25 lutego 2012

Obrońca czy przeciwnik?


Z komentarzy:
" ZASTANAWIAM się tylko po co nam taki Rzecznik Praw Obywatelskich!!!!!????? Jeżeli nas nie broni, czy tj nasza wina, że rząd umożliwił nam pobieranie emerytury bez obowiązku zwalniania się???? A później nas tak potraktował!!!!! Dlaczego prawo działa wstecznie tylko dla nas???!!! Na litość boską przecież to powinno dotyczyć tylko osoby które idą na emeryturę po 1 styczniu 2011r tj jasne jak słońce. A jeżeli chodzi o prawników to zawsze było wiadomo,że tak grają jak im ktoś zagra i da więcej!!!!! JA im nie wierzę bo tak samo jak rząd nie szanują zwykłych obywateli WSTYD!!! Co mamy teraz zrobić komu uwierzyć!! i komu powierzyć nasze sprawy????? Strach pomyśleć z kim mamy do czynienia!!!! Co się dzieje jak ludzie mogą tak się zachowywać i nie dbać o prawo i szacunek dla pokrzywdzonych????!!!!"

Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą zasad ustalania prawa do świadczeń lub ich wysokości.
28 lutego 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad ustalania prawa do świadczeń lub ich wysokości.
Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 114 ust. 1 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 konstytucji oraz art. 67 ust. 1 konstytucji.
Zgodnie z kwestionowanym przepisem prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość.
W ocenie wnioskodawcy w świetle tej regulacji deklarowana przez ustawodawcę prawomocność decyzji wydawanych w sprawach emerytalnych i rentowych ma w istocie charakter iluzoryczny. Tego typu prawomocność nie jest bowiem żadnym gwarantem stabilizacji sytuacji prawnej i życiowej jednostki, skoro organ rentowy w każdym czasie i tylko na podstawie odmiennej oceny dowodów może pozbawić jednostkę przysługujących jej praw. Dlatego zdaniem wnioskodawcy kwestionowany przepis jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, gdyż nie zachowuje właściwej równowagi pomiędzy potrzebą ochrony praw jednostki i potrzebą ochrony uzasadnionego interesu publicznego.
Ponadto w ocenie wnioskodawcy rozwiązanie zawarte w kwestionowanym przepisie jest sprzeczne także z art. 67 ust. 1 konstytucji. Zgodnie z jego treścią obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawodawca. Swoboda w tym zakresie nie jest nieograniczona. Ustawodawca musi przy tym uwzględniać inne zasady konstytucyjne, jak zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, co zdaniem wnioskodawcy w kwestionowanym przepisie nie zostało uwzględnione.
Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Tuleja.


Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który w uzasadnieniu do tej ustawy stwierdził, że w warunkach kryzysu gospodarczego, gwałtownie spada liczba miejsc pracy, co wymaga podjęcia działań zmierzających do odzyskania miejsc pracy, które obecnie zajmowane są przez emerytów. W dobie kryzysu gospodarczego i spadku dochodów ze składek, rozwiązanie zwiększające równolegle wydatki FUS na emerytury pogłębia deficyt tego funduszu i pośrednio wpływa na wzrost wydatków budżetowych, gdyż zwiększony deficyt w FUS wymaga zwiększonej dotacji uzupełniającej z budżetu państwa. Względy te przemawiają za modyfikacją obowiązujących w tej kwestii rozwiązań.


Adresat: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura: RPO/669844/11/III/302.3.3 RZ
Data wystąpienia/sprawy: 2011-03-31
Opis:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uzależnienia wypłaty świadczeń emerytalnych dla pracujących emerytów od uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wszedł w życie przepis art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na mocy którego prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Osobom, które na dzień 1 stycznia 2011 r. pobierały emeryturę i pracowały bez rozwiązania stosunku pracy, ustawodawca pozostawił możliwość łączenia świadczenia z wynagrodzeniem do końca września 2011 r. Wprowadzone rozwiązanie spowodowało napływ korespondencji do Rzecznika Praw Obywatelskich od pracujących emerytów. Skarżący podnoszą, że dokonana zmiana przepisów narusza konstytucyjne zasady równości (w grupie beneficjentów świadczeń emerytalno - rentowych dotyczy wyłącznie emerytów pobierających świadczenia z systemu powszechnego), zachowania praw nabytych oraz zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa. Wypłacanie świadczeń emerytalnych bez przerwania działalności zawodowej u dotychczasowego pracodawcy było niemożliwe również w okresie 1 lipca 2000 r. - 7 stycznia 2009 r. (art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Przepis ten został jednak uchylony i osoby nabywające prawo do emerytury mogły ją pobierać obok uzyskiwanych przychodów bez konieczności rozwiązania stosunku pracy

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie i wskazanie przyczyn, które spowodowały, że rozwiązanie korzystne dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wpływ składek od pracujących emerytów), okazało się niemożliwym do utrzymania w 2011 r.

17 komentarzy:

 1. Co to oznacza dla nas? Zaczynam się gubić.

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy dopiero ośmieszenie naszych prawników, tzw. rzecznika praw obywatelskich(!), naszego prawa poza granicami naszego biednego Kraju, może przynieść otrzeźwienie, szczególnie prawnikom jako ludziom wykonujących ten zawód (zwany niezawisłym, niezależnym)? :(

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeszcze raz pytam Rzecznika Praw Obywatelskich dlaczego Prawo NIE DZIAŁA WSTECZNIE DLA MUNDUROWYCH tj dla wojska, policjantów tylko dla zwykłych ludzi???? Jeżeli chodzi o składki to emeryci tylko utrzymują BUDŻET bo to oni płacili podwójnie składki bo z etatu i z emerytury!!!! Ale rząd się prosi żebyśmy pracowali na czarno i ani GROSZA nie damy do budżetu i wtedy będzie dobrze?? Proszę się zastanowić czy rząd postąpił z nami uczciwie???

  OdpowiedzUsuń
 4. Rzad tez sie pogubil!!!raz chce by emeryci pracowali,pozniej odzyskuje miejsca pracy ,teraz wydluza ,a rzecznik jest za ,a nawet przeciw!!!kryzys jest przy wzroscie PKB 4,2 pnk!!!!DOPIERO JAK ZABIORA PIENIADZE Z RYNKU TO BEDZIE K R Y Z Y S!!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo trafne spostrzeżenia, dokładnie tak właśnie i ja to widzę. Pozdrowienia dla wszystkich.

   Usuń
 5. Odp.do 1-go komentarza:O ile się nie mylę,to tą skargę konstytucyjną możemy również odnieść do naszej sytuacji,ponieważ na podstawie tych samych dowodów/dokumentacji/ ZUS przyznał nam emeryturę,a następnie odebrał,na skutek zastosowania innej interpretacji.

  OdpowiedzUsuń
 6. To po czyjej stronie jest tzw. rzecznik?

  OdpowiedzUsuń
 7. Istnieje Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu Sądów Prokuratur i ZUS. Może ono nagłośni naszą sprawę, bo bezprawie, brak niezależności sędziów jest p r a w e m!

  OdpowiedzUsuń
 8. www.aferyibezprawie.org

  OdpowiedzUsuń
 9. Też nie bardzo wiem co w tym biega, gdzie logika, kto nami rządzi. Spostrzeżenia trafne- PKB rośnie, kryzys nas omija,wydłużony wiek pracy, a my mamy je zwalniać bezrobotnym. Zauważyć należy, że młodzi nie chcą pracować na naszych nisko płatnych etatach, z długą ściezką awansu. Pozdrawiam wszystkich.

  OdpowiedzUsuń
 10. Bo hasło zwolnić miejsca młodym nie przekłada się tak prosto. To jest hasło z minionej epoki.

  OdpowiedzUsuń
 11. A włąściwie co to oznacza, że w dobie kryzysu trzeba odzyskać miejsca pracy, które zajmują emeryci (stanowisko RPO}. A emeryci to są gorszą grupą społeczną? Taka wypowiedź to nic innego jak dyskryminacja z racji wieku, a to jest również niezgodne z Konstytucją.

  OdpowiedzUsuń
 12. Czy w polskim prawie jest zdefiniowane pojęcie kto jest osobą młodą, a kto osobą starszą?

  OdpowiedzUsuń
 13. A jaka była odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadane przez Rzecznika pytanie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To skrócony opis odpowiedzi, po poludniu bedzie opublikowana odp. w calosci:
   Minister Pracy i Polityki Społecznej (22.06.2011 r.) nie podziela opinii, że przepis art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS narusza zasady prawa ubezpieczeniowego. Istota konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego polega bowiem na zagwarantowaniu minimalnego poziomu świadczeń dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i zaprzestały w związku z osiągnięciem tego wieku aktywności zawodowej. Istota tego prawa nie gwarantuje świadczeń emerytalnych dla tych osób, które w związku z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami postanowiły nie przerywać działalności zawodowej i dysponują odpowiednimi źródłami dochodu z tego tytułu. Zasady wypłaty świadczeń emerytom osiągającym przychody z pracy zarobkowej są z natury rzeczy zmiennym elementem systemu emerytalno-rentowego, ponieważ powinny być dostosowane do bieżącej sytuacji gospodarczej, stanu budżetu państwa i finansów ubezpieczeń społecznych.
   Jolanta

   Usuń
  2. Trudno, żeby podzielał tą opinię. Przecież jego koleżanka po fachu z jednej partii wysmażyła nam taki pasztet.A ponadto z tego co wiem minister jest bardzo młodym człowiekiem (28 lat) i trochę ma za mało doświadczenia w tej materii.A wogóle to nie znoszę PSL-u. Życzę im żeby więcej się nie dostali do Sejmu. Jest to partia kolesiów dbających tylko o swoje stołki.

   Usuń
 14. To wszystko źle wygląda.

  OdpowiedzUsuń