4 maja 2012

Majówka


Wielka majówka

  Trwa wielka majówka przepełniona wielkimi świętami narodowymi.

  Nazwa majówka wzięła się od Nabożeństwa majowego, czyli święta
  kościelnego odprawianego ku czci Matki Boskiej, podczas którego
  odmawiało się modlitwę ‘Pod Twoją obronę’. (Najczęściej
  nabożeństwo obchodzi się w maju, ale w kilku regionach Polski
  świętuje się w czerwcu, czasami również we wrześniu).

  1 maja, czyli Święto Pracy jest obchodzone jako dzień wolny nie tylko
  w Polsce ale i w innych krajach.
   Z kolei 3 maja jest świętem państwowym ustanowionym na cześć
   uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku.

 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi RP. Święto zostało wprowadzone w
 2004 roku. Święto flagi zostało wprowadzone nowelą ustawy z 20 lutego
 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP.
 Jednocześnie 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za
 Granicą. Jest to święto ustanowione w 2001 r. przez Senat w uznaniu
 wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości.


         Polonia czyli Polacy poza granicami kraju

   Termin Polonia używany jest od drugiej połowy XIX wieku, określa się
   nim całość polskiej grupy etnicznej zamieszkującej poza granicami
   naszego kraju. Członkami Polonii nazywa się zazwyczaj tych, którzy
   bez względu na kraj urodzenia oraz znajomość języka zachowują
   jednak świadomość swego polskiego pochodzenia, interesują się
   polską kulturą, a także wykazują zainteresowanie dla polskich spraw
   narodowych. Polonia, mimo , iż zachowuje wiele polskich cech ,staje
   się powoli integralną, pełnoprawną częścią społeczeństwa
   państwa w którym osiadła.
     Uchodźctwo z Polski zostało zapoczątkowane emigracją po narodowych
     powstaniach (były to przede wszystkim wyjazdy do Francji, Szwajcarii,
     Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Kanady). Od
     drugiej połowy XIX wieku aż do roku 1939 masowe wyjazdy zarobkowe
     (robotnicy wyjeżdżali głównie do Belgii, Francji i Niemiec,
     natomiast chłopi do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Argentyny i
     Brazylii); po zakończeniu II wojny światowej w efekcie migracji
     znacznie wzrosły dawne i nowo powstałe skupiska Polaków (między
     innymi w Wielkiej Brytanii, Australii i Szwecji).
      W latach osiemdziesiątych, z przyczyn politycznych i ekonomicznych
      pozostało poza granicami kraju od 500 do 700 tys. Polaków.
      Według różnych źródeł od maja 2004 r. z Polski wyjechało
      około 15 mln rodaków (rząd twierdzi ze około 1.5 mln – to
      bzdura). Prasa pisze, jak kolejne osoby nie widząc dla siebie
      perspektyw w kraju wyjeżdżają na zachód.
     Poza granicami naszego kraju przebywa ok. 27 mln. Polaków !Najwięcej
     jest w USA (ok.8-12 mln), Niemczech (ok. 3.5 mln.), Brazylii
     (ok.2mln.) oraz Francji (ok.2.5 mln.). Uciekamy z Polski bo jest drogo
     ! Meczą nas ciągle afery ! Brak pracy ! I te .. ciągłe kłamstwa
     naszego rządu ,ze będzie lepiej.
  

0 komentarze:

Prześlij komentarz