28 kwietnia 2016

Rezygnacja z etatu na rzecz emerytury - Petycja P9-01/16

Kochani
               Sprawę petycji kobiet 53 omawiamy w poprzednim poście. 

             A teraz wracamy do sprawy odszkodowania za za rezygnację z etatu na rzecz emerytury, czyli petycji P9-01/16.  O tej petycji piszę także we wcześniejszych postach. Sprawa jest bardzo pilna. 

     27 kwietnia 2016 r. miała odbyć się dyskusja senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad sprawą zwrotu kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Chodzi o koszty sądowe, jakie ponieśliby emeryci w sprawach o odszkodowanie.
Na posiedzeniu Komisji w dniu wczorajszym nie poruszano jednak tej sprawy, prawdopodobnie na skutek dużej ilości otrzymanych od emerytów protestów.

       Poniżej zamieszczam nową propozycję pisma do Komisji senackiej autorstwa Pani Ewy. Jeśli do tej pory ktokolwiek zainteresowany odszkodowaniem jeszcze nie wysłał protestu do Senatu, proszę koniecznie to zrobić. Ilość wniesionych protestów ma ogromne znaczenie dla korzystnego dla emerytów rozwiązania tej sprawy.

Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę przesyłać na stronę senatu zaznaczając, że do P 9-01/16 ale trzeba też wysłać pocztą tradycyjną z podpisem.


                  Drodzy Emeryci,  Pani Ewa ma jeszcze jeden pomysł, chyba bardzo dobry. Otóż Ci, którzy nie złożyli pozwu do sądu o odszkodowanie z powodów finansowych i marnej szansy wygrania sprawy, niech wysyłają do Senatu pisma króciutko opisując swoją sytuację, podając swoje nazwiska i adresy zamieszkania. W piśmie trzeba koniecznie zaznaczyć, że dotyczy to petycji P9-01/16. Im więcej będzie poszkodowanych, tym większe szanse na pozytywne załatwienie sprawy o odszkodowanie.


Sprawę Petycji P9-01/16 można obserwować na stronie  Senatu                                                                                                     Miejscowość, data
Imię i nazwisko
Adres
e-mail
Senacka Komisja Praw Człowieka,
 Praworządności i Petycji
ul. Wiejska 6
00 – 902 Warszawa

Dotyczy: petycji P9-01/16

            W nawiązaniu do petycji nr P9-01/16 z dnia 29.10.2015r. oraz propozycji ustawowego rozwiązania omawianego problemu, którą przesłałam w dniu 24.04.2016r.  pocztą e-mail i doręczyłam Panu Senatorowi Zdzisławowi Cichoniowi, przedkładam następną propozycję w tej sprawie. 
            Proponuję objęcie ustawą emerytów, którzy na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16.12.2010r. w związku z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS utracili z winy ustawodawcy prawa nabyte i byli zobowiązani do rozwiązania stosunku pracy z dniem 30.09.2011r. / oczywiście nie dotyczy to osób, które w następnym dniu po rozwiązaniu stosunku pracy zostali zatrudnieni ponownie na takich samych warunkach/.
            Od dnia 1.10.2011r. do dnia ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w tej sprawie czyli do dnia 22.11.2012r. Za ten okres zostałaby wypłacona rekompensata przez Skarb Państwa za pośrednictwem ZUS w wysokości miesięcznej indywidualnej emerytury za ten okres. Rekompensata byłaby wypłacana po złożeniu indywidualnego wniosku przez zainteresowanych w terminie 6-miesiecy od dnia ogłoszenia ustawy.
            Pragnę zaznaczyć, że chodzi o taki sam okres jak dla grupy emerytów, którzy zawiesili emerytury, a którym przywrócono je ustawą z dnia 13.12.2013r. , tj. od 1.10.2011r. do 22.11.2012r.  Zwracam jeszcze uwagę na fakt, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22.11.2012r. uznał wprowadzenie ustawy z dnia 16.12.2010r. za niekonstytucyjną dla wszystkich emerytów, niezależnie od decyzji jaką podjęli.
Dla potwierdzenia mojej tezy, że nie ma sensu dochodzenie w sądzie strat materialnych poniesionych z winy wadliwego prawa, przedstawiam wykaz spraw przegranych przez emerytów oraz tylko 1 sprawy wygranej /według mojej wiedzy/.
Sygn. akt. I C 204/13  z dnia 21.01.2014r, Sąd Okręgowy w Lublinie
Sygn. akt. I C 1040/13  z dnia 12.02.2014r., Sąd Rejonowy Warszawa- Śródmieście    
Sygn. akt. I C 540/13  z dnia 24.03.2014r., Sąd Rejonowy Warszawa – Śródmieście
Sygn. akt. I C 626/14  z dnia 15.05.2014r., Sąd Rejonowy Warszawa – Śródmieście
Sygn. akt.VI C 857/13  z dnia 3.06.2014r., Sąd Rejonowy Warszawa - Śródmieście
Sygn. akt I ACa 642/14 z dnia 7.11.2014r., Sąd Apelacyjny w Warszawie
Jedna sprawa jest wygrana - Sygn. akt I C 57/14 z dnia  31.10.2014r., Sąd Rejonowy w Warszawie, po czym Skarb Państwa wniósł apelację ale sprawa została wygrana przez emerytkę z Łańcuta w grudniu 2016r.
Sygn. akt I ACa/735/14 z dnia 23.01.2015r., Sąd Apelacyjny w Warszawie /sprawa   jeszcze w toku ponieważ Skarb Państwa złożył skargę kasacyjną/.


Z poważaniem3 komentarze:

  1. proszę emerutów aby wspólnie pisac o waloryzację w 2017r. ponoć ma być też bardzo niska czy warto było pracować 45 lat a inni popracowali parę lat i dostaja dodatek do emerytury tak jak było w tym roku. Korzystniejsze by było kwotowo dla wszystkich tak jak parę lat temu.

    OdpowiedzUsuń
  2. Koniec nadziei osób, które w 2011 r. wybrały emeryturę, na ustawowe uregulowanie zwolnienia z kosztów sądowych, dotyczące ich postępowań w sądach cywilnych przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie.
    Na posiedzenniu Senatu w dniu 7 lipca senatorowie PiS odrzucili w głosowaniu projekt ustawy.

    OdpowiedzUsuń