6 listopada 2016

Nasze petycje - nowe wiadmości

 Drodzy Państwo
         Przekazuję nowe informacje w sprawie naszych petycji w Sejmie i Senacie. Niestety, nie wszystko układa się dobrze.
W czasie posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Jarosław Porwich nie zdołał wnieść poprawki do prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej dotyczącej zmiany art. 25 u 1b. Będzie to możliwe dopiero na posiedzeniu Sejmu.
W sprawie tzw „Petycji kobiet 53” , wniesionej do Sejmu, ukazała się opinia Biura Analiz Sejmowych, generalnie pozytywna, chociaż nie do końca taka, jakiej byśmy oczekiwali. Konsultant parlamentarny odnosi się w swej opinii wyłącznie do treści pierwszej petycji wniesionej do Sejmu.
Nie zostały jeszcze wyznaczone posiedzenia Sejmu i Senatu w sprawie dotyczących zmiany art. 25  1b. Czekamy zatem na ogłoszenie tych dat.


1.     Petycja „odszkodowawcza” BKSP-145-117/16

               Jak już Państwu wiadomo, do 21 grudnia 2016 r. można składać petycje w sprawie podjęcia inicjatywy przez sejm o odszkodowanie za przymusową rezygnację z etatu. Wszyscy zainteresowani tą sprawą powinni koniecznie wysłać swoje pisma do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Można się wzorować na petycji Pani Heni, zamieszczonej na blogu w poście „Nowa petycja w Sejmie” dn. 5.10.2016 r.

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
z dopiskiem „Petycja nr BKSP-145-117/16

              Jeśli ktoś ma możliwość rozmowy z posłami zasiadającymi w Komisji do Spraw Petycji, to warto udać się do biura poselskiego, aby naświetlić sprawę.
Podaję poniżej skład tej komisji sejmowej


Komisja do Spraw Petycji
aktualny skład Komisji - 17 posłów
 • Piechota Sławomir Jan       (PO)           Wrocław     -   przewodniczący
 • Augustyn Urszula                 (PO)          Tarnów         -   zastępca
 • Raniewicz Grzegorz             (PO)          Chełm          -  zastępca
 • Smirnow Andrzej                 (PiS)          Warszawa    -  zastępca
 • Augustynowska Joanna      (N)             Wrocław
 • Duszek Marcin                     (PiS)          Chełm
 • Jachnik Jerzy                        (Kukiz15)  Bielsko- Biała
 • Kochan Magdalena             (PO)           Szczecin
 • Latosiński Bogdan               (PiS)          Kielce
 • Lisiecki Paweł                      (PiS)          Warszawa
 • Maliszewski Mirosław        (PSL)         Radom
 • Ołdakowski Adam               (PiS)           Elbląg
 • Paul Jerzy                             (PiS)           Rzeszów
 • Szymański Tomasz              (PO)           Toruń
 • Świat Jacek                          (PiS)           Wrocław
 • Warwas Robert                   (PiS)           Sosnowiec
 • Wojciechowski Grzegorz   (PiS)          Piotrków Trybunalski

                    Na pewno warto też napisać do Rzecznika Spraw Obywatelskich. Początek takiego pisma przekazała na blog Pani Henia. Oczywiście, każdy może napisać po swojemu pismo, każdy indywidualnie może dopisać coś o swojej sprawie, swoich uwagach czy oczekiwaniach. To wstęp pisma, reszta to uzasadnienie z petycji.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Zwracam się z uprzejmą prośbą o:

1.  Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15.07.1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ; podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do przyznania odszkodowania emerytom, którzy na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie zawiesili prawa do emerytury z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, u którego byli zatrudnieni, przed nabyciem prawa do emerytury, lecz rozwiązali umowę o pracę.

2.  Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 15.07.1987r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich; skierowanie wniosku do Sądu Najwyższego o podjęcie
uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie
wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

lub elektronicznie      E-mail:  biurorzecznika@brpo.gov.pl

Można też skorzystać z formularza na stronie RPO, więcej informacji na temat wysyłanie pism do RPO na stronie    2.     Prezydencki projekt ustawy emerytalnej  - art. 25 u.1b

                 Dnia 3.11.2016 r. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.


Posiedzenie nr 46 dnia 2016-11-03
II. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
- przedstawia przewodniczący podkomisji Jan Mosiński.
Sprawa zmiany art. 25 u 1b, niestety, nie była omawiana na posiedzeniu. Poprawkę w tej sprawie będzie można wnieść dopiero w Sejmie.

Retransmisję posiedzenia można obejrzeć na stronie 


 Prezydencki projekt ustawy emerytalnej omawiano na końcu posiedzenia, od godz. 14:52.


3.     Petycja P9-29/16  - senacki projekt ustawy (art. 25 u 1b) - druk 285

                Przy projekcie ustawy emerytalnej w ramach konsultacji społecznych zamieszczono 15 uwag obywatelskich. Nie wyznaczono jeszcze daty posiedzenia komisji senackich w spawie tego projektu.


INICJATYWY USTAWODAWCZE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Projekt ustawy ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur    (petycjaP9-29/16)

·         27 września 2016

Wniesienie projektu

przedstawiciel wnioskodawcy senator Andrzej Mioduszewski
·         29 września 2016

Skierowanie projektu do:

Komisji Ustawodawczej
– Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Termin na przygotowanie sprawozdania upływa    29 listopada 2016

Konsultacje społeczneKonsultacje społeczne


Opinie instytucji i organizacji

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywypliki/203/4/znp_285.pdf4.     Petycja P9-43/16  - urlopy wychowawcze w Senacie

                      Na dzień 9 listopada 2016 r. wyznaczono posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie jednakowego traktowania urlopów wychowawczych niezależnie od rodzaju pobieranej emerytury


89      9.11.2016 r
Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.)


5.      Petycja   BKSP-145-93/16  zwana „Petycją kobiet 53”

                   W sprawie tzw „Petycji kobiet 53” zamieszczona została na stronie sejmowej opinia Biura Analiz Sejmowych

Petycja w sprawie usunięcia negatywnych skutków ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2012 poz. 637) w zakresie, w jakim przewiduje ona pomniejszenie, w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury, podstawy emerytury kapitałowej o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur
(petycja wielokrotna)

Przebieg prac nad petycją12-05-2016

Pierwsza petycja w sprawie została złożona do Sejmu

·                     14-06-2016

Skierowanie do Komisji do Spraw Petycji

Termin oczekiwania na dalsze petycje w sprawie do dnia 20-08-2016
5 komentarzy:

 1. Od godz. 9:00 trwa posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jako czwarty punkt będzie rozpatrywana petycja w sprawie urlopów wychowawczych.
  Transmisję posiedzenia można oglądać pod linkiem http://www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje/

  OdpowiedzUsuń
 2. Hura! Senacka komisja, dzięki wystąpieniom emerytek, posłów Cichonia i Rulewskiego, podejmie prace nad zaliczeniem urlopów wychowawczych do wszystkich emerytur.
  Warto obejrzeć posiedzenie senackiej komisji, od godz. 11:18

  OdpowiedzUsuń
 3. Wreszcie pan Bucior został przegłosowany, jego opinii nie podzieliła większość komisji.

  OdpowiedzUsuń
 4. Gratulacje!!!!! dla wszystkich walczących tak trzymać dalej, nie może być w Państwie Prawa dyskryminacji obywateli. ZUS powinien z urzędu wypłacać wszystkie emerytury zawieszone po 40 latach pracy,a że nie złożyli wniosku w odpowiednim czasie z różnych przyczyn to jest drugorzędne. Mam cichą nadzieję,że ten temat też odniesie zwycięstwo w Państwie Prawa a nie tylko uprzywilejowani(mundurowi, KRUS i inni)

  OdpowiedzUsuń
 5. Retransmisję z obrad Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji można obejrzeć pod linkiem http://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/
  Poprawka godziny rozpoczęcia dyskusji na temat urlopów wychowawczych, godz. 10:34

  OdpowiedzUsuń