26 czerwca 2015

Protest przeciw nowej ustawie

Kochani
                     Mam nadzieję, że wszyscy, dosłownie wszyscy emeryci, wysłali pisma do Prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli jeszcze ktoś nie wysłał listu, proszę zrobić to jak najszybciej. Projekt ustawy emerytalnej zostanie wniesiony pod obrady sejmu po zaprzysiężeniu Pana Prezydenta, czyli niebawem.
                    Jest to tym bardziej ważne, gdyż szykuje się kolejna nowelizacja ustawy emerytalnej z wprowadzeniem art.. 25 ust. 1b pomniejszająca nasze emerytury, która utrudni naszą walkę o zmianę tego niesprawiedliwego przepisu.

No i znowu apel do wszystkich Państwa, wysyłajmy pisma z naszym protestem (treść poniżej) do posłów na adresy mailowe, które podaję pod pismem. Można pisma wysyłać do różnych posłów, ich adresy e-mail znajdują się na stronach sejmowych.

                
  „W projekcie ustawy proponuje się zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę stanowiącą sumę wcześniej pobieranych emerytur (w wysokości brutto), np. emerytury wcześniejszej, emerytury z Karty Nauczyciela, emerytury częściowej). Analogiczne zasady stosowane będą w przypadku ustalania podstawy wymiaru emerytury, po osiągnięciu wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 1 pkt 2). Zasada ta jest identyczna jak obecnie funkcjonująca w przypadku składania wniosku o emeryturę, po osiągnięciu wieku emerytalnego i wcześniejszego pobierania świadczenia”

USTAWA z dnia ……………………… 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748) wprowadza się następujące zmiany:
2) w art. 25 ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:
1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 24b, 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Imię i nazwisko                                                                …………………….., 26.06.2015 r.

adres

 

Szanowne Panie Posłanki i szanowni Panowie Posłowie 

                Do sejmu został wniesiony przez posłów PSL projekt Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw korzystny dla rolników ubezpieczonych w KRUS ale krzywdzący emerytów pozostających na wcześniejszych emeryturach ( jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 24b, 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

          Nowelizacja ta w zakresie zapisu o wprowadzeniu art. 25 ust. 1b powodującego pomniejszenie kapitału początkowego o wcześniej pobrane świadczenia, ze względu na brak okresu przejściowego, działanie prawa wstecz i niezgodność  z Konstytucją, pozbawia prawa „wcześniejszych” emerytów do nieuszczuplonej emerytury kapitałowej, która przysługuje im z racji osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

W związku z tym wnioskuję o zmianę art. 25 ust. 1b ze skutkiem od 1 stycznia 2013 r.

          Rozwiązanie problemu mogłoby polegać (wg opinii Pana dr Marka Jarentowskiego) na dodaniu w art. 25 ustawy po ust. 1b kolejnego ustępu (ust. 1ba) w brzmieniu:
„1ba. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do osób pobierających emerytury na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e ustawy lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, które nabyły uprawnienia do emerytury, o której mowa w art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.

                      Osoby, które pobrały emerytury na podst. art.  46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wymienione w art 25 ust. 1 b, przechodziły na emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, w czasie, kiedy nie tylko nie obowiązywał art. 25 ust 1b, ale nawet nie było takich projektów i przewidywań. Osoby te, w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu pobierania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym nie miały, i nie mogły mieć wiedzy, że za kilka lat zostanie wprowadzony art. 25 ust. 1b, i tenże art. będzie ich dotyczył, co spowoduje odjęcie wszystkich pobranych wcześniej emerytur od ich kapitału, co spowoduje drastyczne obniżenie emerytury kapitałowej w powszechnym wieku emerytalnym. Gdyby te osoby miały taka wiedzę, nie podejmowałyby decyzji o rozpoczęciu pobierania wcześniejszej emerytury. Ale takiej wiedzy nie miały, i mieć nie mogły, bo koncepcja art. 25 ust. 1b nie narodziła się była jeszcze wówczas nawet w głowach jej twórców.

            Osoby z grup wyżej wym. w momencie rozpoczęcia pobierania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym były informowane, że w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, będą miały przyznaną emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety), obliczoną na dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jednak po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego dowiadują się, że nie ma obecnie takiej możliwości. Jedyną możliwością jest przejście na emeryturę kapitałową, ale tu dowiadują się o dotyczącym ich art. 25 ust 1b.

                        Szanowni Posłowie, nie wprowadzajcie przepisów prawnych, o których zmianę emeryci będą musieli walczyć poprzez wysyłanie setek listów i pism do posłów i senatorów, próśb o interpelacje poselskie, składanie petycji, czy dochodzenie swoich praw przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Z poważaniem           
                                            podpis


Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego  kp-psl@kluby.sejm.pl

Jan Bury                    Jan.Bury@sejm.pl

Skład klubu     http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klubposlowie.xsp?klub=PSL


Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska     kp-po@kluby.sejm.pl
Rafał Grupiński            Rafal.Grupinski@sejm.pl
Skład klubu     http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klub.xsp?klub=PO

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość     kp-pis@kluby.sejm.pl

Mariusz Błaszczak       Mariusz.Blaszczak@sejm.pl

Skład klubu      http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klub.xsp?klub=PiS

 

Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej     kp-sld@kluby.sejm.pl

Leszek Miller         Leszek.Miller@sejm.pl

Skład klubu        http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klub.xsp?klub=SLD


Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica      kp-sp@kluby.sejm.pl

Jarosław Gowin        Jaroslaw.Gowin@sejm.pl

Skład klubu         http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klub.xsp?klub=ZP


Koło Poselskie Ruch Palikota      kp-rp@kluby.sejm.pl

Janusz Palikot        biuro@palikot.pl

Skład klubu        http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klub.xsp?klub=RP

 

Posłowie niezrzeszeni

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/klubposlowie.xsp?klub=niez.

Dorn Ludwik, Galla Ryszard, Gibała Łukasz, Giżyński Zbigniew, Górski Tomasz, Grodzka Anna, Gromadzki Jarosław, Hofman Adam, Jagiełło Jarosław Tomasz, Kalis Ryszard, Kamiński Mariusz Antoni, Kopyciński Sławomir, Kotliński Roman, Krupa Łukasz, Najder Jacek, Nowicka Wanda, Penkalski Wojciech, Piątak Andrzej, Poznański Marek, Rogacki Adam, Rozenek Andrzej, Ryfiński Armand Kamil, Szeliga Piotr, Wipler Przemysław, Wróbel Marzena Dorota, Ziętek Jerzy14 komentarzy:

 1. Projekt PSL nie ma jeszcze statusu druku sejmowego. Oznacza to, że nie został skierowany ani do pierwszego czytania na posiedzenie plenarne Sejmu, ani do komisji sejmowej. Czy w tej sytuacji wysyłanie już teraz pisma podanego we wpisie nie jest przedwczesne?

  OdpowiedzUsuń
 2. Projekt ustawy przekazano do biur opiniotwórczych.
  Tu można obserwować stan projektu ustawy, pod pozycja 11
  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=7&Kol=D&Typ=UST

  OdpowiedzUsuń
 3. "Rzeczpospolita" zamieściła artykuł na temat Rocznika 1953:

  http://prawo.rp.pl/artykul/757955,1211666-Wczesniejsza-emerytura-z-ZUS--emerytki-z-rocznika-1953-r--apeluja-do-premier-Ewy-Kopacz.html

  OdpowiedzUsuń
 4. Krystyna 53
  Wysłałyśmy z koleżanką Bogusią 53 pismo do Prezydenta-elekta, teraz wysyłamy do Pani Premier oraz do posłów musimy ich zarzucić naszymi pismami do znudzenia może się coś w końcu ruszy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nasze listy wróciły Krystyna i Bogusia 53

   Usuń
 5. Jest odpowiedź na interpelacje poselską (Interpelacja nr 32986) w sprawie zwolnienia emerytki od 32% podatku, jak zwykle odmowna, w wydaniu Pana Marka Buciora.
  Po raz kolejny okazuje sie, że zapytania poselskie nic nie dają, "o kant mozna je potłuc".
  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=71CAAC6581CE3409C1257E5E00497F30

  OdpowiedzUsuń
 6. Adminko, czy ma Pani pewność, że w przygotowywanym przez Prezydenta elekta projekcie nowelizacji ustawy emerytalnej nie jest utrzymane uszczuplenie emerytur, także stażowych, o wcześniej pobrane świadczenia, tak jak to przewiduje art. 25 ust. 1b?

  OdpowiedzUsuń
 7. Witam
  Czytam z niepokojem powyższe wpisy. Jestem 1953 z wcześniejszą (od 03.2009) emeryturą zawieszoną, bo nie zwolniłam się z pracy i później odwieszoną, wypłaconą w wyniku wyroku sądu. Dalej pracuję, ale przymierzam się do zakończenia pracy 30.04.2016. Czy mam się bać, że coś mi się stanie z tą moją emeryturą? Cały czas jestem na wcześniejszej emeryturze. Proszę odpowiedzcie!

  OdpowiedzUsuń
 8. Jeszcze chciałabym dopytać o te 30 miesięcy. O co dokładnie tu chodzi?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 9. Wysłałam 3 listy do prezydenta A.Dudy na podany przez P.Jolantę (adminka) adres : Pałacyk Przeżdzieckich ul. Foksal 6 w Warszawie. Otrzymałam zwroty tych pism z adnotacją na kopertach "biuro zamknięte - zwrot do nadawcy". Zaczynam watpić w pozytywne załatwienie sprawy.
  Grażyna, rocznik 53

  OdpowiedzUsuń
 10. Ja i moja koleżanka Bogusia również wysłałyśmy pismo do Prezydenta - elekta na Foksal 6 w Warszawie, niestety Bogusia otrzymała zwrot swojego listu poleconego, za który jeszcze musiała zapłacić 5 zł, ja wysłałam parę dni później i chyba też mi zwrócą. Również wątpimy tak jak Grażynka 53 w pozytywne załatwienie naszej sprawy.Krystyna i Bogusia 53

  OdpowiedzUsuń
 11. Niestety, mój list również wrócił. Nie rozumiem tego.
  Mam propozycję, wyślijmy listy pocztą lub e-mailem do siedziby PiS w Warszawie z prośbą o przekazanie pism nowemu prezydentowi. Można króciutko napisać, że nasze listy są odsyłane a adnotacją, że biuro prezydenta jest zamknięte.
  Ja spróbuję jutro wyjaśnić tę sprawę, napiszę też do prezesa PiS.
  Piszcie, czy jeszcze ktoś otrzymał zwrot listu, czy to tylko kilka takich spraw.

  OdpowiedzUsuń
 12. W liście do prezydenta-elekta zmieniłam trochę formę, adresata i wysłałam go na adres premier Ewy Kopacz (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al.Ujazdowskie 1/3 Warszawa). Zapukałam w te "drzwi".
  Jak pięknie Panie napisały moje imię: Grażynka - dziękuję.
  Grażyna,rocznik 53

  OdpowiedzUsuń
 13. Mam wielka prośbe, jak własciwie czytac te posty, zauważyłam , ze nie zawsze ida chronologicznie, bardzo prosze o podpowiedz, jak sie ustawiac w wyszukiwaniu, pewnie jestem niezbyt biegła w tym temacie . Z góry dziekuje rocznik 53

  OdpowiedzUsuń