9 października 2013

ZUS odda zawieszone świadczenia. Emeryci odzyskają blisko miliard złotych

  Gazeta Podatnika

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić, wraz z odsetkami, zaległe świadczenia osobom, którym w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy zawieszono (od 1 października 2011 r.) prawo do emerytury – wynika z senackiego projektu ustawy, która dostosuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2012 r. Projekt został już przekazany do Sejmu.Projekt dostosuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12), w którym stwierdzono, że świadczenia emerytów – zawieszone od dnia 1 października 2011 r. (w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy) – powinny zostać zwrócone świadczeniobiorcom. Trybunał uznał wtedy, iż regulacje, na podstawie których zawieszano prawo do świadczeń, są sprzeczne z ustawą zasadniczą.
„Choć część emerytów już obecnie dochodzi prawa do zawieszonych świadczeń przed sądem lub przed organami ZUS, w szczególności po korzystnym dla nich wyroku TK, postępowania te nie zawsze są skuteczne. Z informacji przedstawionych przez ZUS wynika, że Zakład nie wypłaca świadczeń sprzed dnia złożenia wniosku o odwieszenie wypłacania świadczeń, ani odsetek” – tłumaczą projektodawcy.
W projekcie przewidziano, iż poszkodowani emeryci będą mogli składać wnioski o wypłatę świadczenia i odsetek – za cały okres, kiedy były zawieszone na podstawie niekonstytucyjnych przepisów.
W przygotowanej przez senatorów noweli zawarto zapis, zgodnie z którym „emeryt, który przed dniem 1 stycznia 2011 r. nabył prawo do emerytury i zrealizował je w okresie od dnia 8 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i które zostało zawieszone z dniem 1 października 2011 r. na podstawie art. 28 w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), może do dnia 31 grudnia 2014 r. złożyć wniosek o wypłatę świadczeń za okres, w czasie którego prawo do emerytury było zawieszone”.
Osoby, które już odzyskały zawieszone świadczenia lub ich część na podstawie obecnych przepisów (z uwzględnieniem wyroku TK), nie będą mogły dochodzić świadczeń na podstawie senackiej nowelizacji.
Z szacunków przedstawionych przez ZUS wynika, że emeryci otrzymają w sumie 971,1 mln zł zaległych świadczeń.
Wprowadzenie zmian przewiduje senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 7 października 2013 r.
Nowelizacja ma wejść w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

141 komentarzy:

 1. Nie rozumiem tego zdania, czy jak mnie wypłacili od 21 listopada 2012 roku ,to mnie nie będą wyrównywać już.
  Osoby, które już odzyskały zawieszone świadczenia lub ich część na podstawie obecnych przepisów (z uwzględnieniem wyroku TK), nie będą mogły dochodzić świadczeń na podstawie senackiej nowelizacji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytom, o których mowa w ust. 1, emerytury za okres w czasie, którego prawo do emerytury było zawieszone,
   z pominięciem tych świadczeń,
   które wypłacono na podstawie dotychczasowych przepisów.

   Usuń
  2. A odsetki osobom, które w sadach juz wygrały i zus wypłacił.

   Usuń
  3. otrzymają,po wejściu ustawy,nic straconego

   Usuń
 2. Czy ktos może wie kiedy ten projekt trafi do sejmu i kiedy rząd sie ruszy ze swoim projektem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Projekt senacki jest teraz sprawdzany pod względem formalnym w Biurze Legislacji Sejmu. Jeśli wyjdzie "obronną reką" to zostanie mu nadany numer jako DRUKOWI SEJMOWEMU i będzie można śledzić jego dalsze losy w Sejmie.

   Natomiast projekt rządowy powinien wkrótce trafić pod obrady Rady Ministrów i skierowany do Sejmu.

   Trzeba teraz śledzić na bieżąco informacje o porządku obrad najbliższych posiedzeń rady Ministrów. Na razie ciągle nie opublikowano informacji o kolejnych posiedzeniach. 8 października (pomimo zapowiedzi) najwyraźniej projekt nie stanął na Radzie Ministrów - nie było go w porządku obrad, a nie sądzę, żeby miał być omawiany w punkcie "Sprawy bieżące".

   Podaję link do informacji o porządku obrad Rady Ministrów:

   http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/porzadek-obrad-rady-min/2013/2126,Porzadek-obrad-Rady-Ministrow-rok-2013.html

   Usuń
  2. Zainteresowani mogą się zapoznać z przebiegiem procesu legislacyjnego korzystając poniższych linków „edukacyjnych” Sejmu oraz Senatu. Proszę zwrócić szczególną uwagę na procedowanie projektów „pilnych”, gdyż taki status prawdopodobnie uzyska rządowy projekt ustawy.

   http://edukacja.sejm.gov.pl/sejm-i-poslowie/proces-ustawodawczy/opisowo.html

   http://www.senat.edu.pl/senat/proces-legislacyjny/

   Usuń
  3. Dziękuje bardzo

   Usuń
 3. ZUS wznowił mi wypłatę od 21 listopada 2012r ale tylko bieżacą natomiast tą zawieszoną od pażdziernika 2011r nie Czy w zwiazku z tym nadmieniam ze nie składałam pozwu do sądu ZUS powinien wypłacic zaległe za ten okres z odsetkami.Prosze o odpowiedż.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Człowieku !
   Przeczytaj projekt ustawy, to nie boli.

   Usuń
  2. Jeżeli wejdzie w życie ustawa, to TAK!!!

   Usuń
 4. A ja mam pytanie odnośnie dziedziczenia - czy ktoś może wie, jak się odnoszą sądy (lub jakie są zapisy w projekcie ustawy) wobec spadkobierców osób, którym należne były emerytury, ale nie dożyli ich zwrotu? Wniosek o odwieszenie wypłaty i o zwrot został złożony za życia, wypłata owznowiona ale zwrotu się nie doczekaliśmy. Sprawa jest obecnie w sądzie. Zaznaczam, że przy przejściu na wcześniejszą emeryturę każdy musiał zrzec się składek, które posiadał już nagromadzone w OFE, a które to składki (w odróżnieniu do składek zus-owskich) były dziedziczne. Będę wdzięczny za odpowiedz.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pierwsza rada: przeczytaj uważnie rządowy projekt ustawy. :)

   Ale wyjaśniam: Art. 9 pkt. 1 tego projektu ustawy przewiduje, że w kwestiach nieuregulowanych ustawą stosuje się wymienione w tym punkcie przepisy.
   Jednym z tych przepisów jest art. 136 ustawy o FUS, który reguluje sprawy dziedziczenia:

   Art. 136.
   1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – mał-żonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.
   2. Osoby wymienione w ust. 1 mają prawo do udziału w dalszym prowadzeniu po-stępowania o świadczenia, nieukończonego wskutek śmierci osoby, która o te świadczenia wystąpiła.
   3. Roszczenia o wypłatę świadczeń, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.

   Usuń
 5. a co będzie z osobami, które wygrały sprawę w SO a ZUS od tego wyroku złożył apelację do SA i czekam od miesiaca lutego br., na wyznaczenie terminu rozprawy,jestem z tych tzw. "po"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Emeryci !
   Czytajcie, a nie tylko pytajcie.

   Usuń
  2. Popieram. Takie pytanie pojawiło się już bardzo wiele razy i odpowiadano na nie wiele razy. Pytający szanujcie czas innych i miejsce na blogu.

   Usuń
  3. w jakim terminie po wygranej w SO otrzymałeś zawiadomienie o złożonej apelacji przez ZUS

   Usuń
  4. wyrok - pozytywny koniec kwietnia 2013, zawiadomienie z SO o złożonej apelacji - po 3 tygodniach, zawiadomienie o rozprawie apelacyjnej - połowa września, rozprawa - połowa października 2013

   Usuń
 6. wyrok SO z dnia 09.04.2013 r, , apelacja ZUS z dnia 24.04.2013 r., zawiadomienie o zlożeniu apelacji otrzymałam 08.05.2013 r.

  OdpowiedzUsuń
 7. W związku z prawomocnym wyrokiem SA o wznowieniu przez ZUS wypłaty zawieszonej emerytury od 1.10.2011r. złozyłam wniosek do ZUS o przeliczenie mojej emerytury z uwagi na zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia, dołączyłam RP-7. ZUS w dzisiejszej rozmowie telefonicznej powiadomił mnie, że przeliczenie możliwe jest od daty złożenia wniosku tj. września 2013r. a nie od daty zawieszenia tj. o 1.10.2011r.Należało w okresie zawieszenia składać do ZUS co kwartał zaświadczenie Rp-7. Krótko mówiąc, jak przypuszczam ZUS na mnie i innych w ten prosty sposób zarobi. Rzekomo takie są przepisy.
  Teraz również czekam na decyzję ZUS w sprawie odsetek ( zgodnie z wyrokiem SA). Jestem "po".
  Pozdrawiam wszystkich (kk)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę napisać pismo i poprosić o przepis konkretnie a nie na telefon jaka a składm co roku Rp7 i doliczają wystko jak należy wszystkie miesiące

   Usuń
  2. Anonimie z 16:08
   O naliczenie trzeba dbać na bieżąco,Liczy się data złożenia Rp7
   Owszem wyższą emeryturę dostaniesz od dnia złożenia Rp.
   Takie są przepisy,nic na to nie poradzisz.

   Usuń
  3. Czy w czasie zawieszenia emerytury można było składać wnioski o jej przeliczenie? Ja Rp 7 z dochodami za rok 2011 złożyłam dopiero po wyroku TK razem w wnioskiem o wznowienie wypłaty zawieszonej emerytury tj. w listopadzie 2012 r. Gdyby nie zawieszono mi emerytury o jej przeliczenie złożyła bym w miesiącu marcu 2012 r. Uważałam że jak zawieszona, to do momentu jej odwieszenia zawisła w bezruchu. A jak być powinno? Za udzielenie odpowiedzi serdecznie dziękuję. GS

   Usuń
  4. W czasie zawieszenia WYPŁAT emerytury można było składać wszelkiego rodzaju wnioski (o kwartalne doliczenie stażu, o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury, itp.)
   ZUS wydawał decyzje i jednocześnie pouczał, że wypłata świadczenia jest nadal zawieszona.
   W związku z tymi wnioskami i wydawanymi decyzjami emeryt znał zawsze bieżącą wysokość świadczenia.
   Żaden przepis nie zabraniał emerytowi składać wniosków i emeryci - dbając o swoje sprawy- robili to na bieżąco.

   Usuń
  5. Dokładnie,tak należy robić zawsze,gdy się jeszcze pracuje.Nie ma to znaczenia czy emerytura była zawieszona czy nie.W naszym przypadku szczególnie należało o to dbać ,bo przecież mamy nadzieję,że wszystkim nam zwrócą.

   Usuń
  6. Ja również w czasie zawieszenia emerytury składałam co kwartał
   wniosek o doliczenie stażu pracy,co rok składałam Rp 7
   ZUS sam z urzędu naliczał rewaloryzację.
   Zawsze dostawałam pozytywną decyzję o przeliczeniu mojej
   emerytury i informację o dalszym zawieszeniu emerytury.H.A

   Usuń
 8. przepraszam zjadlo mi coś mialo być jaka jest podstawa odmowy konkretnie a nie takie tam lelum polelum. Na pismo muszą odpowiedzieć a przez telefon mówią co chcą i co ślina na język przyniesie

  OdpowiedzUsuń
 9. W porządku obrad Rady Ministrów w dniu 15 października nie przewidziano rządowego projektu rekompensacyjnej. :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No bo już napisano w gazecie, że będzie wypłata dla emerytów.
   Więc więcej nie potrzeba. Opinia publiczna ma informacje, że emeryci dostaną.Nie napisali kiedy- jedynie po wejściu w życie przepisów. A kiedy wejdą przepisy w życie? Jak je sejm zatwierdzi . A kiedy je sejm zatwierdzi nie napisali. A później jeszcze prezydent podpisze. A kiedy prezydent podpisze? nie napisali . A kiedy wejdzie w życie przepis? po wacatio legis. A kiedy to będzie? jak prezydent podpisze. A kiedy prezydent podpisze ? nie napisali A dlaczego napisali, że emeryci dostaną wyrównanie z odsetkami? A dlatego ,żeby w niedzielę 13 - go października - emeryci - nie poszli do urny wyborczej żeby skreślić Gronkiewiczową oraz , żeby nie było frekwencji. Nawet nie kazali zabierać dziadkom dowodów osobistych. I mówią żeby emeryci siedzieli w domu i czekali na cuda t u s e k a . WW

   Usuń
  2. WW,
   To wszystko może się okazać kolejną obiecanką - będą teraz odwlekać - jak długo się da.
   Wniosek: po przegranych sprawach w SO trzeba pisać apelacje!
   Nie można zamykać sobie drogi, bo to mogą być tylko CACANKI !
   Trzeba mieć ograniczone zaufanie do tej władzy!

   Usuń
  3. właśnie to mam na myśli. A my róbmy swoje - jak śpiewał Młynarski . pozdrawiam. WW

   Usuń
  4. Jak władza mówi, że zabierze, to zabierze.
   Jak mówi, że da, to mówi.

   I to pokazuje, że od czasów komuny nic w polityce i propagandzie rządu-takiego,czy innego- się nie zmieniło.

   Usuń
 10. Mam pytanie, czy to znaczy, że Ci "sprzed" też mają szansę na zwrot????
  Nie śledziłam długo naszej sytuacji i stąd moje pytanie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję serdecznie za odpowiedz :)

   Usuń
 11. Koleżanka miała sprawę w SA - apelacja oddalona - należny do tych przed

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a kto wnosil sprawe do SA ona czy ZUS i ktore miasto

   Usuń
  2. Koleżanka wznosiła - SA we Wrocławiu.

   Usuń
  3. 07.10.2013 sprawa w SO we Wrocławiu . Pozew oddalony .Jestem chyba tym z przed.

   Usuń
  4. do anonima z godz 19;29 a czym sad uzasadnil oddalenie pozwu

   Usuń
 12. Witam Państwa!

  Mam do jedno małe pytanie, a mianowicie: Moja mama jest również jak Państwo poszkodowana w "sporze z ZUS'em" w sprawie jak wyżej. Mama spełnia tak jak Państwo wszystkie wymagania aby otrzymała zaległe świadczenie emerytalne. Odwołała się od decyzji ZUS do sądu okręgowego w Świdnicy gdzie sprawa została oddalona, a następnie złożyliśmy apelację do Sądu II Instancji do Wrocławia. Moje pytanie jest następujące: Czy jeśli w sądzie się toczy sprawa przeciw ZUS z powództwa mojej mamy to należy ją "odpuścić" aby otrzymać zwrot zaległego świadczenia z mocy tej USTAWY, którą uchwalają w sejmie, czy to że sprawa się toczy w sądzie nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Pytam, ponieważ w TV obiło mi się o uszy, aby otrzymać zaległe świadczenie na mocy ustawy (lub tego czym to jest) należy zaprzestać dochodzić swoich praw w sądzie tzn. wycofać sprawę z sądu.
  Proszę bardzo Państwa o odpowiedź, bo muszę pomóc mojej Mamie.

  Pozdrawiam Bartosz!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę trochę poczytać bloga - nic nie wycofywać z sądu i pilnować terminów

   Usuń
  2. Panie Bartku , nie należy w chwili obecnej nic wycofywać z sądu. Ustawy jeszcze nie ma. Po wejściu w życie ustawy .mama będzie mogła złożyć wniosek do ZUS o wypłatę zaległych. Jeżeli po złożeniu wniosku postępowanie sądowe nadal nie będzie zakończone to ZUS zawiesi postępowanie. Mama będzie zobowiązana do przedłożenia prawomocnego orzeczenia sądu o zakończeniu drogi sadowej. Wtedy ZUS odwiesi postępowanie i przystąpi do procedury wypłaty zawieszonej emerytury mamy. Proszę śledzić blog na bieżąco, tym czasem zachęcam do prześledzenia wcześniejszych wpisów z poprzednich dni , tam jest pełno odpowiedzi na nurtujące Pana pytania. pozdrawiam Wiga

   Usuń
  3. Panie Bartku, proszę sobie wyrobić opinię na podstawie lektury obu projektów ustawy:

   1/ senackiego (już został skierowany do Sejmu, jest analizowany w Biurze Legislacji Kancelarii Sejmu):

   http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-715_2-2013/$file/7-020-715_2-2013.pdf

   2/ oraz rządowego (jest jeszcze przed decyzją Rady Ministrów o skierowaniu projektu do Sejmu):

   http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170087/170117/dokument87016.PDF

   Usuń
  4. P.Wigo. Tak jest napisane w projektach, czy to sa Pani zyczenia, ze tak powinno byc?.Jeszcze raz pragne zwrocic uwage i wrocic do poczatku sprawy wyplat zawieszonych, ZUS nie wyplacal tym em. ktorzy mieli sprawy w sadach, a w przypadku mojej zony zwrocil wszystkie wnioski ,uzupelnienia z powrotem.Czy ZUS bedzie postepowal tak jak wczesniej?Bozia raczy wiedziec, tym bardzej ze ma decydujacy wplyw na wycofanie pozwu,a zlozenie wniosku o zwrot nalezy zlozyc w przeciagu 12 mies. od uchwalenia /opublikowania/ ustawy.A co bedzie jezeli ZUS nie bedzie przyjmowac wnioskow od tych em. ze wzgledu na toczace sie sprawy sadowe,a jak nie skoncza sie przed uplywem terminu skladania? Obym byl zlym prorokiem,ale na zimne nalezy dmuchac. kich.

   Usuń
  5. Szanowny "kich"
   To co napisałeś o czynnościach dokonywanych w Oddziale ZUS do którego należy Twoja żona jest nie do zaakceptowania.
   Składane do ZUS wnioski są dokumentami w sprawie i od chwili ich złożenia nikt, poza Tobą, nie może decydować o ich usuwaniu z akt sprawy.
   Zwrot tych dokumentów ,Twojej żonie, właśnie wskazuje na bezprawne działanie ZUS..
   Musisz mieć świadomość, że jeżeli ustawa wejdzie w życie Twoja żona będzie miała prawo złożyć wniosek do ZUS, o wypłatę zaległych świadczeń, i takie prawo jest jej zagwarantowane.
   Jedynym prawem, z którego będzie mógł skorzystać ZUS, będzie ewentualne zawieszenie postępowania w sprawie wypłaty zaległych świadczeń i taka ewentualnośc będzie mogła zaistnieć jeżeli postępowanie sądowe będzie w toku..

   Wniosek w sprawie nie może, ale musi, być przyjęty.

   Teraz nie pozostało nam tylko i wyłącznie spokojne oczekiwanie na opublikowanie ustawy.
   pozdrawiam
   Ula05

   Usuń
  6. Panie Kich z projektu rządowego jasno to wynika .
   Art.8
   1. Organ rentowy zawiesza postępowanie w przypadku, gdy emeryt złożył, przed dniem wejścia w życie ustawy, odwołanie do sądu od decyzji tego organu w przedmiocie wypłaty kwoty zawieszonej emerytury.
   2. Organ rentowy podejmuje na wniosek emeryta postępowanie zawieszone z przyczyny określonej w ust.1, w przypadku gdy sąd wydał prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w tej sprawie.

   Projekt senacki nie jest tak rozbudowany jak rządowy ale przypuszczam, że procedura odzyskania zaległej emerytury będzie podobna .
   Na pewno trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS dlatego że postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że przepisy ustawy emerytalnej przewidują wszczęcie tego postępowania z urzędu. W tej sprawie bez naszego wniosku się nie obędzie .
   Wniosek o zaległa emeryturę ma Pan prawo złożyć zaraz po wejściu w życie ustawy bez względu na toczące się postępowanie w sądzie. ZUS nie ma prawa odmówić Panu przyjęcia wniosku, nie ma takiej opcji. ZUS obowiązuje kpa.
   ZUS jak wejdzie ustawa będzie musiał się do niej dostosować bo będzie jej wykonawcą.
   Nikomu nie ucieknie termin o ile w odpowiednim czasie złoży wniosek, najlepiej po wejściu w życie ustawy. Proszę nie być takim pesymistą. Pozdrawiam wiga

   Usuń
  7. najpierw czekajmy na uchwalenie ustaw(y),potem na publikację.

   Usuń
  8. Ulu05, miło mi Cię słyszeć pozdrawiam serdecznie.Wiga

   Usuń
  9. Wigo,
   Ja Cię również serdecznie pozdrawiam.
   Zbulwersowało mnie postępowanie pracowników niektórych, tak dobrze nam znanych, organów, o których napisał "kich".
   Jak można dysponować dokumentami należącymi do innych osób a w szczególności usuwać je z dokumentacji.
   Ula05

   Usuń
  10. Ulu05 , zostawiam to bez komentarza , Wiga.

   Usuń
  11. Ja miałam podobną sytuację- ZUS dwa razy osyłał mi złożone wnioski, ale dzięki p. Krzysztofowi, Widze, Uli i Wszystkim Wspaniałym pomagającym nam w walce z ZUS i mojemu uporowi w końcu znalazł się przepis prawny i ZUS wniosek musiał przyjąć; obecnie walczę już tylko o odsetki oraz wspieram całym sercem dalej walczących. Obecnie będę wysyłała petycję, którą napisała Jot (wspaniała dziewczyna !!!) bo jestem z tego szczególnie skrzywdzonego rocznika kobiet 1953. Gdyby nie Admnika, p. Marian i ..... nic byśmy nie osiągneli. Niezmiernie wczęczna Maria.

   Usuń
  12. Pani Mario , miejmy nadzieję, że sprawy się tak potoczą aby ani jeden zawieszony w tamtym okresie nie był pominięty.Co do Jot to prawda, Jest to wspaniała dziewczyna z ogromnym sercem i dużą wiedzą czego nie da się nie zauważyć w każdym wpisie.Kibic wiedział co robi prosząc Ją o pomoc dla kobiet 53r.
   Jestem również jedną z nich i z całego serca jej dziękuję za wszystko co dla nas zrobiła. Pozdrawiam Wiga

   Usuń
  13. Ulu, Wigo. B. dziekuje za lekkie rozjasnienie mojej mozgownicy. Pozdrawiam kich.

   Usuń

 13. Dziś miałam sprawę w SO w Łodzi. Jestem sprzed. Wnosiłam o odroczenie rozprawy z uwagi na projekt ustawy. Przedstawiciel ZUS był przeciwny. Sąd mój wniosek o odroczenie odrzucił. Sprawę przegrałam. Sąd miał gotowca do uzasadnienia orzeczenia. W trakcie posiedzenia przedstawiciel ZUS twierdził, że wyrok TK mnie nie dotyczy, bo jestem sprzed. Zapytałam, dlaczego więc ZUS znany z braku choćby odrobiny empatii zaczął mi po wyroku TK wypłacać i wypłaca nadal emeryturę. Nie otrzymałam odpowiedzi. W gotowcu uzasadnienia orzeczenia nic o tym nie było, no bo to przecież gotowiec.Moje spostrzeżenia: przedstawiciel ZUS był w Sądzie prawie zadomowiony. Przez cały dzień wokanda dotyczyła zawieszonych emerytów. Gdy wychodziliśmy z sali rozpraw, Sędzia jeszcze go poprosił do sali. Ciekawe zwyczaje... Anna Łódź

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pisałam o takim samym postępowaniu po oddaleniu mojej sprawy w SO w czerwcu tego roku; scenariusz jest identyczny we wszystkich sądach.Wyroki wg ustalonego szablonu nawet bez sprawdzenia czy w danym wypadku można go zastosować. Żenujące panoszenie się ZUS-owców, jakby byli u siebie.
   Teresa z Wrocławia

   Usuń
  2. Jeżeli sądy apelacyjne w Łodzi utrzymują w mocy negatywne dla strony powodowej wyroki to co ma zrobić sąd okręgowy? Na dzień dobry odrzucić odwołanie. Jestem w takiej samej sytuacji jak anonim z 21.35. Jutro mam sprawę i mam wszystko w nosie, niech robią co chcą.Nie idę na nią. A pieniędzmi niech się podzielą Ci z góry, którzy wyroki
   i ustawy wydają takie, że można interpretować je jak kto woli.
   Pozdrawiam Iga.

   Usuń
  3. Prostuję Iga 2.

   Usuń
 14. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Przegrany emeryt - to potencjalny klient adwokata. A adwokat, sędzia to przecież jedna kilka....Mam niedługo sprawę w SA, ale mimo, że jestem "po", to mam wątpliwości czy moja wygrana z SO będzie podtrzymana. Ale nie będę w razie niepowodzenia składać kasacji, choćby z tego powodu, że jest przymus "zatrudnienia" radcy czy adwokata. Ciekawe , czy ten przymus jest konstytucyjny?

  OdpowiedzUsuń
 15. kich nie masz racji,że ZUS nie wypłacał tym emerytom,którzy mieli sprawy w sądach. W moim przypadku najpierw odesłał wszystkie moje wnioski o wypłatę,bo miałam sprawę w SA, a po pewnym czasie otrzymałam decyzję o wznowieniu wypłaty,pomimo tego,że sprawa w SA była w toku. Pozdr. A.S.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moje wnioski też zostały początkowo odesłane ze względu na toczące się postępowanie sądowe ale odesłałam je ponownie z odpowiednim komentarzem i zaraz potem ZUS wypłacił mi bieżące świadczenia (wpłata na konto 02 stycznia 2013 za okres 22.11.12 -styczeń 2013 ) mimo, że uprzednio wydał decyzję nadal zawieszającą wypłatę ze względu na kontynuację zatrudnienia. Po otrzymaniu tej decyzji także wysłałam pismo z żądaniem ponownego rozpatrzenia sprawy, które dotarło do adresata w tym samym czasie kiedy zlecił wypłatę.

   Teresa z Wrocławia

   Usuń
 16. Z tego jasno wynika że w gorszej sytuacji są te osoby które składały wnioski do sądów , bo znowu muszą składać wnioski o odsetki , a pozostali dostaną bez problemów wypłaty zaległych świadczeń z należnymi odsetkami.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bez tych, którzy walczyli w sądach nie byłoby projektów ustawy i nadziei, że zostanie uchwalona.

   Usuń
  2. No racja ,to blog i Co go stworzyli!!!

   Usuń
  3. Ktoś musi się poświęcić dla ogółu. Warto pamiętać:
   http://www.youtube.com/watch?v=NWkAfYevxtI

   Usuń
 17. Szanowni Panstwo. Trochę nie na temat, ale czy wiecie, że nasz "ulubieniec" były Prezes TK prof. Stępień to bardzo dobry saksofonista. Gra jazz. Mozna go posłuchać w klubie jazzowym Tygmont w Warszawie.Jakoś go sobie nie wyobrażam z saksofonem. Przepraszam, że nie na temat i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mój mąż profesor też pięknie gra co prawda nie na saksofonie ale na pianinie i jest to jego hobby.

   Usuń
  2. A mój mąż przepięknie gra na nerwach.

   Usuń
  3. Kochanie z 12:29 - niech zgadnę, byłaś ładną blondynką.

   Usuń
 18. Jak wynika z informacji na stronie internetowej RCL, rządowy projekt ustawy "rekompensacyjnej" został już skierowany do Rady Ministrów. Wprawdzie nie został przewidziany w porządku obrad RM w dniu 15 października, ale ważne, że w końcu trafił do RM.

  http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/170087/katalog/170123

  kibic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dodam, że piśmie przewodnim minister PiPS wnosi o umieszczenie projektu ustawy w porządku najbliższych obrad Rady Ministrów.
   kibic

   Usuń
  2. Umknęło mi, że (według pieczęci na piśmie przewodnim) projekt będzie rozpatrywany przez RM na obradach 29 października 2013.
   kibic

   Usuń
  3. Wielkie dzięki "Kibicu" trzymamy w kciuki.

   Usuń
 19. "Pańskie oko konia tuczy"- bardzo dziękujemy Kibicu!

  OdpowiedzUsuń
 20. Ciekawe czy jest szansa , że ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli projekt będzie rozpatrywany przez RM 29.10.2013, to pewnie ustawa (po skierowaniu do Sejmu i przejściu całej ścieżki legislacyjnej) ma szanse wejść w życie dopiero na początku 2014. Chodzi o to, żeby środki na wypłatę pochodziły już z przyszłorocznego budżetu.

   Usuń
  2. Tu 4 pliki związane z projektem ustawy:

   http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/170087/katalog/170124

   Usuń
  3. W dniu dzisiejszym otrzymałam pismo z MPiPS - Departament Ubezpieczeń Społecznych datowane na 30 września 2013r. Jest ono odpowiedzią na moje pismo z dnia 28 lipca 2013r. kierowane do Pani poseł Anny Bieńkowskiej i przekazane przez do w/w ministerstwa przez Panią poseł.
   Zacytuję najważniejsze fragmenty tego pisma:
   " Projekt ustawy przewiduje zniwelowanie negatywnych skutków działania niekonstytucyjnej regulacji w zakresie wypłaty świadczeń emerytalnych, które zostały zawieszone w okresie od dnia 1 października 2011r. do dnia 21 listopada 2012r. na podstawie niekonstytucyjnego przepisu. Regulacją tą mają zostać objęte osoby, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011r. i którym prawo zostało zawieszone ... A zatem w kręgu podmiotowym projektowanej regulacji znalazły się ZARÓWNO osoby, które nabyły prawo do emerytury w okresie od dnia 8 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2010r., jak i RÓWNIEŻ te osoby, które nabyły to prawo PRZED DNIEM 8 STYCZNIA 2009r. W związku z powyższym należy zauważyć, że przygotowany projekt w żaden sposób NIE RÓŻNICUJE EMERYTÓW OBJĘTYCH NIEKONSTYTUCYJNĄ REGULACJĄ I NIE WPROWADZA ŻADNYCH KRYTERIÓW ICH PODZIAŁU ZE WZGLĘDU NA DZIEŃ NABYCIA PRAWA DO EMERYTURY."

   pozdrawiam wszystkich
   jeszcze kaszląca Daniela

   Usuń
  4. Poprawiam - chodziło o Panią poseł Annę Bańkowską , a ja podałam błędnie Bieńkowską - przepraszam za tę pomyłkę!
   Daniela

   Usuń
  5. Droga Danielo, dziękuję za dobrą wiadomość. Wracaj jak najszybciej do zdrowia. Pozdrawiam Wiga

   Usuń
  6. Droga Wigo,
   Musiałam się podzielić tą wiadomością, która powinna rozwiać wątpliwości i poprawić nastrój wszystkim !!!
   Poza tym, to pismo z ministerstwa adresowane do mnie, stanowić będzie chyba dobry załącznik dla SA, co o tym sądzisz?
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  7. Pani Danielo dziekuje za dobra wiadomosc,mam sprawe w S.O.21XI nie wiem jak mam postapic pisac o odroczenie. Jestem 2008r.Prosze o rade . Teresa z Otwocka

   Usuń
  8. Tereso z Otwocka,
   Szanowny Kibic wyszperał, że projekt rządowy będzie rozpatrywany 29.10.2013r. na Radzie Ministrów. Nie wiem, czy jeszcze trochę czekać, czy już pisać pismo procesowe z prośbą o odroczenie sprawy ( z powodu toczącego się procedowania projektów senackiego i rządowego) do czasu wejścia w życie ustawy. Do pisma podłączyć w/w projekty.
   Może rozwińmy dyskusję na ten temat, bo w takiej sytuacji jak Pani Teresa jest więcej osób.
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  9. Danielo 21:10 , dobra myśl.Wiga

   Usuń
  10. Danielo, czy masz możliwość zrobić skan tego pisma z MPiPS (jeżeli nie sprawi ci to problemu) i zamieścić na blogu. Zapewne w tym piśmie nie ma nic osobistego?
   pozdrawiam

   Usuń
  11. DANIELO! Wyślij tą odpowiedź p. red. Wiktorowskiej!!!!!!
   Może wreszcie przestanie kopać ten dół pod nami - tymi "sprzed"..... :)

   Usuń
  12. Pani Danielo bardzo dziękuję za odpowiedź,nie wiem czy nie będzie za późno wysłać pismo procesowe z prośba o odroczenie sprawy po 29.X./sprawa 21XI/.Mam ogromna prośbę o zamieszczenie pisma procesowego o odroczenie sprawy na blogu. Serdzecznie pozdrawiam i z góry dziękuję. Teresa z Otwocka

   Usuń
  13. Tereso z Otwocka,
   Niestety nikt nie podjął dyskusji na temat poruszony przez Ciebie o 21:37. Myślę, że nie czekając na to posiedzenie Rady Ministrów 29.10.2013r. już możesz w piśmie procesowym złożyć wniosek. Z lewej strony Twoje - nazwisko, imię, adres i sygnatura akt ; z prawej strony na górze miejscowość i data;
   poniżej trzymając się bardziej prawej strony wytłuszczone: Sąd Okręgowy w .....
   poniżej : Pismo procesowe

   Wniosek

   Wnoszę o:

   1. Zawieszenie postępowania na podstawie art.178 kpc, a w przypadku odmowy strony pozwanej

   2. o odroczenie rozprawy na termin z urzędu

   Uzasadnienie

   W związku z wyrokiem TK z dnia 13 listopada 2012r. powstała inicjatywa ustawodawcza, podjęta przez Rząd (MPi PS), a także Senat, która wyraźnie wskazuje, że celem tych działań, co wynika z treści obu projektów ustaw, jest wypłata świadczeń za okres, w którym prawo do świadczeń było zawieszone na podstawie niekonstytucyjnego przepisu.

   Są to działania zmierzające do usunięcia negatywnych skutków funkcjonowania niekonstytucyjnej regulacji.

   Oba projekty są już w daleko zaawansowanej fazie legislacyjnej.

   Projekt rządowy „Ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 01 października 2011 do 21listopada 2012r"

   - w art. 2 wyraźnie wskazuje krąg podmiotowy emerytów, którym przysługiwać będzie wypłata zawieszonej emerytury (w kręgu wskazanych emerytów znajduje się powódka)

   - w art 4 reguluje sposób obliczenia kwoty zawieszonej emerytury, wskazując, że winna być uwzględniona waloryzacja, a także odsetki w wysokości odsetek ustawowych.

   Projekt senacki także wskazuje krąg osób, który obejmie powstająca ustawa i sposób zwrotu należnych świadczeń.

   W procesie legislacyjnym wypowiadały się autorytety prawnicze, w tym I Prezes Sądu Najwyższego, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Rządowe Centrum Legislacyjne, inni.

   W opiniach swoich wskazano, że powstająca ustawa powinna uznać za nieważne dotychczasowe decyzje, zawieszające wypłatę emerytur z dniem 1 października 2011r,a w dalszej konsekwencji nakazać organom rentowym wypłatę wszystkich emerytur, zawieszonych tymi decyzjami.
   Na temat wyrównania szkód wyrządzonych emerytom przez organy państwa wypowiedział się premier, oświadczając (cytuję:”……
   O zakresie podmiotowym procedowanych ustaw wyjaśnienie pisemne przedstawił/a także...

   Ponieważ w chwili obecnej orzecznictwo w sprawach odwołań emerytów od negatywnych decyzji ZUS nie jest ujednolicone, a przygotowywanymi ustawami mają być -w pierwszej kolejności - objęci emeryci bez wszczętych spraw sądowych, stąd zasadny jest wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wydania ustaw „odszkodowawczych”.

   (..................podpis)
   Załaczniki: Projekty ustaw, ...

   Usuń
 21. W niektórych wpisach z dnia wczorajszego były informacje otym, że należy co roku składać do ZUS RP-7. Których roczników to dotyczy?, bo chyba nie tych, którzy są sprzed i mieli już naliczone emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego? Ci składają chyba tylko zaświadczenie o przepracowaniu danego okresu (kwartału, półrocza lub roku). Proszę o odpowiedź, jeśli ktoś z Panśtwa może jej udzielić - pozdrawiam Elżbieta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli emeryt '"na starych zasadach" nadal pracuje i osiąga zarobki wyższe niż wcześniej przedstawione, przez co wykaże wyższy wskaźnik to co roku może składać wnioski o przeliczenie - zgodnie z art. 110 lub 111 ustawy emer
   Nie dotyczy to osób pobierających emerytury na zreformowanych tzw. nowych zasadach

   Usuń
  2. Pracujący emeryt otrzymujący emeryturę wyliczoną w oparciu o kapitał początkowy może złożyć taki wniosek raz w roku.

   Usuń
  3. cd. Wysokość zarobków nie ma w tym przypadku znaczenia.

   Usuń
  4. Patrz wpis z 10-X-2013 godz.09;27
   Jestem rocznik 1952 emerytura naliczona w 2009 nadal pracuję.
   Nigdy nie miałam problemu z przeliczeniem.H.A

   Usuń
 22. Dzięki wielkie p.Danieli i p. Kibicowi pozdrawiam ANNA

  OdpowiedzUsuń
 23. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Blogowiczów - Elżbieta

  OdpowiedzUsuń
 24. Jak długo się czeka , na pisemne uzasadnienie wyroku z sądu okręgowego,sprawę miałam 2.10.2013r i w tym samym dniu złożyłam pismo o pisemne uzasadnienie wyroku - wyrok oczywiście negatywny jestem z przed.Sędzia nieprzyjemny, zwrócił się do pani z ZUS-u , że powinnam zwrócić niesłusznie wznowioną od 21.11.2012r. emeryturę.To chyba żeby mnie dobić. Czułam się strasznie upokorzona.Czy sędzia nie powinien bronić mnie jako słabszej strony w sądzie a nie ZUS-u.Sąd Okręgowy w Szczecinie.Czy jest jakiś termin , w ciągu jakiego sąd musi dostarczyć pisemne uzasadnienie wyroku. obawiam się aby nie uciekł mi termin na odwołanie się do SA.proszę o podpowiedź Maria Sz-n.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mario,
   Czekaj cierpliwie na wyrok z uzasadnieniem z SO.
   Po jego otrzymaniu masz 2 tygodnie na złożenie apelacji.
   Jak będziesz się spodziewala pisma z sądu nie odbieraj go od razu z poczty - na odbiór z poczty masz 14 dni.
   Będziesz więc miała 28 dni na zastanowienie się jak napisać apelację.
   Współczuję Ci takiego traktowania przez sędziego ale proszę nie stresuj się.


   Usuń
  2. również bardzo współczuję, ale spokojnie damy sobie z nimi radę !

   Pozdrawiam
   Jagoda ze Szczecina

   Usuń
  3. Mario, w Twoim przypadku sąd wyszedł poza granicę sporu. Miałam podobnie, wykazałam to w apelacji. Jak podasz swoją pocztę e-mailową, to prześlę Ci moją apelację!
   Poza tym polecam sposób postępowania podany o godz 18:20
   pozdrawiam
   Daniela
   Daniela

   Usuń
  4. Do Danieli

   Informacja, którą otrzymałaś w piśmie od p. poseł Bańkowskiej jest logicznym potwierdzeniem tego o czym na tym blogu pisze się od dłuższego czasu. Niestety mam poważne wątpliwości (w oparciu o własne doświadczenie), że cokolwiek może zmienić poglądy i sposób orzekania większości sędziów. Taki beton jest niereformowalny i odporny na argumenty. Gdy ukaże się ustawa nawet w wersji optymistycznej, wykładająca "łopatologicznie" kawę na ławę znajdą się tacy, którzy nadal będą powtarzać jak mantrę: "nie dotyczy bo jesteś z przed, itd". Należy uzbroić się w cierpliwość, nie poddawać i walczyć każdym z możliwych sposobów. Czego można spodziewać się w kraju, w którym komornik zabiera przetwory na zimę osobie mającej rozdzielczość majątkową z małżonkiem mającym zadłużenie.
   Teresa z Wrocławia

   Usuń
  5. nie w złej intencji ale "rozdzielność majątkową"

   Usuń
  6. Jesteś nauczycielem (polonistą)?, że tak ci to przeszkadza?

   Usuń
  7. Tereso z Wrocławia,
   Masz rację w kwestii postępowania sądów.
   Ja jednak myślę, że przyjęta od początku, nazwijmy to"linia orzecznictwa" nie może ulec zmianie a to z tego względu, że wskazałaby na błędy w postępowaniu.

   Nie ulega chyba żadnej wątpliwości że wyrok TK dotyczył tych, którzy prawo do emerytury nabyli przed 1 stycznia 2011r. i zawieszono im emerytury z dniem 1 października 2010r. na podstawie art. 28 uznanego za niekonstytucyjny.

   Sądy już wówczas dokonały sztucznego podziału emerytów podkreślając w ten sposób potęgę swojej władzy. Nie mogą teraz wycofać się z takiego postępowania bo sądzeni wcześniej emeryci posądziliby ich o dyskryminację.

   Taki, w mojej ocenie, jest zamysł stworzenia ustawy, która jednoznacznie zakończy bezprawne działanie sądów.
   Żadne artykuły, w tej kwestii, nie mają i nie będą miały, dla sądów, żadnego znaczenia a w sytuacji gdy będziemy się na nie powoływać. Mogą tylko doprowadzać do sytuacji takiej jaka miała miejsce w przypadku Marii ze Szczecina.
   pozdrawiam serdecznie
   Ula05

   Usuń
  8. Do Uli05
   Wiemy i rozumiemy dobrze, że trudno przyznać się do błędu, ale rozwlekanie tego w nieskończoność tylko z tego powodu "że ja mam rację a nie emeryt" jest rodem z matrixu.
   Pozdrawiam
   Teresa z Wrocławia

   Usuń
 25. Po prostu - brak słów- kiedyś sędziowie mieli klasę.Obecnie pomijając to, że są niedouczeni to jeszcze chamowaci.Musisz czekać na otrzymanie uzasadnienia. Kiedy je otrzymasz to masz 14 dni od daty otrzymania - (podpisanie zwrotnego poświadczenia odbioru tegoż uzasadnienia) - na złożenie apelacji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze do anonima z 15,51.Sędzia ma 2 tygodnie od wydania wyroku na napisanie uzasadnienia.Często termin ten jest nieprzestrzegany. Pozostaje więc tylko czekać.
   Pozdrawiam.

   Usuń
 26. Bloga powinni śledzić ministrowie sprawiedliwości albo dyrektorzy depatramentów sprawiedliwości i wyciągać konsekwencje wobec tak zachowujących się sędziów jak ten ze Szczecina. Minister Biernacki czy w randze ministra Królikowski są ludźmi o wysokiej kulturze osobistej i zapewne nigdy im nie przyjdzie do głowy, że niektórzy przedstawiciele prawa w todze i z godłem państwowym na piersi zachowują się jak zwykłe chamy. Wstyd!

  OdpowiedzUsuń
 27. bardzo dziękuję za podpowiedź .czekam na uzasadnienie. W czasie po rozprawie miałam strasznego doła teraz już mi przeszło i przygotowuję apelację wg wzoru z bloga. pozdrawiam wszystkich Maria ze Szczecina.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mario ze Szczecina,
   Zapoznaj się z moim wpisem z godz 20:57, może Cię zainteresuje moja propozycja!
   Daniela

   Usuń
 28. Wracając do "odzywki" sędziego- przecież jego komentarz nie dotyczył sprawy , którą osądzał. Ja bym mu nie podarowała , złożyłabym zażalenie. A to , że sędziowie są zbratani z przedstawicielami ZUS - potwierdzam, też był świadkiim takiego zachowania na mojej rozprawie.

  OdpowiedzUsuń
 29. Proszę uprzejmie o wyjaśnienie mi czy ZUS postąpił prawidłowo odmawiając przeliczenia emerytury;w czasie zawieszenia emerytury od 1.10.2011r w dniu 02.03.2012r złożyłem wniosek o przeliczenie emerytury -doliczenie stażu i Rp7 za 2011r. Otrzymałem decyzję odmowną z uzasadnieniem cytuję; zgodnie z art.194c w/w ustawy, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2009r do dnia 30 września 2011r emeryt pobierał emeryturę, do której prawo zostało zawieszone od 1.10.2011r na podstawie art. 103a może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysoko sci emerytury na zasadach określonych w art.194d-194h. o ile nie pobrał emerytury wskutek tego zawieszenia przez co najmniej 18 miesięcy.Stosownie do art.194h ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych i może nastąpić tylko raz.Jak wynika z akt sprawy prawo do emerytury zostało zawieszone od 1.10.2011r z powodu nierozwiązania stosunku pracy.Mając na uwadze powyższe nie spełnia Pan warunków do ponownego ustalenia wysokości emerytury na podstawie art.194cf w/w ustawy.Nadmieniam że cały czas pracuję, jestem rocznik 1947.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę, że użył Pan niewłaściwego słowa, co innego miał Pan na myśli, a co innego odczytał ZUS.
   Wyrażenie "przeliczenie emerytury" w rozumieniu ustawy oznacza jej ponowne ustalenie, natomiast Pan chciał tylko doliczyć przepracowane miesiące do stażu pracy, i tak trzeba było napisać, że wnosi Pan o ponowne obliczenie wysokości emerytury.
   To są takie niby niuanse, ale to oznacza zupełnie coś innego.

   Usuń
 30. Pragnę dodać że ponowny wniosek o przeliczenie za 2011r. złożyłem w styczniu 2013r i od tej pory naliczono mi wyższą emeryturę. Czy nie należy mi się wyrównanie od marca 2012r?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam podobną sytuację - w kwietniu 2012 wystąpiłam o ponowne przeliczenie ( nowa kwota bazowa i staż ) - decyzja ZUS dotyczyła tylko stażu. Wyjaśnienia pracownika ZUS dot. przeliczenia wg nowej kwoty bazowej były takie same. Wyższą emeryturę naliczono, po moim monicie, dopiero w decyzji "odwieszającej", tj. od listopada 2012r.Mam zamiar poczekać aż będzie czarno na białym, że ZUS ma zwrócić zaległe i wtedy wystapię o wyrównanie. Co nie znaczy, że będzie łatwo. Pozdrawiam Ula66

   Usuń
  2. Liczy się data złożenia wniosku, staż jest doliczony za cały poprzedni okres, ale wniosek został złożony w styczniu 2013 i od tej daty jest wyższa emerytura. Tak to działa. Na wyrównanie od marca 2012 r. nie ma co liczyć, bo jak cofnąć czas?

   Usuń
 31. Nie miałam czasu ostatnio śledzić bloga. Nie wiem, może już ten projekt był na blogu, ja dostałam go na pocztę i wklejam link. Projekt z 7 października. Mnie się podoba, chociaż dokładnie go nie przestudiowałam. Trzymajcie się cieplutko, Danielo, życzę zdrowia i serdecznie Cię pozdrawiam, oczywiście także pozostałe aktywne super kobiety! Do zobaczenia!  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170087/170095/170096/dokument87315.pdf?lastUpdateDay=10.10.13&lastUpdateHour=18%3A06&userLogged=false&date=czwartek%2C+10+pa%C5%BAdziernik+2013

  OdpowiedzUsuń
 32. W imieniu kobiet z rocznika 1953, ale także w interesie wszystkich urodzonych po 31.12.1948 r. proszę Blogowiczów o wysyłanie petycji do Senatu.
  Do petycji dochodzimy z zakładki "ROCZNIK 1953 3", jest ulokowana we wpisie na białym tle, 10 października 2013 02:02. Trzeba NACISNĄĆ LINK, który jest napisany wielkimi pogrubionymi literami GOTOWA PETYCJA DO SENATU. Nad linkiem jest podana instrukcja i adres do wysyłki.

  Jeśli nawet problem wcześniejszych emerytów, powstały po dodaniu do u o e.r. z FUS nowego przepisu obowiązującego od 1.01.2013 r., potraktujemy hasłowo jako „problem kobiet z rocznika 1953”, to wierzę, że także wówczas petycja znajdzie aktywne poparcie osób skupionych wokół blogu. Problem dotyczy osób, które pobierały/pobierają wcześniejszą emeryturę i do 31.12.2012 r. nie zdążyły przejść na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, więc „kobiety z rocznika 1953” są tymi samymi „zawieszonymi” – i „sprzed” i „po” – ale z dodatkowym problemem. Zatem można wierzyć w szeroko zakrojone działanie internetowego „RUCHU SPOŁECZNEGO EMERYTÓW, podobnie jak było ze wsparciem wszystkich dla zagrożonych emerytów „sprzed”.

  Petycja powstawała w określonym celu (potencjalnie możliwym do osiągnięcia) – naprawienie ewidentnego błędu ustawodawcy w przypadku kobiet ur. w 1953 r. – ale jest napisana także dla dobra pozostałych, czyli mężczyzn ur. w 1949 r. i później oraz kobiet ur. w 1954 r, i później, którzy dopiero zaczną osiągać powszechny wiek emerytalny. Może część z nich jeszcze nie jest świadoma swojej przyszłej sytuacji prawnej. Wprowadzający zbójeckie zasady art. 25 ust. 1b jest nieczytelny, został dodany „przy okazji” dalszej reformy systemu emerytalnego, na mocy ustawy, której głównym celem było wydłużenie wieku emerytalnego. Zapewne z tego powodu przeszedł niezauważony w czasie procesu legislacyjnego, pominięty także przez wnioskodawców do TK.

  Sygnatariusz petycji postuluje naprawienie błędu dotyczącego R. 1953, ale jest szansa dla wszystkich skrzywdzonych, że art. 25 ust. 1b dzięki R. 1953 zostanie w ogóle zauważony i zrozumiany.

  Pozdrawiam
  Jot

  OdpowiedzUsuń
 33. Ja jestem rocznik grudzień 1952, wprawdzie złożyłam wniosek o emeryturę powszechną, ale wyliczono mi z kwotą o 200zł mniej niż mam obecnie, dzięki poradzie na tym blogu wycofałam swój wniosek /dzięki za podpowiedź/ bo bardzo spanikowałam wtedy, mam pytanie co ja teraz bym zyskała , albo inaczej co straciłam wycofując wniosek idąc torem obecnym. . Nie mam bardzo czasu czytać wszystko na tym blogu, ale śledzę ważne tematy. Proszę o podpowiedź ,czy ja coś zyskam na swojej emeryturze składając o przeliczenie kapitału początkowego , nadmieniam że jeszcze pracuję/ nie wiem jak długo, ale jeszcze/,może mi jakaś miła osoba na tym blogu podpowie, ale jest takich osób mnóstwo co zauważyłam. Z góry serdecznie dziękuję.Irena z Kielc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pobierając aktualnie emeryturę na dotychczasowych zasadach (nie z kapitału) nie należy przeliczać kapitału.
   Jeżeli po odejściu z prawy wybierze pani wariant emerytury 'nowej" to wtedy już ten kapitał będzie uaktualniony.
   Wycofanie tamtego wniosku pozwoli na ponowne złożenie wniosku o emeryturę "nową"

   Usuń
  2. Nawet gdyby emerytura powszechna okazała się wyższa od wcześniejszej (tej pobieranej obecnie), to nie mogłaby Pani jej pobierać z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia. Warunkiem pobierania nowej emerytury jest rozwiązanie umowy o pracę.

   Do końca 2012 r. emerytura powszechna była wyliczana na korzystniejszych zasadach, niż od 1 stycznia 2013 r., dlatego ważna jest data złożenia wniosku.

   Do końca 2012 r. nowa emerytura była wyliczana od całości zaloryzowanego kapitału początkowego, dlatego była wyższa.

   Przy wyliczaniu nowej, powszechnej emerytury od 1 stycznia 2013 r. od wartości zwaloryzowanego kapitału początkowego odejmowana jest kwota dotychczas pobranej emerytury wcześniejszej, a dopiero z tego co zostanie wyliczana jest emerytura.

   Ale każdy kij ma dwa końce, jeżeli nowa emerytura została wyliczona do końca 2012 r., a następnie zawieszona (bo zatrudnienie), to kapitał początkowy już nie podlega waloryzacji, jest równy zero.

   Jeśli Pani wycofała wniosek, to kapitał jest waloryzowany, i to jest korzystne, ale przy ponownym wyliczaniu nowej emerytury zostanie pomniejszony o wypłacone wcześniej kwoty.
   W sumie trudno przewidzieć czy co jest lepsze, o ile wzrośnie kapitał, czy to zrekompensuje potrącenie wypłaconych już emerytur.
   ZUS wypłaca wersję korzystniejszą dla emeryta.
   Od 1 października 2013 r. można przeliczać kapitał według nowych zasad, z uwzględnieniem niepełnych lat zatrudnienia.

   Przeliczenie kapitału i waloryzacja kapitału to są dwie różne rzeczy. Uważam, że nawet jeżeli Pani nie zyska na ponownym przeliczeniu kapitału, to na pewno te z Pani nna tym nie straci.

   Usuń
  3. Z pierwszej odpowiedzi (godz. 09.36) wynika, że po odejściu z pracy i wybraniu emerytury nowej kapitał poczatkowy będzie uaktualniony, tzn. zwaloryzowany, więc okoliczność, że jego wartość po wyliczeniu emerytury powszechnej wynosi zero nie ma znaczenia.

   Jest tak dużo zależności trudnych do przewidzenia, że faktycznie nie wiadomo co zrobić, bo np. mogą się zmienić tabele dalszego przeciętnego trwania życia, trudno też przewidzieć kwotę waloryzacji (wzrostu) kapitału początkowego.

   Jeżeli emerytura powszechna wychodzi niższa, to wycofanie wniosku umożliwia waloryzację kapitału.

   Do wyliczenia nowej emerytury, tzw. powszechnej bierze się zwaloryzowany kapitał poczatkowy ( w zależności od daty wniosku pomniejszony albo nie o wypłacone kwoty) i średnie dalsze trwanie życia. Dane podstawia się do wzoru i z matematycznego wyliczenia wychodzi wysokość emerytury.
   Przy tym wariancie nie wybiera się korzystnych lat, stażu pracy itd.

   Z tego co się orientuję, to emeryci wcześniejsi mogą wielokrotnie występować o przeliczenie emerytury według nowych zasad i w zależności od wyniku wyliczenia pobierać na przemian korzystniejszy wariant. Chyba trzeba każdorazowo wycofywać wniosek, jeśli wyliczenie wyjdzie niższe, aby móc znowu wnioskować.

   Jeśli kontynuuje Pani zatrudnienie, to raz na kwartał może Pani doliczać sobie do stażu pracy przepracowane miesiące (okresy składkowe) i zawsze parę groszy emerytura wcześniejsza (stara) wzrośnie.
   Przy nowej emeryturze takiej możliwości nie ma.
   Tak mi się wydaje.

   Usuń
  4. Przy nowej emeryturze można raz w roku wystąpić o doliczenie składek

   Usuń
 34. W jakim terminie od rozprawy w SO można spodziewać się zawiadomienia o złożonej apelacji przez ZUS Anna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. uzasadnienie było wydane na 2-gi dzień od rozprawy

   Usuń
  2. Może w tej samej kwestii, czy ZUS obowiązują terminy przy przy składaniu apelacji do SA,jedni piszą,że złożył apelacje po 6 tygodniach,inni,że po 21 dniach

   Usuń
  3. ZUS tak samo jak i każdego obywatela obowiązują takie same terminy.
   Na złożenie apelacji jest 14 dni od daty otrzymania wyroku SO z uzasadnieniem. Natomiast terminy o których piszesz mogą i na pewno są związane właśnie z datą otrzymania tego uzasadnienia a one mogą być różne.Są sądy,które te uzasadnienie wysyłają szybciej i są sądy,które wysłyają póżniej i stąd się to bierze.

   Usuń
 35. Pobierając aktualnie emeryturę na dotychczasowych zasadach (nie z kapitału) nie należy przeliczać kapitału.
  Jeżeli po odejściu z prawy wybierze pani wariant emerytury 'nowej" to wtedy już ten kapitał będzie uaktualniony.
  Wycofanie tamtego wniosku pozwoli na ponowne złożenie wniosku o emeryturę "nową"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Już złożyłam- czy mam wycofać ?

   Usuń
 36. Złożyłem miesiąc temu wniosek do ZUS o wypłatę zaległych świadczeń i otrzymałem odpowiedź że brak podstaw do wypłaty bo nie odwołałem się po decyzji Trybunału do 24 grudnia 2012 roku.
  Czy mają prawo jak pisać gdy nie ma jeszcze Ustawy??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli odpowiedź ZUS-u w formie decyzji to pewnie trzeba się od niej odwołać. Jeśli w formie pisma, to od pism odwołań się nie wnosi, ale zawsze można wystąpić z pozwem do Okręgowego Sądu Pracy. Tylko że w takim przypadku pewnie będzie opłata od wartości przedmiotu sporu.
   A może po prostu poczekać na ustawę?
   Może ktoś inny lepiej sie orientuje, tak mi podpo

   Usuń
  2. Miało być: Może ktoś inny lepiej się orientuje, tak mi podpowiada intuicja.

   Usuń
 37. Wczoraj miałam sprawę w SA we Wrocławiu.Jestem sprzed. Sprawa oddalona - czyli utrzymano w mocy wyrok SO, w który brzmiał,że wyrok TK nie działa wstecz. Czekam na ustawę.
  k

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W Twoim przypadku przyczyną oddalenia nie był ex tunc ,a pewnie sprzed..Sądy od dłuższego czaso oddalają tylko z przyczyn SPRZED

   Usuń

 38. Do Danieli ; Dzięki za propozycję , jeżeli znajdziesz chwilę to proszę wyślij mi wzór apelacji, z góry dziękuje. mój adres to marianna5001@wp.pl W dniu rozprawy poprosiłam o zawieszenie postępowania,ale projekty ustaw nie są podstawą-odmowa. Z góry bardzo dziękuje.Pozdrawiam Maria ze Szczecina

  OdpowiedzUsuń
 39. Do Pani Danieli oraz mądrzejszych ode mnie.

  Kochani jak się ma sprawa jeżeli teraz jestem (pozostałam) na wcześniejszej (już jestem pełnoletnia -53 rocznik) a np z chwilą zakończenia pracy to CZY na pewno BĘDĘ MUSIAŁA przejść na powszechną?
  Wiem że ZUS odliczy to co pobieram i emerytura będzie bardzo dużo niższa.
  To jest NIE SPRAWIEDLIWE bo jak pamiętamy ogłoszona ustawa w 2008 r obiecywała że m,in. nasz rocznik będzie miał lepsza emeryturę bo liczoną na starych zasadach. Musieliśmy też przekazać składki z OFE do ZUSu.
  Przepraszam za dziwne zapytanie. Dziękuję.
  Pozdrawiam WSZYSTKICH ZAWIESZONYCH i SKRZYWDZONYCH.
  Bożena

  OdpowiedzUsuń
 40. Bożeno, mnie ten problem nie dotyczy. Ale jest specjalna zakładka dla rocznika 53 ( szukaj na marginesie po prawej stronie). Tam wszystkiego się dowiesz. Mogę tylko powiedzieć, że możesz wybrać korzystniejszą dla siebie emeryturę, nie ma przymusu.
  pozdrawiam
  Daniela

  OdpowiedzUsuń
 41. Danielo, dziękuje.
  Poczytam zakładkę dla mego rocznika.
  Piszesz,że mogę wybrać korzystniejszą emeryturę czy to znaczy (przepraszam, że pytam) że jak bym zakończyła pracę to mogę w dalszym ciągu korzystać z wcześniejszej?
  Pozdrawiam Bożena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak.Przepraszam, że odpowiadam za Danielę ale ja jestem też 53 r.i korzystam z wcześniejszej emerytury chociaż jestem już na emeryturze . Do tej pory nie wystąpiłam o naliczenie emerytury ze zgromadzonego kapitału na nowych zasadach ponieważ przypuszczam, że po odjęciu pobranych wcześniej emerytur będzie ona niższa. Mamy czas.Może coś się zmieni jak nasza sprawa będzie poruszona w TK dzięki petycji, którą też możesz wysłać .Jest zamieszczona przez Jot w zakł.Rocznik53-3 . Jeżeli chcesz wiedzieć jak będzie to emerytura to możesz wystąpić do ZUS o jej naliczenie i wycofać wniosek przed uprawomocnieniem się decyzji.Pozdrawiam Wiga

   Usuń
 42. Wigo, bardzo Ci dziękuje. Czyli jak powiadomię ZUS że nie pracuję to mogę spokojnie pobierać wcześniejszą? Wiem o petycji i wyślę również.
  Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
  Pozdrawiam Bożena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak . Ja tylko zawiadomiłam, że rozwiązałam stosunek pracy złożyłam świadectwo pracy i druk rp-7 Dopóki nie złożymy wniosku , że chcemy pobierać emeryturę obliczoną wg nowych zasad to będziemy cały czas na wcześniejszej.Pozdrawiam Wiga

   Usuń
  2. Wigo, dziękuje.
   Pozdrawiam. Bożena

   Usuń