6 sierpnia 2013

ZUS oszczędza na listach poleconych. Ubezpieczeni mają problem z odwołaniami

 Gazeta Prawna
Bożena Wiktorowska
Publikacja: 6 sierpnia 2013

Coraz częściej zdarza się, że ZUS listem zwykłym przysyła decyzje dotyczące np. wstrzymania wypłaty zasiłku chorobowego. Adresaci są pozbawiani świadczenia, choć może się zdarzyć, że wcześniej się o tym nawet nie dowiedzą, jeśli systematycznie nie sprawdzają korespondencji.

– Sam byłem w takiej sytuacji. Musiałem udowadniać, dlaczego nie odwołałem się od negatywnej dla mnie decyzji w terminie – alarmuje Wojciech Zatorski, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP.
Potwierdzają to także prawnicy.
– Spotkałam się z przypadkiem, gdy osoba ubezpieczona została pozbawiona prawa do świadczenia na podstawie decyzji, o której istnieniu nawet nie wiedziała. Zdarza się też, że ubezpieczeni dowiadują się o odebraniu prawa do wypłaty świadczenia przy okazji innej sprawy – tłumaczy Karolina Miara, adwokat z Warszawy.
Listami zwykłymi przesyłane są także m.in. legitymacje emeryta lub rencisty dające uprawnienia do leczenia czy ulgowych przejazdów, decyzje o kontynuowaniu wypłaty renty rodzinnej, ważne informacje o stanie konta firmy czy o wstrzymaniu wypłaty renty.
– W najgorszej sytuacji są te osoby, które w taki sposób dowiedziały się o stanie konta prowadzonej firmy. To co prawda nieliczne przypadki, ale bardzo uciążliwe dla zainteresowanych. Wiele osób nie wie bowiem, jak w takiej sytuacji liczyć termin uprawniający do odwołania – dodaje Karolina Miara.

ZUS protestuje

Świadczeniobiorcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie miesiąca od daty jej otrzymania. Jeżeli jest ona przesyłana listem zwykłym, ZUS uwzględnia okres na jej dostarczenie przez pocztę. Zgodnie z art. 71a ust 1. ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zakład może przesyłać pisma i decyzje w takiej formie. W razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spoczywa na zakładzie.
– Nie znam przypadku, żeby ZUS odmówił rozpatrzenia odwołania od decyzji tylko dlatego, że dotarło ono po przekroczeniu wyznaczonego terminu. Jeżeli są przesłanki, żeby je uwzględnić, to tak się dzieje. Sprawy sporne stanowią zaledwie niewielki promil tego, czym się zajmujemy – wyjaśnia Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.

Zakład liczy

– Nie ma wątpliwości, że ZUS oszczędza na listach poleconych. Ale to odbywa się kosztem osób ubezpieczonych, które na końcu muszą walczyć o swoje – uważa Wojciech Zatorski.
Faktycznie ZUS w ciągu roku wysyła około 60 mln listów do osób indywidualnych i instytucji. Z tej ogólnej liczby aż 16 mln dotyczy świadczeń (w tym w ramach dwóch akcji informacyjnych w zakresie waloryzacji – 8 mln), ok. 8 mln to rozliczenia podatku PIT, ok. 19 mln – informacje dla ubezpieczonych o stanie konta. 25 mln przesyłek to korespondencja związana z bieżącą działalnością zakładu.
W ocenie biura prasowego ZUS w przypadku tak dużej liczby przesyłek wychodzących nie jest konieczne – ani racjonalnie i ekonomicznie uzasadnione – przesyłanie wszystkim pism i decyzji listem poleconym. Co więcej, jak wskazano powyżej, takiego obowiązku nie nakłada na zakład ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Warto pamiętać, że cena przesyłki poleconej i poleconej za zwrotnym potwierdzeniem jest kilkukrotnie wyższa niż zwykłej, co stanowi znaczący koszt w działalności zakładu.

Ważna lista

Sam ZUS przyznaje, że część korespondencji musi być wysyłana jako specjalna przesyłka. Na tej liście są decyzje m.in. o odmowie przyznania okresowej emerytury kapitałowej, zawiadomienie o przesunięciu terminu wydania decyzji, korespondencja zawierająca oryginalne dokumenty, decyzja o rocznym i miesięcznym rozliczeniu emerytur, rent lub zasiłków przedemerytalnych oraz ponaglenie w sprawach o nadesłanie niezbędnej dokumentacji. Także zawiadomienie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji odbywa się w formie listu poleconego rejestrowanego lub listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

169 komentarzy:

 1. Proponuję rządowi zrobić oszczędności we własnym garnuszku.
  Rekordziści, jak wyliczył "Fakt", wsiadają do samolotów nawet co trzeci dzień i mają na koncie po 200 przelotów. Na te podniebne podróże posłów rocznie idzie z pieniędzy podatników niemal 7 milionów złotych!
  k

  OdpowiedzUsuń
 2. Myślę, że prezes Derdziuk tak naprawdę to nie wie co dzieje się na "jego podwórku".
  Oszukiwanie biednych emerytów a najlepiej i najłatwiej tych co za bardzo nie znają swoich praw.

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam po powrocie z urlopu (bez internetu) :) Poczytałam zaległe wpisy. Czy jest jakieś ostateczne pismo do wysłania do Senatu opracowane przez biegłych w prawie? H.W.

  OdpowiedzUsuń
 4. Halina 47.
  Opublikowane zostały nowe uwagi obywatelskie pod drukiem 408
  na stronie www.senat.gov.pl/druk/408/konsultacje..
  Pani Wando, bardzo mądry tekst dotyczący także mojej
  sytuacji. Gratuluję i dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 5. Decyzja z dnia 22.07.2013 r. wydana ZUS Szczecin, otrzymałam listem zwykłym w dniu 03.08.2013 r.Oczywiście z uwagi na brak mojego poświadczenia daty odbioru pisma, mam "w plecy" 12 dni.Nie wiem czy ktoś mi uwierzy ,że nie otrzymałam dokumentów dużo wcześniej.myślę,że to następny wybieg ,by uchybić terminu.A oczywistym jest ,że list w jednym mieście nie dociera po 12 dniach
  Sprawa moja wymaga odwołania, ponieważ po wznowieniu sprawy w SA (przedtem wyrok negatywny),wygrałam sprawę o wypłatę zaległych świadczeń (tj.od01.10.2011 r do 21.11.2013 r.bez odsetek.
  Uzasadnienie do wyroku dot. części odsetek brzmiało;
  Zgłoszony w skardze o wznowienie postępowania wniosek o zasądzenie odsetek zgodnie z brzmieniem art. 477 paragraf2 k.p.c. Sad Apelacyjny przekazał organowi rentowemu do rozpoznania.Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, sąd nie rozstrzyga o zasadności wniosku, nie działa w zastępstwie organu rentowego i nie ustala prawa do świadczeń (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1999 r.,II UKN 622/98,OSNP 2000/15/591).
  Oczywiście ZUS zrozumiał chyba, że ma wolną rękę i uzasadnił swoja decyzję o odmowie wypłacenia odsetek
  następująco;
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2012 r, w sprawie wypłaty odsetek odmawia wypłaty odsetek z przyczyn podanych w uzasadnieniu;
  W mysl art.85 ust.1 ustawy z 13.10.1998 r., jeżeli Zakład w terminach przewidzianych w przepisach określajacych zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego.Ustawowe terminy wydania decyzji i wypłaty naleznego swiadczenia określa art. 118 ustawy z dnia 17.12.1998 r. Zgodnie z art.118 ust.4 i 5 tej ustawy, organ rentowy wydaje decyzję w sprawie ponownie ustalającej prawo do świadczenia lub jego wysokosci w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji, natomiast wypłata świadczenia wynikająca z decyzji ponownie ustalającej prawo do świadczenia lub jego wysokość następuje w najbliższym terminie płatności, jeżeli okres między datą wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji a najbliższym terminem płatnosci jest krótszy niż 30 dni.
  (Zapis ten dotyczy decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z ZUS a PRAWO DO ŚWIADCZENIA MIAŁAM USTALONE OD 01.01.2010 r. W związku z powyższym ZUS nie ustalał ponownie świadczenia,tylko wznawiał jego wypłatę.TAKICH MAMY PRAWNIKÓW!- to jest mój komentarz ).
  cd. uzasadnienia ZUS-u
  Prawomocny wyrok Sądu wpłynął do organu rentowego dnia 24.06.2013 r.Na podstawie prawomocnego wyroku sądu organ rentowy wydał decyzję w dniu 22.07.2013 r.( został zachowany ustawowy termin 30 dni na wydanie decyzji).Wynika z powyższego, że organ rentowy nie uchybił w/w terminom i wobec Pani nie popadł w zwłokę a zatem brak jest podstaw do wypłaty odsetek do decyzji z dnia 22.07.2013r.
  Uważam,że radca prawny z ZUS-u chciał(a) błysnąć talentem a się skompromitowała (może celowo, tego nie wiem).
  Oczywiście odwołam się do Sądu za posrednictwem ZUS.Walczyłam prawie 2 lata, będę dalej wytrwała!Pozdrawiam wszystkich emerytów
  Lidia ze Szczecina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie denerwuj się, niech Ci udowodnią, że Ci tę decyzję wysłali. Listu takiego mogłaś nie otrzymać, mógł np. zaginąć po drodze - to ZUS musi mieć potwierdzenie, że Ci to dostarczył. Oni, jak trzeba im coś oddać, to ślą poleconym. Takiej decyzji po prostu mogłaś nie otrzymać.

   Usuń
  2. Nie zgadzam się z wpisem w/w anonima, szkoda czasu na wyjaśnienia - zmieścisz się w terminie. Lidio należy szybko złożyć pozew o odsetki (zgodnie z pouczeniem w decyzji), wzory są na blogu, pozdrawiam.

   Usuń
  3. Ja udałabym się do ZUS, albo pisemnie zwróciła z zapytaniem, kiedy otrzymam wypłatę na podstawie wyroku sądowego, albo kiedy otrzymam decyzję dotyczącą naliczenia zwrotu zawieszonej (czyli nic nie wiem o żadnej decyzji...). I od momentu otrzymania i potwierdzenia otrzymania decyzji miałabym czas na odwołanie. Ale jeśli zmieścisz się w czasie, to szkoda sobie dokładać roboty. Ktoś musi być dorosły i nie bawić się w ciuciubabkę, niestety od prawników i naczalstwa ZUS nie można tego oczekiwać. Dobrze, że mamy mądrych emerytów! Pozdrawiam, i zgodnie ze starym: co się odwlecze,...

   Usuń

 6. Dzisiaj SN wydał wyrok w sprawie: II UK 4/13 - dotyczy SA we Wrocławiu - III AUa 522/12 emerytowi, który nabył prawo do emerytury 1.04.2007 r. I co zrobił? oddalił skargę złożoną przez emeryta!!! To znaczy, że nie przyznał zaległej emerytury (taki wyrok wydał SA we Wrocławiu)
  Natomiast też dzisiaj sprawa: II UK 6/13 - dotyczy także Wrocławia - III AUa 327/12 emerytowi, który przeszedł na emeryturę 1.07.2009 r. przekazał SA we Wrocławiu do ponownego rozpatrzenia!!!! Co o tym sądzicie?????

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. że wyrok TK go nie dotyczy, bo nie nabył prawa do emerytury przed 1.01.2011 bez konieczności rozwiązania stosunku pracy lecz nabył prawo przed 1.01.2011 ale z taka koniecznością

   Usuń
  2. No cóż, ciekawe będzie uzasadnienie tych wyroków SN i może będzie już wszystko jasne.
   Oba wyroki SA pochodzą sprzed wyroku TK. To, że SN uchylił do ponownego rozpatrzenia wydaje sie logiczne, ale dlaczego skargę oddalił w drugiej sprawie ? - czarno widzę.
   MM1

   Usuń
  3. Do:Helena 6 sierpnia 2013 21:07
   "nie przyznał zaległej emerytury (taki wyrok wydał SA we Wrocławiu)"

   Poczytaj dokładnie wyrok SA i nie zmyślaj.
   "na skutek apelacji W. W. od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2012 r. sygn. akt VIII U 2398/11 - oddala apelację"

   Usuń
  4. Do poczytania zapraszam ANONIMA z 21.36 (który nawet nie chce się przedstawić!!!) sprawdź czego dotyczył pozew i apelacja, a potem się wymądrzaj!!!!

   Usuń
  5. Helena ma racje. Obie sprawy dotyczą "zawieszonych". Oba wyroki są w bazie orzeczeń.
   MM1

   Usuń
  6. III AUa 522/12
   Cyt:Wyrokiem z dnia 3 lutego 2012 r., sygn. akt. VIII U 2398/11 Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił odwołanie W. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 26 września 2011 r., którą organ rentowy wstrzymał wnioskodawczyni wypłatę świadczenia emerytalnego.

   Usuń
  7. Ale co z tego anonimie z 21.53 wynika?????? Może włącz myślenie?? a nie cytaty???

   Usuń
  8. Sedzia Tuleja ma racje!!!!

   Usuń
  9. Anonimowy 6 ‎sierpnia ‎2013, ‏‎21:24:15
   mało wiecie o tym wyroku i pełnym stanie tej sprawy

   Usuń
  10. Jeżeli SA we Wrocławiu oddalił apelacje od wyroku SO i Pani WW złożyła kasacje od wyroku SA i teraz SN oddalił kasacje to jest jednoznaczne, że emerytowi (z 2007 r.)nie przyznano wypłaty zaległej emerytury.
   Może Pan Krzysztof i Pan Marian mają w tym temacie więcej wiadomości? Elżbieta

   Usuń
  11. Pan Marian i Pan Krzysztof chyba już dawno wiedzą, że wniosek skierowany do TK był źle sformułowany ponieważ pominięto w nim tych emerytów , którzy nabyli prawo do emerytury przed 2009r. /przypuszczam, że przez niewiedzę co do pojęcia "nabycia prawa do emerytury"/ ale podjęli w tym okresie wypłatę na skutek wyeliminowania wobec nich ryzyka emerytalnego. Gdyby we wniosku nie było mowy o nabyciu prawa do emerytury przed 2011r. bez rozwiązywania stosunku pracy to TK nie zakreślałby okresu 2009-2010 . Aby wniosek dotyczył wszystkich emerytów, powinien być inaczej sformułowany a tak najpierw wzbudził entuzjazm a po wyroku TK to co się dzieje obecnie. Chyba , że się mylę .

   Usuń
  12. Może i wniosek był źle sformułowany. Ale sentencja wyroku i jego uzasadnienie wyraźnie mówi, kogo ten wyrok dotyczy ( tych, którzy nie rozwiązując stosunku pracy przeszli na emeryturę), broni też praw nabytych (art.2 Konstytucji RP).
   Chyba Anonimie z 9:26 się mylisz.

   Usuń
  13. Helena6 sierpnia 2013 21:05
   Dzisiaj SN wydał wyrok w sprawie: II UK 4/13 - dotyczy SA we Wrocławiu - III AUa 522/12 emerytowi, który nabył prawo do emerytury 1.04.2007 r. I co zrobił? oddalił skargę złożoną przez emeryta!!! To znaczy, że nie przyznał zaległej emerytury (taki wyrok wydał SA we Wrocławiu)
   Natomiast też dzisiaj sprawa: II UK 6/13 - dotyczy także Wrocławia - III AUa 327/12 emerytowi, który przeszedł na emeryturę 1.07.2009 r. przekazał SA we Wrocławiu do ponownego rozpatrzenia!!!! Co o tym sądzicie?????

   Usuń
  14. Heleno, sprawdziłam, masz rację! Ta decyzja SN jest niepokojąca. Ciekawa jestem, ilu sędziów postanowiło oddalić tę kasację emeryta. To nie jest dobra prognoza. Musi być jednak Uchwała Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, aby zakreślić linię orzecznictwa dla innych sądów.
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  15. A może to chodziło o inną podstawę zawieszenia, nie naszą, bo sprawa jest z września, czyli pozew wpłynął dużo wcześniej. A nasze zawieszenie jest od października i niektórzy decyzję otrzymali dopiero po tym terminie.
   Czy ktoś dostał decyzję przed 1 października?
   cyt.:
   Anonimowy6 sierpnia 2013 21:53

   III AUa 522/12
   Cyt:Wyrokiem z dnia 3 lutego 2012 r., sygn. akt. VIII U 2398/11 Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił odwołanie W. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 26 września 2011 r., którą organ rentowy wstrzymał wnioskodawczyni wypłatę świadczenia emerytalnego.

   Usuń
  16. brawo Baszko!
   Helena i następni proponowali włączenie myślenia,pomijając siebie.

   Usuń
  17. Anonimowy z 14:03
   Nie rozumiem dokładnie o co chodzi z tym włączeniem myślenia, ale może jakaś racja w tym jest. Heleno, poczekajmy na uzasadnienie oddalenia kasacji. Może za szybko wyciągamy wnioski.

   Usuń
  18. Wydaje mi się, że w kwestii tego oddalonego wyroku to mogła zaistnieć taka sytuacja, że osoba o inicjałach W.W nie kwalifikowała się do złożenia tego skargi kasacyjnej do SN a to dlatego, że emerytura została zawieszona "z rozpędu".
   Ta osoba była nauczycielem delegowanym do pracy w kuratorium. W związku z tym mogła być zaliczona do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze. Taka osoba bez rozwiązania stosunku pracy miała prawo otrzymywać emeryturę i wynagrodzenie ze stosunku pracy.
   W 2011r., tak jak dla wszystkich, emeryturę jej zawieszono i stad postępowanie w SO i SA. Dla SA wyrok TK nie dotyczy tych osób i dlatego postępowanie było oddalone.
   Są to jednak tylko moje przypuszczenia i oby tak było.
   pozdrawiam
   Ula05

   Usuń
  19. "bez rozwiązania stosunku pracy miała prawo otrzymywać emeryturę i wynagrodzenie"?

   w jakim okresie?

   Usuń

  20. Anonimowy z godz 19:00
   Nie pamiętam w tej chwili dokładnie kiedy uchylono obowiązek rozwiązania stosunku pracy - był to ust. 3 w art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
   Zdecydowanie w roku 2007 i 2008 można było z tych uprawnień korzystać a osoba o inicjałach W.W nabyła prawo do emerytury w 2007 - stąd są moje przypuszczenia.
   Ula05

   Usuń
  21. Ulo!
   Czy osoba WW pobierała emeryturę przyznaną na podstawie Karty N-la? Nie jestem pewna, ale wg KN objęty nią pracownik, prawo do emerytury miał i nadal ma po rozwiązaniu stosunku pracy. Nie było możliwości pobierania emerytury i kontynuowania pracy dla przechodzących na emeryturę z KN.

   Usuń
  22. Baszko,
   Nie, ponieważ nauczyciele mieli dwie możliwości skorzystania z emerytury;
   1) art. 88 bez względu na wiek - obowiązywało rozwiązanie stosunku pracy;
   2)z ustawy o emeryturach i rentach z FUS - art. 46 w zw. art. 32. Obowiązek rozwiązania stosunku pracy (art. 46 ust.3) został uchylony przed 2007r. O ile pamiętam to wiek emerytalny dla nich określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r.
   Przejście z ustawy traktowane jest jako praca w szczególnym charakterze. Ta informacja jest na stronach ZUS.
   Jest możliwe, że W.W miał/a emeryturę z ustawy i wtedy to, moim zdaniem, mogłoby skutkować oddaleniem skargi kasacyjnej. Zobaczymy.
   pozdrawiam Cię bardzo serdecznie
   Ula05

   Usuń
  23. Pani WW wcale nie musiała odchodzić z KN tylko na podstawie zasad ogólnych ponieważ miała w 2007 r. skończone 55 lat.
   k

   Usuń
  24. Ale na zasadach ogólnych musiałaby rozwiązać stosunek pracy aby pobierać emeryturę

   Usuń
  25. potwierdzam,

   bo mówimy o prawie do emerytury a nie o wypłacie a jedno z drugim nie ma nic wspólnego

   mimo, iż nauczyciel-kobieta sprzed nabyła prawo do emerytury od miesiąca złożenia wniosku (jeśli miała ukończone 55 lat życia) i mimo iż prawo to decyzją przyznającą jej w zus potwierdzono i obliczono kwotę emerytury, to i tak do jej wypłaty w niekorzystnym czasie musiała rozwiązać stosunek pracy, jak wszyscy

   natomiast u nauczycieli, którzy nie osiągnęli wieku obowiązującego przy minimalnej emeryturze, prawa do emerytury na miesiąc złożenia wniosku nie było i zus dawał odmowę jeżeli jednocześnie nie było rozwiązania na swoją prośbę umowy o pracę

   Usuń
  26. Ulo!
   Zanim poczytałam art.46 i przy okazji klik, klik coś przydatnego powrzucałam w zakładki, to tu jeszcze dwie odpowiedzi.
   Napisałaś:
   2) z ustawy o emeryturach i rentach z FUS - art. 46 w zw. art. 32. Obowiązek rozwiązania stosunku pracy (art. 46 ust.3) został uchylony przed 2007r. O ile pamiętam to wiek emerytalny dla nich określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r."
   Jestem pełna podziwu dla Twojej znajomości tych wszystkich art. i jeszcze z datami... Czy to znaczy, że przed 2009 był okres "emerytów nierozwiązanych"? I to tak blisko, bo 2007r.?
   Oj, chyba jesteśmy w księdze rekordów G. za ilość zmian w ustawach w ostatnim okresie, a emerytalne, to już "lotne piaski" i "patykiem na wodzie"...

   Usuń
  27. Baszko, ale to do prawa a nie do wypłaty,

   ponieważ rozp. z 7.02.1983 r. też się zmieniało i z niektórych artykułów wyrzucono wówczas przy do ustalania PRAWA dla niektórych zawodów i wykazów (były wykazy A, B i jeszcze kiedyś C) obowiązek rozwiązywania stosunku pracy

   Usuń
  28. Czytałam jeszcze raz wyrok SA pani WW i nadal nie wiem od kiedy ja pobierała ? Od 2007r. nabyła prawo do świadczenia ale nic nie ma o jednoczesnym zawieszeniu.
   Ja nie korzystałam z KN tylko na ogólnych zasadach. W 2007 r. tez złożyłam wniosek o emeryturę , przyznano mi ją ale zawieszono.Dopiero na podstawie nowych przepisów 2009 r. odwieszono.
   k

   Usuń
  29. dlatego, jeśli się jakikolwiek wyrok sądu w sprawie zawieszonych weźmie tu na tapetę, to niestety dużo więcej niż tylko ogólniki trzeba wiedzieć, żeby cokolwiek o tej konkretnej sytuacji danego emeryta, samym wyroku i jego zasadności tu pisać albo porównywać do wszystkich

   Usuń
  30. sądy orzekają rożnie ale nie dlatego, że są niedouczone, ale, że wiedzą i znają dokładnie zastosowane w danym konkretnym przypadku przepisy

   sam podział na sprzed i po to jeszcze zbyt malo - ważna jest ustawa z jakiej nabywali emeryci prawo oraz, czy w trakcie nie zmieniali swojego prawa na inne i w jakim przedziale czasowym

   Usuń
  31. Anonimowy z 21:43;
   Nie masz racji.
   ZUS nie ustala Twojego prawa do emerytury. Stwierdza tylko, czy zostały spełnione wszystkie warunki do jej pobierania.
   Przeczytaj sobie na stronach ZUS - emerytura ze względu na pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze a następnie par. 3 rozporządzenia.

   Usuń
  32. Anonimie z 21:43
   ZUS ustala tylko czy zostały spełnione wszystkie przesłanki do otrzymywania emerytury jako świadczenia.
   Radzę przeczytać na stronach ZUS - emerytura z tytułu pracy w szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach a następnie par. 3 rozporządzenia i wszystko jest jasne.

   Usuń
 7. W druku 408 jest opinia MPiPS

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. strasznie mizerniutko wygląda ten senacki projekt

   tyle emeryci wiązali z nim nadziei a przygotowany został jakby na kolanie :(

   Usuń
  2. Opinia MPiPS jest jak chwytanie się brzytwy przez tonącego i usiłowaniem zrzucenia winy na kogoś innego. To nie my jesteśmy winni to jacyś oni. Żenujące. Zamiast wykazać się odwagą, przyznać do błędu i jak najszybciej sprawę zakończyć to szuka się winnych, rozmydla problem aby tylko nie wypłacić a jeśli już to bez odsetek. Gdyby emeryt był dłużny ZUS chociaż złotówkę to ten naliczyłby mu odsetki, nasłał komornika i wyegzekwował wszystko.

   Usuń
  3. A podawana kwota, chyba z Księżyca. Ma przestraszyć ustawodawcę? Przecież nie wszyscy, którzy skorzystali z możliwości kontynuowania zatrudnienia i jednoczesnego pobierania emerytury (8.01.2009 do 31.12.2010), nie kontynuowali tego zatrudnienia po 1 października 2011r.. Wybrali emeryturę, a nie zatrudnienie! Ich nie dotyczy wypłata zaległych emerytur! Gdzieś czytałam, że co najmniej 1/3 tych emerytów zrezygnowała z zatrudnienia, więc skąd takie kwoty, czy one są oparte na obecnych danych. Dodatkowo wielu z nas, domagających się zwrotu zaległych tylko za kilka miesięcy ( w moim przypadku 7 miesięcy), a nie za 13 miesięcy - do 21 listopada 2012r. Moim zdaniem, tu mamy do czynienia z oczywistymi przekłamaniami. To są jakieś kalkulacje, jakoby rekompensata miała dotyczyć wszystkich, którzy w podanym przedziale czasowym, nie rozwiązując stosunku pracy otrzymali, po złożeniu wniosku, emeryturę i nadal pracują, a to nie jest prawdą!
   Co o tym myślicie?
   Daniela

   Usuń
  4. Danielo, mam wielką prośbę: czy możesz podać link do tej propozycji bo nie bardzo się orientuję gdzie mam ten projekt szukać - nie jestem biegła w temacie. Z góry dziękuję :)
   Marysia -małopolska

   Usuń
  5. Danielo,
   W listopadzie 2012 r. M. Rzemek na łamach Rzepy: "640 mln zł zaoszczędził rząd na zawieszeniu emerytur."
   Ułamek zawieszonych jest podany w uzasadnieniu rządowego projektu (3/4; str. 8). Projekt z 27 czerwca br. z szacunkową kwotą 600 mln.
   Jeszcze trochę, a emeryci będą chcieli wydrzeć miliardy.

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  6. Link do art.:
   http://prawo.rp.pl/artykul/951640.html

   Usuń
  7. Link do projektu rządowego:
   http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/ubezpieczenia-spoleczne/ustawa-o-wyplacie-emerytur-do-ktorych-prawo-uleglo-zawieszeniu-w-okresie-od-dnia-1-pazdziernika-2011-r-do-dnia-21-listopada-2012-r-/

   link do projektu senackiego - druk 408:
   http://www.senat.gov.pl/prace/senat/inicjatywy-ustawodawcze/wykonanie-orzeczen-tk/

   Usuń
  8. Marysiu, podaje namiar na pismo z 5.08.z MPiPS
   www.senat.gov.pl/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/konsultacje/408/408_3.pdf.
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  9. Po ... pl/ gfx/senat/userfiles/ ...
   zapomniałam wpisać : gfx

   Usuń
  10. Chciałam dodać, że wiceminister BUcior podał kwotę 971,1 mln - na tyle wycenił skutki finansowe proponowanej nowelizacji!

   Usuń
  11. Bardzo dziękuję - postaram się zmierzyć z tą materią :)
   Marysia - małopolska

   Usuń
  12. Masz słuszną rację Danielo . Skąd oni wzięli taką kwotę? Sama logika wskazuje, że kwota podawana przez MPiPS nie odzwierciedla wysokości zaległych jakie się należą emerytom po 1 października 2011r.Bardzo wielu emerytów odeszło na emeryturę a to zmniejsza a nie zwiększa koszty. Pozdrawiam Wiga

   Usuń
  13. Niedługo okaże się, że wstrętni emeryci chcą doprowadzić kraj do bankructwa i żądają więcej niż wynosi budżet RP

   Usuń
  14. Chyba, że łącznie z odsetkami

   Usuń
  15. Niedługo PO-PSL obwini PIS; szukają winnych....

   Usuń
  16. Do Danieli 10:15
   Droga Danielo,niczego nie trzeba przepisywać - ani tekstów wzorów pism, ani adresów internetowych (linków). Szkoda zachodu, który i tak często kończy się pomyłkami.
   Trzeba zaznaczyć, skopiować, wkleić:
   1. zaznaczyć: przeciągnąć myszką po tekście lub kliknąć na adres,
   2. skopiować: CTRL + C (przytrzymać klawisz CTR i nacisnąć klawisz C; dla zapamiętania: C od copy - kopiować).
   3. wkleić: ustawić kursor w miejscu, w którym ma być wklejone i nacisnąć CTRL + V (dla zapamiętania V jest obok C).

   Można też spróbować najprościej - zaznaczyć, "złapać" myszką i po prostu przenieść!
   Proszę spróbować zrobić tak np. z adresem o 9:45,
   zaznaczyć - przejechać po nim trzymając lewy klawisz myszki,
   "złapać" - znowu przytrzymać lewy klawisz myszki,
   upuścić - położyć w pasku adresu przeglądarki!

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  17. Dodam, że "zaznacz, złap, upuść" działa na adresach internetowych (linkach) tak samo w drugą stronę :-)

   Trzeba otworzyć wybraną stronę (nowa karta lub nowe okno,
   kliknąć na adres,
   złapać (gdy podświetlony),
   przenieść, czyli upuścić w... okienku wpisywania komentarzy na blogu ;-)

   Jot

   Usuń
  18. Droga Jot, bardzo dziękuję. W tych sprawach to jestem antytalent. Muszę się jednak wziąć w garść i usprawnić swoją pracę z komputerem, chociaż zaliczam się do "starej daty" - na naukę nigdy nie jest za późno!
   pozdrawiam
   Daniela

   Usuń
  19. http://prawo.rp.pl/artykul/951640.html

   Jot, jak widzisz - udało mi się!
   Jesteś dobrym nauczycielem, dzięki!

   Usuń
  20. Musi być dwóch dobry uczeń i dobry nauczyciel wtedy coś z tego wychodzi pozdrawiam

   Usuń
  21. O 12:46 nie pisałam ja, ale myśl mi się podoba :-)
   Cieszę się, że się udało. Pierwszy moduł kursu komputerowego dla Blogowiczów zaliczony :-)

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
  22. Ja również dziękuję Jot za nauki. Myślę, że jest nas więcej takich, które radzą sobie jak potrafią, (męcząc się). Podpowiedź o krótszym i prostszym sposobie zawsze mile widziana!
   Ja jeszcze do kopiowania i wklejania używam prawego przycisku myszki: zaznaczam to, co chcę skopiować, klikam prawym przyciskiem, klikam w pokazującym się okienku "kopiuj", potem klikam w miejscu, gdzie chcę to wkleić znowu prawym i klikam "wklej".
   Upuszczanie jest prostsze, dzięki.
   Co do kwot, to widocznie liczą z odsetkami (13%), i zastanawiają się, kogo nimi obciążyć. Przecież ktoś za powiększanie tych kosztów odpowiada!
   Pozdrawiam, właściwie, to dla nas im dłużej, tym lepiej! ;)

   Usuń
  23. Dobrze ze ty Baszka sie podpisujesz.wklej jeszcze swoje zdjecie.codziennie bede sie smiac.

   Usuń
  24. Śmiech to zdrowie! A ja jestem dobry człowiek, zdrowia nikomu nie żałuję, nawet ...

   Usuń
 8. Jestem z tych "po". Wygrałam w SO. Dzisiaj otrzymałam z sądu ,
  wniesienie apelacji przez ZUS.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ...czyli NIC się nie zmieniło....ZUS dalej przeciąga sprawę....może to świadoma taktyka...tylko po co ???

   Usuń
  2. Nkt nie mówił o apelacji a o kasacji.a to 2 rózne sprawy

   Usuń
 9. Co tym razem podważa ZUS ,jeżeli jesteś z "po" ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każdy powód jest dobry, żeby sprawę przeciągnąć w czasie. Tym razem pewnie jest argument, że wyrok TK jest tylko prospektywny

   Usuń
  2. I każda okazja jest dobra, żeby po tym wszystkim odbudowywać zaufanie obywateli.
   Swoiście jest to pojmowane przez ZUS.

   Usuń
 10. I stała się jasność. Arbitrem na blogu została Daniela.
  Słusznie, osoba z " jajami". Niezłomna,zdeterminowana.
  Trudno się dziwić Krzysztofowi,że się załamał. Tak liczył na apelację... Ala

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak Pani Daniela sama siebie przechodzi.dziwie sie ze nie jest członkiem samego skladu TK.moze powinna sie starac o ta fuche. na pewno było by duzo weselej.a co ci do Krzysztofa?zrozumiał ze ci po moga jedynie szukac sprawiedliwosci w ETPCZ.

   Usuń
  2. Nie czuję się arbitrem. Też się uczę od Teresy1 z Wrocławia, od Wigi, od Uli05, od Baszki, od Jot, od Anny3gotowce i wielu, wielu innych. Pozdrawiam wszystkich walczących o zasady.

   Usuń
  3. 15:23
   Ta ironia nie na miejscu!

   Usuń
  4. tak.objawil sie nowy prorok,mentor i doradzca duchowy oraz nowy pretendent na przewodniczacego składu TK- w osobie pani Danieli

   Usuń
  5. Danielo!
   Anonimki słabo przędą, skoro muszą próbować takimi metodami... Nie daj się, wiemy swoje, róbmy swoje. A jak ktoś rzuca ogólnikami, podpuszcza i nawet nie ma imienia, to szkoda klawiatury na niego. Dla mnie jesteś jedną z najbardziej pracowitych i życzliwych. Chyba komuś bardzo przeszkadza, że się porozumiewamy. Tyle, że i tak to będziemy robić, mamy dużo swoich adresów e-mailowych w razie, gdyby coś stało się blogowi!
   Swoją drogą, szkoda, że p. Krzysztof tak długo milczy, ale pewnie ma swoje powody. Poświęcił poradom na blogu bardzo dużo czasu, wyrosła grupa radząca sobie i innym, więc może poczuł się swobodniej, nie czuje się za nas odpowiedzialny i słusznie. Wszak wszyscy tu są dorośli i wielokrotnie było podkreślane, że każdy prezentuje swój pogląd, swoje zdanie, a czytający sam musi podejmować decyzje i weryfikować wiadomości. Ale w grupie zawsze łatwiej, nawet jak nie ma recepty na rozwiązanie problemu, to wskazanie go jest już duża pomocą! Przynajmniej łatwiej znaleźć miejsca, w których warto poszukać odpowiedzi na swoje wątpliwości! No i mamy dzielnego Kibica. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i spoko, nie damy się!

   Usuń
  6. Baszko - jesteś niezawodna - dziękuję za wsparcie!
   Widocznie "komuś" nadepnęłam na odcisk, a to bardzo boli, więc przepraszam.
   Ale Anonim z tego powodu bardzo cierpi, bo użala się od 15:23 i do 17:42 jeszcze nie przeszło!
   Życzę poprawy samopoczucia, stawiam znak pokoju i pozdrawiam.

   Usuń
  7. proszę nie drwić z Pani Danieli,jest to osoba przyjazna,pomaga bezinteresownie.Ja osobiście bardzo cenię jej uwagi i spostrzeżenia Krystyna

   Usuń
 11. http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20UK%20330-12.pdf

  Przekazuje Państwu link do wyroku SN. Sprawa dotyczy wszystkich ,,po,,
  Można skorzystać jako silny argument w odwołaniach do SA.
  Miłej lektury
  Pozdrawiam-Krystyna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Krystyno, Ciebie też serdecznie pozdrawiam!

   Usuń
 12. Proszę mi powiedzieć jakie są koszty sądu apelacyjnego.Złożyłam apelację i jestem z tych z "przed". Pozdrawiam Halina

  OdpowiedzUsuń
 13. Do anonina z godz.11,05. ZUS podkreśla, że wyrok TK działa od 22.11.2012. Cytuje dalej " przy czym
  sąd nie wskazuje podstawy prawnej takiej oceny. Pomija przy tm, także, że wówczas obowiązywał art.103a.
  Wg mnie jest to działanie na czas, gdyż budżet nie posiada pieniędzy na nasze wypłaty. Sprawa w SA to ok. roku.

  OdpowiedzUsuń
 14. A dla tych wcześniejszych co??????????????????????

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trybunał w Strasburgu .

   Usuń
 15. Czy poniższy tekst wskazuje, że SN nie będzie rozpatrywał naszych kasacji, ponieważ sądy wcześniej orzekające orzekały w oparciu o niekonstytucyjne przepisy od początku, a one nie mogą być legalną podstawą orzekania? To w oparciu o co i u kogo mamy dochodzić swoich praw? Albo to wszystko jest bezprzedmiotowe (bo jest!)?

  ,,...W utrwalonej judykaturze przyjmuje się, że skutkiem uznania za
  niekonstytucyjne przepiessów w określonym zakresie jest obowiązek zapewnienia przez wszystkie sądy, które orzekły na podstawie niekonstytucyjnych przepisów prawa, stanu zgodnego z Konstytucją w zakresie wiążąco rozstrzygniętym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. ... Skoro uznane za niezgodne z Konstytucją przepisy prawa naruszały ustawę zasadniczą już od dnia ich wejścia w życie (extunc), przeto nie mogą być legalną podstawą orzekania przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zostaje ETPCz w Strasburgu, za dużo włożonego wysiłku - aby nie walczyć do końca i w przyszłości sobie nie zarzucać grzechu zaniechania!

   Usuń
  2. Czy możemy mieć pewność, że ETPCz będzie trzymał nasza stronę?

   Usuń
  3. jeżeli już na linii blogowicz-senat sa watpliwości co do skutecznej pomocy dla tych sprzed, to tam tym bardziej nie, bo rzad ma mocne argumenty prawne za soba w tej sprawie i w etpcz też je jako strona przedstawi

   Usuń
  4. Proszę jeszcze raz uważnie przeczytać uzasadnienie wyroku SN (skąd pochodzi przytoczony tekst). Argumentacja SN jest pozytywna na pewno dla emerytów "po" (tych "sprzed" wyrok nie dotyczy).

   Usuń
  5. Typowe polskie piekiełko.Z jaką satysfakcją niektórzy anonimowi piszą,że nie należy się zwrot emerytury tym "sprzed"Przecież tych emerytów też pozbawiono praw nabytych.Czy to jest zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka?Skoro ZUS również zaczął im wypłacać od 22.11.2012 emerytury,to na pewno po konsultacjach z wieloma specjalistami-prawnikami.

   Usuń
  6. Czytałam parę postów wyżej, że "wiceminister Bucior podał kwotę 971,1 mln - na tyle wycenił skutki finansowe proponowanej nowelizacji!" To niemożliwe, żeby na tyle wycenił zobowiązania tylko dla emerytów "po".

   Usuń
  7. Dzięki za trochę nadziei, Anonimie z 19:17

   Usuń
  8. Anonimie z 19:22
   Bardzo słuszna uwaga!!!
   Widocznie liczył wszystkich i "sprzed" i "po" i uważał, że wszystkim należy się za 13 miesięcy - do 21 listopada 2012( jakby nikt z zawieszonych w międzyczasie nie odszedł na emeryturę) i też doliczał ustawowe odsetki. Musiał tak kalkulować !

   Usuń
  9. już było o tym na blogu - można przeczytać także, co w uzasadnieniach do projektów podano o tych procentach - inaczej niż to wytłumaczyła Pani Daniela :(

   Usuń
  10. czy w tych rozwazaniach wział ktos pod uwage dla jakiej grupy orzek TK?jak nie to prosze raz jeszcze przeczytacz dla kogo osadzał TK.prosciej jaka grupe emerytów objal TK.jest napisane 2009-10.niestety reszta Europejki

   Usuń
  11. Wyrok TK dotyczy wszystkich emerytów, którzy skorzystali z prawa łączenia pracy z emeryturą, obowiązującego od stycznia 2009r. do grudnia 2010r.
   k

   Usuń
 16. Dzisiaj dostałam pisemną odpowiedź z MPiPS z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych na moje zapytanie, które wysłałam do nich 22 lipca. Odpowiedź jest słowo w słowo jaką otrzymała Marysia z Krakowa i podzieliła się z nią z nami 5 sierpnia o 19:15, tyle, że podpisaną przez radcę prawnego Barbarę Siwek.
  Opisałam swoją sytuację - emerytura naliczona w 2006 w listopadzie pozdrawiam gorąco Wszystkich
  Basia z Bielska-Białej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. na blogu kopiuj-wklej, w zusie kopiuj-wklej, w sadach kopiuj-wklej to i w ministerstwie to samo ;)

   kto się spodziewa, że wszystkie pisma blogowiczów sa czytane, powinien zapytać sam siebie, co robi z niepotrzebna korespondencja znajdujacych się w skrzynkach w domu

   a oni odpowiedzieli

   szkoda tylko, że znowu drzew będzie trochę mniej a odpowiedzi na papierze z pieniędzy podatników

   Usuń
 17. Drogie koleżanki blogowiczki,
  Wczoraj pojawił się wątek urlopów wychowawczych w kontekście kapitału początkowego i nowej ustawy, która ma wejść w życie w październiku.
  Co zwróciło moją uwagę? To, że dopatrzyłam się akceptacji zaliczania urlopów wychowawczych, jako okresy nieskładkowe, przeliczane ze wskaźnikiem 0.7.
  Która z WAS korzystała z tego rodzaju urlopu wychowawczego po 17 grudnia 1998r.? Jeżeli były to głosy takich osób to wycofuję swój komentarz.
  Myślę jednak, że jesteśmy w przeważającej większości osobami, które z tych urlopów korzystały przed wprowadzeniem ustawy o emeryturach i rentach z FUS w 1998r.
  W sytuacji dotyczącej pozbawienia nas emerytur gdy prawo zadziałało wstecz jesteśmy, i słusznie, zbulwersowane i nie akceptujemy krzywdzących nas wyroków sądowych.
  A jak jest w tej sytuacji? Czy można stosować to prawo ze skutkiem wstecznym? Zdecydowanie NIE.
  Czy są wyroki sądowe- TAK. Czy można je zaakceptować - ZDECYDOWANIE NIE. tym bardziej, że została wydana uchwała 7 sędziów SN w tej sprawie.
  Jeżeli będziemy mówiły "ZUS nam liczy ze wskaźnikiem 0.7" i przechodziły z tym do porządku dziennego to ZUS cieszy się, że ma takich "niekumatych" (przepraszam )świadczeniobiorców.
  pozdrawiam
  Ula05

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ulo05, na pewno ten temat będziemy przy Twojej pomocy zgłębiać, bo ten przepis będzie obowiązywać chyba od października.
   Daniela

   Usuń
  2. Danielo,
   Ale sprawa urlopów wychowawczych traktowanych jako okresy nieskładkowe obliczane ze wskaźnikiem 0.7 i kwestia której będzie dotyczyła ustawa w październiku to są zupełnie dwie różne kwestie.
   Ula05

   Usuń
  3. Danielo! Ja również zapisuję się do Uli na kurs dotyczący urlopów wychowawczych. Nawet już zaczęłam, poczytaj od : Ula057 sierpnia 2013 22:32. Z tego co widziałam, lepiej ode mnie orientujesz się w tych wszystkich przepisach, więc na pewno z Ulą coś mądrego wyszukacie, a ja się postaram douczyć, pod Waszym życzliwym okiem:). Serdecznie Was pozdrawiam, zabieram się za naukę, a równocześnie słucham Folwarku zwierzęcego. Oj, jakie to prawdziwe!

   Usuń
  4. Ulo05 i Baszko!
   Miałam się nie odzywać, ale zostałam wywołana do tablicy.
   Baszko, mnie Ula już wcześniej instruowała w tej sprawie, ale byłam zaangażowana w pisaniu apelacji. Dzisiaj dotarłam do wskazanej przez Ulę Uchwały siedmiu sędziów SN. Doczytałam, że bezpłatne urlopy wychowawcze dla matek opiekujących się małymi dziećmi - wykorzystane przed dniem 1 stycznia 1999r. - są od dnia 28 stycznia 1972r. okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art.29 ust.3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS. Nie wiem, co z okresem wcześniejszym. Ale i tak ten okres obejmuje wiele matek, które to dotyka.
   Ula05 ma rację, że pomyliłam ustawy, jak widać nie czuję się alfą i omegą ( jak mi próbowano wmówić)
   pozdrawiam wszystkich
   Daniela

   Usuń
  5. Danielo!
   Bardzo dziękuję, że się odezwałaś. Właśnie zajrzałam i widzę, że teraz mnie się obrywa... Jeszcze całego wpisu nie przeczytałam, chyba nie warto;)
   Bardzo Cię proszę, nie znikaj z bloga. O to samo proszę Jot: wróć do nas!

   Usuń
 18. Poproszę Państwa o podanie poprawnych adresów do opinii Senatu i rządu w naszej sprawie. Podane wyżej są nieprawidłowe. H.W.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Właśnie.Adresy są nieprawidłowe, a wszyscy je niby czytają i komentują.
   KK

   Usuń
  2. Link do projektu rządowego:

   http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/ubezpieczenia-spoleczne/ustawa-o-wyplacie-emerytur-do-ktorych-prawo-uleglo-zawieszeniu-w-okresie-od-dnia-1-pazdziernika-2011-r-do-dnia-21-listopada-2012-r-/

   link do projektu senackiego - druk 408:

   http://www.senat.gov.pl/prace/senat/inicjatywy-ustawodawcze/wykonanie-orzeczen-tk/

   www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/konsultacje/408/408_3.pdf

   Usuń
  3. Oj, oj...
   To może samodzielnie po podanej ścieżce:
   http://www.senat.gov.pl/ -->
   nacisnąć u góry zakładkę PRACE -->
   nacisnąć z lewej strony przycisk Inicjatywy ustawodawcze -->
   nacisnąć nadal z lewej strony Wykonanie orzeczeń TK
   I to już naprawdę wszystko, bo tam jest druk 408, który już może śnić się po nocach ;-)

   Gdy samodzielnie trafiają we właściwe miejsce, to i czytają, a gdy sobie zapiszą taką stronę w zakładkach, to mają w każdej chwili pod ręką.
   Które adresy podane wyżej są nieprawidłowe?

   Jot

   Usuń
  4. A gdzie jest projekt senacki?

   Usuń
  5. tu:

   http://www.senat.gov.pl/prace/senat/inicjatywy-ustawodawcze/wykonanie-orzeczen-tk/

   Usuń
  6. Mimo,że ktoś anielsko cierpliwy kolejny raz wstawił link o 22:10, to ja się boję, że zaraz będzie reklamacja ;)
   Może być "adres nieprawidłowy", bo tam druk 408 to inna ustawa :), może być "nie otwiera się", bo 408, Uwagi, Prezes, Ministerstwo to pliki pdf.

   Usuń
 19. Jeżeli chodzi o uchwałę 7 sędziów SN to zaliczono urlop wychowawczy do stażu pracy, ale jako nieskładkowy.
  Dzwoniłam do ZUS-u w tej sprawie, ale nie uwzględniono mojej argumentacji, że kobiety podlegały wówczas ubezpieczeniu społecznemu.
  Myślę, że trzeba by było przejść cała drogę sądową -a wynik też niewiadomy.
  Niektóre blogowiczki już pisały na ten temat
  Mila

  OdpowiedzUsuń
 20. Pani Miło,
  Nie zrozumiała Pani mojego wpisu.
  Przede wszystkim w naszym kraju obowiązuje Konstytucja RP z której to art. 2 wywodzi się zasada lex retro non agit czyli zasada nie działania prawa wstecz.
  Wynika z tego, że do Pań które przebywały na urlopach wychowawczych przed wprowadzeniem ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie mogą mieć zastosowania przepisy tej ustawy.
  Nie wiem jaką uchwałę SN ma Pani na myśli, ponieważ ta z 18 maja 2011r. nie wskazywała na okoliczności przez Panią podane.
  Proszę więc przeczytać tę uchwałę, która ma zresztą moc zasady, czyli dotyczy wszystkich.
  Ponadto znaczenie w tej kwestii ma art. 4. pkt 13 ustawy o emeryturach i rentach z FUS prowadzący do art. 6.1 a w konsekwencji stanowi, że urlop wychowawczy powinien być liczony jako okres składkowy czyli ze współczynnikiem 1.3.
  Tego samego zdania jest Rzecznik Ubezpieczonych, który wydał opinię w sprawie.
  Ula05

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ulo!
   Czy mogę jeszcze prosić o radę, co powinnam zrobić, żeby mieć liczone 1,3 (a może mnie to nie dotyczy?). Mam pisać do rzecznika? Czy są tacy, co im policzyli za wychowawcze przed 1992 rokiem 1,3 ? Bo już się całkiem pogubiłam...Może jak się wyśpię, to lepiej załapię...
   DZIĘKUJĘ!!! Jakie mądre są te emerytki, muszę się poprawić!

   Usuń
  2. Baszko,
   Powyjaśniamy sobie jutro. Wszystko Cię dotyczy.
   Ale nie myśl, że ZUS ot tak sobie weźmie i Ci policzy.
   Dla mnie ostatnio wziął i ustalił, że na Nowy Rok brałam urlop bezpłatny - no cóż musiałam pobalować, więc ZUS był łaskawy i dał mi urlop - SKANDAL!!!

   Usuń
  3. Ulo!
   Od rana studiuję przepisy ustawy FUS i ... mam chyba mętlik!
   Czy dobrze myślę:
   1. za urlop wychowawczy płatny składki powinien odprowadzać zakład pracy, czyli ubezpieczenie emerytalne za ten okres było (art.4.1, i art.42a) ? )
   2. za urlop wych. bezpłatny składki powinien opłacać ZUS, ubezp. emeryt. było ( art.42. 2.m? ),
   3. ponieważ były za te okresy odprowadzane składki, to powinien być 1,3? (Art.6.1. punkt 19)

   Usuń
  4. Baszko,
   Studiowanie tylko ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie wyprowadzi Cię chyba na dobrą drogę a podane przepisy w szczególności.
   Ponieważ wyjaśnianie szczegółów wykracza na blogu poza zakres możliwości.
   Jesteś jedna kobieta analityczna dlatego zaproponuję Ci lekturę (trochę obszerną).
   Przeczytaj kolejno:
   a) uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2011r. - I UZP 1/11 (wynotuj sobie przepisy jakie obowiązywały Cię kiedy byłaś na urlopach wychowawczych i treść sentencji wyroku);

   b) ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych a w szczególności art. 6 ust.1 pkt.19 i art. 9 ust.6a;

   c) teraz spokojnie możesz przejść do ustawy o emeryturach i rentach z FUS a w szczególności art. 4 pkt. 13, który wskazuje Ci na konieczność zastosowania art. 6 ust. 1
   Jeżeli już to wszystko ogarniesz podam Ci kolejną czynność do wykonania.

   Baszko! Proszę nie krzycz na mnie, że zadanie skomplikowane i długie. Żeby Ci było przyjemnie pracować przesyłam Ci moją wiązankę pachnących frezji.
   Ula05

   Usuń
  5. Powinno oczywiście być" ponieważ wyjaśnianie szczegółów wykracza na blogu poza zakres możliwości podam w skrócie" - to znane blogowe chochliki
   Ula05

   Usuń
  6. Ulo! Serdecznie dziękuję, jesteś dla mnie niezbędnym przewodnikiem, więc postaram się dzisiaj zaliczyć pierwszą lekcję, a potem poproszę o następne. Od tego upału mózg mi się gotuje... W pokoju 28, za oknem w cieniu 33, co będzie w południe?!

   Usuń
 21. P.Ulu 05
  Dziękuję za wyjaśnienie, też napiszę do Rzecznika bo jestem zainteresowana tym tematem. Podziwiam Pani wiedzę i znajomość tych wszystkich ustaw i artykułów.
  Pozdrawiam Mila

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Baszko, ja też jestem zainteresowana - ostatni urop (bezpłatny) w 1986 r, jednak nie wiem od czego zacząć tę walkę o 1,3, może pomożesz- bardzo proszę. Maria

   Usuń
  2. Mario! Jak zapewne zauważyłaś, ja sama korzystam z pomocy Uli05.
   Mnie kiedyś blogowiczki podpowiedziały, może Ty jeszcze tego nie wiesz: na dole jest kolorem pomarańczowym link: Komentarze do posta (Atom). Jak go klikniesz, wyświetlą się ( u mnie na osobnej karcie) wpisy w kolejności chronologicznej, a nie w układzie jak na stronie blogu. Łatwiej tam zauważyć nowe wpisy pod starszymi... Pozdrawiam, na pewno nam się wyjaśni, tylko dlaczego to my mamy uczyć się tych przepisów? Przecież po to istnieje ZUS, żeby uprawnionym do świadczeń wyjaśniać, podpowiadać, dbać o ich interes, a nie państwa! ale...

   Usuń
  3. Przeprasza, że się powtarzam ;-) aby jednak nie zaczynać od początku, to podaję adres wpisu, od którego toczyła się w lipcu dyskusja (i zebrały się pewne materiały) o urlopach wychowawczych:

   http://emeryturazawieszenie.blogspot.com/2013/07/900-z-wiecej-dla-emerytow.html?showComment=1373142138905#c523219003853202938

   Pozdrawiam
   Jot

   PS
   Z waleczną Różą, którą tam wspominam (była już po sprawie w SO), nawiązałam kontakt, ale cóż sama mogłabym jej jako wsparcie zaoferować. Gdyby ;-) było stowarzyszenie, aby jej sprawę dalej wspierać lub gdyby było więcej Blogowiczek zainteresowanych, by Róża miała dobrego prawnika może aż do skargi konstytucyjnej...

   Usuń
  4. Pytanie !
   Jaki nr kodu ma urlop wychowawczy w decyzji emerytalnej ZUS ?
   kt

   Usuń
  5. Jot!
   Sprawa Róży jakoś mi umknęła, jeśli możemy jeszcze pomóc, to przedstaw sprawę! Pamiętam, że były jej wpisy, ale potem zniknęła...

   Usuń
  6. Baszko, mówisz i masz :-)
   Dzisiaj ponownie napisałam do Róży. W e-mailu z 23 lipca pisała do mnie, że jeszcze nie ma terminu sprawy w SA. Dziś prosiłam, aby odezwała się do mnie lub na blogu.

   Jeśli natomiast chodzi o "znikanie", o którym napisałaś wyżej, to ja ogólnie jestem. Jestem jak... programy pod Windowsem działające w tle :-)) Rozumiesz, gdy czytam komentarze, to mnie nie widać.

   Pozdrawiam
   Jot

   Usuń
 22. ktoś pisał na blogu,że w SO po wygranej sędzia powiedział,że ZUS nie będzie już składał apelacji jak to wygląda na dzień dzisiejszy, prawda to czy fikcja,czy coś zmieniło się na korzyść Anna

  OdpowiedzUsuń
 23. ZUS nie będzie skłądał kasacji od wyroków Sądów Apelacyjnych, a nie apelacji od wyroków Sądów Okręgowych!!!!
  Te nadal ZUS skłda bo chce przeciągnąć wypłaty na nastepny rok.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przeciąganie będzie trwało do 2015, do czasu rozpoczęcia kampanii wyborczej i wtedy rzutem na taśmę konta będą zasilone zaległymi , a kandydujący będą mieli się czym chwalić.

   Usuń
  2. za ta grabież i poniewierkę emerytów dostana nagrodę przy następnych wyborach,liczę że los się odwróci i dostaną to co teraz emeryci

   Usuń
 24. Coś obiecującego dla pracujących na nowej emeryturze polecam

  http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/724228,kto-pracuje-na-nowej-emeryturze-moze-sie-ubiegac-o-jej-podwyzszenie.html

  OdpowiedzUsuń
 25. Kochani !Uzbrójcie się w cierpliwość bo bedzie dlugo i zawile.Codziennie zaglądam na blog,podziwiam Was waszą wiedzęi determinację, ale jak obserwuję co wyprawiają z nami rzadzący za pośrednictwem ZUSów Sądów to ogarnia mnie apatia i zniechęcenie. Nie pierwszy raz lekarstwem na zmarnotrawione żle rządzone finanse mają być portfele emerytów. Otóż w 2002 r
  odebrano w majestacie prawa ( w czołówce był rzeszowski ZUS) wcześniejsze emerytury przyznane osobom z tyt. opieki nad dziećmi z pewnymi schorzeniami. Nikt się tym nie przejął,że niejednokrotnie zostały bez środków do życia. W majestacie prawa lawinowo odbierano przyznane i kilka lat pobierane emerytury. W takiej sytuacji była moja siostra. Przeszła całą drogę aż do TPCz. Wiecie ile to trwało? Po korzystnym wyroku dla emerytów dopiero w tym roku ,gdzie nasz kochany rząd ewidentnie się dogadał z TPCz a ten zaproponował emerytom ugodę i jakiś marny ochłap w ramach rekompensaty. Tak wyceniono stargane zdrowie i nerwy tysięcy ludzi.Analogia do naszej sytuacji- jak najdłużej rozciągnąć w czasie , część się wykruszy.Mają nas gdzieś , jeszcze się wyćwiczyli w perfidii jak ograbić , ale sobie nie uszczknąć nic. TO JEST PAŃSTWO BEZPRAWIA KTÓRE KRZYWDZI NAJSŁABSZYCH. Zastanawiam się czy poniewierany,tłamszony.lekceważony emeryt może jeszcze brzmieć dumnie. Tych co wytrwali i doczytali do końca serdecznie pozdrawiam i przepraszam ,że tym razem przesyłam Wam trochę goryczy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W imieniu tych rodziców występowało stowarzyszenie; łatwiej było walczyć. Emeryci stowarzyszenia chyba nie chcą (brak chętnych do założenia). Przykład trzeba brać z matek I kwartału- szybko się skrzyknęły, protestowały i wywalczyły swoje.

   Usuń
  2. Anonimie z 10:25
   Czy zgłosiłeś swój akces?

   Usuń
  3. Podejrzewam , że sprawa matek I kw pachnie silnym lobby ,oczywiście bardzo dobrze że zakończyło się takim wynikiem

   Usuń
 26. Jak sama nazwa bloku wskazuje "Zawieszenie emerytury" powinien służyć jako forum dotyczące zawieszenia emerytur a szczególnie dyskusji nad projektami ustaw dotyczących zwrotu zawieszonych emerytur od 1 października 2011 r.
  Projekty ustaw : senacka i rządowa zostały poddane pod dyskusję społeczną.
  Do chwili obecnej na stronie internetowej Senatu znalazły się jedynie 3 opinie obywatelskie dotyczące uwag do projektu ustaw. Opinia obywatelska z dnia 5.08.2013 r .zamieszczona na stronie internetowej Senatu wskazuje ,że zapisy nowej ustawy wprowadzają podział emerytów na tych "sprzed" i tych "po".
  Autor tej opinii wskazuje na nierówne traktowanie emerytów w przypadku zwrotu zawieszonej emerytury. Projekt Ustawy Rządowej nie przewiduje zwrotu zawieszonej emerytury emerytom,którym emeryturę przyznano przed 8 stycznia 2009 r.W projekcie Senackim też niema jednoznacznego zapisu jest podana data " zwrot zawieszonej emerytury przyznanej od 8 stycznia 2009 r."
  Podział emerytów jest niesprawiedliwy i krzywdzący dla grupy emerytów którzy mieli przyznane prawo do emerytury przed 8.01.2009 r..
  Jest to nierówne traktowanie emerytów i niesprawiedliwy podział.
  Zamiast sprzeczać się na blogu dołączcie się do dyskusji nad projektami Ustaw przesyłajcie swoje opinie do Senatu ,do Członków Senackiej Komisji Ustawodawczej, do Ministra PiPS , Przestańcie się dzielić .Wszyscy emeryci ,którym wstrzymano wypłatę emerytury od 1 października 2011 r. powinni otrzymać jej zwrot ,niezależnie od okresu w jakim mieli przyznane prawo do emerytury.
  O taki zapis należy walczyć w nowej ustawie .Jeżeli to osiągniemy to możemy mówić że "Emeryt to brzmi dumnie "

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Masz rację anonimie żaden z projektów nie obejmuje tych emerytów, którzy prawo do emerytury nabyli przed 2008r.a udawanie przez rządzących , że nie ma problemu nie załatwia sprawy. Ci emeryci są i dzięki państwu zostali tak samo skrzywdzeni jak CI z prawem po 2009r.Powinniśmy walczyć aby ustawa objęła wszystkich niezależnie od okresu w jakim mieli przyznane prawo do emerytury bo wszyscy zaczęli pobierać ją po raz pierwszy w tym samym okresie gdy zostało zniesione ryzyko emerytalne. Wszystkim wstrzymano wypłatę od 1 października 2011r. Jak na razie to coś mało tych uwag obywatelskich a tak wszyscy ochoczo zabierali się do wysyłania listów.Zaklinanie deszczu przez niektórych na blogu nic nie da.Zabierzcie się do roboty. Pozdrawiam Myślący

   Usuń
 27. Anonimie z 17:04 źle czytasz projekty, W żadnym nie jest napisane, że zwrot należy się tym, którym przyznano emeryturę od 8.01.2009 ale tym którzy pobierali emeryturę w okresie od 8 stycznia 2009 do 30 października 2010.
  Pozdrawiam Anna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. gdyby tak bylo to nie byloby spraw sądowych

   Usuń
  2. Anonim z 17:04 dobrze czyta projekty.Ja to wiem bo też umiem czytać ustawy

   Usuń
 28. Do Anonimowego z 17:59 W projekcie Senackiej Ustawy Art 28a brzmi "Emeryt który nabył prawo do emerytury od dnia 8 stycznia 2009 r do dnia 31 grudnia 2010 r do którego prawo zostało zawieszone od dnia 1 października 2011 r"
  W projekcie Ustawy MPiPS Art2 brzmi " Wypłata zawieszonej emerytury przysługuje emerytowi,który spełnia łącznie 2 warunki:
  1.Nabył prawo do emerytury w okresie od dnia 8 stycznia 2009 r do dnia 31 grudnia 2010 r.
  2.Prawo do emerytury zostało zawieszone na podstawie przepisu w art 1...."
  Należy również zwrócić uwagę na artykuł na blogu z dnia 18.07.2013 r. p.t."Zaległe tylko dla tych po 8 stycznia 2009 r"
  oraz Pismo do Senatora zamieszczone na blogu w dniu 17.07.2013 r.
  Nigdzie nie ma zapisu "Który pobierał emeryturę"
  Kto tu źle czyta projekty Ustaw?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. re:18:45
   Logicznie myśląc .
   Czy można zawiesić emeryturę osobie, która jej nie pobierała ?
   Prawo do wypłaty i zawieszenie odbyło się samych na tych samych zasadach dla jednych jak i drugich.
   k

   Usuń
  2. 18:45
   Powinien być jeden punkt z zapisem, że: wyrok dotyczy tych emerytów, którym zawieszono prawo do emerytury od dnia 1 października 2011r. na podstawie niekonstytucyjnego przepisu zawartego w art.28 ustawy o emeryturach i rentach z dnia 16 grudnia 2010r.,a powinien mieć zastosowanie w stosunku do osób, którzy przeszli na emeryturę kontynuując zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
   Koniec. Kropka. Czytelne.

   Usuń
  3. można prawo zawiesić, odwiesić a potem znowu zawiesić (jak u tych sprzed, bo taka rzecz jak "prawo zawieszone do czasu rozwiązania .." istniała) ale nie można zawiesić czegoś czego nie było (jak u tych po) - u osób po takie coś jak "zawieszone prawo" nigdy nie istniało, więc jak można było zawiesić im 1.10.2011 coś, co nie istniało?

   i o to (o ten dziwoląg przepisu i niesprawiedliwość) szło wnioskującym o niekonstytucyjności przepisu i jego zmianę do TK

   Usuń
  4. 20:19 - nie kombinuj, bo przekombinowałeś!

   1)jednym i drugim zawieszono wypł. em. 1.10.2011
   2) jedni i drudzy przeszli na emeryturę od 8.01.2009 do 31.12.2010 bez rozw. stosunku pracy
   3) do tych z punktu 1) i 2)ma zastosowanie wyrok TK

   Jasne?

   Usuń
  5. tym sprzed oddzielnie dorzucono artykuł na końcu tamtej ustawy - nie było to w tym samym miejscu, co u tych po a i znaczenie miało zupełnie inne ! (nie pamiętasz?)

   nawet tytuły decyzji u tych sprzed i po w 2009 r. są różne - grupa po ma w 2009 r. "decyzja przyznająca" a druga? - zobacz swoją ;)

   Usuń
  6. jedni i drudzy "przeszli" miałoby nawet sens, gdyby takiego właśnie słowa użył w wyroku TK, ale ja znam wyrok, w którym słowa "przeszli" nie użyto :)

   Usuń
  7. Użyto!!! Poczytaj, a dopiero wtedy zabieraj głos: (pkt 7.1 ;pkt 7.5 ;pkt 9 uzasadnienia przedmiotowego wyroku - str. 30 i wcześniej)

   Usuń
  8. mowa o wyroku

   Usuń
  9. Na uzasadnienie wyroku powołują się sądy.
   W punkcie 7.5 uzasadnienia tego wyroku na stronie 22 jest podany fragment: '" Osoby, o których mowa, podjęły decyzję O PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ , nie mogąc przewidzieć, że przepisy zmienią się na ich niekorzyść".

   Usuń
  10. pewnie te, od wyroków których kasacje nie są wycofane

   Usuń
  11. Anonimie z 18:45 gdyby taki zapis był jak piszesz to Ci sprzed 2008r nie dostaną nic

   Usuń
  12. Miało być anonimie z 19:10

   Usuń
 29. W pełni POPIERAM wpis z godz.19-ej. Anonimie 18:45 piszesz nabył prawo do pobierania w tym okresie i oczywiście bo przed tym takiego prawa nie było i nikt nie pobierał,
  Ale koniec z anonimem nie będę polemizować
  pozdrawiam Anna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie dodajcie do słow "prawo" z wyroku TK swoich dodatkowych słów "prawo do pobierania", bo to nie ten wyrok

   nie wiem o jakim wyroku piszecie?

   Usuń
  2. Wyrok TK z 13.11.2012

   Usuń
  3. Jedno i to samo piszecie przez cały rok.
   Efekt żaden.
   Nakręcacie się i pocieszacie nawzajemm.

   Usuń
  4. Może wreszcie dojdzie do takich ciężko myślących, jak ty. Będziemy powtarzać do skutku.

   Usuń
  5. Nie powtarzaj do skutku.Bo nikogo to nie interesuje.
   Ciężko myślący to Ty jesteś anonimie z godz. 20:47.
   Projekt ustawy jest gotowy Ty go nie zmienisz.
   Zaległe jeśli ustawa przejdzie w sejmie dostaną wszyscy którym zawieszono wypłatę.
   Twoje teorie "Przed czy PO " nie wchodzą w rachubę.
   Trzeba umieć czytać projekty ustaw.

   Usuń
  6. argumentacja dotyczy głównie emerytur nowych, na co także powołuje się wyraźnie (i słusznie) w swoim uzasadnieniu senat - mnie będzie Ci trudno przekonać (zresztą po co) ale dlaczego przez ponad pół roku od wyroku nie udało się przekonać do tego nawet senatu, że powstała ustawa "pomocowa", co do której są nadal pisma prosząco-prostujące? Nie dziwi Cię to?

   Usuń
 30. Ja myślę, że należy cały nasz blog przesłać jako opinie obywateli. Sprawa jest bardzo prosta, kto pobierał emeryturę i komu ją zabrano (chodzi o naszą sytuację), należy oddać z odsetkami. Dyskutujemy, opiniujemy, ,,robimy za prawo''. Przecież to nie nasza wina. Im dalej, tym obrzydliwiej, ale mimo tego musimy tę sprawę zakończyć jako nowe pokolenie emerytów, którymi nie wolno pomiatać. Należałoby odwrócić sytuację i może doprowadzić wspólnie do tego, by obecnie rządzący, bardzo mądrzy, wszystko wiedzący, traktujący przedmiotowo ludzi urzędnicy państwowi, zaczęli się tłumaczyć z tego, według jakiego prawa zrobili to co nam zrobili? Inaczej z tego nie wyjdziemy. Wadza jest dla nas, a nie my dla władzy. Nie pomagajmy w tym, żeby było odwrotnie. H.W.

  OdpowiedzUsuń
 31. Propozycja Anonimowego z 6 sierpnia 2013 godz.22:53 jest godna przemyślenia.
  Jeżeli jest możliwe od strony technicznej i proceduralnej to może należy wybrać
  wypowiedzi blogowiczów dotyczące projektów Ustaw: Senackiej i Rządowej i przesłać je jako opinie obywatelskie do Senatu oraz do MPiPS ,
  Uważam,że byłby to głos znaczący i może ustawodawcy dokładnie przeanalizowali by zapisy w projektach ustaw i nie dokonywali by podziału emerytów i nie dyskryminowali by emerytów tych "sprzed" 8 stycznia 2009r.
  Znacząca w naszej sprawie jest opinia Pani Inetty Jędrasik-Jankowskiej Prof. UW,eksperta Sądu Najwyższego zamieszczona w Rzeczpospolitej z dnia 9.08.2013 r.
  Jeżeli nie powstało Stowarzyszenie w celu obrony interesów krzywdzonych emerytów to może przesłanie ustawodawcom dyskusji z blogu będzie silnym głosem emerytów walczących z nierównym ich traktowaniem .
  Czy Adminka mogła by pomóc emerytom przesyłając dyskusje z blogu i opinie Pani Profesor twórcom projektów ustaw dotyczących zwrotu zawieszonych emerytur ?

  OdpowiedzUsuń
 32. Przepraszam :Anonimowy 9 sierpnia 2013 20:04 - Pomyłka dotyczy daty powinno być
  "Propozycja Anonimowego z 8 sierpnia 2013 22:53 " a nie z 6 sierpnia 2013 22:53

  OdpowiedzUsuń

 33. W dzisiejszej Rzeczpospolitej jest notatka na stronie C5 pt "Sądy powinny przyznawać zwrot emerytur bez zwłoki".
  Cyt. "... Sąd Najwyższy w wyroku zapadłym na posiedzeniu niejawnym stwierdził, że sądy rozpatrujące odwołania emerytów od decyzji o zawieszeniu ich świadczeń mają teraz obowiązek szybko zapewnić w tych sprawach stan zgodny z konstytucją".
  W tej prasowej informacji nie ma mowy o podziale emerytów (przed, po).
  Może Adminka opublikowałaby całą notatkę?
  Pozdrawiam
  Mąłga

  OdpowiedzUsuń