25 października 2016

Nasze petycje w Senacie i Sejmie

Kochani
           Mamy kilka, bardzo pilnych, spraw do załatwienia. Wygląda na to, że rozwiązanie kilku z nich  zmierza do końca. Warto jeszcze ponieść trochę wysiłków, wysłać kilka pism do sejmu i senatu aby zawalczyć o prawa emerytów, o naprawę krzywdzącego nas prawa. Warto napisać jeszcze kilka pism, żeby później powiedzieć sobie, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, aby wreszcie spokojnie żyć sobie na emeryturce.

                           1.        Uwagi obywatelskie do senackiego projektu ustawy emerytalnej   - druk 285


INICJATYWY USTAWODAWCZE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Projekt ustawy ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur (petycja P9-29/16).
·                     27 września 2016

Wniesienie projektu

przedstawiciel wnioskodawcy senator Andrzej Mioduszewski
29 września 2016

Skierowanie projektu do:

– Komisji Ustawodawczej
– Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
Termin na przygotowanie sprawozdania upływa    29 listopada 2016

Pierwszą, bardzo pilną i ważną, sprawą jest napisanie i wysłanie uwag obywatelskich do Senatu w sprawie zmiany art. 25 ust 1b. Mamy bardzo mało czasu na złożenie takich uwag, tylko do 3 listopada 2016 r. Mają to być uwagi obywatelskie do projektu senackiej ustawy o emeryturach – druk 
285

285     27.09.2016 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych      
Można wysłać swoje uwagi tradycyjną pocztą na adres Senatu, bądź komisji senackich lub pocztą elektroniczną, korzystając z formularza konsultacji społecznych.


Konsultacje społeczne

1.     Formularz konsultacji

                Na stronie konsultacji społecznych Senatu znajdują się dwa pisma od emerytów, można z nich skorzystać pisząc swoje uwagi.

Główne sprawy do poruszenia w pismach to:

1.      Zmiana art. 25 u 1b w taki sposób, aby naprawić prawo tak, by objęło wszystkich emerytów skrzywdzonych wprowadzeniem tego artykułu w ustawie z dnia 11 maja 2012 r.

2.      Zniesienie czasowego ograniczenia (do 31.12.2012 r.) składania wniosków w ZUS o naliczenie emerytury w powszechnym wieku emerytalnym emerytom objętym art. 25 u 1b. Nabycie prawa do świadczenia emerytalnego nie jest uzależnione od daty złożenia stosownego wniosku w ZUS

3.      Ponowna, bardziej wnikliwa i obiektywna, ocena skutków finansowych regulacji wprowadzenia ustawy emerytalnej. W załączonym do projektu ustawy piśmie ZUS jest wiele błędnych założeń (wszystkie kobiety z rocznika 53 skorzystają z regulacji), brak dokładnych danych wziętych do obliczeń, wiele danych wybrano nieobiektywnie.

Inne informacje dotyczące petycji P9-29/16 znajdują się na blogu w poście „Petycje w Senacie – rozpatrywane” z dnia 10.10.2016 r.


2.      Petycja o urlopach wychowawczych   P9-43/43

           Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzenie 20.09.2016 r. podjęła decyzję o uzupełnieniu informacji na temat obliczania urlopów wychowawczych w zależności od rodzaju pobieranej emerytury.
Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się prawdopodobnie w pierwszej połowie listopada. Wydaje mi się, że wiele pań, skrzywdzonych ustawą z dnia 5 marca 2015 r. o zróżnicowaniu obliczeń opieki nad dziećmi w zależności od rodzaju emerytury, powinno przesłać  swoje uwagi obywatelskie przed posiedzeniem komisji senackiej. Na pewno takie pisma wzmocnią złożoną petycję P9-43/16.
Więcej informacji o tej petycji w poście poście „Petycje w Senacie – rozpatrywane” z dnia 10.10.2016 r.


3.      Petycja „odszkodowawcza”    BKSP-145-117/16   w Sejmie

               Nasza koleżanka, Pani Henia, wniosła do Sejmu petycję o odszkodowanie za przymusowy wybór emerytury i rezygnację z etatu. Dzięki wielu z Państwa, petycja ta uzyskała status petycji wielokrotnej. Na pewno taki status wzmacnia znaczenie petycji. Bardzo dziękuję za liczny odzew Państwa w sprawie petycji BKSP-145-117/16. Pisma można wysyłać do 21.12.2016 r.
Więcej informacji na temat petycji BKSP-145-117/16na blogu  w poście „Nowa petycja w sejmie” z dnia 5.10.2016 r.

Petycje wielokrotne

2.  BKSP-145-117/16      2016-12-21
Skierowana do Komisji do Spraw Petycji

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)
(petycja wielokrotna)

 Przebieg prac nad petycją
·                     12-09-2016

Pierwsza petycja w sprawie została złożona do Sejmu

·                     23-09-2016

Skierowanie do Komisji do Spraw Petycji

Termin oczekiwania na dalsze petycje w sprawie do dnia     21-12-2016


4.     Petycja   BKSP-145-93/16  zwana „Petycją kobiet 53” w Sejmie

Nasze petycje, wniesione do Sejmu do dnia 20.08.2016 r. powinny być omawiane na posiedzeniu do 20.11.2016 r., czyli w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia przyjmowania petycji. Czekamy zatem na wyznaczenie daty posiedzenia Komisji do Spraw Petycji.


2 komentarze:

 1. czyli czekamy nabieg wydarzeń w dn.20.11.2016...

  OdpowiedzUsuń
 2. Na cmentarzu płomyki złote
  i groby w chryzantemach.
  Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
  których już nie ma.

  Wspominają drogie imiona,
  zasłaniają lampki przed wiatrem,
  dla tych bliskich wieńce zielone
  i bukiety jesienne pełne kwiatów.
  ("Święto Zmarłych" - Bechler H.)

  OdpowiedzUsuń