  3. Panie z 52 r. i starsze mogły mieć emeryturę stażową z częścią socjalną od nowej kwoty bazowej albo kapitałową bez odliczeń wcześniej pobranych świadczeń (do wyboru, która wyższa)

   Usuń
  4. Przy wyborze emerytury kapitałowej (jeśli tak wybrały), znikał problem przeliczenia urlopów wychowawczych po 1,3 %.

   Usuń
  5. Do Jolka K z 16:30
   Emerytura stażowa z częścią socjalną od nowej kwoty bazowej jest dostępna tylko dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 i to po przepracowaniu co najmniej 30 miesięcy po wcześniejszej emeryturze (art. 53 ust. 4). Ta opcja nie była dostępna także przed 1 stycznia 2013 dla roczników kobiet 1949-1952.

   Usuń
  6. Liczne wyroki Sądów są korzystne dla emerytów urodzonych po 1 stycznia 1949r.Nie masz racji.

   Usuń
  7. Poprawiłam tekst w poście. Niestety. A tak pięknie to brzmiało

   Usuń
  8. Do Jolki K z 18:02
   Czyli jednak petycja miałaby dotyczyć tylko art. 25 ust. 1b, skoro pozostałe przepisy są takie same dla wszystkich urodzonych po 31 grudnia 1948? Bardzo proszę o jednoznaczną informację.

   Usuń
  9. Problem m.in. kobiet urodzonych w 1953 roku leży w braku możliwości przeliczenia emerytury wyliczonej wg starych zasad (art. 46) na emeryturę przyznawaną na podstawie art. 26 ustawy (kapitał podzielony przez dalsze trwanie życia)
   Art. 26. 1. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183.

   Usuń
  10. Do Jolka K. z 21:23
   Nie rozumiem tego wyjaśnienia.
   Emerytura kapitałowa nie jest przeliczana z emerytury "starej". To jest całkiem nowe świadczenie, przyznawane na innych zasadach, związane z osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Nie ma żadnych ustawowych przeszkód, aby wcześniejsze emerytki rocznik np. 1953 miały ustalane to świadczenie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Tyle tylko, że jest ono pomniejszane o wcześniej pobrane świadczenia. Jeśli jest niższe od dotychczasowej emerytury to jest zawieszane i wypłacana jest nadal wcześniejsza emerytura jako świadczenie wyższe. Tak więc jednak problem sprowadza się do art. 25 ust. 1b.

   Usuń
 6. Na stronie Senatu są dostępne materiały w sprawie petycji P8-05/14
  http://www.senat.gov.pl/petycje/petycje-w-pracach-komisji-praw-czlowieka-praworzadnosci-i-petyc/petycje-w-pracach-8/

  oraz sama petycja P8-05/14
  http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2014/kpcpp/petycje/p80514.pdf

  OdpowiedzUsuń
 7. Przekazuję również i tutaj informację od Pani Ewy w sprawie petycji P9-01/16 (rezygnacja z etatu, wybór emerytury)

  http://www.senat.gov.pl/prace/senat/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,16.html

  "Ewa Rawicka27 kwietnia 2016 16:38
  W dniu dzisiejszym nie była rozpatrywana sprawa zmiany ustawy o kosztach sądowych od spraw cywilnych. Myślę, że wstrzymano prace z powodu przesłania propozycji do rozwiązania naszego problemu. Można je znaleźć na stronie senatu w zakładce "konsultacje społeczne". Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę przesyłać na stronę senatu zaznaczając, że do P 9-01/16 ale trzeba też wysłać pocztą tradycyjną z podpisem.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o zamieszczenie tekstu Petycji na blogu dla Pań z rocznika 53, którą można wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać listem poleconym do Sejmu.
  Tekst takiej czytelnej petycji był umieszczony na blogu w 2013 r, którą wysyłałyśmy do Senatu.
  Jeszcze raz proszę o jednolity tekst petycji dla wszystkich Pań 53.
  Pozdrawiam
  Irena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. popieram propozycję możee ktoś przedstawi konkretny tekst petycji dla kobiet 53. Jolanta

   Usuń
 9. Witam , ja również bardzo czekam na tekst , wyślę wszędzie i cały czas wysyłam . Jestem również rocznik 1953 . Bardzo czekam , nawet na maila wanjan5@wp.pl .
  Proszę , może ktoś pomoże , bo my jeste gorszej sytuacji niż roczniki wcześniejsze , które nie zdążyły bądź nie wiedziały ,żeby złożyć wniosek do ZUS .

  OdpowiedzUsuń
 10. A co rocznikiem 1954

  OdpowiedzUsuń
 11. Pisałam jakiś czas temu o problemie zabieranych nam przez państwo składek pobieranych na rentę. Dlaczego po przejściu na emeryturę (nie korzystając nigdy z renty), nie dolicza się tych składek do emerytury? Przecież to są nasze pieniądze i zabiera się je nam w majestacie "prawa". Może jestem w błędzie? Dorota

  OdpowiedzUsuń
 12. chcę wyjaśnić sprawę dotyczącą emerytury kapitałowej rocznik 1952, w grudniu 2012 złożyłam wniosek o naliczenie kapitałowej,naliczono -była wyższa od pobieranej o 50 zł, wypłata wstrzymana do rozwiązania stosunku pracy.Umowę rozwiązałam w o4.2013r, potrącono pobrane emerytury za 2013r i okazało się, że jest niższa od pobieranej stażowej.Myślę że ktoś jest w błędzie piszą ,że nie dotyczy rocznika 52.

  OdpowiedzUsuń
 13. przeliczenie emerytury wcześniejszej na powszechna nie dotyczy przecież tylko rocznika 1953 a także 1954 i 1955 ,proszę o komentarz.

  OdpowiedzUsuń
 14. emeryturę wczesniejszą pobierano od 2010 po osiagnięnciu obowiazujacego w 2016 wieku przeliczona emerytura tzw powszechna jest niższa niż pobierana dotychczas ale zus łaskawie zgodził się wypłacać wyższe pobierane wcześniej,co to jest dzień dobroci dla zwierząt. pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń