1 marca 2017

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 Święto państwowe, obchodzone 1 marca. Ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. Stanowili oni ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski, uniezależnienie jej od wpływów ZSRR. Liczbę członków organizacji i wszystkich grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób.
1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Egzekucja miała miejsce w 1951 roku w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej. Święto obchodzimy od 2011 roku.
Żołnierze Wyklęci w Polsce dziś są naszymi bohaterami, a Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to data szczególna. Tego dnia na ulicach polskich miast i w lokalach wszelkich patriotycznych organizacji odbywają się różnego rodzaju wydarzenia honorujące skazywanych na zapomnienie przedstawicieli ostatniego zbrojnego podziemia niepodległościowego, prawdziwych losów uczestników Drugiej Konspiracji.
         Kochani, mam ogromną prośbę o pomoc naszej koleżance. Sprawa jest bardzo pilna, zostało kilka dni do złożenia apelacji. Bardzo proszę „mądre głowy” o udzielenie porady.
„Prośba o pomoc lub podpowiedź.                                                                                            
Jestem z rocznika 1954. Otrzymałam na złożony wniosek w styczniu 2015r. decyzję zaliczkowa wyliczona systemem mieszanym tj. 20 % po staremu i 80% po nowemu(we wniosku zaznaczyłam, że nie rozwiązuję stosunku pracy). W pouczeniu w decyzji zaliczkowej jest informacja, że nie można się od tej decyzji odwołać. Po roku zdecydowałam zakończyć aktywność zawodowa i złożyłam świadectwo pracy do ZUS. Po otrzymaniu decyzji zauważyłam, że ZUS nie zaliczył dochodów 2015 roku mojej pracy, tj pracy po otrzymaniu decyzji zaliczkowej i wszystkie składniki, tj kwota bazowa i wskaźnik i pozostałe składniki zostały przyjęte do wyliczenia emerytury z decyzji zaliczkowej, tj ze stycznia 2015r. Odwołałam się do sądu, no ale cóż sąd przyznał rację ZUS-owi ....Z czym nie mogę się pogodzić.....Otrzymałam uzasadnienie wyroku, w którym tak naprawdę nie ma odniesienia do moich punktów zawartych w odwołaniu. Powołuje sie na & ustawy i to wszystko. Chciałabym złożyć apelację, muszę zdążyć w terminie do 06.03..br .Może ktoś mi pomoże w dalszej korespondencji, mogłabym wysłać wszystkie złożone i otrzymane dokumenty."2 komentarze:

 1. Droga koleżanko
  Udało mi się znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie. Mam nadzieję, że nie jest za późno.


  Wykonywanie zatrudnienia przez osobę uprawnioną do emerytury obliczonej w całości lub w części na nowych zasadach przynosi jej nie tylko dodatkowy dochód, ale uprawnia również do ubiegania się o przeliczenie przyznanego świadczenia. Taką możliwość przewiduje art. 108 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
  Ponowne ustalenie nowej emerytury polega na doliczeniu odpowiednio wyliczonej kwoty do dotychczasowej wysokości świadczenia.
  Taki sposób przeliczenia emerytury dotyczy zarówno świadczenia ustalanego całkowicie na nowych zasadach, jak również emerytury obliczonej w części według nowych, a w części według starych zasad.
  Przykład:
  Barbara K. urodzona 1 sierpnia 1950 r. od sierpnia 2010 r. ma ustalone prawo do emerytury obliczonej częściowo (w 70%) na starych, a częściowo (w 30%) na nowych zasadach. Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 1750,60 zł. Po przyznaniu emerytury uprawniona ponownie podjęła zatrudnienie. W czerwcu 2011 r. wystąpiła z wnioskiem o ponowne ustalenie tego świadczenia z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych na koncie w ZUS w czasie kontynuowania pracy. Organ wypłacający emeryturę rozpatrzył ten wniosek pozytywnie. Dokonując przeliczenia, podzielił kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonej w okresie od sierpnia 2010 r. do maja 2011 r. (9730,20 zł) przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat i 10 miesięcy (244,2 miesięcy). Uzyskaną w ten sposób kwotę (39,85 zł) zsumował z dotychczasową kwotą świadczenia (1750,60 zł + 39,85 zł = 1790,45 zł).
  Przeliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych składek emerytalnych możliwe jest wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej zgłoszony w jednostce ZUS wypłacającej świadczenie. Wniosek ten zostanie rozpatrzony pozytywnie tylko wówczas, gdy emeryt wystąpi z nim nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego. Nie znaczy to jednak, że od przyznania emerytury musi upłynąć pełne 12 miesięcy. Istotne jest to, aby zakończył się rok kalendarzowy, w którym uzyskał on prawo do tego świadczenia.
  Od zasady, zgodnie z którą wniosek o przeliczenie nowej emerytury może zostać zgłoszony dopiero po upływie roku kalendarzowego, przewidziany został jeden wyjątek. Emeryt, który nie podlega już ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wniosek o ponowne ustalenie emerytury może zgłosić w każdym czasie po ustaniu tych ubezpieczeń.
  Osoba, której ZUS raz przeliczył nową emeryturę, może występować z kolejnymi wnioskami o ponowne ustalenie świadczenia. Ważne jest jedynie, aby każdy następny wniosek składała po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło poprzednie ustalenie wysokości emerytury. Jedynie wówczas, gdyby taka osoba przestała podlegać ubezpieczeniu, kolejny wniosek o przeliczenie może zgłosić w każdym czasie po jego ustaniu.
  Podstawa prawna:
  • art. 108 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 marca 2011 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (MP nr 25, poz. 272).

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziękuję Pani Joli za szczere chęci pomocy. Podany przykład i ustawa niestety nie dotyczy
  rocznika pierwszej połowy roku 1954poniewaz są nowelizacje ustawy. Sprawa w obecnej sytuacji ......!!! jest trudna do wygrania. Z poważaniem Maria

  OdpowiedzUsuń