11 stycznia 2017

Art. 25 u 1b znowu w Senacie

                      Dzisiaj, 11. stycznia 2017, odbędzie się 33. posiedzenie Senatu, na którym odbędzie się m.in. dyskusja nad ustawą budżetową na 2017 r. (punkt 1.) oraz nad projektem ustawy emerytalnej w sprawie art. 25 u 1b (punkt 8.) Posiedzenie Senatu rozpocznie się o godz. 9::00
8.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druki senackie: 285285 S
         Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Mioduszewski.
 
          Projekt ustawy ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur.

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2016 r. skierował projekt ustawy do:
 Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
 Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2016 r.
Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 285 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.Dzisiejszy dzień będzie obfitował w wiele ważnych wydarzeń w Sejmie. Warto oglądać audycje z tych wydarzeń

       O godz. 10:00 rozpocznie się kolejne przesłuchanie przed Komisją Śledczą  w sprawie Amber-Gold

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (SKAG)

sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)
Przesłuchanie Anny Skupnej, prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#


 O godz. 12:00  ma się rozpocząć bardzo ważne i trudne 34. Posiedzenie Sejmu. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#Petycja w sprawie urlopów wychowawczych odrzucona w komisji senackiej

                  W dniu wczorajszym, 10.01.2017 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła nie prowadzić dalszych prac nad petycją w sprawie urlopów wychowawczych

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.) (P9-43/16).
Materiały:

           retransmisja posiedzenia3 komentarze:

 1. http://www.tvpparlament.pl/transmisje-online/senat-rp/33-posiedzenie-senatu-dzien-pierwszy/27945964
  godz. ok.16.45-16.55

  OdpowiedzUsuń
 2. Pan senator piszący coś cały czas na tablecie, w telefonie i rozmawiający przez telefon nie miał pojęcia za czym głosuje. Śpieszył się bardzo, co widać na filmie, (nie tylko on), więc zagłosował za pierwszym wnioskiem i biegiem opuścił salę. Kto zna nazwisko tego pana?

  OdpowiedzUsuń
 3. To chyba senator Mioduszewski PIS.

  OdpowiedzUsuń