27 listopada 2016

Petycja wielokrotna w sejmowej Komisji do Spraw Petycji


              Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Pan Poseł Sławomir Piechota ( z Wrocławia), na posiedzeniu komisji w dniu 15.11.2016 r.,po rozpatrzeniu naszej petycji wielokrotnej BKSP-145-93/16, postanowił, za zgodą komisji, o przygotowaniu dezyderatu, skierowanego do Pani Premier, w sprawie w sprawie analizy możliwości wprowadzenia zmian oraz możliwości poniesienia kosztów regulacji emerytalnej dotyczącej emerytów skrzywdzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r.

Jaka jest droga dezyderatu?
             Komisja przygotowuje projekt dezyderatu, tj pisma zawierającego postulaty odnośnie konkretnej sprawy. Kto personalnie będzie składał taki projekt dezyderatu w naszej sprawie, nie wiadomo. Projekt ten będzie omawiany na posiedzeniu komisji. Po końcowych ustaleniach i zredagowaniu ostatecznego kształtu, dezyderat w formie uchwały komisji przedstawiany jest przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła go odpowiedniemu organowi.
Kiedy odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie omówienia dezyderatu do Pani Premier? Jeszcze nie wyznaczono daty posiedzenia.


            Można, a nawet trzeba wysyłać do Pana Posła Sławomira Piechoty oraz do pozostałych członków Komisji pisma z naszymi uwagami odnośnie sprawy emerytów, wystąpienia Pani Poseł Magdaleny Kochan, wystąpienia Pana Marka Buciora, czy też zawyżonych kosztów regulacji emerytalnej opracowanych przez ZUS.

Adres biura poselskiego Posła Sławomira Piechoty
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
tel. (71) 341-03-10 
fax (71) 341-03-10


                     Ukazał się na sejmowych stronach pełny zapis przebiegu posiedzenia nr 43 Komisji do Spraw Petycji, gdzie Pani Poseł Magdalena Kochan referowała naszą petycję wielokrotną i na której zapadła decyzja o wystosowaniu dezyderatu do Pani Premier.


http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/34918F088CF81464C1258076004898F3/%24File/0124008.pdf


Fragment wystąpienia Pana Posła Sławomira Jana Piechoty w sprawie dezyderatu:

" Myślę, że jest to bardzo skomplikowana sprawa. Jest ona dlatego trudna, bo jej fundamentem są pieniądze, duże pieniądze. Tak rozumiem rekomendację Biura Analiz Sejmowych, że podjęcie decyzji o przystąpieniu do zmian legislacyjnych wymagałoby pełnej świadomości skutków finansowych, które, jak wiadomo, w systemie emerytalnym są zazwyczaj bardzo znaczące. Wspomnę tylko równolegle, że nasz stały doradca, pan Krzysztof Pater, wskazuje, iż poważne wątpliwości konstytucyjne opisanych regulacji, są podane w opinii Biura Analiz Sejmowych. W jego ocenie należałoby rozważyć jednak zmianę dzisiejszego stanu prawnego, ale jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Nasz stały doradca rekomenduje wystąpienie do pani premier z dezyderatem o analizę możliwości wprowadzenia zmian, w kierunku uwzględniającym wnioski zawarte w petycji, wskazując, że te dzisiejsze rozwiązania zawierają jednak pewną, arbitralnie wprowadzoną niesprawiedliwość. To tyle pan Krzysztof Pater."

              Krzysztof Pater jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH). Karierę zawodową rozpoczął w 1986 r. w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, skąd trafił do Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W 1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, co zaowocowało pracą w Ministerstwie Przekształceń własnościowych (tematyka rynku kapitałowego). Od 1995 r. był zaangażowany w prace nad reformą systemu emerytalnego. Po jej zakończeniu, w latach 1998 - 1999, współtworzył i kierował jako wiceprezes PTE PKO/Handlowy. W roku 2000 i 2001 prowadził działalność doradcza, aby w listopadzie 2001 r. powrócić do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od maja do listopada 2004 r. kierował nim jako minister. W styczniu 2006 r. został stałym ekspertem Komisji Polityki Społecznej, a pół roku później - przedstawicielem Polski w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, doradzającym Komisji i Parlamentowi UE. 

Jeszcze raz przypominam skład Komisji do Spraw Petycji PET

Komisja do Spraw Petycji
aktualny skład Komisji - 17 posłów
·                     PiechotaSławomir Jan       (PO)           Wrocław     -   przewodniczący
·                     Augustyn Urszula                 (PO)          Tarnów         -   zastępca
·                     RaniewiczGrzegorz             (PO)          Chełm          -  zastępca
·                     Smirnow Andrzej                 (PiS)          Warszawa    -  zastępca
·                     AugustynowskaJoanna      (N)             Wrocław
·                     Duszek Marcin                     (PiS)          Chełm
·                     Jachnik Jerzy                        (Kukiz15)  Bielsko- Biała
·                     Kochan Magdalena             (PO)           Szczecin
·                     LatosińskiBogdan               (PiS)          Kielce
·                     Lisiecki Paweł                      (PiS)          Warszawa
·                     MaliszewskiMirosław        (PSL)         Radom
·                     Ołdakowski Adam               (PiS)           Elbląg
·                     Paul Jerzy                             (PiS)           Rzeszów
·                     Szymański Tomasz              (PO)           Toruń
·                     Świat Jacek                          (PiS)           Wrocław
·                     Warwas Robert                   (PiS)           Sosnowiec

·                    WojciechowskiGrzegorz   (PiS)          Piotrków Trybunalski

7 komentarzy:

 1. Skąd wiadomo że koszty ustawy zostały zawyżone ?

  OdpowiedzUsuń
 2. Drodzy Państwo, a może tak pomyśleć o pozwie zbiorowym w sprawie nie wykonanie wyroku Trybunału o kwocie wolnej od podatku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Teraz to będzie "pisz pan na Berdyczów"...

   Usuń
  2. A moze jeszcze kilka innych pozwow zbiorowych? Kon by sie uśmial.
   Moze tak pomysleć o zalatwieniu kilku spraw rozpoczetych przez emerytow?

   Usuń
  3. Ciekawe czy są jeszcze emeryci co mają jakieś złudzenia?...

   Usuń
 3. Wszystkim Barbarom, Basiom, Basieńkom składam moc najserdeczniejszych życzeń, zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.
  Najlepsze życzenia także dla górników w dniu święta ich patronki

  OdpowiedzUsuń
 4. Jedna z Baś dziękuje :)

  OdpowiedzUsuń