6 kwietnia 2012

Na temat odwołania słów kilka.


 Drodzy Państwo poniżej zamieszczam kilka informacji ma temat odwołania od decyzji ZUS na podstawie wyroku TK K 5/11.
Jeśli już zdecydują się Państwo odwoływać na podstawie wyroku TK K 5/11 to czy będzie to  skarga o wznowienie postępowania czy też odwołanie od decyzji ZUS?
Bardzo proszę o wypowiedź "MĄDRE GŁOWY"


W dniu 28 lutego 2012 roku Trybunał Konstytucyjny wydał bardzo interesujący wyrok TK  (sygn. K5/11). Na temat uznał, iż niekonstytucyjny jest przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przewidywał nieograniczone prawo ZUS do kwestionowania i zmiany wydanych uprzednio decyzji emerytalnych lub rentowych.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest kluczowe dla rzeszy polskich emerytów. Wynika z niego, że raz przyznana emerytura jest na zawsze, a ZUS nie może cofnąć świadczenia.

To bardzo ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dla ponad 7 milionów emerytów i rencistów. Nie muszą już się obawiać, że ZUS wstrzyma im wypłatę pieniędzy, jeśli inaczej oceni te same dowody, na podstawie których wcześniej przyznał świadczenie. Co więcej, osoby, którym ZUS zablokował już świadczenie, po wyroku trybunału będą mogły złożyć wniosek o jego wypłatę. ZUS powinien uwzględnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wydając ponownie decyzję.

Trybunał Konstytucyjny ocenił, iż wcześniej istniejąca regulacja narusza zasadę zaufania obywatela do państwa i jest niezgodna z Konstytucją. Wzruszalność prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych powinna być sytuacją wyjątkową, a przepisy powinny bardzo precyzyjnie regulować, kiedy można uchylić „starą” decyzję. TK trafnie wskazał, że muszą się przy tym pojawić nowe okoliczności podważające uprzednio zebrane dowody.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który pozwala Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w nieograniczonym zakresie weryfikować prawomocne decyzje emerytalne i rentowe, w dowolnym czasie inaczej oceniać dokumenty, na podstawie których wcześniej przyznał prawo do świadczenia lub ustalił jego wysokość.
 Krótko mówiąc, ZUS nie możne za każdym razem inaczej oceniać tych samych dokumentów. Tak do tej pory było.

Osoby, którym w wyniku weryfikacji ZUS wydał decyzję o braku prawa do świadczenia lub o ustaleniu go w niższej wysokości, mogą odzyskać utracone uprawnienia. Osoby, którym ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia, będą mogły walczyć o jego ponowne przyznanie.

Aby jednak tak się stało, muszą w określonym terminie wystąpić o wznowienie postępowania w tej sprawie.

Przedmiotowy wyrok wszedł w życie z dniem 8 marca 2012 r., termin na złożenie stosownej skargi powinien więc upłynąć 8 kwietnia br. Z uwagi jednak na fakt, iż termin ten przypada na niedzielę, a następnym dniem jest Poniedziałek Wielkanocny (9 kwietnia 2012 r.), w świetle art. 57 § 4 K.p.a. ostatecznym terminem na złożenie skargi jest 10 kwietnia 2012 r./ liczy się data stempla pocztowego/.

Zasady i termin ubiegania się o wznowienie postępowania jest zróżnicowany w zależności od tego, czy świadczeniobiorca odwołał się od wydanej w tej sprawie decyzji organu rentowego.

W przypadku, gdy decyzja organu rentowego nie była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, a od jej doręczenia nie minęło 5 lat, zainteresowany może wnieść do organu rentowego skargę o wznowienie postępowania, w oparciu o art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.). Możliwe to jest jednak tylko w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Jeżeli natomiast decyzja organu rentowego była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, które zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku, mogą oni żądać wznowienia postępowania administracyjnego, adresując skargę o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji. Jest to możliwe w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku TK, a więc do 8 czerwca 2012 r. Kwestię tę reguluje art. 4011, 405 i 407 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 ze zm.).

Jeśli uważasz, że decyzja ZUS-u w sprawie emerytury jest niesłuszna, odwołaj się!
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS-u, odwołanie składasz w sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS-u, który wydał niekorzystną dla ciebie decyzję.
Odwołanie powinieneś wnieść na piśmie, masz jednak prawo złożyć je także ustnie do protokołu sporządzonego w oddziale ZUS-u, który wydał decyzję.
Odwołanie możesz również wnieść bezpośrednio do sądu ale pamiętaj, że wydłuży to czas załatwienia twojej sprawy, bo sąd i tak musi przekazać twoje odwołanie oraz akta sprawy do właściwego oddziału ZUS-u do zaopiniowania.
Poza tym, jeśli przegrasz, możesz zapłacić koszty sądowe. Jeśli natomiast zrobisz to za pośrednictwem ZUS, nie wnosisz żadnych opłat.

W odwołaniu od decyzji ZUS-u powinieneś:
- podać nazwę sądu, w którym je składasz;
- podać informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie zaskarżonej decyzji ZUS-u, a więc datę wydanej decyzji, wskazać organ, który ją wydał, oraz numer decyzji;
- podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
- określić i zwięźle uzasadnić zarzuty - wystarczy, że wyrazisz swoje niezadowolenie z treści decyzji (zarzut merytorycznej wadliwości decyzji);
- sformułować wnioski, czyli - w zależności od okoliczności - zażądać zmiany, uchylenia w całości lub w części decyzji;
- przedstawić dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, np. nowe wyniki badań lekarskich, zaświadczenia lekarskie;
- określić żądania dotyczące sposobu rozwiązania sprawy.

9 komentarzy:

 1. Jezeli dobrze rozumiem postapilismy dobrze ,odwolujemy sie do zusu ,bezplatnie nas pouczy ,nie liczmy na prawnikow to kasa

  OdpowiedzUsuń
 2. Może mi ktoś odpisze,czy ten wyrok TK dotyczy również nas zawieszonych emerytów,którzy nie zwolnili się z pracy do końca września 2011.A jeśli tak,to po przegranej sprawie w sądzie i w oczekiwaniu na sprawę w sądzie apelacyjnym gdzie należy się odwołać,do ZUS,sądu I instancji,czy apelacyjnego? Daniela.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten wyrok nas nie dotyczy. Albo inaczej. Dotyczy nas w logice rozumowania Trybunału (obrona praw nabytych, prawo znaczy prawo...). W takiej linii rozumowania, która jest dla nas pocieszająca. Mam nadzieję, że tą samą drogą, tą samą logiką rozumienia wykaże się Trybunał w naszej sprawie i nie będzie się powoływał na rozumowanie sprzed lat, jak to nam usiłowała wmówić tzw. rzecznik praw obywatelskich w 8. stronicowym bełkocie, a teraz minister pracy. Tli się we mnie taka nadzieja :) Miłych Świąt!

  OdpowiedzUsuń
 4. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedz.Pozdrawiam i życzę dobrego wypoczynku.Daniela.

  OdpowiedzUsuń
 5. A ja właśnie 6 kwietnia br wysłałam priorytetem do ZUSu odwołanie w takiej formie jaka była podana w przesłanym emailu i co? Czy tzn że źle zrobiłam??? Można już obłędu dostać kiedy to się skończy?? Pozdrawiam wszystkich świątecznie.

  OdpowiedzUsuń
 6. ja również wzsłałam odwołanie takie jak emailu ,zobaczymy ,poczekamz na odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
 7. Ani dobrze ani źle. Bo w naszej sprawie ZUS zawiesza nam emetytury w oparciu o obligującą go ustawę. Nie tworzy sam jakiegoś swojego prawa, tak jak w przypadku omawianym w wyroku z 28 marca br. Poprzez wysłane listy będzie tylko dowiadywać się, że coś się dzieje, że jest jakaś sprawa i może będzie musiał znowu reagować na inną, mam nadzieję, dobrą ustawę. Ale to po korzystnym dla nas wyroku Trybunału.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chodzi o wyrok TK z 28 lutego br. oczywiście.

   Usuń
 8. Przepraszam, ale namawianie Koleżanek i kolegów,aby się ponownie odwoływali w oparciu o ten wyrok TK uważam za robienie ludziom wody z mózgu. Ten wyrok z zawieszeniem
  naszych emerutur nie ma nic wspólnego, ogólnie dotyczy
  pozornie tej samej kwestii, ale tak naprawdę uchyla tylko
  jeden konkretny przepis z ustawy o emeryturach i rentach
  z FUS, artykuł z nami kompletnie nie związany.
  pozdrawiam Krzysztof

  OdpowiedzUsuń