7 lutego 2017

Nowe inicjatywy w sprawie emerytur "kobiet 53"

            
                 W środę, 8 lutego 2017 r. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji, na którym zostanie rozpatrzony m.in. projekt dezyderatu w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury osobom, które przed 1 stycznia 2013 r. pobierały wcześniejszą emeryturę.
          
Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Pan Poseł Sławomir Piechota ( z Wrocławia), na posiedzeniu komisji w dniu 15.11.2016 r.,po rozpatrzeniu naszej petycji wielokrotnej BKSP-145-93/16, postanowił, za zgodą komisji, o przygotowaniu dezyderatu, skierowanego do Pani Premier, w sprawie w sprawie analizy możliwości wprowadzenia zmian oraz możliwości poniesienia kosztów regulacji emerytalnej dotyczącej emerytów skrzywdzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r.Nowe inicjatywy w sprawie tzw „petycji kobiet 53”

              Petycja w sprawie emerytów skrzywdzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r. właśnie ma być w środę rozpatrywana w sejmowej Komisji do Spraw Petycji. A właściwie projekt dezyderatu, który ma być wysłany do Pani Premier.
 Decyzję o przygotowaniu dezyderatu podjęto na posiedzeniu komisji w dniu 15.11.2016 r. Po końcowych ustaleniach i zredagowaniu ostatecznego kształtu, dezyderat w formie uchwały komisji przedstawiany jest przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła go odpowiedniemu organowi. Pani Premier powinna w ciągu 30 dni odpowiedzieć na postulaty zawarte w dezyderacie.

I właśnie tutaj mamy szansę zawalczyć o naprawienie niekorzystnego zapisu w ustawie. Musimy dobrze napisane pisma wysłać do Pani Premier i Minister Elżbiety Rafalskiej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

              Nasza petycja wielokrotna, omawiana przez sejmową komisję, za słabo uwypukla problem, o który walczymy, mianowicie o przeliczenie emerytury według takich samych zasad, jakie zastosowano przy przeliczaniu emerytur dla roczników wcześniejszych (1949-52).

           Osobom z roczników wcześniejszych od 53 ustalano wysokość emerytury na zasadach kapitałowych (bez odliczeń) lub na zasadach stażowych, z nową kwotą bazową.
Zamiana emerytury wg starych zasad stażowych jest opłacalna, jeśli po przyznaniu emerytury wcześniejszej emeryt podlegał ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 30 miesięcy. W tym przypadku część socjalna nowej emerytury ustalana jest od kwoty bazowej obowiązującej w dacie przyznania tej emerytury.
                    
              Jak się okazało wielokrotnie, zmiana lub uzupełnienie art. 25 u 1b ustawy z dnia 11 maja 2012 r., jest nie do ruszenia. Możemy zastanowić się nad inną propozycją zapisu – poprawki do ustawy, która by spełniła nasz postulat. Można zwrócić się do osoby, która zna się na przepisach emerytalnych i rozumie problemy osób skrzywdzonych ustawą z 11 maja 2012 r., np do dr Marka Jarentowskiego, aby pomógł nam sformułować poprawkę. Wygląda na to, że trzeba pokazać gotowy zapis do ustawy, bo jak dotąd, brak alternatywy do art. 25 u 1b.

I jeszcze jedna propozycja od jednej z naszych koleżanek

Każdy z nas ma jakieś preferencje polityczne .... PiS, PO, Kukiz'15, .N czy PSL. Opracujmy wspólne pismo o tym, że zostaliśmy oszukani a posłowie udają, że tego nie wiedzą. Zarzućmy tymi pismami biura klubów na Wiejskiej i biura poselskie. A do członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wyślijmy zapytanie dlaczego jako ludzie tworzący prawo godzą się na jego łamanie przez co sami w tym procederze uczestniczą. Spytajmy dlaczego na pierwszym czytaniu projektu prezydenckiego nie zabrali w tej kwestii głosu. Niech chociaż odpowiedzą. Wiem, że prawnie to nic nie da ale od czegoś trzeba zacząć. Trzeba nagłośnić tę sprawę gdzie się da, również nieoficjalnie na portalach społecznościowych. To musi być 'zmasowany atak', żeby później było łatwiej dochodzić swoich praw.”


Informacje o innych projektach dotyczących naprawienia niekorzystnych dla emerytów przepisów.

              1.   Art. 25 u 1b w Senacie

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. na 33. Posiedzeniu odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Druki senackie: 285285 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyProjekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Mioduszewski.
 
Projekt ustawy ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur.

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2016 r. skierował projekt ustawy do:
 Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
 Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2016 r.
Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 285 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.                      2.  Urlopy wychowawcze w komisji senackiej

            Petycja w sprawie urlopów wychowawczych odrzucona w komisji senackiej

                  W dniu 10.01.2017 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła nie prowadzić dalszych prac nad petycją w sprawie urlopów wychowawczych
Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.) (P9-43/16).
Materiały:
         http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/bannery/kamerka.png retransmisja posiedzenia

3.   Petycja „odszkodowawcza” w Sejmie


                   26 stycznia 2017 r. na posiedzeniu nr 53 Komisji do Spraw Petycji była omawiana petycja BKSP- 145-117/16 o odszkodowanie za przymusową rezygnację z etatu na rzecz emerytury.
      Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726) (BKSP-145-117/16)\
- przedstawia zastępca Przewodniczącego Komisji poseł Urszula Augustyn.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=PET#53

Nr BKSP-145-117/16Tekst petycji w formacie pdf (otwiera się w nowej karcie)

Opinia Biura Analiz Sejmowych 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=07AAA5218202F0FCC12580AE00381C04

Komisja zdecydowała o przygotowaniu dezyderatu i przekazaniu go do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W posiedzeniu sejmowej komisji brały udział nasze koleżanki. I właśnie dzięki pani Heni, która wystąpiła z przedstawieniem i obroną swojej petycji, komisja postanowiła dalej pracować nad petycją „odszkodowawczą”.

 

Warto zobaczyć i posłuchać

Zapraszam do obejrzenia nagrania z programu z cyklu „Chodzi o pieniądze” Jacka Łęskiego. Tym razem program jest o reformie emerytalnej, utworzeniu OFE i mechanizmach przepływu pieniędzy ze składek ubezpieczonych.

„Niektórzy eksperci twierdzą, że kilkanaście lat temu rozmontowano system emerytalny w Polsce. Coraz więcej rodaków nie wierzy, że dostaną jakąkolwiek emeryturę. Czy miliony Polaków w środku Europy SA skazane na biedną starość ?”

https://vod.tvp.pl/28458910/230120170 komentarze:

Prześlij komentarz