11 maja 2012

ZUS odpowiada

Odpowiedź ZUS-u na skargę o wznowienie postępowania w  sprawie wstrzymania wypłat emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
postanawia
wznowić postępowanie w sprawie wstrzymania wypłaty emerytury od 1.10.2011r. zgodnie z decyzją z dnia 4.10.2011 r. oraz zawiesić je do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 149 k.a.p. wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyny wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Jednocześnie organ zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Pismem z dnia 10.04.2012 r. wystąpiła Pani ze skargą o wznowienie postępowania w sprawie wstrzymania wypłaty emerytury od 1.10.2011 r. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11) Ponieważ skarga została wniesiona w sprawie, w której toczy się postępowanie odwoławcze, Oddział postanowił zawiesić postępowanie do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.
Od powyższego postanowienia nie przysługuje zażalenie

1 komentarz:

  1. Który to oddział takie cudo wysmażył, w jakim mieście? Nic z tego zusowskiego bełkotu nie rozumiem. Czyli jakiś oddział ZUS wziął pod uwagę orzeczznie TK z 28 lutego? Czytam i czytam i nadal nie rozumiem. To jest język dla jakichś prawniczych tryglodytów, a nie normalnych ludzi.

    OdpowiedzUsuń