17 listopada 2013

Duże wyróżnienie: radomski senator stanie na czele ważnej komisji 2

W związku z przeładowaniem komentarzy pod poprzednim
postem bardzo proszę o przeniesienie dyskusji pod ten post.


Adminka Izabela

183 komentarze:

 1. Przez to oczekiwanie na ustawę coraz bardziej głupiejemy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zamieniamy się zegarkami ?

   Usuń
 2. Wypłacono mi zawieszoną emeryturę po wyroku SA ale bez odsetek. ZUS przysłał mi pismo że odsetek nie wypłacą bo to nie z ich winy wstrzymano mi emeryturę.Co powinnam zrobić. Czy zakładać sprawę w SO czy czekać na ustawę. W piśmie ZUS nie ma żadnego pouczenia co mogę zrobić. Bardzo proszę o pomoc.Anna podlaskie.

  OdpowiedzUsuń
 3. a w wyroku były zasądzone odsetki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie były zasądzone odsetki. SA odesłał do decyzji ZUS.Anna podlaskie

   Usuń
  2. Skoro Sąd odesłał do decyzji ZUS to pewnie należy domagać się od ZUS wydania decyzji w tej sprawie, nawet negatywnej, ale załątwienia sprawy decyzją a nie pismem. Od decyzji będzie służyć odwołanie, a od pisma, które przysłali, nie służy odwołanie, bo to pismo a nie decyzja.
   Po wydaniu odmownej decyzji w sprawie odsetek będzie służyć odwołanie do SO, postępowanie będzie bez opłat. Natomiast w przypadku zakładania sprawy w sądzie należy uiścić wpis od wartości przedmiotu sporu, odsetki od października 2011 r. (liczone od następnego dnia po dniu ustalonym jako data wypłaty emerytury) nawet od niewielkiej emerytury mogą przekroczyć 3 tys. zł, więc te koszty można mniej więcej przewidzieć. Ale po co je ponosić, skoro sprawa załatwiona przez ZUS z naruszeniem przepisu art. 104 Kpa, który mówi, że organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu mówią inaczej. W tym przypadku przepisy nie mówią inaczej. takie jest moje zdanie.

   Usuń
  3. Jeszcze uzupełnienie do wpisu wyżej:

   Po zakończonej sprawie w sądach ZUS wypłacił Pani zawieszoną emeryturę, ale przedtem musiał wydać decyzję jak kwota, ile na podatek, itd. i pouczył o przysługującym prawie do wniesienia odwołania od tej decyzji w terminie 1 miesiąca od daty jej doręczenia.
   Z opisu sprawy wnioskuję, że w tej decyzji odsetki zostały milcząco pominięte. Z tego powodu należy wnieść odwołanie od tej właśnie decyzji, że nie uwzględniła należnych odsetek. Jeśli już minął termin do wniesienia odwołania to pozostaje wariant B opisany wyżej o 08:27. :)

   Usuń
  4. Mam pytanie.... Czy to SA w Białymstoku? Ba ja w grudniu mam rozprawę. Proszę o odpowiedź. Wanda z Mazur Dziękuję i pozdrawiam

   Usuń
  5. tak to SA w Białymstoku, tym po zasądza zwrot zawieszonej emerytury , ale odsetki do decyzji ZUS Anna podlaskie.

   Usuń
  6. Dziękuję za odpowiedź -
   ale ja jestem 1953 rocznik - to co?????????
   Wanda z Mazur

   Usuń
  7. I jeszcze jedno pytanie - w jakim terminie ZUS wypłacił zaległe od wyroku SA?
   Wanda z Mazur

   Usuń
  8. Sprawę w SA miałam 26.09.2013 a 14.11.2013 r zawieszona emerytura wpłynęła na moje konto. Anna podlaskie

   Usuń
  9. Inny przykład z innego województwa:
   sprawa w SA 29 maja 2013 r. - zwrot 4 lipca 2013 r.,

   Usuń
  10. Bardzo dziękuję za informację i pozdrawiam
   Wanda z Mazur

   Usuń
  11. Dziękuję za odpowiedź -
   i jeszcze raz zapytam co z rocznikiem 1953 - jak nas traktuje Sąd ?????????
   Wanda z Mazur

   Usuń
  12. Tego nie wiem, jestem rocznik 1952.

   Usuń
  13. wielkie dzięki za informację
   pozdrawiam Wanda z Mazur

   Usuń
 4. A mam pytanie czy jest jakiś wzór do ZUS aby w tej sprawie wydał decyzję a nie pismo

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zloz wniosek typu:
   " Wnosze o wydanie decyzji w sprawie ustawowych odsetek przyslugujacych mi od zawieszonej emerytury za okres od ... do... .
   Pismo zloz w biurze podawczym ZUS za potwierdzeniem odbioru lub wyslij listem poleconym rowniez za potwierdzeniem odbioru.

   Usuń
 5. Specjalnego wzoru chyba nie ma. Trzeba napisać swoimi słowami konkretnie o co chodzi. Za jakiś czas spróbuję podesłać propozycję treści takiego pisma.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Propozycja z godz. 15:51 jest bardzo dobra, krótko, zwięźle, ale Pani już dostała jedno odmowne pismo w tej sprawie
   Moja obiecana propozycja, w istocie rzeczy taka sama, troszkę bardziej rozbudowana.

   W nawiązaniu do przesłanego mi pisma z dnia ................ znak:................. ponownie wnoszę o ustalenie w drodze decyzji administracjnej i wypłatę należnych mi odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej wypłaty emerytury.
   Za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. powinnam otrzymać nie tylko należne mi zaległe świadczenie emrytalne, ale także należne mi odsetki w ustawowej wysokości z tytułu nieterminowej wypłaty.
   Wstrzymanie mi z dniem 1 października 2011 r. wypłaty emerytury nastąpiło w wyniku wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ............................... decyzji z dnia ............................., znak: .............................. podjętej na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., przepisu uznanego przez TK za niekonstytucyjny od chwili jego wprowadzenia. Organ rentowy nie miał podstaw do zawieszenia wypłaty emerytury, dlatego ponosi on odpowiedzialność za opóźnienie w wypłacie emerytury i powinien wypłacić mi ustawowe odsetki.
   Pozbawienie mnie odsetek za okres, w którym pozostawałam bez wypłat na skutek zastosowania niekonstytucyjnych przepisów jest dla mnie bardzo krzywdzace. Wypłacenie samej tylko należności głównej nie rekompensuje poniesionej przeze mnie szkody.
   Udzielona mi negatywna odpowiedź z dnia ..................... w formie pisma jest naruszeniem przepisu art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej, a takim jest ZUS, załatwia sprawę przez wydanie decyzji administracyjnej. Dodatkowo narusza także art. 7, zgodnie z którym w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządno-ści, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Narusza także art. 8 Kpa w myśl którego organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

   Udzielenie mi pozbawionej podstaw prawnych negatywnej odpowiedzi w sprawie wypłaty odsetek w formie pisma jest dla mnie dodatkowo krzywdzące także z tego powodu, że pozbawia mnie możliwości odwołania się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
   Mój niniejszy wniosek dotyczy ustalenia i wypłaty odsetek co do zasady, a ich wysokość powinna wynikać z prawidłowego wyliczenia za każdy miesiąc począwszy od października 2011 r. do dnia ......................, to jest do dnia wypłaty zaległych świadczeń, a także odsetki od odsetek, tzn. odsetki od sumy ustalonych odsetek do dnia ich faktycznej wypłaty na moją rzecz.

   W świetle orzecznictwa sądowego (np. wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 4 czerwca 2013 r. Sygn. akt V U 705/13) stanowisko ZUS wyrażone w skierowanym do mnie piśmie jest niezrozumiałe i krzywdzące.
   Wypłatę zawieszonych emerytur wraz z odsetkami przewiduje także przygotowana obecnie ustawa.
   Ze względu na powyższe wnoszę jak na wstępie.

   Podpis.
   W "moim" ZUS-ie nie ma biura podawczego, wszelkie pisma składa się w punkcie podpisanym INFORMACJA, najlepiej mieć drugi egzemplarz i poprosić o potwierdzenie przyjęcia pisma przez postawienie datownika na naszej kopii.

   Mniej więcej coś w tym stylu. Ewentualne korekty mile widziane.
   Nikt z nas nie jest przeciez doskonały.
   Powodzenia. :)

   Usuń
  2. małe uzupełnienie:
   (...) począwszy od października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. do dnia na dzień .........................., to jest dzień wypłaty zaległych swiadczeń (...) :)

   Usuń
  3. oczywiście słowa po 2012 r. "do dnia" są pomyłką
   powinno być:
   (...) do 21 listopada 2012 r. na dzień ............. (......)


   Usuń
 6. Bardzo dziękuję prześlij.Będziemy bardzo wdzięczni

  OdpowiedzUsuń
 7. Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się zaskakująca informacja dotycząca zaplanowanego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, następującej treści:

  20 listopada 2013 (środa), godz. 14:00
  sala 106/bud. C

  [...]

  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (druk nr 1907)
  - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej.

  Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1844) - kontynuacja.


  Natomiast opiniowanie obu projektów ustawy przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, wymagane do procedowania w Komisji Finansów Publicznych, ma się - zgodnie z aktualnym planem - odbyć dopiero następnego dnia, 21 listopada, o godz. 16.00.
  Czyżby miała nastąpić jakaś zmiana terminu posiedzenia Komisji PSR?

  kibic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo ciekawe!
   Nie daliśmy się zaskoczyć? Pracujmy dalej!

   Bardzo dobrze się wpisuje dezyderaty na poniższy adres:

   http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJAST&NrKadencji=7&KodKom=PSR

   Trzeba zastosować metodę kopiuj, wklej i zmieniać tylko nazwiska posłów , np.:

   Pan Poseł
   Janusz Śniadek
   Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

   Szanowny Panie Pośle

   W związku z wpłynięciem do Sejmu projektów: senackiego i rządowego dotyczących wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012r. - sygn. akt K2/12, będących podstawą do powstania ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011r. do dnia 21 listopada 2012r. oraz z poważnymi wątpliwościami, jakie powstają w odniesieniu do zapisu przedstawionych projektów, ośmielam się zwrócić do Pana Posła z wnioskiem o wystąpienie o doprecyzowanie proponowanej ustawy.
   Poważne wątpliwości dotyczą projektu rządowego (druk 1907), a w szczególności braku zapisu odnoszącego się do:
   a) poszkodowanych emerytów, którzy po odwołaniu się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającym im prawa do wypłaty zaległej emerytury otrzymali prawomocne, oddalające wyroki sądowe;
   b) emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011r. i rozpoczęli jego realizację po 1 stycznia 2011r., czyli w okresie vacatio legis od 1 stycznia 2011r. do 30 września 2011r., a którym wypłatę świadczeń wstrzymano z dniem 1 października 2011r..
   Nieprecyzyjny jest również zapis dotyczący tej grupy emerytów, którzy na mocy prawomocnych wyroków sądowych nabyli prawo do zawieszonej emerytury bez przysługujących im ustawowych odsetek i waloryzacji świadczeń za okres będący przedmiotem rozważań.
   Mając na uwadze fakt wiążącej mocy prawomocnych wyroków sądowych, brak doprecyzowania ustawy w tym zakresie może doprowadzić do wykluczenia dużej części emerytów z grupy poszkodowanych, bądź też do swobodnej, krzywdzącej interpretacji przepisów ustawy przez organ wykonawczy, którym będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
   Nadmienić należy, że wszyscy poszkodowani emeryci nabyli prawo do świadczeń na podstawie wydawanych im przez ZUS po dniu 8 stycznia 2009r. decyzji, a prawo do tej decyzji zostało im wstrzymane z dniem 1 października 2011r. na mocy art.28 ustawy o finansach publicznych z dnia 16 grudnia 2010r. uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą zasadniczą.
   W tak zaistniałej sytuacji różnorodność wyroków sądowych była niezrozumiała, a wydawane wyroki oddalające były dla emerytów krzywdzące.
   W związku z powyższym wnoszę o wzięcie pod uwagę zgłoszonych przeze mnie wątpliwości przy procedowaniu postępowania opiniującego projekt ustawy.
   Z poważaniem
   ..........

   Można w krótkim czasie powysyłać pisma "MIGUSIEM"
   pozdrawiam wszystkich
   DD

   Usuń
  2. W taki sam sposób można się kontaktować z Komisją Finansów Publicznych, korzystając z formularza:

   http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS7.nsf/JK1?OpenForm&FPB

   Usuń
  3. Tam też wysyłać dezyderaty o tej samej treści?
   Trzeba zatem znaleźć skład poselski Komisji Finansów.
   Do wysyłania tą drogą mam już wprawę.
   DD

   Usuń
  4. proszę podać dokładny adres mejlowy do tek komisji

   Usuń
  5. Komisja Finansów Publicznych:

   http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=7&KodKom=FPB

   DD

   Usuń
  6. Jeśli kolejność posiedzeń obu komisji się nie zmieni, to można chyba się spodziewać, że po zreferowaniu projektu rządowego przez MPiPS pierwsze czytanie projektu (druk 1907) zostanie zawieszone, podobnie jak zawieszone zostanie (ponownie) pierwsze czytanie projektu senackiego?
   Powinno tak się chyba stać z powodu braku opinii do obu projektów Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która ma się odbyć dzień później?

   Usuń
  7. Po "zasięgnięciu języka" przekazuję następującą informację. Nie ma błędu w planowaniu terminów posiedzeń Komisji FPB oraz Komisji PSR. Opinie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mają charakter pomocniczy i ich brak nie zatrzymuje prac nad projektami ustawy w Komisji Finansów Publicznych. Głównym powodem zawieszenia pierwszego czytania projektu senackiego (1844) w dniu 7 listopada było oczekiwanie na projekt rządowy, a nie brak opinii Komisji PSR.

   W najbliższą środę (20 listopada o godz. 14.00) będą więc procedowane oba projekty, a celem będzie stworzenie na ich bazie jednego projektu ustawy. W efekcie tych prac Komisja Finansów Publicznych przedstawi sprawozdanie, które będzie podstawą drugiego czytania podczas posiedzenia plenarnego Sejmu (termin do ustalenia). Po zgłoszeniu wtedy ewentualnych poprawek, projekt trafi ponownie do Komisji FPB. Finałem będzie III czytanie, zakończone głosowaniem nad ostatecznym projektem ustawy (po poprawkach).

   kibic

   Usuń
  8. Czy w tej sytuacji nie należałoby rozważyć zmiany głównego adresata dezyderatów z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na Komisję Finansów Publicznych?

   Usuń
  9. Transmisja obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 20 listopada, godz. 14.00, będzie dostępna tutaj:

   http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp

   Usuń
  10. Komisja Finansów Publicznych
   tel.: (22) 694-10-42, 694-14-21, 694-10-40,
   TEL./FAX 694-19-40

   Usuń
  11. Prosze o poprawe w tekscie zacytowanego wyzej pisma.
   Powinno byc "Nadmienic nalezy (...) a prawo DO ICH WYPLATY(...). Obecnie w tej czesci zapis jest nielogiczny. W wersji podanej przez autora tez powinno byc nie "JEJ" ale "ICH".
   auror tekstu

   Usuń
  12. Poprawiamy ten akapit zaczynający się od słów:
   " Nadmienić należy, że wszyscy poszkodowani emeryci nabyli prawo do WYPŁATY świadczeń EMERYTALNYCH na podstawie wydawanych im przez ZUS po dniu 8 stycznia 2009r. decyzji, a prawo do ICH WYPŁATY zostało im wstrzymane z dniem 1 października 2011r. na mocy art.28 ustawy o finansach publicznych z dnia 16 grudnia 2010r. uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą zasadniczą.

   DO WYŻEJ PODANEGO TEKSTU Z GODZ 11:20 NANOSIMY POPRAWKI NAPISANE DUŻYMI LITERAMI.
   Jednak, jeżeli ktoś wysłał w tamtej formie, to nic takiego wielkiego się nie stało. Sedno sprawy zostało ujęte!
   Pozdrawiam autora tekstu ( poprawka do oryginału była umieszczona przez autora w następnym wpisie pod tekstem, więc jej nie zauważono) , dziękuję za wskazanie tej usterki, którą adresat wybaczy.
   DD

   Usuń
  13. DD;
   Tutaj nie wchodzi w gre kwestia wybaczenia tylko ujecia tekstu w sensie poprawnym logicznie.
   pozdrawiam
   anonimowy autor tekstu

   Usuń
  14. jakie grzeczności ;)))

   Usuń
  15. Pismo poprawione; patrz - godz 18:43
   pozdrawiam
   DD

   Usuń
  16. Do wpisu z 17:25
   Nie dało mi spokoju zarzucanie, że tekst nie został ujęty w sensie poprawnie logicznym, zarzucając, że wina leży po mojej stronie. Należało więc wrócić do oryginału - czyli zapisu autorki z 17 listopada - godz 05:20. Ten sporny fragment a następnie poprawka autorki pod tym wpisem dotyczyła tylko braku słowa WYPŁATY świadczeń, nie było poprawki odnośnie " ... a prawo do ICH WYPŁATY.."
   Oto dowód - sporny fragment z wpisu z 05:20:
   "Nadmienic nalezy, ze wszyscy poszkodowani emeryci nabyli prawo swiadczen na podstawie, wydawanych im przez Zaklad po dniu 8 stycznia 2009r., decyzji, a prawo do jej wyplaty zostalo im wstrzymane z dniem 1 pazdziernika 2011r. na mocy art. 28 ustawy o finansach publicznych z dnia 16 grudnia 2010r. uznanego przez Trybunal Konstytucyjny za niezgodny z ustawa zasadnicza...".

   Anonimowy17 listopada 2013 05:25

   Ma byc "Nadmienic nalezy(...) nabyli prawo do swiadczen"

   Autorce WIELKIE DZIĘKI, ale sensu logicznego nie zgubił DD, a tak to przedstawiono.
   pozdrawiam autorkę.
   DD

   Usuń
  17. DD;
   To nie jest zarzucanie tylko zwrocenie uwagi.
   Prosze zwroc uwage, ze po zmianie mojego pisma w czesci na ktora zostala zwrocona uwaga zostal zrobiony zapis, ze "a prawo do tej DECYZJI zostalo wstrzyne z dniem 1 pazdziernika 2011r.
   Nigdy i zadne prawo do decyzji nie zostalo wstrzymane.

   Ponadto, jezeli emeryt pisze o "swiadczeniach" to juz to slowo wskazuje ze mowa o swiadczeniach emerytalnych.
   Jezeli zapis dotyczy "swiadczen" to powinno byc "ICH" wyplaty a nie "JEJ" wyplaty na co zostala zwrocona, przeze mnie, uwaga we wpisie z 16:15.
   Dalsza dyskusje na ten temat uznaje za zbedna.
   pozdrawiam

   Usuń
  18. Ma byc oczywiscie "wstrzymane" a nie "wstrzyne"

   Usuń
 8. To jest ten pan, który uważa, że NIE NALEŻY SIĘ wypłata wstrzymanych świadczeń osobom, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury przed 2009 rokiem. Projektanci rządowi poszli dalej i nie dzielą emerytów na tych "sprzed" i "po",więc nie ma się co cieszyć z awansu i dziwię się, że na tej stronie o tym panu jest w ogóle wzmianka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anonimie - 12:08
   Który Pan? O kim mowa? Proszę jaśniej.

   Usuń
  2. Coś się szanownemu anonimowemu z 12:08 POMYLIŁO...
   Oba projekty przewidują zwrot wszystkim poszkodowanym, bez podziału na "sprzed" i "po".

   Usuń
  3. Anonimie - 12:19
   Wszystkim- zwrot?
   Tym z prawocnie negatywnym wyrokiem sądu też gwarantują?
   A odsetki tym, którym wypłacono tylko zaległe też gwarantują?
   Jeżeli tak, to proszę wskazać, gdzie to jest precyzyjnie zapisane?
   Właśnie po to piszemy dyzederaty, aby nie było wątpliwości, taki zapis musi się znaleźć, bo wisi nad w/w zasada rzeczy osądzonej - res iudicata.
   DD

   Usuń
  4. Tym z prawomocnie... ( poprawka)
   DD

   Usuń
  5. DD,
   anonimowemu z 12:08 chodziło najwyraźniej o stary podział na tych "sprzed" i "po" 08.01.2009, a nie o rodzaj wyroków sądowych...
   An. z 12:19.

   Usuń
  6. No to zaprawieni w boju do roboty!
   KOMISJA FINANSÓW PUBLICZNYCH ( 55 posłów)
   Rosati Dariusz (PO) - przewodniczący
   Kopyciński Sławomir (TR) - z-ca przew.
   Łopata Jan (PSL) - z-ca przew.
   Skowrońska Krystyna (PO) - z-ca przew.
   Szulc Jakub (PO) - z-ca przew.
   Szydło Beata (PiS) - z-ca przew

   Ponadto z bardziej znanych medialnie posłów:
   Joński Dariusz (SLD)
   Masłowska Gabriela (PiS)
   Orzechowski Andrzej (PO)
   Kuźmiuk Zbigniew (PiS)
   lub
   do wyboru:
   Komisja Finansów Publicznych:

   http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=7&KodKom=FPB

   A pisać do Komisji Finansów Publicznych, korzystając z formularza:

   http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS7.nsf/JK1?OpenForm&FPB

   Pozdrawiam wszystkich!


   Usuń
  7. Czy wysyłać też faksem do Komisji FPB?

   Usuń
  8. Andrzej Orzechowski to ten poseł z audycji w "Trójce", który bagatelizował problem "32%".

   Usuń
  9. W tej komisji jest też poseł Zbrzyzny (także działacz OPZZ, które opinowało projekt ustawy). Poseł Zbrzyzny jakiś czas temu organizował w KGHM pozew zbiorowy "zawieszonych".
   Poseł Kuźmiuk też jest na bieżąco w sprawach emeryckich ("waloryzacja" kwotowa 2012 i zawieszenie emerytur).

   Usuń
  10. ok. dopisujemy - Zbrzyzny Ryszard (SLD), a posła Andrzeja Orzechowskiego można przy okazji wyedukować!
   Może jeszcze jakieś propozycje?

   Usuń
  11. Oj, ależ tempo!
   ;)))

   Usuń
 9. Mam prośbę do osób biegłych w przepisach emerytalnych, a z tego co widzę to jest znaczna grupa osób dobrze orjętujących się w przepisach ZUS.
  Proszę mi podpowiedzieć, czy przeliczenie emerytury na warunkach kapitałowych tzn, że muszę złożyć Rp7 za kolejne lata przepracowan?. Nadal pracuję.
  Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
  Maria

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wczoraj w TV przy okazji ZEGARKA i innych ,,potknięć'' członków PO padło też krótkie zdanie o nieprawnym zawsieszeniu naszych emerytur. H.

   Usuń
  2. wiesscar | 18.11.2013 [13:29].
   sonda w audycji "Za, a nawet przeciw" w radiowej Trojce:

   "Czy z pracy gabinetu premiera Tuska jesteśmy zadowoleni?
   Za 13%
   Przeciw 87%"
   http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/980387,Czy-jestesmy-zadowoleni-z-pracy-rzadu

   Usuń
  3. Gość | 18.11.2013 [13:48].
   Pinokio kim jest, kim był

   Pinokio kim jest, kim był ,dokąd zmierza? BYŁ NIKIM JEST NIKIM zmierza donikąd a razem z nim większa cześć społeczeństwa zniewolona przez media mętnego nurtu.

   Usuń
  4. do Marii 12:41
   Kontynuuje Pani zatrudnienie więc na pewno po upływie każdego kwartału kalendarzowego przedkłada Pani do ZUS zaświadczenie o zatrudnieniu i przebytych zwolnieniach lekarskich. W tym zaświadczeniu pracodawca podaje także wysokość zarobków w poszczególnych miesiącach kwartału. Tym sposobem ZUS ma potrzebne dane do wyliczenia emerytury kapitałowej. Jesli Pani nie przedkłada kwartalnych zaświadczeń i nie wnioskuje o PONOWNE OBLICZENIE wysokości emerytury (Uwaga: nie mylić z przeliczeniem emerytury, bo to całkiem co innego) to radzę to robić, bo zwyczajnie Pani traci finansowo.
   Można też w tej sparwie zadzwonić na ogólnokrajową infolinię COT, jaką ZUS uruchomił, nr telefonu podany jest na stronie zus.pl :)

   Usuń
  5. Ponowne obliczenie - sformuowanie lekko enigmatyczne.
   Prostymi słowami : co kwartał daję do ZUS zaświadczenie o przepracowanych miesiącach / z wyszczególnieniem ewentualnych okresów chorobowych / i ZUS dolicza mi te miesiące do stażu pracy a więc co 3 m - ce moja emerytura zostaje podwyższona o ok.10 zł netto.
   Warto więc pozawracać kadrowej lub księgowej głowę aby wydawała co kwartał taki "swistek".
   Dołączam takie zaświadczenie do podania które składa się z jednego zdania: "Proszę o ponowne przeliczenie stażu pracy."
   Tyle wystarczy :)
   Należy podać swój nr. ewidencyjny , oczywiście Pesel i adres.
   Aha, takie podanie należy złożyć najpóźniej do końca następnego miesiąca po kartale czyli :
   -pod koniec stycznia / za IV kw.2013 r/
   -pod koniec kwietnia / za I kw.2014/ itd.
   Dostaniesz wtedy decyzję o doliczeniu okresu pracy i podwyższeniem emerytury - na konto wpłyną ci pieniądze z wyrónaniem za m- c w którym złożyłaś podanie czyli np. złożyłam podanie w 20 paździenika, decyzja przyszła pocztą np.6 listopada więc za m- listopad dostanę już podwyższoną emeryturę łącznie z wyrównaniem za październik.
   Warto!.

   Usuń
  6. Można i tak. W gruncie rzeczy chodzi o to samo, może w moim przypadku to zboczenie zawodowe :)

   Usuń

 10. Takie potwierdzenie dostałam po wysłaniu listu do KFP z formularza. Czy dalej zostanie przesłany???

  Warszawa, 2013-11-18
  K A N C E L A R I A S E J M U
  BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
  ul. Wiejska 4/6/8
  00-902 Warszawa


  Biuro Korespondencji i Informacji potwierdza odbiór listu przesłanego z formularza umieszczonego na internetowych stronach komisji sejmowych.
  Jeżeli list jest związany z działalnością komisji i zawiera dane identyfikujące nadawcę, zależnie od jego treści, udzielimy odpowiedzi lub przekażemy go do komisji. Podkreślamy jednak, że komisje sejmowe nie mogą podejmować działań wykraczających poza zakres ich zadań i kompetencji.
  Jeżeli list zawiera uwagi lub opinie o projekcie ustawy rozpatrywanym przez komisję, po przeanalizowaniu, zostanie on do niej przekazany lub wykorzystany przez Biuro Korespondencji i Informacji w materiale informacyjnym dla komisji.


  Dziękujemy

  OdpowiedzUsuń
 11. Ale cisza wszyscy ciężko pracują. Napisałam już do 20 Posłów z Komisji Finansów Publicznych korzystając z formularza. Jest to bardzo proste i szybko można przekazać pisma do poszczególnych osób bez żadnych trudności. Tylko żeby były przekazane do adresowanych osób na czas, jeszcze przed posiedzeniem komisji, może się uda, pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można wysłać faksem - dojdzie bezpośrednio do Sekretariatu Komisji FPB:

   FAX: 22-694-19-40

   Usuń
  2. Poprawione pismo do Komisji Finansów Publicznych:
   przykład:

   Pan Poseł
   DARIUSZ ROSATI
   Komisja Finansów Publicznych

   Kancelaria Sejmu
   ul Wiejska 4/6/8
   00-902 WARSZAWA
   Szanowny Panie Pośle,
   W związku z wpłynięciem do Sejmu projektów: senackiego i rządowego dotyczących wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012r. - sygn. akt K2/12, będących podstawą do powstania ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011r. do dnia 21 listopada 2012r. oraz z poważnymi wątpliwościami, jakie powstają w odniesieniu do zapisu przedstawionych projektów, ośmielam się zwrócić do Pana Posła z wnioskiem o wystąpienie o doprecyzowanie proponowanej ustawy.
   Poważne wątpliwości dotyczą projektu rządowego (druk 1907), a w szczególności braku zapisu odnoszącego się do:
   a) poszkodowanych emerytów, którzy po odwołaniu się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającym im prawa do wypłaty zaległej emerytury otrzymali prawomocne, oddalające wyroki sądowe;
   b) emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011r. i rozpoczęli jego realizację po 1 stycznia 2011r., czyli w okresie vacatio legis od 1 stycznia 2011r. do 30 września 2011r., a którym wypłatę świadczeń wstrzymano z dniem 1 października 2011r..
   Nieprecyzyjny jest również zapis dotyczący tej grupy emerytów, którzy na mocy prawomocnych wyroków sądowych nabyli prawo do zawieszonej emerytury bez przysługujących im ustawowych odsetek i waloryzacji świadczeń za okres będący przedmiotem rozważań.
   Mając na uwadze fakt wiążącej mocy prawomocnych wyroków sądowych, brak doprecyzowania ustawy w tym zakresie może doprowadzić do wykluczenia dużej części emerytów z grupy poszkodowanych, bądź też do swobodnej, krzywdzącej interpretacji przepisów ustawy przez organ wykonawczy, którym będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
   Nadmienić należy, że wszyscy poszkodowani emeryci nabyli prawo do wypłaty świadczeń emerytalnych na podstawie wydawanych im przez ZUS po dniu 8 stycznia 2009r. decyzji, a prawo do ich wypłaty zostało im wstrzymane z dniem 1 października 2011r. na mocy art.28 ustawy o finansach publicznych z dnia 16 grudnia 2010r. uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą zasadniczą.
   W tak zaistniałej sytuacji różnorodność wyroków sądowych była niezrozumiała, a wydawane wyroki oddalające były dla emerytów krzywdzące.
   W związku z powyższym wnoszę o wzięcie pod uwagę zgłoszonych przeze mnie wątpliwości przy procedowaniu postępowania opiniującego projekt ustawy.
   Z poważaniem

   DD   Usuń
  3. Można wysyłać faxem, powyżej był podany namiar!
   DD

   Usuń
  4. Jeszcze jedno - pismo zostało opracowane przez anonima z 17 listopada - godz 05:20
   DD

   Usuń
 12. Maria
  Dziękuję Pani która odpowiedziała na moje zapytanie odnośnie przeliczenia emerytury na warunkach kapitałowych.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma sprawy. Czy odpowiedź jest pomocna?

   Usuń
  2. Oczywiście, że pomocna. dzięki.
   Maria

   Usuń
  3. Proszę jeszcze napisać kiedy składać RP7
   S

   Usuń
  4. Myślę, że na pewno przed definitywnym rozwiązaniem umowy o pracę, a wcześniej to pewnie wtedy, gdy ZUS tego zażąda. Jeśli do organu wpływa wniosek nie udokumentowany zgodnie z wymogami to organ występuje do wnioskodawcy o jego uzupełnienie w zakreślonym terminie. W przypadku, gdy termin jest za krótki, zawsze można wystąpić o jego przedłużenie, szczególnie w sytuacjach, gdy siedziba kadr czy dział finansowy firmy (które najczęściej wystawiają Rp 7) mają siedzibę w odległej miejscowości. Jest tak w wielu przypadkach różnych oddziałów, filii, agencji, delegatur, itp., itd.

   Usuń
  5. Niektóryz blogowicze już tak wczuli się w "język prawniczy" lub nawet bym określiła "język urzędniczy" że nie potrafią pisać prosto,językiem potocznym o sprawach nas interesującyc h.
   Boże, ten wpis jak czytam to mi się wydaje że czytam elaborat zawarty w Dzienniku Ustaw.
   Ludziska, opanujcie się !!!!
   Jeżeli odpowiadasz na pytanie zadane na blogu który skupia "cywilów" / a nie kształconych w odczytywaniu języka "urzędowego / to pisz językiem prostym, zrozumiałym dla każdego !!!
   Może teraz spróbójesz jeszcze raz zrobić wpis na zadane pytanie tylko tak zwyczajnie - bez "zadęcia" słownego!!!! :)))))
   No chyba że chcesz się "popisać" jaki to jesteś człowiek "uczony" ....
   ..""zakreślony termin" , "organ" itp......

   Usuń
  6. 12:57
   Ale ortografii w szkole uczyli?
   Oczy bolą, nie - spróbójesz, a - spróbujesz, gdyż: "uje się nie kreskuje, bo się dostaje dwóje"!
   A potem się wymądrzaj. Potocznym językiem bez podawania zapisów prawnych, niczego nie załatwisz! Chyba, że pójdziesz do adwokata!

   Usuń
  7. Wpis z 12:57 jest mój, nie było moim cele popisywanie się, pisanie takich pism to mój chleb powszedni, ale nie w ZUS

   Służę wyjaśnieniem:
   organ - organ rentowy czyli ZUS,
   zakreślony termin - termin podany w piśmie (np. w piśmie ZUS), w którym ma być uzupełniony wniosek, tzn. mają być przysłane, przyniesione, doręczone do ZUS potrzebne dokumenty do rozpatrzenia wniosku czyli podania, prośby

   Jeśli coś jeszcze wymaga dodatkowego wyjaśnienia proszę dać znać

   Usuń
 13. Zawalimy wszystkie skrzynki mailowe i nie będą mogli tego wszystkiego przeczytać bo skrzynka mailowa ma przecież jakąś swoją pojemność - nie szalejcie więc bo nie dojdzie !!!!!

  OdpowiedzUsuń
 14. Czy listy można wysyłać jeszcze na adres mailowy posłów z Komisji Finansów Publicznych
  np. Dariusz.Rosati@sejm.pl
  tak jak poprzednio do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny?
  Proszę o informację

  OdpowiedzUsuń
 15. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a cóż to za nerwus, czy pełnia księżyca to spowodowała?

   Usuń
  2. Proszę przeczytać wpisy prawnika z 18 listopada w zakładce skargi kasacyjne 3 .

   Usuń
  3. bardzo interesująca wypowiedź, poniżej przeniesiony jeden z wpisów:
   ---------------
   Anonimowy 18 listopada 2013 15:11
   Jeszcze jedno. Co do skargi do ETPCz, proszę się nie łudzić ( i mówię to jako osoba, która 'kilka' takich skarg już wysłała i wie na czym polega zabawa przed Trybunałem w Strasburgu ) - tam Państwa skarga także nie zostanie przyjęta do rozpoznania.
   ETPCz sprawdza, czy w danej sprawie doszło do naruszenia przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wraz z protokołami dodatkowymi do niej ( a w Państwa sprawach do takiego naruszenia, które udałoby się obronić przed Trybunałem, nie doszło - proszę mi wierzyć na słowo ), nie ingeruje zaś w naprawianie bubli prawnych ( a takim była ustawa zmieniająca dodająca art. 103a ) i prostowanie błędnej wykładnie ( czyli tego co robią sądy powszechne, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny ). Przykro mi - z tego pieca chleba z całą pewnością nie będzie.
   Państwa jedyną szansą jest ustawa rekompensacyjna, proszę więc całą energię włożyć w lobbowanie by do jej uchwalenia doszło.
   jeszcze raz składam wyrazy największego szacunku,
   xyz

   Usuń
  4. PRAWNIK STWIERDZIŁ, ŻE NALEŻY ZAWALCZYĆ O TĘ USTAWĘ REKOMPENSACYJNĄ, BO TO PRAWDOPODOBNIE NASZA JEDYNA SZANSA!!!!!!!!!!!

   Usuń
  5. xyz stara się skutecznie zniechęcić do składania skarg do ETPCZ. Wybór należy do zainteresowanych - taka skarga nic nie kosztuje. A co do naruszenia konwencji o ochronie praw człowieka i ... to można dyskutować. Zadziwiające, że ten wpis pojawił się właśnie teraz. Być może klienci, którym pisał skargi teraz mają do niego pretensje więc atakuje (jeśli oczywiście jest prawnikiem).

   Usuń
  6. Moim zdaniem niekoniecznie to musi oznaczać od razu atak. Po prostu ktoś się podzielił swoją opinią. Warto wziąć pod uwagę różne zdania czy stanowiska, jeden człowiek nie zauważy wszystkiego. A jeśli ten ktoś ma rację to rozczarowanie będzie mniejsze, i mniejszy stres

   Usuń
  7. Popieram wpis z 06:06 , nikt z nas nie był zmuszany do napisania skargi czy kasacji. Korzystamy z pomocy prawników z własnej, nieprzymuszonej woli .Nigdy nie ma gwarancji, że wygramy swoją sprawę ale jeżeli jest choć cień szansy to należy próbować.Nie wierzę w to ,że szanujący się prawnik będzie nas mamił wygraniem. Decyzja zawsze należy do nas a nie do innych dlatego też niektóre komentarze odnośnie prawników są bezpodstawne i nie na miejscu. Przegrana

   Usuń
  8. Jeśli chodzi o ETPCZ ,to w skardze należy wyeksponować deptanie godności starego człowieka, odsyłanie go kilkakrotne do sądów ,narażanie go na utratę zdrowia fizycznego i psychicznego, brak jednoznacznych informacji ze strony ZUS i Ministerstwa.

   Usuń
  9. http://prawo.rp.pl/artykul/757738,1065562-Adwokaci-apeluja-do-ETPC-o-uzasadnianie-decyzji-o-odrzucaniu-skarg.html

   Usuń
  10. Róbmy swoje,
   Pewne jest to jedno, że
   Róbmy swoje,
   Bo dopóki nam się chce,
   Drobiazgów parę się uchowa:
   Kultura, sztuka, wolność słowa, dlatego
   Róbmy swoje,
   Róbmy swoje,
   Może to coś da? Kto wie?...

   Usuń
  11. Moim zdaniem, trzeba we wpisie "xyz" zwrócić uwagę na to, że wskazał nam ważną rzecz, którą możemy jeszcze wykorzystać, zacytuję tę wypowiedź:
   "Państwa jedyną szansą jest ustawa rekompensacyjna, proszę więc całą energię włożyć w lobbowanie by do jej uchwalenia doszło."
   MUSIMY SIĘ WYSILIĆ!!!
   ZOSTAŁY NAM E-MAILE I FAX, na listy chyba za późno!!!
   Stanowimy ogromną siłę, bądźmy solidarni!!!
   Mamy szansę wpłynąć na taki zapis ustawy, który zaspokoiłby wszystkich pokrzywdzonych emerytów, bez potrzeby "błąkania się" po sądach, bez potrzeby składania skargi kasacyjnej i skargi do ETPCz ( z wątpliwym skutkiem). Nie zmarnujmy tej szansy!!!
   pozdrawiam wszystkich
   Daniela

   Usuń
 16. Osoby,które mają emeryturę mieszaną i nadal pracują mogą ją przeliczyć tylko jeden raz w roku na podstawie zgromadzonych składek.Wiem bo przerabiam to z ZUS-em w każdym roku.To informacja dla Marii.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W nawiązaniu do wypowiedzi z 23:51 - czy jeśli masz osiągnięty wiek (60 l) i nadal nieprzerwanie pracujesz, to również masz prawo do przeliczenia emerytury raz w roku i doliczenia stażu pracy?. Po osiągnięciu wieku nie składa się już do ZUS Rp7. ? Bede bardzo wdzięczna za odpowiedź. K.A.

   Usuń
  2. Wprawdzie pytanie skierowane nie do mnie, ale pozwalam sobie zauważyć, że staż pracy dolicza się tylko i wyłącznie w przypadku kontynuowania pracy i pobierania emerytury wcześniejszej (starej), natomiast prawo do przeliczenia emerytury jeden raz na rok z uwzględnieniem zgromadzonych w ciągu tego roku składek dotyczy emerytury powszechnej (inaczej: nowej, kapitałowej).
   Druk Rp 7 albo kwartalne czy półroczne (albo z innego przedziału czasowego, zależy, jak kto wystąpi) składa sie w ZUS w celu dopisania do stażu pracy kolejnych przepracowanych miesięcy i dotyczy to tylko emerytury starej, wcześniejszej.
   Do przeliczenia emerytury nowej Rp & jest, moim zdaniem, niepotrzebne, bo ZUS wie od pracodawcy, ile składek pracodawca odprowadził.
   Przy emeryturze nowej liczy się tylko zwaloryzowany kapitał początkowy, wysokość odprowadzonych składek i dalsze przeciętne trwanie życia (według tabel do ustawy), natomiast przy emeryturze wcześniejszej, starej ma znaczenie które lata były tłuste, a które chude i wybiera się 10 albo 20 najlepszych lat. Przy nowej emeryturze powszechnej nikogo nie obchodzi ile kto pracował, tylko ile zgromadził kapitału.
   Reasumując jeśli się ma ukończone 60 lat i nadal pracuje można raz na rok przeliczyć emeryturę kapitałową (po każdym przeliczeniu trzeba chyba wycofać wniosek, w przeciwnym razie wyliczona emerytura zostanie zawieszona), ale staż pracy nie ma tu znaczenia.
   Jeśli ZUS bedzie potrzebował Rp 7, to się upomni aby wniosek uzupełnić. :)

   Usuń
  3. bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź . K.A.

   Usuń
  4. Dziękuję wszystkim udzielajacym mi porad.
   Maria. Pozdrawiam

   Usuń
 17. Ja mam 63 lata i nadal pracuję. ZUS przeliczył mi emeryturę podmieniając (jak to wyżej określone) ostatnie dwa lata tluste w miejsce dwu lat chudych po złożeniu Rp 7 i uzyskałam większy wskażnik wysokości podstawy wymiaru.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I o to właśnie chodzi, aby szukać możliwości zwiększenia emerytury. Na swojej stronie internetowej www.zus.pl ZUS podaje 11 sposobów, dzięki którym emerytura może być wyższa. Oczywiście nie wszyskie sposoby są dla każdego, ale warto poczytać i przeanalizować, a nuż się uda.

   Usuń
 18. A ja chciałam poprosić o informację w takiej kwestii: czy z wnioskiem o zawieszenie postępowania w SO (termin mam 16 grudnia b.r.) w związku z zaawansowaniem prac nad ustawą rekompensacyjną trzeba wystąpić wcześniej czy dopiero w dniu rozprawy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. można wcześniej wysłać do sądu wniosek,ale można też przedłożyć go dopiero na rozprawie

   Usuń
 19. Napiszę coś odnośnie ETPCZ. Zgadzam się z xyz. On ma rację w tym co pisze. Ja również doświadczyłem niezadowolenia z ETPCZ ale nie oznacza to , że nie macie pisać, bo być może będziecie mieli więcej szczęscia niż ja miałem. Pisałem w zupełnie innej sprawie ponieważ bardzo czułem się skrzywdzony i efekt taki, że tam chyba nawet dokładnie nie przeczytali mojej skargi. No ale cóż trzeba próbować, to nic nie kosztuje- tylko znaczek pocztowy. Jest jeszcze druga strona medalu. Zapoznajcie się z tym ile Państwo Polskie nie zrealizowało wyroków ETPCZ. Życzę wszystkim powodzenia, nie można stracić szansy aby potem nie żałować.

  OdpowiedzUsuń
 20. Ci co mają możliwość niech wyślą faksem do Komisji finansów, prędzej dojdzie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi

  1. Daniela19 listopada 2013 13:41

   Moim zdaniem, trzeba we wpisie "xyz" zwrócić uwagę na to, że wskazał nam ważną rzecz, którą możemy jeszcze wykorzystać, zacytuję tę wypowiedź:
   "Państwa jedyną szansą jest ustawa rekompensacyjna, proszę więc całą energię włożyć w lobbowanie by do jej uchwalenia doszło."
   MUSIMY SIĘ WYSILIĆ!!!
   ZOSTAŁY NAM E-MAILE I FAX, na listy chyba za późno!!!
   Stanowimy ogromną siłę, bądźmy solidarni!!!
   Mamy szansę wpłynąć na taki zapis ustawy, który zaspokoiłby wszystkich pokrzywdzonych emerytów, bez potrzeby "błąkania się" po sądach, bez potrzeby składania skargi kasacyjnej i skargi do ETPCz ( z wątpliwym skutkiem). Nie zmarnujmy tej szansy!!!
   pozdrawiam wszystkich
   Daniela

   Usuń
  2. Lubię liczby pierwsze - popatrzcie na minuty publikacji ( 41 i 47) - może to jakiś szczęśliwy dla nas znak? Oby!

   Usuń
 21. W tej chwili konferencja Premiera , poinformował że jutro ok 11 poda zmiany w rządzie ( oby te zmiany nie wpłynęły negatywnie na nasze sprawy)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. przypuszczalne zmiany, link :

   http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowak-pokrzyzowal-plany-premiera-2991900.html

   Usuń
  2. Przeniesiony wpis z zakładki skargi kasacyjne
   -------------------
   Anonimowy 19 listopada 2013 14:11
   Proszę państwa, przede wszystkim podpis xyz wymyśliłem na poczekaniu - nigdy wcześniej się tutaj nie wypowiadałem i nie śledziłem tego co się dzieje na blogu, choć wiedziałem oczywiście od klientów, że takie miejsce w sieci istnieje. Tym razem wszedłem tutaj tylko po to żeby na szybko zorientować się na jakim etapie jest proces legislacyjny "ustawy rekompensacyjnej" ( Państwo są w tej kwestii stokroć lepiej zorientowani niż ja ). Przy okazji, czytając komentarze, postanowiłem się odezwać, żeby mieli Państwo lepsze pojęcie o istocie postępowania przez SN, a dzięki temu byli bardziej świadomi i unikali naciągaczy ( przy czym, dodam raz jeszcze - nie każdy prawnik który składa kasację naciągaczem, wszystko zależy od tego na ile rzetelnie poinformuje klienta o szansach na końcowy sukces ).

   Co do ETPCz jestem przekonany, że szansa wygranej jest minimalna ( u osób które wznawiały postępowanie - praktycznie żadna ), tym niemniej, skargę można napisać, nic to nie kosztuje ( jeśli napiszemy ją sami, a wtedy szanse są jeszcze mniejsze ), choć nie spodziewałbym się jakiegokolwiek pozytywnego efektu i powie to Państwu każdy obiektywny prawnik, który zna się na postępowaniu przed Trybunałem ( np. prawnicy z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ). Pieniędzy bym na to nie wydawał, ale jak kto woli...

   Odnosząc się do wpisu o zmuszaniu do napisania skargi. Gwarantuję Państwu, że wbrew temu co zostało tutaj podniesione, żaden klient poinformowany o ryzyku związanym ze skargą nie powiedział "w takim razie dziękuję, nie skorzystam". Wszyscy mówią, żeby ryzykować i pisać. Człowiek chce mieć nadzieję i ja to rozumiem. Z drugiej strony, w takich sprawach jak te - bardzo niepewnych - nie mówi się raczej klientowi, żeby definitywnie dał sobie spokój z pisaniem skargi. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Tak, jak żaden prawnik nie da gwarancji wygranej, tak samo w większości przypadków nie zagwarantuje także, że skarga na 100% zostanie oddalona/nie przyjęta do rozpoznania. Zawsze jest jakaś szansa, choćby mała. Państwo jesteście niezadowoleni, że prawnicy pisali skargi pomimo niepewnych szans wygranej. Wg. Państwa powinni odradzić występowanie do SN albo odmówić sporządzenia skargi. Ok rozumiem rozgoryczenie. Tyle tylko, że proszę mi powiedzieć jak by się Państwo czuli w następującej sytuacji: prawnik definitywnie odradza składanie skargi mówiąc, że nie ma praktycznie żadnych szans na powiedzenia, albo są one nikłe i żeby lepiej czekać na ustawę; Państwo za radą prawnika odstępujecie od składania skargi; w zimie, czy na wiosnę rozwiązuje się Sejm i nieuchwalone ustawy trafiają do kosza; SN jednak przyjmuje niektóre kasacje do rozpoznania i część ludzi wygrywa; Państwo zostają z niczym. Byliby Państwo zadowoleni?

   Pozdrawiam,
   xyz

   Usuń
  3. Dziwne, albo xyz kłamie, albo jest ich dwóch.

   Pomimo zapenienia:
   ".....nigdy wcześniej się tutaj nie wypowiadałem i nie śledziłem tego co się dzieje na blogu, choć wiedziałem oczywiście od klientów, że takie miejsce w sieci istnieje. Tym razem wszedłem tutaj tylko po to...."
   są wcześniejsze wpisy xyz w pprzednich postach,
   a sformułowanie "tym razem wszedłem tutaj ...." świadczy, że nie jest to jego pierwsze tutaj wejście.


   Usuń
  4. Może nie od rzeczy będzie przytoczenie w tym miejscu starego dowcipu, jak to przegranej sprawie w sądzie adwokat mówi do swego klienta:
   - Przegrał pan
   a po wygranej:
   - Wygraliśmy!

   Usuń
  5. Ehhh, ma Pan/Pani świętą rację. Kłamię i jest nas dwóch, w końcu są wcześniejsze wpisy xyz w poprzednich postach, a to wszystko wyjaśnia. Przepraszam, ale ręce opadają. Człowiek chce pomóc, doradzić, a niektórzy na siłę szukają dziury w całym. Proszę wybaczyć, nie będę z tym polemizował :)

   xyz

   Usuń
  6. Wcześniej były moje jako xy .
   xy

   Usuń
  7. Szanowny xyz, sposób pańskiej reakcji mówi sam za siebie. To szlachetne, że chce Pan pomóc, ale dlaczego tak Pana zirytowało moje spostrzeżenie? A może to muminki poprzednio pisały?

   Usuń
  8. Tez nie rozumiem takiej reakcji xyz. W końcu nicki mogą się powtarzać, powinien był obrócić to w żart.

   Usuń
  9. Szanowny xyz,
   proszę wziąć pod uwagę, że nie wszyscy, którzy odzywają się na blogu to racjonalni emeryci. Radzę ignorować takie wpisy.
   :)

   Usuń
  10. Przestańcie ciągle szukać zaczepek
   Moja wypowiedz z godz.20:55 nie jest wypowiedzią pana xyz.
   xy to nie ta sama osoba co xyz.
   Ze mnie robiono mężczyznę mimo,że jestem kobietą.
   Pozdrawiam pana xyz. Ma pan rację.

   Usuń
  11. Niech go pani xy jeszcze ucałuje i pogłaszcze po czółku. Kochani, to że xy nie jest xyz to oczywiste, "z" czyni różnicę.

   Usuń
  12. A cóż to ma do rzeczy, że mogą odzywać się nieracjonalni emeryci? Jeśli tak jest to dobrze, mają świeże spojrzenie.

   Aby nie byc gołosłownym przytaczam jeden z wpisów xyz:
   Anonimowy7 listopada 2013 20:52
   Kancelarie mają niezły biznes, kasa jest - odpowiedzialności nie ma!!
   A więc zamiast płacić prawnikom za kasację (obowiązkowo za ich pośrednictwem) - trzeba pisać skargi do ETPCz, przy pomocy mądrych głów na blogu - za darmo!!
   xyz"

   I o co tu się awanturować, że chciał dobrze, a wyszło jak zwykle?

   Usuń
  13. Anonimowy15 listopada 2013 18:26
   Anonimie z 17:04
   Głupie pytanie! A emeryt nie jest obywatelem naszego kraju? Jego bezpieczeństwo własne, dzieci i wnuków nie dotyczy? A Panu senatorowi, który współdziałając z innymi senatorami z PiS złożył skargę konstytucyjną w sprawie zawieszonych emerytur, trzeba gratulować awansu na przewodniczącego Komisji Senackiej!
   Pan senator jest aktywny i wrażliwy na potrzeby społeczne, a zapewnienie naszej bezpiecznej przyszłości ma bardzo ważne znaczenie dla całej populacji!!!
   A więc anonimie więcej wdzięczności, a mniej cynizmu!!!
   Dzięki temu człowiekowi, zostaliśmy zauważeni i możemy walczyć o sprawiedliwość!!!
   xyz   Usuń
  14. Anonimowy20 listopada 2013 14:03

   Ale autor tego wpisu, to nie prawnik, o którym myślisz.
   Prawnik po prostu nie zauważył, że taki nick był już na blogu w użyciu. Taki zbieg okoliczności.
   Potwierdzam ten fakt jako autor- xyz, który dokonał powyższego wpisu 15.11 o godz. 17:04

   Anonimowy20 listopada 2013 14:10

   c.d. Ponadto nie jestem autorem wpisu prawnika, jako xyz w zakładce Skargi Kasacyjne z 19 listopada 2013r.!

   Usuń
 22. Witam, pismem z dnia 09-10 brzwróciłm sie do Zus o wypłate odsetek powołując sie na wyrok SA z 27 marca br,który to w trybie art.477 par.2 kpc przekazał ZUSowi do rozpatrzenie.Pismem 04-11 br dostałam odpowiedź z ZUS o treści" Decyzja z7-04-2013 tut. Oddział odmówił wypłaty odsetek od wyrównania j emerytury/faktycznie dostałam zwrot zawieszonej/przeliczonej decyzja z dnia 17-04-2013 r. Od powyższej decyzji nie złożyła Pani odwołania w ustawowym terminie, a zatem decyzja uprawomocniła sie". Wobec powyższego brak podstaw do wypłaty odsetek. Proszę przetłumaczcie mi to, czy juz nie mam szans na te odsetki? Dorota z Rzeszowa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podobny temat był poruszany w tej dyskusji. Niech Pani przewinie stronę do góry i poczyta wpisy - odpowiedzi dla Anny podlaskie godz. 07:54, a mianowicie:
   18 listopada 2013 08:27,
   08:42,
   09:12,
   15:51,
   09:28,
   17:44.
   Jeżeli to była decyzja odmowna ws prawie wypłaty odsetek i uchybiła termin do wniesienia odwołania, to:
   1. mozna wnosić do ZUS o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, ale trzeba udowodnić, że uchybienie to nastąpiło nie z Pani winy,
   2. ewentualnie można spróbować w trybie nadzwyczajnym:
   - wznowienia postępowania (art. 145 k.p.a.) albo
   - stwierdzenia nieważności decyzji ( art. 156 paragraf 1 pkt 1 k.p.a.) w zakresie odmawiającym wypłaty odsetek.

   Moja rada: Niech Pani próbuje wystąpić o przywrócenie terminu, jako powody podać np. sytuację rodzinną, stan zdrowia
   Proponuję utrzymać wniosek w tonie prośby a nie ktegorycznego żądania (jak to mówią: prosił, prosił i wyprosił!),
   może w międzyczasie coś się wyjaśni z ustawą, np. dostanie Pani odsetki na podstawie tej nowej ustawy, co jej jeszcze nie ma :)

   Usuń
  2. 3. można jeszcze próbować uchylić decyzję w części odmawiajacej wypłaty odsetek za zgoda stron, na podstawi art. 155 k.p.a.
   To jest możliwe w każdym czasie, nie ma tu jakichś terminów, ale jest warunek; zgodę na zmianę albo uchylenie decyzji w tym zakresie muszą wyrazić WSZYSTKIE STRONY

   Usuń
  3. Czytam kolejny raz Pani wpis, nawet między wierszami, ale nie mogę wszystkiego wydedukować.
   Jaka dokładnie jest treść rozstrzygnięcia decyzji ZUS z dnia 7 kwietnia 2013 r.? Czy jest tam zdanie, że ZUS odmawia wypłaty odsetek, czy nie ma takiego stwierdzenia?
   Jeżeli w tej decyzji takiego stwierdzenia nie ma, to odpowiedź ZUS z 4 listopada 2013 r. jest niezasadna (tzn. pozbawiona podstaw prawnych). Tak sobie napisali, jak sami chcieli - mniej więcej to oznacza, że odpowiedź jest niezasadna.
   A skoro tak, to należy wysmarować pismo do ZUS, może być podobnej treści jak wpis 17:44, tylko bardziej dostosować do swojej sytuacji, podkreślić tę bzdurną odpowiedź, zanieść albo wysłać poleconym listem (aby mieć potwierdzenie) i być dobrej myśli. :)

   Usuń
 23. Masz, ale tylko w przypadku,gdy ci to zagwarantuje ustawa rekompensacyjna. Na odwołanie się od decyzji ZUS z dnia 7.04.2013. miałaś 1 m-c.

  OdpowiedzUsuń
 24. Mam prośbę - mam naliczoną emeryturę w 2007 roku - wskaźnik 250, czy w tej sytuacji gdy nadal pracuję mam też składać Rp-7 czy wystarczy to co robię, czyli co kwartalne doliczanie stażu pracy? Bardzo proszę osoby kompetentne o udzielenie mi odpowiedzi - pozdrawiam Elżbieta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przede wszystkim musi Pani wiedzieć, co chce osiagnąć i w jakim celu ma być składany ten Rp 7. Rozumiem, że kwartalnie staż jest doliczany i emerytura obliczona z jego uwzględnieniem, więc o co chodzi?
   Wysokość wskaźnika nic nie ma do składania bądź
   nie składania Rp 7.

   Usuń
  2. Pani Elzbieto, wskaźnik ma Pani maksymalny, wię skłdać tylko dokument, żeby doliczyli staż pracy.

   Usuń
  3. Pani. Elzbieto. Żeby przeliczy emeryturę liczy się również
   wskaźnik indywidualny. Jeżeli jest nawet o ułamek % wyższy zus przeliczy emeryturę wg. Aktualnej kwoty bazowej.warto złożyć rp7 i poprosic o przeliczenie i doliczenie stażu. Temat ten jest wyjaśniony w zakładach poradnik emeryta. Pozdrawiam i życzę powodzenia

   Usuń
 25. Zatem Doroto jak najszybciej wysyłaj wyżej zamieszczone pismo z poprawkami do ustawy rekompensacyjnej do poszczególnych posłów.

  OdpowiedzUsuń
 26. Drodzy państwo. Właśnie jestem po rozprawie w sądzie warszawskim. Pani sędzia . Małgorzata. Wasilewska. Wyrok oddalam odwołanie. Uzasadnienie jestem z przed. Sam przedstawiciel zus zdziwił się takim wyrokiem. Pierwszy wniosek przed 2009. Drugi wniosek emerytura tzw powszechna 2010. W rozmowie z przedstawicielem zus dowiedziałam się że mają nowe wytyczne i już nie składają apelacji od pozytywnych wyroków. Natomiast z przecieków wiedzą że projekt ustawy będzie b.okrojony. Takie mamy prawo i sądy polskie. Trzymajmy się. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W każdym przecieku jest coś na rzeczy!!!!!!
   Ludzie ratujmy się i piszmy, piszmy, piszmy!!!!!
   Otwórzcie szeroko oczy, wszystko macie podane na tacy!!!!!
   TEN KŁAMLIWY TUSK CHCE NAS PODZIELIĆ,
   "OBIECANKI - CACANKI, A GŁUPIEMU RADOŚĆ!"

   Usuń
  2. Anonimowy z 17:14,
   Proszę nie histeryzować, tylko spokojnie obejrzeć jutrzejszą transmisję z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. A pojutrze - także z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wtedy wszystko powinno się wyjaśnić.

   Usuń
 27. Jeżeli ma być bardzo okrojony to po co się w ogóle za niego wzięli.Przecież większość już ma zasądzone zaległe. Coś tu nie gra.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale są też osoby z prawomocnie negatywnym wyrokiem, albo mają złożone apelacje po negatywnym wyroku SO!!!
   One mają być wykluczone?
   Pamiętacie Pismo, chyba z 13 października z MPiPS, które otrzymała i opublikowała Pani Daniela. Tam twierdzono, że zaległe otrzymają wszyscy, ale może chodziło o tych, którzy nie odwołali się do SO?
   O co chodzi?
   Musimy być czujni!

   Usuń
  2. Spokojnie. :)

   Usuń
  3. Miałam wyrok pozytywny w SO w wyniku apelacji ZUS mam wyrok negatywny z SA. Sama nie wiem co o tym wszystkim sądzić. Jeden WIELKI galimatias ! .
   Pozdrawiam

   Usuń
  4. 18:50
   Masz prawomocnie negatywny wyrok, druga instancja się liczy!
   Pisz pisma do posłów, jest poprawiony wzór DD, skopiuj i wysyłaj e-maile do posłów, aby weszła ustawa, która Cię obejmie!

   Usuń
  5. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.Wystąpiłam o jego uzasadnienie. No i oczywiście wysłałam pisma do posłów. Nie odpuszczam.

   Usuń
  6. Wyrok negatywny się nie zmieni, a uzasadnienie wyroku może się przydać do skargi kasacyjnej lub skargi do ETPCz.

   Usuń
  7. 18:50
   To jakiej konkretnie treści jest ten wyrok?
   Apelacja ZUS uznana i wyrok SO uchylony?
   Czy apelacja ZUS uznana i sprawa umorzona?
   Jeśli wyrok SA negatywny, to znaczy że wyrok SO uchylony, nie ma go, a co w takiej sytuacji z odwołaniem? Odwołanie oddalone? Czy sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia SO?

   Usuń
  8. wyrok SA zapewne takiej treści:
   "zmienia wyrok SO w ten sposób, że odwołanie emeryta oddala"

   Usuń
  9. Zapewne? Nie można opierać się na gdybaniu, co by było, gdyby było. Proszę napisać, powołując się na post, datę i godzinę, jak dostanie pani uzasadnienie na piśmie

   Usuń
 28. Dzisiaj wysłałam pismo do posłów z Komisji Finansów Publicznych wymienionych na blogu przez Panią Danielę. Jeżeli wysyłaliście do pozostałych posłów to proszę podajcie nazwiska . Jest jeszcze czas aby wysłać do pozostałych.To nasza ostatnia szansa żeby zmienić zapisy w ustawie. Pozdrawiam Marianna Szczecin

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Marianno,
   Nazwiska wszystkich posłów z Komisji Finansów Publicznych, szukaj:
   http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=7&KodKom=FPB

   FAX - 22 694 19 40 ; e-maile : przykład:
   Dariusz.Rosati@sejm.pl

   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  2. Danielo,
   podpowiadam kontakt z posłem "Twojego Ruchu" Wincentym Elsnerem (także telefoniczny), do którego sam zachęca na swojej stronie internetowej. Jutro może to być już trudne ze względu na rozpoczęcie posiedzenia Sejmu i liczne posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Dotychczas poseł Elsner był bardzo otwarty na kontakty z obywatelami.

   Informacja ze strony internetowej posła:

   "Bezpośredni kontakt do mnie:"
   telefon: 693 10 40 90
   mail: wincenty.elsner@sejm.pl
   skype: wincenty.elsner

   Usuń
  3. Posłowie z Komisji FB będa mocno zmęczeni, bo jutrzejsze posiedzenie o 14.00 to będzie już czwarte z kolei tego dnia. :(

   Usuń
  4. 14.00 to dobra godzina, będą właśnie po obiedzie

   Usuń
  5. Ci co zaczęli pobierać emeryturę po 1 stycznia 2011 r. nie ponosili żadnego ryzyka i doskonale wiedzieli,że od 1 października 2011r emerytury zostaną wstrzymane, nie ma tez utraty zaufania do państwa. Może to o nich chodzi ?
   Wyrok TK dotyczy tych co pobierali emeryturę przed 1 stycznia 2011r.

   Usuń
  6. 18:34
   Ale otrzymali je, a potem im zabrano na podstawie tych samych przepisów, co innym. A w decyzji ZUS powinien ten warunek zapisać, jak go nie było, to im się też należy, bo cofnięto im prawo nabyte, tak uważam!!

   Usuń
  7. Nic im nie cofnięto. Doskonale wiedzieli, że zgodnie z nowymi przepisami emeryturę będą mogli pobierać pracując tylko do 30 września 2011r ( ustawa jest od grudnia 2010 r.)
   Ustawa to ustawa a nie jakieś warunki ZUS-u

   Usuń
  8. 19:07
   Niestety nie masz racji, bo ART.28 USTAWY o finansach publicznych był niezgodny z ustawą zasadniczą, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny i to od chwili wejścia w życie! Emeryt, o którym piszesz spełnił warunki obowiązujące wówczas, aby takie świadczenie otrzymać - z racji odpowiedniego wieku i stażu pracy bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. ZUS na podstawie ustawy kapitałowej z dnia 21 listopada 2008r. mu to świadczenie przyznał!

   Usuń
  9. Logiczne, tez tak uważam.

   Usuń
  10. 18:34;
   Wyrok TK dotyczy tych ktorzy nabyli prawo do emerytury przez 1 stycznia 2011r.
   Wszyscy, ktorzy nabyli to prawo przed 1 stycznia 2011r. a wyplate emerytur wstrzymano (nie zawieszono) im na mocy art. 28 powinni miec prawo do zwrotu zabranych im nieslusznie swiadczen.

   Usuń
  11. Jest różnica pomiędzy nabyciem prawa do emerytury ( np.2007, 2008 - wiek, staż pracy - wszyscy "sprzed"), a realizacją tego prawa, czyli wypłatą emerytury! Czy nie pojmujesz?

   Usuń
  12. 22:15;
   Widze, ze nie pojmujesz.
   Powstanie prawa nie jest tozsame z nabyciem prawa.
   Pozwole sobie zacytowac stwierdzenie SSA - sedzi Bozeny - Szponar - Jarockiej - wyrok SA w Bialymstoku z 2012 - 09 - 12

   "Zgodnie bowiem z art. 129 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS SWIADCZENIA WYPLACA SIE OD DNIA POWSTANIA DO NICH PRAWA (...).

   Od kiedy zaczeto wyplacac Ci swiadczenia? Otoz od dnia nabycia do nich prawa.
   Czy sedzia klamie?

   Usuń
  13. 22:15;
   Sygn. akt zacytowanego wyroku - III AUa 615/12

   Usuń
  14. Anonimowy z 22:50 Coś Ci sie mąci. Rację ma anonim z 22:15
   Właściwie ma być nabycie prawa do emerytury nie jest tożsame z realizacją tego prawa czyli jego wypłatą.
   Art.129 Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Prawo do emerytury mogłeś nabyć wcześniej spełniając warunki ustawowe ale świadczenie ZUS wypłaca od dnia złożenia wniosku o realizację nabytego prawa do emerytury. Wtedy to powstaje Twoje prawo nabyte do POBIERANIA wypłaty /potocznie emerytury/ To Ty nie zrozumiałeś sędziego.

   Usuń
 29. Aby ZUS naliczył staż pracy do emerytury to nie jest potrzebne RP-7tylko zaświadczenie z Zakładu pracy,że się pracowało w danym okresie,że się nie było na urlopie bezpłatnym,oraz na zwolnieniu lekarskim,albo wykazać okres w jakim było się na zwolnieniu lekarskim.Podpisane przez Wydział Kadr.

  OdpowiedzUsuń
 30. Kochani przeczytajcie sobie ten wyrok SN III UK117 /12 z 14 sierpnia 2013r. zamieszczony w zakładce skarg kasacyjnych.
  http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%C5%84.aspx?ItemID=9191&ListName=Orzeczenia2&Tresc=103a

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy koniecznie chcecie zwrócić uwagę projektodawcy ustawy "rekompensacyjnej" na to postanowienie SN?
   ;)

   Usuń
  2. 20:08
   Skup się teraz na projekcie ustawy, a nie zwracaj uwagi na sprawy w tej chwili zbędne!!!!!
   DD

   Usuń
  3. Tylko PiS może zmienić takie patologie.

   Usuń
  4. Zgadzam się

   Usuń
 31. Przeczytałam , jest on niekorzystny dla pewnej grupy osób. Więc dbajmy o ustawę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po co ten wyrok teraz wskazywać????

   Usuń
 32. no tak, ja przeczytałam i myślę, że tylko w stawie rekompensacyjnej dla osób "sprzed' jest nadzieja. Szkoda czasu i pieniędzy na składanie kasacji do SN.
  Oby tylko posłowie z komisji nie "okroili" tego projektu. Ja osobiście wysłałam pisma gdzie się tylko dało, do obu komisji na skrzynkę i do każdego członka z osobna. Teraz czekamy co przyniosą najbliższe dni.
  20-21.11.2013 r. i 26.11.2013 r (SN)
  JS

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak trzeba, dziękuję!
   DD

   Usuń
 33. Ciekawe czy jutro na Komisji wspomną o naszych pismach

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ciekawe, może się zdziwią - taki nalot!
   DD

   Usuń
  2. Oby się DD nie zdziwiło ustawą.
   xy

   Usuń
  3. xy,
   Chciałbym się zdziwić, gdyby ustawa była precyzyjna i objęła wszystkich skrzywdzonych emerytów! Bardzo chciałbym się zdziwić, a zdziwienie odpowiednio uczcić w miłym towarzystwie!
   DD

   Usuń
  4. zgłaszam udział w uczcie ;)))

   Usuń
  5. Nies­te­ty, rzad­ko koło zdarzeń ob­ra­ca siła naszych marzeń

   Usuń
  6. ;))) z 21:54
   Zapraszam do kompanii, ale najpierw musimy się pozytywnie zdziwić!!!
   DD

   Usuń
  7. Oj, dziwota temu wszystkiemu, dziwota,
   a 20 listopada - już za parę godzin ;))

   Usuń
 34. Bardzo proszę o radę. Jestem z "po". Wygrałam w SO zaległe.O odsetki wystąpiłam dopiero w SO, więc na sprawie sędzina powiedziała, że odsetki do decyzji ZUS. Otrzymałam odpis wyroku, ale o odsetkach nie było ani słowa. W rozmowie telefonicznej z Biurem Obsługi Interesantów powiedziano mi, że ZUS dostał postanowienie o podjęciu decyzji w sprawie odsetek.Ale ja nie mam tego postanowienia SO na odpisie wyroku.
  Nie wiem co mam dalej w tej sprawie zrobić: czy czekać na decyzję ZUS-u w sprawie odsetek (mają 30 dni na odpowiedź), pisać pismo do ZUS-u o decyzję odnośnie odsetek, czy muszę pilnować terminu po otrzymaniu odpisu wyroku i jakoś działać ( mam jeszcze tydzień). Nie bardzo wiem co mogę, żeby nic nie przegapić i nie zawalić.
  Napiszcie , jeżeli macie jakieś doświadczenie czy wiedzę w tym względzie.
  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 35. Otrzymałam z ZUS zawieszoną emeryturę bez odsetek. Wyrok SA odsetki do decyzji ZUS. Z ZUS otrzymałam decyzję, ale w załączniku do decyzji napisane .że wyrokiem prawomocnym Sądu Okręgowego /Powinno być Sądu Apelacyjnego/ odsetki mi nie wypłacą bo to nie z winy ZUS wstrzymano mi emeryturę. Proszę o radę czy mam odwołać się do ZUS bo decyzja jest mylnie napisana/chodzi o SA a nie SO/ czy wnieść sprawę do sądu okręgowego o odsetki.Anna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odwołać się, ale nie z tego powodu co Pani podała. Przede wszystkim odwołać się z powodu odmowy wypłaty odsetek.
   Uważam, że to nie jest pomyłka, że wyrok SO jest prawomocny. Jest, bo wyrok SA utrzymał go w mocy. Nie był prawomocny do czasu uprawomocnienia się wyroku SA, ale teraz już jest.

   Usuń
 36. Anonimowy15 listopada 2013 18:26
  Anonimie z 17:04
  Głupie pytanie! A emeryt nie jest obywatelem naszego kraju? Jego bezpieczeństwo własne, dzieci i wnuków nie dotyczy? A Panu senatorowi, który współdziałając z innymi senatorami z PiS złożył skargę konstytucyjną w sprawie zawieszonych emerytur, trzeba gratulować awansu na przewodniczącego Komisji Senackiej!
  Pan senator jest aktywny i wrażliwy na potrzeby społeczne, a zapewnienie naszej bezpiecznej przyszłości ma bardzo ważne znaczenie dla całej populacji!!!
  A więc anonimie więcej wdzięczności, a mniej cynizmu!!!
  Dzięki temu człowiekowi, zostaliśmy zauważeni i możemy walczyć o sprawiedliwość!!!
  xyz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale autor tego wpisu, to nie prawnik, o którym myślisz.
   Prawnik po prostu nie zauważył, że taki nick był już na blogu w użyciu. Taki zbieg okoliczności.
   Potwierdzam ten fakt jako autor- xyz, który dokonał powyższego wpisu 15.11 o godz. 17:04

   Usuń
  2. c.d. Ponadto nie jestem autorem wpisu prawnika, jako xyz w zakładce Skargi Kasacyjne z 19 listopada 2013r.!

   Usuń
  3. Zmień nick bo okropnie się miotasz :)))

   Usuń
 37. Kochani zawieszeni! Ja mam sprawę o odsetki dnia 20.12.2013r. w SO Lublin.I chociaż obecność nie jest obowiązkowa, to ja jadę/ ponad 100km/.Uczestniczyłam osobiście też poprzednio w 1 sprawie w SO, i 2 sprawach w SA/ostatnia pozytywna/ Jestem pracownikiem administracji samorządowej i radzę,aby do skutku wykorzystywać wszystkie środki odwoławcze i nie wycofywać spraw z sądów.

  OdpowiedzUsuń