30 listopada 2011

PAN JANUSZ NAPISAŁ:

Szanowny Panie Marianie,
uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym ( tj. 29 listopada 2011 r.) Sąd Okręgowy   w Olsztynie rozpatrywał moje odwołanie od decyzji ZUS o wstrzymaniu wypłaty emerytury. Sąd przyjął do protokołu moje oświadczenie, w którym uzasadniając dodatkowo pozew przywołałem stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie praw nabytych, zawarte w piśmie z dnia 1.12.2010 r. skierowanym do szefa Kancelarii Sejmu Lecha Czapli. Ponadto przytoczyłem wyrok Sądu Najwyższego w sprawie praw nabytych zdnia   13 lipca 2011 r. (sygn. akt I UK 12/11).
W świetle powyższego, Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że musi dokładniej zapoznać   się zarówno ze stanowiskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jak i wyrokiem Sądu Najwyższego i wyznaczył termin ogłoszenia wyroku na dzień 6 grudnia br. Kolejną informację o wyroku wraz z uzasadnieniem prześlę niezwłocznie  po jego otrzymaniu.
Serdecznie pozdrawiam.

0 komentarze:

Prześlij komentarz