5 października 2012

ZUS zapłaci odszkodowanie za popełnione błędy

Artykuł z Dziennik Gazeta  Prawna z dnia 4.10.2012
autor: Bożena Wiktorowska


Rodzice chorych dzieci, którzy nie odwołali się od wyroku odbierającego im wcześniejszą emeryturę, nie mają podstaw do wznowienia postępowania w wyniku wyroku ETPC. Z tego też powodu ZUS wypłaci odszkodowania od 8 tys. do 12 tys. euro tylko 130 rodzicom chorych dzieci, których sprawy czekają na rozpatrzenie przed trybunałem.
– Ale to nie zwalnia polskich władz z dokonania zmiany w ustawodawstwie – wyjaśnia Karolina Miara, adwokat z Warszawy.
Zgodnie z art. 46 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1995 r. nr 36, poz. 175) państwa zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego wyroku ETPC we wszystkich sprawach, które ich dotyczą.
– Osoby zainteresowane skarżeniem polskich instytucji powinny wiedzieć, że finansowe zadośćuczynienie w formie odszkodowania nie zawsze odzwierciedla negatywne konsekwencje pogwałcenia praw poszkodowanych – dodaje Karolina Miara.
Wyrok może więc nałożyć na pozwane państwo obowiązek ponownego rozpatrzenia sprawy. Trybunał może także wskazać konieczność zmiany praktyki sądowej.
– Sprawą ważniejszą niż ochrona praw nabytych są kwestie poszanowania mienia. Trybunał wykazał, że nikogo nie można pozbawiać własności, chyba że przemawia za tym interes publiczny. A przecież wypłata wypracowanych przez nas emerytur nie spowodowała zawalenia się budżetu – komentuje Marian Strudziński z Radomia, który rozpoczął ogólnopolską akcję emerytów walczących z ZUS.
Obecnie ta grupa osób czeka na 13 listopada, kiedy to polski Trybunał Konstytucyjny wznowi rozprawę dotyczącą wniosku grupy senatorów (sygn. K2/12), w którym skarżą przepisy odbierające prawo do emerytury osobom, które nie zwolniły się z pracy.
– Sposób walki z ZUS został wyznaczony, więc wiemy, jak wygrać sprawę przed unijnymi sądami – dodaje Marian Strudziński.
Przypomnijmy, że wyrok ETPC z 2 października 2012 r. (sygn. 25360/04) ma związek z przyznaniem wcześniejszych emerytur osobom spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28, poz. 149)
.

3 komentarze:

 1. KOCHANI - 19 lipca br w SA odbyła się sprawa na której byłam nieobecna gdyż nie wiedziałam o terminie (okazało się,że 2 awiza są w aktach ). Wystąpiłam z pismem do SA o wyjaśnienie mojej nieobecności i z prośbą o przesłanie mi wyroku z uzasadnieniem. W SA nie uznali mojej prośby i tłumaczenia że nie wiedziałam o terminie. Zostałam poinformowana że miałam na to 7 dni i nie mogę się dalej odwoływać w tej sprawie.
  Dlatego bardzo proszę o pomoc i informacje czy
  i jaką mam szansę i co mam robić czy tzn że
  wszystko mam przekreślone i jak Państwo wygracie w TK lub w ETPCz to co będzie ze mną???
  Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Krystyna
  OdpowiedzUsuń
 2. Pani Krystyno
  W zasadzie zapadł wyrok w sądzie apelacyjnym.
  Wyrok chyba niekorzystny nie będzie już uzasadniony ,co formalnie było przesłanką do wniesienia skargi kasacyjnej.
  Sąd uznał brak odbioru zawiadomienia o rozprawie za zawiadomienie doręczone-2 awizo, więc Pani droga do SN została zamknięta. Istnieje jeszcze instytucja przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o uzasadnienie wyroku, ale jest czysto teoretyczna. Np. gdyby Pani w tym czasie przebywała w szpitalu i była w stanie ciężkim, to istniałaby szansa na przywrócenie tego terminu.
  Nie chcę wchodzic w kompetencje Pani Karoliny Miary, ale uważam,że Pani sprawa nie jest całkowicie przegrana ,jeśli zapadnie korzystny dla nas wszystkich wyrok w TK. Więc czekajmy-przepraszam za ten przykład ze szpitala ,ale jest on najbardziej może wytłumaczalny, dla zrozumienia przesłanki usprawiedliwiającej brak reakcji na przewidziane przez prawo wnioski strony procesowej.Życzę więc zdrowia i usmiechu, niech 13. bdzie dla nas szcęśliwa.

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo serdecznie dziękuje za odpowiedź i podtrzymanie mnie na duchu. Ja również życzę nam wszystkim żeby ta 13 była dla nas szczęśliwa i żeby odbyła się sprawa bo jak pamiętamy to będzie 4 termin i pierwsza też była 13go grudnia. Jeszcze raz b.dziękuje i pozdrawiam b.ciepło.Krystyna

  OdpowiedzUsuń