7 stycznia 2012

Wzór apelacji wraz z uzasadnieniem 2

DRUGI WZÓR

Sygn.akt/sąd pierwszej instancji/                                                                                                                                                                                                                      data ..................
 
                                                                            Sąd Apelacyjny
                                                                           ....... Wydział Ubezpieczeń Społecznych
                                                                           w .......................................
 
                                                                       Powód..................................
 
 
                                                                        Pozwany.:Oddział ZUS...............................
 
 
 
 
 
 

Apelacja
           Od wyroku z dnia ...............Sądu Okręgowego w ...............   wydziału Ubezpieczeń Społecznych sygn akt:                  ............doręczonego mi w dniu......................................
            


     Wnoszę o uchylenie wymienionego wyroku lub jego zmianę przez uchylenie decyzji
ZUS z dnia.........Nr...............     ..................... i przynagie prawa do wypłaty emerytury od dnia/ data wniesienia odwołania/ wraz z należnymi odsetkami liczonymi do daty spełnienia żądania.
 

        Uzasadnienie
            Nie zgadzam się całkowicie z sentencją i uzasadnieniem zaskarżonego wyroku.
Przede wszystkim Wysoki Sąd nie wziął pod uwagę zasady Konstytucyjnej t.zw praw nabytych, orzecznictwa i doktryny w tym zakresie.
            W pełni te kwestie wyjaśnia wniosek  k.24/11 senatorów VII kadencji senatu, który tylko nie został rozpatrzony przez TK z przyczyn czysto formalnych, a nie merytorycznych.
Postanowienie TK z dnia 13 grudnia 2011r  jednoznacznie wyjaśnia jedynie formalne motywy decyzji Trybunału. Powodowi jest wiadomo, że kolejny uprawniony wniosek grupy senatorów RP ma być złożony jeszcze  w styczniu, lub lutym br
             Niemniej zgodnie z art.193 Konstytucji RP na wysokim Sądzie spoczywał obowiązek związany z zadaniem pytania prawnego Sądowi Najwyższemu, bowiem chcąc być w zgodzie z literą prawa i własnym sumieniem należało z takim pytaniem wystąpić przed wydaniem zaskarżonego wyroku.
 
      Zał. odpis apelacji
             Opłata  w znakach sądowych 30 zł

0 komentarze:

Prześlij komentarz