20 stycznia 2015

Podstawy prawne roszczeń kobiet z rocznika 53


1.     Przywrócenie praw nabytych kobietom z rocznika 53
Kobiety urodzone w 1953 roku były ostatnim rocznikiem kobiet, które mogły przejść na wcześniejszą emeryturę.
Prawo do wypłaty emerytury nabyły na podstawie art. 46 w związku z art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawę wymiaru emerytury określa się w momencie ustalenia prawa do emerytury /uzyskania statusu emeryta/.
Warunkiem uzyskania uprawnień do wcześniejszej emerytury było osiągnięcie wieku 55 lat i 30 lat stażu pracy oraz nie przystąpienie do OFE. Wtedy też podjęły nieodwracalną życiową decyzję – złożyły wnioski do ZUS i rozpoczęły pobieranie świadczenia pozostając w zatrudnieniu.

Zapewniano wtedy, że dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu będzie miało korzystny wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Zachętą dla dłuższej pracy był program 50+ zachęcający wcześniejszych emerytów do dłuższego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS.
Informowano też,  nowy system dotyczyć będzie tylko tych osób, które podlegają ubezpieczeniu w OFE.

2.     Niezgodność nowej ustawy z Konstytucją RP
Zdaniem kobiet z rocznika 53 występuje niezgodność nowej zasady naliczania im emerytury w powszechnym wieku emerytalnym z Konstytucją RP, ponieważ

-          podważona zostaje zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z Art. 2 Konstytucji RP.
W czasie gdy występowały o nabycie prawa do wcześniejszej emerytury jasne były podstawy prawne, czyli pozostawanie w starym systemie prawnym.
Nie było przepisów, ani informacji z ZUS, że osoby, które zdecydują się na „wcześniejszą” emeryturę zostaną objęte nowym systemem naliczania emerytury powszechnej. Odchodząc na wcześniejszą emeryturę nie miały świadomości, że spowoduje to pomniejszenie podstawy obliczenia zwykłej emerytury.
Wobec powyższego ostatni rocznik wcześniejszych emerytek powinien mieć prawo do obliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym na starych zasadach.

-          dyskryminuje kobiety ze względu na wiek i płeć
Po zmianie przepisów emerytalnych obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. kobiety z rocznika 53 zostały wykluczone z kręgu uprawnionych do obliczenia emerytury powszechnej według starych zasad,  które obowiązywały tylko do 31.12.2012r.
Powszechny wiek emerytalny zaczęły osiągać w roku 2013. Pozostałe „wcześniejsze” emerytki mogły skorzystać z przeliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym /60 lat/ według starych zasad.

Mężczyźni, wcześniejsi emeryci z rocznika 1948,  /odpowiednik kobiet - wcześniejszych emerytek z rocznika 1953/ pomimo wydłużenia powszechnego wieku emerytalnego zachowali prawo do obliczenia emerytury według starych  zasad.


Wobec powyższego ostatni rocznik wcześniejszych emerytek powinien mieć prawo do obliczenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym na starych zasadach tym bardziej, że taki sposób obliczenia emerytury powszechnej ( na starych zasadach) przysługuje ostatniemu rocznikowi mężczyzn wcześniejszych emerytów – rocznik 1948 ( to jest odpowiednik kobiet wcześniejszych emerytek rocznik 1953). Nie powinno być zatem różnic w prawie emerytalnym pomiędzy takimi samymi wcześniejszymi emerytami: kobietami i mężczyznami

   wystepuje   działanie prawa wstecz
Ustawa emerytalna wprowadzona 1stycznia 2013 roku powinna dotyczyć wyłącznie osób, które o wypłatę wcześniejszej czy częściowej emerytury będą się ubiegać od stycznia 2013 roku. Zobowiązuje ZUS do potrącania kwot emerytur przyznanych przed dniem jej obowiązywania.
Ustawa stosuje restrykcję finansową w stosunku do drugiej emerytury, jaką jest emerytura powszechna, o którą nie można było wystąpić z wnioskiem przed 1 styczniem 2013r., gdyż kobiety z 53r. nie osiągnęły w 2012r. powszechnego wieku emerytalnego.
Kobiety z rocznika 53 zmuszone są pozostawać na „wcześniejszej” emeryturze, gdyż jest ona z reguły wyższa niż emerytura „powszechna:”, liczona według zasad nowej ustawy.


-          obniżenie kapitału początkowego
Zmiany w ustawie emerytalnej powodują obniżenie kapitału początkowego o wszystkie pobrane wcześniejsze emerytury w kwotach brutto / sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne/ a przecież  wszystkie wcześniejsze emerytury wypłacane były w kwocie netto.
Emerytury, liczone według nowych zasad, ulegną znacznie zmniejszeniu. Nowe regulacje powodują, że pomimo dłuższego okresu zatrudnienia, emerytury powszechne są znacznie niższe od dotychczas pobieranych emerytur wcześniejszych.
ZUS w 2008 roku i wcześniej przyznał świadczenie emerytalne, a nie pożyczkę, której spłata miałaby nastąpić po osiągnięciu odpowiedniego wieku emerytalnego. Emerytura to nie pożyczka udzielona przez ZUS, którą trzeba ZUS-owi oddać. W momencie kiedy ubezpieczeni przechodzili na wcześniejsze emerytury nie było przepisów, które nakazywałyby jej zwrot, żaden emeryt występujący o wcześniejszą emeryturę do czerwca 2012 roku nie miał więc świadomości, że przez jej pobieranie będzie miał niższa emeryturę powszechną.
ZUS co roku przesyła pracującym emerytom informacje o wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego i składek oraz sposobie wyliczenia przyszłej emerytury. W żadnym z tych pism nie przysłał informacji, że z mocą wsteczną zamierza potrącić z wypracowywanego kapitału początkowego pobierane przez pięć lat emerytury wcześniejsze
Zmienia to radykalnie zawartą wcześniej umowę. Jest to też niezgodne z Ustawą o FUS, która gwarantuje nienaruszalność kapitału początkowego.


3.     Brak vacacio-legis dla kobiet z rocznika 53
Ustawa emerytalna, która wprowadziła  zmiany w systemie emerytalnym została uchwalona dopiero w roku 2012, tj. po 14-stu latach od wprowadzenia nowego systemu emerytalnego w roku 1998 . Przez 14 lat brak było przepisów określających zasady wypłat nowych emerytur. Uchwalono je w ostatniej chwili bez żadnego vacatio legis lecz z działaniem prawa wstecz.
Dla pań z rocznika 53 nie było okresu przejściowego, a przykładowo dla mundurowych okres przejściowy wynosi 12 lat /(Dz.U. 2012, poz. 664).
Zmiany dokonane w ustawie dokonane zostały po cichu i w „sposób tajny”. Pan Prezydent podpisał w czerwcu 2012r. dwie ustawy  zmieniające ustawy emerytalne (FUS i służby mundurowe) oraz 8 innych. Tylko przy ustawie o emeryturach brakuje informacji o dokonanych zmianach.Wnioski
Jesteśmy przeciwko złemu konstruowaniu prawa. Zmiany w ustawie emerytalnej wprowadzono  podstępnie, w ustawie, która powszechnie w odbiorze społecznym funkcjonowała jako ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego.  Zostały wprowadzone z naruszeniem zasad rzetelnej legislacji bez odpowiedniego nagłośnienia i przepisów przejściowych. Regulacja ta różnicuje emerytów – dla tych, którzy ”zdążyli” emerytura wcześniejsza jest przywilejem, a dla innych kredytem do spłacenia – i jest niezgodna z Art.32 i 33 Konstytucji RP oraz zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z Art. 2 Konstytucji RP.

W konsekwencji uzasadnione jest, wobec emerytów, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, nie mając wiedzy, że spowoduje to w przyszłości pomniejszenie podstawy ich „powszechnej” emerytury, przywrócenie przepisów prawnych, na podstawie których przyznano im świadczenie.

Tym emerytom powinno przysługiwać prawo wyboru emerytury albo na starych zasadach albo według nowych przepisów z pominięciem Art. 25 ust. 1b nowej ustawy / Art. 25 ust.1b nie powinien mieć zastosowania do osób, które uzyskały prawo do pobierania emerytury wcześniejszej przed 01.01.2013 rokiem/.

20 komentarzy:

 1. Pani Izo dziękujemy za trud zebrania tych wszystkich materiałów w jednym miejscu. To jest ta nasza "baza". z której jasno wynika jak rząd po-psl nas skrzywdził. Mój mąż ( ostatni rocznik wcześniejszych emerytów 1948 r ) przeszedł na wcześniejszą emeryturę z powodu choroby zawodowej w styczniu 2008 r i liczył na to, że z chwilą osiągnięcia 60 lat będzie miał przeliczoną emeryturę powszechną z nową kwotą bazową i będzie trochę wyższa, bo już z powodu choroby nie mógł dalej pracować. Niestety po złożeniu wniosku o emeryturę powszechną nic już nie skorzystał, gdyż nie wyliczono jej wg. starych zasad tj. z nową kwotą bazową - przesunięto mu wiek emerytalny o 1 miesiiąc (urodził się w styczniu 48 r) , a emerytura powszechna jest taka jak wcześniejsza z kwotą bazowa z 2007 roku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. An. z 13:08
   Art. 53 ust. 3 i 4 został dodany do ustawy o e. i r. z FUS w roku 2004 za rządów SLD, a więc przepis ten zaczął obowiązywać jeszcze przed przejściem pani męża na emeryturę.
   Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. I UZP 6/09 nie pozostawia wątpliwości, że jeśli mąż nie kontynuował zatrudnienia przez co najmniej 30 miesięcy po przejściu na emeryturę, to nie przysługuje mu nie tylko przeliczenie z nową kwotą bazową, ale nawet przeliczenie z nową częścią socjalną.

   Usuń
 2. Problem polega na tym,co zrobić z tą wiedzą?Może petycja taka jak ta do Senatu dot.art.25 1b.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Od początku jest wiadomo, że nowa ustawa jest ewidentnie krzywdząca emerytki z rocznika 53, o czym czytamy w materiale, który b. wyraźnie przedstawia podstawy prawne/za co bardzo wszyscy zainteresowani jesteśmy wdzięczni pani która się tym zajęła i zebrała te wszystkie materiały/, więc nie możemy tego tak zostawić. Wierzę w dobroć ludzi i wierzę że nam pomogą jak mamy działać.
   Ninaw.

   Usuń
  2. Ninow, czy wysłałaś rok temu petycję kobiet 53 do senatu?

   Usuń
 3. A gdzie jest rocznik 53 ?

  OdpowiedzUsuń
 4. Jestem rocznik 53, świetne opracowanie Pani Izo w całości obrazuje problem kobiet 53, co możemy jeszcze wspólnie zrobić, ponownie rozpocząć wysyłanie pism/petycji,Jolanta 53

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jolanto 53, czy mogłabyś podać z jaką datą wysłałaś petycję Jot do Senatu i kiedy otrzymałaś pisemną odpowiedź z Senatu ?

   Usuń
  2. Pani Jolanto, pisząc to opracowanie, zebrane z Państwa wpisów, podjęłam równocześnie inne działania. Myślę, że w ciągu kilku tygodni będziemy mieli plan dalszego postępowania. Pan Marian już działa. Na razie może trzeba zrobić przerwę w wysyłaniu listów. Dajmy troszkę czasu adresatom na zgłębienie treści setek a może nawet tysięcy pism wysłanych do wszystkich.

   Usuń
  3. Dzień dobry, Pani Izo bardzo dziękuje za blog i informacje dla rocznika 1953, który mnie również dotyczy.

   Mam też prośbę o podatek 32% czy jest szansa żeby pokrzywdzeni emeryci (którzy rozliczają się samotnie) nie musieli po raz drugi płacić za bubel ustawy który powstał przez rządzących.

   Bardzo proszę o pomoc za co bardzo dziękuje i pozdrawiam serdecznie.
   Krystyna

   Usuń
  4. Właśnie to zauważyłam.
   Zdaję sobie sprawę, że p.Marian ma już wszystkiego dosyć i postanowił się wycofać z bloga.
   Mimo wszystko jestem bardzo wdzięczna p.Marianowi i pozostałym osobom za wszelką pomoc w sprawie zwrotu nie słusznie wstrzymanych emerytur. BARDZO DZIĘKUJE.
   Przykro tylko, że znowu zostaniemy ukarani za ZŁĄ USTAWĘ wprowadzoną przez rządzących.
   Pozdrawiam Krystyna

   Usuń
 5. Nie pamiętam dokładnej daty wysłania petycji, ale odpowiedz z kancelarii Senatu mam z 10 grudnia 2013r. Jolanta53

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wysyłąłam petycje na początku listopada, a w grudniu otrzymałam opinię prawną w sprawie emerytury kobiet urodzonych w 1953r,opracowaną przez Marka Jarentowskiego z dnia 10 grudnia, wynika z niej że pokrzywdzonych kobiet jest więcej niz rocznik 53 i uzasadnione byłoby zaproponowanie przywrócenia dotychczasowych regulacji. Jolanta

   Usuń
  2. Jolanto, opinia prawna dr Jarentowskiego z 10 grudnia 2013 została zamieszczona w opracowaniu Biura Legislacji Senatu i opublikowana dopiero w marcu 2014. Wcześniej nie była znana. Miałaś więc szczęście, że Senat poinformował cię o niej wcześniej. Szkoda, że nie napisałaś o tym na blogu.

   Usuń
 6. To dobrze, że coś się dzieje w naszej sprawie. Pani Izo opracowanie przez Panią zrobione jest bardzo dobre, czytelne i wyczerpujące. Aż się chce wysłać je do Prezydenta, Premier i innych znaczących polityków. Ja również wysłałam petycję do Senatu, odpowiedź otrzymałam w listopadzie 2013 r., a drugą 29 maja 2014 r. Bardzo się ucieszyłam, że Pan Marian działa, to wielki człowiek. Z kimś takim jak On, Pani Daniela, Wiga, Maria i inni życzliwi znający prawo musi się nam udać.
  Dziękuję wszystkim, którzy chcą nam pomóc w tej nierównej walce.
  Czekam niecierpliwie na dalsze wskazówki, co robić.
  Irena53

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dla mnie emerytura kapitałowa byłaby niższa niż obecna więc nic nie tracę z powodu tego dodanego przepisu. Ale popieram dzielne panie, które walczą bo liczyły na korzystniejszą emeryturę według zasad kapitałowych i im ją odebrano.

   Usuń
  2. Dziękuję Pani Izo, że pamięta Pani o nas. Ja również wysłałam petycję do Senatu. Pozdrawiam - Urszula53

   Usuń
 7. Czy dużo kobiet z rocznika 1953 miałoby emeryturę kapitałową wyższą niż emerytura wcześniejsza?

  OdpowiedzUsuń
 8. Tutaj jest blog do podejmowania i przekazywania porad i własnych doświadczeń a nie do wbijania szpil innej osobie. Przykro bardzo że się tak tutaj dzieje

  OdpowiedzUsuń
 9. DALEJ TRWA ZAWIESZENIE I DYSKRYMINACJA KOBIET53!!!

  OdpowiedzUsuń